گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی آورده شده است. در این مطلب، گرایش های مختلف رشته روانشناسی شامل: روانشناسی عمومی، روانسنجی، روانشناسی صنعتی سازمانی و... در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در هر گرایش معرفی شده اند.

 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی:

عوامل موثر بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بسیار زیاد هستند. انتخاب رشته گرایش روانشناسی بالینی برای داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی، شناخته شده ترین و پرطرفدارترین گرایش است. به دلیل علاقه زیادی که نسبت به این گرایش در داوطلبان وجود دارد، رقابت در این گرایش زیاد و قبولی در آن به نسبت سایر گرایش ها سخت تر است. دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعه رویکردهای درمانی مختلف مثل روانکاوی، شناخت درمانی، زوج درمانی، گروه درمانی و.. می پردازند، تا با شناخت بهتر از هر رویکرد و با شناخت علاقه خود یکی از روش های روان درمانی را انتخاب کرده و به فعالیت در این زمینه بپردازند. تمرکز این گرایش معطوف به شناخت نابهنجاری های شخصیتی و رفتاری، تشخیص اختلالات روانشناختی (نظیر افسردگی، اضطراب و..) و درمان آن ها است. هدف از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به شرح زیر می باشد: 

 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برای ارائه خدمات بالینی در بیمارستان ها و کلینیک های روانشناسی
 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف روانشناسی بالینی
 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برای قبول مسئولیت های خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی نظیر بهزیستی
 • آموزش مفاهیم روانشناسی به کارکنان و پرسنل موسسات دولتی

 

بازار کار کارشناسی ارشد روانشناسی به تفکیک گرایش های بالینی، عمومی و... را در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی:

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دومین گرایش پرطرفدار روانشناسی است که به دلیل ظرفیت بالای پذیرش، امکان قبولی در آن در مقایسه با سایر گرایش ها راحت تر است. البته انتخاب بهترین منابع ارشد روانشناسی و سایر عوامل در قبولی برای هر یک از گرایش های نقش مهمی دارد که داوطلبان باید به آن دقت کنند. همانطور که از نام این گرایش مشخص است، تمرکز این رشته بر مطالعه مباحث گسترده ای در زمینه روانشناسی از جمله آسیب شناسی روانی، روانشناسی رشد، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی اجتماعی و.. است. بنابراین با این که دانشجو با مباحث متنوعی در زمینه علم روانشناسی آشنا می شود، اما در یک زمینه خاص متخصص نمی شود و خودش با توجه به شناختی که از رویکردهای مختلف روانشناسی پیدا کرده و علایق شخصی اش باید در یک زمینه خاص مشغول به فعالیت شود.

هدف از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی به شرح ذیل می باشد: 

 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و موسسات مربوطه
 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی در فعالیت های پژوهشی در زمینه روانشناسی عمومی
 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای قبول مسئولیت های خدماتی و پژوهشی در موسسات و نهادهای دولتی
 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای آموزش در مسائلی که مربوط به ارئه خدمات پژوهشی روانشناسی می شود.
 • آمادگی برای تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاه ها و سایر مراکز پژوهشی

 

 

کارشناسی ارشد روانسنجی:

کارشناسی ارشد روانسنجی از بین گرایش های مجموعه روانشناسی، کمترین پذیرش را دارد. از طرف دیگر به دلیل ماهیت این گرایش که بسیار وابسته به دروسی مثل آمار و روانسنجی است از محبوبیت کمتری برخوردار است. تمرکز این گرایش، سنجش و اندازه گیری پارامترهای روانشناختی افراد (مثل ویژگی های شخصیتی یا هوش) است. بنابراین شناخت کامل از ابزارهای روانشناسی مثل پرسشنامه ها و نحوه نمره گذاری آن ها از لازمه های این رشته است. از دیگر کاربردهای این رشته در ابزار سازی و ساخت یا هنجار کردن پرسشنامه های روانشناختی است.

هدف از پذیرش و تربیت افراد در مقطع کارشناسی ارشد روانسنجی (سنجش و اندازه گیری) به شرح زیر می باشد: 

 • اتنخاب افراد اصلح چه در موسسات آموزشی و چه در مشاغل خصوصی و دولتی از طریق سنجش دقیق خصوصیات  افراد
 • طبقه بندی افراد از نطر استعداد و خصوصیات روانی در گروه های مختلف از طریق سنجش توانایی ها و خصوصیات روانی
 • طبقه بندی و جایگزینی افراد و یا تغییر مشاغل آن ها از طریق سنجش خصوصیات ذهنی و خلقی افراد
 • ارزشیابی کفایت تخصصی و آموزشی برای گرفتن مدرک و مجوز کار
 • ارزشیابی تحصیلی
 • استفاده از کارشناس ارشد روانسنجی در امور تحقیق و پژوهش
 • استفاده از کارشناس ارشد روانسنجی در ارزیابی  درون داد و برون داد سازمان ها و نهادها
 • استفاده از کارشناس ارشد روانسنجی برای تهیه کنکورهای استاندارد

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی:

روانشناسی صنعتی سازمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی شامل مطالعه ی علمی رابطه میان انسان، دنیای کار او و افرادی که در محیط کار با آن ها برخورد می کند، می باشد. در واقع روانشناسی صنعتی سازمانی، با رفتار آدمی در محیط های کاری در ارتباط می باشد. برای آن که سازمان ها و نهادهای کاری به بهره وری و پیشروی فزاینده ای برسند، نیازمند این هستند که کارمندان بر حسب توانایی و مهارتی که دارند استخدام شوند تا انگیزه کافی برای کار داشته باشند و کیفیت شغلی به حد مطلوب برسد.

هدف از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی به شرح ذیل می باشد:

 • روانشناسی کارکنان شامل تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، تامین نیروی انسانی، آموزش کارکنان، ارزشیابی عملکرد، نظام های حقوق و مزایا، و نظام پیشرفت شغلی
 • رفتار سازمانی شامل انگیزش شغلی، نگرش های شغلی، ارتباطات، قدرت و نظارت، رهبری و تصمیم گیری فردی و گروهی
 • بالندگی سازمانی شامل کاربردها و فنون برای بهبود فرهنگ، استراتژی، فرایندها و ساختارهای سازمانی
 • زمینه های مهم دیگری همانند روانشناسی مهندسی، روانشناسی حرفه ای، روابط صنعتی، روانشناسی مصرف کننده، روانشناسی مدیریت

 

رشته روانشناسی تربیتی

رشته روانشناسی تربیتی شاخه ای از علم روانشناسی است که حاصل جمع دو علم روان‌شناسی و تربیت است. روان‌شناسی تربیتی به کاربرد روانشناسی در امر آموزش و یادگیری می پردازد و علمی است که به ماهیت و چگونگی یادگیری، روش‌های آموزشی، سنجش و ارزشیابی آموخته‌های یادگیرندگان می‌پردازد.

روانشناسی تربیتی تقریباً همه موضوع های روانشناسی را در بر می گیرد و نقش کارسازی در شناخت شاگردان، تربیت معلمان و طرح و اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی به عهده دارد. علاوه بر آن برای کمک به افرادی که دارای اختلال های یادگیری هستند نیز سودمند می باشد.

دانشجویان این رشته ملزم به گذراندن واحد هایی مانند نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش، سنجش و اندازه گیری، تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته، نظریه ها و روش های آموزش و ... می باشند. هدف از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی به شرح ذیل است:

 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی جهت ارائه ی روش های آموزش نوین در مدارس
 • استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی جهت شناخت استعدادهای دانش آموزان
 • شناخت مشکلات تحصیلی و بررسی علل آن ها
 • کمک به دانش آموزانی که به دلیل داشتن اختلال یادگیری در فهم دروس دچار مشکل هستند.

