نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98

تعداد بازدید 101411 دفعه

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولیهای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی از سال 93 تا 98. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی در سال 98 به داوطلبان ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98

نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی مراجعه کنید. 

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی هم نشان می دهد که تاثیر تراز میانگین درصدها در به دست آوردن رتبه نقش مهمی دارد.

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  قرار داده شده است. 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش سلولی و مولکولی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش ژنتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش میکروبیولوژی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوشیمی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوفیزیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوتکنولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوتکنولوژی دریا

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش آموزش زیست شناسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش نانوبیوممتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش آموزش نانوبیوممتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
42 45 7631 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0
59 64 7354 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0
81 88 7064 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0
149 158 6432 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0
172 185 6243 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25
200 215 6067 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0
241 261 5859 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
301 331 5604 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67
303 333 5602 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0
342 376 5383 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0
362 400 5277 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
541 602 4752 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0
613 688 4571 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5
645 726 4483 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33
731 822 4310 6.67 10 0 26.67 20 15 0
854 959 4139 57.78 0 -10 3.33 23.33 5 11.67
961 1084 4003 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 -5
1164 1312 3749 44.44 5 13.33 3.33 13.33 -1.66 -1.66
1455 1639 3457 57.78 5.83 0 11.67 1.67 3.33 -3.32
1800 2033 3229 63.33 -2.5 11.67 15 0 -5 -13.32
1999 2254 3127 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 18.33
2227 2510 3011 0 11.67 6.67 1.67 -3.32 8.33 8.33
2337 2638 2965 5.56 15.83 10 6.67 -5 1.67 8.33
2469 2784 2906 20 10.83 3.33 -5 -3.32 8.33 6.67
3005 3378 2713 4.44 0.83 -10 13.33 15 13.33 -10
3338 3760 2607 -2.21 2.5 11.67 15 -3.32 10 6.67
3840 4332 2464 18.89 7.5 5 0 -5 0 -1.66
4257 4809 2357 0 10 -8.32 0 3.33 11.67 -13.32
4487 5075 2308 17.78 10 -3.32 -3.32 -1.66 0 0
5587 6328 2083 17.78 -4.16 -5 -1.66 5 5 3.33
6075 6881 1992 -1.1 13.33 0 -8.32 -3.32 0 0
6559 7418 1914 -1.1 0 6.67 3.33 0 0 -5
7198 8095 1803 -1.1 0 1.67 -1.66 0 0 0
9105 10002 1456 0 0 0 -3.32 0 3.33 -1.66

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
77 791 4355 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10
80 853 4276 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67
164 1730 3397 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67
387 4264 2479 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66
400 4383 2453 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32
460 4980 2326 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10
470 5063 2310 0 0 0 -5 0 18.33 1.67
509 5551 2220 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66
564 6111 2122 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
593 6511 2054 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0
613 6728 2019 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10
7425 8322 1767 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
8382 9279 1610 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
22 1378 3685 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67
79 3880 2570 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33
111 4832 2353 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0
7499 8396 1756 -1.1 1.67 5 10 0 0 0
7754 8651 1718 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
26 28 7781 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 41.67
48 51 7353 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 3.33
91 99 6718 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 18.33
116 124 6426 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 16.67
122 130 6397 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 18.33
136 147 6254 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 16.67
178 194 6007 53.33 18.33 21.67 20 15 0 31.67
220 241 5766 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
290 318 5480 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 13.33
298 326 5444 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 26.67
401 445 5083 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 11.67
486 539 4843 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 8.33
627 700 4536 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 13.33
655 737 4470 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 5
731 824 4333 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
950 1070 4052 1.11 6.67 25 -1.66 11.67 0 0
1167 1309 3814 44.44 5 13.33 3.33 13.33 -1.66 0
1333 1497 3662 0 15.83 0 15 13.33 0 31.67
1697 1904 3405 57.78 5.83 0 11.67 1.67 3.33 0
2039 2293 3220 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 11.67
2071 2331 3201 22.22 2.5 16.67 -5 0 -5 18.33
2467 2773 3011 -2.21 2.5 11.67 15 -3.32 10 11.67
2833 3189 2854 7.78 8.33 5 1.67 3.33 -1.66 6.67
3451 3886 2652 18.89 5.83 1.67 5 10 -10 0
3683 4142 2588 11.11 0 13.33 6.67 -6.66 -13.32 -13.32
4463 5044 2380 4.44 0.83 -10 13.33 15 13.33 6.67
4920 5557 2272 17.78 10 -3.32 -3.32 -1.66 0 -1.66
5509 6228 2148 27.78 -0.82 -10 -8.32 3.33 5 0
7178 7937 1858 4.44 -0.82 3.33 0 0 0 0
7607 8366 1787 6.67 -1.66 1.67 -1.66 0 3.33 0
8559 9318 1620 -10 -10.82 1.67 13.33 -3.32 -1.66 8.33

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
80 802 4360 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 0
94 990 4145 3.33 13.33 10 16.67 20 10 11.67
209 2278 3228 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 11.67
277 2979 2924 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 0
355 4016 2619 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 16.67
405 4584 2482 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 10
498 5486 2288 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 6.67
501 5523 2281 0 0 0 -5 0 18.33 0
512 5676 2248 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 6.67
556 6153 2162 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
6421 7180 1977 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
7374 8133 1827 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -1.66
9027 9786 1526 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
22 1323 3801 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 20
102 4323 2546 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 3.33
105 4430 2519 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 -1.66
6447 7206 1974 -1.1 1.67 5 10 0 0 8.33
6701 7460 1933 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 3.33

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
72 78 6277 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0
73 79 6276 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0
76 82 6209 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25
187 210 5265 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0
189 212 5250 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0
242 270 5059 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
256 286 5022 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67
316 355 4854 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0
335 374 4809 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0
392 437 4682 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0
514 574 4422 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5
522 583 4413 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
536 601 4372 30 1.67 0 0 0 28.33 15
640 718 4222 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 18.33
694 778 4149 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0
759 854 4052 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33
803 907 3986 6.67 10 0 26.67 20 15 0
818 924 3965 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30
1061 1204 3707 22.22 6.67 10 -10 16.67 15 -1.66
1195 1357 3598 3.33 -10 20 46.67 0 0 26.67
1303 1476 3523 57.78 0 -10 3.33 23.33 5 11.67
1736 1963 3250 44.44 5 13.33 1.67 5 0 0
1899 2139 3171 0 15.83 0 15 13.33 0 0
2399 2705 2957 14.44 5.83 10 10 0 -1.66 5
3939 4433 2484 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 6.67
4499 5079 2357 0 5.83 8.33 1.67 16.67 0 0
5665 6388 2106 1.11 -1.66 0 0 0 6.67 5
6121 6871 2027 -2.21 10 -13.32 -6.66 -6.66 -6.66 20
7036 7786 1871 22.22 0 0 -10 -8.32 0 0
8929 9679 1549 0 0 0 -3.32 0 3.33 -1.66

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
22 215 5233 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67
91 926 3963 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10
112 1111 3788 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67
261 2870 2899 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10
265 2917 2885 0 0 0 -5 0 18.33 1.67
330 3682 2658 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66
461 5058 2363 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
528 5794 2218 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32
536 5868 2204 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66
5944 6694 2057 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0
7819 8569 1749 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10
7971 8721 1725 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
8444 9194 1639 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
6 567 4434 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67
42 1959 3251 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0
57 2479 3036 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33
7932 8682 1732 -1.1 1.67 5 10 0 0 0
8068 8818 1711 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
15 16 8521 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 41.67
72 78 6876 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 16.67
103 111 6595 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 3.33
118 128 6393 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 18.33
132 142 6230 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 16.67
177 192 5964 53.33 18.33 21.67 20 15 0 31.67
178 193 5963 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 13.33
293 322 5393 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 18.33
347 382 5169 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 26.67
392 431 5032 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
528 588 4600 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 8.33
558 622 4535 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 13.33
578 646 4472 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 11.67
710 792 4218 0 15.83 0 15 13.33 0 31.67
741 828 4168 6.67 10 0 26.67 20 15 5
866 972 3995 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 5
868 974 3992 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
917 1035 3916 3.33 -10 20 46.67 0 0 -13.32
1487 1677 3368 6.67 -10 0 16.67 8.33 18.33 40
1934 2178 3087 12.22 4.17 11.67 10 10 1.67 15
2274 2554 2934 5.56 15.83 10 6.67 -5 1.67 -3.32
2721 3064 2768 11.11 6.67 3.33 1.67 0 5 10
3587 4032 2508 3.33 6.67 1.67 5 0 1.67 0
4504 5091 2291 21.11 6.67 -3.32 0 0 5 -1.66
5627 6384 2065 -2.21 10.83 -5 10 -11.66 -3.32 -10
6351 7184 1943 -10 -10.82 1.67 13.33 -3.32 -1.66 8.33
7508 8482 1753 4.44 -0.82 3.33 0 0 0 0
9169 10230 1381 0 0 0 -3.32 0 3.33 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
91 901 4080 3.33 13.33 10 16.67 20 10 11.67
135 1392 3574 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 0
243 2676 2892 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 16.67
251 2781 2857 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 11.67
410 4557 2400 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 6.67
468 5076 2294 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 10
553 6027 2123 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 6.67
562 6146 2105 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 0
633 7066 1962 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
655 7355 1916 0 0 0 -5 0 18.33 0
735 8488 1752 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
7300 8245 1790 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -1.66
8539 9600 1558 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
29 1672 3371 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 20
110 4922 2323 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 3.33
157 6000 2128 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 -1.66
167 6169 2102 -1.1 1.67 5 10 0 0 8.33
239 8416 1764 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 3.33

