نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد زیست شناسی جانوری 1400

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان آرمون کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری از سال 93 تا 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری در سال 1400 به داوطلبان ارشد زیست شناسی- علوم جانوری سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 

همانطور که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی جانوری هم دیده می شود نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی- علوم جانوری معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی- علوم جانوری، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی- علوم جانوری بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی- علوم جانوری را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی جانوری مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­ زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی علوم جانوری- کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی جانوری 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری قرار داده شده است.

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 -  سهمیه آزاد گرایش فیزیولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 4) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری /بافت شناسی وجنین شناسی / (ضریب 2)
56 61 5298 1.11 29.91 10 13.33 13.33
273 305 3033 17.78 10.26 5.56 -2.21 1.11
375 418 2600 -2.21 -2.55 8.89 6.67 7.78

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگران گرایش فیزیولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 4) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری /بافت شناسی وجنین شناسی / (ضریب 2)
5 486 2411 -1.1 10.26 4.44 -3.32 -6.66

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگران گرایش فیزیولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 4) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری /بافت شناسی و جنین شناسی / (ضریب 2)
34 359 2815 20 1.71 6.67 3.33 0
44 439 2548 0 16.24 -4.43 -1.1 2.22

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 -  سهمیه آزاد گرایش بیوسیستماتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 4) تکوین جانوری /بافت شناسی وجنین شناسی / (ضریب 2)
28 31 5675 1.11 29.91 10 13.33 13.33
283 311 2879 17.78 10.26 5.56 -2.21 1.11
341 382 2659 -2.21 -2.55 8.89 6.67 7.78

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 -  سهمیه 25 درصد ایثارگران گرایش بیوسیستماتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 4) تکوین جانوری /بافت شناسی وجنین شناسی / (ضریب 2)
9 520 2268 -1.1 10.26 4.44 -3.32 -6.66

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 -  سهمیه 5 درصد ایثارگران گرایش بیوسیستماتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 4) تکوین جانوری /بافت شناسی وجنین شناسی / (ضریب 2)
32 339 2791 20 1.71 6.67 3.33 0
39 395 2622 0 16.24 -4.43 -1.1 2.22

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 -  سهمیه آزاد گرایش سلولی و تکوینی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری /بافت شناسی وجنین شناسی / (ضریب 4)
36 39 5688 1.11 29.91 10 13.33 13.33
254 277 2985 17.78 10.26 5.56 -2.21 1.11
354 396 2670 -2.21 -2.55 8.89 6.67 7.78

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 -  سهمیه 25 درصد گرایش سلولی و تکوینی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری /بافت شناسی وجنین شناسی / (ضریب 4)
10 536 2243 -1.1 10.26 4.44 -3.32 -6.66

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 1400 -  سهمیه 5 درصد گرایش سلولی و تکوینی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری /بافت شناسی وجنین شناسی / (ضریب 4)
31 352 2752 0 16.24 -4.43 -1.1 2.22
38 392 2675 20 1.71 6.67 3.33 0

 

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی علوم جانوری- کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98 - گرایش فیزیولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 98 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98 - گرایش بیوسیستماتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 98 -سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 98 -سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98 - گرایش سلولی و تکوینی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 98 -سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 98 -سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی 98

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98-  کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 4) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 2)
105 116 3513 -5.55 9.17 25.56 2.22 28.89
120 132 3396 0 9.17 44.44 10 -7.77
426 478 2393 6.67 9.17 7.78 4.44 0
771 858 1763 10 5 -3.32 -2.21 10

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 4) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 2)
71 913 1677 2.22 0 0 2.22 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98-  کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 4) تکوین جانوری (ضریب 2)
125 137 3062 -5.55 9.17 25.56 2.22 28.89
197 221 2739 0 9.17 44.44 10 -7.77
381 429 2311 6.67 9.17 7.78 4.44 0
733 818 1762 10 5 -3.32 -2.21 10

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 4) تکوین جانوری (ضریب 2)
66 851 1712 2.22 0 0 2.22 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98-  کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 4)
72 79 3567 -5.55 9.17 25.56 2.22 28.89
304 340 2538 0 9.17 44.44 10 -7.77
421 471 2267 6.67 9.17 7.78 4.44 0
596 668 1974 10 5 -3.32 -2.21 10

