نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد 98 مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

تعداد بازدید 41898 دفعه

کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های داوطلبان آرمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) از سال 93 تا 98. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در سال 98 به داوطلبان ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد  مهندسی فناوری اطلاعات، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد  مهندسی فناوری اطلاعات بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد فناوری اطلاعات یا آی تی (IT) مراجعه کنید. 

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) هم این مطالب را تایید می کند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری آزمون کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) قرار داده شده است. 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98 (سهمیه عادی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) دروس مشترک (IT) (ضریب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضریب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب 2)
1 1 9761 61.11 48.81 53.33 46.67
5 8 8140 82.22 46.43 1.67 41.67
12 16 7546 0 39.29 20 55
20 25 6830 15.56 33.33 45 21.67
34 41 6587 5.56 39.29 0 43.33
44 53 6156 0 29.67 10 41.67
61 71 5893 34.44 23.81 3.33 46.67
80 93 5546 24.44 22.62 46.67 8.33
106 123 5226 0 28.57 0 28.33
132 155 4998 0 21.42 5 36.67
153 180 4870 -6.66 28.75 13.33 13.33
183 219 4701 13.33 23.81 11.67 13.33
231 273 4494 6.67 26.19 0 16.67
255 298 4422 57.78 13.1 28.33 5
350 407 4135 62.22 13.1 3.33 21.67
394 457 4038 0 20.24 0 15
429 499 3970 55.56 14.29 15 -3.32
491 568 3863 -5.55 23.81 -8.32 8.33
543 628 3775 10 16.67 13.33 3.33
678 783 3566 38.89 5.95 31.67 8.33
681 786 3565 -4.43 17.86 16.67 6.67
728 837 3506 21.11 16.67 18.33 -6.66
836 962 3371 82.22 5.95 -6.66 3.33
847 974 3362 28.89 8.33 3.33 13.33
879 1008 3340 42.22 3.57 11.67 13.33
903 1034 3321 15.56 15.48 0 -1.66
936 1071 3295 -2.21 14.29 -13.32 6.67
1071 1225 3177 -6.66 14.29 6.67 6.67
1598 1817 2860 22.22 4.76 26.67 -6.66
1871 2121 2730 7.78 8.33 5 1.67
1935 2193 2702 5.56 5.95 15 0
2004 2271 2674 25.56 7.14 6.67 -3.32
3468 3909 2208 11.11 9.52 0 -13.32
4771 5212 1952 11.11 3.57 -5 -3.32
5642 6083 1813 0 0 0 10
6816 7257 1647 5.56 -5.94 11.67 0
8850 9291 1262 0 -1.19 -3.32 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) دروس مشترک (IT) (ضریب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضریب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب 2)
1 1 9761 61.11 48.81 53.33 46.67
8 47 6376 13.33 28.57 55 31.67
22 151 5025 7.78 17.86 25 38.32
59 463 4022 22.22 13.1 0 26.67
71 563 3873 -2.21 21.43 0 11.67
83 689 3676 4.44 22.62 -5 3.33
93 761 3589 0 19.05 0 5
109 946 3384 8.89 7.14 0 25
129 1167 3217 7.78 13.1 11.67 -11.66
225 2214 2695 0 13.1 0 -6.66
301 3043 2430 7.78 9.52 11.67 -10
344 3695 2259 11.11 1.19 15 -1.66
5020 5461 1909 20 5.95 -6.66 -6.66
6353 6794 1712 0 0 0 0
8417 8858 1387 0 0 3.33 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) دروس مشترک (IT) (ضریب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضریب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب 2)
6 561 3878 6.67 28.57 0 -13.32
65 3088 2419 15.56 -1.19 13.33 6.67
80 3537 2296 0 5.59 0 6.67

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) قرار داده شده است. 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97 (سهمیه عادی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) دروس مشترک (IT) (ضریب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضریب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب 2)
89 6002 2.22 11.11 41.67 45.61
108 5775 12.22 25.56 0 28.07
160 5303 20 23.33 6.67 19.3
196 5053 1.11 18.89 18.33 22.81
214 4948 37.78 16.67 6.67 22.81
246 4811 42.22 23.33 0 6.67
366 4432 0 5.56 11.67 40
494 4158 32.22 11.11 0 15.79
562 4019 15.56 17.78 0 8.77
616 3918 36.67 4.44 6.67 19.3
746 3742 8.89 21.11 -5 5.26
891 3559 2.22 2.22 -13.32 36.84
996 3466 68.89 4.44 0 3.51
1049 3424 4.44 3.33 -1.66 22.81
1288 3256 0 14.44 0 5.26
1552 3082 2.22 -3.32 13.33 28.07
1887 2895 11.11 7.78 15 1.75
3024 2501 0 -3.32 15 10.53
3925 2295 0 -1.1 15 5.26
5049 2094 45.56 0 -1.66 0
5445 2033 -5.55 7.78 -8.32 -22.8
5860 1973 23.33 -2.21 0 3.51
6955 1827 1.11 2.22 0 -3.5
8720 1616 6.67 0 0 0
11262 1257 -3.32 -4.43 -6.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) دروس مشترک (IT) (ضریب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضریب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب 2)
4 41 6901 52.22 26.67 3.33 31.67
14 141 5583 -1.1 24.44 3.33 24.56
74 899 3646 45.56 10 -10 12.28
120 1606 3146 0 14.44 0 7.02
124 1640 3123 1.11 10 16.67 1.75
154 2037 2915 28.89 3.33 10 5.26
180 2497 2749 5.56 10 -1.66 0
2627 2883 2614 40 4.44 0 0
3711 3967 2340 0 1.11 3.33 10.53
3801 4057 2321 7.78 11.11 -11.66 -19.29
5459 5715 2031 -3.32 4.44 -3.32 3.51
6736 6992 1854 -1.1 3.33 -5 0
7295 7551 1784 10 0 0 0
7979 8235 1707 5.56 -2.21 -5 0
10790 11046 1362 2.22 -8.88 -6.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) دروس مشترک (IT) (ضریب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضریب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب 2)
19 1013 3537 6.67 20 -6.66 1.75
53 2801 2637 52.22 -1.1 15 0

 

نمونه کارنامه 96 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان آزمون کاارشناسی ارشد 96  به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 96

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) دروس مشترک (ضریب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضریب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضریب 2)
3 9086   61.11 52.38 28.33 62.96
9 8158 13.83 76.67 58.33 30 24.07
39 6878 17.07 53.33 26.19 31.67 57.89
67 6186 13.93 63.33 28.57 15 46.3
86 5943 16.18 سفید 32.14 38 38.6
97 5832   سفید 32.14 30 40.74
132 5582 15 14.44 33.33 10 37.04
181 5289 18.16 15.56 30.95 11.67 22.22
225 5101 16.42 -2.21 29.76 3.33 37.04
277 4881 14.6 5.56 35.71 -5 22.22
316 4740 17.62 32.22 15.48 25 27.78
427 4414 16.36 20 10.71 45 25.93
510 4249 17.07 -8.88 26.44 13.33 12.96
532 4219 15.99 22.22 9.52 48.15 سفید
556 4170 15.99 22.22 9.52 سفید 48.15
670 3985 15.54 11.11 15.48 15 27.78
755 3870 16.48 سفید 26.44 3.33 5.56
831 3791 17.34 -2.21 15.48 23.33 14.81
878 3754 14.67 64.44 7.14 23.33 12.96
882 3752 17.26 24.44 9.52 6.67 26.32
1156 3519 15.2 7.78 17.86 13.33 9.26
1606 3267 16.56 -6.66 21.84 -6.66 3.7
1845 3160 16.23 10 8.33 سفید 24.07
2123 3059 18.96 -6.66 8.33 20 7.41
2368 2967 15.54 12.22 12.64 -23.32 15.79
2988 2799 13.35 سفید 8.33 3.33 24.07
3511 2677 16.41 1.11 3.57 5 20.37
4126 2557 16.07 0 11.9 -6.66 3.7
5448 2344 14.99 2.22 2.38 30 1.85
6030 2269 17.78 8.89 1.19 8.33 3.7
7125 2144 15.03 46.67 سفید سفید سفید
8947 1975 17.87 -4.43 0 3.33 5.56
10775 1829 14.42 -6.66 -1.19 5 12.96
12766 1694 14.8 -1.1 2.38 سفید -1.84
16752 1400 15.32 2.22 -1.19 -1.66 -5.55
18801 1107 12.95 -6.66 -8.32 13.33 -3.5

