معرفی ارشد مهندسی مواد و متالورژی + گرایش ها و ظرفیت پذیرش مهندسی مواد

معرفی ارشد مهندسی مواد و متالوژی با تاکید بر گرایش ها و ظرفیت پذیرش مهندسی مواد در اینجا آورده شده است. ما در این مطلب به صورت مفصل به توضیح گرایش ها، چارت درسی به تفکیک هر گرایش و ظرفیت های پذیرش در هر گرایش به طور جداگانه پرداخته ایم.

مهندسی مواد متالوژی

 

 

معرفی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

در ابتدا باید گفته شود که مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد بسیار ارزشمند تر از مقطع کارشناسی آن است؛ زیرا دروس، کاربردی تر و تخصصی تر می شوند. مشاور تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی در این مورد می تواند راهنمایی های دقیق تری به داوطلبان گرامی ارائه دهد. اگر داوطلبان به رتبه های برتر در این رشته فکر می کنند و می خواهند در کنکور کارشناسی ارشد این رشته موفق شوند لذا بهترین منابع ارشد مهندسی مواد را باید انتخاب کنند و با برنامه ریزی هدفمند جلو بروند. اما اگر بخواهیم یک تعریف جامع از مهندسی مواد داشته باشیم، باید بگوییم:
مهندسی مواد لقب مادر رشته های مهندسی را به خود اختصاص داده است، زیرا اغلب مصنوعات بشری که در اطراف می‌بینیم، حاصل تلاش مهندسان مواد است. به طور کلی تحولاتی که در عرصه علم و صنعت صورت گرفته، به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل تلاش و پیشرفت در رشته متالورژی است. بنابراین، در طراحی و ساخت تقریباً تمام مصنوعات بشری در تیم طراحی یا ساخت، حضور مهندسان مواد غیرقابل اجتناب است. درواقع می توان گفت بشر ابتدا متالورژی را شناخت و به بررسی و شناخت فلزات پرداخت و با گذر زمان به مهندسی مواد که گسترده تر با دایره شمول بیشتر از متالورژی است، رسید.

در ادامه بر آن هستیم تا اطلاعات لازم در ارتباط با رشته مهندسی مواد و متالوژی، گرایش ها و چارت درسی هر گرایش، ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی و سایر موارد لازم بپردازیم.

 

 

 

معرفی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - گرایش های ارشد مهندسی مواد و متالورژی 

رشته مهندسی مواد و متالورژی در مقطع کارشناسی ارشد دارای این گرایش‌ها است:

 • جوشکاری،
 • شناسایی و انتخاب مواد مهندسی،
 • حفاظت و خوردگی مواد،
 • شکل دادن فلزات،
 • استخراج فلزات،
 • سرامیک، 
 • ریخته گری، 
 • رشته مهندسی پزشکی،
 •  کامپوزیت های سرامیکی،
 • کامپوزیت های فلزی.

فرصت های شغلی و بازار کار مهندسی مواد و متالوژی را به تفکیک گرایش ها به طور کامل در سایت 3گام بشناسید.

 

معرفی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - طول دوره، چارت و سرفصل دروس ارشد مهندسی مواد و متالورژی

طول دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 2 سال و حداکثر 3 سال است و شامل 4 ترم تحصیلی است. هر ترم کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 16 تا 17 هفته به طول می انجامد. دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی در ادامه آمده اند. 

 

 

 

تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - گرایش جوشکاری:

دروس جبرانی: 24 واحد

دروس اجباری : 18 واحد

دروس اختیاری (انتخابی): 4 واحد

پروژه تحقیقاتی و پایان نامه (اجباری): 8 واحد

سمینار : 2 واحد

برنامه و روش 3گام در کارشناسی ارشد مهندسی مواد را مطالعه کنید.

 

چارت و سرفصل دروس ارشد مهندسی مواد و متالورژی - چارت درسی و سرفصل دروس گرایش جوشکاری

دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری
ردیف نام درس تعداد واحد ساعات
1 روش های پیشرفته جوشکاری (اتصالات) 3 نظری
2 متالورژی پیشرفته جوش 3 نظری
3 شکست و خستگی (مکانیک شکست) 3 نظری
4 فرایندهای انجماد پیشرفته 2 نظری
5 بازرسی و کنترل کیفی جوش 2 نظری
6 خطا در اندازه گیری و تحقیق مواد 1 نظری
7 سمینار 2 نظری
8 روش های نوین مطالعه مواد و آزمایشگاه 1+2 نظری و عملی
9 پروژه 8 عملی
10 آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته 1 عملی
  جمع 28  

 

 

 

تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی:

دروس تخصصی الزامی : 12 واحد

دروس تخصصی اختیاری : 14 واحد

پایان نامه : 6 واحد

 

چارت و سرفصل دروس ارشد مهندسی مواد و متالورژی - چارت درسی و سرفصل دروس گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد
کد درس نام درس تعداد واحد ساعات پیشنیاز
101 ترمودینامیک پیشرفته مواد 2 32 ندارد
102 خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد 1 16 ندارد
103 روش های پیشرفته مطالعه مواد و آزمایشگاه 3 64 ندارد
104 مواد و فرآیندهای پیشرفته 3 48 ندارد
105 تئوری نابجایی ها 3 48 ندارد

