دروس مهندسی مواد

 

زبان عمومی و تخصصی

تعداد سؤال های این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه سراسری 30 سؤال می‌باشد.

نحوه مطالعه: افزایش دایره لغات انگلیسی به مرور زمان – مطالعه گرامر در روزهای نزدیک به کنکور – مطالعه متون تخصصی 

ریاضیات

(ریاضی 1 و2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی)

تعداد سؤال های این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه سراسری 20 سؤال می‌باشد که خود این درس شامل چهار درس ریاضیات عمومی 1، ریاضیات عمومی 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی می باشد.

نحوه مطالعه: انتخاب سرفصل های مهم و تمرین مباحث با زدن تست

خواص فیزیکی مواد

تعداد سؤال های درس خواص فیزیکی مواد در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه سراسری، 20 سؤال می‌باشد. فهم مطالب این درس نسبت به دو درس تخصصی دیگر سخت تر می‌باشد و به همین نسبت، مدت زمانی که طول می‌کشد تا داوطلب در این درس به تسلط برسد، نسبتاً زیاد است.

نحوه مطالعه: در مرحله اول فهم مطالب و تمرکز روی سر فصل های مهم تر – در ادامه، مرور زیاد مطالب

خواص مکانیکی مواد

تعداد سؤالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه سراسری 20 سؤال می‌باشد. مطالعه این درس نسبت به دیگر دروس تخصصی جذاب تر و قابل فهم تر می باشد. رسیدن به درصد بالا در این درس با مطالعه دقیق و جامع مطالب امکان‌پذیر می باشد.

نحوه مطالعه: مطالعه مباحث به طور جامع و از منابع مختلف – همراه تست

شیمی فیزیک و ترمودینامیک

 تعداد سؤال های درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه سراسری  20 سؤال می‌باشد. منبع اصلی این درس کتاب گسکل می‌باشد. بیشتر مطالب مربوط به قوانین ترمودینامیک، روابط و فرمول‌های مختلف و بررسی نمودارها می باشد. بنابراین احتیاج به دقت زیاد و تسلط نسبی بر فرمول‌های مربوطه دارد.

نحوه مطالعه: مطالعه مباحث (روابط و مسائل) همراه تست زدن زیاد و مرور