برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی هم نشان می دهد که تاثیر تراز میانگین درصدها در به دست آوردن رتبه نقش مهمی دارد.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش ژنتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش میکروبیولوژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش بیوشیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش بیوفیزیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش زیست فناوری میکروبی و ملکولی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری میکروبی و ملکولی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری میکروبی و ملکولی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری میکروبی و ملکولی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش زیست فناوری دریا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری دریا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری دریا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری دریا 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش زیست فناوری صنعت و محیط زیست سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری صنعت و محیط زیست 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری صنعت و محیط زیست 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زیست فناوری صنعت و محیط زیست 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش نانو بیوممتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نانو بیوممتیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش نانو بیوممتیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش نانو بیوممتیک 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
8 9 7100 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 10
20 21 6459 76.67 36.67 36.67 50 50 0 0
39 45 5949 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 43.33
40 46 5921 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 3.33
44 50 5879 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 0
58 67 5691 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 6.67
61 71 5674 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 33.33
64 75 5614 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 10
67 80 5543 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 11.67
87 105 5327 74.44 26.67 15 35 15 23.33 15
102 122 5229 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 26.67
125 146 5103 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 38.33
500 572 3925 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 -1.66
795 925 3580 27.78 22.5 21.67 8.33 10 13.33 0
1245 1439 3247 27.78 3.33 -3.32 10 25 0 15
1375 1585 3172 37.78 14.17 0 5 -3.32 11.67 35
1651 1932 3007 28.89 15.83 16.67 3.33 5 8.33 11.67
1865 2182 2930 26.67 11.67 13.33 20 1.67 -1.66 0
2037 2377 2871 0 17.5 5 8.33 3.33 1.67 -1.66
2428 2836 2748 47.78 2.5 5 -1.66 3.33 3.33 5
2663 3097 2692 41.11 11.67 -1.66 -1.66 0 0 0
2922 3396 2638 11.11 0 0 6.67 6.67 26.67 13.33
2968 3450 2627 16.67 17.5 11.67 3.33 10 -3.32 0
3390 3938 2533 28.89 16.67 0 0 -1.66 -1.66 -8.32
3949 4578 2427 5.56 11.67 16.67 -1.66 5 5 0
4027 4661 2417 7.78 15.83 0 -8.32 3.33 0 0
4350 5043 2366 26.67 2.5 10 0 5 0 0
4358 5051 2365 8.89 10.83 5 0 0 10 0
4438 5145 2353 18.89 7.5 11.67 -1.66 3.33 1.67 -1.66
5447 6339 2196 14.44 6.67 -6.66 0 6.67 -6.66 5
6213 7234 2077 5.56 5 -5 3.33 10 -8.32 0
6846 7974 1981 16.67 5.83 0 0 5 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 20
43 300 4462 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 31.67
137 999 3515 40 8.33 30 20 13.33 0 0
204 1611 3157 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 -13.32
230 1733 3093 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 10
363 2724 2776 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0
380 2828 2751 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0
520 3980 2527 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 5
625 5006 2370 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 -5
718 5733 2275 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 0
890 7112 2090 26.67 5 0 0 0 0 0
1112 9023 1826 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
58 4894 2384 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 -3.32
97 6355 2194 32.22 5 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش ژنتیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
14 15 7048 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 50
21 22 6665 76.67 36.67 36.67 50 50 0 18.33
24 25 6545 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 23.33
48 56 6024 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 18.33
58 68 5874 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 20
72 88 5664 74.44 26.67 15 35 15 23.33 36.67
76 94 5627 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 28.33
77 96 5623 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 0
106 129 5332 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 3.33
119 143 5221 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 11.67
137 162 5130 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 23.33
193 224 4856 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 3.33
550 635 4010 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 11.67
643 749 3893 27.78 22.5 21.67 8.33 10 13.33 5
1057 1221 3506 26.67 14.17 28.33 15 3.33 -6.66 -8.32
1141 1318 3443 22.22 13.33 11.67 15 -6.66 23.33 -3.32
1517 1771 3198 16.67 19.17 26.67 -5 0 -1.66 0
1682 1966 3118 28.89 15.83 16.67 3.33 5 8.33 0
1699 1986 3111 41.11 17.5 5 5 6.67 0 0
1699 1986 3111 61.11 7.5 6.67 16.67 0 0 0
3387 3937 2614 25.56 11.67 1.67 -1.66 1.67 5 13.33
3438 3993 2602 18.89 7.5 11.67 -1.66 3.33 1.67 8.33
4098 4752 2474 26.67 2.5 10 0 5 0 0
4144 4808 2465 8.89 10.83 5 0 0 10 0
4245 4927 2446 12.22 10 -3.32 5 -3.32 15 -1.66
4764 5537 2358 7.78 15.83 0 -8.32 3.33 0 -10
4936 5737 2328 14.44 4.17 8.33 3.33 1.67 -16.66 6.67
5341 6225 2260 6.67 7.5 11.67 -11.66 1.67 -10 0
7430 8575 1928 16.67 5.83 0 0 5 0 0
8014 9159 1836 15.56 1.67 0 0 0 0 0
8103 9248 1819 2.22 10 -3.32 -3.32 5 0 0
8321 9466 1775 -3.32 8.33 -6.66 3.33 3.33 8.33 -3.32
8433 9578 1752 14.44 0 0 0 0 10 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ژنتیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 25
81 616 4033 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 -3.32
111 791 3856 40 8.33 30 20 13.33 0 0
165 1302 3453 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 3.33
250 1837 3171 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 0
402 3083 2778 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0
436 3340 2726 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 10
586 4639 2492 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0
656 5160 2414 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 15
663 5215 2404 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 -5
914 7335 2105 26.67 5 0 0 0 0 0
7990 9135 1840 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش ژنتیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
47 4344 2539 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 0
110 6625 2205 32.22 5 0 0 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش میکروبیولوژی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
3 4 7036 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 10
14 15 6416 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 33.33
19 20 6164 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 6.67
22 23 5932 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 26.67
23 24 5921 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 43.33
39 42 5712 74.44 26.67 15 35 15 23.33 15
49 53 5596 76.67 36.67 36.67 50 50 0 0
53 57 5546 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 0
58 64 5442 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 11.67
66 72 5398 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 38.33
76 84 5306 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 3.33
83 93 5269 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 10
516 601 3905 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 -1.66
542 631 3872 37.78 14.17 0 5 -3.32 11.67 35
672 784 3708 22.22 13.33 11.67 15 -6.66 23.33 0
707 823 3676 27.78 22.5 21.67 8.33 10 13.33 0
1353 1574 3239 28.89 15.83 16.67 3.33 5 8.33 11.67
1427 1663 3195 21.11 11.67 16.67 16.67 -16.66 -1.66 16.67
1503 1754 3148 64.44 10.83 10 1.67 1.67 3.33 -3.32
1797 2081 3022 61.11 7.5 6.67 16.67 0 0 0
1811 2096 3018 26.67 14.17 28.33 15 3.33 -6.66 -1.66
2547 2941 2789 17.78 10 3.33 5 -1.66 5 0
2950 3414 2693 33.33 12.5 0 3.33 -3.32 0 0
3504 4070 2562 8.89 10.83 5 0 0 10 0
3652 4243 2534 25.56 11.67 1.67 -1.66 1.67 5 0
4047 4699 2467 25.56 5 3.33 6.67 5 0 0
4238 4923 2435 6.67 10.83 -3.32 10 8.33 0 -3.32
4478 5188 2397 27.78 4.17 0 3.33 25 0 0
4638 5372 2373 7.78 15.83 0 -8.32 3.33 0 0
5533 6443 2223 14.44 0 0 0 0 10 13.33
6420 7473 2078 14.44 6.67 -6.66 0 6.67 -6.66 5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش میکروبیولوژی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 20
8 80 5360 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 31.67
180 1367 3334 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0
190 1421 3310 40 8.33 30 20 13.33 0 0
209 1567 3243 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 -13.32
226 1694 3178 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 10
581 4523 2490 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 -5
627 4884 2441 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 0
680 5443 2363 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 5
683 5468 2360 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0
898 7232 2111 26.67 5 0 0 0 0 0
7415 8482 1939 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش میکروبیولوژی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
32 3673 2640 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 -3.32
97 6494 2217 32.22 5 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش بیوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
7 8 7841 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 50
19 20 6960 76.67 36.67 36.67 50 50 0 18.33
41 44 6281 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 18.33
50 56 6153 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 28.33
52 59 6116 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 23.33
55 62 6090 74.44 26.67 15 35 15 23.33 36.67
59 67 6053 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 20
110 133 5514 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 0
140 166 5333 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 3.33
160 191 5167 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 11.67
163 197 5135 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 23.33
332 386 4559 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 3.33
381 441 4461 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 11.67
960 1112 3613 27.78 22.5 21.67 8.33 10 13.33 5
1140 1322 3460 26.67 11.67 13.33 20 1.67 -1.66 11.67
1264 1457 3380 64.44 10.83 10 1.67 1.67 3.33 13.33
1499 1737 3235 61.11 7.5 6.67 16.67 0 0 0
1755 2040 3104 41.11 17.5 5 5 6.67 0 0
2039 2361 2991 0 17.5 5 8.33 3.33 1.67 1.67
2365 2751 2875 41.11 11.67 -1.66 -1.66 0 0 8.33
2501 2911 2838 28.89 15.83 16.67 3.33 5 8.33 0
2564 2984 2819 17.78 10 3.33 5 -1.66 5 5
2868 3333 2735 47.78 2.5 5 -1.66 3.33 3.33 5
3542 4102 2588 16.67 17.5 11.67 3.33 10 -3.32 0
3639 4218 2570 11.11 0 0 6.67 6.67 26.67 13.33
4944 5747 2337 10 5.83 -6.66 1.67 3.33 6.67 0
6964 8125 2003 6.67 7.5 11.67 -11.66 1.67 -10 0
7906 9184 1837 15.56 1.67 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش بیوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 25
118 858 3845 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 0
128 923 3778 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 -3.32
141 1060 3658 40 8.33 30 20 13.33 0 0
303 2365 2990 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 3.33
502 3900 2622 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 15
529 4176 2575 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0
531 4196 2573 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 10
560 4437 2536 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0
696 5524 2371 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 -5
929 7412 2107 26.67 5 0 0 0 0 0
1028 8346 1969 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش بیوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
47 4434 2537 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 0
110 6728 2202 32.22 5 0 0 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش بیوفیزیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
4 5 8754 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 50
25 28 7060 76.67 36.67 36.67 50 50 0 18.33
39 43 6651 74.44 26.67 15 35 15 23.33 36.67
44 50 6463 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 28.33
50 57 6315 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 20
56 66 6225 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 18.33
70 84 6006 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 23.33
114 140 5578 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 0
145 174 5461 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 23.33
159 189 5426 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 11.67
197 237 5196 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 3.33
366 426 4641 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 3.33
498 583 4328 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 11.67
1017 1178 3685 64.44 10.83 10 1.67 1.67 3.33 13.33
1612 1872 3289 33.33 12.5 0 3.33 -3.32 0 13.33
1945 2257 3134 41.11 17.5 5 5 6.67 0 0
1993 2319 3116 37.78 6.67 18.33 6.67 15 -1.66 5
2058 2387 3094 28.89 16.67 0 0 -1.66 -1.66 10
2191 2537 3043 61.11 7.5 6.67 16.67 0 0 0
2482 2872 2959 0 17.5 5 8.33 3.33 1.67 1.67
2697 3123 2890 26.67 14.17 28.33 15 3.33 -6.66 -8.32
2746 3178 2878 17.78 10 3.33 5 -1.66 5 5
2750 3183 2876 11.11 0 0 6.67 6.67 26.67 13.33
2962 3439 2815 27.78 4.17 0 3.33 25 0 0
3630 4166 2660 18.89 7.5 11.67 -1.66 3.33 1.67 8.33
4781 5317 2462 14.44 4.17 8.33 3.33 1.67 -16.66 6.67
5335 5871 2375 12.22 10 -3.32 5 -3.32 15 -1.66
5798 6334 2308 8.89 10.83 5 0 0 10 0
7474 8010 2060 6.67 7.5 11.67 -11.66 1.67 -10 0
8676 9212 1853 15.56 1.67 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش بیوفیزیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 25
122 892 3927 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 -3.32
211 1592 3416 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 0
225 1728 3352 40 8.33 30 20 13.33 0 0
339 2644 3020 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 15
377 2957 2937 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 3.33
471 3649 2770 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 10
494 3815 2732 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0
3869 4405 2615 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0
5524 6060 2345 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 -5
6939 7475 2139 26.67 5 0 0 0 0 0
7669 8205 2028 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش بیوفیزیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
5450 5986 2358 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 0
6341 6877 2227 32.22 5 0 0 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش زیست فناوری میکروبی و ملکولی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
4 5 7418 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 10 50
25 26 6124 76.67 36.67 36.67 50 50 0 0 18.33
26 27 6091 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 6.67 18.33
35 36 5902 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 43.33 28.33
37 38 5881 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 33.33 3.33
41 43 5818 74.44 26.67 15 35 15 23.33 15 36.67
42 44 5815 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 0 20
63 72 5577 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 10 23.33
74 84 5485 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 3.33 0
76 86 5437 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 11.67 11.67
77 88 5423 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 26.67 3.33
98 114 5248 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 38.33 23.33
479 553 4015 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 -1.66 11.67
743 876 3679 27.78 22.5 21.67 8.33 10 13.33 0 5
1179 1360 3361 54.44 12.5 0 10 3.33 5 3.33 5
1718 2000 3067 26.67 11.67 13.33 20 1.67 -1.66 0 11.67
1759 2046 3050 21.11 11.67 16.67 16.67 -16.66 -1.66 16.67 11.67
1834 2134 3017 61.11 7.5 6.67 16.67 0 0 0 0
2066 2393 2940 11.11 0 0 6.67 6.67 26.67 13.33 13.33
2229 2580 2889 0 17.5 5 8.33 3.33 1.67 -1.66 1.67
2490 2884 2814 47.78 2.5 5 -1.66 3.33 3.33 5 5
2504 2901 2810 41.11 11.67 -1.66 -1.66 0 0 0 8.33
2607 3023 2782 16.67 19.17 26.67 -5 0 -1.66 0 0
3507 4072 2570 5.56 11.67 16.67 -1.66 5 5 0 13.33
3864 4483 2507 26.67 10 -3.32 0 0 0 0 5
3911 4535 2500 25.56 5 3.33 6.67 5 0 0 0
4351 5047 2429 8.89 8.33 0 -1.66 0 3.33 0 0
4745 5500 2363 7.78 15.83 0 -8.32 3.33 0 0 -10
7865 9193 1838 15.56 1.67 0 0 0 0 0 0
8750 10104 1571 0 3.33 -3.32 -8.32 0 0 1.67 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش زیست فناوری میکروبی و ملکولی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 20 25
35 215 4736 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 31.67 -3.32
166 1288 3399 40 8.33 30 20 13.33 0 0 0
208 1561 3255 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 -13.32 0
253 1875 3117 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 10 3.33
268 2006 3065 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0 0
560 4312 2533 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 0 15
573 4443 2512 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0 0
585 4566 2496 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 5 10
630 4992 2436 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 -5 -5
908 7348 2109 26.67 5 0 0 0 0 0 0
1069 8717 1916 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 3.33 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش زیست فناوری میکروبی و ملکولی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
41 4262 2540 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 -3.32 0
104 6650 2210 32.22 5 0 0 0 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش زیست فناوری دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
6 7 7266 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 10
23 24 6587 76.67 36.67 36.67 50 50 0 0
34 35 6331 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 23.33
47 50 6089 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 18.33
49 52 6058 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 0
52 55 6046 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 0
66 74 5843 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 0
72 82 5727 74.44 26.67 15 35 15 23.33 8.33
77 92 5680 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 0
132 157 5231 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 0
187 223 4906 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 0
197 234 4865 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 0
263 308 4692 26.67 14.17 28.33 15 3.33 -6.66 38.33
348 399 4473 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 10
508 587 4194 22.22 13.33 11.67 15 -6.66 23.33 21.67
924 1061 3758 27.78 22.5 21.67 8.33 10 13.33 0
1435 1652 3414 54.44 12.5 0 10 3.33 5 3.33
1548 1787 3347 37.78 14.17 0 5 -3.32 11.67 13.33
1858 2164 3201 26.67 11.67 13.33 20 1.67 -1.66 0
1893 2203 3190 61.11 7.5 6.67 16.67 0 0 0
2067 2412 3124 41.11 17.5 5 5 6.67 0 0
2104 2455 3109 21.11 11.67 16.67 16.67 -16.66 -1.66 3.33
2272 2645 3052 37.78 6.67 18.33 6.67 15 -1.66 0
2460 2854 2994 28.89 16.67 0 0 -1.66 -1.66 11.67
2967 3436 2850 5.56 11.67 16.67 -1.66 5 5 10
3016 3490 2837 12.22 10 -3.32 5 -3.32 15 10
4743 5294 2524 25.56 11.67 1.67 -1.66 1.67 5 1.67
4904 5455 2498 14.44 4.17 8.33 3.33 1.67 -16.66 8.33
5093 5644 2466 7.78 15.83 0 -8.32 3.33 0 3.33
5480 6031 2412 10 5.83 -6.66 1.67 3.33 6.67 1.67
5519 6070 2405 26.67 2.5 10 0 5 0 0
8154 8705 1987 14.44 3.33 5 -1.66 1.67 0 0
8327 8878 1955 5.56 5 -5 3.33 10 -8.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش زیست فناوری دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 0
88 674 4081 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 -1.66
130 1030 3781 40 8.33 30 20 13.33 0 0
183 1430 3526 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 0
244 1894 3302 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 3.33
463 3672 2804 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0
3876 4427 2659 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 6.67
3959 4510 2646 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 10
4593 5144 2543 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0
4852 5403 2506 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 0
7386 7937 2111 26.67 5 0 0 0 0 0
8893 9444 1840 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش زیست فناوری دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
4309 4860 2589 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 0
6754 7305 2219 32.22 5 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش زیست فناوری صنعت و محیط زیست 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
4 5 7370 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 10 50
21 22 6291 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 33.33 3.33
22 23 6280 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 43.33 28.33
23 24 6248 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 6.67 18.33
34 35 6059 74.44 26.67 15 35 15 23.33 15 36.67
36 37 5951 76.67 36.67 36.67 50 50 0 0 18.33
54 59 5690 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 26.67 3.33
56 61 5678 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 38.33 23.33
59 66 5631 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 0 20
61 68 5624 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 10 23.33
86 101 5372 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 11.67 11.67
95 111 5302 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 3.33 0
547 639 3986 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 -1.66 11.67
612 711 3898 37.78 14.17 0 5 -3.32 11.67 35 3.33
802 939 3701 27.78 22.5 21.67 8.33 10 13.33 0 5
968 1121 3572 22.22 13.33 11.67 15 -6.66 23.33 0 -3.32
1151 1332 3443 54.44 12.5 0 10 3.33 5 3.33 5
1866 2158 3077 61.11 7.5 6.67 16.67 0 0 0 0
2121 2451 2986 27.78 3.33 -3.32 10 25 0 15 0
2516 2903 2872 33.33 12.5 0 3.33 -3.32 0 0 13.33
2563 2956 2853 41.11 11.67 -1.66 -1.66 0 0 0 8.33
3142 3642 2702 28.89 16.67 0 0 -1.66 -1.66 -8.32 10
3272 3797 2671 25.56 11.67 1.67 -1.66 1.67 5 0 13.33
3946 4582 2538 26.67 10 -3.32 0 0 0 0 5
4092 4753 2512 8.89 10.83 5 0 0 10 0 0
4380 5071 2465 10 5.83 -6.66 1.67 3.33 6.67 1.67 0
4521 5232 2442 18.89 7.5 11.67 -1.66 3.33 1.67 -1.66 8.33
4633 5364 2426 27.78 4.17 0 3.33 25 0 0 0
6285 7125 2170 14.44 0 0 0 0 10 13.33 0
6969 7809 2076 14.44 4.17 8.33 3.33 1.67 -16.66 -10 6.67
7625 8465 1976 14.44 3.33 5 -1.66 1.67 0 0 1.67
8003 8843 1916 16.67 5.83 0 0 5 0 0 0
8080 8920 1903 5.56 1.67 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش زیست فناوری صنعت و محیط زیست 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 20 25
19 132 5174 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 31.67 -3.32
196 1446 3378 40 8.33 30 20 13.33 0 0 0
219 1614 3300 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 -13.32 0
228 1701 3253 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 10 3.33
258 1981 3140 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0 0
545 4195 2597 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 0 15
612 4753 2512 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 5 10
642 5107 2459 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 -5 -5
710 5624 2388 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0 0
6558 7398 2131 26.67 5 0 0 0 0 0 0
7453 8293 2003 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 3.33 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش زیست فناوری صنعت و محیط زیست 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
43 4223 2592 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 -3.32 0
5871 6711 2235 32.22 5 0 0 0 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش نانو بیوممتیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
4 5 7669 61.11 33.33 11.67 63.33 56.67 48.33 10 50 10
18 19 6725 57.78 24.17 23.33 53.33 45 15 43.33 28.33 23.33
27 29 6386 76.67 36.67 36.67 50 50 0 0 18.33 0
37 40 6168 52.22 26.67 11.67 35 21.67 40 33.33 3.33 18.33
48 52 5993 58.89 18.33 23.33 45 50 33.33 0 20 0
50 56 5945 74.44 26.67 15 35 15 23.33 15 36.67 8.33
53 60 5897 46.67 19.17 73.33 38.33 33.33 5 10 23.33 0
64 72 5812 66.67 24.17 21.67 26.67 51.67 16.67 3.33 0 0
69 78 5731 52.22 35.83 20 48.33 15 33.33 6.67 18.33 0
88 102 5499 18.89 27.5 18.33 33.33 51.67 41.67 11.67 11.67 0
104 122 5387 43.33 15.83 11.67 20 28.33 51.67 26.67 3.33 0
116 138 5319 21.11 27.5 28.33 23.33 23.33 13.33 38.33 23.33 0
507 585 4166 34.44 9.17 8.33 43.33 16.67 15 -1.66 11.67 10
626 723 4002 26.67 14.17 28.33 15 3.33 -6.66 -1.66 -8.32 38.33
890 1027 3729 22.22 13.33 11.67 15 -6.66 23.33 0 -3.32 21.67
988 1145 3657 37.78 14.17 0 5 -3.32 11.67 35 3.33 13.33
1343 1560 3426 54.44 12.5 0 10 3.33 5 3.33 5 3.33
1769 2062 3199 47.78 2.5 5 -1.66 3.33 3.33 5 5 10
1828 2132 3174 37.78 6.67 18.33 6.67 15 -1.66 5 5 0
2141 2495 3048 41.11 17.5 5 5 6.67 0 0 0 0
2272 2638 3006 61.11 7.5 6.67 16.67 0 0 0 0 0
2404 2787 2965 0 17.5 5 8.33 3.33 1.67 -1.66 1.67 8.33
2829 3285 2851 11.11 0 0 6.67 6.67 26.67 13.33 13.33 -6.66
2838 3296 2849 5.56 11.67 16.67 -1.66 5 5 0 13.33 10
3108 3597 2782 17.78 10 3.33 5 -1.66 5 0 5 3.33
3652 4224 2665 25.56 5 3.33 6.67 5 0 0 0 5
4238 4919 2551 16.67 17.5 11.67 3.33 10 -3.32 0 0 0
4298 4988 2539 6.67 10.83 -3.32 10 8.33 0 -3.32 6.67 0
4603 5310 2488 26.67 10 -3.32 0 0 0 0 5 0
4961 5668 2436 26.67 2.5 10 0 5 0 0 0 0
5156 5863 2407 7.78 15.83 0 -8.32 3.33 0 0 -10 3.33
5312 6019 2386 14.44 4.17 8.33 3.33 1.67 -16.66 -10 6.67 8.33
7278 7985 2091 6.67 7.5 11.67 -11.66 1.67 -10 -5 0 -1.66
7757 8464 2014 14.44 3.33 5 -1.66 1.67 0 0 1.67 0
7960 8667 1977 5.56 5 -5 3.33 10 -8.32 0 -5 0
8444 9151 1896 5.56 1.67 0 0 0 0 0 0 0
9031 9738 1759 -3.32 8.33 -6.66 3.33 3.33 8.33 -3.32 -3.32 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش نانو بیوممتیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
1 1 10000 73.33 50.83 55 86.67 81.67 70 20 25 0
49 337 4567 46.67 24.17 -3.32 1.67 8.33 36.67 31.67 -3.32 -1.66
178 1370 3526 40 8.33 30 20 13.33 0 0 0 0
210 1618 3394 31.11 3.33 30 -1.66 5 1.67 10 3.33 3.33
395 3130 2884 38.89 10.83 -1.66 0 0 31.67 0 0 0
457 3643 2773 6.67 26.67 -13.32 41.67 -5 0 -13.32 0 0
465 3688 2764 32.22 1.67 -1.66 5 21.67 0 0 0 0
474 3751 2754 30 -1.66 18.33 1.67 11.67 -1.66 5 10 0
543 4314 2650 21.11 17.5 -8.32 1.67 -3.32 5 0 15 10
4550 5257 2494 15.56 11.67 0 1.67 -1.66 5 -5 -5 6.67
7086 7793 2123 26.67 5 0 0 0 0 0 0 0
9054 9761 1753 0 14.17 -5 3.33 -5 -1.66 3.33 3.33 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش نانو بیوممتیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
6013 6720 2283 -6.66 13.33 5 11.67 -5 10 -3.32 0 0
6318 7025 2235 32.22 5 0 0 0 0 0 -1.66 0