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 4)
71 892 1678 2.22 0 0 2.22 0

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی علوم جانوری- کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشدزیست شناسی- علوم جانوری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97 - گرایش فیزیولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 97 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97 - گرایش بیوسیستماتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 97 -سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 97 -سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97 - گرایش سلولی و تکوینی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 97 -سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 97 -سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی 97

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97-  کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 4) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 2)
235 3623 15.56 15.83 2.22 3.33 7.78

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 4) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 2)
23 364 3156 12.22 1.67 13.33 4.44 8.89
47 691 2286 1.11 9.17 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97-  کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 4) تکوین جانوری (ضریب 2)
208 3748 15.56 15.83 2.22 3.33 7.78

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 4) تکوین جانوری (ضریب 2)
25 419 2972 12.22 1.67 13.33 4.44 8.89
44 672 2316 1.11 9.17 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97-  کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 4)
185 3739 15.56 15.83 2.22 3.33 7.78

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 4)
20 379 3017 12.22 1.67 13.33 4.44 8.89
44 679 2264 1.11 9.17 0 0 0

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی علوم جانوری در سال 96

 

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی- علوم جانوری به همراه درصدهای آن ها اشاره میکنیم.​

 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 96 - کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوسیستماتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری 96 - کارشناسی ارشد گرایش سلولی و تکوینی

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 96(گرایش فیزیولوژی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)  فیزیولوژی جانوری (ضریب 4) جانورشناسی (ضریب 2) تکوین جانوری (ضریب 2)
545 3164 15.7 18.89 6.67 11.11 5.56 2.22
589 3065 15.46 37.78 6.67 4.44 -5.55 5.56
610 3027 13.28 -15.55 18.33 21.11 -6.66 -11.1
689 2903 15.05 -4.43 14.17 10 -2.21 4.44

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 96(گرایش بیوسیستماتیک)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)  فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 4) تکوین جانوری (ضریب 2)
559 3215 15.7 18.89 6.67 11.11 5.56 2.22
654 3019 15.46 37.78 6.67 4.44 -5.55 5.56
815 2736 15.05 -4.43 14.17 10 -2.21 4.44
926 2544 13.28 -15.55 18.33 21.11 -6.66 -11.1

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 96(گرایش سلولی و تکوینی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)  فیزیولوژی جانوری (ضریب 2) جانورشناسی (ضریب 42) تکوین جانوری (ضریب 4)
532 3300 15.46 37.78 6.67 4.44 -5.55 5.56
634 3101 15.7 18.89 6.67 11.11 5.56 2.22
735 2937 15.05 -4.43 14.17 10 -2.21 4.44
986 2504 13.28 -15.55 18.33 21.11 -6.66 -11.1

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی علوم جانوری در سال 95

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی- علوم جانوری به همراه درصدهای آن ها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 95 (گرایش فیزیولوژی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری جانورشناسی تکوین جانوری
10 6863 36.78 9.17 47.78 51.11 37.78
14 6727 1.15 11.67 61.11 28.89 43.33
28 6090 9.2 21.67 55.56 -1.1 33.33
32 5923 30 9.08 42.56 17.06 18.06
51 5203 33.33 27.5 26.67 -3.32 22.22
55 5104 4.6 8.33 45.56 1.11 32.22
61 4947 6.09 12.05 45.56 0 11.11
89 4519 32.18 30 17.78 -2.21 10
108 4314 21.84 12.5 23.33 -2.21 21.11
189 3712 3.45 24.17 12.22 -2.21 20
277 3273 12.64 10.83 15.56 5.56 4.44
348 3038 3.45 6.67 11.11 6.67 20
438 2806 -4.59 14.17 3.33 11.11 21.11
540 2595 16.09 14.17 5.56 1.11 2.22
694 2311 2.3 3.33 14.44 2.22 1.11
718 2275 8.05 13.33 5.56 3.33 -4.43
947 1875 1.15 10.83 3.33 3.33 -1.01
1018 1775 0 -4.16 10 1.11 7.78

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 95 (گرایش بیوسیستماتیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری جانورشناسی تکوین جانوری
4 6577 36.78 9.17 47.78 51.11 37.78
26 5102 30 9.08 42.56 17.06 18.06
45 4504 9.2 21.67 55.56 -1.1 33.33
74 4014 8.05 15.83 38.89 14.44 10
87 3872 32.18 30 17.78 -2.21 10
125 3602 13.79 10.83 18.89 14.44 22.22
133 3562 21.84 12.5 23.33 -2.21 21.11
287 2947 0 15 11.11 11.11 16.67
347 2815 29.89 5 5.56 8.89 2.22
548 2409 16.09 14.17 5.56 1.11 2.22
720 2162 8.05 13.33 5.56 3.33 -4.43
1160 1538 0 -4.16 10 1.11 7.78

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 95 (گرایش سلولی و تکوینی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری جانورشناسی تکوین جانوری
10 6394 36.78 9.17 47.78 51.11 37.78
18 5904 40.23 30 -2.21 15.56 37.78
26 5562 9.2 21.67 55.56 -1.1 33.33
30 5367 30 9.08 42.56 17.06 18.06
51 4788 4.6 8.33 45.56 1.11 32.22
73 4389 22.99 9.17 17.78 2.22 27.78
85 4269 21.84 12.5 23.33 -2.21 21.11
123 3907 3.45 24.17 12.22 -2.21 20
147 3734 2.3 40 8.89 -1.1 7.78
157 3906 -2.29 7.05 28.89 15.56 10
258 3260 3.45 6.67 11.11 6.67 20
564 2517 16.09 14.17 5.56 1.11 2.22

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی علوم جانوری سال 94

 

مجموعه زیست شناسی

تکوین جانوری

جانورشناسی

فیزیولوژی جانوری

زبان عمومی و تخصصی

رتبه گرایش فیزیولوژی جانوری

رتبه در گرایش ها  با ضرایب زیست شناسی تکوینی

78 10 8 7 20 128 130
5.83 6.67 23.33 40 -2 211 299
83.33 30 12.22 26.67 1.11 215  
10 11 1 17 16 340 300
5 23.33 2.22 11.11 15.56 499 292
6.67 2.23 5.56 24.44 -4.43 712  
10.83 7.78 16.67 -1.1 13.33 869 614
4.17 11.11 0 -8.88 16.67 1199 771
0 20 11.11 15.56 -6.66

--

542

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.  

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  شهلا سپید ‏ - 01/7/24

  سارا خانوم که کامنت گذاشتید چرا درصد ها پایین و رتبه ها خوبه. منم راستش تعجب کردم...من رشته ام چیز دیگست ولی یه دوستی میگفت تست های زیست خیلی سختن..میگه پوستمان کنده میشه ...البته اون کنکور کارشناسی بود نه کنکور کارشناسی ارشد...

 • تصویر فرد

  مهتاب ضرابیان‏ - 01/7/3

  سلام دوستان
  کاش راجع به اینده شغلی ارشد فیزیولوژی زیست جانوری توضیح بدین.امسال کارشناسی ارشد این رشته قبول شدم اما خیلی نگران اینده شغلیشم...☹

 • تصویر فرد

  علی‏ - 01/4/19

  سلام وقت بخیر لطفا محل قبولی هر رتبه را در سایت قرار دهید با تشکر

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/11/14

  سلام وقت بخیر لطفا درصد و رتبه هایی که سال ۱۴۰۰ قبول شدند با عنوان دانشگاه ها رو در سایت قرار دهید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/11/18

  سلام خدمت شما بله هر سال این اطلاعات در دسترس دانشجویان قرار میگیره 

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/6/8

  سلام ببخشید با رتبه ی ۳۹سهمیه ی پنج درصد احتمال قبولی تو ذانشگاه های تهران وجود داره؟

 • تصویر فرد

  المیرا‏ - 00/5/6

  سلام ممنون میشم سوال منو پاسخ بدین
  برای قبولی تکوین گیلان چه درصدهایی و چه رتبه ای نیازه؟
  ای کاش برای هر رتبه دانشگاه قبولی رو هم ذکر میکردید
  ممنون از شما

