برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد معماری 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معماری معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد معماری، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد معماری بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد معماری را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد معماری مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد معماری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد معماری  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال کنکور کارشناسی ارشد معماری با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد معماری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد معماری 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد معماری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - گرایش مهندسی معماری اسلامی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - گرایش مطالعات معماری ایران سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - گرایش بازسازی پس از سانحه سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی معماری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
23 23 7486 32.22 60 52.87 51.67 0
52 57 6902 30 51.11 24.14 55 36.67
71 78 6626 18.89 54.44 17.24 58.33 10
77 85 6581 -2.21 73.33 33.33 40 25
86 96 6539 44.44 44.44 10.34 65 1.67
112 125 6355 55.56 22.22 5.75 68.33 8.33
119 137 6269 74.44 30 32.18 35 13.33
120 138 6267 74.44 34.44 8.05 40 25
122 140 6264 68.89 37.78 5.75 48.33 0
212 239 5827 31.11 50 4.6 41.67 13.33
277 312 5634 27.78 41.11 10.34 55 8.33
492 561 5101 50 56.67 0 16.67 1.67
564 641 4996 64.44 38.89 14.94 11.67 6.67
581 660 4978 3.33 46.67 11.49 33.33 25
587 666 4973 24.44 48.89 2.3 26.67 18.33
590 669 4967 47.78 34.44 14.94 23.33 1.67
778 872 4726 20 40 18.39 16.67 26.67
819 918 4671 -2.21 35.56 17.24 33.33 0
905 1016 4588 -1.1 26.67 21.84 36.67 5
1420 1597 4203 0 44.44 20.69 18.33 11.67
1794 2012 3999 27.78 34.44 16.09 3.33 6.67
2762 3132 3608 17.78 34.44 5.75 5 21.67
3013 3418 3523 0 47.78 17.24 -11.66 0
3671 4145 3350 11.11 34.44 6.9 8.33 -1.66
4003 4527 3260 3.33 22.22 8.05 13.33 -5
5750 6499 2874 -4.43 23.33 0 11.67 -1.66
6097 6875 2806 13.33 23.33 13.79 -11.66 -1.66
6834 7612 2664 3.33 17.78 5.75 3.33 -1.66
7048 7826 2625 3.33 17.78 17.24 -6.66 1.67
7150 7928 2606 6.67 28.89 0 -3.32 0
7604 8382 2519 15.56 11.11 0 5 3.33
8950 9728 2231 0 12.22 0 0 13.33
9806 10584 2003 3.33 5.56 0 5 0
10183 10961 1887 3.33 8.89 0 -8.32 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مهندسی معماری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
204 2337 3870 0 21.11 6.9 26.67 15
325 3484 3507 5.56 27.78 -3.44 16.67 -1.66
384 4316 3310 -4.43 28.89 13.79 18.33 -16.66
588 6749 2827 10 22.22 1.15 1.67 -3.32
7740 8518 2495 13.33 16.67 -1.14 1.67 6.67
10549 11327 1652 0 5.56 -1.14 -6.66 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مهندسی معماری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
42 1672 4155 23.33 26.67 2.3 28.33 5
150 5505 3064 -11.1 35.56 10.34 8.33 -16.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی معماری اسلامی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
11 12 7766 32.22 60 52.87 51.67 0
64 69 6635 74.44 30 32.18 35 13.33
67 72 6569 55.56 22.22 5.75 68.33 8.33
70 75 6542 18.89 54.44 17.24 58.33 10
143 158 6023 30 51.11 24.14 55 36.67
147 162 5999 44.44 44.44 10.34 65 1.67
185 207 5780 74.44 34.44 8.05 40 25
189 211 5757 68.89 37.78 5.75 48.33 0
210 237 5638 -2.21 73.33 33.33 40 25
294 335 5320 27.78 41.11 10.34 55 8.33
360 406 5140 -2.21 35.56 17.24 33.33 0
625 707 4679 3.33 46.67 11.49 33.33 25
633 716 4669 47.78 34.44 14.94 23.33 1.67
670 755 4634 31.11 50 4.6 41.67 13.33
697 783 4598 -1.1 26.67 21.84 36.67 5
742 834 4541 64.44 38.89 14.94 11.67 6.67
905 1010 4371 38.89 22.22 20.69 11.67 10
1384 1553 4020 20 40 18.39 16.67 26.67
1457 1633 3975 50 56.67 0 16.67 1.67
1637 1849 3865 0 44.44 20.69 18.33 11.67
1747 1973 3802 24.44 48.89 2.3 26.67 18.33
2088 2349 3647 27.78 34.44 16.09 3.33 6.67
3186 3589 3275 12.22 58.89 1.15 15 -3.32
3261 3677 3257 17.78 34.44 5.75 5 21.67
3639 4095 3155 3.33 17.78 17.24 -6.66 1.67
4545 5001 2954 0 47.78 17.24 -11.66 0
5003 5459 2859 11.11 34.44 6.9 8.33 -1.66
5030 5486 2853 0 23.33 5.75 8.33 -1.66
5595 6051 2748 3.33 20 5.75 3.33 0
7115 7571 2481 4.44 15.56 -1.14 5 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مهندسی معماری اسلامی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
184 2041 3770 0 21.11 6.9 26.67 15
298 3432 3311 -4.43 28.89 13.79 18.33 -16.66
4830 5286 2895 5.56 27.78 -3.44 16.67 -1.66
7391 7847 2431 10 22.22 1.15 1.67 -3.32
9854 10310 1948 13.33 16.67 -1.14 1.67 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مهندسی معماری اسلامی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
56 2346 3648 23.33 26.67 2.3 28.33 5
5817 6273 2705 -11.1 35.56 10.34 8.33 -16.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش مطالعات معماری ایران 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
38 40 7530 74.44 34.44 8.05 40 8.33
39 42 7476 44.44 44.44 10.34 65 0
52 56 7322 32.22 60 52.87 51.67 0
60 65 7273 31.11 50 4.6 41.67 -16.66
68 75 7183 27.78 41.11 10.34 55 8.33
87 94 6994 68.89 37.78 5.75 48.33 0
94 104 6912 74.44 30 32.18 35 6.67
123 137 6750 18.89 54.44 17.24 58.33 18.33
138 153 6682 64.44 38.89 14.94 11.67 -1.66
169 186 6525 55.56 22.22 5.75 68.33 15
202 225 6320 50 56.67 0 16.67 0
239 264 6191 30 51.11 24.14 55 0
318 354 5909 -2.21 73.33 33.33 40 0
327 366 5868 47.78 34.44 14.94 23.33 -3.32
407 461 5623 0 47.78 17.24 -11.66 -5
503 575 5413 0 37.78 12.64 15 18.33
635 717 5198 38.89 22.22 20.69 11.67 0
659 746 5147 24.44 48.89 2.3 26.67 0
712 805 5076 3.33 46.67 11.49 33.33 20
755 851 5034 22.22 28.89 8.05 16.67 0
768 866 5015 10 33.33 -3.44 36.67 3.33
789 890 4994 12.22 58.89 1.15 15 0
988 1111 4805 0 44.44 20.69 18.33 5
1238 1386 4606 27.78 34.44 16.09 3.33 0
1914 2151 4189 0 51.11 6.9 18.33 1.67
2080 2344 4113 17.78 34.44 5.75 5 15
2659 2996 3894 -1.1 26.67 21.84 36.67 0
3473 3832 3665 4.44 13.33 5.75 18.33 -8.32
5645 6004 3172 4.44 15.56 -1.14 5 6.67
5687 6046 3162 -4.43 23.33 0 11.67 0
7083 7442 2879 3.33 8.89 12.64 8.33 5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مطالعات معماری ایران 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
205 2348 4112 0 21.11 6.9 26.67 10
219 2503 4051 5.56 27.78 -3.44 16.67 -3.32
4521 4880 3400 10 22.22 1.15 1.67 0
5872 6231 3126 13.33 16.67 -1.14 1.67 -10
6260 6619 3049 -4.43 28.89 13.79 18.33 3.33
10357 10716 2065 0 5.56 -1.14 -6.66 -8.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مطالعات معماری ایران 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
49 2044 4241 23.33 26.67 2.3 28.33 0
6009 6368 3098 -11.1 35.56 10.34 8.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش بازسازی پس از سانحه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
15 15 7796 32.22 60 52.87 51.67 0
51 55 6777 44.44 44.44 10.34 65 30
55 59 6720 18.89 54.44 17.24 58.33 18.33
70 77 6587 30 51.11 24.14 55 0
78 85 6501 68.89 37.78 5.75 48.33 0
84 91 6461 55.56 22.22 5.75 68.33 11.67
89 96 6438 -2.21 73.33 33.33 40 0
112 122 6301 74.44 30 32.18 35 1.67
147 164 6100 74.44 34.44 8.05 40 21.67
212 237 5823 31.11 50 4.6 41.67 41.67
234 260 5724 27.78 41.11 10.34 55 56.67
396 452 5256 50 56.67 0 16.67 0
474 539 5115 47.78 34.44 14.94 23.33 6.67
503 570 5067 64.44 38.89 14.94 11.67 15
679 768 4850 24.44 48.89 2.3 26.67 0
709 800 4819 -2.21 35.56 17.24 33.33 -5
771 867 4751 3.33 46.67 11.49 33.33 20
852 958 4657 -1.1 26.67 21.84 36.67 0
946 1068 4561 12.22 58.89 1.15 15 0
1198 1351 4358 38.89 22.22 20.69 11.67 11.67
1432 1616 4202 0 51.11 6.9 18.33 -1.66
1500 1687 4161 0 44.44 20.69 18.33 25
3636 4113 3363 17.78 34.44 5.75 5 8.33
4857 5365 3096 1.11 14.44 4.6 13.33 0
4897 5405 3089 4.44 13.33 5.75 18.33 25
5677 6185 2942 -4.43 23.33 0 11.67 10
6820 7328 2721 3.33 17.78 5.75 3.33 0
7201 7709 2649 3.33 17.78 17.24 -6.66 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش بازسازی پس از سانحه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
245 2756 3734 0 21.11 6.9 26.67 25
294 3196 3598 5.56 27.78 -3.44 16.67 13.33
322 3559 3494 -4.43 28.89 13.79 18.33 -6.66
5888 6396 2897 10 22.22 1.15 1.67 5
8283 8791 2434 13.33 16.67 -1.14 1.67 10
10813 11321 1601 0 5.56 -1.14 -6.66 10

