دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی

امیدوارم تک تک شما عزیزانم پس از شرکت در کنکور وزارت بهداشت، با برترین رتبه پذیرفته شده و به دنیای بی نظیر رشته جذاب و پرکاربرد ایمنی شناسی پزشکی قدم بگذارید هر چند برای پذیرفته شدن در این رشته باید نسبت به منابع مناسب، بازار کار، چارت دروس و ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی اطلاعات کافی داشته باشید.

و اما دروسی که به صورت تئوری و عملی در طی دوره کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی با آن ها مواجه خواهید شد:

تعداد کل واحد های درسی این دوره 28واحد به شرح ذیل می باشد:

واحدهای اختصاصی اجباری: 19واحد

واحدهای اختصاصی اختیاری: 2واحد

پایان نامه: 7 واحد

(واحد جبرانی: حداکثر 2واحد)

در ضمن داوطلبان می توانند برای افزایش اطلاعات خود در مورد مقطع ارشد رشته ایمنی شناسی به مطلب معرفی کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) مراجعه کنند.

 

 

دروس اختصاصی اجباری

 

جدول دروس اختصاصی اجباری مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی

پیش نیاز یا هم زمان
 
تعداد واحد
 
نام درس
 
-
 
2
 
ایمنی شناسی یک
 
ایمنی شناسی یک
 
2
 
ایمنی شناسی دو
 
ایمنی شناسی یک
 
2
 
ایمنی شناسی بیماری های عفونی
 
ایمنی شناسی یک
 
2
 
ایمونوپاتولوژی و ایمونوتراپی
 
ایمنی شناسی یک
 
3
 
کارآموزی روشهای آزمایشگاهی در ایمنی شناسی
 
-
 
1
 
حیوانات آزمایشگاهی
 
بیوشیمی
 
2
 
بیولوژی سلولی ملکولی
 
-
 
1
 
ایمونوشیمی
 
-
 
1
 
ایمونوهماتولوژی و بانک خون
 
ایمنی شناسی یک
 
2
 
سمینار
 
کارآموزی روش های آزمایشگاهی
 
1
 
کارورزی
 

 

 

دروس اختصاصی اختیاری

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی

پیش نیاز یا هم زمان
 
تعداد واحد
 
نام درس
 
ایمنی شناسی یک
 
1
 
ایمونو فارماکولوژی
 
-
 
1
 
روش تحقیق
 
-
 
1
 
بیو انفورماتیک
 
-
 
1
 
اصول و آموزش نگارش مقاله
 
-
 
1
 
کار آفرینی
 
-
 
1
 
مدیریت اقتصاد پزشکی
 

                                                 

 

دروس کمبود یا جبرانی

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی

پیش نیاز یا هم زمان
 
تعداد واحد
 
نام درس
 
-
 
1
 
سیستم اطلاع رسانی پزشکی
 
-
 
2
 
آمار زیستی
 
-
 
1
 
آسیب شناسی
 
-
 
2
 
بیوشیمی
 
-
 
1
 
بافت شناسی
 
-
 
1
 
مقدمه ی روش های آزمایشگاهی ایمونولوژی
 

البته توجه بفرمایید که در هر دانشگاه به فراخور مدیریت گروه دانشکده، انتخاب دروس اختیاری و جبرانی متفاوت خواهد بود!