در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 مجموعه مدیریت کسب و کار (MBA)، دروس کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و ضرایب آن ها به شرح زیر می باشد:

 

جدول ضرایب و دروس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

 

ضریب

نام درس

1

زبان تخصصی مخصوص رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

2

استعداد و آمادگی تحصیلی

2

ریاضیات عمومی 1 و 2 دوره فنی و مهندسی

 

 

جدول ضرایب و دروس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

 

ضریب

نام درس

2

زبان عمومی و تخصصی مخصوص رشته مدیریت امور شهری

2

استعداد و آمادگی تحصیلی

2

دانش مسائل روز

2

نظریه ­های عمومی مدیریت

1

زبان فارسی

 

 

استراتژی پیروزمندانه:

هیچ اجباری وجود ندارد مبنی بر اینکه شما باید به ترتیب سوالات دفترچه پاسخگوی تست ها باشید بلکه توصیه ما این است که شما دروس را صرف نظر از ترتیب دفترچه و بر مبنای میزان تسلط خود پاسخ بدهید؛ به این معنی که از درس یا مبحثی شروع کنید که تسلط بیشتری بر آنها دارید (مثلا اگر در زبان فارسی تسلط بیشتری نسبت به نظریه های عمومی مدیریت دارید یا مثلا در مبحث reading نسبت به vocabulary آمادگی بهتری دارید) و به همین ترتیب پیش بروید.

توجه کنید که بعضی از تست ها نیاز به بیش از دو دقیقه زمان داشته و بعضی دیگر کمتر از 30 ثانیه زمان برای پاسخ نیاز دارند. پس در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت اجرایی حتماً این موضوع را در نظر داشته باشید و زمان خود را درست مدیریت نمائید. تلاش کنید تست ها را با توجه به ارزش آن ها زمانبندی نمائید، این کار را در منزل تمرین نمائید.

 

جمع بندی به روش 3 گام:

داوطلبانی که مسیر رسیدن به قله موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت اجرایی را با نقشه راه و ابزارهایی که 3گام در طول مسیر در اختیارشان گذاشته، پیمودند (منظور کسانی هستند که مسیر کنکور را با برنامه ریزی 3گام پیش رفته اند) در بازه زمانی نزدیک به کنکور بسته های "جمع بندی به روش 3گام" در اختیارشان قرار خواهد گرفت تا به این ترتیب بتوانند به بهترین شکل به مرور و دسته بندی مطالبی که خوانده اند پرداخته و با اعتماد به نفس ناشی از تسلط به مباحث کنکور، با سرعت و آرامش خاطر بیشتر مسیر باقی مانده را به سلامتی طی کرده و به موفقیت دست پیدا کنند.