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش بازسازی پس از سانحه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
41 1611 4204 23.33 26.67 2.3 28.33 0
4203 4711 3229 -11.1 35.56 10.34 8.33 0

نمونه کارنامه های ارشد معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد معماری 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد معماری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - گرایش مهندسی معماری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - گرایش مهندسی معماری منظر سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - گرایش مهندسی معماری اسلامی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - گرایش مهندسی مطالعات معماری ایران سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - گرایش بازسازی پس از سانحه سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - گرایش معماری داخلی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 1400

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه آزاد  گرایش مهندسی معماری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 5)
9 11 9162 63.33 41.11 39.08 65 48.33 0
56 63 8046 45.56 46.67 28.74 60 18.33 0
68 79 7888 83.33 37.78 36.78 35 30 0
79 92 7778 31.11 40 51.72 51.67 30 0
83 96 7716 17.78 41.11 54.02 55 33.33 0
89 102 7693 60 50 17.24 45 20 0
199 231 6910 62.22 17.78 19.54 53.33 21.67 0
385 442 6120 24.44 23.33 49.43 38.33 13.33 0
480 551 5873 75.56 12.22 21.84 26.67 8.33 0
804 933 5169 12.22 26.67 27.59 35 1.67 0
829 964 5133 58.89 13.33 8.05 23.33 26.67 0
952 1106 4957 0 28.89 14.94 35 33.33 0
1735 2000 4258 -2.21 20 4.6 40 0 0
1829 2110 4204 0 14.44 6.9 40 16.67 0
2341 2684 3946 10 10 19.54 20 25 0
2466 2820 3894 46.67 6.67 -1.14 18.33 15 0
3130 3588 3615 -5.55 11.11 6.9 38.33 10 0
3642 4169 3444 0 17.78 1.15 21.67 18.33 0
3956 4529 3347 0 8.89 -3.44 26.67 15 0
4010 4595 3330 0 7.78 1.15 36.67 1.67 0
4569 5225 3192 -3.32 13.33 0 26.67 1.67 0
4641 5306 3170 0 7.78 4.6 30 0 0
4705 5388 3151 -1.1 21.11 6.9 10 8.33 0
4846 5552 3111 2.22 26.67 -4.59 5 3.33 0
5338 6093 2993 2.22 5.56 3.45 20 8.33 0
6232 7003 2805 23.33 8.89 1.15 10 8.33 0
7220 7991 2633 0 5.56 -1.14 6.67 25 0
8761 9532 2340 0 1.11 -1.14 15 6.67 0
8962 9733 2305 0 13.33 2.3 -1.66 10 0
8985 9756 2299 -2.21 4.44 20.69 -11.66 15 0
10327 11098 2024 1.11 2.22 -8.04 15 -1.66 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش مهندسی معماری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 5)
289 2708 3938 5.56 28.89 -4.59 23.33 8.33 0
328 3102 3786 26.67 15.56 2.3 15 5 0
339 3225 3744 12.22 7.78 9.2 18.33 25 0
490 4962 3248 0 15.56 -1.14 20 13.33 0
496 5025 3233 -1.1 2.22 -6.89 36.67 11.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش مهندسی معماری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 5)
47 2253 4139 10 20 13.79 28.33 0 0
9032 9803 2289 0 5.56 4.6 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه آزاد  گرایش مهندسی معماری منظر 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 1) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری منظر/ (ضریب 5)
3 4 9282 63.33 41.11 39.08 65 48.33 0
39 47 8086 83.33 37.78 36.78 35 30 0
115 133 7377 31.11 40 51.72 51.67 30 0
123 144 7300 17.78 41.11 54.02 55 33.33 0
183 210 6777 45.56 46.67 28.74 60 18.33 0
188 216 6761 60 50 17.24 45 20 0
213 246 6614 62.22 17.78 19.54 53.33 21.67 0
388 444 5827 75.56 12.22 21.84 26.67 8.33 0
409 470 5736 58.89 13.33 8.05 23.33 26.67 0
442 507 5667 24.44 23.33 49.43 38.33 13.33 0
806 920 4970 0 28.89 14.94 35 33.33 0
826 943 4935 0 15.56 24.14 21.67 30 0
2567 2940 3705 0 14.44 6.9 40 16.67 0
2844 3266 3599 7.78 15.56 6.9 30 16.67 0
3523 3966 3386 7.78 15.56 12.64 -1.66 18.33 0
4476 4919 3155 0 8.89 -3.44 26.67 15 0
4816 5259 3084 -2.21 4.44 20.69 -11.66 15 0
4965 5408 3051 8.89 6.67 -1.14 11.67 15 0
6022 6465 2834 -1.1 7.78 4.6 3.33 13.33 0
6077 6520 2824 -1.1 21.11 6.9 10 8.33 0
6524 6967 2741 0 4.44 -2.29 31.67 8.33 0
6914 7357 2672 -7.77 3.33 -1.14 30 11.67 0
8752 9195 2347 0 7.78 4.6 30 0 0
9322 9765 2250 0 1.11 -1.14 15 6.67 0
9994 10437 2126 0 6.67 0 6.67 3.33 0
11561 12004 1759 0 6.67 0 -5 5 0
11854 12297 1639 0 10 1.15 5 -1.66 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش مهندسی معماری منظر 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 1) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری منظر/ (ضریب 5)
187 1710 4294 12.22 7.78 9.2 18.33 25 0
3334 3777 3445 26.67 15.56 2.3 15 5 0
4674 5117 3116 5.56 28.89 -4.59 23.33 8.33 0
5251 5694 2992 0 15.56 -1.14 20 13.33 0
6127 6570 2816 -1.1 2.22 -6.89 36.67 11.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش مهندسی معماری منظر 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 1) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری منظر/ (ضریب 5)
4384 4827 3175 10 20 13.79 28.33 0 0
9647 10090 2188 0 5.56 4.6 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه آزاد  گرایش مهندسی معماری اسلامی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 2) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 5)
7 9 9489 63.33 41.11 39.08 65 48.33 0
45 52 8435 83.33 37.78 36.78 35 30 0
76 86 8045 45.56 46.67 28.74 60 18.33 0
82 93 7983 31.11 40 51.72 51.67 30 0
95 108 7839 17.78 41.11 54.02 55 33.33 0
102 117 7775 60 50 17.24 45 20 0
182 208 7166 62.22 17.78 19.54 53.33 21.67 0
338 389 6358 24.44 23.33 49.43 38.33 13.33 0
340 391 6354 75.56 12.22 21.84 26.67 8.33 0
655 754 5495 58.89 13.33 8.05 23.33 26.67 0
846 980 5114 12.22 26.67 27.59 35 1.67 0
1863 2152 4125 46.67 6.67 -1.14 18.33 15 0
1918 2212 4097 10 10 19.54 20 25 0
2063 2375 4025 0 14.44 6.9 40 16.67 0
3606 4077 3409 -5.55 11.11 6.9 38.33 10 0
5367 5838 2993 0 7.78 4.6 30 0 0
9049 9520 2323 0 13.33 4.6 11.67 -5 0
9330 9801 2275 0 1.11 -1.14 15 6.67 0
9466 9937 2247 7.78 3.33 0 0 0 0
10356 10827 2073 3.33 4.44 -2.29 3.33 13.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش مهندسی معماری اسلامی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 2) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 5)
293 2775 3857 12.22 7.78 9.2 18.33 25 0
303 2835 3831 26.67 15.56 2.3 15 5 0
332 3151 3701 5.56 28.89 -4.59 23.33 8.33 0
4863 5334 3103 0 15.56 -1.14 20 13.33 0
5189 5660 3034 -1.1 2.22 -6.89 36.67 11.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش مهندسی معماری اسلامی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 2) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 5)  
48 2347 4038 10 20 13.79 28.33 0 0  
9222 9693 2292 0 5.56 4.6 0 0 0  

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه آزاد  گرایش مطالعات معماری ایران 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 1) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهردرایران (ضریب 2) پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ ومعماری ایران (ضریب 5)
19 22 7936 63.33 41.11 39.08 65 0 0
55 63 7343 24.44 23.33 49.43 38.33 38.33 0
65 73 7243 31.11 40 51.72 51.67 0 0
69 78 7166 17.78 41.11 54.02 55 0 0
79 88 7030 83.33 37.78 36.78 35 0 0
89 98 6957 45.56 46.67 28.74 60 0 0
153 174 6443 62.22 17.78 19.54 53.33 5 0
186 214 6245 60 50 17.24 45 0 0
326 377 5721 75.56 12.22 21.84 26.67 0 0
624 716 4957 12.22 26.67 27.59 35 0 0
918 1052 4530 0 15.56 24.14 21.67 18.33 0
1529 1764 3924 0 28.89 14.94 35 0 0
2068 2379 3617 0 14.44 6.9 40 0 0
3059 3505 3216 0 7.78 1.15 36.67 6.67 0
3806 4355 2995 0 4.44 -2.29 31.67 5 0
4982 5560 2744 0 8.89 -3.44 26.67 -1.66 0
5726 6304 2600 -1.1 21.11 6.9 10 0 0
5889 6467 2574 0 15.56 -3.44 21.67 -11.66 0
7289 7867 2338 -1.1 7.78 4.6 3.33 5 0
8082 8660 2207 7.78 3.33 0 0 3.33 0
8313 8891 2174 0 13.33 4.6 11.67 -1.66 0
9755 10333 1946 0 10 1.15 5 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش مطالعات معماری ایران 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 1) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهردرایران (ضریب 2) پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ ومعماری ایران (ضریب 5)
317 2957 3380 12.22 7.78 9.2 18.33 3.33 0
342 3309 3268 26.67 15.56 2.3 15 0 0
350 3399 3246 5.56 28.89 -4.59 23.33 11.67 0
4871 5449 2766 -1.1 2.22 -6.89 36.67 -3.32 0
5931 6509 2566 0 15.56 -1.14 20 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش مطالعات معماری ایران 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 1) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهردرایران (ضریب 2) پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ ومعماری ایران (ضریب 5)
38 1911 3837 10 20 13.79 28.33 0 0
7833 8411 2249 0 5.56 4.6 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه آزاد گرایش بازسازی پس از سانحه 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس ازسانحه (ضریب 2) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 2)
24 27 8024 83.33 37.78 36.78 35 0 0
26 29 7960 63.33 41.11 39.08 65 0 0
38 42 7624 60 50 17.24 45 0 0
59 65 7250 45.56 46.67 28.74 60 0 0
62 68 7226 62.22 17.78 19.54 53.33 21.67 0
162 184 6427 31.11 40 51.72 51.67 0 0
170 195 6380 75.56 12.22 21.84 26.67 0 0
251 289 5976 17.78 41.11 54.02 55 0 0
474 552 5277 58.89 13.33 8.05 23.33 0 0
537 621 5121 24.44 23.33 49.43 38.33 0 0
1051 1204 4436 2.22 26.67 -4.59 5 33.33 0
1156 1319 4342 46.67 6.67 -1.14 18.33 5 0
1554 1780 4044 48.89 0 0 16.67 0 0
1659 1899 3978 23.33 8.89 1.15 10 28.33 0
2686 3075 3513 10 10 19.54 20 10 0
3816 4287 3201 7.78 15.56 12.64 -1.66 13.33 0
4992 5463 2960 0 17.78 1.15 21.67 5 0
7102 7573 2605 0 6.67 0 25 0 0
7165 7636 2595 0 15.56 -1.14 31.67 0 0
7170 7641 2594 -7.77 3.33 -1.14 30 15 0
7628 8099 2521 -5.55 11.11 6.9 38.33 0 0
7717 8188 2508 -2.21 5.56 3.45 13.33 8.33 0
9301 9772 2258 0 5.56 -1.14 6.67 3.33 0
11003 11474 1946 6.67 -3.32 -2.29 3.33 3.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش بازسازی پس از سانحه 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس ازسانحه (ضریب 2) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 2)
126 1060 4560 26.67 15.56 2.3 15 16.67 0
290 2865 3583 5.56 28.89 -4.59 23.33 -1.66 0
358 3801 3318 0 15.56 -1.14 20 16.67 0
363 3862 3302 12.22 7.78 9.2 18.33 5 0
8113 8584 2448 -1.1 2.22 -6.89 36.67 5 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش بازسازی پس از سانحه 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس ازسانحه (ضریب 2) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری / (ضریب 2)
63 2602 3670 10 20 13.79 28.33 0 0
6064 6535 2774 0 5.56 4.6 0 13.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه آزاد  گرایش معماری داخلی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری داخلی / (ضریب 5)
17 19 8767 63.33 41.11 39.08 65 0
39 44 8086 45.56 46.67 28.74 60 0
66 72 7735 83.33 37.78 36.78 35 0
72 78 7684 60 50 17.24 45 0
78 87 7615 31.11 40 51.72 51.67 0
89 101 7497 17.78 41.11 54.02 55 0
179 204 6830 62.22 17.78 19.54 53.33 0
350 401 6145 24.44 23.33 49.43 38.33 0
401 466 5956 75.56 12.22 21.84 26.67 0
670 778 5328 12.22 26.67 27.59 35 0
924 1077 4881 58.89 13.33 8.05 23.33 0
1188 1379 4589 0 28.89 14.94 35 0
1400 1618 4389 -2.21 20 4.6 40 0
2432 2795 3772 46.67 6.67 -1.14 18.33 0
2702 3095 3657 10 10 19.54 20 0
3451 3916 3398 0 7.78 1.15 36.67 0
3833 4298 3297 0 15.56 -1.14 31.67 0
4051 4516 3240 0 17.78 1.15 21.67 0
4275 4740 3192 0 6.67 0 25 0
4311 4776 3183 0 8.89 -3.44 26.67 0
4394 4859 3163 4.44 2.22 1.15 30 0
4421 4886 3157 0 4.44 -2.29 31.67 0
5415 5880 2924 2.22 5.56 3.45 20 0
5779 6244 2847 -7.77 3.33 -1.14 30 0
7311 7776 2570 -2.21 5.56 3.45 13.33 0
10278 10743 2017 0 3.33 -1.14 10 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش معماری داخلی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری داخلی / (ضریب 5)
268 2453 3920 5.56 28.89 -4.59 23.33 0
292 2701 3810 26.67 15.56 2.3 15 0
3321 3786 3436 12.22 7.78 9.2 18.33 0
4553 5018 3124 -1.1 2.22 -6.89 36.67 0
4609 5074 3112 0 15.56 -1.14 20 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش  معماری داخلی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دروس فنی ساختمان /تنظیم شرایطمحیطی -ایستایی -شناخت مواد-عناصروجزی (ضریب 3) دروس تاریخ ومبانی نظری /تاریخ معماری جهان -معماری معاصر-معماری اسلامی (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) پروژه عملی طراحی /اسکیس معماری داخلی / (ضریب 5)
34 1791 4274 10 20 13.79 28.33 0
8745 9210 2308 0 5.56 4.6 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد معماری 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد معماری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش مهندسی معماری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش مهندسی معماری منظر سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش مهندسی معماری اسلامی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش مهندسی مطالعات معماری ایران سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش بازسازی پس از سانحه سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش معماری داخلی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش مهندسی معماری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مهندسی معماری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
29 32 8163 31.11 51.11 53.33 43.33 31.67
97 110 7364 53.33 44.44 25.56 41.67 30
118 133 7187 56.67 30 25.56 33.33 65
303 354 6051 61.11 1.11 21.11 43.33 26.67
917 1055 4668 -8.88 34.44 3.33 36.67 11.67
989 1139 4559 0 11.11 20 36.67 21.67
1793 2054 3876 0 17.78 6.67 31.67 -3.32
2120 2431 3705 14.44 0 23.33 15 18.33
2546 2921 3507 4.44 3.33 2.22 28.33 33.33
3433 3914 3201 -1.1 5.56 -3.32 28.33 13.33
4622 5244 2898 15.56 11.11 24.44 -6.66 0
5981 6705 2634 0 2.22 0 25 3.33
6229 6953 2587 3.33 -2.21 -1.1 15 3.33
6970 7694 2471 22.22 0 0 5 0
7870 8594 2340 -2.21 -1.1 0 15 0
8467 9191 2255 -1.1 12.22 0 6.67 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
6 73 7698 71.11 63.33 0 53.33 0
7 83 7597 0 44.44 53.33 55 31.67
20 183 6816 33.33 28.89 44.44 48.33 21.67
61 455 5751 22.22 35.56 17.78 31.67 31.67
281 2708 3589 0 13.33 2.22 25 3.33
516 5620 2824 -1.1 -1.1 13.33 16.67 5
10046 10770 2027 0 -7.77 8.89 8.33 -5

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
11 735 5118 11.11 3.33 13.33 51.67 20
26 1324 4357 14.44 27.78 3.33 21.67 16.67
53 2256 3782 0 2.22 15.56 31.67 11.67

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش مهندسی معماری منظر

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مهندسی معماری منظر مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
8 9 8894 56.67 30 25.56 33.33 65
44 48 7911 31.11 51.11 53.33 43.33 31.67
102 112 7138 53.33 44.44 25.56 41.67 30
188 209 6541 61.11 1.11 21.11 43.33 26.67
967 1102 4483 0 11.11 20 36.67 21.67
1092 1246 4331 14.44 0 23.33 15 18.33
2098 2406 3593 5.56 -1.1 10 18.33 18.33
2173 2498 3556 1.11 -4.43 17.78 15 15
2627 2998 3374 -4.43 10 17.78 15 15
3707 4217 3006 15.56 11.11 24.44 -6.66 0
6894 7404 2413 3.33 -2.21 -1.1 15 3.33
7128 7638 2377 7.78 2.22 3.33 1.67 0
7148 7658 2375 8.89 -2.21 4.44 -6.66 8.33
7300 7810 2353 0 3.33 5.56 23.33 3.33
11287 11797 1825 0 3.33 -1.1 6.67 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
12 123 7046 0 44.44 53.33 55 31.67
22 230 6439 33.33 28.89 44.44 48.33 21.67
50 393 5801 22.22 35.56 17.78 31.67 31.67
58 495 5505 71.11 63.33 0 53.33 0
4239 4749 2876 0 13.33 2.22 25 3.33
4944 5454 2736 -1.1 -1.1 13.33 16.67 5
9036 9546 2119 -10 -11.1 4.44 1.67 10
10604 11114 1917 0 -7.77 8.89 8.33 -5

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
10 857 4785 11.11 3.33 13.33 51.67 20
33 1586 4052 14.44 27.78 3.33 21.67 16.67
65 2485 3569 0 2.22 15.56 31.67 11.67

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش مهندسی معماری اسلامی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مهندسی معماری اسلامی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
37 40 8025 31.11 51.11 53.33 43.33 31.67
92 100 7320 56.67 30 25.56 33.33 65
107 118 7210 53.33 44.44 25.56 41.67 30
248 289 6174 61.11 1.11 21.11 43.33 26.67
1201 1380 4167 -8.88 34.44 3.33 36.67 11.67
2143 2464 3542 0 17.78 6.67 31.67 -3.32
2993 3421 3208 12.22 4.44 0 30 1.67
3110 3558 3169 -4.43 10 17.78 15 15
5415 6159 2638 0 3.33 5.56 23.33 3.33
6251 7019 2504 0 0 -1.1 20 8.33
6273 7041 2501 3.33 -2.21 -1.1 15 3.33
6741 7509 2432 0 2.22 0 25 3.33
6779 7547 2425 7.78 2.22 3.33 1.67 0
7541 8309 2322 0 2.22 2.22 10 3.33
8357 9125 2218 -2.21 -1.1 0 15 0
9534 10302 2064 0 -3.32 -3.32 21.67 -1.66
10198 10966 1972 8.89 -2.21 4.44 -6.66 8.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
8 105 7278 0 44.44 53.33 55 31.67
11 127 7158 71.11 63.33 0 53.33 0
21 186 6714 33.33 28.89 44.44 48.33 21.67
64 480 5562 22.22 35.56 17.78 31.67 31.67
312 3053 3326 0 13.33 2.22 25 3.33
488 5285 2788 -1.1 -1.1 13.33 16.67 5
9674 10442 2046 0 -7.77 8.89 8.33 -5

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
11 811 4877 11.11 3.33 13.33 51.67 20
30 1419 4132 14.44 27.78 3.33 21.67 16.67
53 2244 3646 0 2.22 15.56 31.67 11.67

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش مطالعات معماری ایران

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مطالعات معماری ایران مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
39 44 6924 31.11 51.11 53.33 43.33 0
178 200 5870 53.33 44.44 25.56 41.67 5
267 310 5462 56.67 30 25.56 33.33 0
271 315 5455 61.11 1.11 21.11 43.33 0
1865 2124 3442 -8.88 34.44 3.33 36.67 0
1985 2271 3384 68.89 5.56 3.33 6.67 0
2104 2408 3335 0 17.78 6.67 31.67 0
2607 2982 3153 35.56 18.89 3.33 20 0
2656 3037 3137 1.11 -4.43 17.78 15 -3.32
2789 3185 3095 -4.43 10 17.78 15 5
3069 3489 3012 12.22 4.44 0 30 0
3767 4285 2834 5.56 -1.1 10 18.33 -10
4312 4908 2720 0 3.33 5.56 23.33 5
4804 5429 2627 -1.1 5.56 -3.32 28.33 0
6773 7398 2351 22.22 0 0 5 0
7532 8157 2256 -2.21 -1.1 0 15 0
8804 9429 2096 0 -3.32 -3.32 21.67 -1.66
9591 10216 2003 0 0 4.44 5 -8.32
9901 10526 1967 -4.43 7.78 -3.32 0 6.67
11814 12439 1680 0 3.33 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
7 82 6557 0 44.44 53.33 55 0
13 161 6081 33.33 28.89 44.44 48.33 0
43 326 5434 71.11 63.33 0 53.33 0
90 821 4384 22.22 35.56 17.78 31.67 0
328 3448 3024 0 13.33 2.22 25 -3.32
395 4170 2856 -1.1 -1.1 13.33 16.67 -3.32
5015 5640 2594 0 -7.77 8.89 8.33 11.67
9191 9816 2053 -10 -11.1 4.44 1.67 11.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
12 717 4553 11.11 3.33 13.33 51.67 0
43 1785 3600 0 2.22 15.56 31.67 0
66 2534 3293 14.44 27.78 3.33 21.67 1.67

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش بازسازی پس از سانحه

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بازسازی پس از سانحه مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
81 91 6876 31.11 51.11 53.33 43.33 0
90 101 6781 56.67 30 25.56 33.33 16.67
91 102 6779 53.33 44.44 25.56 41.67 0
353 409 5362 61.11 1.11 21.11 43.33 0
539 621 4848 68.89 5.56 3.33 6.67 3.33
1969 2242 3548 5.56 -1.1 10 18.33 35
2167 2465 3457 32.22 0 0 0 15
3296 3718 3108 0 0 -1.1 20 33.33
3446 3868 3073 -4.43 10 17.78 15 20
3542 3964 3055 7.78 2.22 3.33 1.67 18.33
3624 4046 3036 14.44 0 23.33 15 0
4011 4433 2961 0 15.56 4.44 18.33 0
4380 4802 2888 12.22 4.44 0 30 0
4849 5271 2805 8.89 -2.21 4.44 -6.66 28.33
6942 7364 2490 3.33 -2.21 -1.1 15 8.33
7142 7564 2465 0 2.22 2.22 10 11.67
8408 8830 2296 0 3.33 -1.1 6.67 11.67
8510 8932 2285 -4.43 7.78 -3.32 0 8.33
9280 9702 2186 -1.1 12.22 0 6.67 1.67
10806 11228 1983 3.33 -1.1 0 18.33 -1.66
11804 12226 1834 -3.32 -1.1 -3.32 11.67 6.67
11915 12337 1817 0 0 4.44 5 -3.32
12062 12484 1787 0 3.33 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
5 25 7985 71.11 63.33 0 53.33 0
36 344 5544 33.33 28.89 44.44 48.33 0
43 377 5470 0 44.44 53.33 55 0
71 598 4905 22.22 35.56 17.78 31.67 0
240 2458 3459 -1.1 -1.1 13.33 16.67 40
3842 4264 2993 0 13.33 2.22 25 0
10411 10833 2040 0 -7.77 8.89 8.33 10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
13 748 4610 14.44 27.78 3.33 21.67 20
54 2092 3609 11.11 3.33 13.33 51.67 0
86 3506 3157 0 2.22 15.56 31.67 15

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 99 - گرایش معماری داخلی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش معماری داخلی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
37 42 8150 31.11 51.11 53.33 43.33
107 118 7325 53.33 44.44 25.56 41.67
206 245 6566 56.67 30 25.56 33.33
336 390 5948 61.11 1.11 21.11 43.33
900 1035 4704 -8.88 34.44 3.33 36.67
1076 1238 4433 0 11.11 20 36.67
1660 1899 3934 68.89 5.56 3.33 6.67
2401 2746 3559 14.44 0 23.33 15
3707 4152 3126 4.44 3.33 2.22 28.33
3781 4226 3105 -1.1 5.56 -3.32 28.33
4224 4669 2999 15.56 11.11 24.44 -6.66
4369 4814 2966 1.11 -4.43 17.78 15
5892 6337 2671 0 2.22 0 25
6759 7204 2524 22.22 0 0 5
8317 8762 2284 -1.1 12.22 0 6.67
9802 10247 2073 0 0 4.44 5
10583 11028 1958 -4.43 3.33 -2.21 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
4 39 8168 71.11 63.33 0 53.33
9 94 7552 0 44.44 53.33 55
23 181 6889 33.33 28.89 44.44 48.33
67 530 5560 22.22 35.56 17.78 31.67
258 2500 3664 0 13.33 2.22 25
5050 5495 2831 -1.1 -1.1 13.33 16.67
9657 10102 2092 0 -7.77 8.89 8.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
12 801 5047 11.11 3.33 13.33 51.67
30 1391 4289 14.44 27.78 3.33 21.67
57 2276 3755 0 2.22 15.56 31.67

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98 - گرایش مهندسی معماری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98 - گرایش مهندسی منظر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98 - گرایش مهندسی اسلامی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 98

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98 - گرایش مهندسی مطالعات معماری ایران

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش  مطالعات معماری ایران 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98 - گرایش بازسازی پس از سانحه

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98 - گرایش معماری داخلی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 98 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 98

 

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98-  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
338 379 6581 58.89 40 45.56 53.33 0
350 392 6545 12.22 51.11 17.78 76.67 31.67
722 820 5735 60 21.11 11.11 56.67 8.33
945 1085 5367 6.67 21.11 32.22 53.33 45
950 1090 5362 7.78 43.33 38.89 26.67 36.67
952 1092 5356 1.11 42.22 3.33 66.67 36.67
1132 1297 5113 0 22.22 30 50 58.33
1374 1578 4865 21.11 37.78 23.33 33.33 0
1587 1813 4711 3.33 16.67 20 50 38.33
1753 1993 4586 43.33 7.78 16.67 28.33 18.33
2476 2795 4206 4.44 18.89 7.78 45 11.67
3677 4150 3764 0 16.67 22.22 20 40
4030 4549 3663 2.22 15.56 11.11 33.33 6.67
5386 6055 3379 0 11.11 16.67 26.67 18.33
6286 7049 3223 -3.32 12.22 13.33 35 3.33
7256 8119 3075 1.11 4.44 1.11 33.33 10
8517 9501 2898 -1.1 6.67 6.67 26.67 0
9717 10701 2747 -3.32 -1.1 2.22 30 20
10645 11629 2634 0 8.89 6.67 10 15
12299 13283 2430 0 0 7.78 18.33 15