 • تصویر فرد

  سمیرا‏ - 00/3/15

  برای قبولی در دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات، گرایش تکوینی ، رتبم باید حدودا چند باشه؟؟؟
  اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 99/7/8

  این درصدهای پایین و این رتبه های خوب؟؟ یعنی اینقدر سخته؟؟؟ ترسیدم یه لحظه 😐

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/6/20

  سلام ببخشید با رتبه 152فیزیولوژی و 70بیوسیستماتیک و 130تکوین احتمال قبولی وجود داره برای دانشگاه رازی کرمانشاه؟

 • تصویر فرد

  کیمیاحمیدی‏ - 99/6/16

  ابا با رتبه 523میشه پردیس بین الملل تهران یا بهداشتی اورد در رشته بیوسیستماتیک یا فیزیو

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/6/15

  با سلام با رتبه ۴۰ تکوین احتمال قبولی بهشتی هست ؟؟

 • تصویر فرد

  Haniye‏ - 99/6/14

  سلام با رتبه ۲۳ کل و ۲۱ سهمیه آزاد زیرشاخه فیزیولوژی امکان قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  dawtalab‏ - 98/5/31

  سلام با رتبه ٧ سهميه زيست جانوري گرايش فيزيولوژي و ٧٩ كل امكان قبولي دانشگاه شيراز هست ؟! لطفا كمكم كنين خيلي نگرانم،،چقد شانس قبولي دارم

 • تصویر فرد

  Negar‏ - 98/5/26

  بارتبه ۹۵ بیوسیتماتیک احتمال قبولی در فردوسی مشهد هست؟؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 98/5/18

  لام با رتبه 109شهرستان کجا میشه قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/5/16

  سلام با رتبه در سهمیه 99 احتمال قبولی کجا هست؟

 • تصویر فرد

  فرانک فرهمند‏ - 98/5/16

  سلام. وقت بخیر. احتمال روزانه تهران کم هست ولی شبانه هر سه گرایش جانوری و پردیس رو میشه قبول شد. 

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/5/15

  سلام با رتبه 99گرایش فیزیولوژی و 95گرایش تکوین احتمال قبولی کجا هست؟روزانه و شبانه دانشگاه های خوب کجا میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  فرانک فرهمند‏ - 98/5/16

  سلام. وقت بخیر. گرایش فیزیولوژی تهران روزانه احتمالش هست. ولی تکوین روزانه شهرستان احتمال داره. تکوین روزانه و شبانه تهران احتمالش کمه. ولی پردیس بهشتی حتما قبول میشید. خوارزمی هم روزانه میشه قبول شد. 

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/4/18

  سلام با رتبه ۳۴ احتمال قبولی تو ارشد زیست تکوینی یا فیزیولوژی دانشگاه تهران یا شهید بهشتی هست ؟

 • تصویر فرد

  فرانک فرهمند‏ - 98/5/15

  سلام. وقت بخیر. بله

 • تصویر فرد

  سلطانی‏ - 98/4/17

  سلام ؛ببخشید میخواستم ببینم با رتبه های زیر میتونم ازدانشگاهای تهران یا شهید بهشتی یکی از همین رشته هارو قبول شم یا نه؟🙏البته سهمیه رتبه ۱هم دارم
  تکوین؛28
  فیزیولوژی؛۳۷
  بیوسیستماتیک ؛۲۸

 • تصویر فرد

  فرانک فرهمند‏ - 98/5/15

  سلام. وقت بخیر. بله میتونید

 • تصویر فرد

  بهنازبیتا‏ - 97/5/29

  سلام لطفا اگرکسی علوم جانوری تهران هرگرایشی قبول شده لطف کنه و منابعی رو که خونده رو بهم بگه ممنوم

 • تصویر فرد

  saeideh‏ - 97/3/9

  من با رتبه ١٠٠٠كجا ممكنه قبول شم؟يا امكان قبوليم نيست؟

 • تصویر فرد

  فائزه‏ - 96/7/4

  سلام ...ببخشید من میخواستم با یک نفر ک فیزیولوژی ی تکوین اهواز قبول شده مشورت کنم...واقعا خیلی احتیاج دارم ...هر کاری میکنم دلم گرم نمیشه😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • تصویر فرد

  شادن محمدی فر‏ - 96/3/24

  باسلام رتبه ۱۹۵فیزیولوژی جانوری و رتبه ۱۸۸تکوین اوردم امکان قبولی در دوره روزانه کرمانشاه دارم؟؟خواهش میکنم جوابمو بدین ،اتاق فکر کدوم قسمت میشه که میگین اونجا سوللاتونو بپرسین،خواهش میکنم کسی اطلاعی داره در موردم رشته م همینجا راهنمایی کنه،ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا کارنامه کاملتونو به آدرس 3gaam.com@gmail.com ارسال کنید تا مشاور گروه زیست شناسیمون بررسی کنه.

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 96/3/18

  سلام
  رتبه من در گرایش تکوین 188 شده به نظرتون با این رتبه احتمال قبولی دوره روزانه را دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. در این مورد بهتره از مشاور تخصصی گروه زیستمون بپرسید.

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 96/3/18

  سلام با رتبه 159 بیوسیستماتیک جانوری آیا روزانه قبول میشم؟کدوم شهرها؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. در این مورد بهتره از مشاور تخصصی گروه زیست شناسیمون کمک بگیرید.

 • تصویر فرد

  شبنم‏ - 96/3/17

  سلام با عرض سلام وخسته نباشيد من رتبه ام براى گرايش بيوسيستماتيك شده ١٤٥ ميخواستم ببينم روزانه دانشگاه چمران اهواز قبول ميشم تو رو خدا راهنماييم كنيد خيلى نگرانم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. نمونه کارنامه تونو برای گروه زیست شناسی و به آدرس ایمیل 3gaam.com@gmail.com ارسال فرمایید.

 • تصویر فرد

  sara‏ - 96/2/7

  سلام
  من زبان رو 66 درصد,
  تنه مشترک رو درصد 12.5,
  جانورشناسی و فیزیولوژی رو 0 درصد
  و تکوین رو 16.65 درصد زدم.
  با اینا چه رتبه ای میارم؟
  لطفا جواب بدین

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/2/9

  سلام دوست عزیز
  مشاورین 3گام با بررسی چند سامانه تخمین رتبه سامانه زیر را تایید نمودند که در اطلاعیه های ویژه 3گام معرفی شده است و مورد استفاده دوستان زیادی میباشد.
  برای ورد به این سامانه می توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید:
  1- روی این لینک کلیک نمایید:
  https://telegram.me/ArshadTakhminBot

  2- در تلگرام خود، ArshadtakhminBot@ را جستجو نمایید و وارد آن شوید.

 • تصویر فرد

  marina‏ - 96/1/17

  مرسی بابت گذاشتن کارنامه ها. کلی از استرسم واسه کنکور کم شد...
  ایشالا همه بچه ها رتبه ای که میخوان رو بیارن

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/17

  خوشحالیم که براتون مفید بوده.

 • تصویر فرد

  شادن محمدی فر‏ - 95/9/2

  سلام،برای قبولی در دانشگاه رازی کرمانشاه دوره روزانه برای رشته فیزیولوژی جانوری یا زیست تکوینی چه رتبه ای باید بیاری؟ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/16

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه مطرح کنید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 95/3/31

  سلام ایا با رتبه 230امکان قبولی در تکوین جانوری گیلان دوره روزانه وجود داره؟؟آینده تکوین بهتره یا فیزیولوژی؟؟؟ممنونم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه مطرح کنید. با تشکر

 • تصویر فرد

  روناک‏ - 95/2/23

  باسلام،ميشه نمونه کارنامه هاي بيشتري بزاريد،بخصوص کارنامه هايي که زبان رو صفر زدن،باتشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/25

  سلام.
  اگر کارنامه های بیشتری دستمون برسه حتما این کار رو می کنیم.

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 95/2/12

  سلام.رتبه 340فیزیولوژی 1% جانور زده؟؟!!یا منظور 100%؟؟؟با این رتبه جایی میشه قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/13

  میانیگین درصدها در رشته های علوم پایه به دلیلی سختی آزمونها پایینه و تعجب نکنید اگه یه نفر با میانگین 30 درصد جای خوبی قبول بشه.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت