برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد ریاضی 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد ریاضی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد ریاضی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد ریاضی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد ریاضی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد ریاضی  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون کارشناسی ارشد ریاضی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد ریاضی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری آزمون کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد ریاضی - کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد ریاضی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد ریاضی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - گرایش ریاضیات و کاربردها سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات و کاربردها 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - گرایش ریاضیات کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات کاربردی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات کاربردی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - گرایش ریاضی مالی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - گرایش رمز و کد سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - گرایش علوم داده سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - گرایش ریاضیات زیستی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - گرایش آموزش ریاضی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - گرایش ساختارهای جبر منطقی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ساختارهای جبر منطقی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش ساختارهای جبر منطقی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد گرایش ریاضیات و کاربردها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
19 21 5455 71.11 5 26.67 35
28 30 4890 72.22 22.5 26.67 0
35 37 4481 70 50.83 0 0
36 38 4464 72.22 10.83 20 8.33
49 52 4028 0 23.33 20 21.67
52 55 3956 2.22 22.5 3.33 43.33
60 64 3645 3.33 17.5 31.67 0
241 262 2565 43.33 2.5 3.33 0
241 262 2565 2.22 25.83 0 0
347 380 2357 26.67 7.5 0 0
366 399 2337 6.67 14.17 0 0
381 415 2323 32.22 1.67 0 3.33
412 449 2271 3.33 10.83 5 6.67
536 587 2157 10 5 0 0
607 665 2110 11.11 5.83 3.33 0
653 716 2089 0 9.17 0 0
688 754 2069 0 5.83 0 0
766 838 2031 0 6.67 0 -1.66
1226 1357 1843 -1.1 9.17 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ریاضیات و کاربردها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
95 1095 1935 0 2.5 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد گرایش ریاضیات کاربردی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 4)
3 4 7869 72.22 22.5 26.67 58.33
20 22 4725 3.33 17.5 31.67 25
23 25 4605 70 50.83 0 0
33 36 4071 71.11 5 26.67 0
34 37 4060 72.22 10.83 20 0
103 112 3138 0 23.33 20 0
216 246 2605 2.22 25.83 0 0
236 269 2568 43.33 2.5 3.33 0
277 310 2484 2.22 22.5 3.33 0
327 362 2386 26.67 7.5 0 0
348 386 2362 6.67 14.17 0 0
457 502 2236 32.22 1.67 0 0
539 591 2171 10 5 0 0
642 701 2103 0 9.17 0 0
688 753 2084 0 6.67 0 0
703 768 2078 0 5.83 0 0
837 917 2016 3.33 10.83 5 0
870 955 2004 11.11 5.83 3.33 -5
1274 1410 1856 -1.1 9.17 0 0
1636 1808 1710 0 3.33 0 0
2071 2282 1429 5.56 -3.32 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ریاضیات کاربردی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 4)
129 1487 1826 0 2.5 0 0
144 1669 1765 -6.66 -10 0 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد گرایش ریاضی مالی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
2 2 9659 70 50.83 0 80
23 24 5909 6.67 14.17 0 65
27 28 5628 72.22 22.5 26.67 0
37 39 4777 71.11 5 26.67 0
38 40 4765 72.22 10.83 20 0
64 70 4020 2.22 25.83 0 21.67
71 78 3923 3.33 17.5 31.67 0
105 113 3606 0 23.33 20 0
227 252 2855 43.33 2.5 3.33 0
250 279 2778 2.22 22.5 3.33 0
303 338 2607 26.67 7.5 0 0
339 378 2549 3.33 10.83 5 6.67
411 459 2421 32.22 1.67 0 0
567 628 2278 10 5 0 0
658 728 2204 0 9.17 0 0
731 806 2158 0 6.67 0 0
765 842 2142 0 5.83 0 0
858 944 2087 11.11 5.83 3.33 -5
1170 1295 1952 -1.1 9.17 0 0
1643 1814 1747 0 3.33 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ریاضی مالی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