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش سلولی و مولکولی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش ژنتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش میکروبیولوژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش بیوشیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش بیوفیزیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش بیوتکنولوژی دریا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش آموزش زیست شناسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - گرایش نانوبیوممتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش  نانوبیوممتیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 1400

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش سلولی مولکولی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1)
9 9 8498 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 5.26
13 13 8279 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 10.53
25 28 7399 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 5.26
32 36 7198 24.44 29.17 46.67 50 50 10 15.79
36 40 7064 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 14.04
45 50 6854 60 25 50 36.67 43.33 0 0
48 53 6798 53.33 11.67 48.33 45 50 10 0
86 96 6220 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 12.28
87 97 6203 67.78 20 30 45 25 23.33 0
88 98 6188 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 0
109 120 5983 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 0
221 249 5292 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0
234 262 5252 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 0
253 284 5183 10 17.5 6.67 40 16.67 45 24.56
301 335 5008 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 22.81
309 344 4985 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0
321 358 4942 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 0
698 784 4037 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 -1.74
725 812 3990 23.33 14.17 25 0 23.33 0 -19.29
736 825 3974 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 0
836 940 3799 24.44 -0.82 6.67 30 28.33 3.33 0
894 1006 3726 61.11 17.5 23.33 -3.32 0 0 0
971 1103 3625 71.11 5.83 20 0 0 0 0
1802 2060 2960 21.11 4.17 13.33 5 0 10 0
1814 2075 2954 40 0 25 5 3.33 0 0
2001 2288 2863 53.33 7.5 -3.32 3.33 6.67 0 0
2227 2554 2765 24.44 16.67 1.67 -1.66 -1.66 3.33 3.51
2311 2649 2737 33.33 12.5 3.33 1.67 0 0 3.51
3601 4135 2329 10 2.5 10 0 0 -3.32 0
3696 4247 2302 23.33 2.5 6.67 5 0 0 0
3748 4305 2288 -2.21 5 48.33 -10 -3.32 0 0
4047 4663 2213 3.33 7.5 0 18.33 -1.66 -1.66 0
4224 4871 2171 1.11 8.33 -5 10 8.33 3.33 3.51
4584 5292 2100 17.78 3.33 0 -1.66 -1.66 0 0
5591 6454 1904 7.78 5 0 0 0 0 -1.74
6203 7125 1783 6.67 4.17 3.33 6.67 -1.66 5 -15.78