 

رشته آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ استثنائی‌

هدف‌ از آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ استثنایی‌ (کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا و کم بینا، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای ناتوانی‌های تکلمی و کودکان دارای ناتوانی‌های حرکتی و ذهنی و... ) فراهم‌ کردن‌ فرصت های‌ مناسب‌ و امکانات‌ آموزشی‌ ویژه‌ به‌ منظور شکوفاسازی‌ حداکثر توانایی های‌ ذهنی‌ و جسمی‌ این‌ کودکان‌ با توجه‌ به‌ ویژگی های‌ عقلانی‌ و جسمانی‌ آنان‌ است. هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند آموزش و پرورش کودکان استثنایی را عهده دار گردند .

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش کودکان استثنایی ملزم به گذراندن دروسی مانند روانشناسی بالینی کودک، اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی، بازپروری حرکتی و ... می باشند.

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت دانشگاه های کارشناسی ارشد روانشناسی و پذیرش روانشناسی 98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. می توانید با کلیک بر روی نام دانشگاه، استان، نوع دوره، گرایش و هر پارامتر دیگر، لیست ها را فیلتر کنید تا اطلاعات را با جزئیات دقیق تر بررسی نمایید.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی 98

 

تیم 3گام علاوه بر راهنمایی در مورد برنامه ریزی و نحوه صحیح خواندن مطالب شما را از ابتدا تا انتهای مسیر به گونه ای راهنمایی میکند که مدیریت زمان در جلسه کنکور را به خوبی فرا گرفته و بهترین نتیجه را از کنکور کارشناسی ارشد بدست آورید.

 

سایر بخش های مجموعه روانشناسی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  مرتضی محمدی‏ - 01/9/30

  سلام
  من لیسانس مهندسی عمران در سال ۹۹ فارغ التحصیل شدم ایا میتوانم ارشد روانشناسی گرایش بالینی یا عمومی ثبت نام کنم

 • تصویر فرد

  مریم کلانتری پور‏ - 01/7/21

  سلام،برا ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی بهتره یا بالینی کودک ونوجوان

 • تصویر فرد

  فاطمه میرقربانی‏ - 01/7/7

  سلام
  من کارشناسی حقوق دارم و میخوام ارشد روانشناسی بخونم و روانشناس جنایی بشم.
  آیا میتونم؟و باید چه رشته و گرایشی رو انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  سمانه‏ - 01/5/20

  سلام من روانشناسی عمومی خوندم برای ارشد چه رشته هایی می تونم شرکت کنم ؟
  ممنون می شم راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 01/3/15

  سلام من چطور میتونم یه جلسه مشاوره رایگان ورود به پنل رو داشته باشم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/3/16

  سلام خدمت شما به دلیل پر بودن وقت مشاوران جلسه رایگان نداریم در حال حاضر می تونید تو همون پنل قسمت مشاوران من یک جلسه با مشاور تخصصی رزرو کنید 

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 01/2/15

  با مدرک روانشناسی عمومی یا روانشناسی تربیتی میشه زوج درمانی و درمان اختلالات افسردگی و اضطراب و.. انجام داد؟؟

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 01/2/15

  من ترم چهار روانشناسی در دانشگاه غیر حضوری هستم مبخواستم بدونم با توجه به اینکه دانشگاه غیر حضوری هستم چطور میتونم پروانه مطب بگیرم؟؟

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 01/2/15

  مشاوره با روانشناسی فرق میکند؟؟؟
  بازار کار کدوم بهتر هست؟ برای اینکه مشاور بشم باید چکار کنم؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/2/17

  سلام خدمت شما بله دو رشته متفاوت هستند از لینک زیر می تونید مقایسه این دو رشته رو ببینید
  مقایسه رشته مشاوره و روانشناسی 

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 01/2/15

  برای اینکه در آموزش پرورش استخدام بشم باید چه گرایشی رو انتخاب کنم؟؟
  الان ترم ۴ روانشناسی هستم

 • تصویر فرد

  محمد سجاد هداوندخانی‏ - 01/2/1

  سلام من هم ترم دو روانشناسی هستم میخواستم از حالا گرایش خودم رو مشخص کنم و فقط رو همون زمینه کار کنم من قصد انتخاب گرایش بالینی چون شخصا علاقه به درمانگری دارم

 • تصویر فرد

  فاطمه قیاسی‏ - 00/11/27

  سلام من کارشناسی گریم سینمایی خوندم میتونم برای ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی حقوق بخونم؟؟؟

 • تصویر فرد

  سمانه‏ - 00/9/25

  سلام من کارشناسی حسابداری دارم، آیا میتونم برای ارشد بالینی، کنکور شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  محمدی‏ - 00/8/29

  سلام رشته من علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی درسیه .
  برای چه رشته های روانشاسی در مقطع ارشد میتونم امتحان بدم
  ممنون

 • تصویر فرد

  roghaye‏ - 00/8/14

  سلام من دانشجوی سال اخر کارشناسی روانشناسی ام.دوست دارم آزمون استخدامی دبیری روانشناسی قبول شم .ولی اطلاعی ندارم که دبیری رو اموزش پرورش میخواد یا که‌بیشتر مشاوره مدرسه میخواد؟ میشه راهنمایی کنید؟

 • تصویر فرد

  الهه زیادی‏ - 00/8/9

  سلام من کارشناسی مدیریت مالی هستم می‌خوام تو ارشد یکی رشته های روانشناسی رو انتخاب کنم به غیر از بالینی
  واز طریق سوابق میشه تغییر رشته داد؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 00/8/6

  سلام من لیسانس فیزیک مهندسی دارم میخواستم برای ارشد روانشناسی بالینی بخونم
  بنظرتون امکان داره ؟

 • تصویر فرد

  فاطمه الراجی‏ - 00/7/19

  سلام برای ورود به رشته روانشناسی شناختی کدوم از گرایش رو باید انتخاب کرد؟

 • تصویر فرد

  فرزانه‏ - 00/5/31

  سلام وقتتون بخیر...ببخشید برای تحصیل دکترا در خارج از کشور بالینی جذبش بیشتره یا عمومی یا تفاوتی ندارن?

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 00/5/29

  سلام من کارشناسی دانشگاه فرهنگیان خوندم برای ارشد بهتره روانشناسی عمومی بخونم یا تربیتی؟

 • تصویر فرد

  سمیرا‏ - 00/5/8

  سلام خسته نباشین من کارشناسی ادبیات خوندم میخواستم بدونم ارشدمیتونم روانشناسی کودک‌بخونم ممنون

 • تصویر فرد

  ایالاتی‏ - 00/4/2

  سلام من کارشناسی پرستاری دارم،میتونم ارشد روانشناسی بالینی یا تربیتی یا روانشناسی کودک رو بخونم؟ و اینکه بعد گرفتن مدرک phd میتونم برای خودم مطب بزنم؟؟

 • تصویر فرد

  حانیه‏ - 00/3/13

  سلام خسته نباشین ...من دانشجو ترم دو روانشناسیم میخاستم بپرسم بازار کار این رشته نسبت ب بقیه تو علوم انسانی چجوریه؟؟

 • تصویر فرد

  سید هادی‏ - 00/2/12

  سلام.
  با مدرک ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی میشه کار مشاوره سایر حوزه های روانشناسی رو انجام داد؟ باتوجه به اینکه لیسانسم مشاوره هست.
  و اینکه کسی که ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی داره برا قبولی دکتری توی سایر گرایش ها(مثلا عمومی یا سلامت) به مشکل نمیخوره؟؟؟

 • تصویر فرد

  صدیقه‏ - 00/2/2

  سلام خسته نباشین من میخوام دانشگاه آزادتهران مرکز برم رشته روانشناسی آیابالینی داره

 • تصویر فرد

  Maryam‏ - 00/1/28

  سلام کارشناسی مشاوره خوندم برا ارشد میتونم روانشناسی بالینی بخونم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/1/29

  سلام خدمت شما اخیرا شورای تحول علوم انسانی مصوبه ای داشته که فقط از رشته ی روانشناسی میشه ارشد بالینی خوند هنوز جزئیات دقیق تری اعلام نشده و زمان اجرای این طرح هم مشخص نیست 

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 00/1/2

  سلام وقت بخیر روانشناسی ورزشی از گرایش های روانشناسی هست یا علوم ورزشی؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/12/30

  سلام ببخشید من لیسانس شیمی محض خوندم میتونم برای ارشد روانشناسی بخونم؟ واکر میشه کدوم گرایش ممنون میشم جواب بدین🙏

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 99/12/19

  سلام خسته نباشین
  ببخشید کسایی که لیسانس رشته علوم انسانی ‌غیر از روان شناسی رو دارن
  برای سال ۱۴۰۰ و سال بعدش میتونن برای ارشد ثبت نام کنن؟!؟

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/12/23

  سلام 
  بله فقط غیرمرتبط ها گرایش بالینی رو دیگه نمیتونن انتخاب کنن

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 99/12/11

  سلام
  من کارشناسی روزانه علوم سیاسی خوندم در دانشگاه بوعلی میخواستم بدونم میتونم برای ارشد روان شناسی شرکت کنم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/12/11

  سلام وقت بخیر بجز بالینی بقیه گرایش هاش رو می تونید شرکت کنید اگر برای سال 1400 شرکت کرده باشین بالینی هم می تونید انتخاب کنید

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/12/23

  سلام غیر از گرایش بالینی بقیه گرایش ها رو میتونید

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 99/12/11

  سلام من کارشناسی علوم سیاسی خوندم میتونم واسه ارشد روان شناسی شرکت کنم ؟

 • تصویر فرد

  مهین گودرزی‏ - 99/11/25

  سلام
  من کارشناسی ارشد صنایع غذایی هستم و می خواستم ببینم می تونم ترشد روانشناسی شرکت کنم ؟
  مرسی

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/12/6

  سلام
  بله عزیزم می تونید

 • تصویر فرد

  ساراا‏ - 99/11/8

  سلام و درود

  میخاستم ببینم روانشناسی ورزشی
  با این زیر شاخه علوم ورزشی هست
  اما یکی از گرایش های روانشناسی هست دیگ
  ک جدید هست

  یا اینکه نه
  مثلا فرق داره اونی ک واس علوم ورزشی هست
  با روانشناسی علوم انسانی؟

  و اینکه روانشناسی ورزشی من جایی خوندم ک اجاز پروانه قرار بزاش صادر بشه این درسته؟

 • تصویر فرد

  مسرور‏ - 99/8/15

  سلام وقت بخیر
  کارشناس مامایی خوندم و میخوام ارشد روانشناسی شرکت کنم
  علاقه به گرفتن دکترای اختلال جنسی دارم ممنون میشم کمکم کنید که کدوم شاخه روان شناسی رو بخونم

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/10/30

  سلام 
  گرایش بالینی نسبت به بقیه گرایش ها مرتبط تر هست براتون

 • تصویر فرد

  الینا‏ - 99/6/4

  سلام وقتتون بخیر رشته کارشناسی ام ژنتیک بوده مقطع ارشد میخوام روانشناسی شرکت کنم ایا میشه با گرایش روانشناسی عمومی کلینیک روانشناسی زد ؟

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/10/27

  سلام 
  بله میشه فقط چون لیسانستون غیر مرتبطه حتما باید دکتری هم روان شناسی بخونید تا به شما مجوز مطب داده بشه

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 99/3/1

  ایا در خارج از کشور رشته روانشناسی مثبت گرا داریم ؟

 • تصویر فرد

  رکسانا‏ - 99/2/11

  سلام وقت بخیر
  من لیسانس مدیریت دارم و برای ارشد میخوام رواشناسی بخونم
  خواستم بدونم تو ایران رشته رواشناسی ورزشی تدیریس میشه یانه!؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  بهاره نوابي‏ - 98/11/15

  با سلام
  من كارشناسي روانشناسي خوندم و اگر ارشد روانشناسي عمومي بخونم ميتونم كلينيك بزنم يا فقط باليني ميشه؟؟؟

 • تصویر فرد

  Marzie‏ - 98/10/13

  با سلام
  من کارشناسی روانشناسی خوندم
  اگه ارشد ی گرایش متفاوت انتخاب کنم مثلا مترجمی زبان، میتونم بعدها دوباره ارشد روانشناسی عمومی بخونم؟

 • تصویر فرد

  Marzie‏ - 98/10/13

  سلام وقتتون بخیر
  من کارشناسی روانشناسی دارم
  تو فکر کلینیک ترک هستم ایا رشته ای در ارشد وجود داره که بتونم اعتیاد بخونم و پزشک کلینیک بشم یا حتما باید پزشکی خونده باشم؟

 • تصویر فرد

  هدی‏ - 98/9/24

  سلام. آیا امسال رشته روانشناسی شخصیت حذف شده؟ در دفترچه این رشته اصلا وجود نداشت...

 • تصویر فرد

  Hani‏ - 98/9/14

  سلام شهر همدان رشته ي دكتري روانشناسي ارشد رو داره؟

 • تصویر فرد

  دیلمی‏ - 98/8/30

  با سلام
  شما رشته روانشناسی اجتماعی رو معرفی نکردید و در قسمت نظرات نوشتید که چنین رشته ای در مقطع ازشد وجود نداره
  ولی تو سایت مهر نوشته دروسش معرفی شدن

  https://www.mehrnews.com/amp/4658809/
  علاقمند به این رشته هستم میشه اطلاعاتی درباره این رشته بدید
  سپاسگذارم

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/9/13

  باسلام
  سایتی که برای اطلاع از گرایش های کارشناسی ارشد میتونید بهش مراجعه کنید سایت سنجش هست نه سایت مهر!  :)
  طبق دفترچه کارشناسی ارشد سازمان سنجش، گرایش روانشناسی اجتماعی در مقطع ارشد پذیرش ندارد. میتونید به دفترچه کارشناسی ارشد سایت سنجش مراجعه کنید.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  اکبری‏ - 98/8/3

  سلام من مهر ۹۹ کارشناسیم تموم میشه
  میتونم کنکور ۹۹ شرکت کنم و بهمن برم دانشگاه؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/9/13

  سلام
  خیر، واحدهاتون تا 31 شهریور 99 باید پاس شده باشه.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  سمانه‏ - 98/7/29

  سلام
  من 18 سالم هس و کنکوری هستم و میخواستم بدونم که برای روانشناسی بالینی تبریز رتبه چقدر میخواد و همینطور منطقه 2 هستم ؟؟
  و ی سوال دیگه که روانشناسی بالینی در همدان هم هست؟
  لطفا جواب بدین ممنون🙏

 • تصویر فرد

  زهرا موسوی ‏ - 98/7/17

  سلام وقت بخیر
  من لیسانس حقوق هستم و میخوام ارشدو روانشناسی عمومی بخونم ایا میتونم یا محدودیتی داره

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/7/20

  باسلام
  خیر، برای مقطع کارشناسی ارشد کنکور وزارت علوم محدودیتی برای تغییر رشته نیست.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  الف‏ - 98/7/9

  سلام بین رشته های روانشناسی و علوم تربیتی گدوم رشته و گرایش بیشتر به درد زندگی شخصی میخوره؟

 • تصویر فرد

  صدف‏ - 98/7/6

  سلام من رشته بهداشت مواد غذایی هستم ولی خیلی به روانشناسی علاقه دارم
  میتونم ارشد روانشناسی بخونم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/7/13

  باسلام
  بله، روانشناسی وزارت علوم رو میتونید شرکت کنید.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  مریم ضیا خدادادیان‏ - 98/6/9

  سلام من کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی خوندم میتون ارشد روانشناسی بالینی یا عمومی شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/6/10

  سلام وقت بخیر، بله 

 • تصویر فرد

  شاهین دزفولی‏ - 98/6/1

  سلام با فوق لیسانس علوم سیاسی می توان در آزمون دکتری روان شناسی شرکت کرد؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/6/3

  سلام
  از نظر قانونی بله، ولی باتوجه به اینکه آزمون دکتری مصاحبه شفاهی داشته و در مصاحبه مرتبط بودن رزومه داوطلب از اهمیت بالایی برخوردار است، به احتمال خیلی زیاد داوطلب در مصاحبه رد خواهد شد.