133 1556 1854 0 2.5 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد گرایش رمز و کد 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 1) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
1 1 9679 70 50.83 0 80
21 22 5920 6.67 14.17 0 65
30 32 4849 72.22 22.5 26.67 0
50 52 4180 72.22 10.83 20 0
55 58 4025 2.22 25.83 0 21.67
57 62 3994 71.11 5 26.67 0
152 165 3020 0 23.33 20 0
156 170 2992 3.33 17.5 31.67 0
214 239 2760 43.33 2.5 3.33 0
240 268 2683 2.22 22.5 3.33 0
264 294 2608 26.67 7.5 0 0
366 414 2422 32.22 1.67 0 0
377 425 2404 3.33 10.83 5 6.67
511 569 2279 10 5 0 0
599 666 2204 0 9.17 0 0
672 743 2158 0 6.67 0 0
717 790 2143 0 5.83 0 0
1022 1136 1990 11.11 5.83 3.33 -5
1119 1245 1952 -1.1 9.17 0 0
1605 1780 1748 0 3.33 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش رمز و کد 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 1) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
136 1513 1853 0 2.5 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد گرایش علوم داده 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
1 1 9679 70 50.83 80
19 19 5749 6.67 14.17 65
38 40 4538 72.22 22.5 0
50 53 4177 2.22 25.83 21.67
66 70 3852 72.22 10.83 0
90 96 3512 71.11 5 0
165 184 2954 0 23.33 0
192 211 2852 2.22 22.5 0
246 273 2689 3.33 17.5 0
256 287 2652 43.33 2.5 0
274 305 2631 26.67 7.5 0
426 472 2400 3.33 10.83 6.67
444 491 2377 32.22 1.67 0
519 580 2309 10 5 0
533 595 2295 0 9.17 0
624 695 2224 0 6.67 0
675 749 2200 0 5.83 0
959 1067 2045 -1.1 9.17 0
1081 1204 1992 11.11 5.83 -5
1561 1732 1780 0 3.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش علوم داده 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
135 1489 1878 0 2.5 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد گرایش ریاضیات زیستی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 3)
6 7 7635 72.22 22.5 26.67 58.33 0
7 8 7521 70 50.83 0 0 80
28 30 4678 3.33 17.5 31.67 25 0
31 33 4543 6.67 14.17 0 0 65
40 43 4307 71.11 5 26.67 0 0
42 45 4297 72.22 10.83 20 0 0
100 110 3410 2.22 25.83 0 0 21.67
113 123 3295 0 23.33 20 0 0
249 280 2665 43.33 2.5 3.33 0 0
285 322 2582 2.22 22.5 3.33 0 0
340 379 2460 26.67 7.5 0 0 0
466 520 2298 32.22 1.67 0 0 0
471 526 2296 3.33 10.83 5 0 6.67
580 642 2207 10 5 0 0 0
684 754 2136 0 9.17 0 0 0
733 810 2109 0 6.67 0 0 0
759 836 2100 0 5.83 0 0 0
1051 1163 1968 11.11 5.83 3.33 -5 -5
1272 1407 1888 -1.1 9.17 0 0 0
1681 1852 1723 0 3.33 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ریاضیات زیستی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 3)
134 1561 1835 0 2.5 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد گرایش آموزش ریاضی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 3)
22 24 5204 70 50.83 0 0
23 25 5070 71.11 5 26.67 35
26 28 4994 72.22 22.5 26.67 0
39 41 4413 72.22 10.83 20 8.33
54 58 3993 0 23.33 20 21.67
55 59 3907 2.22 22.5 3.33 43.33
70 75 3585 3.33 17.5 31.67 0
151 165 2908 2.22 25.83 0 0
244 268 2600 43.33 2.5 3.33 0
281 310 2529 6.67 14.17 0 0
310 340 2475 26.67 7.5 0 0
412 447 2345 32.22 1.67 0 3.33
431 470 2322 3.33 10.83 5 6.67
532 579 2230 10 5 0 0
558 609 2211 0 9.17 0 0
620 681 2164 11.11 5.83 3.33 0
651 713 2147 0 5.83 0 0
683 747 2128 0 6.67 0 -1.66
1042 1155 1964 -1.1 9.17 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش آموزش ریاضی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 3)
107 1206 1944 0 2.5 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه آزاد گرایش ساختارهای جبر منطقی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
23 25 5224 71.11 5 26.67 35
26 28 5048 70 50.83 0 0
29 31 4854 72.22 22.5 26.67 0
42 44 4370 72.22 10.83 20 8.33
50 52 4171 2.22 22.5 3.33 43.33
54 57 4073 0 23.33 20 21.67
74 80 3499 3.33 17.5 31.67 0
163 177 2853 2.22 25.83 0 0
274 302 2557 43.33 2.5 3.33 0
298 329 2494 6.67 14.17 0 0
340 373 2440 26.67 7.5 0 0
408 444 2342 32.22 1.67 0 3.33
412 448 2338 3.33 10.83 5 6.67
540 592 2213 10 5 0 0
566 621 2191 0 9.17 0 0
656 719 2139 11.11 5.83 3.33 0
662 726 2135 0 5.83 0 0
706 774 2105 0 6.67 0 -1.66
1072 1188 1946 -1.1 9.17 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ساختارهای جبر منطقی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
101 1137 1963 0 2.5 0 3.33

 

معرفی کامل ارشد ریاضی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد ریاضی - کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد ریاضی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد ریاضی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - گرایش ریاضیات و کاربردها سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبیات و منطق ریاضی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبیات و منطق ریاضی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - گرایش ریاضی کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - گرایش رمز و کد سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - گرایش علوم داده سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - گرایش ریاضیات زیستی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - گرایش آموزش ریاضی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - گرایش محاسبات نرم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش محاسبات نرم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش محاسبات نرم 1400

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبیات و منطق ریاضی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 4) مبانی جبرومبانی ترکیبیات (ضریب 4)
19 19 6113 0 45 50.88 38.33
31 31 5600 0 32.5 28.07 55
35 35 5331 26.67 38.33 0 45
40 40 5234 18.89 5.83 35.09 55
54 54 4760 58.89 37.5 0 23.33
64 64 4472 68.89 25 5.26 28.33
71 74 4053 0 25 26.32 25
73 76 3945 0 30.83 36.84 0
151 159 3046 43.33 -3.32 19.3 0
173 182 2903 42.22 19.17 0 0
557 601 2165 21.11 0 0 3.33
715 771 2047 4.44 0.83 0 5
834 899 1976 21.11 3.33 0 0
839 904 1973 0 -5 -3.5 5
1003 1077 1885 17.78 0.83 1.75 0
1112 1195 1833 0 0 0 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبیات و منطق ریاضی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 4) مبانی جبرومبانی ترکیبیات (ضریب 4)
58 810 2022 -6.66 10 15.79 -13.32
93 1352 1751 8.89 1.67 0 -1.66
99 1445 1701 2.22 1.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 3) جبرخطی عددی -بهینه سازی خطی ونظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل (ضریب 4)
28 28 5931 0 45 50.88 0
41 41 5183 68.89 25 5.26 8.33
42 42 5165 58.89 37.5 0 0
54 55 4777 0 30.83 36.84 0
59 60 4697 26.67 38.33 0 0
69 71 4432 0 32.5 28.07 0
86 89 4139 42.22 19.17 0 6.67
106 109 3806 0 25 26.32 0
114 117 3739 18.89 5.83 35.09 0
138 143 3507 43.33 -3.32 19.3 0
630 673 2224 21.11 0 0 0
631 674 2223 21.11 3.33 0 0
801 861 2063 17.78 0.83 1.75 0
1004 1085 1921 4.44 0.83 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های  آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 3) جبرخطی عددی -بهینه سازی خطی ونظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل (ضریب 4)
4 137 3547 -6.66 10 15.79 13.33
80 1121 1897 8.89 1.67 0 0
93 1341 1753 2.22 1.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 3) احتمال 1و2وفرایندهای تصادفی 1 (ضریب 4)
20 20 6472 58.89 37.5 0 25
29 29 5614 0 45 50.88 0
30 30 5579 68.89 25 5.26 20
43 43 4946 42.22 19.17 0 23.33
59 59 4555 0 30.83 36.84 0
63 63 4504 26.67 38.33 0 0
77 77 4227 0 32.5 28.07 0
113 113 3636 0 25 26.32 0
118 119 3588 18.89 5.83 35.09 0
141 143 3386 43.33 -3.32 19.3 0
643 694 2189 21.11 0 0 0
665 717 2174 21.11 3.33 0 0
842 910 2025 17.78 0.83 1.75 0
994 1075 1910 4.44 0.83 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 3) احتمال 1و2وفرایندهای تصادفی 1 (ضریب 4)
32 454 2485 -6.66 10 15.79 0
83 1197 1830 8.89 1.67 0 -1.66
97 1347 1743 2.22 1.67 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های گرایش رمز و کد 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 1) احتمال 1و2وفرایندهای تصادفی 1 (ضریب 4)
10 10 6472 58.89 37.5 0 25
24 24 5452 68.89 25 5.26 20
32 32 4946 42.22 19.17 0 23.33
48 48 4504 26.67 38.33 0 0
57 57 4391 0 45 50.88 0
98 98 3669 0 30.83 36.84 0
107 107 3552 0 32.5 28.07 0
194 201 3003 0 25 26.32 0
215 222 2921 43.33 -3.32 19.3 0
275 289 2744 18.89 5.83 35.09 0
621 666 2189 21.11 0 0 0
639 685 2175 21.11 3.33 0 0
871 936 1984 17.78 0.83 1.75 0
980 1057 1910 4.44 0.83 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های گرایش رمز و کد 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 1) احتمال 1و2وفرایندهای تصادفی 1 (ضریب 4)
52 773 2106 -6.66 10 15.79 0
82 1181 1830 8.89 1.67 0 -1.66
94 1334 1743 2.22 1.67 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد گرایش علوم داده 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 4) احتمال 1و2وفرایندهای تصادفی 1 (ضریب 4)
9 9 6571 58.89 37.5 25
23 23 5372 68.89 25 20
33 33 4905 42.22 19.17 23.33
36 36 4834 26.67 38.33 0
65 65 4234 0 45 0
107 107 3543 0 32.5 0
108 108 3539 0 30.83 0
211 219 2939 0 25 0
350 369 2584 43.33 -3.32 0
513 549 2340 18.89 5.83 0
680 729 2162 21.11 3.33 0
699 749 2144 21.11 0 0
969 1044 1933 17.78 0.83 0
1010 1087 1908 4.44 0.83 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش علوم داده 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 4) احتمال 1و2وفرایندهای تصادفی 1 (ضریب 4)
61 907 2030 -6.66 10 0
85 1204 1832 8.89 1.67 -1.66
95 1332 1755 2.22 1.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد گرایش  ریاضیات زیستی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 3) جبرخطی عددی -بهینه سازی خطی ونظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل (ضریب 3) احتمال 1و2وفرایندهای تصادفی 1 (ضریب 3)
23 23 6418 58.89 37.5 0 0 25
28 28 6030 68.89 25 5.26 8.33 20
31 31 5930 0 45 50.88 0 0
45 45 5183 42.22 19.17 0 6.67 23.33
62 62 4776 0 30.83 36.84 0 0
69 69 4696 26.67 38.33 0 0 0
85 86 4431 0 32.5 28.07 0 0
121 124 3805 0 25 26.32 0 0
129 132 3740 18.89 5.83 35.09 0 0
159 164 3507 43.33 -3.32 19.3 0 0
687 736 2225 21.11 0 0 0 0
697 746 2222 21.11 3.33 0 0 0
891 957 2063 17.78 0.83 1.75 0 0
1079 1164 1921 4.44 0.83 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش  ریاضیات زیستی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 3) انالیزریاضی (ضریب 3) جبرخطی عددی -بهینه سازی خطی ونظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل (ضریب 3) احتمال 1و2وفرایندهای تصادفی 1 (ضریب 3)
6 203 3299 -6.66 10 15.79 13.33 0
88 1249 1860 8.89 1.67 0 0 -1.66
99 1400 1753 2.22 1.67 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد گرایش آموزش ریاضی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 4) انالیزریاضی (ضریب 3) مبانی جبرومبانی ترکیبیات (ضریب 3)
20 20 6190 0 45 50.88 38.33
34 34 5615 26.67 38.33 0 45
38 38 5520 0 32.5 28.07 55
46 46 5219 58.89 37.5 0 23.33
60 60 4733 18.89 5.83 35.09 55
62 62 4687 68.89 25 5.26 28.33
72 72 4168 0 30.83 36.84 0
75 75 4082 0 25 26.32 25
144 152 3234 42.22 19.17 0 0
184 195 2952 43.33 -3.32 19.3 0
613 659 2164 21.11 0 0 3.33
761 821 2049 21.11 3.33 0 0
804 866 2029 4.44 0.83 0 5
1000 1077 1905 17.78 0.83 1.75 0
1202 1293 1799 0 0 0 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش آموزش ریاضی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 4) انالیزریاضی (ضریب 3) مبانی جبرومبانی ترکیبیات (ضریب 3)
48 709 2121 -6.66 10 15.79 -13.32
88 1307 1793 8.89 1.67 0 -1.66
98 1434 1729 2.22 1.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه آزاد گرایش محاسبات نرم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 4) انالیزریاضی (ضریب 3) مبانی جبرومبانی ترکیبیات (ضریب 4)
21 21 6211 0 45 50.88 38.33
34 34 5770 26.67 38.33 0 45
35 35 5742 0 32.5 28.07 55
48 48 5189 58.89 37.5 0 23.33
52 52 5013 18.89 5.83 35.09 55
63 63 4715 68.89 25 5.26 28.33
73 76 4122 0 25 26.32 25
79 83 3995 0 30.83 36.84 0
155 164 3123 42.22 19.17 0 0
206 218 2873 43.33 -3.32 19.3 0
610 655 2165 21.11 0 0 3.33
763 822 2056 4.44 0.83 0 5
842 905 2015 21.11 3.33 0 0
908 976 1972 0 -5 -3.5 5
1068 1147 1880 17.78 0.83 1.75 0
1160 1244 1833 0 0 0

5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش محاسبات نرم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس پایه /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-مبانی علوم ریاضی -مبان (ضریب 4) انالیزریاضی (ضریب 3) مبانی جبرومبانی ترکیبیات (ضریب 4)
63 928 2007 -6.66 10 15.79 -13.32
93 1362 1770 8.89 1.67 0 -1.66
98 1453 1721 2.22 1.67 0 0

 

نمونه کارنامه های ارشد ریاضی - کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد ریاضی 99گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد ریاضی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش ریاضیات و کاربردها سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبیات و منطق ریاضی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبیات و منطق ریاضی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش ریاضی کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش رمز و کد سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش علوم داده سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش ریاضیات زیستی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش آموزش ریاضی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش محاسبات نرم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش محاسبات نرم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش محاسبات نرم 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش ریاضیات و کاربردها

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ریاضیات و کاربردها مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی 99 - کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات و کاربردها 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد ریاضی شامل گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبیات و منطق ریاضی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
36 37 4609 0 17.5 55 0
49 51 4215 33.33 17.5 30 0
93 100 3364 30 8.33 11.67 11.67
112 121 3238 14.44 5 25 8.33
249 267 2574 51.11 0 0 0
333 358 2403 11.11 0 0 8.33
370 396 2350 0 13.33 0 0
437 467 2266 1.11 8.33 5 3.33
453 484 2241 7.78 -1.66 10 5
712 770 2017 1.11 -1.66 -3.32 11.67
875 945 1909 -3.32 0.83 5 3.33
902 974 1896 17.78 0 5 0
974 1050 1847 0 6.67 0 0
1062 1144 1804 6.67 5 0 0
1086 1170 1793 12.22 2.5 0 0
1193 1281 1737 0 7.5 -6.66 0
1446 1558 1609 2.22 -0.82 10 -3.32
1554 1677 1534 -3.32 17.5 -5 -13.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات و کاربردها 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد ریاضی شامل گرایش های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبیات و منطق ریاضی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
92 1450 1657 0 2.5 -1.66 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش ریاضی کاربردی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ریاضی کاربردی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی 99 - کارشناسی ارشد گرایش ریاضی کاربردی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد ریاضی شامل گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی و معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 4)
30 31 5429 30 8.33 11.67 31.67
45 46 4707 0 17.5 55 0
50 52 4531 33.33 17.5 30 0
194 209 3033 14.44 5 25 0
249 268 2855 51.11 0 0 0
364 395 2585 1.11 8.33 5 5
426 463 2483 0 13.33 0 0
585 638 2253 -3.32 0.83 5 6.67
672 730 2165 11.11 0 0 0
763 828 2089 -3.32 17.5 -5 0
771 836 2082 7.78 -1.66 10 0
919 993 1988 17.78 0 5 0
1034 1111 1914 0 6.67 0 0
1064 1141 1890 6.67 5 0 0
1070 1147 1886 12.22 2.5 0 0
1187 1273 1819 2.22 -0.82 10 1.67
1187 1273 1819 0 7.5 -6.66 0
1238 1325 1793 0 0.83 0 5

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی کاربردی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد ریاضی شامل گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی و معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 4)
97 1506 1685 0 2.5 -1.66 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
33 34 4176 0 17.5 55 0
35 36 4012 33.33 17.5 30 0
83 87 3312 0 13.33 0 18.33
142 152 2880 30 8.33 11.67 0
170 180 2748 14.44 5 25 0
220 233 2610 51.11 0 0 0
238 254 2561 0 7.5 -6.66 15
380 407 2289 1.11 8.33 5 3.33
527 570 2112 11.11 0 0 0
699 756 1983 7.78 -1.66 10 0
709 766 1974 -3.32 17.5 -5 0
913 981 1868 17.78 0 5 0
935 1003 1856 0 6.67 0 0
1019 1093 1815 6.67 5 0 0
1036 1111 1805 12.22 2.5 0 0
1150 1232 1748 -3.32 0.83 5 0
1416 1516 1624 2.22 -0.82 10 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
92 1479 1636 0 2.5 -1.66 -1.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش رمز و کد

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش رمز و کد مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی 99 - کارشناسی ارشد رمز و کد 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 1) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
51 52 3856 33.33 17.5 30 0
66 68 3691 0 13.33 0 18.33
88 93 3421 0 17.5 55 0
163 175 2924 30 8.33 11.67 0
166 178 2922 0 7.5 -6.66 15
175 187 2883 51.11 0 0 0
346 367 2453 14.44 5 25 0
425 456 2336 1.11 8.33 5 3.33
512 555 2193 -3.32 17.5 -5 0
529 574 2171 11.11 0 0 0
874 940 1920 0 6.67 0 0
913 980 1899 6.67 5 0 0
922 989 1895 12.22 2.5 0 0
961 1033 1878 17.78 0 5 0
1011 1085 1850 7.78 -1.66 10 0
1366 1466 1660 -3.32 0.83 5 0
1657 1778 1465 2.22 -0.82 10 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 1) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
89 1445 1671 0 2.5 -1.66 -1.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش علوم داده

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش علوم داده مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی 99 - کارشناسی ارشد علوم داده 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
64 65 3945 0 13.33 18.33
73 76 3803 33.33 17.5 0
156 167 3133 0 7.5 15
175 186 3043 0 17.5 0
203 217 2941 30 8.33 0
208 222 2915 51.11 0 0
358 383 2532 -3.32 17.5 0
422 455 2422 1.11 8.33 3.33
526 574 2241 14.44 5 0
580 630 2178 11.11 0 0
773 834 2033 0 6.67 0
832 897 1987 6.67 5 0
912 980 1944 12.22 2.5 0
1105 1184 1829 17.78 0 0
1288 1384 1719 7.78 -1.66 0
1601 1725 1495 -5.55 1.67 0
1648 1775 1406 0 0.83 -1.66
1667 1797 1337 2.22 -0.82 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
86 1366 1727 0 2.5 -1.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش ریاضیات زیستی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ریاضیات زیستی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی 99 - کارشناسی ارشد ریاضیات زیستی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 3)
42 43 4473 30 8.33 11.67 31.67 0
44 45 4371 0 17.5 55 0 0
49 50 4203 33.33 17.5 30 0 0
148 156 3180 0 13.33 0 0 18.33
211 227 2853 14.44 5 25 0 0
257 276 2700 51.11 0 0 0 0
339 364 2533 1.11 8.33 5 5 3.33
394 425 2430 0 7.5 -6.66 0 15
650 705 2131 11.11 0 0 0 0
724 784 2071 -3.32 0.83 5 6.67 0
785 850 2020 7.78 -1.66 10 0 0
790 855 2017 -3.32 17.5 -5 0 0
980 1054 1912 17.78 0 5 0 0
1040 1117 1878 0 6.67 0 0 0
1107 1185 1843 6.67 5 0 0 0
1129 1208 1835 12.22 2.5 0 0 0
1331 1425 1730 2.22 -0.82 10 1.67 0
1502 1610 1638 0 0.83 0 5 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 3)
99 1585 1647 0 2.5 -1.66 0 -1.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش آموزش ریاضی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش آموزش ریاضی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی 99 - کارشناسی ارشد آموزش ریاضی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 3)
44 45 4548 0 17.5 55 0
47 49 4382 33.33 17.5 30 0
101 109 3417 30 8.33 11.67 11.67
140 149 3140 14.44 5 25 8.33
241 261 2678 51.11 0 0 0
285 309 2571 0 13.33 0 0
405 437 2374 11.11 0 0 8.33
424 456 2355 1.11 8.33 5 3.33
599 649 2150 7.78 -1.66 10 5
859 925 1958 0 6.67 0 0
869 936 1949 1.11 -1.66 -3.32 11.67
933 1002 1910 -3.32 17.5 -5 -13.32
950 1020 1901 17.78 0 5 0
951 1021 1900 6.67 5 0 0
968 1040 1893 0 7.5 -6.66 0
1018 1092 1866 -3.32 0.83 5 3.33
1028 1103 1860 12.22 2.5 0 0
1569 1692 1560 2.22 -0.82 10 -3.32
1650 1776 1494 -5.55 1.67 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 3)
88 1412 1708 0 2.5 -1.66 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - گرایش محاسبات نرم

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ریاضی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش محاسبات نرم مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی 99 - کارشناسی ارشد محاسبات نرم 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
47 50 4348 0 17.5 55 0
50 54 4187 33.33 17.5 30 0
101 108 3388 30 8.33 11.67 11.67
138 148 3094 14.44 5 25 8.33
269 292 2595 51.11 0 0 0
305 328 2518 0 13.33 0 0
365 393 2414 11.11 0 0 8.33
437 469 2332 1.11 8.33 5 3.33
585 633 2150 7.78 -1.66 10 5
724 784 2037 1.11 -1.66 -3.32 11.67
882 954 1932 0 6.67 0 0
966 1039 1878 -3.32 0.83 5 3.33
975 1050 1875 0 7.5 -6.66 0
984 1060 1869 6.67 5 0 0
1006 1082 1860 17.78 0 5 0
1068 1147 1830 12.22 2.5 0 0
1152 1239 1780 -3.32 17.5 -5 -13.32
1611 1737 1516 2.22 -0.82 10 -3.32
1634 1760 1494 -5.55 1.67 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش محاسبات نرم 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
91 1418 1700 0 2.5 -1.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد ریاضی - کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد ریاضی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد ریاضی قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - گرایش ریاضی محض