 

نمونه کارنامه 95 آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فنآوری اطلاعات

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 95 (گرایش امنیت و شبکه)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس مشترک (IT) مجموعه دروس تخصصی مشترک معماری کامپیوتر
31 7588 58.89 29.63 72.22 36.36
60 6907 37.78 33.33 52.7 42.42
91 6580 17.78 35.8 70.37 0
100 6481 61.11 32.1 37.04 36.36
103 6445 15.56 32.1 51.85 42.42
120 6270 55.56 24.69 42.59 33.33
161 5979 82.22 27.16 31.48 15.15
185 5821 50 25.93 51.85 0
240 5575 33.33 40.74 -3.69 51.52
299 5374 31.11 30.86 22.22 18.18
387 5080 0 19.75 31.48 72.73
431 4960 28.89 25.93 31.48 12.12
509 4764 77.78 16.05 25.93 0
582 4582 13.33 23.46 37.04 0
616 4509 3.33 18.52 42.59 9.99
688 4377 56.67 14.81 25.93 0
736 4298 42.22 18.52 22.22 0
812 4173 6.67 11.11 40.74 22.22
864 4106 55.56 14.81 0 36.36
963 3989 14.44 27.16 16.67 -6.06
1047 3914 36.67 6.17 31.48 18.18
1190 3783 78.89 7.41 9.26 9.09
1276 3705 0 23.46 12.96 15.15
1436 3580 0 12.35 24.07 18.18
1800 3348 64.44 9.88 3.7 -3.03
2277 3123 43.33 12.35 3.7 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 95 (گرایش تجارت الکترونیک و IT)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس مشترک (IT) اصول و مبانی مدیریت مجموعه دروس تخصصی مشترک
37 7545 16.67 32.1 55.56 57.41
63 7145 61.11 27.16 33.33 51.85
75 6987 17.78 35.8 0 70.37
116 6611 50 25.93 24.44 51.85
142 6380 76.67 23.46 28.89 37.04
172 6181 40 16.05 57.78 48.15
190 6067 82.22 27.16 0 31.48
206 5993 55.56 24.69 -2.21 42.59
328 5605 15.56 28.4 28.89 35.19
347 5548 53.33 30.86 2.22 18.52
393 5394 47.78 18.52 46.67 18.52
443 5245 -2.21 28.4 0 42.59
544 4965 0 22.99 40 29.63
630 4784 77.78 16.05 -13.32 25.93
718 4604 56.67 14.81 0 25.93
841 4391 68.89 7.41 28.89 15.52
925 4261 14.44 27.16 -2.21 16.67
1125 4049 0 19.75 0 31.48
1300 3886 38.89 27.16 4.44 -7.04
1447 3569 25.56 19.75 11.11 3.7
1687 3606 -7.77 0 42.22 40.74
1745 3569 55.56 14.81 -4.43 0
1979 3446 0 12.35 2.22 24.07
2255 3304 33.33 11.11 6.67 1.85
2552 3188 23.33 9.88 2.22 11.11

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

عضویت در کانال تلگرام تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه فناوری اطلاعات در سال 94