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش سلولی مولکولی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1)
49 465 4598 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 0
65 591 4355 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 0
76 683 4207 44.44 5 0 0 0 61.67 17.54
107 994 3740 6.67 14.17 20 10 25 0 0
127 1111 3614 0 8.33 3.33 18.33 30 5 0
181 1608 3191 7.78 13.33 5 10 0 20 29.82
197 1727 3129 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0
394 3344 2525 10 12.5 0 6.67 0 0 0
447 3842 2394 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0
451 3899 2383 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 -5.25
652 5539 2057 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 0
749 6469 1902 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 3.51
6072 6994 1809 0 2.5 5 10 0 0 -1.74
7084 8006 1471 0 -0.82 5 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش  سلولی مولکولی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1)
80 5139 2126 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 -3.5
105 6096 1966 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 3.51

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش ژنتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
7 7 8911 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 30
12 12 8619 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 30
32 35 7514 24.44 29.17 46.67 50 50 10 41.67
35 38 7317 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 13.33
45 49 7146 60 25 50 36.67 43.33 0 13.33
50 54 7090 53.33 11.67 48.33 45 50 10 25
57 62 6969 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 0
65 70 6747 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 15
74 80 6595 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 13.33
77 84 6575 67.78 20 30 45 25 23.33 23.33
102 114 6374 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 10
246 274 5480 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 18.33
319 355 5196 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0
382 430 4975 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 8.33
401 452 4917 10 17.5 6.67 40 16.67 45 11.67
443 499 4785 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0
463 519 4732 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 18.33
559 625 4495 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 10
664 741 4310 23.33 14.17 25 0 23.33 0 15
772 864 4130 61.11 17.5 23.33 -3.32 0 0 0
778 870 4114 71.11 5.83 20 0 0 0 11.67
778 870 4114 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 8.33
1171 1310 3601 10 12.5 28.33 -5 21.67 0 0
2331 2672 2838 33.33 12.5 3.33 1.67 0 0 6.67
2367 2712 2822 12.22 0.83 0 10 15 8.33 10
3047 3482 2564 30 7.5 3.33 3.33 3.33 0 0
3124 3572 2536 20 7.5 5 0 0 0 0
3249 3720 2497 10 2.5 10 0 0 -3.32 -1.66
3486 3994 2430 15.56 9.17 1.67 0 0 0 -3.32
3562 4084 2404 23.33 2.5 6.67 5 0 0 -3.32
4280 4866 2230 3.33 7.5 0 18.33 -1.66 -1.66 0
4899 5485 2117 17.78 3.33 0 -1.66 -1.66 0 0
4970 5556 2102 6.67 4.17 3.33 6.67 -1.66 5 13.33
6259 6845 1864 0 0 10 0 0 0 -1.66
6422 7008 1831 8.89 3.33 -5 0 0 0 -3.32
6515 7101 1814 5.56 -1.66 -1.66 0 0 -1.66 0
7244 7830 1620 3.33 0 0 0 0 0 -1.66

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش ژنتیک  1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
19 226 5629 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 15
46 431 4974 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 16.67
101 941 4032 44.44 5 0 0 0 61.67 0
113 1040 3905 6.67 14.17 20 10 25 0 20
163 1491 3462 0 8.33 3.33 18.33 30 5 25
167 1534 3428 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0
233 1985 3155 7.78 13.33 5 10 0 20 13.33
300 2544 2893 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0
367 3153 2665 10 12.5 0 6.67 0 0 11.67
463 3980 2435 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 1.67
473 4076 2407 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 0
5842 6428 1945 0 2.5 5 10 0 0 3.33
6585 7171 1799 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 -3.32
7407 7993 1553 0 -0.82 5 0 0 0 -1.66

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش ژنتیک  1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
56 4270 2361 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 10
5585 6171 1991 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش میکروبیولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 2)
5 5 7809 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 5.26
17 18 7019 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 10.53
18 19 6944 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 5.26
32 36 6410 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 12.28
33 37 6409 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 14.04
40 46 6274 24.44 29.17 46.67 50 50 10 15.79
51 57 6068 67.78 20 30 45 25 23.33 0
54 61 5990 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 0
55 62 5981 10 17.5 6.67 40 16.67 45 24.56
70 78 5774 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 0
72 81 5730 60 25 50 36.67 43.33 0 0
73 82 5729 53.33 11.67 48.33 45 50 10 0
166 185 5110 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 22.81
193 213 5011 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 0
267 296 4740 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0
640 721 3960 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 -1.74
666 751 3919 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0
674 760 3896 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 0
808 909 3716 61.11 17.5 23.33 -3.32 0 0 0
876 983 3642 28.89 14.17 3.33 3.33 8.33 8.33 19.3
898 1009 3617 55.56 1.67 0 0 0 15 15.79
901 1012 3616 71.11 5.83 20 0 0 0 0
1204 1360 3336 -4.43 15 3.33 6.67 1.67 16.67 1.75
1216 1375 3328 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 0
1465 1661 3144 24.44 -0.82 6.67 30 28.33 3.33 0
1931 2192 2894 24.44 16.67 1.67 -1.66 -1.66 3.33 3.51
2008 2281 2862 40 0 25 5 3.33 0 0
2046 2322 2846 30 3.33 0 0 0 5 5.26
2463 2801 2687 53.33 7.5 -3.32 3.33 6.67 0 0
3005 3439 2512 15.56 9.17 1.67 0 0 0 5.26
3797 4375 2293 -1.1 11.67 15 -3.32 -1.66 -1.66 0
4540 5226 2127 17.78 3.33 0 -1.66 -1.66 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش میکروبیولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 2)
9 80 5740 44.44 5 0 0 0 61.67 17.54
55 511 4301 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 0
82 754 3910 7.78 13.33 5 10 0 20 29.82
85 816 3834 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 0
198 1752 3095 6.67 14.17 20 10 25 0 0
232 2037 2955 0 8.33 3.33 18.33 30 5 0
306 2707 2713 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0
394 3401 2521 10 12.5 0 6.67 0 0 0
511 4314 2305 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0
582 4940 2184 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 0
584 4947 2183 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 -5.25
6138 6829 1849 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 3.51
6413 7104 1798 0 2.5 5 10 0 0 -1.74
7384 8075 1471 0 -0.82 5 0 0 0 0

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش میکروبیولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 2)
48 4027 2371 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 3.51
66 4471 2274 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 -3.5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش بیوشیمی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
7 7 9332 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 30
11 11 9014 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 30
24 25 8019 24.44 29.17 46.67 50 50 10 41.67
38 42 7513 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 13.33
52 56 7266 53.33 11.67 48.33 45 50 10 25
56 60 7165 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 0
62 66 7126 60 25 50 36.67 43.33 0 13.33
72 77 6903 67.78 20 30 45 25 23.33 23.33
86 94 6676 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 15
161 181 6003 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 10
224 251 5613 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 13.33
251 284 5476 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 8.33
267 301 5399 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 18.33
328 370 5151 10 17.5 6.67 40 16.67 45 11.67
354 401 5066 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 18.33
381 434 4976 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0
462 527 4739 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0
547 621 4523 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 10
576 655 4419 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 8.33
618 700 4339 24.44 -0.82 6.67 30 28.33 3.33 21.67
750 841 4100 23.33 14.17 25 0 23.33 0 15
854 959 3950 71.11 5.83 20 0 0 0 11.67
984 1103 3782 28.89 14.17 3.33 3.33 8.33 8.33 25
1637 1873 3161 53.33 7.5 -3.32 3.33 6.67 0 13.33
1792 2048 3073 10 12.5 28.33 -5 21.67 0 0
1881 2142 3036 12.22 0.83 0 10 15 8.33 10
2116 2411 2918 33.33 12.5 3.33 1.67 0 0 6.67
2177 2479 2892 21.11 4.17 13.33 5 0 10 -6.66
2956 3387 2596 30 3.33 0 0 0 5 0
2998 3436 2581 30 7.5 3.33 3.33 3.33 0 0
3091 3539 2550 3.33 7.5 0 18.33 -1.66 -1.66 0
3821 4376 2337 10 2.5 10 0 0 -3.32 -1.66
3839 4395 2334 0 3.33 8.33 3.33 0 26.67 -1.66
4659 5366 2134 1.11 8.33 -5 10 8.33 3.33 0
4798 5525 2105 17.78 3.33 0 -1.66 -1.66 0 0
4980 5731 2064 4.44 3.33 10 0 0 0 0
5060 5817 2049 8.89 1.67 -1.66 0 5 0 -1.66
6768 7626 1685 0 0 10 0 0 0 -1.66

 

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش بیوشیمی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
48 423 5003 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 15
54 452 4909 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 16.67
95 908 4006 6.67 14.17 20 10 25 0 20
96 918 3994 0 8.33 3.33 18.33 30 5 25
170 1523 3378 44.44 5 0 0 0 61.67 0
210 1806 3201 7.78 13.33 5 10 0 20 13.33
255 2239 2993 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0
270 2367 2940 10 12.5 0 6.67 0 0 11.67
435 3768 2489 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0
458 4002 2429 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 0
621 5357 2135 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 1.67
650 5690 2071 0 2.5 5 10 0 0 3.33
5783 6641 1901 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 -3.32
7227 8085 1460 0 -0.82 5 0 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش بیوشیمی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
48 3861 2465 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 10
96 5690 2071 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش بیوفیزیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
6 6 8688 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 30
9 9 8499 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 30
17 17 8064 24.44 29.17 46.67 50 50 10 41.67
49 52 6995 53.33 11.67 48.33 45 50 10 25
55 58 6876 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 13.33
70 76 6638 60 25 50 36.67 43.33 0 13.33
76 83 6545 67.78 20 30 45 25 23.33 23.33
115 131 5988 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 0
124 141 5903 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 15
136 155 5844 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 10
174 198 5596 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 13.33
231 261 5259 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 18.33
253 285 5172 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 8.33
343 387 4851 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 10
366 414 4779 10 17.5 6.67 40 16.67 45 11.67
420 474 4652 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 18.33
472 539 4489 24.44 -0.82 6.67 30 28.33 3.33 21.67
516 592 4388 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0
524 600 4374 23.33 14.17 25 0 23.33 0 15
526 602 4370 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0
560 636 4312 28.89 14.17 3.33 3.33 8.33 8.33 25
737 832 3995 71.11 5.83 20 0 0 0 11.67
805 906 3905 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 8.33
1835 2098 3022 10 12.5 28.33 -5 21.67 0 0
2312 2635 2809 55.56 1.67 0 0 0 15 0
2661 3040 2675 24.44 16.67 1.67 -1.66 -1.66 3.33 0
4295 4856 2225 10 2.5 10 0 0 -3.32 -1.66
4306 4867 2223 3.33 7.5 0 18.33 -1.66 -1.66 0
4506 5067 2184 23.33 2.5 6.67 5 0 0 -3.32
4554 5115 2175 0 3.33 8.33 3.33 0 26.67 -1.66
4900 5461 2108 -1.1 11.67 15 -3.32 -1.66 -1.66 -3.32
5726 6287 1964 4.44 3.33 10 0 0 0 0
5784 6345 1954 -2.21 5 48.33 -10 -3.32 0 1.67
6104 6665 1901 1.11 7.5 0 0 -1.66 -1.66 -3.32
6370 6931 1848 5.56 -1.66 -1.66 0 0 -1.66 0
6370 6931 1848 -10 5.83 -13.32 6.67 3.33 0 -1.66

 

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش بیوفیزیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
50 451 4707 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 15
57 501 4582 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 16.67
69 549 4465 0 8.33 3.33 18.33 30 5 25
74 641 4298 6.67 14.17 20 10 25 0 20
180 1580 3328 44.44 5 0 0 0 61.67 0
191 1657 3272 7.78 13.33 5 10 0 20 13.33
232 1972 3081 10 12.5 0 6.67 0 0 11.67
325 2877 2722 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0
431 3724 2486 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 0
5079 5640 2078 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0
5796 6357 1952 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 1.67
5925 6486 1931 0 2.5 5 10 0 0 3.33
6659 7220 1785 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 -3.32
7598 8159 1401 0 -0.82 5 0 0 0 -1.66

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش بیوفیزیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
40 3455 2556 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 10
5675 6236 1973 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش  بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
5 5 8461 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 5.26 30
13 13 7878 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 10.53 30
23 24 7254 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 5.26 13.33
26 29 7090 24.44 29.17 46.67 50 50 10 15.79 41.67
43 48 6624 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 14.04 0
51 56 6472 53.33 11.67 48.33 45 50 10 0 25
56 61 6437 67.78 20 30 45 25 23.33 0 23.33
57 62 6412 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 12.28 13.33
58 63 6383 60 25 50 36.67 43.33 0 0 13.33
71 76 6225 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 0 15
80 89 6074 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 0 10
131 147 5640 10 17.5 6.67 40 16.67 45 24.56 11.67
213 234 5237 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 22.81 18.33
218 242 5210 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 0 8.33
314 354 4825 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0 0
455 514 4455 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0 0
474 535 4418 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 0 10
559 630 4283 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 -1.74 18.33
837 944 3822 23.33 14.17 25 0 23.33 0 -19.29 15
842 950 3813 71.11 5.83 20 0 0 0 0 11.67
847 955 3803 28.89 14.17 3.33 3.33 8.33 8.33 19.3 25
872 981 3775 61.11 17.5 23.33 -3.32 0 0 0 0
943 1060 3699 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 0 8.33
973 1093 3664 24.44 -0.82 6.67 30 28.33 3.33 0 21.67
1304 1480 3332 -4.43 15 3.33 6.67 1.67 16.67 1.75 11.67
1693 1927 3074 21.11 4.17 13.33 5 0 10 0 -6.66
2108 2403 2873 -3.32 0 33.33 16.67 18.33 0 0 0
2171 2474 2848 24.44 16.67 1.67 -1.66 -1.66 3.33 3.51 0
2668 3042 2667 30 7.5 3.33 3.33 3.33 0 14.04 0
3296 3779 2468 20 7.5 5 0 0 0 0 0
3296 3779 2468 15.56 9.17 1.67 0 0 0 5.26 -3.32
3926 4525 2295 -1.1 11.67 15 -3.32 -1.66 -1.66 0 -3.32
4666 5388 2128 17.78 3.33 0 -1.66 -1.66 0 0 0
4970 5742 2066 4.44 3.33 10 0 0 0 0 0
5602 6460 1944 1.11 7.5 0 0 -1.66 -1.66 0 -3.32