 • تصویر فرد

  mina‏ - 98/5/16

  سلام من رتبه کنکورم 5000 شده رشته روانشناسی قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  اکبری‏ - 98/5/2

  سلام
  من دانشجوی زبانم و میخوام انصراف بدم،علاقه مند به کار با کودکم و میخوام رشته ی مرتبط باهاش رو بخونم
  لطفا راهنمایی کنید برای کارشناسی چه رشته ای رو انتخاب کنم،که بتونم برای ادامش ینی ارشد موفق باشم؟؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/5/6

  سلام
  رشته روانشناسی یا علوم تربیتی می تونه بهتون کمک کنه. 

 • تصویر فرد

  دلارام‏ - 98/4/31

  سلام ببخشید در گرایش های ارشد روانشناسی ما ارشد روانشناسی شخصیت داریم ؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/5/6

  سلام. بله دانشگاه ازاد در مقطع ارشد گرایش روانشناسی شخصیت داره

 • تصویر فرد

  Kosar‏ - 98/4/27

  سلام روانشناسی جنایی جزو کدام شاخه روانشناسی است و اگر نیس چگونه میتونیم بخونیم و تو کدوم دانشگاه ها است؟
  ممنون میشم کاملا نظرتونو بگید

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/8/27

  باسلام
  در ایران گرایش روانشناسی جنایی پذیرش ندارد. میتونید گرایش روانشناسی عمومی را انتخاب کرده و با توجه به هدف، در زمینه روانشناسی جنایی به مطالعه بپردازید.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 98/4/26

  سلام.
  من الان در حال تحصیل کارشناسی
  یه رشته ی مهندسی هستم.
  میتونم برای سال بعد
  کنکور ارشد روانشناسی بدم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/6/3

  سلام. در صورتی که تا شهریور 1399 واحدهاتون پاس میشه میتونید کنکور 99 رو شرکت کنید.

 • تصویر فرد

  فائزه سادات‏ - 98/3/26

  من معلم ابتدایی هستم و کارشناسی علوم تربیتی دارم. بین دو گرایش مشاور مدرسه و روانشناسی نربیتی موندم. میشه کمکم کنید کدوم کاربردی تر و بهتره؟

 • تصویر فرد

  فاطیما‏ - 98/3/1

  سلام
  من رشته کارشناسی م مهندسی صنایع بوده،میخواستم برای ارشد روانشناسی بالینی یا روانشناسی تربیتی شرکت کنم،خیلی کارم نسبت به داوطلبایی که کارشناسی شون روانشناسی بوده سخت تر میشه؟
  و اینکه اگه بالینی بخونم با توجه به اینکه کارشناسیم رشته دیگه ای بوده،نمیتونم کلینیک بزنم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/3/2

  سلام
  تعداد کتابهایی که باید مطالعه کنید ممکنه بیشتر باشه اما باتوجه به زمان یک ساله تا کنکور 99 زمان کافی رو دارید. 
  برای گرفتن مجوز کار رواندرمانی باید دو مقطع متوالی در رشته روانشناسی تحصیل کرده باشید. 
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  حلمت‏ - 98/2/18

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من فارق التحصیل رشته علوم اجتماعی هستم میخواستم بدونم رشته روانشناسی اجتماعی در دانشگاه های ما تدریس میشه در مقطع ارشد یا خیر?
  و اینکه اگر میشه کنکورش به چه صورت هست?

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/2/22

  باسلام
  گرایش روانشناسی اجتماعی جزو گرایش های ارشد رشته روانشناسی نیست. درصورت تمایل می تونید گرایش روانشناسی عمومی انتخاب کنید و خودتون در حوزه روانشناسی اجتماعی به صورت تخصصی تر به مطالعه بپردازید. 

 • تصویر فرد

  Noble‏ - 98/2/8

  عرض ادب.. روانشناسی تحلیلی یونگ در کدام گرایش از روانشناسی هست (در مقطع ارشد و دکترا) کدام گرایش رو باید انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/2/10

  باسلام
  روانشناسی یونگ یکی از زیرمجموعه های روانکاوی و درمان روانکاوی یکی از زیرمجموعه های گرایش بالینی است. درصورتی که تمایل دارید در زمینه روانشناسی یونگ به مطالعه یا درمان بپردازید باید در ورکشاپ های مربوط شرکت کنید. معمولا در دوره ارشد بالینی شما با کلیات هر رویکرد آشنا خواهید شد و جزئیات رو به صورت جداگانه باید در دوره های آموزشی فرا بگیرید.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  آیدا جمالی‏ - 98/2/5

  سلام من لیسانس مهندسی برق دارم میخواستم واسه ارشد روانشناسی بخونم
  چه منابعی رو باسد مطالعه کنم؟؟؟؟
  و اینکه آیا میتونم موفق بشم با توجه به این که لیسانَسم روانشناسی نیست
  به درس خوندن و مطالعه خیلی علاقه دارم
  چه منابعی واسه کنکور ارشد روانشناسی باید مطالعه کنم

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/2/5

  باسلام
  برای اطلاع کلی از منابع ارشد روانشناسی به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1208/
  تغییر رشته ای بودن دلیل بر عدم موفقیت نیست. در صورتی که منابع درستی مطالعه کنید و برنامه ریزی داشته باشید طی یک سال شانس رتبه تک رقمی و دو رقمی خواهید داشت.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  شیرین‏ - 98/1/30

  چقدر گرایش‌های روانشناسی در ایران کم و محدوده. گرایش روان درمانی به کدام یک از گرایشات ارشد نزدیکه؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/2/3

  باسلام
  می تونید روانشناسی بالینی انتخاب کنید. موفق باشید

 • تصویر فرد

  فائزه‏ - 98/1/27

  سلام وقت بخیر
  من کارشناسی مدیریت خوندم و حالا میخوام برای ارشد روانشناسی بخونم
  ولی از کسی که دانشجوی روانشناسی بود پرسیدم گفتن که کنکور 98 آخرین سالی هست که رشته های غیرمربط میتونن ارشد روانشناسی رو شرکت کنن. و از کنکور 99 به بعد کسی که میخواد روانشناسی بخونه باید از کارشناسی شروع کنه.
  میخواستم ببینم این خبر درسته؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/2/3

  باسلام
  خیر، به صورت رسمی چنین خبری تایید نشده است.

 • تصویر فرد

  سادات‏ - 98/1/25

  سلام من لیسانس حقوق دارم،ب روانشناسی خیلی علاقه دارم،میخام برا ارشدم روانشناسی بخونم که اگه دراینده خاستم شغلی در رابطه با مدرکم داشته باشم،باهم مرتبط باشن، به بچه های کوچیک و مهدکودکی و روانشناسی خیلی علاقه دارم،لطفا کمکم کنین که برا ارشد چه رشته ای دررابطه با روانشناسی بخونم که کمکم کنه دراینده و هم به علاقم مربوط باشه؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/1/27

  سلام
  گرایش بالینی کودک به بررسی اختلالات بالینی در کودکان و نوجوانان می پردازه، اگر به کار رواندرمانی کودک علاقه داشته باشین میتونید این گرایش رو انتخاب کنید. در غیر این صورت برای کار کردن در مهد کودک گرایش روانشناسی عمومی میتونه براتون مناسب باشه. 
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  Farnaz‏ - 98/1/25

  سلام من كارشناسي روان شناسي تموم كردم و ميخام در تركيه ارشد بخونم بين گرايش نوروسايكولوژي و باليني شك دارم كدوم بهتره از لحاظ بازار كار؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/1/27

  باسلام
  چند سال اخیر گرایش های نوروسایکولوژی و روانشناسی شناختی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. 

