برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد هوا و فضا 1401 

اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا و نمونه کارنامه های آن معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد هوافضا، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد هوافضا بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد هوافضا را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد هوافضا مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد هوا و فضا به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

 

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد هوا و فضا شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی هوافضا - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی هوافضا 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 1401 - کلیه گرایش ها سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 1401 - سهمیه آزاد کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
5 6 8614 8.89 0 50 60 15 37.78
31 36 5783 25.56 5.26 25 13.33 5 51.11
67 75 4682 10 19.3 10 26.67 0 15.56
82 90 4417 67.78 21.05 5 11.67 10 -13.32
115 125 4053 60 0 11.67 23.33 0 0
122 132 3988 34.44 8.77 0 0 0 42.22
174 191 3594 0 12.28 20 0 18.33 0
199 220 3467 7.78 -1.74 35 -1.66 -1.66 -2.21
234 257 3344 51.11 0 -5 0 0 17.78
244 269 3286 3.33 0 0 -5 0 46.67
255 281 3238 23.33 0 0 6.67 0 26.67
270 298 3175 0 3.51 0 10 0 28.89
333 367 2926 0 -3.5 11.67 0 16.67 0
368 405 2810 0 0 0 5 0 26.67
377 418 2781 47.78 7.02 -1.66 1.67 0 0
456 511 2588 22.22 0 0 0 0 8.89
484 544 2530 1.11 -1.74 1.67 0 8.33 15.56
501 565 2474 0 1.75 15 0 -5 -2.21
578 656 2296 -4.43 21.05 6.67 -16.66 -6.66 4.44
610 694 2242 -2.21 8.77 6.67 1.67 1.67 0
665 756 2158 33.33 0 0 0 0 0
695 788 2107 1.11 0 3.33 8.33 -1.66 4.44
750 852 2017 0 15.79 -1.66 0 0 0
996 1137 1621 0 3.51 -10 -20 5 6.67
1064 1214 1352 5.56 0 -1.66 8.33 -3.32 -15.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
9 102 4322 40 19.3 0 5 0 33.33
20 273 3255 0 21.05 -1.66 11.67 -1.66 11.11
22 302 3168 25.56 0 6.67 0 0 20
32 443 2726 14.44 -1.74 -6.66 20 0 8.89
41 495 2613 17.78 0 0 -3.32 0 24.44
60 640 2319 1.11 0 0 -5 0 17.78

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی هوا و فضا - کارنامه های کارشناسی ارشد هوا و فضا 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی هوا و فضا 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هوا و فضا قرار داده شده است. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی هوافضا 1400 - سهمیه آزاد 

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا شامل گرایش های ارشد جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی، آیرودینامیک، مهندسی فضایی، صلاحیت های پروازی و فناوری ماهواره می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل وریاضیات مهندسی / (ضریب 2) ائرودینامیک /مکانیک سیالات -ائرودینامیک -ترمودینامیک واصول جلو (ضریب 2) مکانیک پرواز/کنترل اتوماتیک -عملکرد-پایداری وکنترل / (ضریب 2) سازه های هوایی /دینامیک -ارتعاشات -مقاومت مصالح -تحلیل سازه ها/ (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
12 14 6128 20 3.33 28.07 15.79 23.33 46.67
26 34 5506 52.22 66.67 8.77 0 18.33 0
41 51 5223 51.11 3.33 5.26 21.05 45 0
143 171 3736 0 20 3.51 0 36.67 0
162 191 3637 50 0 1.75 3.51 5 28.89
206 240 3341 11.11 -1.66 12.28 -8.76 40 2.22
234 273 3213 36.67 0 0 1.75 0 26.67
266 307 3109 -11.1 20 -12.28 1.75 13.33 20
278 323 3033 3.33 23.33 8.77 -3.5 5 0
332 383 2834 0 35 0 5.26 5 0
378 442 2656 42.22 -6.66 5.26 -1.74 0 11.11
405 478 2529 0 0 12.28 3.51 -1.66 8.89
674 786 2023 11.11 0 -1.74 0 0 11.11
742 866 1887 -6.66 -1.66 7.02 -3.5 -1.66 8.89
764 890 1863 22.22 3.33 -1.74 -3.5 -1.66 -6.66
784 913 1830 -4.43 5 8.77 1.75 0 -4.43
787 916 1825 0 0 0 -3.5 0 8.89
795 924 1816 2.22 8.33 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی هوافضا 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگران