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش  بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
32 303 4977 44.44 5 0 0 0 61.67 17.54 0
47 426 4666 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 0 15
69 633 4279 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 0 16.67
121 1129 3627 7.78 13.33 5 10 0 20 29.82 13.33
123 1161 3604 6.67 14.17 20 10 25 0 0 20
142 1269 3506 0 8.33 3.33 18.33 30 5 0 25
273 2372 2889 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0 0
338 2951 2690 10 12.5 0 6.67 0 0 0 11.67
494 4245 2356 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0 0
520 4436 2312 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 -5.25 0
602 5182 2167 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 0 1.67
5990 6905 1859 0 2.5 5 10 0 0 -1.74 3.33
6093 7008 1841 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 3.51 -3.32
7243 8158 1466 0 -0.82 5 0 0 0 0 -1.66

 

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش  بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
53 4233 2359 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 -3.5 10
77 4975 2207 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 3.51 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش بیوتکنولوژی دریا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 3)
8 8 8176 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 0
15 15 7805 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 0
26 28 7088 24.44 29.17 46.67 50 50 10 11.67
34 36 6923 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 0
39 43 6715 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 0
45 50 6516 60 25 50 36.67 43.33 0 0
58 64 6406 53.33 11.67 48.33 45 50 10 0
73 81 6165 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 0
82 90 6079 67.78 20 30 45 25 23.33 0
98 108 5937 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 5
114 127 5795 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 0
220 241 5230 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 10
287 319 4930 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 0
330 363 4821 10 17.5 6.67 40 16.67 45 0
345 381 4758 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0
369 409 4703 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0
478 535 4426 61.11 17.5 23.33 -3.32 0 0 18.33
512 574 4351 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 0
636 717 4137 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 -1.66
786 884 3921 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 0
848 951 3853 71.11 5.83 20 0 0 0 5
916 1028 3777 23.33 14.17 25 0 23.33 0 0
1667 1885 3166 -3.32 0 33.33 16.67 18.33 0 0
1854 2108 3055 40 0 25 5 3.33 0 0
2263 2578 2860 24.44 16.67 1.67 -1.66 -1.66 3.33 5
3014 3439 2607 -2.21 5 48.33 -10 -3.32 0 0
3092 3525 2589 30 3.33 0 0 0 5 0
3098 3532 2585 32.22 10.83 -3.32 -3.32 10 8.33 0
3397 3875 2497 30 7.5 3.33 3.33 3.33 0 0
3449 3934 2477 1.11 -1.66 6.67 10 26.67 5 0
3870 4406 2363 -1.1 11.67 15 -3.32 -1.66 -1.66 0
6142 6678 1939 1.11 7.5 0 0 -1.66 -1.66 0
6503 7039 1871 6.67 4.17 3.33 6.67 -1.66 5 -5
6569 7105 1859 8.89 3.33 -5 0 0 0 0
6756 7292 1821 5.56 -1.66 -1.66 0 0 -1.66 0
7454 7990 1623 3.33 0 0 0 0 0 0

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش بیوتکنولوژی دریا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 3)
32 372 4784 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 0
56 543 4413 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 0
98 922 3882 44.44 5 0 0 0 61.67 0
150 1408 3444 6.67 14.17 20 10 25 0 0
166 1544 3360 0 8.33 3.33 18.33 30 5 5
227 2046 3087 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0
271 2392 2932 7.78 13.33 5 10 0 20 0
392 3444 2606 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0
417 3765 2524 10 12.5 0 6.67 0 0 0
4070 4606 2323 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 0
4589 5125 2219 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 0
6292 6828 1909 0 2.5 5 10 0 0 0
6655 7191 1841 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 0
7442 7978 1628 0 -0.82 5 0 0 0 3.33

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش بیوتکنولوژی دریا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 3)
31 2916 2755 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 20
4321 4857 2271 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
5 5 7966 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 5.26 30
14 14 7375 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 10.53 30
24 26 6795 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 5.26 13.33
29 31 6711 24.44 29.17 46.67 50 50 10 15.79 41.67
42 47 6300 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 14.04 0
48 54 6180 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 12.28 13.33
51 57 6129 67.78 20 30 45 25 23.33 0 23.33
60 67 6005 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 0 15
65 72 5955 53.33 11.67 48.33 45 50 10 0 25
67 74 5926 60 25 50 36.67 43.33 0 0 13.33
90 100 5722 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 0 10
95 105 5652 10 17.5 6.67 40 16.67 45 24.56 11.67
138 153 5327 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 22.81 18.33
241 268 4933 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 0 8.33
368 414 4539 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0 0
525 588 4211 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 -1.74 18.33
667 753 3981 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 0 10
693 782 3940 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0 0
734 826 3872 28.89 14.17 3.33 3.33 8.33 8.33 19.3 25
805 913 3775 71.11 5.83 20 0 0 0 0 11.67
831 942 3733 61.11 17.5 23.33 -3.32 0 0 0 0
1094 1230 3486 23.33 14.17 25 0 23.33 0 -19.29 15
1201 1360 3385 24.44 -0.82 6.67 30 28.33 3.33 0 21.67
1683 1914 3050 21.11 4.17 13.33 5 0 10 0 -6.66
2098 2382 2861 53.33 7.5 -3.32 3.33 6.67 0 0 13.33
2266 2576 2798 30 3.33 0 0 0 5 5.26 0
2386 2708 2750 30 7.5 3.33 3.33 3.33 0 14.04 0
2536 2881 2694 -3.32 0 33.33 16.67 18.33 0 0 0
3151 3595 2505 15.56 9.17 1.67 0 0 0 5.26 -3.32
3668 4212 2367 -2.21 5 48.33 -10 -3.32 0 0 1.67
3868 4454 2310 10 2.5 10 0 0 -3.32 0 -1.66
4185 4814 2238 1.11 -1.66 6.67 10 26.67 5 0 0
4195 4825 2236 3.33 7.5 0 18.33 -1.66 -1.66 0 0
4665 5386 2130 17.78 3.33 0 -1.66 -1.66 0 0 0

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
23 227 5078 44.44 5 0 0 0 61.67 17.54 0
45 421 4521 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 0 15
74 694 4058 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 0 16.67
91 833 3867 7.78 13.33 5 10 0 20 29.82 13.33
157 1405 3352 6.67 14.17 20 10 25 0 0 20
177 1603 3216 0 8.33 3.33 18.33 30 5 0 25
307 2761 2736 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0 0
328 2960 2672 10 12.5 0 6.67 0 0 0 11.67
523 4446 2312 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0 0
544 4637 2273 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 -5.25 0
596 5141 2172 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 0 1.67
6245 7032 1842 0 2.5 5 10 0 0 -1.74 3.33
6263 7050 1839 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 3.51 -3.32
7396 8183 1465 0 -0.82 5 0 0 0 0 -1.66

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
57 4302 2346 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 -3.5 10
63 4476 2303 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 3.51 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش آموزش زیست شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 1)
5 5 8311 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 5.26 30 0
11 11 7931 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 10.53 30 0
23 24 7227 24.44 29.17 46.67 50 50 10 15.79 41.67 11.67
31 34 6985 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 5.26 13.33 0
44 49 6563 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 14.04 0 0
49 54 6466 60 25 50 36.67 43.33 0 0 13.33 0
52 57 6439 53.33 11.67 48.33 45 50 10 0 25 0
65 70 6252 67.78 20 30 45 25 23.33 0 23.33 0
76 81 6117 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 12.28 13.33 5
81 86 6096 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 0 15 0
93 104 5937 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 0 10 0
177 196 5399 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 22.81 18.33 10
224 250 5184 10 17.5 6.67 40 16.67 45 24.56 11.67 0
256 284 5056 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 0 8.33 0
389 438 4644 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0 0 0
438 493 4511 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0 0 0
484 545 4403 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 0 10 -1.66
520 586 4335 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 -1.74 18.33 0
695 781 4063 61.11 17.5 23.33 -3.32 0 0 0 0 18.33
790 889 3918 71.11 5.83 20 0 0 0 0 11.67 5
827 931 3857 23.33 14.17 25 0 23.33 0 -19.29 15 0
937 1052 3743 28.89 14.17 3.33 3.33 8.33 8.33 19.3 25 0
941 1058 3738 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 0 8.33 0
1971 2244 2977 21.11 4.17 13.33 5 0 10 0 -6.66 0
1976 2249 2975 53.33 7.5 -3.32 3.33 6.67 0 0 13.33 0
2225 2533 2867 12.22 0.83 0 10 15 8.33 0 10 0
2252 2566 2857 33.33 12.5 3.33 1.67 0 0 3.51 6.67 -3.32
2526 2884 2749 32.22 10.83 -3.32 -3.32 10 8.33 -5.25 1.67 0
2607 2975 2722 30 3.33 0 0 0 5 5.26 0 0
3580 4093 2431 23.33 2.5 6.67 5 0 0 0 -3.32 8.33
3749 4286 2384 -2.21 5 48.33 -10 -3.32 0 0 1.67 0
3940 4518 2333 10 2.5 10 0 0 -3.32 0 -1.66 -1.66
5224 6015 2060 1.11 8.33 -5 10 8.33 3.33 3.51 0 0
5276 6067 2050 8.89 1.67 -1.66 0 5 0 0 -1.66 -3.32
5715 6506 1973 6.67 4.17 3.33 6.67 -1.66 5 -15.78 13.33 -5
5818 6609 1956 1.11 7.5 0 0 -1.66 -1.66 0 -3.32 0
6561 7352 1816 2.22 3.33 3.33 -8.32 3.33 1.67 -3.5 -3.32 1.67

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش آموزش زیست شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 1)
44 391 4735 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 0 15 0
64 592 4327 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 0 16.67 0
67 602 4314 44.44 5 0 0 0 61.67 17.54 0 0
123 1149 3639 6.67 14.17 20 10 25 0 0 20 0
138 1253 3547 0 8.33 3.33 18.33 30 5 0 25 5
158 1388 3431 7.78 13.33 5 10 0 20 29.82 13.33 0
268 2362 2927 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0 0 0
352 3040 2707 10 12.5 0 6.67 0 0 0 11.67 0
469 4165 2413 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 -5.25 0 0
491 4336 2371 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0 0 0
639 5561 2139 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 0 1.67 0
6306 7097 1866 0 2.5 5 10 0 0 -1.74 3.33 0
6407 7198 1848 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 3.51 -3.32 0
7468 8259 1513 0 -0.82 5 0 0 0 0 -1.66 3.33

 

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش آموزش زیست شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 1)
55 4165 2413 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 3.51 0 20
61 4499 2336 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 -3.5 10 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش نانوبیوممتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 2)
7 7 8076 75.56 30 53.33 68.33 48.33 23.33 5.26 30 0
12 12 7786 57.78 31.67 60 61.67 56.67 5 10.53 30 0
19 20 7286 24.44 29.17 46.67 50 50 10 15.79 41.67 11.67
31 35 6764 34.44 31.67 35 55 46.67 31.67 5.26 13.33 0
37 41 6576 53.33 11.67 48.33 45 50 10 0 25 0
44 49 6431 60 25 50 36.67 43.33 0 0 13.33 0
45 50 6417 51.11 17.5 48.33 3.33 30 38.33 12.28 13.33 5
66 72 6161 32.22 36.67 43.33 61.67 41.67 13.33 14.04 0 0
75 81 6045 67.78 20 30 45 25 23.33 0 23.33 0
95 106 5865 41.11 31.67 35 15 31.67 18.33 0 10 0
119 133 5667 44.44 30 48.33 43.33 15 18.33 0 15 0
178 194 5311 56.67 25 33.33 15 6.67 3.33 22.81 18.33 10
268 301 4920 10 17.5 6.67 40 16.67 45 24.56 11.67 0
303 342 4814 31.11 22.5 3.33 36.67 25 18.33 0 8.33 0
333 372 4744 51.11 10.83 11.67 6.67 45 5 0 10 -1.66
336 375 4739 10 19.17 46.67 18.33 53.33 0 0 0 0
438 488 4500 17.78 14.17 15 38.33 26.67 20 0 0 0
568 635 4225 61.11 17.5 23.33 -3.32 0 0 0 0 18.33
699 784 4011 71.11 5.83 20 0 0 0 0 11.67 5
728 817 3976 23.33 14.17 25 0 23.33 0 -19.29 15 0
861 965 3802 2.22 27.5 28.33 33.33 1.67 -1.66 -1.74 18.33 0
888 997 3762 24.44 -0.82 6.67 30 28.33 3.33 0 21.67 0
948 1064 3700 28.89 14.17 3.33 3.33 8.33 8.33 19.3 25 0
997 1117 3650 8.89 6.67 26.67 38.33 25 0 0 8.33 0
1371 1562 3309 10 12.5 28.33 -5 21.67 0 0 0 0
1896 2166 2989 0 3.33 8.33 3.33 0 26.67 15.79 -1.66 8.33
1913 2187 2982 53.33 7.5 -3.32 3.33 6.67 0 0 13.33 0
1973 2257 2958 12.22 0.83 0 10 15 8.33 0 10 0
2023 2317 2930 21.11 4.17 13.33 5 0 10 0 -6.66 0
2329 2661 2805 24.44 16.67 1.67 -1.66 -1.66 3.33 3.51 0 5
2584 2948 2717 30 3.33 0 0 0 5 5.26 0 0
4656 5180 2197 -1.1 11.67 15 -3.32 -1.66 -1.66 0 -3.32 0
5546 6070 2047 4.44 3.33 10 0 0 0 0 0 0
5968 6492 1972 1.11 8.33 -5 10 8.33 3.33 3.51 0 0
6635 7159 1851 7.78 5 0 0 0 0 -1.74 0 -1.66

