سؤالات کنکور کارشناسی ارشد هوافضا در یک دفترچه در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد هوافضا شامل 125 سؤال است که مدت پاسخگویی به آن 200 دقیقه می باشد. دروس زبان عمومی و تخصصی، ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل، آیرودینامیک و پیشرانش، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی و طراحی هواپیما دروسی هستند که در این دفترچه قرار دارند. 

 زبان عمومی و تخصصی

این درس کیفیت زبان عمومی و تخصصی رشته هوافضا را در داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد هوافضا مورد سنجش قرار می دهد. در کنکور کارشناسی ارشد هوافضا معمولاً در این درس 10 سؤال واژگان، 5 سؤال گرامر و سه متن تخصصی از رشته هوافضا گنجانده شده است. در مجموع 30 سؤال برای این درس وجود دارد که باتوجه به کیفیت زبان داوطلبین میانگین این درس 10 تا 15 درصد است. 

 

کانال کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا به تازگی راه اندازی شده است. برای عضویت در این کانال بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

ریاضیات

در درس ریاضیات 20 سؤال در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد هوافضا گنجانده شده است که سهم معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی هریک 10 سؤال است. باتوجه به اینکه دانشجویان مهندسی از پایه ریاضی قوی ای برخوردار هستند، معمولاً میانگین درصد در این درس بالا بوده و در حدود 50 تا 60 درصد است. 

آیرودینامیک

آیرودینامیک از مباحث سیالاتی کنکور کارشناسی ارشد هوافضا می باشد که ترکیبی از سؤالات دروس سیالات، ترمودینامیک، آیرودینامیک و اصول جلوبرندگی است. معمولاً ترکیب مشخصی از سؤالات وجود ندارد و طراحان سؤالات هر سال تعداد سؤالات هر درس را تغییر می دهند. باتوجه به اینکه آیرودینامیک و اصول جلوبرندگی از دروس اصلی رشته هوافضا هستند، این دو درس نسبت به سایر دروس، تعداد سؤالات بیشتری را به خود اختصاص می دهند. میانگین درصد داوطلبین در درس آیرودینامیک در حدود 20 تا 30 درصد است. 

مکانیک پرواز

این بخش از سؤالات آزمون کارشناسی ارشد هوافضا مربوط به سنجش از دروس کنترلی این رشته می باشد. دروس کنترل اتوماتیک، مکانیک پرواز 1 و 2 دروسی هستند که از آنها در این مبحث سؤال طرح می شود. معمولاً از هر درس به نسبت مساوی در آزمون سؤال وجود دارد. میانگین داوطلبین در این درس با توجه به دشواری مطالب در حدود 10 تا 20 درصد است. 

 

 

سازه های هوایی

این بخش از سؤالات آزمون کارشناسی ارشد هوافضا مربوط به سنجش از دروس جامداتی و سازه ای این رشته می باشد. از دروس دینامیک، ارتعاشات، مقاومت مصالح و سازه های هوایی در این بخش سؤال طرح می شود. نکته جالب در مورد این مبحث این است که دانشجویان کارشناسی هوافضا یعنی دانشجویانی که در دوره لیسانس رشته هوافضا را تحصیل کرده اند (نه مکانیک!) نسبت به دانشجویان مکانیکی که در کنکور کارشناسی ارشد هوافضا شرکت می کنند، در دروس سازه ای ضعیف تر هستند و این نقطه قوت دانشجویان مکانیک می شود تا باتوجه به آشنا نبودن با دروس اصلی رشته هوافضا بتوانند رتبه های خوب آورده و در دانشگاه های خوبی هم قبول شوند. به طور کلی میانگین درصد کلیه داوطلبین در درس سازه های هوایی بین 20 تا 30 درصد است.

طراحی اجسام پرنده

طراحی هواپیما یک درس 6 واحدی در دوره لیسانس رشته هوافضا است که در دو درس 1 و 2 ارایه می شود. این مبحث یکی از جذاب ترین مباحث دانشجویان در دوره لیسانس است که به بحث طراحی و کاربردی هواپیما از صفر تا 100 می پردازد. معمولاً دانشجویانی که از رشته های دیگر در کنکور هوافضا شرکت می کنند، نسبت به این درس آشنایی نداشته و به سؤالات این بخش جواب نمی دهند. پس اگر شما دانشجوی رشته هوافضا نیستید و می خواهید در کنکور کارشناسی ارشد هوافضا شرکت کنید، با خواندن این درس و جواب دادن به 15 سؤالی که معمولاً قابل پاسخ دادن است، می توانید نسبت به سایر داوطلبین گامی بلندتر بردارید. میانگین درصد داوطلبین در درس طراحی هواپیما، در حدود 20 تا 30 درصد است. البته برای دانشجویان رشته هوافضا بین 50 تا 60 و برای دانشجویان غیر هوافضایی 0 تا 5 درصد می باشد.