دانشگاه های کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت توسعه کسب و کار (کد 1148)

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت توسعه کسب و کار 98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. می توانید با کلیک بر روی نام دانشگاه، استان، نوع دوره، گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA) و هر پارامتر دیگر، لیست ها را فیلتر کنید تا اطلاعات را با جزئیات دقیق تر بررسی نمایید.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت توسعه کسب و کار 98 

 

ضمنا با عضویت در کانال رشته مدیریت کسب و کار می توانید اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه رشته کارشناسی ارشد مدیریت توسعه کسب و کار به دست آورید.