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش نانوبیوممتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 2)
44 446 4573 27.78 24.17 58.33 8.33 10 -3.32 0 15 0
62 556 4376 44.44 5 0 0 0 61.67 17.54 0 0
73 686 4157 2.22 18.33 43.33 26.67 20 0 0 16.67 0
111 1054 3711 0 8.33 3.33 18.33 30 5 0 25 5
113 1079 3686 6.67 14.17 20 10 25 0 0 20 0
185 1638 3253 7.78 13.33 5 10 0 20 29.82 13.33 0
232 2013 3054 16.67 2.5 31.67 5 15 -3.32 0 0 0
406 3650 2523 10 12.5 0 6.67 0 0 0 11.67 0
3761 4285 2372 2.22 0 31.67 8.33 3.33 0 0 0 0
4301 4825 2264 21.11 16.67 0 -6.66 0 -20 -5.25 0 0
5273 5797 2088 2.22 3.33 18.33 1.67 -3.32 3.33 0 1.67 0
7049 7573 1763 0 2.5 5 10 0 0 -1.74 3.33 0
7075 7599 1757 -5.55 5.83 0 6.67 3.33 0 3.51 -3.32 0
7650 8174 1570 0 -0.82 5 0 0 0 0 -1.66 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش نانوبیوممتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی وملکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی -قارچ شناسی وایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا/پلانکتون شناسی -کفزیان -بوم شناسی -فیزیولوژی ا (ضریب 2)
51 4110 2411 -2.21 15.83 -8.32 3.33 -13.32 6.67 3.51 0 20
4366 4890 2251 5.56 5.83 3.33 5 -3.32 5 -3.5 10 1.67

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش سلولی و مولکولی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش ژنتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش میکروبیولوژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوشیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوفیزیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوتکنولوژی دریا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش آموزش زیست شناسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش نانوبیوممتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش  نانوبیوممتیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش سلولی و مولکولی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش سلولی و مولکولی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل گرایش های ارشد سلولی و مولکولی و ارشد ریز زیست فناوری و اخلاق زیستی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
7 9 8506 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0
29 32 7798 37.78 35 50 10 46.67 18.33 20
35 38 7692 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 0
235 261 5602 30 27.5 28.33 48.33 20 0 0
242 268 5576 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 43.33
271 299 5443 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 0
341 383 5112 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 0
388 434 4968 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 8.33
552 629 4490 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 15
559 636 4475 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0
595 676 4380 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 30
601 683 4361 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 21.67
643 733 4254 56.67 15 33.33 0 5 1.67 -1.66
663 757 4214 12.22 7.5 0 0 18.33 35 36.67
695 795 4149 38.89 7.5 6.67 10 28.33 0 0
753 866 4046 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0
767 882 4019 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 -5
1046 1211 3587 1.11 19.17 8.33 16.67 5 0 6.67
1053 1219 3583 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 0
1201 1393 3433 40 8.33 23.33 5 -1.66 3.33 5
1214 1408 3421 22.22 15 21.67 0 1.67 0 0
1621 1871 3091 6.67 9.17 18.33 -3.32 11.67 -1.66 -3.32
1944 2242 2890 0 3.33 5 1.67 0 25 3.33
2247 2590 2748 6.67 6.67 -1.66 10 11.67 6.67 -1.66
3286 3766 2383 0 10 0 25 0 -1.66 -1.66
3409 3909 2350 20 4.17 3.33 5 0 0 0
4056 4663 2167 14.44 6.67 3.33 0 1.67 0 -1.66
4357 5004 2102 2.22 -2.5 5 13.33 5 1.67 1.67
4825 5530 2005 2.22 9.17 -1.66 0 0 0 6.67
6368 7244 1675 5.56 -2.5 8.33 -3.32 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل گرایش های ارشد سلولی و مولکولی و ارشد ریز زیست فناوری و اخلاق زیستی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
65 562 4611 51.11 10 53.33 0 13.33 0 -1.66
197 1591 3276 20 5 8.33 1.67 18.33 0 21.67
236 2022 3010 20 2.5 6.67 10 0 15 33.33
325 2823 2667 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 1.67
365 3242 2528 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 0
396 3604 2423 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 0
411 3775 2380 4.44 2.5 6.67 0 0 0 10
447 4113 2298 3.33 7.5 5 0 0 0 0
491 4534 2198 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 0
508 4692 2161 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 8.33
550 5096 2085 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67
647 6303 1857 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 0
697 6827 1761 0 5 -8.32 -1.66 -1.66 -1.66 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش ژنتیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ژنتیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
24 26 7508 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0
27 30 7437 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 10
28 31 7419 37.78 35 50 10 46.67 18.33 16.67
199 221 5513 30 27.5 28.33 48.33 20 0 3.33
243 274 5285 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 -3.32
266 298 5205 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 0
342 387 4940 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 5
350 395 4925 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 3.33
360 407 4877 56.67 15 33.33 0 5 1.67 23.33
430 489 4662 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 18.33
530 601 4410 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 13.33
561 637 4351 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 16.67
660 748 4166 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0
695 789 4102 14.44 18.33 25 -1.66 3.33 3.33 41.67
711 808 4070 16.67 6.67 35 8.33 13.33 0 20
714 811 4065 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0
836 949 3875 22.22 15 21.67 0 1.67 0 16.67
877 1001 3824 46.67 8.33 25 -1.66 -3.32 1.67 3.33
921 1059 3761 40 8.33 23.33 5 -1.66 3.33 5
948 1093 3726 1.11 19.17 8.33 16.67 5 0 21.67
963 1108 3707 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 5
1385 1594 3310 0 6.67 30 15 -1.66 1.67 0
1541 1778 3177 8.89 -2.5 20 16.67 10 1.67 15
1552 1790 3170 6.67 9.17 18.33 -3.32 11.67 -1.66 3.33
1581 1825 3152 1.11 20.83 11.67 0 0 0 0
1798 2073 3014 8.89 8.33 6.67 5 5 3.33 10
1977 2272 2922 0 3.33 5 1.67 0 25 3.33
2205 2531 2806 20 8.33 15 0 0 0 3.33
2902 3334 2530 13.33 3.33 18.33 -3.32 -1.66 -3.32 0
3167 3629 2442 6.67 6.67 -1.66 10 11.67 6.67 0
3369 3856 2384 0 0 0 0 0 18.33 0
3436 3936 2365 20 4.17 3.33 5 0 0 0
3749 4297 2281 32.22 0 -1.66 0 -1.66 0 6.67
3924 4501 2235 26.67 1.67 1.67 -5 18.33 0 0
4441 5101 2111 0 0 11.67 5 -1.66 -5 20
4447 5107 2110 8.89 7.5 -5 -8.32 10 -13.32 -1.66
4724 5427 2052 13.33 1.67 -1.66 -1.66 0 0 0
5185 5943 1959 12.22 1.67 -13.32 -11.66 -5 20 13.33
6069 6838 1799 -2.21 8.33 -1.66 3.33 0 0 -10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
24 227 5490 51.11 10 53.33 0 13.33 0 30
289 2540 2802 20 5 8.33 1.67 18.33 0 5
296 2588 2784 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 -3.32
324 2896 2679 20 2.5 6.67 10 0 15 0
356 3159 2586 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 0
399 3676 2429 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 -5
400 3684 2426 4.44 2.5 6.67 0 0 0 5
409 3780 2402 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 -1.66
428 3975 2355 3.33 7.5 5 0 0 0 0
465 4355 2268 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67
551 5149 2101 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 3.33
619 5948 1958 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 -3.32

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش میکروبیولوژی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش میکروبیولوژی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل گرایش های ارشد زیست شناسی میکروب های بیماری زا، بیوسیستماتیک و بوم شناسی و ارشد میکروبیولوژی محیطی و صنعتی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
19 22 7238 37.78 35 50 10 46.67 18.33 20
25 29 6985 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 0
29 33 6953 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 43.33
43 47 6660 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0
220 252 5160 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 0
234 266 5111 30 27.5 28.33 48.33 20 0 0
251 287 5033 12.22 7.5 0 0 18.33 35 36.67
394 451 4552 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 0
400 460 4531 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 8.33
463 527 4423 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 21.67
483 549 4381 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 15
573 652 4212 56.67 15 33.33 0 5 1.67 -1.66
753 854 3932 34.44 11.67 10 -3.32 -1.66 18.33 0
763 867 3914 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0
779 884 3887 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 0
916 1051 3704 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 30
934 1072 3680 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0
959 1097 3654 40 8.33 23.33 5 -1.66 3.33 5
1033 1183 3585 0 3.33 5 1.67 0 25 3.33
1053 1207 3562 1.11 19.17 8.33 16.67 5 0 6.67
1141 1307 3484 1.11 20.83 11.67 0 0 0 18.33
1302 1496 3352 38.89 7.5 6.67 10 28.33 0 0
1312 1507 3343 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 -5
2031 2328 2894 0 9.17 1.67 6.67 11.67 3.33 20
2146 2460 2839 8.89 -2.5 20 16.67 10 1.67 6.67
2222 2548 2801 37.78 1.67 13.33 -1.66 3.33 0 0
2724 3128 2596 20 8.33 15 0 0 0 0
3753 4308 2276 32.22 0 -1.66 0 -1.66 0 0
3872 4444 2245 13.33 3.33 18.33 -3.32 -1.66 -3.32 0
4477 5137 2098 2.22 9.17 -1.66 0 0 0 6.67
4948 5661 2004 1.11 -3.32 10 0 0 0 5
5376 6100 1920 8.89 7.5 -5 -8.32 10 -13.32 -6.66
5768 6492 1843 -2.21 8.33 -1.66 3.33 0 0 -5
6278 7002 1738 8.89 -0.82 8.33 -3.32 -6.66 -3.32 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل گرایش های ارشد زیست شناسی میکروب های بیماری زا، بیوسیستماتیک و بوم شناسی و ارشد میکروبیولوژی محیطی و صنعتی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
70 607 4282 51.11 10 53.33 0 13.33 0 -1.66
110 946 3820 20 2.5 6.67 10 0 15 33.33
247 2054 3017 20 5 8.33 1.67 18.33 0 21.67
328 2915 2674 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 0
334 2986 2649 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 1.67
363 3374 2510 4.44 2.5 6.67 0 0 0 10
379 3542 2466 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 0
433 3928 2369 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 8.33
459 4145 2313 3.33 7.5 5 0 0 0 0
525 4839 2159 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67
528 4854 2157 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 0
6099 6823 1776 0 5 -8.32 -1.66 -1.66 -1.66 0
6676 7400 1648 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوشیمی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیوشیمی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
17 20 7618 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 10
18 21 7562 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0
54 59 6631 37.78 35 50 10 46.67 18.33 16.67
123 136 5803 30 27.5 28.33 48.33 20 0 3.33
259 286 4971 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 -3.32
295 327 4857 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 5
337 374 4686 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 13.33
397 442 4512 56.67 15 33.33 0 5 1.67 23.33
406 451 4485 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 18.33
424 474 4437 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 3.33
453 505 4352 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 0
557 632 4090 1.11 19.17 8.33 16.67 5 0 21.67
569 647 4072 14.44 18.33 25 -1.66 3.33 3.33 41.67
614 696 3955 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 16.67
717 817 3800 16.67 6.67 35 8.33 13.33 0 20
740 843 3762 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 5
741 846 3759 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0
762 873 3725 38.89 7.5 6.67 10 28.33 0 5
786 901 3689 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0
795 912 3669 22.22 15 21.67 0 1.67 0 16.67
843 970 3592 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 -5
970 1115 3431 40 8.33 23.33 5 -1.66 3.33 5
1491 1720 3001 34.44 11.67 10 -3.32 -1.66 18.33 -5
1640 1887 2931 1.11 20.83 11.67 0 0 0 0
2040 2353 2715 0 10 0 25 0 -1.66 -3.32
2467 2846 2538 6.67 6.67 -1.66 10 11.67 6.67 0
2984 3427 2380 20 4.17 3.33 5 0 0 0
3544 4066 2238 0 0 11.67 5 -1.66 -5 20
3816 4382 2174 13.33 3.33 18.33 -3.32 -1.66 -3.32 0
3831 4399 2170 -1.1 6.67 5 -3.32 -25 21.67 -3.32
4399 5049 2048 13.33 1.67 -1.66 -1.66 0 0 0
5180 5945 1896 2.22 9.17 -1.66 0 0 0 0
5308 6089 1870 1.11 -3.32 10 0 0 0 0
6682 7663 1506 12.22 4.17 0 -6.66 0 5 -8.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
32 325 4864 51.11 10 53.33 0 13.33 0 30
270 2311 2728 20 5 8.33 1.67 18.33 0 5
318 2715 2581 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 0
329 2825 2545 20 2.5 6.67 10 0 15 0
365 3261 2423 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 -3.32
375 3380 2391 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 -1.66
393 3499 2363 4.44 2.5 6.67 0 0 0 5
438 3967 2260 3.33 7.5 5 0 0 0 0
491 4444 2161 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 3.33
528 4856 2084 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 -5
590 5433 1982 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67
646 6253 1842 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 -3.32
688 6694 1762 0 5 -8.32 -1.66 -1.66 -1.66 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوفیزیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیوفیزیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
21 24 7453 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0
30 34 7246 37.78 35 50 10 46.67 18.33 16.67
32 36 7211 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 10
213 236 5289 30 27.5 28.33 48.33 20 0 3.33
230 253 5155 14.44 18.33 25 -1.66 3.33 3.33 41.67
253 278 5071 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 5
258 283 5063 56.67 15 33.33 0 5 1.67 23.33
370 409 4713 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 13.33
403 453 4583 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 18.33
425 481 4508 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 -3.32
433 490 4489 1.11 19.17 8.33 16.67 5 0 21.67
461 523 4414 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 3.33
527 598 4239 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 0
532 603 4228 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 16.67
565 643 4137 16.67 6.67 35 8.33 13.33 0 20
618 704 4051 38.89 7.5 6.67 10 28.33 0 5
620 706 4049 22.22 15 21.67 0 1.67 0 16.67
661 752 3977 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0
668 760 3965 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 5
751 860 3813 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0
993 1147 3469 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 -5
1092 1260 3373 40 8.33 23.33 5 -1.66 3.33 5
1170 1353 3291 8.89 8.33 6.67 5 5 3.33 10
1302 1510 3188 12.22 7.5 0 0 18.33 35 0
2459 2831 2590 20 8.33 15 0 0 0 3.33
2751 3163 2494 0 9.17 1.67 6.67 11.67 3.33 0
2896 3325 2453 12.22 1.67 -13.32 -11.66 -5 20 13.33
4625 5310 2023 -1.1 6.67 5 -3.32 -25 21.67 -3.32
6113 6914 1723 -2.21 8.33 -1.66 3.33 0 0 -10
6297 7098 1680 5.56 -2.5 8.33 -3.32 0 0 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
20 184 5508 51.11 10 53.33 0 13.33 0 30
223 1807 3022 20 5 8.33 1.67 18.33 0 5
312 2743 2619 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 0
368 3298 2459 4.44 2.5 6.67 0 0 0 5
395 3518 2403 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 -1.66
407 3589 2386 20 2.5 6.67 10 0 15 0
452 4100 2265 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 -3.32
459 4171 2250 3.33 7.5 5 0 0 0 0
461 4198 2244 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 3.33
541 5005 2080 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67
642 6170 1870 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 -5
5608 6409 1823 0 5 -8.32 -1.66 -1.66 -1.66 0
6156 6957 1714 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 -3.32