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا شامل گرایش های ارشد جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی، آیرودینامیک، مهندسی فضایی، صلاحیت های پروازی و فناوری ماهواره می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل وریاضیات مهندسی / (ضریب 2) ائرودینامیک /مکانیک سیالات -ائرودینامیک -ترمودینامیک واصول جلو (ضریب 2) مکانیک پرواز/کنترل اتوماتیک -عملکرد-پایداری وکنترل / (ضریب 2) سازه های هوایی /دینامیک -ارتعاشات -مقاومت مصالح -تحلیل سازه ها/ (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
25 193 3636 0 33.33 5.26 0 18.33 0
29 255 3281 -4.43 15 8.77 0 26.67 0
36 309 3102 45.56 8.33 0 5.26 3.33 0
104 840 1933 23.33 0 3.51 0 -1.66 -2.21

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 99 

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی هوافضا 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 99 -  سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوافضا 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوافضا 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 99

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی هوافضا 99 - کارشناسی ارشد 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا شامل گرایش های ارشد جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی، آیرودینامیک، مهندسی فضایی، صلاحیت های پروازی و فناوری ماهواره می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
19 22 5782 33.33 70 48.33 0 0 0
20 23 5774 38.89 15 26.67 17.54 0 64.44
25 29 5546 0 35 23.33 21.05 41.67 0
73 84 4406 40 25 10 -3.5 -3.32 51.11
83 95 4316 0 50 8.33 1.75 21.67 2.22
144 168 3782 2.22 13.33 25 5.26 0 13.33
190 220 3442 0 23.33 11.67 0 25 0
206 240 3304 -1.1 30 18.33 5.26 5 0
300 352 2899 -1.1 0 0 5.26 0 31.11
449 527 2454 -5.55 -8.32 20 5.26 -5 6.67
477 558 2401 17.78 6.67 0 7.02 0 8.89
511 593 2351 28.89 0 0 5.26 0 6.67
657 759 2117 0 3.33 5 1.75 3.33 4.44
707 817 2049 3.33 0 0 0 0 11.11
835 971 1875 33.33 0 -1.66 -3.5 -8.32 6.67
865 1006 1832 3.33 0 -5 15.79 -6.66 2.22
898 1045 1785 17.78 0 0 0 0 0
916 1063 1764 -4.43 0 5 0 -1.66 0
948 1100 1729 7.78 5 -1.66 0 3.33 0
970 1124 1699 24.44 -1.66 -6.66 -5.25 -1.66 11.11
981 1138 1680 6.67 -20 -26.66 8.77 6.67 2.22
986 1144 1677 8.89 0 0 0 0 0
1009 1169 1642 -3.32 -1.66 -1.66 7.02 -1.66 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی هوافضا 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا شامل گرایش های ارشد جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی، آیرودینامیک، مهندسی فضایی، صلاحیت های پروازی و فناوری ماهواره می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
13 109 4195 27.78 0 26.67 0 0 44.44
37 322 2970 15.56 0 5 5.26 16.67 20
43 348 2906 1.11 15 3.33 14.04 6.67 0
57 443 2661 52.22 0 10 0 3.33 0
78 679 2231 12.22 0 -1.66 3.51 0 17.78
129 1136 1690 0 0 0 0 0 8.89