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
10 11 8318 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 41.67
78 85 6726 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 18.33
114 124 6387 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 16.67
144 157 6155 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 3.33
171 185 6028 53.33 18.33 21.67 20 15 0 31.67
189 206 5914 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 16.67
214 234 5785 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 26.67
234 255 5683 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 18.33
291 317 5436 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 13.33
474 523 4828 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
526 585 4659 0 15.83 0 15 13.33 0 31.67
554 617 4599 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 13.33
626 702 4436 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
666 745 4363 31.11 9.17 6.67 -1.66 11.67 5 33.33
668 747 4361 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 8.33
802 899 4103 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 11.67
893 997 3993 22.22 6.67 10 -10 16.67 15 20
917 1027 3936 6.67 10 0 26.67 20 15 5
971 1090 3858 6.67 -10 0 16.67 8.33 18.33 40
1066 1199 3764 57.78 0 -10 3.33 23.33 5 3.33
1135 1281 3692 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 5
1806 2042 3197 44.44 5 13.33 1.67 5 0 0
2218 2505 2962 22.22 2.5 16.67 -5 0 -5 18.33
2486 2807 2845 7.78 8.33 5 1.67 3.33 -1.66 6.67
3201 3602 2611 -2.21 2.5 11.67 15 -3.32 10 11.67
4466 5044 2298 21.11 6.67 -3.32 0 0 5 -1.66
4844 5466 2225 27.78 -0.82 -10 -8.32 3.33 5 0
5045 5696 2180 4.44 7.5 -5 0 3.33 0 0
6104 6856 1991 -1.1 13.33 0 -8.32 -3.32 0 0
7023 7775 1851 23.33 -1.66 0 -1.66 0 0 3.33
8583 9335 1597 22.22 0 0 -10 -8.32 0 -8.32

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
91 950 4049 3.33 13.33 10 16.67 20 10 11.67
144 1507 3513 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 0
215 2171 3126 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 11.67
226 2324 3046 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 16.67
344 3712 2584 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 10
474 5153 2279 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 6.67
513 5563 2208 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 6.67
6015 6767 2006 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -1.66
6025 6777 2004 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 0
6234 6986 1974 0 0 0 -5 0 18.33 0
6434 7186 1944 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
8294 9046 1647 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
8701 9453 1574 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
21 1329 3651 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 20
103 4857 2334 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 3.33
6250 7002 1971 -1.1 1.67 5 10 0 0 8.33
6890 7642 1870 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 -1.66
7466 8218 1786 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 3.33

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
36 38 7145 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0 41.67
64 71 6620 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0 3.33
107 115 6197 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25 16.67
124 133 6040 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0 18.33
153 165 5830 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0 16.67
215 236 5454 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67 31.67
226 247 5428 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0 18.33
270 295 5276 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33 3.33
278 306 5233 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0 26.67
310 345 5113 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0 13.33
490 544 4619 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0 0
541 602 4510 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5 8.33
577 643 4435 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0 13.33
686 772 4236 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33 11.67
796 902 4078 6.67 10 0 26.67 20 15 0 5
946 1068 3899 22.22 6.67 10 -10 16.67 15 -1.66 20
1085 1220 3758 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30 8.33
1145 1289 3700 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 -5 5
1549 1748 3386 44.44 5 13.33 3.33 13.33 -1.66 -1.66 0
1725 1944 3287 3.33 -10 20 46.67 0 0 26.67 -13.32
1893 2143 3196 6.67 -10 0 16.67 8.33 18.33 -13.32 40
2343 2639 2981 0 11.67 -8.32 1.67 5 11.67 -3.32 6.67
3444 3879 2615 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 6.67 13.33
4067 4582 2459 3.33 6.67 1.67 5 0 1.67 -1.66 0
5532 6257 2133 8.89 0.83 13.33 0 0 0 0 3.33
6089 6875 2037 17.78 -4.16 -5 -1.66 5 5 3.33 0
7111 8031 1850 -1.1 0 6.67 3.33 0 0 -5 -8.32
7963 8964 1696 -2.21 0.83 -3.32 1.67 -1.66 0 0 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
48 489 4735 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67 0
88 884 4098 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10 11.67
146 1531 3514 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67 11.67
335 3694 2656 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66 10
341 3781 2636 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10 6.67
357 3948 2598 0 0 0 -5 0 18.33 1.67 0
399 4413 2493 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32 16.67
518 5618 2251 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66 0
522 5649 2246 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0 0
573 6300 2127 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0 6.67
753 8696 1743 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66 -1.66
7108 8028 1851 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10 -1.66
8459 9460 1600 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
14 868 4117 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67 20
69 3130 2827 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0 -1.66
71 3212 2798 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33 3.33
224 8211 1820 -1.1 1.67 5 10 0 0 0 8.33
240 8585 1760 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32 3.33

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
28 29 7887 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0
52 55 7313 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0
114 124 6563 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0
117 127 6524 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0
132 145 6384 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 0
229 248 5853 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0
250 270 5763 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0
252 272 5750 53.33 18.33 21.67 20 15 0 0
272 298 5656 38.89 3.33 25 15 33.33 15 0
331 365 5409 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 11.67
417 462 5153 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0
429 474 5116 63.33 -2.5 11.67 15 0 -5 26.67
603 670 4750 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 0
716 798 4567 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0
799 888 4457 6.67 10 0 26.67 20 15 5
816 908 4437 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
941 1057 4270 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 0
1204 1353 4005 11.11 0 13.33 6.67 -6.66 -13.32 26.67
2040 2297 3431 12.22 5.83 15 0 -5 -8.32 10
2503 2817 3213 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 13.33
2655 2990 3149 17.78 -4.16 -5 -1.66 5 5 23.33
3504 3938 2854 2.22 16.67 -1.66 -5 6.67 0 0
4558 5142 2553 3.33 6.67 1.67 5 0 1.67 0
5059 5709 2429 0 10 -8.32 0 3.33 11.67 1.67
6631 7289 2110 -3.32 -1.66 3.33 0 5 -1.66 5
7603 8261 1913 3.33 1.67 0 0 0 0 0
8132 8790 1806 1.11 -1.66 0 0 0 6.67 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
94 994 4343 3.33 13.33 10 16.67 20 10 3.33
96 997 4341 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 0
299 3426 3005 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 -1.66
343 3879 2873 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 18.33
365 4109 2799 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10
458 5089 2563 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 0
5195 5853 2395 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 0
5815 6473 2271 0 0 0 -5 0 18.33 0
5982 6640 2234 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -26.66
6222 6880 2189 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 -5
6598 7256 2116 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 -3.32
7950 8608 1843 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 0
9329 9987 1543 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
36 2025 3555 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 0
53 2499 3337 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 15
61 2818 3212 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 11.67
6032 6690 2224 -1.1 1.67 5 10 0 0 5
8062 8720 1821 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
43 46 6851 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0 41.67
73 79 6402 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25 16.67
89 97 6242 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0 3.33
165 182 5557 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0 18.33
166 183 5554 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0 16.67
185 206 5455 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67 31.67
281 311 5089 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0 18.33
290 320 5066 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0 26.67
314 347 4974 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33 3.33
361 397 4869 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0 13.33
503 562 4521 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5 8.33
637 718 4275 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33 11.67
673 759 4215 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0 0
686 775 4201 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0 13.33
757 851 4099 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30 8.33
827 931 4009 30 1.67 0 0 0 28.33 15 0
866 976 3968 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 18.33 11.67
932 1052 3882 6.67 10 0 26.67 20 15 0 5
1357 1538 3521 0 15.83 0 15 13.33 0 0 31.67
1442 1639 3449 20 10.83 3.33 -5 -3.32 8.33 6.67 31.67
1669 1889 3311 44.44 5 13.33 1.67 5 0 0 0
2250 2529 3041 6.67 -10 0 16.67 8.33 18.33 -13.32 40
3339 3748 2661 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 6.67 13.33
3662 4115 2570 1.11 3.33 6.67 -1.66 0 5 0 10
4187 4715 2444 0 7.5 13.33 0 0 -1.66 -3.32 10
4372 4941 2404 0 10 -8.32 0 3.33 11.67 -13.32 6.67
5587 6315 2142 8.89 0.83 13.33 0 0 0 0 3.33
6426 7154 2002 -6.66 4.17 1.67 0 0 1.67 -1.66 3.33
7122 7850 1890 3.33 1.67 0 0 0 0 -1.66 0
7517 8245 1822 -1.1 0 6.67 3.33 0 0 -5 -8.32
8216 8944 1705 -2.21 0.83 -3.32 1.67 -1.66 0 0 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
37 409 4844 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67 0
91 935 4008 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10 11.67
113 1131 3814 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67 11.67
303 3371 2763 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10 6.67
348 3881 2626 0 0 0 -5 0 18.33 1.67 0
367 4112 2571 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66 10
448 4885 2413 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32 16.67
524 5685 2257 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66 0
527 5703 2254 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0 0
567 6268 2151 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0 6.67
7898 8626 1758 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10 -1.66
7959 8687 1749 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66 -1.66
8485 9213 1653 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
7 619 4431 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67 20
63 2920 2900 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33 3.33
64 2955 2890 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0 -1.66
7484 8212 1828 -1.1 1.67 5 10 0 0 0 8.33
7935 8663 1753 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32 3.33

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد آموزش زیست شناسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 1)
26 28 7634 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0 41.67 0
75 83 6787 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0 3.33 0
109 118 6436 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25 16.67 0
115 124 6409 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0 18.33 0
142 153 6174 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0 16.67 0
201 220 5795 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67 31.67 0
227 248 5684 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0 18.33 0
295 326 5415 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0 26.67 0
312 345 5353 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0 13.33 0
323 356 5320 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33 3.33 0
457 508 4878 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5 8.33 11.67
601 671 4545 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0 0 0
639 717 4491 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0 13.33 0
643 722 4483 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33 11.67 0
863 975 4130 6.67 10 0 26.67 20 15 0 5 5
992 1110 3989 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30 8.33 5
1240 1392 3755 30 1.67 0 0 0 28.33 15 0 13.33
1535 1727 3526 57.78 5.83 0 11.67 1.67 3.33 -3.32 0 0
1706 1923 3417 1.11 6.67 25 -1.66 11.67 0 0 0 0
2031 2294 3240 12.22 5.83 15 0 -5 -8.32 -3.32 36.67 10
2418 2727 3071 -2.21 5 11.67 5 5 3.33 -8.32 0 11.67
3369 3782 2720 18.89 5.83 1.67 5 10 -10 3.33 0 0
3606 4046 2658 0 5.83 8.33 1.67 16.67 0 0 0 0
4320 4871 2489 3.33 6.67 1.67 5 0 1.67 -1.66 0 0
4579 5175 2427 -5.55 2.5 6.67 8.33 -8.32 0 6.67 10 5
5652 6380 2194 8.89 0.83 6.67 10 0 -3.32 5 0 0
6504 7353 2035 6.67 2.5 0 0 -1.66 5 -1.66 5 0
6574 7431 2022 8.89 -1.66 -11.66 11.67 0 -3.32 3.33 -5 10
7994 8874 1767 0 -0.82 5 0 -1.66 -3.32 8.33 10 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 1)
72 747 4432 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67 0 0
91 905 4219 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10 11.67 3.33
172 1787 3488 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67 11.67 -1.66
366 4104 2645 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10 6.67 10
389 4378 2585 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32 16.67 0
433 4765 2508 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66 10 0
524 5581 2346 0 0 0 -5 0 18.33 1.67 0 0
560 6158 2236 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66 0 -26.66
597 6584 2158 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0 6.67 -5
605 6661 2142 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66 -1.66 18.33
607 6674 2140 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0 0 -3.32
7452 8332 1864 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10 -1.66 0
8700 9580 1620 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5 0 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 1)
16 1077 4018 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67 20 0
66 3094 2939 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33 3.33 15
81 3844 2707 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0 -1.66 11.67
6904 7784 1961 -1.1 1.67 5 10 0 0 0 8.33 5
7884 8764 1790 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32 3.33 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
51 56 7232 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0 41.67 0
53 58 7228 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0 3.33 0
92 101 6777 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0 18.33 0
153 165 6233 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25 16.67 0
167 180 6190 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0 18.33 0
213 231 5865 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33 3.33 0
221 239 5825 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0 16.67 0
244 263 5738 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67 31.67 0
250 270 5710 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0 26.67 0
383 427 5231 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0 13.33 0
408 454 5150 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5 8.33 11.67
472 530 4992 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0 0 0
649 729 4591 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0 13.33 0
668 752 4557 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33 11.67 0
725 814 4472 22.22 6.67 10 -10 16.67 15 -1.66 20 6.67
775 869 4402 63.33 -2.5 11.67 15 0 -5 -13.32 -1.66 26.67
914 1029 4221 57.78 0 -10 3.33 23.33 5 11.67 3.33 0
926 1045 4208 30 1.67 0 0 0 28.33 15 0 13.33
948 1070 4182 6.67 10 0 26.67 20 15 0 5 5
1080 1214 4054 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 18.33 11.67 16.67
1357 1523 3806 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30 8.33 5
1572 1774 3639 0 15.83 0 15 13.33 0 0 31.67 0
2375 2681 3211 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 6.67 13.33 13.33
2384 2690 3208 22.22 2.5 16.67 -5 0 -5 -3.32 18.33 8.33
3489 3933 2791 4.44 7.5 -5 0 3.33 0 0 0 16.67
4682 5281 2479 6.67 1.67 0 0 0 0 55 0 0
4932 5569 2414 -1.1 -1.66 1.67 0 10 8.33 -3.32 3.33 5
5142 5807 2370 -5.55 2.5 6.67 8.33 -8.32 0 6.67 10 5
6941 7659 2011 1.11 8.33 -25 3.33 -3.32 1.67 -3.32 8.33 8.33
9460 10178 1462 0 -1.66 -5 0 0 3.33 -1.66 0 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
75 764 4535 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67 0 0
94 946 4318 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10 11.67 3.33
200 2066 3491 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67 11.67 -1.66
321 3580 2884 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10 6.67 10
395 4437 2670 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66 10 0
472 5189 2494 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32 16.67 0
493 5418 2448 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66 -1.66 18.33
496 5437 2445 0 0 0 -5 0 18.33 1.67 0 0
6256 6974 2141 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0 0 -3.32
6731 7449 2050 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66 0 -26.66
7136 7854 1980 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0 6.67 -5
7197 7915 1969 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10 -1.66 0
8831 9549 1640 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5 0 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
17 1159 4103 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67 20 0
52 2581 3243 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33 3.33 15
74 3428 2931 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0 -1.66 11.67
7252 7970 1958 -1.1 1.67 5 10 0 0 0 8.33 5
8257 8975 1762 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32 3.33 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش سلولی و مولکولی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش ژنتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش میکروبیولوژی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوشیمی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 97

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوفیزیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوتکنولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوتکنولوژی دریا

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 97

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
179 5708 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 21.67
311 5132 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 6.67
354 4999 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 5
549 4487 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
825 4026 27.78 5 -3.69 16.67 33.33 0 8.33
1036 3780 26.67 8.33 18.52 10 16.67 0 0
1200 3619 10 -6.66 35.09 0 33.33 0 -6.66
1386 3444 7.78 8.33 27.78 8.33 10 10 3.33
1866 3145 64.44 7.5 1.75 3.33 10 0 -3.32
2507 2881 13.33 9.17 7.41 5 -3.32 13.33 6.67
3208 2659 11.11 5.83 7.02 5 11.67 10 1.67
3734 2540 28.89 0.83 1.85 -3.32 6.67 1.67 28.33
4591 2345 -1.1 13.33 3.7 -1.66 0 10 0
5338 2208 12.22 8.33 0 -3.32 -6.66 1.67 21.67
5885 2121 7.78 12.5 -5.55 8.33 0 -3.32 -1.66
7164 1935 10 -0.82 1.85 10 0 3.33 1.67
9300 1598 0 1.67 -1.84 0 0 1.67 -3.32

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
17 149 5956 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66
75 785 4189 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33
83 886 4069 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67
99 1160 3770 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5
102 1197 3748 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10
143 1589 3412 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0
211 2721 2904 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
234 3007 2804 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
6967 7545 1962 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66
7006 7584 1957 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66
7372 7950 1908 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0
7565 8143 1877 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
99 6179 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 45
157 5743 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 58.33
419 4688 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
455 4622 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 13.33
860 3972 76.67 6.67 22.22 0 0 0 11.67
1091 3724 10 -6.66 35.09 0 33.33 0 26.67
1209 3621 7.78 8.33 28.07 13.33 16.67 0 0
1599 3313 5.56 17.5 3.51 1.67 13.33 3.33 11.67
1983 3111 13.33 9.17 7.41 5 -3.32 13.33 20
2238 2989 31.11 17.5 0 30 -5 0 0
2536 2877 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 15
3680 2548 5.56 9.17 3.51 0 13.33 0 -3.32
4106 2450 31.11 1.67 -1.84 3.33 5 0 0
5908 2109 0 6.67 1.85 0 -3.32 3.33 0
6752 1984 0 5 1.85 -1.66 0 1.67 -8.32
7475 1886 17.78 2.5 -1.84 0 0 -1.66 0
8520 1734 4.44 3.33 -12.28 8.33 -6.66 0 -3.32
10319 1173 2.22 4.17 -11.1 0 -13.32 -13.32 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
9 99 6302 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 23.33
92 1065 3866 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 5
95 1094 3833 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 23.33
123 1467 3515 48.89 7.5 0 0 0 43.33 0
143 1657 3373 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
211 2607 2941 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
214 2614 2939 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 1.67
253 3235 2752 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 3.33
7377 7907 1900 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
7531 8061 1878 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 11.67
8226 8756 1781 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 11.67
9126 9656 1635 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
45 5950 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 21.67
298 4425 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 5
359 4245 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 6.67
526 4000 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 5
694 3765 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
765 3700 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 28.33
1100 3420 76.67 6.67 22.22 0 0 0 0
1444 3203 7.78 8.33 27.78 8.33 10 10 3.33
1949 2974 24.44 15 3.7 -3.32 5 16.67 0
2158 2900 31.11 14.17 1.85 0 15 0 15
2790 2699 6.67 7.5 5.56 3.33 6.67 -6.66 18.33
3546 2505 32.22 0.83 31.48 0 0 0 0
4885 2250 7.78 9.17 -1.84 11.67 11.67 -8.32 0
5120 2210 -6.66 3.33 0 3.33 0 16.67 0
6232 2052 15.56 -8.32 -7.4 0 15 10 6.67
7770 1850 4.44 3.33 -12.28 8.33 -6.66 0 -6.66
10109 1372 -10 0.83 -3.69 3.33 -1.66 0 -8.32

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
5 106 5315 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66
7 115 5226 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33
76 747 3793 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5
89 909 3665 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67
97 1145 3469 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
103 1260 3394 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10
169 2100 3001 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0
334 4547 2394 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
7370 7924 1901 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67
8246 8800 1782 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0
8664 9218 1715 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66
9801 10355 1485 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
96 6103 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 45
162 5540 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 58.33
608 4254 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 8.33
718 4067 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
886 3871 2.22 18.33 5.26 23.33 21.67 0 26.67
1091 3654 76.67 6.67 22.22 0 0 0 11.67
1388 3384 64.44 7.5 1.75 3.33 10 0 26.67
1822 3119 0 12.5 18.52 18.33 -1.66 1.67 20
2442 2859 18.89 10 -7.4 5 1.67 6.67 15
3430 2561 18.89 4.17 28.07 3.33 0 0 0
3647 2512 32.22 0.83 31.48 0 0 0 0
4361 2366 11.11 5.83 7.02 5 11.67 10 3.33
5806 2105 12.22 8.33 0 -3.32 -6.66 1.67 8.33
6208 2039 0 6.67 1.85 0 -3.32 3.33 0
7273 1896 0 1.67 -5.55 -1.66 0 0 5
9449 1541 0 -2.5 0 0 -1.66 16.67 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
14 131 5906 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 23.33
101 1206 3660 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 23.33
128 1571 3364 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 5
146 1811 3226 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
171 2105 3088 48.89 7.5 0 0 0 43.33 0
254 3284 2690 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 1.67
272 3414 2661 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 3.33
312 4218 2477 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
6471 7163 2001 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 11.67
6909 7601 1946 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 11.67
7825 8517 1818 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
8739 9431 1678 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
81 6449 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 58.33
99 6310 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 45
532 4599 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 8.33
721 4250 2.22 18.33 5.26 23.33 21.67 0 26.67
882 4014 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 13.33
906 3980 64.44 7.5 1.75 3.33 10 0 26.67
925 3953 10 -6.66 35.09 0 33.33 0 26.67
1013 3856 21.11 25.83 11.11 -1.66 15 0 16.67
1608 3346 26.67 8.33 18.52 10 16.67 0 0
1993 3142 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 15
2634 2861 0 5.83 9.26 3.33 -1.66 -1.66 26.67
3478 2631 33.33 5.83 0 11.67 -5 5 6.67
4384 2432 11.11 5.83 7.02 5 11.67 10 3.33
5980 2147 22.22 1.67 5.56 0 5 -1.66 5
6919 2011 15.56 -8.32 -7.4 0 15 10 0
9633 1594 3.33 -1.66 -1.84 0 -1.66 0 0

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
18 161 5985 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 23.33
84 929 4072 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 23.33
146 1814 3329 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
149 1897 3285 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 5
180 2258 3116 48.89 7.5 0 0 0 43.33 0
2548 2816 2892 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 1.67
3248 3516 2684 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 3.33
4298 4566 2447 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
4853 5121 2340 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 11.67
5092 5360 2299 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 11.67
7924 8192 1864 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 0
8151 8419 1834 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش میکروبی و مولکولی97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
27 6213 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 21.67 45
181 4838 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 6.67 58.33
331 4354 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 5 13.33
376 4237 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 5 8.33
624 3891 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0 0
840 3675 76.67 6.67 22.22 0 0 0 0 11.67
975 3551 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 28.33 15
1339 3280 7.78 8.33 27.78 8.33 10 10 3.33 6.67
1695 3098 26.67 8.33 18.52 10 16.67 0 0 0
2283 2882 18.89 4.17 -1.84 13.33 -1.66 3.33 10 6.67
2537 2789 17.78 19.17 -1.84 16.67 5 -3.32 -3.32 6.67
3044 2649 10 -6.66 35.09 0 33.33 0 -6.66 26.67
3825 2463 31.11 1.67 -1.84 3.33 5 0 6.67 0
4837 2268 -1.1 3.33 8.77 1.67 -3.32 5 -3.32 1.67
5727 2117 0 6.67 1.85 0 -3.32 3.33 -1.66 0
7239 1903 22.22 1.67 5.56 0 5 -1.66 0 5
8278 1760 8.89 0.83 5.56 -1.66 8.33 -1.66 -1.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبی و  مولکولی97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
7 85 5499 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66 23.33
19 209 4818 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33 0
84 953 3651 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5 23.33
95 1129 3504 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67 0
96 1133 3503 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10 5
142 1744 3158 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0 0
270 3583 2600 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0 1.67
337 4570 2409 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0 3.33
7096 7784 1922 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67 0
7805 8493 1827 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0 11.67
8965 9653 1649 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66 11.67
10049 10737 1342 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
136 5913 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 0
304 5046 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 0
483 4602 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 0
506 4562 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
657 4333 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 0
863 4055 33.33 5.83 0 11.67 -5 5 31.67
1117 3832 26.67 8.33 18.52 10 16.67 0 3.33
1491 3510 7.78 8.33 27.78 8.33 10 10 0
2261 3118 17.78 19.17 -1.84 16.67 5 -3.32 -3.32
2989 2872 32.22 0.83 31.48 0 0 0 0
3217 2803 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 -3.32
4698 2471 35.56 3.33 -3.69 0 0 0 0
5860 2257 12.22 0.83 1.75 5 0 0 0
6281 2188 16.67 -6.66 0 21.67 -16.66 0 0
8131 1901 15.56 -8.32 -7.4 0 15 10 0
9746 1587 3.33 -1.66 -1.84 0 -1.66 0 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
12 121 6089 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66
107 1368 3710 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 0
110 1378 3703 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 0
122 1522 3606 48.89 7.5 0 0 0 43.33 0
143 1785 3432 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
233 3024 2954 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
236 3036 2952 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 -3.32
295 3877 2730 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
5689 6093 2285 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 13.33
6584 6988 2138 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 8.33
8218 8622 1888 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
8959 9363 1755 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 0

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
134 5940 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 21.67 45 0
202 5528 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 6.67 58.33 0
361 4914 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 5 8.33 0
664 4321 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0 0 0
730 4224 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 5 13.33 0
1046 3849 5.56 17.5 3.51 1.67 13.33 3.33 8.33 11.67 11.67
1228 3672 27.78 5 -3.69 16.67 33.33 0 8.33 0 0
1651 3375 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 28.33 15 -3.32
2294 3072 24.44 15 3.7 -3.32 5 16.67 0 1.67 5
3046 2818 17.78 19.17 -1.84 16.67 5 -3.32 -3.32 6.67 -3.32
3432 2712 28.89 0.83 1.85 -3.32 6.67 1.67 28.33 -10 5
4274 2522 0 12.5 18.52 18.33 -1.66 1.67 -6.66 20 0
5480 2297 15.56 -8.32 -7.4 0 15 10 6.67 0 0
6932 2065 0 5 1.85 -1.66 0 1.67 11.67 -8.32 0
8061 1900 -6.66 3.33 0 3.33 0 16.67 0 -1.66 -3.32
9376 1675 0 1.67 -1.84 0 0 1.67 -3.32 8.33 0
10341 1366 -10 0.83 -3.69 3.33 -1.66 0 -8.32 -6.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
14 152 5912 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66 23.33                 -1.66
70 722 4350 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33 0                 0
94 1041 3960 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5 23.33                 0
115 1286 3734 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67 0                 0
122 1380 3664 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10 5                 0
154 1940 3322 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0 1.67                 -3.32
215 2742 3006 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0 0                 0
282 3792 2714 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0 3.33                 0
5108 5533 2360 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0 11.67                 8.33
5373 5798 2314 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66 0                 13.33
7408 7833 1993 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66 11.67                 0
8654 9079 1809 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67 0                 0

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی سال 96

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره میکنیم.​

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا96

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96 (گرایش علوم سلولی و مولکولی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1)
535 4288 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید سفید
571 4223 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 21.67
671 4088 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید سفید
781 3944 19.45 31.11 18.33 سفید 1.67 سفید 20 46.67
836 3864 16.38 14.44 5 سفید سفید 43.86 6.67 41.67
932 3751 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 6.67
951 3734 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 16.67
1241 3488 19.34 34.44 7.5 35 6.67 5.26 سفید سفید
1460 3327 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید سفید
1822 3138 17.83 -10 16.67 21.67 -6.66 21.05 -5 1.67
2434 2893 15.99 1.11 21.67 1.67 -5 8.77 13.33 -8.32
3017 2717 14.14 8.89 سفید -11.66 10 21.05 30 -11.66
3833 2538 19.04 10 4.17 8.33 10 سفید -1.66 10
4526 2419 14.08 11.11 8.33 8.33 3.33 10.53 0 5
5737 2238 17.44 16.67 5.83 5 -5 سفید سفید سفید
6275 2168 18.28 8.89 1.67 6.67 -1.66 سفید 3.33 0
7563 2027 14.9 33.33 -2.5 3.33 3.33 -1.74 -1.66 -1.66
9165 1860 14.29 سفید 0.83 5 5 8.77 سفید سفید

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش ژنتیک)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
416 4541 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید 15
552 4286 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید 6.67
701 4050 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 15
748 3984 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 6.67
799 3914 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 15
954 3739 19.34 34.44 7.5 35 6.67 5.26 سفید 0
974 3726 17.22 33.33 9.17 33.33 18.33 0 سفید 11.67
1040 3657 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید 20
1528 3287 18.01 28.89 18.33 15 -5 -1.74 سفید 10
1939 3061 16.91 22.22 5.83 20 5 5.26 5 10
2889 2740 14.8 سفید 7.5 13.33 سفید سفید 33.33 5
3111 2680 19.04 10 4.17 8.33 10 سفید -1.66 15
3784 2528 17.05 15.56 7.5 13.33 سفید سفید سفید -1.66
4091 2470 18.03 34.44 0 1.67 -1.66 5.26 3.33 سفید
4637 2372 17.4 18.89 0 13.33 1.67 0 سفید سفید
5347 2266 17.44 16.67 5.83 5 -5 سفید سفید سفید
5625 2226 18.28 8.89 1.67 6.67 -1.66 سفید 3.33 سفید
6791 2087 17.86 23.33 -5 سفید سفید سفید سفید سفید
7478 2013 14.76 12.22 5 5 سفید سفید سفید 5
9206 1835 15.23 -3.32 13.33 سفید -10 -1.74 سفید سفید
11494 1589 12.77 -1.1 5.83 -1.66 5 سفید 5 سفید

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش میکروبیولوژی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 2)
272 5272 19.45 31.11 18.33 سفید 1.67 سفید 20 46.67
573 4543 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 21.67
789 4244 18.01 28.89 18.33 15 -5 -1.74 سفید 45
929 4081 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید سفید
1045 3970 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 16.67
1444 3681 16.38 14.44 5 سفید سفید 43.86 6.67 41.67
1770 3471 15.87 14.44 5.83 11.67 6.67 3.51 16.67 11.67
2166 3288 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید سفید
2828 3037 14.14 8.89 سفید -11.66 10 21.05 30 -11.66
3418 2863 17.22 15.56 10 سفید 11.67 سفید سفید 10
3984 2739 15.17 10 10.83 5 10 8.77 5 -1.66
4390 2652 17.83 6.67 12.5 3.33 10 -1.74 -3.32 1.67
5048 2528 14.16 11.11 7.5 -16.66 0 1.75 18.33 -6.66
5801 2411 16.23 20 سفید 10 5 سفید سفید 8.33
6478 2313 18.28 8.89 1.67 6.67 -1.66 سفید 3.33 0
7260 2201 17.67 -2.21 8.33 10 -3.32 سفید -10 8.33
8960 1982 15.88 4.44 10 -5 -5 10.53 -13.32 8.33
9836 1881 15.98 سفید 1.67 3.33 11.67 3.51 -5 1.67

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوشیمی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
276 4670 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید 6.67
341 4470 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید 15
570 3981 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 15
903 3579 17.22 33.33 9.17 33.33 18.33 0 سفید 11.67
937 3533 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید 20
961 3506 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 6.67
1086 3401 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 15
1560 3092 18.01 28.89 18.33 15 -5 -1.74 سفید 10
2007 2894 17.83 6.67 12.5 3.33 10 -1.74 -3.32 16.67
2185 2827 19.04 10 4.17 8.33 10 سفید -1.66 15
2821 2638 17.83 -10 16.67 21.67 -6.66 21.05 -5 0
3203 2549 17.22 15.56 10 سفید 11.67 سفید سفید -1.66
3949 2407 16.05 10 10 11.67 1.67 1.75 -5 6.67
4445 2328 17.05 15.56 7.5 13.33 سفید سفید سفید -1.66
4966 2255 16.54 سفید 13.33 6.67 -6.66 15.79 0 0
5866 2145 16.63 0 3.33 11.67 5 -5.25 23.33 -6.66
6236 2105 14.9 33.33 -2.5 3.33 3.33 -1.74 -1.66 3.33
7464 1981 14.76 12.22 5 5 سفید سفید سفید 5
8598 1869 15.88 4.44 10 -5 -5 10.53 -13.32 -8.32
9442 1790 14.16 11.11 7.5 -16.66 0 1.75 18.33 -6.66
11261 1605 15.87 -4.43 4.17 سفید سفید -8.76 سفید سفید

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوفیزیک)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
446 4122 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید 15
456 4104 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 15
569 3895 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید 6.67
756 3642 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید 20
846 3559 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 15
1029 3415 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 6.67
1354 3176 19.45 31.11 18.33 سفید 1.67 سفید 20 -1.66
1749 2962 19.04 10 4.17 8.33 10 سفید -1.66 15
2338 2745 14.24 26.67 19.17 36.67 6.67 سفید سفید سفید
3491 2464 17 5.56 13.33 -1.66 3.33 سفید سفید 5
3893 2397 17.22 15.56 10 سفید 11.67 سفید سفید -1.66
4462 2307 14.8 سفید 7.5 13.33 سفید سفید 33.33 5
5118 2220 16.04 18.89 13.33 1.67 5 -1.74 سفید -11.66
6459 2072 17.86 23.33 -5 سفید سفید سفید سفید سفید
7649 1954 15.93 4.44 2.5 1.67 سفید سفید سفید 5
8801 1848 15.43 11.11 4.17 سفید سفید سفید 3.33 -1.66
10064 1733 16.4 سفید -2.5 13.33 10 سفید سفید -6.66

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوتکنولوژی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
397 4828 19.45 31.11 18.33 سفید 1.67 20 46.67 -1.66
505 4619 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 سفید سفید 6.67
642 4387 17.86 3.33 25 13.33 20 8.33 21.67 15
678 4337 18.01 28.89 18.33 15 -5 سفید 45 10
720 4285 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 سفید سفید 15
738 4267 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 سفید 16.67 15
1066 3891 19.69 8.89 12.5 45 5 -5 6.67 6.67
1402 3645 14.24 26.67 19.17 36.67 6.67 سفید سفید سفید
2002 3305 18.13 17.78 13.33 16.67 11.67 1.67 سفید سفید
2483 3104 16.38 14.44 5 سفید سفید 6.67 41.67 سفید
3050 2926 15.75 24.44 13.33 6.67 0 5 1.67 سفید
3297 2862 17.83 6.67 12.5 3.33 10 -3.32 1.67 16.67
3887 2720 17.05 15.56 7.5 13.33 سفید سفید 6.67 -1.66
4574 2577 16.05 10 10 11.67 1.67 -5 3.33 6.67
5641 2401 17.4 18.89 0 13.33 1.67 سفید سفید سفید
6437 2284 16.54 سفید 13.33 6.67 -6.66 0 0 0
7848 2100 14.16 11.11 7.5 -16.66 0 18.33 -6.66 -6.66
8901 1974 15.93 4.44 2.5 1.67 سفید سفید 5 5
11759 1613 14.15 سفید 0 سفید 3.33 سفید 8.33 -1.66

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوتکنولوژی دریا)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
314 4729 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 25
383 4549 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید سفید
443 4422 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید سفید
953 3724 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 سفید
1000 3674 18.13 17.78 13.33 16.67 11.67 سفید 1.67 15
1135 3572 17.22 33.33 9.17 33.33 18.33 0 سفید سفید
1419 3379 14.24 26.67 19.17 36.67 6.67 سفید سفید سفید
1958 3104 18.01 28.89 18.33 15 -5 -1.74 سفید سفید
2487 2901 16.91 22.22 5.83 20 5 5.26 5 سفید
3394 2664 15.75 24.44 13.33 6.67 0 سفید 5 سفید
3935 2554 17.22 15.56 10 سفید 11.67 سفید سفید سفید
4388 2478 17.05 15.56 7.5 13.33 سفید سفید سفید سفید
5064 2370 16.05 10 10 11.67 1.67 1.75 -5 سفید
7207 2108 17.67 -2.21 8.33 10 -3.32 سفید -10 سفید
8749 1942 14.16 11.11 7.5 -16.66 0 1.75 18.33 0
12902 1397 15.38 -1.1 2.5 -5 -11.66 5.26 -5 سفید

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی سال 95

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش علوم سلولی و مولکولی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی
7 8761 34.44 46.67 61.67 73.33 56.67 20 25
49 7534 40 27.5 81.67 65 53.33 0 0
60 7339 55.56 30.83 0 61.67 71.67 0 0
88 7032 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 3.33
98 6971 10 40.83 41.67 40 48.33 23.33 28.33
135 6606 55.56 25.83 78.33 23.33 33.33 3.33 8.33
199 1232 22.22 39.17 55 30 36.67 0 31.67
261 5951 60 33.33 25 23.33 40 0 0
306 5776 50 24.17 40 8.33 43.33 5 5
330 5706 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 45
356 5622 16.67 30 50 28.33 31.67 6.67 5
463 5349 50 27.05 28.33 -6.66 40 3.33 10
475 5319 46.67 26.67 38.33 18.33 23.33 0 20
573 5083 28.89 32.5 18.33 10 43.33 0 5
685 4824 56.67 26.67 23.33 23.33 23.33 0 0
704 4784 26.67 11.67 63.33 18.33 23.33 5 0
780 4639 27.78 15 0 31.67 35 5 35
808 4579 27.78 10 45 18.33 28.33 0 0
859 4482 25.56 8.33 6.67 36.67 38.33 -1.66 1.67
971 4272 21.02 33.04 51 11 6 6 0
1210 3964 7.78 10.83 21.67 33.33 30 1.67 0
1450 3666 10 21.67 5 18.33 16.67 6.67 35
1646 3453 25.56 25.83 23.33 23.33 3.33 3.33 0
2231 2973 -1.1 24.17 16.67 -3.32 10 13.33 10

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش ژنتیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی بیوفیزیک
30 7754 40 27.5 81.67 65 53.33 0 0
37 7656 55.56 33.33 66.67 33.33 60 5 0
52 7367 28.89 29.17 93.33 21.67 25 23.33 3.33
59 7332 57.78 39.17 51.67 61.67 18.33 5 50
73 7159 55.56 25.83 78.33 23.33 33.33 3.33 8.33
91 7005 15.56 27.5 88.33 31.67 31.67 5 8.33
104 6834 35.33 23.33 70 35.05 28.33 5 15
157 6377 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 8.33
180 6210 25.56 25.83 75 26.67 21.67 1.67 10
218 6047 32.22 35 43.33 35 38.33 3.33 23.33
229 6013 30 25 60 35 28.33 5 -1.66
264 5886 23.33 30 55 5 20 28 3
363 5529 11.11 37.5 38.33 13.33 23.33 48.33 0
374 5495 50 24.17 40 8.33 43.33 5 0
433 5326 26.67 11.67 63.33 18.33 23.33 5 0
543 5006 42.22 28.33 30 36.67 11.67 8.33 8.33
596 4916 43.33 25 46.67 28.33 -5 1.67 0
770 4594 18.89 33.33 48.33 16.67 5 0 0
842 4460 34.44 24.17 11.67 48.33 23.33 5 16.67
926 4333 24.23 10.83 26.67 46.67 23.33 5 0
1096 4066 21.11 15.83 36.67 5 36.67 3.33 0
1154 3986 4.44 8.33 45 16.06 12.67 0 6.67
1276 3817 25.56 8.33 6.67 36.67 38.33 -1.66 1.67
1681 3416 11.11 18.33 26.67 16.67 0 0 0
2172 3021 20 5 16.67 11.67 13.33 -1.66 6.67

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش میکروبیولوژی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی
20 7532 38 35 28 31 20 53.33 41.3
58 6534 28.89 29.17 93.33 21.67 25 23.33 21.67
87 6247 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 3.33
132 6061 62.22 21.67 61.67 -1.66 11.67 28.33 35
154 5879 11.11 37.5 38.33 13.33 23.33 48.33 10
161 5820 23.33 30 55 5 20 28 23
220 5550 22.22 39.17 55 30 36.67 0 31.67
312 5200 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 45
386 4978 2.22 15.83 15 26.67 3.33 45 21.67
408 4921 26.67 12.5 43.33 13.33 10 28.33 15
578 4595 12.22 15 68.33 10 51.67 3.33 23.33
589 4570 25.56 31.67 18.33 33.33 15 13.33 5
689 4434 26.67 23.33 50 25 15 3.33 8.33
743 4357 -2.21 28.33 33.33 13.33 5 18.33 23.33
804 4259 26.67 11.67 63.33 18.33 23.33 5 0
863 4182 44.44 11.67 56.67 10 28.33 0 0
1033 3973 22.22 19.17 21.67 41.67 18.33 5 5
1202 3766 2.22 13.33 20 13.33 0.32 26.67 20
1517 3472 35.56 11.67 23.33 13.33 21.67 3.33 0
1772 3259 24.44 5 36.67 0 23.33 0 0
2258 2947 6.67 6.67 20 20 13.33 10 -6.66

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش بیوشیمی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی بیوفیزیک
3 8972 34.44 46.67 61.67 73.33 56.67 20 11.67
20 8275 57.78 39.17 51.67 61.67 18.33 5 50
35 7837 40 27.5 81.67 65 53.33 0 0
64 7452 33.33 33.33 45 50 45 10 31.67
65 7433 34.44 27.5 60 60 35 8.33 10
95 7039 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 8.33
103 6953 21.11 45.83 28.33 53.33 53.33 21.67 5
163 6544 64.44 26.67 -8.32 58.33 45 0 25
179 6451 45.56 40 56.67 36.67 13.23 5 16.67
195 6318 22.22 39.17 55 30 36.67 0 23.33
229 6137 33.33 32.5 58.32 43.33 13.33 3.33 0
324 5773 60 33.33 25 23.33 40 0 3.33
359 5644 11.11 31.67 36.67 41.37 28.33 16.07 5
392 5582 21.11 31.67 60 25 33.33 0 0
445 5428 21.06 21.06 46.03 15 45 6.73 25
481 5307 35.56 35 8.33 40 -1.66 10 15
546 5113 50 24.17 40 8.33 43.33 5 0
637 4938 21.11 25.83 41.67 30 10 6.67 3.33
714 4784 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 0
748 4717 25.56 25.83 3.33 31.67 10 3.33 16.67
842 4529 48.89 25 11.67 5 33.33 8.33 0
1058 4160 26.67 20 28.33 10 38.33 0 0
1303 3811 17.78 19.17 15 25 -1.66 6.67 13.33
1369 3731 37.87 10.83 20 6.67 20 0 0
1618 3476 22.22 10 0 28.33 5 -1.66 0
1913 3201 36.67 5 0 20 -1.66 0 5
2261 2969 6.67 14.17 1.67 5 20 -3 21.67

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش بیوفیزیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی بیوفیزیک
11 8638 57.78 39.17 51.67 61.67 18.33 5 50
80 7172 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 8.33
114 6891 36.67 33.33 6.67 60 35 5 20
115 6887 10 40.83 41.67 40 48.33 23.33 13.33
122 6842 45.56 34.17 28.33 36.67 55 5 5
147 6662 22.22 39.17 55 30 36.67 0 23.33
169 6528 42.22 31.67 41.67 26.67 45 0 10
250 6089 38.9 25.9 38.89 23.9 30.9 16.2 16.5
276 6000 32.22 20.83 16.67 46.67 50 3.33 5
285 5952 46.67 25 21.67 28.33 18.33 1.67 21.67
377 5655 24.44 32.05 18.33 31.67 25 21.67 13.33
445 5462 11.11 26.67 45 30 10 -5 30
499 5298 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 0
594 5050 25.56 31.67 18.33 33.33 15 13.33 10
816 4614 41.11 14.17 6.67 6.67 21.67 3.33 20
955 4366 27.78 15 0 31.67 35 5 0
1412 3729 17.78 19.17 15 25 -1.66 6.67 13.33
2004 3188 20 5 16.67 11.67 13.33 -1.66 6.67

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش بیوتکنولوژی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی میکروبیولوژی مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی بیوفیزیک
26 7435 38 35 28 31 53.33 41.3 5
41 7233 28.89 29.17 93.33 21.67 23.33 21.67 3.33
46 7102 57.78 39.17 51.67 61.67 5 -1.66 50
62 6827 36.67 41.67 40 53.33 40 0 20
63 6824 50 33 71.76 43.33 1 0 11
78 6643 34.44 27.5 60 60 8.33 8.33 10
86 6543 55.56 33.33 66.67 33.33 5 0 0
87 6541 55.56 25.83 78.33 23.33 3.33 8.33 8.33
105 6437 10 40.83 41.67 40 23.33 28.33 13.33
169 6043 35.56 41.67 23.33 53.33 28.33 3.33 8.33
204 5843 27.78 38.33 45 16.67 25 21.67 6.67
245 5663 43.33 25 46.67 28.33 1.67 38.33 0
260 5485 38.9 25.9 38.89 23.9 16.2 20.9 16.5
338 5331 27.71 24 71.67 18.33 5 13.33 -6
400 5138 20 21.67 20 38.33 30 26.67 0
445 5036 32.22 14.17 58.33 10 10 8.33 18.33
493 4944 35.56 35 8.33 40 10 5 15
537 4861 21.11 25.83 41.67 30 6.67 3.33 3.33
548 4840 50 24.17 40 8.33 5 5 0
644 4669 11.11 12.5 16.67 16.67 23.33 50 11.67
653 4651 50 27.05 28.33 -6.66 3.33 10 23.33
965 4224 22.22 19.17 21.67 41.67 5 5 15
1242 3881 20 2.5 48.33 10 10 0 0
1520 3603 17.78 19.17 15 25 6.67 0 13.33
2016 3200 -1.1 24.17 16.67 -3.32 13.33 10 15

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش بیوتکنولوژی دریا)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی مجموعه زیست شناسی دریا
95 7040 28.89 29.17 93.33 21.67 25 23.33 0
129 6686 45.56 34.17 28.33 36.67 55 5 10
137 6656 10 40.83 41.67 40 48.33 23.33 0
194 6302 33.33 32.5 58.32 43.33 13.33 3.33 0
236 6121 22.22 39.17 55 30 36.67 0 0
268 5968 25.56 25.83 75 26.67 21.67 1.67 0
319 5808 34.44 34.17 11.67 43.23 18.23 36.67 0
544 5180 11.11 26.67 45 30 10 -5 11.67
746 4738 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 0
1331 3855 1.11 23.33 43.33 1.67 11.67 0 0
2634 2846 -1.1 24.17 16.67 -3.32 10 13.33 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی سال 94

در جدول زیر نمونه ای از کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کنکور ارشد 94 را مشاهده می نمایید.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 94 

میکروبیولوژی

مجموعه 
ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی

سلولی و ملکولی

بیوشیمی

ژنتیک

بیوفیزیک

مجموعه زیست شناسی دریا

زبان عمومی و تخصصی

مجموعه زیست شناسی

رتبه در علوم سلولی و مولکولی

رتبه در ژنتیک

رتبه در میکروبیولوژی

رتبه در بیوشیمی

رتبه در بیوفیزیک

رتبه در زیست فناوری میکروبی

رتبه در زیست فناوری دریا

0 0 75 68 51.01 0 0 28.08 24 89 178 312 150 214    
0 0 66.67 20 68.33 15 0 32.22 31.67 176 177   312      
25 5 56.67 36.67 36.67 5 0 21.11 11.97 283 444 401 490 462 597 415
1.67 0 43.23 26.67 71.67 8.32 0 54.44 14.52 295 225       375  
20 31.67 23.33 33.33 8.33 18.33 -1.66 25.56 17.95 764 1101 552 831 712 675 1033
0 26.67 33.33 6.67 13.33 0 0 43.33 16.67 784     1372   1262  
0 23.33 30 16.67 35 3.33 0 17.78 0 1332     1838      
0 0 40 6.67 0 10 0 40 12.05 1401 2310 3009 1994 1247 4009 2335
0 5 33.33 23.33 51.67 18.33 0.99 17.78 21.37 1819 1065 2008 1209 1452 1156 1300
5 23.33 15 6.67 6.67 0 0 17.78 2.56 3191 4519 3494 4635 4683 3999 4551
-5 3.33 10 -6.66 28.33 5 0 28.89 1.71 3243 2587   3896 3627 3651  
3.33 3.33 10 8.33 1.67 0 0 0 11.11 4020 4856   4466      
-6.66 3.33 -3.32 20 16.67 -1.66 0 30 5.98 4592 3654   3283   3852  
-10 -11.66 1.76 20.16 13.33 0 0 20 11.97 5137 4046 7075 3332   6072  
0 0 31.67 11.67 55 0 0 31.11 16.67   713          
10 -6.66 3.33 13.33 21.67 8.33 0 27.78 20.51   1964   2187   2151  
6.67 -5 -1.06 5 0 6.67 0 7.08 14.53       5545      

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است. 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

سایر بخش های زیست شناسی سلولی مولکولی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  saeedi‏ - 99/5/17

  سلام خسته نباشید
  خواستم بدونم چه رتبه ای لازمه برای دکترای بیوشیمی پیوسته زنجان وکرمان ؟؟

 • تصویر فرد

  faeze‏ - 98/12/15

  سلام ببخشید برای قبول شدن در گرایش آموزش زیست شناسی چه رتبه ای باید بیاریم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/2/24

  سلام وقت بخیر برای ارشد بیوشیمی وزارت علوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و دکترای پیوسته بیوشیمی چه رتبه هایی لازم هست؟
  ممنونم

 • تصویر فرد

  Fatemeh‏ - 97/12/3

  سلام.
  کاش محل قبولی های سال۹۷ رو هم ذکر میکردید

 • تصویر فرد

  فرانک فرهمند‏ - 98/5/15

  سلام. وقت بخیر. میتونید از نرمافزار انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  نیما‏ - 97/5/23

  با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم با رتبه 1200 ارشد بیوشیمی وزارت علوم کدوم دانشگاه شانس قبولی دارم

 • تصویر فرد

  علی‏ - 97/3/18

  سلام با رتبه ۱۵۰سلولی مولکولی و ۲۲۰ژنتیک این دوتا رشته روزانه کجا قبول میشم

 • تصویر فرد

  Fateme‏ - 97/3/11

  سلام،من رتبم 176 شده واسه ارشد،و میخام بیوشیمی بخونم،بنظر شما دانشواهای دولتی تهران امکان قبولی دارم?!

 • تصویر فرد

  شاهین‏ - 97/3/8

  کاش مینوشتید چه دانشگاهی کجا قبول شدن

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 97/2/12

  سلام ببخشید من با رتبه 600 کجاها میتونم قبول شم هم روزانه و هم شبانه؟
  در رشته میکروبیولوژی
  تشکر

 • تصویر فرد

  خانم دکتر میرفیض اللهی‏ - 97/2/25

  با سلام
   بعد از انتشار کارنامه ها میتونید از مشاوره تخصصی انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  زهره‏ - 96/8/16

  با عرض سلام و خسته نباشید. من رشته ام زیست شناسی سلولی و مولکولی ، امسال برای مصاحبه به دانشگاه صنعتی مالک اشتر معرفی شدم. با رتبه ی 1132 امکان قبولی من وجود دارد؟
  ممنون میشم جواب بدید.

 • تصویر فرد

  خانم دکتر میرفیض اللهی‏ - 96/9/8

  با سلام بستگی به نتایج مصاحبه و رتبه داوطلبان رقیب دارد.

 • تصویر فرد

  تامین‏ - 96/7/5

  سلام
  وقت بخیر
  دانشگاه تربیت مدرس ، گرایش بیوفیزیک رو امسال با توجه به ظرفیت تا چه رتبه ای گرفته؟

 • تصویر فرد

  Bahare‏ - 96/7/1

  سلام.من کارشناسی پزشکی ای هسته ای دارم. میخواستم بپرسم میتونم برای ارشد بیوفیزیک بخونم؟

 • تصویر فرد

  خانم دکتر میرفیض اللهی‏ - 96/9/7

  با سلام بله می تونید 

 • تصویر فرد

  سپهر‏ - 96/6/25

  سلام با درصد های زبان 40 مجموعه زیست 30 ژنتیک 70 بیوشیمی 70 سلولی مولکولی 70 میکروبیولوژی 20 بیوفیزیک 20 میانگین رتبه هام زیر 15 میشه ؟

 • تصویر فرد

  خانم دکتر میرفیض اللهی‏ - 96/9/7

  با سلام احتمالش زیاده البته بستگی به امتیازات داوطلبان رقیب داره.

 • تصویر فرد

  علي‏ - 96/6/21

  براي رشته بيوشيمي چرا درصد شيمي باليني رو ذكر نكردين؟

 • تصویر فرد

  خانم دکتر میرفیض اللهی‏ - 96/9/7

  با سلام درصدها بر اساس منابع آزمون آورده شده است.

 • تصویر فرد

  مسلم‏ - 96/3/23

  سلام.
  ارشد رتبه میکروبیولوژیم ۱۷۳ شده
  اهوازی هستم
  احتمال قبولیم روزانه چقدره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  sara‏ - 96/3/20

  سلام
  تا چه رتبه ای می توان در دانشگاههای شبانه قبول شد؟
  باسپاس

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  revar‏ - 96/3/18

  سلام.خسته نباشید.بارتبه 450کد ضریب بیوشیمی بنظرتون واسه گرایش بیو شیمی امیدی به قبولی هستش؟اگه بله کدوم دانشگاه ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله هست. شبانه دانشگاههای درجه دو و روزانه دانشگاههای درجه سه

 • تصویر فرد

  rmmm‏ - 96/3/15

  سلام با رتبه ی 1700 ژنتیک میشه انتخاب رشته کرد؟؟؟؟؟روزانه و شبانه؟؟اگه میشه کدوم دانشگاه؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله میشه انتخاب رشته کرد. برای روزانه شانستون عملا خیلی کمه ولی برای شبان دانشگاههای بسیار سطح پایین شانس دارید.

 • تصویر فرد

  Aseman‏ - 96/2/19

  سلام . خسته نباشید.تشکر از سایت خوبتون.
  امسال همه درصداشون پایین اومده ظاهرا..من که فکر میکنم قبولی راحت ترمیشه .

 • تصویر فرد

  افسانه پورزمان‏ - 96/2/16

  ببخشید من با این درصد ها اصلا قبول میشم روزانه تهران یا شبانه تهران درصد هام به این صورته ژنتیک ۲۵درصد. سلولی۰درصد. بیوشیمی۲۰درصد. زبان ۳۴درصد. ومجموعه زیست ۱۱.۷درصد

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/6/2

  روزانه که اصلا و شبانه تا حدودی شانس دارید.

 • تصویر فرد

  p‏ - 96/2/9

  سلام خسته نباشید
  درصدهای من در کنکور امسال واسه زبان حدود 60,ژنتیک 70,سلولی 70 ,و بقیه دروس در حدود 30_40
  میخواستم ببینم میشه حدود رتبم رو حدس زد ?

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/2/9

  سلام دوست عزیز
  مشاورین 3گام با بررسی چند سامانه تخمین رتبه سامانه زیر را تایید نمودند که در اطلاعیه های ویژه 3گام معرفی شده است و مورد استفاده دوستان زیادی میباشد.
  برای ورد به این سامانه می توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید:
  1- روی این لینک کلیک نمایید:
  https://telegram.me/ArshadTakhminBot

  2- در تلگرام خود، ArshadtakhminBot@ را جستجو نمایید و وارد آن شوید.

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 96/1/28

  سلام ببخشید میشه بگید ژنتیک روزانه تا چه رتبه ای پذیرش داره؟ فقط روزانه رو میخوام ممنون☺

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/2

  سلام. تا حدود رتبه 500.
  برای اطلاع از این که با درصدهاتون چه رتبه ای می تونید بیارید می تونید ازسامانه تخمین رتبه تلگرامی که جدیدا باب شده اطلاعات مناسبی بگیرید.
  به این آدرس:
  https://telegram.me/ArshadTakhminBot

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 95/9/13

  سلام میشه بگید اخرین رتبه برای ژنتیک علوم روزانه چند هستش؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. لطفا سوالتون رو در اتاق فکر گروه مطرح کنید. با تشکر

 • تصویر فرد

  سنا‏ - 95/5/11

  سلام با رتبه 300 بیوشیمی 300 سلولی و 300 ژنتیک کجاها قبول میشم شانس دانشگاه تهران رو دارم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/24

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر گروه زیست مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  فرزانه‏ - 95/4/20

  سلام من 197 رشته بیوشیمی و 225 رشته سلولی مولکولی شدم خواستم بدونم احتمال اینکه تهران روزانه قبول بشم هست یا نه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/24

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر مطرح بفرمایید. با تشکر

 • تصویر فرد

  gen.d‏ - 95/3/26

  سلام.من با رتبه 174 ارشد ژنتیک وزارت علوم کجا میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  bilogy90‏ - 95/2/30

  سلام اگه زيست رو ٣٦درصد وبيوشيمي ٢٠درصدوزيست مشترك ٢٠درصدبزنم بقيه روحدود ٣درصد حتي زبان احتمال قبولي هست ؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  سلام. بله هست.

 • تصویر فرد

  bilogy90‏ - 95/2/30

  سلام اگه يك درس رو ٣٦درصد ودرس ديگري ٢٠درصد بقيه حدود٣درصد بزنم احتمال قبولي وجودداره ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/30

  سلام.
  احتمال قبولیتون خیلی پایینه.
  سوالتون رو اگر در اتاق فکر مطرح کنید دوستان و اساتید جوابهای دقیق تری بهتون خواهند داد.

 • تصویر فرد

  😕‏ - 95/2/28

  سلام .
  با میانگین حدو27درصد واسه تمام دورس با توجه ب اینکه بیوفیزیک زبان رو صفر زدم احتمال قبول شدنم وجود داره .مچکرم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/29

  سلام.
  لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه زیست سلولی مولکولی مطرح کنید. این موارد به دیلیل این که باید توسط اساتید بررسی و پاسخ داده بشه فقط در اتاق فکر باید مطرح بشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  sara‏ - 95/2/26

  اگردوتا درس درصدش.8.3یک درس11.6ویک درس درصدش3.3باشد احتمال قبولی هس؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/27

  سلام.
  احتمال قبولیتون خیلی کمه.
  اگر سوالتون رو در اتاق فکر مطرح کنید خود اساتید بیشتر و دقیق تر راهنماییتون می کنند.

 • تصویر فرد

  Hobab‏ - 95/2/26

  سپاس از پاسخ شما.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  موفق باشید.

 • تصویر فرد

  Hobab‏ - 95/2/22

  سلام. اگر من میکرب رو 20 درصد و زیست رو 10 درصد زده باشم بقیه دروس با میانگین 3 درصد آیا احتمال قبولی من در یکی از رشته های زیست هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/22

  سلام.
  احتمال قبولیتون وجود داره.
  سوالتون رو در اتاق فکر مطرح کنید تا جواب دقیق تر و با جزئیات بیشتری رو دوستان بهتون بدن.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc