مجموعه مهندسی صنایع

 

 

یکی از موارد مهمی که باید در مجموعه مهندسی صنایع مورد توجه قرار گیرد تنوع رشته‌ های آن است. به خصوص از کنکور سال 1393 که سه رشته اصلی یعنی صنایع-صنایع، سیستم‌ های اقتصادی-اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره ‌وری به همراه تغییر در نام بعضی رشته‌ ها همگی در قالب مجموعه مهندسی صنایع مورد آزمون واقع می‌ شوند. باید یادآور شد که ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع متناسب با تغییر در این رشته ها می باشد. آشنایی با اینکه ضرایب دروس مختلف در این 9 رشته مجموعه مهندسی صنایع چگونه است می ‌تواند تأثیر فراوانی در انتخاب رشته متناسب با علاقه و توانمندی‌ های فردی، هدف و نحوه مطالعه دروس کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع داشته باشد. لازم به ذکر است که قبولی در رشته مدیریت سیستم و بهره‌ وری فقط برای دانشجویانی امکان‌پذیر است که در دوران کارشناسی در رشته ‌ای غیر از مهندسی صنایع تحصیل کرده باشند. در جدول زیر رشته ‌های مجموعه مهندسی صنایع و ضرایب دروس مختلف بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سال 95 آمده است.

 

 

 

جدول ضرایب دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع بر طبق دفترچه 95

 

رشته

شماره درس

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

1

2

3

4

5

6

7

مهندسی صنایع بهینه‌سازی سیستم‌ها

2

3

2

5

0

0

0

مهندسی صنایع سیستم‌های سلامت

2

3

2

5

0

0

0

مهندسی صنایع مدیریت نوآوری و فناوری

2

3

2

5

0

0

0

مهندسی صنایع سیستم‌های مالی

2

2

2

5

0

0

0

مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تأمین

2

2

2

5

0

0

0

مهندسی صنایع مدیریت پروژه

2

2

2

5

0

0

0

مهندسی صنایع  سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

1

1

1

0

1

1

0

مهندسی صنایع آینده‌پژوهی

3

1

1

0

2

0

1

دروس :

1. زبان عمومی و تخصصی

2. تحقیق در عملیات (1و2)

3. تئوری احتمال و آمار مهندسی

4. دروس تخصصی :

  • طرح‌ریزی واحد‌های صنعتی
  • کنترل کیفیت آماری
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  • برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها
  • اقتصاد مهندسی

5. ریاضی عمومی (1و2)

6. اقتصاد عمومی (1و2)

7. اصول مدیریت و تئوری سازمان