 

تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - گرایش خوردگی و حفاظت مواد:

دروس اجباری : 19 واحد

دروس انتخابی: 5 واحد

پروژه تحقیقاتی و پایان نامه (اجباری): 8 واحد

 

 

 

چارت و سرفصل دروس ارشد مهندسی مواد و متالورژی - چارت درسی و سرفصل دروس گرایش خوردگی و حفاظت مواد

دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی گرایش حفاطت و خوردگی مواد
ردیف نام درس تعداد واحد
1 خوردگی پیشرفته 2
2 آزمایشگاه خوردگی پیشرفته 1
3 حفاظت کاتدی و آندی 2
4 الکتروشیمی پیشرفته 2
5 سینتیک پیشرفته 2
6 اکسیداسیون و خوردگی داغ 2
7 روش های نوین مطالعه مواد و آزمایشگاه 2+1
8 آزمایشگاه اصول حفاظت 1
9 جنبه های مکانیکی خوردگی 2
10 ترمودینامیک پیشرفته 2
11 سمینار 2
12 پروژه 6

 

تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - گرایش شکل دادن فلزات:

دروس اجباری : 15 واحد

دروس اختیاری: 7 واحد

پروژه  پایان نامه : 8 واحد

سمینار : 2 واحد

 

 

 

چارت و سرفصل دروس ارشد مهندسی مواد و متالورژی - چارت درسی و سرفصل دروس گرایش شکل دادن فلزات

دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی گرایش شکل دادن مواد
کد درس نام درس تعداد واحد ساعات پیشنیاز
1 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 51 2یا همزمان
2 مکانیک محیط های پیوسته 3 51 شکل دادن فلزات 2
3 تئوری پلاستیسیته 3 51 خواص مکانیکی مواد 2
4 خطاهای اندازه گیری 1 17 1و2
5 شکل دادن گرم 3 51 شکل دادن فلزات 2
6 شکل پذیری فلزات 2 48 2و5
7 پایان نامه 8    
8 سمینار 2    
9 آزمایشگاه شکل دادن پبشرفته 1 51 6یا همزمان
جمع   26    

 

 

 

تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - گرایش استخراج فلزات:

دروس اصلی - الزامی : 13 واحد

دروس تخصصی - اختیاری: 11 واحد

پایان نامه : 8 واحد

جمع کل واحدهای گرایش استخراج فلزات: 32

 

چارت و سرفصل دروس ارشد مهندسی مواد و متالورژی - چارت درسی و سرفصل دروس گرایش استخراج فلزات

دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی گرایش استخراج فلزات
کد درس نام درس تعداد واحد ساعات پیشنیاز
1 ترمودینامیک پیشرفته مواد 2 نظری -
2 سینتیک پیشرفته مواد 2 نظری -
3 پدیده های انتقال پیشرفته در مهندسی مواد 2 نظری -
4 تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی 2 نظری ترمودینامیک پیشرفته مواد و سینتیک پیشرفته مواد
5 تئوری فرآیندهای هیدرومتالورژی 2 نظری ترمودینامیک پیشرفته مواد و سینتیک پیشرفته مواد
6 الکترو متالورژی 2 نظری ترمودینامیک پیشرفته مواد
7 آزمایشگاه فرآیندهای متالورژی 1 نظری تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی و  تئوری فرآیندهای هیدرومتالورژی 

 

 

 

تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - گرایش سرامیک:

دروس اجباری : 16 واحد

دروس انتخابی: 7 یا 10 واحد

پروژه تحقیقاتی و رساله : 12 یا 15 واحد

 

چارت و سرفصل دروس ارشد مهندسی مواد و متالورژی - چارت درسی و سرفصل دروس گرایش سرامیک

دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی گرایش سرامیک
کد درس نام درس تعداد واحد ساعات پیشنیاز
1 فرآیندهای قبل از پخت در سرامیک ها 2 34 ندارد
2 شکل دادن پیشرفته سرامیک ها 2 34 ندارد
3 روش های پیشرفته شناخت و آنالیز مواد 2 34 ندارد
4 سرامیک های مهندسی غیراکسیدی 2 34 1و2
5 سرامیک های مهندسی اکسیدی 2 34 1و2
6 تئوری خواص و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها 3 51 ندارد
7 سمینار 2 - ندارد
8 خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد 1 17 ندارد
  پروژه تحقیقاتی و رساله 15یا12   گذراندن کلیه دروس اجباری به جز سمینار

 

تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - گرایش ریخته گری:

دروس اجباری : 14  واحد

دروس اختیاری: 8  واحد

پایان نامه : 8 واحد

سمینار : 2 واحد

 

 

 

چارت و سرفصل دروس ارشد مهندسی مواد و متالورژی - چارت درسی و سرفصل دروس گرایش ریخته گری

دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی گرایش ریخته گری
کد درس نام درس تعداد واحد ساعات پیشنیاز
1 پدیده های انتقال پیشرفته 2 32  
2 ریخته گری پیشرفته 2 32 فرآیند انجماد پیشرفته
3 فرآیند انجماد پیشرفته 3 48  
4 تغییر حالت های متالورژیکی 2 32 ترمودینامیک پیشرفته
5 ترمودینامیک پیشرفته 2 32  
6 روش های پیشرفته مطالعه مواد 2 32  
7 آزمایشگاه روش های مطالعه مواد 1 32  
جمع   14    

 

 

معرفی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - ظرفیت پذیرش گرایشهای مختلف کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

همچنین در لینک زیر می توانید ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی را به تفکیک گرایش و نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 98 ملاحظه فرمایید:

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98

 

 

معرفی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - وضعیت ادامه تحصیل در رشته مهندسی مواد (در داخل کشور و خارج از کشور)

 

مهندسی مواد متالوژی

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مواد اغلب با دیدگاه پژوهشی در دوران تحصیل پیش می روند و توانایی خود را از طریق تحقیق و چاپ مقالات بین المللی در یک مورد تخصصی تر، ارتقا می دهند. در خصوص کلیه گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد می توان گفت امکان ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور در مقطع دکترا میسر است. برای پذیرش خارج کشور تنها احتیاج به داشتن یک رزومه قوی است. رزومه قوی را دانشگاه محل تحصیل، مقاله هایISI ، داشتن نمره بالا در زبان های خارجه و دیگر توانایی های فردی تشکیل می دهد. در رشته مواد با داشتن یک استاد راهنمای موفق، انگیزه، تلاش و مشاوره صحیح  می توان به راحتی برای خود یک رزومه قوی ایجاد کرد. پس اگر قصد ادامه تحصیل در دیگر کشورها را دارید می توانید با قبولی در مقطع کارشناسی ارشد یکی از گرایش های رشته مواد دانشگاه های معتبر، به راحتی به هدفتان برسید.

 

 

معرفی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - زمینه های اشتغال و بازار کار مهندسی مواد

 

اشتغال متالوژی

نیاز به مهندسان مواد در صنعت برای تولید مواد مورد نیاز رو به افزایش است. امروز شرکت های پروژه محور، داشتن مهندسین متالورژی را در گروه کاری خود لازم می دانند. همچنین  بازار کار دیگری برای این رشته در صنایع فولاد، شرکت های نفتی و شرکتهای توابع آن ایجاد شده است. اخیراً پی برده‌اند که در قسمت بازرسی فنی باید از مهندسین متالورژی استفاده کرد و نه از مهندسین مکانیک چون کلیه موضوعات درگیر با این بخش که وظیفه کنترل کیفی شرکت را بر عهده دارند، مباحث متالوژیکی هستند (مثل خوردگی، جوشکاری، NDT  و …) که از جمله دروس اصلی رشته متالورژی هستند. در صنایع فلزات برای تولید آلیاژها و فولادهای جدید، احتیاج به مهندسین مواد و متخصص های شناسایی و انتخاب مواد (در مقطع کارشناسی ارشد) می باشد.

 

 

 

سوالات متداول:

بهترین گرایش ارشد مهندسی مواد و متالورژی کدام است؟

برای اطلاع کامل از گرایش های مهندسی مواد و متالورژی و شناخت بهترین گرایش ارشد مهندسی مواد و متالورژی مطلب گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی در سایت 3گام بخوانید.

چگونه سوالات کنکور ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانلود کنم؟

شما می توانید به طور رایگان سوالات  کنکور ارشد مهندسی مواد و متالورژی را در مطلب سوالات کنکور ارشد مهندسی مواد و متالورژی 99 به همراه پاسخنامه در سایت 3گام دانلود کنید.

ظرفیت دانشگاه های مختلف برای ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی چقدر است؟

برای اطلاع از ظرفیت دانشگاه های مختلف برای ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی به مطلب  معرفی ارشد رشته مهندسی مواد مراجعه کنید.

سایر بخش های مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  فریده‏ - 95/7/22

  سلام می خواستم بدونم کدوم گرایش ارشدمتالورژی بازارکاربهتری داره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/7/24

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر مطرح کنید. با تشکر

 • تصویر فرد

  ایمان ‏ - 95/5/28

  سلام
  بین گرایش شناسایی و گرایش خوردگی شما کدومو پیشنهاد میدین؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/30

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر گروه مواد ومتالوژی مطرح بفرمایید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  کرم عرب عامری‏ - 95/3/26

  از راهنماییتون سپاسگزارم

  آیا می توانید در تهیه ی منابع امتحانی منو یاری کنید ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/27

  تو اتاق فکر گروههای مهندسی مطرح کنید تا راهنمایی مشاوران و دوستان رو داشته باشید.
  ممنون.

 • تصویر فرد

  کرم عرب عامری‏ - 95/3/26

  سلام

  ممنون از اطلاعاتتون
  چه رشتههای مهندسی میتوتنند در ارشد بازرسی فنی شرکت کنند؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  سلام.
  در آزمون کارشناسی ارشد همه رشته ها امکان شرکت در رشته های دیگه رو دارند.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد