کار ما در 3گام

تیم 3گام علاوه بر راهنمایی در مورد برنامه ریزی و نحوه صحیح خواندن مطالب، شما را از ابتدا تا انتهای مسیر به گونه ای راهنمایی می کند که مدیریت زمان در جلسه کنکور را به خوبی فرا گرفته و بهترین نتیجه را از کنکور کارشناسی ارشد بدست آورید. در این راستا بهترین منابع کارشناسی ارشد معماری هم توسط 3گام برای داوطلبان گرامی اماده شده است.

خلاصه اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه معماری

کنکور سراسری برای این کد رشته (کد 1352) در یک نوبت (معمولاً صبح جمعه)، انجام می شود و یک دفترچه در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. 

این کنکور شامل 170 سؤال می باشد و زمان پاسخگویی برای آن 150 دقیقه می باشد.

دروس دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه معماری در جدول زیر آمده است:

 

جدول دروس دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه معماری

 
مواد امتحانی تعداد سؤال
زبان عمومی و تخصصی 30
دروس فنی ساختمان 30
دروس تاریخ و مبانی نظری 30
درک عمومی معماری 20
درک عمومی معماری منظر 20
تاریخ شهر در ایران 20
مبانی بازسازی پس از سانحه 20

 

 

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه معماری در گرایش های مختلف:

در جدول زیر ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه معماری به تفکیک گرایش ها مشخص شده است:

 

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهماری به تفکیک گرایش ها بر اساس دفترچه ثبت نام 95

 
گرایش زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری  درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر تاریخ شهر در ایران مبانی بازسازی پس از سانحه  اسکیس معماری اسکیس منظر پروژه تشریحی مطالعات معماری اسکیس معماری داخلی
مهندسی معماری 2 3 2 3 1 0 0 5 0 0 0
معماری منظر 2 1 2 1 3 0 0 0 5 0 0
مهندسی معماری اسلامی 2 2 2 2 1 0 0 5 0 0 0
مطالعات معماری ایران 2 1 4 3 0 2 0 0 0 5 0
بازسازی پس از سانحه 3 3 1 1 0 0 2 2 0 0 0
معماری داخلی 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 5

 

 

خلاصه اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری

کنکور سراسری برای این کد رشته (کد 1361) در یک نوبت (معمولاً صبح پنجشنبه)، انجام می شود و یک دفترچه در اختیار داوطلبین قرار می گیرد.

این کنکور شامل 185 سؤال می باشد و زمان پاسخگویی برای آن 120 دقیقه می باشد.

دروس دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری در جدول زیر آمده است:

 

جدول دروس دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری

 
مواد امتحانی تعداد سؤال
زبان عمومی و تخصصی 30
ایستایی و فن ساختمان 30
مدیریت کارگاهی 25
مواد و مصالح 25
سیستمهای ساختمانی در معماری 25
طراحی فنی و اجزاء ساختمان 25
تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان 25

 

 

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری در گرایش های مختلف:

در جدول زیر ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری به تفکیک گرایش ها مشخص شده است:

 

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری به تفکیک گرایش ها بر اساس دفترچه ثبت نام 95

 
رشته گرایش زبان عمومی و تخصصی ایستایی و فن ساختمان مدیریت کارگاهی مواد و مصالح سیستمهای ساختمانی در معماری طراحی فنی و اجزاء ساختمان تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان
مدیریت پروژه و ساخت  - 2 2 4 2 0 0 0
فناوری معماری  بیونیک  2 3 0 0 4 3 0
دیجیتال 2 3 0 0 4 3 0
انرژی معماری  2 3 0 0 0 3 4

 

 

خلاصه اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

کنکور سراسری برای این کد رشته (کد 1353) در یک نوبت (معمولاً صبح پنجشنبه)، انجام می شود و یک دفترچه در اختیار داوطلبین قرار می گیرد.

این کنکور شامل 120 سؤال می باشد و زمان پاسخگویی برای آن 120 دقیقه می باشد.

دروس دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی در جدول زیر آمده است:

 

دروس دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

 
مواد امتحانی تعداد سؤال
زبان عمومی و تخصصی 30
فرهنگ و هنر ایران و جهان 30
مبانی نظری مرمت 30
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی 30

 

 

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی در گرایش های مختلف:

در جدول زیر ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی به تفکیک گرایش ها مشخص شده است:

 

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی به تفکیک گرایش ها بر اساس دفترچه ثبت نام 95

 
گرایش زبان عمومی و تخصصی فرهنگ و هنر ایران و جهان مبانی نظری مرمت آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی
حفاظت و مرمت میراث معماری  2 2 4 3
حفاظت و مرمت میراث شهری  2 2 4 3