کنکور سراسری برای رشته مهندسی فنآوری اطلاعات (کد رشته 1276) در یک نوبت، (معمولاً صبح پنجشنبه) انجام می­ شود. داوطلبین شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات باید در این کنکور به سؤالات درس زبان، دروس مشترک، درس اصول و مبانی مدیریت، دروس تخصصی و درس معماری کامپیوتری پاسخ دهند. این مواد امتحانی پایه بسیاری ازدروس کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات را تشکیل می دهند. در کنکور سراسری فقط یک دفترچه به داوطلب داده می ­شود و داوطلب می ­تواند در 180 دقیقه از تعداد 105 سؤال به هر تعداد سؤال و به هر ترتیب دلخواهی پاسخ دهد. در کنکور ارشد این رشته ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT) مهم است که داوطلبان باید به مطالعه ان بپردازند. در سال گذشته تعداد سؤالات هر درس و زمانبندی کنکور مهندسی فناوری اطلاعات به صورت جدول زیر بوده است:

 

 

جدول اطلاعات دفترچه کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

جدول اطلاعات دفترچه کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

زمان پاسخگویی

دفترچه مربوطه

تعداد تست

نام درس

180 دقیقه

شماره 1 – عصر

30 تست

زبان عمومی و تخصصی

30 تست

دروس مشترک (ساختمان گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری)

15 تست

اصول و مبانی مدیریت

18 تست

مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده، هوش مصنوعی، سیستم­های عامل)

 

گرایش های مختلف و ضرایب دروس هر گرایش در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

در جدول زیر ضرایب دروس مختلف را برای هر یک از این چهار گرایش مشاهده می­ کنید:

 

 

جدول ضرایب دروس به تفکیک گرایش های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات به تفکیک گرایشها بر اساس دفترچه ثبت نام 97

گرایش و کد مربوطه

زبان

دروس مشترک

مدیریت

دروس تخصصی مشترک

معماری کامپیوتر

1) تجارت الکترونیکی

1

4

1

2

0

2) فناوری اطلاعات (IT)

1

4

1

2

0

 

 

گرایش های مختلف و ضرایب دروس هر گرایش در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مهندسی فناوری اطلاعات تفاوت کوچکی با کنکور کارشناسی ارشد سراسری دارد. در کنکور دانشگاه آزاد ضرایب دروس در هر گرایش به صورت جدول زیر است:

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات به تفکیک گرایشها بر اساس دفترچه ثبت نام 95

کد گرایش

عنوان گرایش

ضرایب دروس

زبان

مشترک

مدیریت

دروس تخصصی مشترک

 

پایگاه داده

هوش مصنوعی

سیستم عامل

معماری کامپیوتر

41024

تجارت الکترونیکی

1

4

1

2

2

2

0

41025

طراحی و تولید نرم افزار

1

4

1

2

2

2

1

41036 سیستمهای چند رسانه ای 1 4 1 2 2 2 1
41038 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی 1 4 1 2 2 2 1