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
9 76 7698 44.44 45.56 51.11 68.33 43.33
51 535 6272 0 48.89 43.33 48.33 66.67
103 932 5570 7.78 38.89 38.89 46.67 30
160 1492 4933 -1.1 35.56 33.33 35 26.67
169 1567 4875 30 23.33 8.89 28.33 45
226 2318 4419 15.56 0 17.78 50 23.33
303 3261 4034 8.89 20 -3.32 40 33.33
355 3998 3804 13.33 13.33 10 30 5
459 5577 3462 -11.1 4.44 23.33 35 20
496 6114 3368 0 4.44 26.67 31.67 25
578 7458 3162 0 24.44 2.22 11.67 30
622 8168 3068 0 20 7.78 15 3.33
694 9311 2923 23.33 7.78 4.44 10 15

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
257 8570 3017 0 13.33 13.33 18.33 15
280 8926 2971 0 5.56 3.33 31.67 18.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98-  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
774 885 5352 0 22.22 30 50 58.33
843 960 5252 30 15.56 17.78 25 48.33
852 974 5237 6.67 21.11 32.22 53.33 45
943 1079 5092 7.78 43.33 38.89 26.67 36.67
955 1093 5074 58.89 40 45.56 53.33 0
983 1129 5035 0 26.67 42.22 20 46.67
1032 1182 4981 3.33 3.33 56.67 43.33 31.67
1342 1523 4671 60 21.11 11.11 56.67 8.33
1496 1696 4549 10 27.78 15.56 45 40
1545 1747 4512 3.33 16.67 20 50 38.33
1696 1915 4408 6.67 21.11 34.44 18.33 33.33
1989 2243 4228 1.11 42.22 3.33 66.67 36.67
2080 2351 4174 0 16.67 22.22 20 40
3091 3487 3729 21.11 8.89 4.44 38.33 20
4062 4540 3457 -8.88 21.11 20 33.33 25
5227 5705 3236 1.11 17.78 5.56 25 23.33
6009 6487 3113 5.56 -3.32 3.33 36.67 18.33
7674 8152 2879 0 21.11 -6.66 35 13.33
8137 8615 2824 0 -3.32 13.33 0 18.33
9992 10470 2597 34.44 -3.32 0 13.33 0
10884 11362 2503 0 0 7.78 18.33 15
14641 15119 2073 0 3.33 0 5 8.33
15636 16114 1936 -2.21 0 3.33 15 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
16 163 6915 44.44 45.56 51.11 68.33 43.33
37 363 6264 0 48.89 43.33 48.33 66.67
110 1013 5178 30 23.33 8.89 28.33 45
143 1339 4833 7.78 38.89 38.89 46.67 30
199 2008 4354 -1.1 35.56 33.33 35 26.67
227 2323 4188 15.56 0 17.78 50 23.33
314 3332 3777 8.89 20 -3.32 40 33.33

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98-  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
324 365 6504 58.89 40 45.56 53.33 0
522 597 5998 12.22 51.11 17.78 76.67 31.67
703 802 5628 60 21.11 11.11 56.67 8.33
933 1074 5236 7.78 43.33 38.89 26.67 36.67
947 1088 5209 6.67 21.11 32.22 53.33 45
1062 1212 5055 0 51.11 35.56 25 31.67
1134 1295 4959 0 22.22 30 50 58.33
1398 1600 4696 -1.1 21.11 31.11 43.33 33.33
1405 1608 4694 43.33 7.78 16.67 28.33 18.33
1530 1747 4599 -3.32 48.89 18.89 30 33.33
1643 1871 4514 3.33 16.67 20 50 38.33
1753 1994 4438 34.44 14.44 4.44 43.33 3.33
2150 2428 4203 6.67 21.11 34.44 18.33 33.33
3692 4168 3607 -8.88 21.11 20 33.33 25
4387 4930 3440 0 0 11.11 50 21.67
5673 6366 3189 0 7.78 25.56 33.33 5
6009 6736 3132 5.56 -3.32 3.33 36.67 18.33
7222 8067 2961 2.22 10 2.22 23.33 1.67
8623 9541 2792 0 14.44 -3.32 25 23.33
9716 10634 2663 0 6.67 -1.1 31.67 11.67
11114 12032 2504 -1.1 2.22 7.78 11.67 31.67
12767 13685 2317 -7.77 1.11 -1.1 26.67 3.33
16421 17339 1737 -1.1 -2.21 6.67 -5 -3.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
12 87 7558 44.44 45.56 51.11 68.33 43.33
57 564 6041 0 48.89 43.33 48.33 66.67
109 986 5340 7.78 38.89 38.89 46.67 30
149 1410 4854 30 23.33 8.89 28.33 45
170 1571 4718 -1.1 35.56 33.33 35 26.67
215 2162 4337 15.56 0 17.78 50 23.33
321 3501 3788 8.89 20 -3.32 40 33.33
346 3927 3667 13.33 13.33 10 30 5
461 5460 3344 -11.1 4.44 23.33 35 20
464 5515 3335 0 4.44 26.67 31.67 25
586 7563 3025 0 24.44 2.22 11.67 30
603 7894 2982 23.33 7.78 4.44 10 15
645 8567 2901 0 20 7.78 15 3.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
248 8377 2923 0 13.33 13.33 18.33 15

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98-  کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
184 205 6978 58.89 40 45.56 53.33 0
523 596 5986 12.22 51.11 17.78 76.67 10
595 672 5833 3.33 3.33 56.67 43.33 0
624 704 5794 60 21.11 11.11 56.67 5
939 1065 5287 6.67 21.11 32.22 53.33 0
983 1115 5220 0 22.22 30 50 15
1133 1286 5051 43.33 7.78 16.67 28.33 11.67
1527 1733 4701 -4.43 23.33 23.33 56.67 0
1546 1754 4688 10 27.78 15.56 45 15
1830 2068 4481 -8.88 21.11 24.44 41.67 0
2490 2801 4152 2.22 15.56 11.11 33.33 20
3565 4005 3773 -3.32 12.22 13.33 35 16.67
4594 5072 3527 0 16.67 22.22 20 0
5082 5560 3430 0 13.33 10 15 20
7221 7699 3104 -1.1 6.67 6.67 26.67 5
8122 8600 2983 0 7.78 5.56 28.33 0
9448 9926 2817 -2.21 2.22 5.56 26.67 0
10355 10833 2699 -3.32 -1.1 2.22 30 1.67
14009 14487 2239 -1.1 2.22 7.78 11.67 -3.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
10 71 7781 44.44 45.56 51.11 68.33 5
81 828 5609 0 48.89 43.33 48.33 0
100 958 5424 7.78 38.89 38.89 46.67 0
120 1163 5163 15.56 0 17.78 50 16.67
168 1704 4729 -1.1 35.56 33.33 35 0
219 2366 4334 0 4.44 26.67 31.67 23.33
240 2694 4195 30 23.33 8.89 28.33 0
295 3452 3918 13.33 13.33 10 30 5
343 4127 3744 -11.1 4.44 23.33 35 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98-  کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
133 149 7289 58.89 40 45.56 53.33 0
367 422 6303 60 21.11 11.11 56.67 0
566 650 5747 12.22 51.11 17.78 76.67 0
898 1022 5133 21.11 37.78 23.33 33.33 0
915 1041 5118 0 16.67 22.22 20 53.33
962 1096 5042 61.11 3.33 13.33 -3.32 0
993 1130 5000 7.78 43.33 38.89 26.67 0
1160 1318 4799 45.56 15.56 4.44 26.67 -1.66
1688 1925 4291 6.67 34.44 14.44 35 0
1938 2208 4126 0 22.22 30 50 10
2131 2419 4020 10 20 20 23.33 3.33
2508 2830 3835 -1.1 21.11 31.11 43.33 0
2989 3359 3647 4.44 17.78 17.78 41.67 0
3046 3423 3628 3.33 16.67 20 50 0
4515 4957 3244 34.44 -3.32 0 13.33 0
5098 5540 3127 0 13.33 10 15 10
7300 7742 2788 2.22 6.67 24.44 6.67 6.67
8480 8922 2640 0 7.78 25.56 33.33 0
9484 9926 2530 0 6.67 4.44 55 -3.32
15196 15638 1901 -2.21 -1.1 1.11 5 3.33
16059 16501 1780 0 -2.21 5.56 3.33 8.33
17131 17573 1577 -2.21 0 3.33 -1.66 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
15 135 7381 44.44 45.56 51.11 68.33 0
111 1057 5085 0 48.89 43.33 48.33 0
130 1235 4896 7.78 38.89 38.89 46.67 0
137 1298 4819 30 23.33 8.89 28.33 -1.66
199 1941 4280 -1.1 35.56 33.33 35 0
252 2656 3913 15.56 0 17.78 50 8.33
290 3297 3669 13.33 13.33 10 30 0
307 3527 3592 23.33 7.78 4.44 10 10
335 3930 3486 8.89 20 -3.32 40 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98-  کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
173 192 7110 58.89 40 45.56 53.33
310 349 6674 12.22 51.11 17.78 76.67
554 626 6050 60 21.11 11.11 56.67
958 1101 5314 1.11 42.22 3.33 66.67
966 1111 5304 10 33.33 33.33 50
977 1122 5288 7.78 43.33 38.89 26.67
1057 1216 5195 6.67 21.11 32.22 53.33
1392 1596 4823 34.44 14.44 4.44 43.33
1578 1805 4676 10 27.78 15.56 45
1581 1808 4662 -6.66 23.33 16.67 50
1605 1833 4643 6.67 34.44 14.44 35
1758 2007 4526 -8.88 21.11 24.44 41.67
2155 2437 4320 30 15.56 17.78 25
3856 4348 3664 0 14.44 12.22 36.67
4678 5173 3491 0 16.67 22.22 20
5578 6073 3334 0 11.11 16.67 26.67
7276 7771 3076 0 11.11 22.22 11.67
9703 10198 2759 2.22 6.67 24.44 6.67
11872 12367 2500 0 2.22 6.67 15
15054 15549 2067 0 -3.32 13.33 0
16128 16623 1867 0 5.56 3.33 -3.32
16923 17418 1671 0 -4.43 -3.32 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
8 66 7796 44.44 45.56 51.11 68.33
70 699 5948 0 48.89 43.33 48.33
93 885 5617 7.78 38.89 38.89 46.67
158 1458 4937 -1.1 35.56 33.33 35
189 1846 4634 30 23.33 8.89 28.33
220 2277 4393 15.56 0 17.78 50
304 3412 3938 13.33 13.33 10 30
320 3600 3876 8.89 20 -3.32 40

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد معماری 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد معماری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش مهندسی معماری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش مهندسی منظر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش مهندسی اسلامی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش مهندسی مطالعات معماری ایران

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مطالعات معماری ایران 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش بازسازی پس از سانحه

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش معماری داخلی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
1069 5483 65.56 22.22 10 30 26.67
1405 5137 6.67 33.33 20 45 33.33
1661 4932 21.11 6.67 3.33 51.67 46.67
2211 4570 63.33 7.78 10 31.67 21.67
2583 4388 60 3.33 3.33 26.67 28.33
3352 4065 86.67 8.89 8.89 3.33 16.67
4934 3600 0 1.11 14.44 33.33 28.33
5862 3422 31.11 10 8.89 8.33 20
6840 3266 20 7.78 12.22 11.67 20
7286 3204 6.67 15.56 1.11 16.67 23.33
8998 2985 16.67 6.67 0 21.67 3.33
9925 2884 20 13.33 3.33 6.67 6.67
10478 2822 0 14.44 1.11 28.33 -6.66
12161 2653 0 3.33 1.11 15 18.33
14791 2415 17.78 0 0 13.33 0
18017 2123 25.56 -4.43 0 -3.32 3.33
22221 1644 0 -1.1 -3.32 8.33 -16.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
18 213 7268 52.22 50 38.89 40 41.67
204 2460 4572 51.11 6.67 6.67 33.33 28.33
259 3279 4227 21.11 6.67 5.56 41.67 15
280 3624 4097 10 31.11 14.44 20 13.33
300 3859 4022 32.22 11.11 -2.21 36.67 8.33
388 5374 3614 75.56 -1.1 0 6.67 13.33
5705 6227 3451 -2.21 26.67 15.56 21.67 0
7946 8473 3114 40 7.78 -1.1 8.33 15
9987 10509 2875 0 14.44 1.11 16.67 18.33
11585 12107 2710 4.44 0 12.22 11.67 16.67
15818 16340 2326 13.33 2.22 -1.1 6.67 13.33
17723 18245 2153 0 0 12.22 -6.66 25
19385 19907 1986 12.22 -5.55 6.67 -5 15
21060 21582 1806 2.22 1.11 0 1.67 6.67
22099 22621 1665 0 5.56 -5.55 -11.66 15

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
13337 13859 2543 0 3.33 3.33 15 10
21670 22192 1728 0 -8.88 8.89 6.67 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش معماری منظر 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
870 5533 58.89 11.11 16.67 28.33 30
953 5431 65.56 22.22 10 30 26.67
1195 5194 21.11 6.67 3.33 51.67 46.67
1665 4798 60 3.33 3.33 26.67 28.33
2056 4565 35.56 36.67 22.22 28.33 15
2507 4337 3.33 15.56 2.22 23.33 43.33
3293 4062 14.44 6.67 5.56 5 33.33
4709 3693 6.67 5.56 13.33 15 28.33
5368 3573 20 7.78 12.22 11.67 20
6565 3377 -1.1 8.89 11.11 15 23.33
7813 3203 3.33 24.44 1.11 16.67 21.67
10652 2888 3.33 34.44 5.56 8.33 8.33
11774 2777 0 16.67 0 15 20
13803 2590 0 6.67 -5.55 13.33 20
16616 2342 6.67 0 6.67 13.33 8.33
20846 1938 0 8.89 -1.1 1.67 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری منظر 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
18 243 6970 52.22 50 38.89 40 41.67
177 1933 4758 51.11 6.67 6.67 33.33 28.33
3155 3448 4108 75.56 -1.1 0 6.67 13.33
4496 4789 3734 21.11 6.67 5.56 41.67 15
5608 5901 3533 10 31.11 14.44 20 13.33
6735 7034 3352 40 7.78 -1.1 8.33 15
6763 7056 3349 32.22 11.11 -2.21 36.67 8.33
8986 9279 3062 0 0 12.22 -6.66 25
9323 9616 3026 4.44 0 12.22 11.67 16.67
11588 11881 2797 0 14.44 1.11 16.67 18.33
13010 13303 2664 12.22 -5.55 6.67 -5 15
13868 14161 2584 13.33 2.22 -1.1 6.67 13.33
14855 15148 2497 -2.21 26.67 15.56 21.67 0
18568 18861 2173 0 5.56 -5.55 -11.66 15
20647 20940 1960 2.22 1.11 0 1.67 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری منظر97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
15161 15454 2472 0 3.33 3.33 15 10
22511 22804 1723 0 -8.88 8.89 6.67 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش معماری اسلامی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
1030 5437 65.56 22.22 10 30 26.67
1158 5275 58.89 11.11 16.67 28.33 30
1528 4935 34.44 44.44 20 18.33 16.67
1856 4696 70 0 7.78 26.67 28.33
2023 4590 63.33 7.78 10 31.67 21.67
2460 4353 86.67 8.89 8.89 3.33 16.67
3923 3788 23.33 0 16.67 28.33 13.33
5094 3505 32.22 13.33 -4.43 20 33.33
6261 3299 6.67 17.78 -3.32 28.33 13.33
7279 3142 3.33 24.44 1.11 16.67 21.67
8927 2939 0 16.67 5.56 15 18.33
10023 2821 15.56 10 10 6.67 0
11822 2639 22.22 -1.1 3.33 16.67 1.67
14122 2438 -5.55 7.78 5.56 6.67 33.33
17570 2154 16.67 3.33 3.33 -1.66 13.33
22129 1695 -4.43 12.22 2.22 -6.66 5

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری اسلامی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
16 221 7065 52.22 50 38.89 40 41.67
198 2353 4547 51.11 6.67 6.67 33.33 28.33
282 3602 4002 21.11 6.67 5.56 41.67 15
312 4078 3862 75.56 -1.1 0 6.67 13.33
314 4085 3860 10 31.11 14.44 20 13.33
3888 4291 3798 32.22 11.11 -2.21 36.67 8.33
7110 7518 3169 40 7.78 -1.1 8.33 15
7147 7550 3164 -2.21 26.67 15.56 21.67 0
10926 11329 2726 4.44 0 12.22 11.67 16.67
11212 11615 2698 0 14.44 1.11 16.67 18.33
15389 15792 2335 13.33 2.22 -1.1 6.67 13.33
15921 16324 2293 0 0 12.22 -6.66 25
17693 18096 2145 12.22 -5.55 6.67 -5 15
21224 21627 1808 2.22 1.11 0 1.67 6.67
22061 22464 1703 0 5.56 -5.55 -11.66 15

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری اسلامی97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
14019 14422 2445 0 3.33 3.33 15 10
21612 22015 1760 0 -8.88 8.89 6.67 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش معماری ایران 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
1204 5010 58.89 11.11 16.67 28.33 6.67
1692 4640 6.67 33.33 20 45 13.33
2230 4350 45.56 7.78 15.56 31.67 13.33
2588 4195 17.78 20 13.33 28.33 10
2940 4063 0 43.33 32.22 6.67 0
4867 3533 28.89 7.78 14.44 5 13.33
6974 3165 0 10 10 26.67 11.67
8267 2993 2.22 2.22 15.56 13.33 -13.32
10026 2785 20 13.33 3.33 6.67 10
11082 2673 0 16.67 5.56 15 3.33
13458 2447 0 6.67 2.22 18.33 3.33
16753 2160 0 -4.43 1.11 13.33 5
20637 1795 -6.66 20 6.67 -6.66 0
21790 1669 0 2.22 4.44 -10 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری ایران 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
29 353 6352 52.22 50 38.89 40 0
245 3156 4092 51.11 6.67 6.67 33.33 -1.66
2870 3178 4085 21.11 6.67 5.56 41.67 6.67
4734 5042 3564 32.22 11.11 -2.21 36.67 0
4975 5283 3510 10 31.11 14.44 20 0
5598 5906 3395 75.56 -1.1 0 6.67 0
7004 7312 3160 -2.21 26.67 15.56 21.67 0
10787 11095 2708 4.44 0 12.22 11.67 -1.66
10889 11201 2695 40 7.78 -1.1 8.33 0
12727 13035 2518 0 14.44 1.11 16.67 8.33
17510 17818 2095 0 0 12.22 -6.66 0
17759 18067 2072 13.33 2.22 -1.1 6.67 0
18555 18863 2001 12.22 -5.55 6.67 -5 -1.66
21595 21903 1692 2.22 1.11 0 1.67 0
23576 23884 1347 0 5.56 -5.55 -11.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری ایران 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
14098 14406 2391 0 3.33 3.33 15 0
17801 18109 2068 0 -8.88 8.89 6.67 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
794 5539 76.67 8.89 16.67 13.33 11.67
1083 5234 51.11 15.56 30 1.67 21.67
1386 4976 35.56 36.67 22.22 28.33 0
1589 4800 43.33 27.78 17.78 20 0
1814 4636 6.67 33.33 20 45 25
2705 4143 0 43.33 32.22 6.67 0
3698 3778 31.11 10 8.89 8.33 11.67
4926 3435 3.33 24.44 1.11 16.67 16.67
5401 3327 26.67 10 17.78 1.67 0
7028 3026 6.67 17.78 -3.32 28.33 0
8251 2852 -1.1 15.56 10 25 0
8974 2762 15.56 0 6.67 18.33 0
11198 2532 -4.43 15.56 -2.21 33.33 0
14998 2206 0 0 18.89 20 0
16209 2111 0 2.22 1.11 18.33 1.67
20886 1736 0 -1.1 -2.21 1.67 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
27 327 6539 52.22 50 38.89 40 0
151 1873 4737 51.11 6.67 6.67 33.33 16.67
156 1926 4700 75.56 -1.1 0 6.67 10
4023 4294 3678 10 31.11 14.44 20 0
4061 4332 3670 32.22 11.11 -2.21 36.67 0
4340 4611 3592 21.11 6.67 5.56 41.67 5
4973 5248 3422 40 7.78 -1.1 8.33 1.67
7537 7808 2955 -2.21 26.67 15.56 21.67 0
9765 10036 2675 4.44 0 12.22 11.67 15
11402 11673 2512 0 14.44 1.11 16.67 5
14736 15007 2225 13.33 2.22 -1.1 6.67 0
17512 17783 2008 12.22 -5.55 6.67 -5 1.67
19982 20253 1815 0 0 12.22 -6.66 0
21181 21452 1708 0 5.56 -5.55 -11.66 0
21768 22039 1645 2.22 1.11 0 1.67 -5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
16582 16853 2081 0 3.33 3.33 15 0
22963 23234 1488 0 -8.88 8.89 6.67 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
1108 5393 65.56 22.22 10 30
1324 5167 34.44 44.44 20 18.33
1709 4839 43.33 27.78 17.78 20
2230 4509 63.33 7.78 10 31.67
2543 4353 17.78 20 13.33 28.33
3450 3990 -1.1 32.22 17.78 15
5083 3543 6.67 17.78 -3.32 28.33
5992 3354 3.33 15.56 2.22 23.33
6446 3276 31.11 10 8.89 8.33
7932 3057 0 10 10 26.67
9281 2896 0 0 18.89 20
10802 2722 22.22 -1.1 3.33 16.67
13350 2470 0 3.33 1.11 15
15914 2241 10 -7.77 11.11 3.33
21087 1737 0 5.56 2.22 -6.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
20 237 7114 52.22 50 38.89 40
226 2704 4404 51.11 6.67 6.67 33.33
2877 3163 4206 21.11 6.67 5.56 41.67
3177 3463 4098 10 31.11 14.44 20
3199 3485 4087 32.22 11.11 -2.21 36.67
4828 5114 3599 -2.21 26.67 15.56 21.67
4955 5241 3571 75.56 -1.1 0 6.67
8208 8497 3023 40 7.78 -1.1 8.33
10784 11070 2724 0 14.44 1.11 16.67
12411 12697 2558 4.44 0 12.22 11.67
16384 16670 2198 13.33 2.22 -1.1 6.67
20095 20381 1845 0 0 12.22 -6.66
20441 20727 1805 12.22 -5.55 6.67 -5
21139 21425 1731 2.22 1.11 0 1.67
22937 23223 1471 0 5.56 -5.55 -11.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
13350 13636 2470 0 3.33 3.33 15
20912 21198 1756 0 -8.88 8.89 6.67

 

نمونه کارنامه 96 کارشناسی ارشد مهندسی معماری و گرایش های مربوطه

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 96

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
440 6919 15.37 35.56 35.56 37.78 70 45
526 6729 19.42 30 25.56 44.44 60 46.67
546 6694 19.57 20 43.33 31.11 58.33 33.33
615 6560 17.22 16.67 46.67 37.78 50 46.67
902 6063 18.35 47.78 26.67 40 36.67 33.33
1384 5499 18.72 42.22 27.78 12.22 35 46.67
3326 4254 18.64 46.67 -3.32 7.78 40 18.33
4201 3954 17.26 3.33 17.78 44.44 5 35
4588 3837 16.58 8.89 11.11 21.11 35 8.33
5242 3689 16.44 8.89 10 6.67 35 30
6375 3488 13.96 سفید 14.44 3.33 46.67 10
7868 3269 16.73 سفید 20 3.33 28.33 -5
8202 3224 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33 10
9435 3095 18.79 20 سفید 2.22 26.67 -1.66
12141 2857 14.67 -1.1 4.44 6.67 35 5
13360 2758 17.43 0 3.33 4.44 26.67 سفید
15771 2584 16.2 -2.21 -4.43 -1.1 35 6.67
18232 2426 13.57 سفید 10 -4.43 18.33 21.67
22894 2123 16.95 7.78 1.11 -5.55 6.67 11.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری منظر)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب 3)
360 6910 19.42 30 25.56 44.44 60 46.67
479 6656 15.37 35.56 35.56 37.78 70 45
620 6373 17.22 16.67 46.67 37.78 50 46.67
670 6295 18.35 47.78 26.67 40 36.67 33.33
825 6018 19.57 20 43.33 31.11 58.33 33.33
875 5948 18.72 42.22 27.78 12.22 35 46.67
1430 5246 16.78 12.22 40 47.78 26.67 25
2597 4403 18.64 46.67 -3.32 7.78 40 18.33
3885 3831 16.44 8.89 10 6.67 35 30
4636 3627 16.9 30 1.11 7.78 20 18.33
5478 3448 14.47 سفید 37.78 3.33 38.33 21.67
6487 3256 15.84 -16.66 24.44 6.67 45 23.33
7307 3133 15.84 4.44 7.78 -3.32 36.67 23.33
8239 3012 15.54 2.22 11.11 -2.21 33.33 21.67
11278 2712 17.84 سفید -2.21 1.11 20 16.67
14149 2490 16.66 -1.1 3.33 4.44 16.67 11.67
17479 2266 16.73 سفید 20 3.33 28.33 -5
21925 2003 14.06 1.11 2.22 6.67 6.67 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری اسلامی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب 1)
489 6725 15.37 35.56 35.56 37.78 70 45
513 6672 19.42 30 25.56 44.44 60 46.67
665 6388 19.57 20 43.33 31.11 58.33 33.33
691 6328 17.22 16.67 46.67 37.78 50 46.67
807 6151 18.35 47.78 26.67 40 36.67 33.33
1325 5460 18.72 42.22 27.78 12.22 35 46.67
2859 4319 18.64 46.67 -3.32 7.78 40 18.33
3302 4120 17.26 3.33 17.78 44.44 5 35
4490 3726 16.58 8.89 11.11 21.11 35 8.33
5010 3603 18.76 57.78 2.22 0 8.33 8.33
6090 3392 18.36 2.22 5.56 12.22 31.67 18.33
7871 3129 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33 10
8570 3045 15.84 4.44 7.78 -3.32 36.67 23.33
9244 2977 15.54 17.78 -2.21 -1.1 33.33 -3.32
11908 2748 18.46 سفید 6.67 -1.1 25 8.33
15947 2467 18.61 3.33 8.89 0 21.67 0
18887 2292 16.06 سفید 10 -4.43 18.33 21.67
22357 2086 15 سفید 5.56 2.22 15 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96(گرایش مطالعات معماری ایران)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) درک عمومی معماری (ضریب 3) تاریخ شهر در ایران (ضریب 2)
284 6375 15.37 35.56 35.56 37.78 70 38.33
520 5886 19.42 30 25.56 44.44 60 سفید
865 5368 19.57 20 43.33 31.11 58.33 سفید
890 5341 17.22 16.67 46.67 37.78 50 10
913 5322 18.35 47.78 26.67 40 36.67 سفید
1505 4767 16.78 12.22 40 47.78 26.67 سفید
2849 3994 18.64 46.67 -3.32 7.78 40 5
3401 3776 17.26 3.33 17.78 44.44 5 سفید
4962 3398 17.32 1.11 25.56 -1.1 46.67 13.33
5606 3285 14.3 1.11 27.78 22.22 28.33 سفید
6356 3177 18.74 12.22 6.67 -2.21 35 11.67
7253 3056 13.96 سفید 14.44 3.33 46.67 11.67
8233 2948 14.47 سفید 37.78 3.33 38.33 1.67
9165 2862 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33 -3.32
12909 2582 16.97 20 2.22 2.22 8.33 13.33
15691 2413 14.24 سفید 10 12.22 8.33 11.67
21184 14.06 19.32 1.11 2.22 6.67 6.67 13.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش بازسازی پس از سانحه)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2)
647 5851 18.72 42.22 27.78 12.22 35 28.33
670 5823 15.37 35.56 35.56 37.78 70 8.33
807 5586 19.57 20 43.33 31.11 58.33 سفید
815 5568 18.35 47.78 26.67 40 36.67 سفید
853 5507 17.22 16.67 46.67 37.78 50 5
963 5356 19.42 30 25.56 44.44 60 سفید
1590 4750 16.78 12.22 40 47.78 26.67 سفید
2772 4043 18.76 57.78 2.22 0 8.33 سفید
3751 3725 16.58 8.89 11.11 21.11 35 21.67
4995 3455 17.85 1.11 13.33 3.33 40 20
5939 3296 17.51 2.22 13.33 -4.43 33.33 20
6231 3249 17.26 3.33 17.78 44.44 5 سفید
7162 3123 15.84 -16.66 24.44 6.67 45 15
8434 2980 17.23 17.78 6.67 -2.21 13.33 8.33
9241 2901 16.73 سفید 20 3.33 28.33 سفید
10848 2763 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33 -1.66
14191 2523 14.4 -6.66 13.33 5.56 28.33 11.67
18586 2258 17.43 0 3.33 4.44 26.67 سفید
24710 1909 17.52 1.11 -1.1 -1.1 18.33 -3.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش معماری داخلی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) درک عمومی معماری (ضریب 3)
490 6642 15.37 35.56 35.56 37.78 70
544 6520 19.57 20 43.33 31.11 58.33
615 6408 19.42 30 25.56 44.44 60
717 6242 17.22 16.67 46.67 37.78 50
938 5868 18.35 47.78 26.67 40 36.67
1387 5369 16.78 12.22 40 47.78 26.67
3352 4150 18.64 46.67 -3.32 7.78 40
4760 3741 15.84 -16.66 24.44 6.67 45
5278 3626 17.85 1.11 13.33 3.33 40
6409 3421 18.74 12.22 6.67 -2.21 35
7518 3258 17.51 2.22 13.33 -4.43 33.33
8271 3166 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33
9352 3051 15.84 4.44 7.78 -3.32 36.67
11904 2824 14.4 -6.66 13.33 5.56 28.33
16723 2483 16.25 سفید 2.22 -6.66 28.33
22894 2095 15.61 سفید 1.11 3.33 13.33

 

 

نمونه کارنامه 95 کارشناسی ارشد مهندسی معماری و گرایش های مربوطه

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان کارشناسی ارشد مهندسی معماری 95در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
55 8405 54.02 65.56 30 71.67 71.67
86 8144 65.52 66.67 55.56 50 31.67
105 8029 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
146 7850 5.75 66.67 42.22 75 76.67
206 7600 36.78 48.79 46.67 66.67 35
262 7403 35.67 60 44.44 41.47 68.33
298 7309 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67
359 7132 60.92 63.33 27.78 33.33 41.67
399 7037 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
432 6977 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67
485 6886 21.84 51.11 30 58.33 45
685 6560 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67
737 6490 43.68 51.11 25.56 36.67 53.33
900 6363 42.53 43.33 47.78 25 36.67
1130 6094 54.02 38.82 28.89 35 30
1278 5946 35.63 26.67 37.78 38.33 58.33
1326 5911 41.38 35.56 24.44 46.67 16.67
1578 5716 0 30 40 58.33 35
1941 5447 26.44 35.56 26.67 28.33 41.67
2538 5101 13.79 45.56 17.78 30 33.33
2835 4951 17.24 25.56 21.11 36.67 43.33
3566 4644 36.78 27.78 7.78 21.67 40
3878 4523 0 27.78 25.56 33.33 33.33
4226 4417 16.09 11.11 24.44 41.67 20
5049 4168 4.6 14.44 7.78 43.33 21.67
5831 3975 24.14 22.22 14.44 18.33 5
7051 3753 3.3 37.78 26.67 5 3.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری منظر)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
99 7795 54.02 65.56 30 71.67 71.67
116 7688 43.68 50 55.56 41.67 73.33
121 7669 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
195 7387 35.67 60 44.44 41.47 68.33
305 7031 65.52 66.67 55.56 50 31.67
361 6872 80.46 14.44 28.89 33.33 51.67
487 6634 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
572 6482 36.78 48.79 46.67 66.67 35
643 6371 35.63 26.67 37.78 38.33 58.33
907 6030 44.83 12.22 25.56 30 60
1121 5807 70.11 10 21.11 53.33 33.33
1427 5558 17.24 37.78 42.22 41.67 43.33
1906 5176 42.53 18.89 23.33 25.38 38.33
2550 4831 18.39 37.78 16.67 33.33 41.67
4519 4170 0 38.89 6.67 40 38.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری اسلامی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
79 8030 54.02 65.56 30 71.67 71.67
85 7970 65.52 66.67 55.56 50 31.67
116 7843 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
263 7230 35.67 60 44.44 41.47 68.33
378 6930 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67
405 6882 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67
440 6806 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
558 6590 56.32 43.33 27.87 40 45
773 6279 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67
1016 6031 54.02 38.82 28.89 35 30
1389 5685 19.54 38.89 27.78 46.67 51.67
1838 5347 26.44 35.56 26.67 28.33 41.67
2746 4838 18.39 37.78 16.67 33.33 41.67
3777 4033 26.44 30 4 21.67 26.67
4503 3922 0 23.33 25.56 30 23.33
5489 3898 4.6 14.44 7.78 43.33 21.67
6516 3699 5.75 7.78 7.78 50 15

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مطالعات معماری ایران)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری تاریخ شهر در ایران
77 7621 65.52 66.67 55.56 50 0
121 7349 41.38 43.33 44.44 41.67 48.33
202 6948 54.02 65.56 30 71.67 0
244 7306 43.68 50 55.56 41.67 0
379 6464 14.94 47.78 36.67 73.33 0
456 6323 41.38 40 48.89 25 16.68
687 5992 13.79 15.56 30 43.33 61.67
815 5859 43.68 33.33 32.22 41.67 0
1172 5514 41.38 25.56 24.44 46.67 3.33
1770 5106 42.53 18.89 23.33 25.38 25
2405 4797 0 13.33 28.89 30 35
3998 3924 40.23 14.44 14.44 30 0
4539 4092 33.33 1.11 3.33 36.67 15
5432 3945 26.44 30 4 21.67 10

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش بازسازی پس از سانحه)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری مبانی بازسازی پس از سانحه
67 8100 65.52 66.67 55.56 50 0
172 7535 54.02 65.56 30 71.67 0
304 7040 56.32 43.33 27.87 40 18.33
741 6209 41.38 43.33 44.44 41.67 0
1025 5850 43.68 33.33 32.22 41.67 0
1614 5309 41.38 25.56 24.44 46.67 0
2122 4934 19.54 38.89 27.78 46.67 0
2345 4788 25.29 23.23 10 46.67 0
6985 3442 24.14 10 17.78 6.67 3.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش معماری داخلی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری
54 8340 65.52 66.67 55.56 50
74 8171 54.02 65.56 30 71.67
161 7691 36.78 48.79 46.67 66.67
289 6710 43.68 50 55.56 41.67
340 7111 60.92 63.33 27.78 33.33
764 6290 27.59 65.56 32.22 38.33
867 6262 42.53 43.33 47.78 25
1560 5640 35.63 26.67 37.78 38.33
2001 5342 0 18.89 35.56 58.33
2573 5009 13.79 45.56 17.78 30
2852 4875 18.39 37.78 16.67 33.33
3286 4672 20.69 12.22 13.33 50
5065 4095 26.44 30 4 21.67
6791 3736 19.54 4.44 6.67 36.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه 94 کارشناسی ارشد مهندسی معماری و گرایش های مربوطه

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان کارشناسی ارشد مهندسی معماری 94 در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 
نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد معماری در سال 94
تاریخ شهر در ایران مبانی بازسازی پس از سانحه درک عمومی معماری منظر درک عمومی معماری دروس تاریخ و مبانی نظری دروس فنی ساختمان زبان عمومی و تخصصی رتبه در گرایش مهندسی معماری رتبه در گرایش معماری منظر رتبه در گرایش مهندسی معماری اسلامی رتبه در گرایش مطالعات معماری ایران رتبه در گرایش بازسازی پس از سانحه رتبه در گرایش معماری داخلی
0 0 41 39 36 37 23 16 11        
36.67 15 15 46.67 22.22 45.56 -1.01 46   50 20 3647 47
0 0 43.33 33.33 46.67 52.22 38.89 99 67       135
11 0 33.33 46.67 32.22 62.23 20 112 320 195     131
0 0 38.22 35 40 48.89 35.56 247   861     500
0 0 15 50 21.11 21.11 60 367 567 354 311 418 329
0 0 41.67 30 45.56 34.44 33.33 473 203       618
0 0 30 31.67 21.11 43.33 32.22 584 655 650 1139 735 658
0 0 16.67 25 48.89 26.67 53.33 615 473 437 285   568
0 0 10 6.67 30 48.89 62.22 757 835     193 619
0 0 30 13.33 40 56.67 0 1057 1093 1163 1737 1637 1176
0 0 45 16.67 54.44 41.11 0 1149 519 1059 1107 2686 1574
0 0 28.33 16.67 37.78 27.78 31.11 1449 797 1171     1616
-5 20 18.33 46.67 5.56 45.56 0 1578 4240 2321 4581 1848 1538
73.33 40 16.67 16.67 17.78 38.89 31.11 1738   1934 416 403  
0 0 8.33 21.67 16.67 31.11 40 1987 1851 1778 2524 1333 2567
0 0 3.33 15 28.89 23.33 30 2413   2052 1803    
33.33 0 40 28.33 2.22 35.56 2.22 2700 2190 3151 3648 4463 3527
0 0 25 21.67 22.22 16.67 20 2861 1824 2494 2800 3545 3199
0 0 8.33 11.67 27.78 36.68 10 2909 3794 2847 3307 2745 2680
45 31.67 30 25 36.67 22.22 0 3183   2949 853    
-3.32 -3.32 0 26.67 4.44 11.11 21.11 3763 8348 5530     4946
0 0 5 15 -2.22 42.22 13.33 4834 9751       4351
0 0 26 35 12 40 48.78   667   1098 467  
35 0 51.67 41.67 26.67 17.78 3.33   791 1763 830    
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.