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
23 26 7448 37.78 35 50 10 46.67 18.33 20 16.67
29 32 7331 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 0 10
30 33 7316 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0 0
113 123 6010 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 43.33 0
218 241 5342 30 27.5 28.33 48.33 20 0 0 3.33
269 304 5106 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 0 -3.32
312 352 4916 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 0 5
392 440 4662 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 8.33 3.33
432 489 4546 56.67 15 33.33 0 5 1.67 -1.66 23.33
456 516 4496 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 15 13.33
460 520 4483 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 21.67 18.33
531 607 4344 12.22 7.5 0 0 18.33 35 36.67 0
721 822 4014 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 0 16.67
744 851 3971 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0 0
752 860 3961 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0 0
782 897 3904 14.44 18.33 25 -1.66 3.33 3.33 0 41.67
839 963 3814 1.11 19.17 8.33 16.67 5 0 6.67 21.67
926 1063 3705 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 30 -5
928 1065 3699 38.89 7.5 6.67 10 28.33 0 0 5
957 1099 3664 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 -5 5
961 1104 3662 34.44 11.67 10 -3.32 -1.66 18.33 0 -5
974 1119 3648 22.22 15 21.67 0 1.67 0 0 16.67
1003 1152 3626 16.67 6.67 35 8.33 13.33 0 0 20
1803 2077 2995 20 11.67 3.33 3.33 5 3.33 5 5
1853 2131 2968 -1.1 6.67 5 -3.32 -25 21.67 15 -3.32
2356 2713 2733 0 9.17 1.67 6.67 11.67 3.33 20 0
3395 3892 2367 20 4.17 3.33 5 0 0 0 0
3460 3962 2352 32.22 0 -1.66 0 -1.66 0 0 6.67
3493 3999 2342 26.67 1.67 1.67 -5 18.33 0 5 0
4283 4913 2144 14.44 6.67 3.33 0 1.67 0 -1.66 -1.66
4469 5120 2101 16.67 0 5 0 0 0 0 0
4844 5560 2018 2.22 9.17 -1.66 0 0 0 6.67 0
5091 5840 1968 0 0 11.67 5 -1.66 -5 3.33 20
6073 6961 1756 0 0 0 0 0 0 0 5
6280 7199 1709 8.89 -0.82 8.33 -3.32 -6.66 -3.32 0 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های بیوتکنولوژی میکروبی و مولکولی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
43 391 4810 51.11 10 53.33 0 13.33 0 -1.66 30
198 1612 3236 20 2.5 6.67 10 0 15 33.33 0
242 2040 3013 20 5 8.33 1.67 18.33 0 21.67 5
332 2936 2649 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 1.67 0
344 3065 2603 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 0 -3.32
387 3520 2458 4.44 2.5 6.67 0 0 0 10 5
397 3573 2446 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 0 -1.66
449 4128 2311 3.33 7.5 5 0 0 0 0 0
470 4282 2275 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 8.33 3.33
527 4886 2149 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67 1.67
529 4898 2147 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 0 -5
704 6886 1773 0 5 -8.32 -1.66 -1.66 -1.66 0 0
722 7103 1727 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 0 -3.32

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوتکنولوژی دریا

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیوتکنولوژی دریا مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
17 19 7811 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0
21 23 7706 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 0
44 49 7067 37.78 35 50 10 46.67 18.33 0
148 162 5791 30 27.5 28.33 48.33 20 0 0
224 249 5369 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 0
270 303 5169 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 0
325 361 4981 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 0
385 431 4779 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 0
514 577 4407 56.67 15 33.33 0 5 1.67 0
514 577 4407 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 -3.32
532 598 4365 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 0
680 770 4098 46.67 8.33 25 -1.66 -3.32 1.67 10
698 793 4059 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0
742 843 3981 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0
761 867 3952 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 0
938 1075 3729 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 0
978 1125 3685 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 -1.66
980 1127 3683 38.89 7.5 6.67 10 28.33 0 0
996 1146 3670 16.67 6.67 35 8.33 13.33 0 0
1034 1197 3610 40 8.33 23.33 5 -1.66 3.33 0
1262 1456 3390 12.22 7.5 0 0 18.33 35 0
1489 1716 3233 6.67 9.17 18.33 -3.32 11.67 -1.66 5
1716 1972 3098 1.11 20.83 11.67 0 0 0 0
1870 2148 3014 8.89 -2.5 20 16.67 10 1.67 0
1955 2246 2969 6.67 6.67 -1.66 10 11.67 6.67 8.33
2241 2569 2827 20 11.67 3.33 3.33 5 3.33 0
2846 3266 2584 0 10 0 25 0 -1.66 0
3009 3448 2533 -1.1 6.67 5 -3.32 -25 21.67 0
3265 3743 2448 2.22 -2.5 5 13.33 5 1.67 6.67
3420 3926 2401 0 0 0 0 0 18.33 0
4111 4712 2228 32.22 0 -1.66 0 -1.66 0 0
4551 5223 2128 16.67 0 5 0 0 0 0
4558 5230 2125 14.44 6.67 3.33 0 1.67 0 -3.32
5493 6234 1937 8.89 -0.82 8.33 -3.32 -6.66 -3.32 3.33
5716 6457 1893 12.22 1.67 -13.32 -11.66 -5 20 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های بیوتکنولوژی دریا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
46 432 4778 51.11 10 53.33 0 13.33 0 0
314 2773 2754 20 2.5 6.67 10 0 15 0
321 2844 2730 20 5 8.33 1.67 18.33 0 0
334 2927 2700 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 0
355 3158 2621 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 0
418 3825 2427 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 0
448 4240 2331 3.33 7.5 5 0 0 0 0
453 4287 2321 4.44 2.5 6.67 0 0 0 0
465 4377 2299 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 -3.32
555 5291 2114 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 0
573 5376 2098 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 0
5605 6346 1916 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 0
6604 7345 1706 0 5 -8.32 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
20 23 7332 37.78 35 50 10 46.67 18.33 20 16.67
31 34 7054 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 0 10
39 43 6752 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0 0
50 55 6544 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 43.33 0
219 248 5222 30 27.5 28.33 48.33 20 0 0 3.33
249 282 5084 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 0 -3.32
356 405 4698 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 21.67 18.33
367 420 4652 12.22 7.5 0 0 18.33 35 36.67 0
380 434 4623 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 15 13.33
386 441 4607 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 0 5
392 448 4587 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 8.33 3.33
406 462 4554 56.67 15 33.33 0 5 1.67 -1.66 23.33
628 716 4152 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 0 16.67
752 858 3956 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0 0
775 884 3927 14.44 18.33 25 -1.66 3.33 3.33 0 41.67
805 920 3886 1.11 19.17 8.33 16.67 5 0 6.67 21.67
890 1013 3756 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 30 -5
918 1050 3719 34.44 11.67 10 -3.32 -1.66 18.33 0 -5
921 1053 3717 40 8.33 23.33 5 -1.66 3.33 5 5
926 1058 3713 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0 0
966 1105 3674 22.22 15 21.67 0 1.67 0 0 16.67
1116 1279 3536 16.67 6.67 35 8.33 13.33 0 0 20
1221 1403 3438 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 -5 5
1319 1517 3343 0 3.33 5 1.67 0 25 3.33 3.33
1797 2066 3034 20 11.67 3.33 3.33 5 3.33 5 5
1843 2118 3009 8.89 8.33 6.67 5 5 3.33 0 10
1972 2257 2947 0 6.67 30 15 -1.66 1.67 0 0
2265 2605 2811 6.67 9.17 18.33 -3.32 11.67 -1.66 -3.32 3.33
3004 3442 2520 6.67 6.67 -1.66 10 11.67 6.67 -1.66 0
3401 3911 2397 0 10 0 25 0 -1.66 -1.66 -3.32
3854 4425 2274 13.33 3.33 18.33 -3.32 -1.66 -3.32 0 0
4432 5089 2133 14.44 6.67 3.33 0 1.67 0 -1.66 -1.66
4662 5347 2085 2.22 -2.5 5 13.33 5 1.67 1.67 5
5036 5769 2010 1.11 -3.32 10 0 0 0 5 0
5204 5937 1977 8.89 7.5 -5 -8.32 10 -13.32 -6.66 -1.66
6074 6807 1806 -2.21 8.33 -1.66 3.33 0 0 -5 -10
7110 7843 1544 -3.32 -1.66 10 -5 -3.32 0 -5 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
45 388 4737 51.11 10 53.33 0 13.33 0 -1.66 30
131 1107 3672 20 2.5 6.67 10 0 15 33.33 0
222 1891 3113 20 5 8.33 1.67 18.33 0 21.67 5
338 2983 2674 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 1.67 0
345 3069 2642 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 0 -3.32
359 3227 2589 4.44 2.5 6.67 0 0 0 10 5
393 3638 2468 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 0 -1.66
434 3884 2405 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 8.33 3.33
465 4206 2323 3.33 7.5 5 0 0 0 0 0
519 4770 2200 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67 1.67
551 5136 2125 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 0 -5
6197 6930 1784 0 5 -8.32 -1.66 -1.66 -1.66 0 0
6603 7336 1700 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 0 -3.32

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش آموزش زیست شناسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش آموزش زیست شناسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 1)
18 21 7594 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0 0 0
23 26 7490 37.78 35 50 10 46.67 18.33 20 16.67 0
27 30 7449 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 0 10 0
160 176 5712 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 43.33 0 0
191 210 5530 30 27.5 28.33 48.33 20 0 0 3.33 0
282 315 5146 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 0 -3.32 0
322 360 5006 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 0 5 0
388 436 4768 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 8.33 3.33 0
418 470 4666 56.67 15 33.33 0 5 1.67 -1.66 23.33 0
430 483 4641 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 15 13.33 -3.32
448 506 4591 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 21.67 18.33 0
686 785 4125 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 0 16.67 0
718 820 4086 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0 0 0
739 845 4064 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0 0 0
757 869 4022 12.22 7.5 0 0 18.33 35 36.67 0 0
780 895 3980 14.44 18.33 25 -1.66 3.33 3.33 0 41.67 0
826 944 3908 1.11 19.17 8.33 16.67 5 0 6.67 21.67 0
877 1006 3831 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 30 -5 -1.66
900 1032 3800 38.89 7.5 6.67 10 28.33 0 0 5 0
910 1046 3785 46.67 8.33 25 -1.66 -3.32 1.67 -1.66 3.33 10
937 1077 3753 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 -5 5 0
951 1092 3737 22.22 15 21.67 0 1.67 0 0 16.67 0
957 1099 3727 16.67 6.67 35 8.33 13.33 0 0 20 0
1763 2031 3074 6.67 9.17 18.33 -3.32 11.67 -1.66 -3.32 3.33 5
1805 2077 3048 8.89 8.33 6.67 5 5 3.33 0 10 0
1869 2145 3020 20 11.67 3.33 3.33 5 3.33 5 5 0
1884 2162 3009 0 3.33 5 1.67 0 25 3.33 3.33 0
2420 2789 2751 0 9.17 1.67 6.67 11.67 3.33 20 0 0
3079 3530 2510 0 0 0 0 0 18.33 5 0 0
4098 4703 2229 2.22 -2.5 5 13.33 5 1.67 1.67 5 6.67
4373 5016 2165 14.44 6.67 3.33 0 1.67 0 -1.66 -1.66 -3.32
5351 6136 1958 1.11 -3.32 10 0 0 0 5 0 0
5931 6781 1836 12.22 4.17 0 -6.66 0 5 1.67 -8.32 5
6154 7004 1790 8.89 -0.82 8.33 -3.32 -6.66 -3.32 0 -1.66 3.33
7079 7929 1551 -3.32 -1.66 10 -5 -3.32 0 -5 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 1)
39 371 4966 51.11 10 53.33 0 13.33 0 -1.66 30 0
230 1916 3128 20 2.5 6.67 10 0 15 33.33 0 0
236 1997 3088 20 5 8.33 1.67 18.33 0 21.67 5 0
330 2918 2703 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 1.67 0 0
356 3159 2619 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 0 -3.32 0
403 3633 2484 4.44 2.5 6.67 0 0 0 10 5 0
409 3677 2472 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 0 -1.66 0
461 4237 2336 3.33 7.5 5 0 0 0 0 0 0
485 4475 2282 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 8.33 3.33 0
525 4921 2183 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67 1.67 0
554 5139 2143 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 0 -5 -3.32
6062 6912 1807 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 0 -3.32 0
6205 7055 1779 0 5 -8.32 -1.66 -1.66 -1.66 0 0 -1.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - گرایش نانوبیوممتیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش نانوبیوممتیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
15 18 7978 37.78 35 50 10 46.67 18.33 20 16.67 0
18 21 7967 53.33 32.5 38.33 48.33 66.67 0 0 0 0
45 48 7321 36.67 34.17 43.33 63.33 40 13.33 0 10 0
168 185 5956 52.22 14.17 28.33 8.33 8.33 40 43.33 0 0
286 324 5307 28.89 17.5 20 18.33 36.67 5 0 5 0
307 346 5216 30 27.5 28.33 48.33 20 0 0 3.33 0
349 392 5085 43.33 10.83 36.67 11.67 23.33 3.33 8.33 3.33 0
421 472 4856 15.56 29.17 33.33 26.67 10 10 0 -3.32 0
444 499 4799 56.67 15 33.33 0 5 1.67 -1.66 23.33 0
512 581 4601 6.67 12.5 36.67 18.33 10 1.67 21.67 18.33 0
547 627 4516 37.78 7.5 21.67 0 28.33 0 0 0 0
552 632 4510 37.78 17.5 18.33 28.33 11.67 -1.66 15 13.33 -3.32
611 701 4385 12.22 7.5 0 0 18.33 35 36.67 0 0
728 834 4204 2.22 1.67 20 20 33.33 -8.32 30 -5 -1.66
766 879 4143 38.89 7.5 6.67 10 28.33 0 0 5 0
811 932 4052 46.67 8.33 25 -1.66 -3.32 1.67 -1.66 3.33 10
861 988 3986 14.44 18.33 25 -1.66 3.33 3.33 0 41.67 0
864 991 3982 41.11 19.17 30 -3.32 -15 0 0 16.67 0
870 997 3977 32.22 28.33 16.67 -5 6.67 0 0 0 0
903 1034 3930 17.78 10.83 10 11.67 23.33 0 -5 5 0
904 1038 3924 16.67 6.67 35 8.33 13.33 0 0 20 0
1779 2050 3143 1.11 20.83 11.67 0 0 0 18.33 0 0
1932 2230 3056 0 3.33 5 1.67 0 25 3.33 3.33 0
2031 2343 2999 20 11.67 3.33 3.33 5 3.33 5 5 0
2116 2438 2954 6.67 6.67 -1.66 10 11.67 6.67 -1.66 0 8.33
2459 2821 2796 0 9.17 1.67 6.67 11.67 3.33 20 0 0
3758 4304 2358 20 4.17 3.33 5 0 0 0 0 0
3873 4437 2330 13.33 3.33 18.33 -3.32 -1.66 -3.32 0 0 0
4494 5132 2187 8.89 7.5 -5 -8.32 10 -13.32 -6.66 -1.66 -11.66
4767 5405 2129 14.44 6.67 3.33 0 1.67 0 -1.66 -1.66 -3.32
4908 5546 2100 0 10 0 25 0 -1.66 -1.66 -3.32 0
5674 6312 1945 2.22 9.17 -1.66 0 0 0 6.67 0 0
6873 7511 1697 -2.21 8.33 -1.66 3.33 0 0 -5 -10 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
37 318 5323 51.11 10 53.33 0 13.33 0 -1.66 30 0
200 1628 3382 20 5 8.33 1.67 18.33 0 21.67 5 0
234 1999 3165 20 2.5 6.67 10 0 15 33.33 0 0
336 3041 2716 38.89 0.83 18.33 1.67 -1.66 3.33 0 -3.32 0
376 3460 2583 12.22 13.33 1.67 1.67 1.67 -1.66 1.67 0 0
403 3700 2507 28.89 0.83 0 0 -1.66 0 0 -1.66 0
406 3728 2501 4.44 2.5 6.67 0 0 0 10 5 0
500 4751 2266 3.33 7.5 5 0 0 0 0 0 0
515 4894 2233 11.11 4.17 -1.66 1.67 -3.32 1.67 8.33 3.33 0
4485 5123 2188 -1.1 0.83 20 3.33 3.33 1.67 0 -5 -3.32
4536 5174 2179 8.89 7.5 10 -11.66 -3.32 -1.66 1.67 1.67 0
6073 6711 1872 12.22 -2.5 11.67 3.33 3.33 -13.32 0 -3.32 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش سلولی و مولکولی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش ژنتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش میکروبیولوژی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوشیمی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوفیزیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوتکنولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوتکنولوژی دریا