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه فناوری اطلاعات در سال 94
زبان عمومی و تخصصی دروس مشترک اصول و مبانی مدیریت معماری کامپیوتر مجموعه دروس تخصصی مشترک رتبه در گرایش تجارت الکترونیکی رتبه در گرایش ها با ضرایب شبکه های کامپیوتری رتبه در گرایش مهندسی فن آوری اطلاعات
7.78 53.33 77.78 0 35.29 35 175 35
8 40 13 0 45 245 294 245
37.78 23.33 33.33 0 12.73 764   764
-1.01 17.78 0 38.89 54.09 1020 587 1020
4 15 0 41 31 1870    
30 20 0 16.67 -1.96 2547   3578
35.56 10 11.11 8.13 0 3768 3675 3768
15.56 6.67 2.22 -2.77 11.76 5016 5095 5016
-4.43 6.67 6.67 -2.77 21.57 5543 5954 5543
25.56 -2.21 -4.43 2.78 25.49 6678 5311  
-1.1 8.89 6.67 0 3.92 8099 7860 7860
0 3.33 0 0 3.92 9209 8636 9209
2.22 5.56 6.67 11.11 0 10971 10971 10971
5.56 14.44 -8.88 0 -9.79 12375 9723 12375
6.67 -1.1 8.89 0 0 16312   14950
25.56 37.78 0 30.56 33.33   264  
28.89 6.67 0 0 7.84   3675  
13.33 2.22 0 22.22 3.92     9245
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

عضویت در کانال تلگرام تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

سایر بخش های مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  A‏ - 99/6/21

  سلام
  با رتبه ۹۷سهمیه ۵درصدی روزانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/9/23

  سلام. احتمال زیاد بله.

 • تصویر فرد

  zp‏ - 98/11/23

  با سلام برای ارشد it بیرجند روزانه چه رتبه ای لازم هست؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 98/12/3

  سلام. نمونه کارنامه و قبولی در سایت موجود است.

 • تصویر فرد

  میلاد کربلایی‏ - 98/9/14

  سلام و وقت بخیر ببخشید منظور از شانسی بودن انتخاب رشته دانشگاه آزاد یعنی قبول شدنش سخته یا آسون؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 98/10/28

  سلام. شانسی بودن یعنی منطق درستی پشت قضیه انتخاب کردنشون وجود نداره. میتونه خوش شانسی بیاره یا بد شانسی.

 • تصویر فرد

  میلاد کربلایی‏ - 98/9/2

  سلام وقت بخیر
  با چه رتبه ایی دانشگاه آزاد تهران شمال تجارت الکترونیکی قبول میشیم؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 98/9/9

  سلام. بستگی به ظرفیت های همون سال داره و اینکه انتخاب رشته دانشگاه ازاد خیلی شانسی هستند.

 • تصویر فرد

  عسل‏ - 98/7/15

  با سلام با سهمیه 5 درصد ایثارگری ،چه ترازی برا قبولی روزانه ارشد آیتی تحصیلات تکمیلی کرمان لازمه؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 98/8/14

  سلام. سهمیه 5 درصدی تاثیر به سزایی نداره.

 • تصویر فرد

  نگین‏ - 98/4/17

  سلام وقت بخیر
  ببخشید با رتبه در سهمیه۲۸۰ ای تی امکان قبولی دانشگاه های‌سراسری تهران رو دارم؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 98/6/9

  سلام. بستگی به سهمیتون داره. اگه 25 درصد باشین ممکنه.

 • تصویر فرد

  محمد مهدی‏ - 95/10/14

  سلام !ب نظر شما با چ رتبه ای میشه بوعلی سینا همدان ! قبول شد! (شبکه)

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه کامپیوتر مطرح کنید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  محمد امین بانام‏ - 95/10/9

  من میخوام یک درس کلیدی رو بخونم که بتونم در گرایش امن تراکنش قبول شوم فقط میخواستم ببینم چه درسیو یا کتابیو بخونم با کمترین تراز ارشد قبول شوم دانشگاه برایه من مهم نیست که دولتی یا پیام نور یا ازاد باشه

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. لطفا سوالتون رو در اتاق فکر گروه کامپیوتر مطرح کنید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 95/6/24

  سلام ببخشید بین امنیت امار ضا و شبکه آزاد کدوم بهتره

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/6/25

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر گروه مطرح کنید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  delaram‏ - 95/4/2

  با سلام
  میخواستم بپرسم از بین دو تا دانشگاه شاهد(رایانش امن)و بوعلی سینا همدان(شبکه) کدوم یکی بهتره؟ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. چنینی موردی کاملا بستگی به علاقه داره.

 • تصویر فرد

  الناز‏ - 95/3/28

  سلام ایا من بار تبه 1090 در ای تی در روزانه یا شبانه قبول میشم؟
  شانس من تو کدوم شهر بیشتر؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/28

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc