شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

1- شرایط ورود و رشته های مجاز برای کنکور ارشد آمار زیستی عبارت است از:

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی; داشتن مدرک کارشناسی در رشته های آمار – ریاضی– علوم کامپیوتری; دکتری عمومی گروه پزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

2- مواد امتحانی و ضرایب شامل موارد ذیل می ‌باشد:

ریاضی عمومی                                                                                          ضریب 1

آمار ریاضی و احتمال                                                                                  ضریب 2

روش های (روش های آماری، رگرسیون، طرح آزمایش ها و نمونه گیری)                 ضریب 4

زبان عمومی                                                                                             ضریب 3

 

 

رشته های مشابه در داخل کشور

1- آمار محض 2- آمار کاربردی

رشته های مشابه در خارج کشور

1- آمار محض 2- آمار کاربردی

این رشته ‌ها در دانشگاه های معتبر آمریکا از قبیل: دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس، کارولینای شمالی، میشیگان، جان هاپکینز و هاروارد و ده ها دانشگاه معتبر دیگر آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان ارائه می گردد.

شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته

براساس محصولات و ضوابط شورای نظارت، ارزیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی می ‌باشد.

موارد دیگر (مانند بورسیه)

به دلیل موجود بودن امکانات کافی در داخل کشور نیازی به بورسیه دانشجو به خارج در این مقطع نمی ‌باشد.