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا و فضا 98 (سهمیه عادی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
76 87 5703 3.33 31.58 20 35 5 -2.21
134 155 4643 0 7.02 -3.32 35 -6.66 28.89
253 298 3730 0 12.28 21.67 13.33 0 0
274 324 3638 32.22 0 10 6.67 5 4.44
374 443 3228 25.56 3.51 -3.32 0 0 22.22
376 445 3227 22.22 5.26 6.67 -1.66 13.33 0
431 508 3042 66.67 0 -1.66 0 1.67 -2.21
447 526 2998 0 24.56 1.67 0 11.67 -6.66
478 563 2867 -1.1 -1.74 23.33 0 0 0
492 579 2827 24.44 0 8.33 0 6.67 -2.21
533 626 2724 13.33 0 5 3.33 0 11.11
575 674 2628 0 7.02 -5 -3.32 0 20
577 678 2623 14.44 15.79 0 0 5 0
632 738 2494 25.56 0 5 -1.66 3.33 0
648 757 2470 4.44 0 -10 1.67 5 6.67
726 845 2318 24.44 -1.74 -11.66 10 0 4.44
737 857 2302 34.44 0 0 0 0 0
764 889 2263 0 0 8.33 6.67 3.33 -6.66
810 945 2160 36.67 0 0 0 0 0
824 960 2143 24.44 17.54 -6.66 1.67 -11.66 -6.66
903 1053 1981 -2.21 -10.52 -13.32 0 6.67 11.11
931 1088 1933 1.11 5.26 0 0 0 0
1054 1233 1737 4.44 5.26 1.67 1.67 1.67 -11.1
1123 1318 1589 4.44 -12.28 0 6.67 5 -4.43
1129 1326 1577 -11.1 15.79 -8.32 -3.32 0 -11.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد هوا و فضا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
4 43 6792 36.67 87.72 0 28.33 5 6.67
17 133 4988 35.56 3.51 15 16.67 26.67 0
31 262 3910 28.89 -1.74 -1.66 -1.66 36.67 0
52 425 3294 0 28.07 -3.32 -10 -3.32 22.22
64 532 2990 0 0 18.33 0 5 0
78 685 2603 -3.32 5.26 5 6.67 0 6.67
124 1141 1875 0 1.75 6.67 5 -5 -13.32
146 1300 1623 0 0 3.33 0 0 0
147 1305 1614 6.67 3.51 -1.66 8.33 -6.66 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد هوا و فضا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
11 316 3663 3.33 0 13.33 13.33 0 13.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی هوا و فضا - کارنامه های کارشناسی ارشد هوا و فضا 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی هوا و فضا 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هوا و فضا قرار داده شده است. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا و فضا 97 (سهمیه عادی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
3 9441 15.56 5.26 16.67 71.93 18.33 62.22
98 5216 0 0 31.67 15.79 13.33 8.89
109 5089 3.33 45.61 15 14.04 0 20
111 5082 10 0 18.33 12.28 10 26.67
125 4935 0 93.33 0 5.26 5 0
138 4803 31.11 35.09 20 -5.25 -1.66 13.33
200 4193 60 0 0 5.26 0 33.33
285 3717 62.22 -3.5 -11.66 0 -6.66 35.56
403 3259 7.78 8.77 16.67 10.53 1.67 0
453 3119 0 0 10 0 -3.32 28.89
598 2751 6.67 0 0 0 0 28.89
668 2593 0 5.26 21.67 -10.52 -1.66 6.67
772 2425 46.67 0 1.67 0 -1.66 0
822 2350 12.22 21.05 5 0 0 -13.32
911 2236 3.33 -3.5 3.33 -8.76 0 17.78
1092 1978 11.11 0 3.33 5.26 0 0
1109 1952 0 15.79 3.33 -3.5 0 0
1360 1509 6.67 0 0 0 0 0
1381 1406 12.22 0 -5 3.51 -3.32 -11.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد هوا و فضا 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
8 85 5492 0 24.56 10 15.79 5 37.78
21 207 4345 0 24.56 30 -5.25 10 0
34 325 3709 1.11 12.28 25 21.05 -5 -8.88
55 524 3088 -8.88 7.02 20 5.26 0 0
84 802 2543 51.11 0 -1.66 5.26 0 0
95 916 2385 2.22 8.77 -5 -1.74 -5 20
1389 1592 1291 0 0 -1.66 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد هوا و فضا 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) آئرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز (ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
41 1283 1937 6.67 5.26 5 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

جداول زیر از دانشجویان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته در رشته هوافضا جمع آوری شده است. تمامی دانشجویان اطلاعات درصدی و رتبه کنکور کارشناسی ارشد خود را در این سایت ذخیره کرده و به سایر متقاضیان کمک می کنند تا تخمینی از میزان درصدها و رتبه ها به دست بیاورند.