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه آزاد گرایش ریاضی محض 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی محض 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - گرایش ریاضیات کاربردی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه آزاد ریاضیات کاربردی گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - گرایش ریاضی مالی و بیوانفورماتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه آزاد ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - گرایش رمز و کد

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه آزاد رمز و کد 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 98

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - گرایش علوم داده

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه آزاد گرایش علوم داده 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - گرایش ریاضیات زیستی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه آزاد گرایش ریاضیات زیستی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - گرایش آموزش ریاضی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه آزاد گرایش آموزش ریاضی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - گرایش محاسبات نرم

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه آزاد گرایش محاسبات نرم 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش محاسبات نرم 98

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارشناسی ارشد گرایش ریاضی محض 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
100 106 3722 0 19.17 23.33 8.33
111 118 3605 0 20 10 35
116 123 3576 0 27.5 0 35
182 194 3074 20 -1.66 10 15
243 258 2775 0 8.33 6.67 16.67
267 284 2692 1.11 14.17 -1.66 11.67
279 297 2664 -1.1 14.17 0 18.33
414 444 2391 7.78 5 0 10
433 468 2352 1.11 5 0 10
626 676 2144 17.78 0 11.67 0
663 714 2108 0 10 6.67 -10
710 764 2068 0 5 0 10
733 787 2049 3.33 13.33 -6.66 0
962 1027 1915 -1.1 7.5 0 0
973 1039 1911 0 5 0 5
1199 1286 1801 1.11 4.17 0 5
1294 1387 1755 0 4.17 0 -1.66
1431 1531 1694 11.11 -3.32 0 0
1683 1812 1576 5.56 -0.82 0 0
1683 1812 1576 4.44 9.17 -11.66 1.67
1787 1922 1519 -3.32 2.5 1.67 -1.66
1873 2017 1455 0 1.67 -1.66 0
1939 2088 1392 -3.32 -2.5 0 3.33
1958 2108 1366 1.11 0.83 -1.66 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی محض 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
27 450 2388 0 5 0 10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 98

رتبه رتبه کشوری تراز جبر خطی عددی (ضریب 4) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4)
96 102 3702 0 0 19.17 23.33
233 251 2893 8.33 0 8.33 6.67
256 275 2822 5 0 10 6.67
267 286 2801 15 0 4.17 0
276 295 2774 0 0 20 10
284 304 2751 -3.32 0 27.5 0
318 343 2628 -3.32 20 -1.66 10
371 400 2530 15 -3.32 2.5 1.67
375 404 2528 8.33 -1.1 7.5 0
386 415 2509 0 1.11 14.17 -1.66
479 514 2370 10 0 -0.82 -3.32
580 622 2265 0 -1.1 14.17 0
622 667 2236 0 17.78 0 11.67
630 677 2225 0 3.33 13.33 -6.66
641 688 2215 11.67 0 1.67 -1.66
750 803 2112 0 1.11 5 0
766 820 2104 -3.32 7.78 5 0
1250 1344 1821 0 0 5 0
1254 1348 1818 0 0 5 0
1481 1592 1703 0 1.11 4.17 0
1571 1688 1654 -3.32 11.11 -3.32 0
1668 1793 1599 0 5.56 -0.82 0
1698 1827 1579 5 -3.32 -2.5 0
1916 2062 1414 -10 4.44 9.17 -11.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 98

