دانشگاه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. می توانید با کلیک بر روی نام دانشگاه، استان، نوع دوره، گرایش و هر پارامتر دیگر، لیستها را فیلتر کنید تا اطلاعات را با جزئیات دقیق تر بررسی نمایید. علاوه بر این مطلب، برای کسب اطلاعات از تعداد سوالات و ضرایب آن ها می  توانید به مطلب اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا مراجعه کنید.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جدول دانشگاهها و ظرفیتهای پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 98