سوابق پژوهشی:

تألیف و گردآوری کتاب آموزشی آمار زیستی برای علوم پزشکی، انتشارات گروه تألیفی دکتر خلیلی

کتاب آموزشی نرم افزار EasyFit

کتاب ریاضی برای علوم پزشکی

کتاب روشهای نمونه گیری1و2 و ناپارامتری

کتاب پاسخ تشریحی تحلیلی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد آمارزیستی (90-96)

کتاب رگرسیون و طرح آزمایشات(انتشار پاییز 95)

 

 

سوابق آموزشی(تدریس):

تدریس تمام دروس آزمون ارشد آمار زیستی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از مهرماه 92 تا کنون در مؤسسه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، مؤسسه دکتر خلیلی

تدریس درس آمار، سنجش و اندازه‌گیری در مقطع کارشناسی ارشد از مهرماه 92 تا کنون در مؤسسه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، مؤسسه دکتر خلیلی

تدریس درس ریاضی در مقطع کارشناسی از مهرماه 92 تا کنون در مؤسسه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، مؤسسه دکتر خلیلی

تدریس درس مقدمات آمار زیستی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از مهرماه 92 تا کنون در مؤسسه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، مؤسسه دکتر خلیلی

تدریس دروس آمار برای دانشجویان علوم پزشکی، آمار، مدیریت، روانشناسی، اقتصاد و... در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دیماه 90 تا کنون در مؤسسات آینده، نیک‌نام، دارالفنون، شیخ طوسی و...

 

سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی:

سخنرانی با عنوان "دوازده مرد خشمگین و خطای نوع اول و دوم" تحت نظر آقای دکتر موسی گل علیزاده، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت ماه 93

ارائه سمینار با عنوان "مدل بندی فضایی-زمانی با استفاده از توابع پایه زمانی هموار" تحت نظر آقای دکتر محسن محمدزاده درودی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، آذر ماه 93

برگزاری کارگاه آموزش آمار فضایی  ، پژوهشکده آمار ایران به همراه دکترمحسن محمدزاده ، مرداد94

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار  EasyFit ، دانشگاه تربیت مدرس، مهر 94

سخنرانی با عنوان "آمار زیستی"، دانشکده علوم پزشکی، گروه ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس، بهمن94

برگزاری کارگاه نرم افزار "SPSS"، موسسه دکتر خلیلی اردیبهشت 95

 

تشویقات:

تقدیر به دلیل کسب مدرک کارشناسی آمار و کاربردها با رتبه اول

دبیر برتر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه لرستان در سال1390

دبیر برتر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1393

 

سوابق مشاوره:

مشاور و طراح سؤالات آزمون ارشد آمار زیستی و ریاضی مؤسسه دکتر خلیلی از آبان 1393 تاکنون

مشاور رشته‌های آمار، ریاضی و آمار زیستی مؤسسه علمی آموزشی سه‌گام از آبان 1393 

مشاور پروژه آماری طرح افکارسنجی شرکت ایران خودرو، آذر ماه 1393

 

 

پایان نامه

 

نمره

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

مقطع

20

دکتر نادر اسدیان فیلی

عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

کارشناسی

19.08

با درجه عالی

دکتر محسن محمدزاده

(رئیس اسبق انجمن آمار ایران)

مدل‌بندی فضایی-زمانی انعطاف‌پذیر با توابع پایه زمانی هموار و جانهی مقادیر گمشده

کارشناسی‌ارشد