رتبه رتبه کشوری تراز جبر خطی عددی (ضریب 4) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4)
25 444 2458 5 0 5 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
88 92 3438 0 19.17 23.33 0
204 218 2724 0 27.5 0 1.67
228 242 2654 1.11 14.17 -1.66 5
259 273 2581 0 20 10 0
269 287 2560 20 -1.66 10 -1.66
322 343 2438 -3.32 2.5 1.67 18.33
375 400 2358 17.78 0 11.67 5
429 459 2270 0 8.33 6.67 0
475 506 2207 7.78 5 0 1.67
517 549 2172 -1.1 14.17 0 0
551 585 2146 3.33 13.33 -6.66 0
617 657 2088 0 10 6.67 -13.32
631 673 2075 1.11 5 0 0
800 856 1952 -1.1 7.5 0 0
870 931 1911 1.11 4.17 0 5
1084 1165 1822 0 4.17 0 0
1146 1231 1787 0 5 0 0
1152 1237 1784 0 5 0 0
1318 1416 1711 11.11 -3.32 0 0
1348 1449 1697 1.11 0.83 -1.66 6.67
1599 1718 1586 5.56 -0.82 0 0
1785 1922 1470 0 1.67 -1.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی و بیوانفورماتیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
31 630 2107 0 5 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 1) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
147 153 2979 0 19.17 23.33 0
179 188 2809 0 27.5 0 1.67
201 211 2733 1.11 14.17 -1.66 5
310 329 2468 -3.32 2.5 1.67 18.33
342 363 2418 0 20 10 0
370 394 2359 20 -1.66 10 -1.66
440 470 2266 3.33 13.33 -6.66 0
458 488 2237 7.78 5 0 1.67
489 522 2212 -1.1 14.17 0 0
568 605 2148 0 8.33 6.67 0
579 616 2139 17.78 0 11.67 5
632 676 2090 1.11 5 0 0
792 848 1972 -1.1 7.5 0 0
839 897 1947 0 10 6.67 -13.32
850 909 1941 1.11 4.17 0 5
1071 1152 1834 0 4.17 0 0
1152 1236 1802 0 5 0 0
1157 1241 1799 0 5 0 0
1276 1370 1743 1.11 0.83 -1.66 6.67
1324 1422 1721 11.11 -3.32 0 0
1603 1725 1592 5.56 -0.82 0 0
1709 1838 1535 4.44 9.17 -11.66 -10
1780 1915 1494 0 1.67 -1.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 1) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
33 640 2122 0 5 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
137 143 3107 0 27.5 1.67
179 185 2905 0 19.17 0
184 190 2884 1.11 14.17 5
309 328 2516 0 20 0
346 371 2453 3.33 13.33 0
364 391 2424 -3.32 2.5 18.33
410 437 2369 -1.1 14.17 0
497 530 2279 7.78 5 1.67
556 596 2211 20 -1.66 -1.66
618 663 2158 0 8.33 0
629 674 2144 1.11 5 0
730 784 2056 -1.1 7.5 0
838 899 1995 0 10 -13.32
871 936 1971 1.11 4.17 5
886 953 1963 17.78 0 5
1055 1130 1880 0 4.17 0
1103 1182 1857 0 5 0
1107 1187 1854 0 5 0
1332 1433 1742 1.11 0.83 6.67
1380 1483 1723 4.44 9.17 -10
1443 1550 1695 11.11 -3.32 0
1644 1770 1582 5.56 -0.82 0
1749 1882 1523 0 1.67 0
1946 2095 1168 -3.32 -2.5 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم داده 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
35 638 2177 0 5 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 3)
98 102 3416 0 19.17 23.33 0 0
209 222 2811 -3.32 2.5 1.67 15 18.33
261 277 2638 0 27.5 0 -3.32 1.67
282 299 2598 0 8.33 6.67 8.33 0
287 304 2585 1.11 14.17 -1.66 0 5
299 317 2565 0 20 10 0 0
324 347 2510 20 -1.66 10 -3.32 -1.66
371 399 2422 0 4.17 0 15 0
408 439 2361 0 10 6.67 5 -13.32
476 512 2286 17.78 0 11.67 0 5
480 516 2282 -1.1 7.5 0 8.33 0
583 624 2165 -1.1 14.17 0 0 0
604 646 2150 0 -0.82 -3.32 10 0
625 667 2139 3.33 13.33 -6.66 0 0
641 683 2132 7.78 5 0 -3.32 1.67
724 770 2071 1.11 5 0 0 0
926 990 1938 0 1.67 -1.66 11.67 0
1111 1192 1846 1.11 4.17 0 0 5
1268 1362 1784 0 5 0 0 0
1276 1370 1781 0 5 0 0 0
1552 1667 1660 11.11 -3.32 0 -3.32 0
1697 1822 1588 1.11 0.83 -1.66 -1.66 6.67
1700 1825 1585 5.56 -0.82 0 0 0
1914 2061 1451 -3.32 -2.5 0 5 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات زیستی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) جبر خطی عددی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 3)
27 495 2305 0 5 0 5 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 3)
106 111 3862 0 27.5 0 35
107 112 3850 0 19.17 23.33 8.33
120 127 3699 0 20 10 35
227 242 2953 20 -1.66 10 15
244 260 2880 1.11 14.17 -1.66 11.67
266 282 2808 -1.1 14.17 0 18.33
274 290 2787 0 8.33 6.67 16.67
451 480 2437 7.78 5 0 10
477 512 2387 1.11 5 0 10
541 583 2303 3.33 13.33 -6.66 0
558 603 2278 0 10 6.67 -10
745 798 2102 0 5 0 10
756 811 2096 17.78 0 11.67 0
838 896 2040 -1.1 7.5 0 0
949 1021 1971 0 5 0 5
1182 1271 1847 1.11 4.17 0 5
1215 1305 1832 0 4.17 0 -1.66
1331 1428 1771 4.44 9.17 -11.66 1.67
1523 1630 1690 11.11 -3.32 0 0
1735 1868 1579 5.56 -0.82 0 0
1775 1916 1553 -3.32 2.5 1.67 -1.66
1868 2013 1490 0 1.67 -1.66 0
1963 2117 1388 1.11 0.83 -1.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش ریاضی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 3)
28 491 2422 0 5 0 10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارشناسی ارشد گرایش محاسبات نرم 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
103 108 3934 0 27.5 0 35
115 122 3777 0 20 10 35
117 124 3743 0 19.17 23.33 8.33
223 238 2983 20 -1.66 10 15
245 261 2883 1.11 14.17 -1.66 11.67
256 273 2848 -1.1 14.17 0 18.33
263 281 2823 0 8.33 6.67 16.67
423 450 2461 7.78 5 0 10
461 491 2420 1.11 5 0 10
577 626 2249 3.33 13.33 -6.66 0
660 712 2164 0 10 6.67 -10
700 753 2135 0 5 0 10
839 898 2039 17.78 0 11.67 0
894 956 2007 -1.1 7.5 0 0
948 1016 1976 0 5 0 5
1161 1246 1855 1.11 4.17 0 5
1264 1356 1806 0 4.17 0 -1.66
1371 1469 1751 4.44 9.17 -11.66 1.67
1539 1650 1681 11.11 -3.32 0 0
1756 1891 1573 5.56 -0.82 0 0
1817 1960 1533 -3.32 2.5 1.67 -1.66
1884 2030 1484 0 1.67 -1.66 0
1980 2134 1385 1.11 0.83 -1.66 0
1983 2137 1381 -3.32 -2.5 0 3.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش محاسبات نرم 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 4) آنالیز ریاضی (ضریب 3) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
25 456 2455 0 5 0 10

 

 

نمونه کارنامه های ارشد ریاضی - کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد ریاضی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد ریاضی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - گرایش ریاضی محض

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - سهمیه آزاد گرایش ریاضی محض 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی محض 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - گرایش ریاضیات کاربردی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - سهمیه آزاد ریاضیات کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات کاربردی 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - گرایش ریاضی مالی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - سهمیه آزاد ریاضی مالی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - گرایش رمز و کد

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - سهمیه آزاد رمز و کد 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 97

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97- کارشناسی ارشد گرایش ریاضی محض 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
51 4165 37.78 43.33 3.33 26.67
232 2817 5.56 0 10 18.33
280 2686 18.89 4.17 6.67 20
322 2589 22.22 4.17 5 15
766 2127 0 1.67 0 5
813 2101 0 12.5 5 0
1177 1941 0 10 0 0
1597 1790 0 4.17 -3.32 0
2047 1634 5.56 -4.16 5 0
2723 1407 -11.1 -5.82 0 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضیات محض 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4) مبانی جبر و ترکیبیات (ضریب 4)
53 1127 1989 0 5 -3.32 0
152 3172 1248 10 1.67 -5 -10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97- کارشناسی ارشد گرایش ریاضی کاربردی 97

رتبه تراز جبر خطی عددی (ضریب 4) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4)
48 5152 30 0 0 10 0
90 4423 0 6.67 37.78 43.33 3.33
257 3361 10 0 5.56 0 10
425 2918 5 0 22.22 4.17 5
476 2837 5 13.33 18.89 4.17 6.67
824 2350 0 0 0 12.5 5
1030 2199 6.67 -13.32 -11.1 -5.82 0
1583 1903 0 0 0 0 0
2123 1679 0 0 5.56 -4.16 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی کاربردی 97

رتبه رتبه کشوری تراز جبر خطی عددی (ضریب 4) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 4)
30 634 2633 10 -3.32 10 1.67 -5
62 1338 2062 0 0 0 5 -3.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97- کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
36 4096 37.78 43.33 3.33 6.67
210 2742 18.89 4.17 6.67 13.33
505 2240 5.56 0 10 0
527 2224 22.22 4.17 5 0
579 2188 0 12.5 5 0
662 2123 7.78 5 0 5
835 2019 0 10 0 0
1107 1903 0 0 0 0
1962 1630 5.56 -4.16 5 0
2368 1502 0 0.83 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 3) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
39 859 2031 0 5 -3.32 0
134 2581 1492 10 1.67 -5 -3.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97- کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 1) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
32 4450 37.78 43.33 3.33 6.67
203 2784 18.89 4.17 6.67 13.33
521 2251 0 1.67 0 5
557 2211 7.78 5 0 5
605 2163 0 12.5 5 0
734 2080 0 10 0 0
790 2054 5.56 0 10 0
1104 1903 0 0 0 0
1797 1674 15.56 -2.5 0 0
2267 1534 5.56 -4.16 5 0
3074 1151 -11.1 -5.82 0 -13.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رمز و کد 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس پایه (ضریب 3) آنالیز ریاضی (ضریب 1) احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی (ضریب 4)
34 724 2104 0 5 -3.32 0
115 2236 1583 10 1.67 -5 -3.32

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی در سال 96

 

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی سال 96

رتبه  تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) دروس پایه (ضریب 3) دروس تخصصی (ضریب 4)
46 5586 15.74 43.33 39.26 27.78
112 3998 19.29 سفید 18.52 18.89
127 3905 18.66 35.56 21.48 11.11
270 3028 18.54 44.44 4.44 6.67
374 2768 14.42 -4.43 9.63 13.89
398 2728 18.62 سفید 18.52 2.22
401 2724 14.7 4.44 12.59 10
831 2287 18.83 5.56 8.89 سفید
917 2235 13.53 2.22 14.07 4.44
969 2202 13.74 26.67 2.96 5.56
1048 2159 18.43 -2.21 8.89 سفید
1544 1970 14.7 1.11 9.63 1.67
2488 1732 16.18 -1.1 2.22 0.56
3263 1568 13.91 -4.43 3.7 1.11
3968 1381 13.03 6.67 سفید سفید
4046 1357 14.37 سفید -3.69 0.56

 

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی در سال 95

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد ریاضی سال 95

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس پایه دروس تخصصی ریاضی
40 5193 47.78 42.22 15
96 4109 18.89 31.11 15.66
108 3881 6.06 22.96 22.22
127 3700 46.67 20.74 8.33
174 3394 17.78 10.37 18.89
221 3106 51.11 12.59 6.67
235 3010 13.33 15 12.02
273 2881 26.67 27.41 -1.66
345 2700 20 17.78 5
423 2568 0 21.48 5
465 2502 7.78 11.85 8.33
609 2334 0 23.7 0.56
840 2156 -1.1 5.93 10.56
898 2123 21.11 4.44 2.78
1018 2053 6.67 11.85 0
1471 1882 0 2.96 6.67
1659 1822 1.01 3.7 3.89

 

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ریاضی در سال 94

 

زبان عمومی و تخصصی

دروس پایه 

دروس تخصصی

رتبه در کلیه گرایش های مجموعه ریاضی

50 98 68 68
5 20.08 24.02 120
38.89 9.09 7.22 335
28.89 20.45 2.22 372
0 18.73 6.34 513
3.33 7.41 2.78 1722
11.11 3.03 7.22 1823
6.67 8.33 -0.55 1892
4.44 5.93 -4.43 2221
0 3.03 -0.55 3848
16 17 16 12000
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.