کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

کارنامه پذیرفته‌‌شدگان کارشناسی ارشد آمار زیستی سال 1392

نمره

رتبه

زبان

روشهای آماری

آمار ریاضی و احتمال

ریاضی

دانشگاه قبولی

186

1

31.67

74.17

85.00

56.67

مشهد

158

4

2.50

60.83

100.00

76.67

تهران

152

7

2.50

65.00

75.00

90.00

مشهد

148

10

1.67

61.67

80.00

80.00

اصفهان

144

13

2.50

61.67

63.33

90.00

مشهد

140

18

2.50

66.67

51.67

90.00

مشهد

137

24

17.50

45.83

71.67

76.67

مشهد

134

26

2.50

52.50

75.00

80.00

اصفهان

129

32

2.5

55.83

65

70

تربیت مدرس

128

34

2.50

55.00

66.67

66.67

کرمان

123

40

2.50

56.67

63.33

50.00

مشهد

119

56

2.50

49.17

61.67

70.00

مشهد

118

60

2.50

39.00

75.00

80.00

علوم بهزیستی و توانبخشی

118

67

7.50

55.83

43.33

60.00

شهرکرد

116

73

9.17

45.83

53.33

70.00

همدان

115

76

2.50

51.67

51.67

66.67

مشهد

115

76

12.50

49.17

46.67

56.67

همدان

114

79

19.17

37.50

48.30

76.67

یزد

112

85

12.50

40.83

63.33

46.67

 

اهواز

110

89

2.50

39.17

73.33

56.67

کرمان

107

104

2.25

35.00

60.00

90.00

عدم قبولی در دانشگاه های انتخابی

107

104

2.50

46.67

41.67

80.00

کرمانشاه

106

113

8.33

35.00

61.67

63.33

مازندران

79

274

2.50

35.00

41.67

33.33

-

102

135

-

-

-

-

-

94

186

-

-

-

-

-

99

152

-

-

-

-

-

 

کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید