دروس دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

با توجه به اینکه معرفی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و تحصیل در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار است و لزوم بازنگری در برنامه قبلی که چندین دوره ملاک تربیت نیروی انسانی در این مقطع بوده است مشخص گردیده، برنامه جدید کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی براساس آیین نامه‌ ها و دیدگاه های جدید تخصصی به این صورت تدوین شده است. حالا با این توضیحات و همچنین علاقه داوطلبان برای پذیرفته شدن در مقطع ارشد بیوشیمی بالینی لزوم مد نظر قرار دادن ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی به تفکیک دانشگاه هم ضروری به نظر می رسد تا بتوانند با آگهی و شناخت درست از این رشته، گام بردارند.

هدف از این دوره، تربیت افراد متخصصی است که بتوانند در اثر آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق در زمینه علم بیوشیمی بالینی، شرایط کار و تحقیق در این رشته را فراهم آورند.

تعداد کل واحدهای درسی با احتساب پایان نامه، 32 واحد شامل موارد زیر است:

16 واحد دروس اصلی، 8 واحد دروس اختیاری، 8 واحد پایان نامه

داوطلبین علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی گزینش شورایعالی برنامه ریزی، باید دارای دانشنامه کارشناسی بیوشیمی، ویروس شناسی،ایمنی شناسی پزشکی، شیمی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، داروسازی، زیست شناسی، علوم دارویی، علوم و صنایع غذایی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، بهداشت و بازرسی گوشت، بهداشت مواد غذایی-کارشناسی آموزش زیست شناسی(دبیری زیست شناسی) باشند.

اهمیت این دوره در این است که نیروهای متخصص آزمایشگاهی و آموزشی در حد ضرورت تکمیل و درنتیجه افراد لایق و کاردان جوابگوی نیازهای جامعه در آزمایشگاه های بیوشیمی به کار مشغول گردند.

کسانی که دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت را طی می‌کنند می‌توانند درصورت داشتن شرایط لازم در مؤسسات آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان، به تدریس نظری در مقاطع کاردانی و کارشناسی و تدریس عملی در آزمایشگاه های آموزشی و بالینی و تحقیق بپردازند. 

 

 

الف: دروس کمبود یا جبرانی 

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

کد درس
 
نام درس
 
تعداد واحد
 
ساعت
 
نظری
 
عملی
 
جمع
 
01
 
فیزیولوژی عمومی
 
4
 
68
 
-
 
68
 
02
 
بیوشیمی عمومی
 
4
 
51
 
34
 
85
 
03
 
ایمونولوژی عمومی
 
2
 
34
 
-
 
34
 
جمع
 
  10
 
153
 
34
 
187
 

 

 

ب: دروس اختیاری

 دانشجویان با نظر گروه آموزشی باید حداقل 8 واحد از دروس زیر را انتخاب و با موفقیت بگذرانند.

 

جدول دروس اختیاری مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

کد درس
 
نام درس
 
تعداد واحد
 
ساعت
 
نظری
 
عملی
 
جمع
 
04
 
ایمونوشیمی
 
2
 
34
 
-
 
34
 
05
 
اصول شیمی فیزیک
 
2
 
34
 
-
 
34
 
06
 
ژنتیک
 
2
 
34
 
-
 
34
 
07
 
فیزیولوژی سلول
 
2
 
34
 
-
 
34
 
08
 
فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن
 
2
 
34
 
-
 
34
 
09
 
آمار و کامپیوتر
 
2
 
34
 
-
 
34
 
10
 
بیوشیمی تغذیه
 
2
 
34
 
-
 
34
 
11
 
بیوشیمی غشاء و انتقال
 
2
 
34
 
-
 
34
 
12
 
کاربرد رادیو ایزوتوپ
 
2
 
34
 
-
 
34
 
13
 
شیمی دارویی
 
2
 
34
 
-
 
34
 
جمع
 
  20
 
340
 
-
 
340
 

 

 

ج: دروس اصلی

 

جدول دروس اصلی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

کد درس
 
نام درس
 
تعداد واحد
 
ساعت
 
نظری
 
عملی
 
جمع
 
14
 
آنزیم شناسی عمومی
 
2
 
34
 
-
 
34
 
15
 
بیولوژی مولکولی
 
2
 
34
 
-
 
34
 
16
 
متابولیسم مواد سه گانه
 
2
 
34
 
-
 
34
 
17
 
روشهای آزمایشگاهی و شناخت کار
با دستگاهها
4
 
51
 
34
 
85
 
18
 
بیوشیمی بافت ها
 
2
 
34
 
-
 
34
 
19
 
بیوشیمی هورمون
 
2
 
17
 
34
 
51
 
20
 
بیوشیمی ادرار و خون
 
2
 
-
 
-
 
-
 
21
 
سمینار پایان نامه
 
8
 
-
 
-
 
-
 
22 کارآموزی 2   136  
جمع
 
  24
 
204
 
204
 
272
 

 

 دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت موظفند در هر سال تحصیلی زیر نظر استاد راهنما و یا گروه آموزشی، یک سمینار ارائه دهند.

 

اگر داوطلب و علاقه مند به بیوشیمی بالینی هستید و نمی دانید چگونه شروع کنید و نیاز به مشاوره دارید، هم اکنون ثبت نام کنید.