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

 

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی هوافضا به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا فضا سال 96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) ائرودینامیک (ضریب 2) مکانیک پرواز(ضریب 2) سازه های هوایی (ضریب 2) طراحی اجسام پرنده (ضریب 2)
31 6527 14.3 15.56 10.53 38.33 25 16.67 33.33
73 5423 17.31 سفید 82.46 13.33 سفید 26.67 سفید
172 4529 13.6 8.89 سفید 18.33 13.33 سفید 46.67
213 4334 16 20 -19.29 35 1.67 6.67 28.89
239 4238 17.22 -2.21 36.84 26.67 -5 25 -24.43
274 4068 15.76 37.78 سفید 8.33 5 3.33 37.78
335 3834 18.38 سفید 21.05 11.67 سفید 28.33 سفید
412 3561 15.14 48.89 -1.74 3.33 6.67 سفید 28.89
529 3266 17.67 6.67 -1.74 38.33 -10 -5 -6.66
546 3236 15.19 -1.1 5.26 13.33 15 3.33 4.44
691 2981 16.24 15.56 سفید 13.33 5 سفید 8.89
718 2934 14.94 -1.1 14.04 13.33 -6.66 18.33 -2.21
843 2756 14.81 7.78 سفید 0 3.33 -1.66 31.11
937 2640 16.83 سفید 10.53 1.67 -1.66 23.33 -6.66
1019 2547 16.33 14.44 14.04 -5 -1.66 1.67 11.11
1154 2403 15.78 6.67 سفید -8.32 20 -26.66 11.11
1415 2166 12.8 -6.66 7.02 13.33 سفید سفید سفید
1738 1872 15.99 6.67 -7.01 0 1.67 3.33 4.44
2124 1443 15.09 5.56 سفید سفید سفید 0 -11.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا فضا سال 95

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات آئرودینامیک مکانیک پرواز سازه های هوایی طراحی اجسام پرنده
16 7964 20 63.33 50 35 31.67 0
33 7412 26.67 65 45 18.33 33.33 0
50 7025 55.56 41.67 35 16.67 46.67 0
64 6726 6.67 73.33 25 25 31.67 0
74 6551 25.56 36.67 16.67 33.33 5 42.22
107 6666 0 73.33 26.67 23.33 18.33 0
108 6108 11 53 31 26 18 0
122 5973 0 55 15 18.33 40 0
134 5875 20.01 30 18.33 35 30 0
158 5643 18.89 45 26.67 10 31.67 0
181 5467 32.22 30 18.33 5 46.67 0
223 5207 0 51.67 10 23.33 28.33 0
275 4919 0 53.33 11.67 20 23.33 0
337 4631 0 46.67 21.67 0 28.33 -4.33
395 4418 11.11 11.11 15 35 0 22.22
423 4350 0 45 15 15 15 -4.43
516 3996 8.89 21.67 23.33 5 20 0
681 3618 0 15 6.67 13.33 13.33 20
807 3311 31.11 6.67 13.33 8.33 15 0
907 3161 0 0 18.33 23.33 21.67 -11.1
1197 2712 3.33 0 23.33 15 0 4.44

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا فضا سال 94

 

رتبه

زبان

ریاضیات

آیرودینامیک

مکانیک پرواز

سازه

طراحی هواپیما

1

2.2

53

61

51

57

48

3

28

58

38

38

55

48

8

12

68

43

31

42

44

9

38

61

48

40

22

45

18

40

69

49

35

9

35

24

1.1

70

24.5

41.6

1.75

75.5

33

28

50

28

26

24

64

72

44

55

3

21

23

60

78

43

60

36

16

3.5

37

83

0

53

42

38

28

17

85

-1

51

21

24

17

57

89

0

65

22.8

15

54.3

13.3

106

1.1

93.3

17.5

15

40.3

0

111

59

72

14

5

46

0

203

0

50

50

14

16

25

287

-6.6

75

17

18

40

0

295

4.4

70

15.7

5

40

-2.2

327

55

0

42

6.6

8.7

35.5

367

0

40

31

3

49

0

398

1.1

75

7

13

29

0

470

46

64

16

5

15

-2

473

18.8

38.3

5.2

11.6

0

60

521

0

50

8.7

26.6

0

35.5

555

6

84

7

30

-3

0

590

0

48

15

18

0

40

606

0

41

7

15

15.7

28

612

30

45

46

3.3

5

0

621

-3.3

56

22

1.6

33

0

667

7.7

55

19

0

21

0

789

27

44

20

16

14

2

863

3.3

33

1.7

19

26

26

670

0

5

37

7

7

38

900

-1.1

38.3

3.5

10

0

40

957

-1.1

65

8.7

5

10.5

0

995

27

53

5

11

1

0

میانگین

14.56

54.51

23.78

18.15

21.45

24.84