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش آموزش زیست شناسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98 - گرایش نانوبیوممتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش نانوبیوممتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
42 45 7631 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0
59 64 7354 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0
81 88 7064 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0
149 158 6432 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0
172 185 6243 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25
200 215 6067 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0
241 261 5859 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
301 331 5604 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67
303 333 5602 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0
342 376 5383 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0
362 400 5277 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
541 602 4752 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0
613 688 4571 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5
645 726 4483 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33
731 822 4310 6.67 10 0 26.67 20 15 0
854 959 4139 57.78 0 -10 3.33 23.33 5 11.67
961 1084 4003 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 -5
1164 1312 3749 44.44 5 13.33 3.33 13.33 -1.66 -1.66
1455 1639 3457 57.78 5.83 0 11.67 1.67 3.33 -3.32
1800 2033 3229 63.33 -2.5 11.67 15 0 -5 -13.32
1999 2254 3127 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 18.33
2227 2510 3011 0 11.67 6.67 1.67 -3.32 8.33 8.33
2337 2638 2965 5.56 15.83 10 6.67 -5 1.67 8.33
2469 2784 2906 20 10.83 3.33 -5 -3.32 8.33 6.67
3005 3378 2713 4.44 0.83 -10 13.33 15 13.33 -10
3338 3760 2607 -2.21 2.5 11.67 15 -3.32 10 6.67
3840 4332 2464 18.89 7.5 5 0 -5 0 -1.66
4257 4809 2357 0 10 -8.32 0 3.33 11.67 -13.32
4487 5075 2308 17.78 10 -3.32 -3.32 -1.66 0 0
5587 6328 2083 17.78 -4.16 -5 -1.66 5 5 3.33
6075 6881 1992 -1.1 13.33 0 -8.32 -3.32 0 0
6559 7418 1914 -1.1 0 6.67 3.33 0 0 -5
7198 8095 1803 -1.1 0 1.67 -1.66 0 0 0
9105 10002 1456 0 0 0 -3.32 0 3.33 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
77 791 4355 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10
80 853 4276 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67
164 1730 3397 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67
387 4264 2479 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66
400 4383 2453 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32
460 4980 2326 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10
470 5063 2310 0 0 0 -5 0 18.33 1.67
509 5551 2220 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66
564 6111 2122 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
593 6511 2054 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0
613 6728 2019 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10
7425 8322 1767 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
8382 9279 1610 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
22 1378 3685 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67
79 3880 2570 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33
111 4832 2353 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0
7499 8396 1756 -1.1 1.67 5 10 0 0 0
7754 8651 1718 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
26 28 7781 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 41.67
48 51 7353 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 3.33
91 99 6718 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 18.33
116 124 6426 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 16.67
122 130 6397 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 18.33
136 147 6254 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 16.67
178 194 6007 53.33 18.33 21.67 20 15 0 31.67
220 241 5766 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
290 318 5480 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 13.33
298 326 5444 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 26.67
401 445 5083 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 11.67
486 539 4843 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 8.33
627 700 4536 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 13.33
655 737 4470 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 5
731 824 4333 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
950 1070 4052 1.11 6.67 25 -1.66 11.67 0 0
1167 1309 3814 44.44 5 13.33 3.33 13.33 -1.66 0
1333 1497 3662 0 15.83 0 15 13.33 0 31.67
1697 1904 3405 57.78 5.83 0 11.67 1.67 3.33 0
2039 2293 3220 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 11.67
2071 2331 3201 22.22 2.5 16.67 -5 0 -5 18.33
2467 2773 3011 -2.21 2.5 11.67 15 -3.32 10 11.67
2833 3189 2854 7.78 8.33 5 1.67 3.33 -1.66 6.67
3451 3886 2652 18.89 5.83 1.67 5 10 -10 0
3683 4142 2588 11.11 0 13.33 6.67 -6.66 -13.32 -13.32
4463 5044 2380 4.44 0.83 -10 13.33 15 13.33 6.67
4920 5557 2272 17.78 10 -3.32 -3.32 -1.66 0 -1.66
5509 6228 2148 27.78 -0.82 -10 -8.32 3.33 5 0
7178 7937 1858 4.44 -0.82 3.33 0 0 0 0
7607 8366 1787 6.67 -1.66 1.67 -1.66 0 3.33 0
8559 9318 1620 -10 -10.82 1.67 13.33 -3.32 -1.66 8.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
80 802 4360 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 0
94 990 4145 3.33 13.33 10 16.67 20 10 11.67
209 2278 3228 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 11.67
277 2979 2924 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 0
355 4016 2619 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 16.67
405 4584 2482 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 10
498 5486 2288 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 6.67
501 5523 2281 0 0 0 -5 0 18.33 0
512 5676 2248 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 6.67
556 6153 2162 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
6421 7180 1977 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
7374 8133 1827 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -1.66
9027 9786 1526 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
22 1323 3801 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 20
102 4323 2546 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 3.33
105 4430 2519 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 -1.66
6447 7206 1974 -1.1 1.67 5 10 0 0 8.33
6701 7460 1933 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 3.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
72 78 6277 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0
73 79 6276 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0
76 82 6209 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25
187 210 5265 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0
189 212 5250 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0
242 270 5059 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
256 286 5022 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67
316 355 4854 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0
335 374 4809 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0
392 437 4682 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0
514 574 4422 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5
522 583 4413 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
536 601 4372 30 1.67 0 0 0 28.33 15
640 718 4222 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 18.33
694 778 4149 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0
759 854 4052 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33
803 907 3986 6.67 10 0 26.67 20 15 0
818 924 3965 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30
1061 1204 3707 22.22 6.67 10 -10 16.67 15 -1.66
1195 1357 3598 3.33 -10 20 46.67 0 0 26.67
1303 1476 3523 57.78 0 -10 3.33 23.33 5 11.67
1736 1963 3250 44.44 5 13.33 1.67 5 0 0
1899 2139 3171 0 15.83 0 15 13.33 0 0
2399 2705 2957 14.44 5.83 10 10 0 -1.66 5
3939 4433 2484 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 6.67
4499 5079 2357 0 5.83 8.33 1.67 16.67 0 0
5665 6388 2106 1.11 -1.66 0 0 0 6.67 5
6121 6871 2027 -2.21 10 -13.32 -6.66 -6.66 -6.66 20
7036 7786 1871 22.22 0 0 -10 -8.32 0 0
8929 9679 1549 0 0 0 -3.32 0 3.33 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
22 215 5233 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67
91 926 3963 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10
112 1111 3788 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67
261 2870 2899 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10
265 2917 2885 0 0 0 -5 0 18.33 1.67
330 3682 2658 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66
461 5058 2363 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
528 5794 2218 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32
536 5868 2204 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66
5944 6694 2057 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0
7819 8569 1749 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10
7971 8721 1725 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
8444 9194 1639 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
6 567 4434 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67
42 1959 3251 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0
57 2479 3036 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33
7932 8682 1732 -1.1 1.67 5 10 0 0 0
8068 8818 1711 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
15 16 8521 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 41.67
72 78 6876 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 16.67
103 111 6595 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 3.33
118 128 6393 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 18.33
132 142 6230 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 16.67
177 192 5964 53.33 18.33 21.67 20 15 0 31.67
178 193 5963 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 13.33
293 322 5393 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 18.33
347 382 5169 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 26.67
392 431 5032 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
528 588 4600 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 8.33
558 622 4535 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 13.33
578 646 4472 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 11.67
710 792 4218 0 15.83 0 15 13.33 0 31.67
741 828 4168 6.67 10 0 26.67 20 15 5
866 972 3995 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 5
868 974 3992 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
917 1035 3916 3.33 -10 20 46.67 0 0 -13.32
1487 1677 3368 6.67 -10 0 16.67 8.33 18.33 40
1934 2178 3087 12.22 4.17 11.67 10 10 1.67 15
2274 2554 2934 5.56 15.83 10 6.67 -5 1.67 -3.32
2721 3064 2768 11.11 6.67 3.33 1.67 0 5 10
3587 4032 2508 3.33 6.67 1.67 5 0 1.67 0
4504 5091 2291 21.11 6.67 -3.32 0 0 5 -1.66
5627 6384 2065 -2.21 10.83 -5 10 -11.66 -3.32 -10
6351 7184 1943 -10 -10.82 1.67 13.33 -3.32 -1.66 8.33
7508 8482 1753 4.44 -0.82 3.33 0 0 0 0
9169 10230 1381 0 0 0 -3.32 0 3.33 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
91 901 4080 3.33 13.33 10 16.67 20 10 11.67
135 1392 3574 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 0
243 2676 2892 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 16.67
251 2781 2857 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 11.67
410 4557 2400 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 6.67
468 5076 2294 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 10
553 6027 2123 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 6.67
562 6146 2105 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 0
633 7066 1962 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
655 7355 1916 0 0 0 -5 0 18.33 0
735 8488 1752 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
7300 8245 1790 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -1.66
8539 9600 1558 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
29 1672 3371 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 20
110 4922 2323 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 3.33
157 6000 2128 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 -1.66
167 6169 2102 -1.1 1.67 5 10 0 0 8.33
239 8416 1764 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 3.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
10 11 8318 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 41.67
78 85 6726 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 18.33
114 124 6387 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 16.67
144 157 6155 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 3.33
171 185 6028 53.33 18.33 21.67 20 15 0 31.67
189 206 5914 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 16.67
214 234 5785 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 26.67
234 255 5683 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 18.33
291 317 5436 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 13.33
474 523 4828 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33
526 585 4659 0 15.83 0 15 13.33 0 31.67
554 617 4599 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 13.33
626 702 4436 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
666 745 4363 31.11 9.17 6.67 -1.66 11.67 5 33.33
668 747 4361 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 8.33
802 899 4103 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 11.67
893 997 3993 22.22 6.67 10 -10 16.67 15 20
917 1027 3936 6.67 10 0 26.67 20 15 5
971 1090 3858 6.67 -10 0 16.67 8.33 18.33 40
1066 1199 3764 57.78 0 -10 3.33 23.33 5 3.33
1135 1281 3692 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 5
1806 2042 3197 44.44 5 13.33 1.67 5 0 0
2218 2505 2962 22.22 2.5 16.67 -5 0 -5 18.33
2486 2807 2845 7.78 8.33 5 1.67 3.33 -1.66 6.67
3201 3602 2611 -2.21 2.5 11.67 15 -3.32 10 11.67
4466 5044 2298 21.11 6.67 -3.32 0 0 5 -1.66
4844 5466 2225 27.78 -0.82 -10 -8.32 3.33 5 0
5045 5696 2180 4.44 7.5 -5 0 3.33 0 0
6104 6856 1991 -1.1 13.33 0 -8.32 -3.32 0 0
7023 7775 1851 23.33 -1.66 0 -1.66 0 0 3.33
8583 9335 1597 22.22 0 0 -10 -8.32 0 -8.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
91 950 4049 3.33 13.33 10 16.67 20 10 11.67
144 1507 3513 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 0
215 2171 3126 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 11.67
226 2324 3046 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 16.67
344 3712 2584 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 10
474 5153 2279 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 6.67
513 5563 2208 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 6.67
6015 6767 2006 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -1.66
6025 6777 2004 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 0
6234 6986 1974 0 0 0 -5 0 18.33 0
6434 7186 1944 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0
8294 9046 1647 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66
8701 9453 1574 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 1) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
21 1329 3651 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 20
103 4857 2334 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 3.33
6250 7002 1971 -1.1 1.67 5 10 0 0 8.33
6890 7642 1870 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 -1.66
7466 8218 1786 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 3.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
36 38 7145 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0 41.67
64 71 6620 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0 3.33
107 115 6197 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25 16.67
124 133 6040 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0 18.33
153 165 5830 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0 16.67
215 236 5454 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67 31.67
226 247 5428 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0 18.33
270 295 5276 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33 3.33
278 306 5233 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0 26.67
310 345 5113 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0 13.33
490 544 4619 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0 0
541 602 4510 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5 8.33
577 643 4435 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0 13.33
686 772 4236 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33 11.67
796 902 4078 6.67 10 0 26.67 20 15 0 5
946 1068 3899 22.22 6.67 10 -10 16.67 15 -1.66 20
1085 1220 3758 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30 8.33
1145 1289 3700 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 -5 5
1549 1748 3386 44.44 5 13.33 3.33 13.33 -1.66 -1.66 0
1725 1944 3287 3.33 -10 20 46.67 0 0 26.67 -13.32
1893 2143 3196 6.67 -10 0 16.67 8.33 18.33 -13.32 40
2343 2639 2981 0 11.67 -8.32 1.67 5 11.67 -3.32 6.67
3444 3879 2615 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 6.67 13.33
4067 4582 2459 3.33 6.67 1.67 5 0 1.67 -1.66 0
5532 6257 2133 8.89 0.83 13.33 0 0 0 0 3.33
6089 6875 2037 17.78 -4.16 -5 -1.66 5 5 3.33 0
7111 8031 1850 -1.1 0 6.67 3.33 0 0 -5 -8.32
7963 8964 1696 -2.21 0.83 -3.32 1.67 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
48 489 4735 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67 0
88 884 4098 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10 11.67
146 1531 3514 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67 11.67
335 3694 2656 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66 10
341 3781 2636 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10 6.67
357 3948 2598 0 0 0 -5 0 18.33 1.67 0
399 4413 2493 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32 16.67
518 5618 2251 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66 0
522 5649 2246 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0 0
573 6300 2127 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0 6.67
753 8696 1743 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66 -1.66
7108 8028 1851 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10 -1.66
8459 9460 1600 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
14 868 4117 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67 20
69 3130 2827 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0 -1.66
71 3212 2798 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33 3.33
224 8211 1820 -1.1 1.67 5 10 0 0 0 8.33
240 8585 1760 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32 3.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
28 29 7887 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0
52 55 7313 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0
114 124 6563 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0
117 127 6524 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0
132 145 6384 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 0
229 248 5853 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0
250 270 5763 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0
252 272 5750 53.33 18.33 21.67 20 15 0 0
272 298 5656 38.89 3.33 25 15 33.33 15 0
331 365 5409 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 11.67
417 462 5153 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0
429 474 5116 63.33 -2.5 11.67 15 0 -5 26.67
603 670 4750 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 0
716 798 4567 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0
799 888 4457 6.67 10 0 26.67 20 15 5
816 908 4437 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0
941 1057 4270 16.67 10 23.33 10 11.67 -6.66 0
1204 1353 4005 11.11 0 13.33 6.67 -6.66 -13.32 26.67
2040 2297 3431 12.22 5.83 15 0 -5 -8.32 10
2503 2817 3213 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 13.33
2655 2990 3149 17.78 -4.16 -5 -1.66 5 5 23.33
3504 3938 2854 2.22 16.67 -1.66 -5 6.67 0 0
4558 5142 2553 3.33 6.67 1.67 5 0 1.67 0
5059 5709 2429 0 10 -8.32 0 3.33 11.67 1.67
6631 7289 2110 -3.32 -1.66 3.33 0 5 -1.66 5
7603 8261 1913 3.33 1.67 0 0 0 0 0
8132 8790 1806 1.11 -1.66 0 0 0 6.67 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
94 994 4343 3.33 13.33 10 16.67 20 10 3.33
96 997 4341 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 0
299 3426 3005 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 -1.66
343 3879 2873 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 18.33
365 4109 2799 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10
458 5089 2563 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 0
5195 5853 2395 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 0
5815 6473 2271 0 0 0 -5 0 18.33 0
5982 6640 2234 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -26.66
6222 6880 2189 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 -5
6598 7256 2116 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 -3.32
7950 8608 1843 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 0
9329 9987 1543 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
36 2025 3555 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 0
53 2499 3337 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 15
61 2818 3212 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 11.67
6032 6690 2224 -1.1 1.67 5 10 0 0 5
8062 8720 1821 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
43 46 6851 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0 41.67
73 79 6402 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25 16.67
89 97 6242 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0 3.33
165 182 5557 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0 18.33
166 183 5554 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0 16.67
185 206 5455 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67 31.67
281 311 5089 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0 18.33
290 320 5066 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0 26.67
314 347 4974 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33 3.33
361 397 4869 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0 13.33
503 562 4521 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5 8.33
637 718 4275 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33 11.67
673 759 4215 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0 0
686 775 4201 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0 13.33
757 851 4099 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30 8.33
827 931 4009 30 1.67 0 0 0 28.33 15 0
866 976 3968 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 18.33 11.67
932 1052 3882 6.67 10 0 26.67 20 15 0 5
1357 1538 3521 0 15.83 0 15 13.33 0 0 31.67
1442 1639 3449 20 10.83 3.33 -5 -3.32 8.33 6.67 31.67
1669 1889 3311 44.44 5 13.33 1.67 5 0 0 0
2250 2529 3041 6.67 -10 0 16.67 8.33 18.33 -13.32 40
3339 3748 2661 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 6.67 13.33
3662 4115 2570 1.11 3.33 6.67 -1.66 0 5 0 10
4187 4715 2444 0 7.5 13.33 0 0 -1.66 -3.32 10
4372 4941 2404 0 10 -8.32 0 3.33 11.67 -13.32 6.67
5587 6315 2142 8.89 0.83 13.33 0 0 0 0 3.33
6426 7154 2002 -6.66 4.17 1.67 0 0 1.67 -1.66 3.33
7122 7850 1890 3.33 1.67 0 0 0 0 -1.66 0
7517 8245 1822 -1.1 0 6.67 3.33 0 0 -5 -8.32
8216 8944 1705 -2.21 0.83 -3.32 1.67 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
37 409 4844 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67 0
91 935 4008 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10 11.67
113 1131 3814 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67 11.67
303 3371 2763 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10 6.67
348 3881 2626 0 0 0 -5 0 18.33 1.67 0
367 4112 2571 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66 10
448 4885 2413 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32 16.67
524 5685 2257 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66 0
527 5703 2254 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0 0
567 6268 2151 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0 6.67
7898 8626 1758 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10 -1.66
7959 8687 1749 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66 -1.66
8485 9213 1653 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
7 619 4431 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67 20
63 2920 2900 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33 3.33
64 2955 2890 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0 -1.66
7484 8212 1828 -1.1 1.67 5 10 0 0 0 8.33
7935 8663 1753 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32 3.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد آموزش زیست شناسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 1)
26 28 7634 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0 41.67 0
75 83 6787 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0 3.33 0
109 118 6436 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25 16.67 0
115 124 6409 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0 18.33 0
142 153 6174 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0 16.67 0
201 220 5795 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67 31.67 0
227 248 5684 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0 18.33 0
295 326 5415 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0 26.67 0
312 345 5353 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0 13.33 0
323 356 5320 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33 3.33 0
457 508 4878 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5 8.33 11.67
601 671 4545 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0 0 0
639 717 4491 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0 13.33 0
643 722 4483 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33 11.67 0
863 975 4130 6.67 10 0 26.67 20 15 0 5 5
992 1110 3989 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30 8.33 5
1240 1392 3755 30 1.67 0 0 0 28.33 15 0 13.33
1535 1727 3526 57.78 5.83 0 11.67 1.67 3.33 -3.32 0 0
1706 1923 3417 1.11 6.67 25 -1.66 11.67 0 0 0 0
2031 2294 3240 12.22 5.83 15 0 -5 -8.32 -3.32 36.67 10
2418 2727 3071 -2.21 5 11.67 5 5 3.33 -8.32 0 11.67
3369 3782 2720 18.89 5.83 1.67 5 10 -10 3.33 0 0
3606 4046 2658 0 5.83 8.33 1.67 16.67 0 0 0 0
4320 4871 2489 3.33 6.67 1.67 5 0 1.67 -1.66 0 0
4579 5175 2427 -5.55 2.5 6.67 8.33 -8.32 0 6.67 10 5
5652 6380 2194 8.89 0.83 6.67 10 0 -3.32 5 0 0
6504 7353 2035 6.67 2.5 0 0 -1.66 5 -1.66 5 0
6574 7431 2022 8.89 -1.66 -11.66 11.67 0 -3.32 3.33 -5 10
7994 8874 1767 0 -0.82 5 0 -1.66 -3.32 8.33 10 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 1)
72 747 4432 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67 0 0
91 905 4219 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10 11.67 3.33
172 1787 3488 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67 11.67 -1.66
366 4104 2645 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10 6.67 10
389 4378 2585 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32 16.67 0
433 4765 2508 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66 10 0
524 5581 2346 0 0 0 -5 0 18.33 1.67 0 0
560 6158 2236 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66 0 -26.66
597 6584 2158 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0 6.67 -5
605 6661 2142 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66 -1.66 18.33
607 6674 2140 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0 0 -3.32
7452 8332 1864 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10 -1.66 0
8700 9580 1620 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زیست شناسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 1)
16 1077 4018 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67 20 0
66 3094 2939 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33 3.33 15
81 3844 2707 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0 -1.66 11.67
6904 7784 1961 -1.1 1.67 5 10 0 0 0 8.33 5
7884 8764 1790 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32 3.33 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
51 56 7232 42.22 32.5 20 51.67 31.67 0 0 41.67 0
53 58 7228 62.22 11.67 31.67 25 38.33 15 0 3.33 0
92 101 6777 32.22 24.17 21.67 13.33 46.67 0 0 18.33 0
153 165 6233 54.44 21.67 20 23.33 10 8.33 25 16.67 0
167 180 6190 34.44 15 33.33 0 33.33 3.33 0 18.33 0
213 231 5865 38.89 3.33 25 15 33.33 15 3.33 3.33 0
221 239 5825 13.33 24.17 13.33 45 28.33 0 0 16.67 0
244 263 5738 53.33 18.33 21.67 20 15 0 11.67 31.67 0
250 270 5710 75.56 14.17 10 0 18.33 6.67 0 26.67 0
383 427 5231 27.78 11.67 13.33 41.67 25 3.33 0 13.33 0
408 454 5150 54.44 8.33 15 13.33 6.67 5 5 8.33 11.67
472 530 4992 10 15 0 1.67 38.33 18.33 0 0 0
649 729 4591 10 11.67 8.33 16.67 23.33 10 0 13.33 0
668 752 4557 20 8.33 31.67 13.33 11.67 -5 13.33 11.67 0
725 814 4472 22.22 6.67 10 -10 16.67 15 -1.66 20 6.67
775 869 4402 63.33 -2.5 11.67 15 0 -5 -13.32 -1.66 26.67
914 1029 4221 57.78 0 -10 3.33 23.33 5 11.67 3.33 0
926 1045 4208 30 1.67 0 0 0 28.33 15 0 13.33
948 1070 4182 6.67 10 0 26.67 20 15 0 5 5
1080 1214 4054 -6.66 9.17 5 -1.66 -5 28.33 18.33 11.67 16.67
1357 1523 3806 0 20.83 5 1.67 0 1.67 30 8.33 5
1572 1774 3639 0 15.83 0 15 13.33 0 0 31.67 0
2375 2681 3211 24.44 7.5 -6.66 5 3.33 -3.32 6.67 13.33 13.33
2384 2690 3208 22.22 2.5 16.67 -5 0 -5 -3.32 18.33 8.33
3489 3933 2791 4.44 7.5 -5 0 3.33 0 0 0 16.67
4682 5281 2479 6.67 1.67 0 0 0 0 55 0 0
4932 5569 2414 -1.1 -1.66 1.67 0 10 8.33 -3.32 3.33 5
5142 5807 2370 -5.55 2.5 6.67 8.33 -8.32 0 6.67 10 5
6941 7659 2011 1.11 8.33 -25 3.33 -3.32 1.67 -3.32 8.33 8.33
9460 10178 1462 0 -1.66 -5 0 0 3.33 -1.66 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
75 764 4535 41.11 7.5 6.67 0 0 31.67 6.67 0 0
94 946 4318 3.33 13.33 10 16.67 20 10 10 11.67 3.33
200 2066 3491 -6.66 12.5 6.67 -6.66 5 10 31.67 11.67 -1.66
321 3580 2884 0 1.67 0 1.67 -1.66 15 10 6.67 10
395 4437 2670 11.11 0.83 0 -3.32 5 13.33 -6.66 10 0
472 5189 2494 8.89 5 1.67 8.33 3.33 -5 -8.32 16.67 0
493 5418 2448 -4.43 6.67 6.67 -1.66 -1.66 -5 -1.66 -1.66 18.33
496 5437 2445 0 0 0 -5 0 18.33 1.67 0 0
6256 6974 2141 4.44 1.67 1.67 0 0 8.33 0 0 -3.32
6731 7449 2050 -2.21 10 20 -20 -6.66 -6.66 -6.66 0 -26.66
7136 7854 1980 -4.43 2.5 3.33 8.33 -3.32 -5 0 6.67 -5
7197 7915 1969 -1.1 1.67 -13.32 -15 8.33 -3.32 -10 -1.66 0
8831 9549 1640 8.89 -0.82 -3.32 0 0 -1.66 5 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوبیوممتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
17 1159 4103 31.11 7.5 8.33 0 0 18.33 26.67 20 0
52 2581 3243 -1.1 5 1.67 1.67 0 13.33 8.33 3.33 15
74 3428 2931 -6.66 -3.32 3.33 6.67 -8.32 25 0 -1.66 11.67
7252 7970 1958 -1.1 1.67 5 10 0 0 0 8.33 5
8257 8975 1762 2.22 3.33 5 -3.32 -1.66 0 -3.32 3.33 0