 • تصویر فرد

  رها‏ - 97/11/22

  سلام.فقط در گرایش بالینی میشه مطب مشاوره زد؟یعنی مثلا اه کسی تربیتی یا روانسنجی بخونه نمیتونه مطب بزنه یا زوج درمانگر بشه؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/11/30

  سلام
  طبق قانون سازمان نظام روانشناسی اگر دو مقطع متوالی روانشناسی خونده باشید (گرایش قید نشده) امکان گرفتن مجوز رو دارید. 

 • تصویر فرد

  م. ج. ضیایی‏ - 97/11/20

  با درود و سپاس از زمانی که میگذارید. میخواستم ببینم اصفهان کددم یکی از دانشگاههای غیر انتفاعی، پیام نور و آزاد ارشد روانشناسی صنعتی را دارن؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/1/21

  سلام
  دانشگاه سراسری اصفهان برای گرایش صنعتی سازمانی پذیرش دارد. 

 • تصویر فرد

  سمیرا زابلی‏ - 97/11/18

  سلام .در ایران رشته روانشناسی جنایی داریم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/11/30

  سلام
  روانشناسی جنایی جزو گرایش های ارشد و دکتری روانشناسی نیست. 

 • تصویر فرد

  محمود‏ - 97/11/16

  عرض سلام و خسته نباشید
  من قصد دارم که اگر بشه دکترای psychoanalysis رو در خارج از کشور تحصیل کنم (رشته کارشناسی م مهندسی بوده) می خواستم بدونم که در مقطع ارشد باید چه گرایشی از روانشناسی رو دنبال کنم

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/11/18

  سلام. گرایش روانشناسی بالینی و عمومی مرتبط هستند.

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 97/10/28

  سلام من دارم لیسانس روانشناسی میخونم
  می‌خوام بدونم میشه برای مقطع فوق لیسانس باستانشناسی بخونم؟
  و اینکه کدوم کنکور ها رو میتونم بدم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/11/2

  سلام
  در کنکور وزارت علوم محدودیتی برای تغییر رشته وجود نداره. میتونید با لیسانس روانشناسی برای ارشد رشته دیگری اقدام کنید. 
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  علی‏ - 97/10/26

  سلام ببخشید میخواستم بدونم کسایی که از کنکور ریاضی وارد رشته روانشناسی میشن فقط گرایش صنعتی میخونن یا گرایش دیگه هم میشه خوند؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/11/2

  سلام
  در مقطع کارشناسی، رشته روانشناسی بدون گرایش هست و از هر رشته ای وارد بشید تفاوتی نمیکنه. برای مقطع ارشد هم محدودیتی وجود نداره. 
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  محدثه‏ - 97/10/15

  سلام و درود، من ميخوام واسه ارشد يا روانشناسي باليني کودک و نوجوان بخونم يا اموزش کودکان استثنایی، ميخواستم رتبه اي که بايد بيارم بپرسم

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/11/2

  سلام. برای دانشگاه های تهران در گرایش کودک و نوجوان رتبه زیر 50 و در گرایش استثنایی رتبه زیر 350 باید داشته باشید. 

 • تصویر فرد

  ريحانه كيوان ‏ - 97/9/24

  سلام خسته نباشين من واسه روان شناسي ورزشي واسه ارشد بخواام بخونم چه رشته اَي رو بايد انتخاب كنم تربيت بدني يا روان شناسي !؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/1/21

  باسلام، رشته روانشناسی در مقطع ارشد گرایش روانشناسی ورزشی ندارد. 
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  زز‏ - 97/9/21

  سلام من دارم زبان میخونم کارشناسی ارشد میخوام برم روانشناسی ،کدوم گرایش روانشانسی رو بهم پیشنهاد میکنید

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/10/10

  سلام
  بستگی به علاقه خودتون داره. برای اطلاع از گرایش های روانشناسی و انتخاب بهتر به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1205/

 • تصویر فرد

  راضیه‏ - 97/9/6

  سلام خسته نباشید ببخشین من تصمیم دارم برای ارشد رشته ی روانشناسی رو بخونم اما بین انتخاب گرایش شک دارم ، به نظر شما روانشناسی بالینی بهتره یا روانشناسی کودکان استثنایی؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/1/21

  باسلام
  برای اطلاع از گرایش های ارشد روانشناسی به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1205/

 • تصویر فرد

  علي‏ - 97/7/22

  سلام
  من دانشجوي ترم ٥كارشناسي هستم
  ميخوام براي ارشد بخونم
  بين گرايش تحصيلي و روانسنجي كدوم رو پيشنهاد ميكنيد؟بازار كاركدوم بهتره؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/8/27

  سلام. مهمترین فاکتور برای انتخاب گرایش علاقه خودتون هست. از نظر بازار کار تفاوت چندانی باهم ندارند اما ظرفیت پذیرش گرایش روانسنجی محدودتر از گرایش تربیتی هست. موفق باشید

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 97/7/11

  سلام
  من كارشناسي علوم سياسي خوندم ميتونم ارشد برم راوانشناسي؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/8/27

  سلام. بله میتونید ارشد روانشناسی وزارت علوم شرکت کنید. موفق باشید

 • تصویر فرد

  زهره‏ - 97/6/30

  باسلام. با تحصیل در رشته مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی در دوره کارشناسی میتوان ارشد در رشته دیگری مثل روانشناسی شرکت کرد؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/8/27

  سلام. بله ارشد روانشناسی وزارت علوم می تونید شرکت کنید. 

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 97/6/3

  سلام رشته کارشناسی من مدیریت جهانگردی...برای ارشد میتونم روانشناسی بالینی بخونم؟ فقط بالینی...

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/6/15

  سلام. بله میتونید تغییر رشته بدید و بالینی وزارت علوم شرکت کنید. موفق باشید

 • تصویر فرد

  اسما‏ - 97/5/18

  باسلام
  میخواستم بدونم برای قبولی دررشته روانسنجی چه رتبه ای بایددر این زیرگروه داشته باشم؟
  ترجیحا قبولی در مقطع روزانه و بعد شبانه چطور؟
  باتشکر

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/5/23

  سلام. برای روزانه حدودا رتبه زیر 60 و برای شبانه رتبه زیر 160 باید داشته باشید.

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 97/5/18

  سلام.من امسال کنکور ریاضی دادم و توی دفترچه انتخاب رشته ، روانشناسی هم هست.
  خواستم بدونم میشه روانشناسی بالینی برم یا نه؟
  یعنی ربطی داره به رشتم که ریاضیه؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/5/18

  سلام. رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی گرایش نداره و از رشته ریاضی، تجربی و انسانی میشه روانشناسی رو انتخاب کرد. گرایش روانشناسی بالینی در مقطع ارشد و دکترا هست.

 • تصویر فرد

  یزدانی‏ - 97/5/14

  میخواستم بدونم که گرایش های روانشناسی تو ارشد هست یا کارشناسی؟؟؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/5/18

  سلام.  رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی گرایش نداره و در مقطع ارشد گرایش ها مشخص میشه.

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 97/5/1

  سلام
  من لیسانس مهندسی عمران دارم میتونم ارشد روانشناسی شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/5/9

  سلام. بله میتونید، محدودیتی براتون وجود نداره. میتونید از لینک زیر اطلاعات اولیه ای در زمینه رشته روانشناسی به دست بیارید:
  https://3gaam.com/field/content/1440/

 • تصویر فرد

  Melika‏ - 97/4/17

  سلام
  تفاوت ظرفیت پذیرش بالینی وزارت بهداشت و وزارت علوم در دانشگاه اصفهان به چه صورت هست و چقدر هر کدوم ظرفیت داره؟ کدوم راحتتر قبول میشیم؟
  و بهداشت دانشگاه آزاد نداره؟
  ممنون از سایت خوبتون🙏

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/4/30

  سلام، ظرفیت پذیرش در دانشگاه های وزارت بهداشت کمتر از وزارت علوم هست. در رشته روانشناسی و زیرمجموعه های این رشته حدودا 110 ظرفیت وجود داره که طبق دفترچه پارسال دانشگاه اصفهان اصلا پذیرش نداشت و دانشگاه کاشان پذیرش داشت. در کل کنکور علوم ظرفیت بالاتری داره اما این مساله رو هم در نظر داشته باشید که تعداد داوطلبان وزارت علوم بیشتر از داوطلبان بهداشت هستند. 

 • تصویر فرد

  مریم انصاری‏ - 97/4/14

  وقت بخیر.من کارشناسی بهداشت خوندم و تصمیم دارم درکنکور ارشد روانشناسی بالینی ادامه تحصیل بدم.اما نمیدونم کنکور وزارت بهداشت شرکت کنم یا وزارت علوم.منابع را بررسی کردم و فکر میکنم با منابع وزارت بهداشت آشنا تر باشم اما علاقه خودم وزارت علوم هستش. با این تفاسیر احتمال موفقیتم در کدام یک بیشتر است؟ واساسا احتمال قبولی در دانشگاه های دولتی خوب با این شرایط وجود دارد؟
  بسیار ممنون از سایت خوبتون

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/4/30

  سلام، احتمال قبولی در کنکور بهداشت و علوم تفاوت چندانی با هم ندارند و برای انتخاب علاقه خودتون رو درنظر بگیرید. اگر علاقه دارید در فضای بیمارستان این رشته رو بخونید وزارت بهداشت انتخاب بهتری هست در غیر این صورت تمرکز رو بذارید روی علوم. 

 • تصویر فرد

  ج د‏ - 97/3/29

  سلام من کارشناسی رادیولوژی خوندم و میخواستم بتونم که میشه برا کارشناسی ارشد روانشناسی شرکت کنم؟ ممنون

 • تصویر فرد

  فریبا اشرفی نیا‏ - 97/3/30

  سلام
  برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد رشته ی روان شناسی محدودیت ندارید

 • تصویر فرد

  میم کاف‏ - 97/3/17

  سلام وقت بخیر ،من کارشناسی روانشناسی هستم برای ارشد میتونم رشته ی گفتار درمانی شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/6/15

  سلام. گفتاردرمانی از رشته های زیرمجموعه وزارت بهداشت هست و برای شرکت در ارشد این رشته باید رشته لیسانس مرتبط باشه

 • تصویر فرد

  یاسر‏ - 97/3/16

  سلام.من کارشناسی برق قدرت دارم.میتونم ارشد روانشناسی بالینی بخونم؟کدام دانشگاه های لرستان این گرایش رو دارن.با تشکر فراون.

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/3/22

  سلام. طبق دفترچه امسال دانشگاه خرم آباد در گرایش روانشناسی عمومی و دانشگاه پیام نور بروجرد در گرایش روانشناسی اسلامی پذیرش دارن. در گرایش بالینی این شهر پذیرش نداره

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 97/3/12

  سلام.من دانشجوی کارشناسی روان شناسی هستم اما میتونم برای ارشد یکی از رشته های مهندسی (مشخصا مکانیک)بخونم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/3/24

  سلام. بله محدودیتی وجود نداره و با لیسانس غیرمرتبط میتونید ارشد شرکت کنید

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 97/3/12

  سلام. با رتبه اوردن در زیرمجموعه6 روانشناسی چه رشته هایی رو می شه انتخاب کرد

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/3/12

  سلام. ضریب 6 در مجموعه رواشناسی، شامل گرایش روانشناسی تربیتی میشه

 • تصویر فرد

  مریم بابازاده‏ - 97/3/10

  سلام وقتتون بخیر ببخشین میخواستم ببینم وقتی کارشناسی باستان شناسی رو دارم میتونم ارشد رشته های علوم پزشکی رو شرکت کنم؟اگه میتونم کدوم رشته های علوم پزشکی رو میتونم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/3/12

  سلام. وقت شما هم بخیر
  برای شرکت در رشته های علوم پزشکی باید رشته کارشناسی مرتبط باشه و رشته های غیرمرتبط طبق قانون وزارت بهداشت نمی تونن شرکت کنن. موفق باشید

 • تصویر فرد

  mah3‏ - 97/2/4

  سلام.ميخواستم بدونم كارشناسي مديريت ميتونه ارشد روانشناسي بخونه؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/2/18

  سلام
  بله برای شرکت در ارشد روانشناسی در وزارت علوم، محدودیتی برای رشته کارشناسی وجود نداره و میشه تغییر رشته داد. 

 • تصویر فرد

  فری‏ - 97/2/3

  سلام.وقت بخیر.من لیسانس مترجمی زبان عربی دارم ولی میخوام برای ارشد، روانشناسی بخونم میخواستم بدونم چه گرایشی مناسب من هست وبازار کار خوبی داره ومنابعشو بدونم.ممنون

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/2/18

  سلام وقت شما هم بخیر
  در مورد اینکه چه گرایشی مناسب شماست باید به علایق و توانمندی های خودتون نگاه کنید. توضیح کامل تر در مورد گرایش های روانشناسی و حوزه کاری هر گرایش رو می تونید در لینک زیر مشاهده کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1205/
  منابع پیشنهادی مشاوران 3گام برای رشته روانشناسی هم در لینک زیر آورده شده:
  https://3gaam.com/field/content/1208/
  در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در سایت 3گام ثبتنام کرده و از یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان استفاده کنید

 • تصویر فرد

  مهدیس‏ - 96/12/26

  سلام وقت بخیر. ببخشید میخواستم بپرسم اگه کسی با لیسانس آموزش ابتدایی ارشد روانشناسی بخونه و احتمالا دکترا م بگیره بین اون با روانشناسی که لیسانسشم روانشناسی بوده فرقی هست؟ مثلا اونم میتونه مطب بزنه؟لطفا جواب بید سپاس گزارم

 • تصویر فرد

  فریبا اشرفی نیا‏ - 97/2/4

  با عرض سلام
  طبق اطلاعیه ی سازمان نظام افراد مجاز به ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره باید حداقل دارای 2 مدرک در یکی از گرایش های روان شناسی یا مشاوره باشند و قبلا پروانه اشتغال به فعالیت حرفه ای رو دریافت کرده باشند اما برای متقاضیان غیر مرتبطی که قبل از بهمن 93 فارغ التحصیل شده اند میتوانند با داشتن کارشناسی ارشد  و یا دکتری روانشناسی یا مشاوره آزمون تخصصی سازمان نظام رو بدهند که هم کتبی و هم عملیه و بعد پروانه اشتغال رو کسب کنند..برای دریافت اطلاعات جدید و دقیق به سایت سازمان نظام روانناسی و مشاوره ی کشور مراجعه بفرمایید

 • تصویر فرد

  shohre‏ - 96/12/23

  سلام.من کارشناسی روانشناسی میخونم. برای ارشد بین ۲رشته بالینی و بالینی کودک و نوجوان مردد هستم. بالینی در ایران اشباع شده متاسفانه.ایا بالینی کودک هم همینطوره؟ از نظر بازار کار کدام رو پیشنهاد میکنین؟ و اینکه بالینی کودک و نوجوان دکترا نداره.میشه بالینی خوند؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/2/20

  سلام
  رشته بالینی کودک به نسبت بالینی رشته جدیدتری هست. از نظر بازار کار تفاوت چندانی بین این دو رشته نیست..کلا در حوزه بالینی اون چیزی که مهمه توانمندی شما در درمان اختلالات هست. رشته بالینی با اینکه پذیرش زیادی داره اما باز هم افرادی که در این گرایش خودشون رو تقویت میکنند میتونن مراجعین خودشون رو داشته باشند. بیشتر به علاقه خودت نگاه کن و ببین دوست داری جمعیت هدفی که باهاش کار کنی چه گروه سنی باشند.
  بالینی کودک دکترا نداره ولی برای ادامه تحصیل می تونین دکترای روانشناسی بالینی شرکت کنید.

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 96/12/11

  سلام من کارشناسی روانشناسی هستم و میخوام ارشد چیزی بخونم که مرتبط با روانشناسی باشه ولی دنبال شماره نظام نباشم برای کار،چی بخونم بهتره

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/12/12

  سلام 
  برای رواندرمانی شما هر گرایشی از روانشناسی رو که در مقطع ارشد بخونید برای اینکه بتونید کار کنید باید مجوز سازمان نظام روانشناسی رو داشته باشید. موفق باشید

 • تصویر فرد

  فهيمه‏ - 96/12/6

  سلام خسته نباشيد براي رشته روان شناسي مثبت گرا چه منابعي بايد خوانده شود هم عمومي رهن اختصاصي

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/12/12

  سلام
  کنکور کارشناسی ارشد درس عمومی نداره و تمام دروس اختصاصی هستند.. منابعی که برای قبولی در این گرایش باید مطالعه کنید در لینک زیر موجوده(تمام درس های موجود در لینک زیر به جز درس بالینی باید خونده بشه):
  https://3gaam.com/field/content/1208/

 • تصویر فرد

  Mostafa‏ - 96/11/15

  سلام . ممنون بابت سایت خوبتون .
  میخواستم بپرسم تو مازندران ، خصوصا در شهر آمل چه گرایش هایی از روانشناسی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی وجود داره ؟ (ضمن اینکه تاکیدم بر شهر آمل و شهرای نزدیکش است )
  ممنونم بابت پاسخگوییتون

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/11/28

  سلام. وقت بخیر
  استان مازندران مرکز آمل، بهشهر و نوشهر رشته روانشناسی عومی دانشگاه پیام نور پذیرش داره. سایر شهرهای شمالی که پذیرش دارن دانشگاه رشت هست که گرایش عمومی و استثنایی می گیره و دانشگاه های پیام نور آستارا، آستانه اشرفیه و موسسات غیر انتفاعی در گنبد کاووس هم در گرایش عمومی دارای ظرفیت می باشند.

 • تصویر فرد

  جلال قربانی‏ - 96/11/15

  سلام من لیسانسم روانشناسی نیست میتونم ارشد بالینی بگیرم بعد مطب بزنم ممنون

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/11/28

  سلام
  شرط سازمان نظام روانشناسی برای گرفتن پروانه، مطالعه در رشته روانشناسی در دو مقطع پشت سر هم هست. بنابرین شما باید دکترای روانشناسی هم داشته باشید. 

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 96/11/14

  با سلام،بنده دانشجوى دكتراى روان شناسى هستم و از دوره كارشناسى روان شناسى خوندم،تجربياتى كه به شخصه داشتم اين هست كه رشته هاى غير مرتبط در حيطه تشخيص و درمان اصلاً موفق نيستند و بهتراست كه وارد اين رشته نشوند.

 • تصویر فرد

  گل یخ‏ - 96/11/9

  سلام من لیسانسم علوم تربیتی هست برای ارشد میخوام روانشناسی شرکت کنم ولی تو گرایشم موندم
  دوس دارم در زمینه مشکلات خانوادگی و رفتاری به مردم کمک کنم و اینکه بتونم درباره این مسائل هم سخنرانی کنم
  بنظرتون گرایش بالینی بدردم میخوره یا گرایش مشاوره؟
  بازار کار هم برام مهمه

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/11/28

  سلام
  رشته ای که به مسائل خانواده بپردازه در روانشناسی گرایش خانواده درمانی هست و در گروه مشاوره رشته مشاوره خانواده هست. رشته مشاوره خانواده به مسائل سطحی تر خانواده می پردازد و رشته خانواده درمانی به بررسی و درمان یک اختلال در بستر خانواده می پردازد. 

 • تصویر فرد

  نجفی‏ - 96/11/8

  سلام وقت تون بخیر بنده لیسانس روانشناسی عمومی دارم برای ارشد بهتره برم گرایش مشاوره یا همون عمومی را ادامه بدم .بازار کار کدام بهتر هست؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/11/28

  سلام
  درمورد بازار کار، اگر کار بالینی مد نظر شما باشه و بخواین مراجع ببینید رشته روانشناسی انتخاب بهتری هست. با توجه به اینکه رشته لیسانس شما هم روانشناسی بوده برای قبولی در رشته روانشناسی شانس بیشتری دارید. 

 • تصویر فرد

  elihoseinzadeh285@yahoo.com‏ - 96/10/30

  سلام
  برای شاخه نوروسایکولوژی باید کدام گرایش ارشد شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/11/7

  سلام
  رشته ای با عنوان نوروسایکولوژی در ایران وجود ندارد. گرایش روانشناسی شناختی که جزء زیر مجموعه های علوم شناختی محسوب می شود نزدیک ترین گرایش به نوروسایکولوژی است 

 • تصویر فرد

  ندا‏ - 96/9/14

  سلام خسته نباشید.
  دانشجوی کارشناسی روانشناسی هستم
  و به رویکرد روانکاوی علاقه دارم
  سوالم این هست که برای ارشد یا دکتری گرایش روانکاوی وجود داره؟ یا باید در موسسات خصوصی و زیر نظر یک روانکاو دوره بگذرونم و مدرک بگیرم؟ یعنی در دانشگاه رشته ی مستقلی هست یا خیر و اگر نیست کجا میتونم اقدام کنم برای روان تحلیل گری متشکرم

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/10/10

  سلام
  در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا گرایشی با عنوان روانکاوی وجود نداره. نزدیک ترین گرایشی که میتونید انتخاب کنید بالینی هست و در حین تحصیل برای یادگیری و تسلط بر رویکرد درمانی روانکاوی میتونید دوره های آموزشی درمان روانکاوی رو در کلینیک های روانشناسی بگذرونید.

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 96/9/3

  سلام به نظرتون ارشد مشاوره مدرسه بهتره
  یا ارشد روانشناسی تربیتی؟
  با هردوش میشه توی مدرسه کار کرد؟

 • تصویر فرد

  فریبا اشرفی نیا‏ - 96/9/11

  با سلام
  هم با رشته ی مشاوره گرایش مدرسه و هم از طریق روانشناسی تربیتی میتوان وارد کار مدرسه شد.سعی کنین از طریق دوره های معتبر و مطالعه, مهارت های مشاوره ای خود در زمینه ی تحصیلی را افزایش دهید.

 • تصویر فرد

  فاطمه ‏ - 96/8/24

  با سلام من موسس مهد کودک هستم و لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارم، الان میخواستم برای ارشد یکی از گرایش های روانشناسی رو بخونم، چون با بچه ها سرو کار دارم میخواستم یه گرایشی باشه که بتونم از پس شغلم بر بیام ممنون میشم راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/9/9

  باسلام. باتوجه به شغلتون از بین گرایش های روانشناسی، گرایش تربیتی برای شما مناسب تر هست.

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 96/8/4

  سلام با عرض خسته نباشید من کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دارم واسه ارشد کدوم شاخه از روانشناسی با مدیریت رو میتونم بخونم که آینده شغلیم داشته باشه؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/9/9

  سلام. در رشته روانشناسی پردرآمدترین گرایش بالینی هست که بحث تشخیص و رمان اختلالات می پردازد. اطلاعات کامل تر در مورد گرایش های روانشناسی در لینک زیر موجود است:
  https://3gaam.com/field/content/1205/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

 • تصویر فرد

  محمود33‏ - 96/7/19

  با سلام ببخشید راهنمایی ازتون میخواهم.کارشناسی تربیت بدنی دارم
  چه گرایشی از روانشناسی بروم که بازار کارخوبی داشته باشه یا بتوانم مطب بزنم؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/9/9

  باسلام و وقت بخیر
  از بین گرایش های روانشناسی، بالینی و عمومی پرکاربردترین گرایش ها هستند. باتوجه به غیر مرتبط بودن مدرک لیسانس شما جهت زدن مطب باید حتما دکترای روانشناسی هم داشته باشید. اطلاعات کامل تر در مورد گرایش های روانشناسی در لینک زیر موجود است:
  https://3gaam.com/field/content/1205/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

 • تصویر فرد

  مرضیه‏ - 96/7/17

  سلام خسته نباشین...من کارشناسی علوم تربیتی دارم میخام ارشد شرکت کنم ولی نمیدونم همین رشته کارشناسی رو با گرایش مدیریت اموزشی ادامه بدم یا مشاوره خانواده؟

 • تصویر فرد

  Ali‏ - 96/7/6

  سلام من کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش پیش دبستانی و دبستانی هستم برای ارشد آیا روانشناسی تربیتی خوبه؟من معلم ابتدایی هم هستم ولی میهوام مشاور مدرسه باشم نظر شما چیه؟با تشکر

 • تصویر فرد

  فریبا اشرفی نیا‏ - 96/9/14

  ~با سلامیک راه مناسب برای انتخاب بهتر مراجعه به چارت دروس ارشد هر دو گرایش میباشد.در روانشناسی تربیتی با مباحثی مربوط به روابط معلم شاگرد و مکاتب فلسفی تربیتی و تئوری پردازی بیشتر از سایر مباحث روبرو مبشوید و در مشاوره مدرسه بیشتر با نظریه ها و فنون و خدمات مشاوره رسانی مواجهید. البته با هر دوی این گرایش ها میتوانید مشاور مدرسه شوید.

 • تصویر فرد

  سمیرا‏ - 96/6/21

  سلام من کارشناسی روانشناسی عمومی دارم میخوام ارشد شرکت کنم
  عمومی شرکت کنم یا بالینی
  و دانشگاه پیام نور کرج ایا بالینی داره؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/9/9

  باسلام و وقت بخیر
  انتخاب گرایش بستگی به علاقه شما دارد، اگر به کار کلینیکی علاقه دارید انتخاب گرایش بالینی رو توصیه میکنیم و در غیر این صورت گرایش بالینی انتخاب بهتری خواهد بود.
  باتوجه به اطلاعات سال گذشته پیام نور کرج در رشته بالینی پذیرش داشته است. جهت اطلاعات کامل تر در مورد گرایش عمومی و بالینی به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1205

 • تصویر فرد

  مهرناز‏ - 96/6/14

  سلام من ١٨ سالمه و بدونه كنكور ميخوام برم روانشناسي دانشگاه ازاد.اما ننوشته باليني يا عمومي

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/9/9

  باسلام و وقت بخیر
  رشته روانشناسی در مقطع لیسانس گرایش ندارد.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  maryam‏ - 96/5/28

  باسلام و خسته نباشید
  اینجانب کارشناسی مهندسی کشاورزی از یکی از دانشگاههای دولتی کشور دارم . قصد دارم کارشناسی ارشد رو روانشناسی بخونم و تا دکترا انشالله اگه بتونم ادامه بدم. بنظر شما کدام شاخه برای زدن دفتر مشاوره بهتر هست

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/9/9

  باسلام  و وقت بخیر
  گرایش روانشناسی بالینی و عمومی مرتبط ترین گرایش ها برای کار کلینیکی است.البته شرط زدن کلینیک خواندن دو مقطع پشت هم در رشته روانشناسی است.
  جهت اطلاعات بیشتر در مورد گرایش های روانشناسی به لینک زیر مراجعه کنید:
  https://3gaam.com/field/content/1205/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

 • تصویر فرد

  محمدباقر نجفیان‏ - 96/5/27

  سلام و درود ،،،منابع روانشناسی مشاوره رو میخاستم؟؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/5/28

  سلام منابع به طور کلی و عمومی و پیشنهاد مشاورین 3گام در لینک زیر هست
  https://3gaam.com/field/content/1195/
  ولی با توجه به شرایط هر فرد مشاور میتونه منابع مختص اون فرد معرفی نماید

 • تصویر فرد

  امیر میرپردل زهی‏ - 96/5/23

  سلام من دارم در پیام نور رشته ای را تحصیل می کنم که فقط نوشته روانشناسی ....عمومی یا بالینی درج نشده ....آیا پیام نور ارشد بالینی داره

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/5/24

  سلام بله داره

 • تصویر فرد

  یاسر ‏ - 96/5/15

  سلام من ارشد کشاورزی میخوندم انصراف دادم الان سربازم میخوام ارشد روانشناسی عمومی بخونم خواستم بدونم با توجه به جریمه شدن تحصیلات رایگان میتونم بازم ارشد شرکت کنم

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/9/9

  باسلام و وقت بخیر
  اگر روزانه میخوندین تا یکسال از شرکت در کنکور محروم هستین اما اگر نوبت دوم بودید امکان ادامه تحصیل دارید.
  موفق باشید

 • تصویر فرد

  نازنین‏ - 96/4/3

  باسلام
  روانشناسان در چه بیمارستانهایی میتونن کار کنن؟
  فقط در بیمارستانهای روانی یا بقیه بیمارستانها و دربخشهای مختلف بیمارستانی؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/4/3

  سلام. در کلینیکها و بیمارستانها نقش روان درمانگر رو خواهند داشت.

 • تصویر فرد

  م.ص‏ - 96/3/30

  روان شناسی عمومی،روان شناسی بالینی

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  متوجه منظورتون نشدیم!!

 • تصویر فرد

  م.ص‏ - 96/3/27

  دانشگاه های شهر تهران تا چه رتبه ای برای کارشناسی ارشد روان شناسی دانشجو پذیرش میکند؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. چه گرایشی؟

 • تصویر فرد

  یک نفر‏ - 96/3/20

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم دانشگاه آزاد چه گرایش هایی داره.آیا با دولتی فرق داره .واینکه رشته روانشناسی گرایش خانواده آزاد هم داره ممنونم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  تا سال گذشته فرق داشت ولی دیگه فرقی نخواهد داشت

 • تصویر فرد

  محمد ‏ - 95/12/9

  سلام کارشناسی معماری دارم کدوم گرایش روانشنلسی مناسبه برام ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. بستگی به هدفتون داره.

 • تصویر فرد

  مهتاب‏ - 95/11/17

  سلام کارشناسی ادبیات فارسی دارم چه گرایشی از روانشناسی برام بهتره که برم!؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. اگر می خواید راحت قبول شید تربیتی ولی اگه دنبال بازار کارید بالینی.

 • تصویر فرد

  فائزه‏ - 95/10/12

  هيچكس روانشناسي اسلامي نميخاد بخونه؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  تو اتاق فکر مطرح کنید تا اگر کسی این گرایش رو خونده راهنماییتون کنه.

 • تصویر فرد

  نهال‏ - 95/7/10

  من میخواستم بدونم روانشناسی گرایش روانشناسی که الان تو انتخابای دانشگاه آزاد هست در چه مورد؟چی هست؟چرا کسی چیزی در موردش نمیدونه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/7/11

  سلام. همون روانشناسی عمومی هست بیشتر.

 • تصویر فرد

  فریدون احمدی پور‏ - 95/3/30  سلام برای ارشد مشاوره کدام گرایش باید انتخاب شود؟
  روانشاسی عمومی کارهای مشاوره خانواده و درمان های روانی را می تواند انجام دهد ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. باید رشته روانشناسی 2 رو انتخاب کنید. درمانهای روانی با تجویز دارور را خیر.

 • تصویر فرد

  حشمت تقي پور‏ - 95/2/8

  سلام
  لطفاً اعلام بفرماييد كدام گرايش ارشد روانشناسي بيشتر به درمان معتادان مواد مخدر مربوط است. با تشكر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/8

  سلام.
  بیشتر گرایشهای روانشناسی 2 و مشاوره به درد این کار می خورند و برای درمان بالینی هم که عملا رشته روانشناسی بالینی مناسبه.
  می تونید این سوال رو در بخش اتاق فکر مطرح کنید تا مشاورین تخصصی و سایر اساتید بهتر راهنمایی کنند شما رو.

 • تصویر فرد

  سعیده‏ - 94/12/21

  سلام
  دانشگاه بوعلی همدان ارشد روانشناسی عمومی نداره، اما دکترای روانشناسی عمومی رو اخیراً میگیره!
  چطور چنین چیزی ممکنه؟!
  یا شما از قلم انداختید، یا در این سال نگرفته

  لطفا روشن کنید موضوع رو

  ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 94/12/22

  سلام.
  در برخی از سالها امکان صفر شدن ظرفیت رشته ای که قبلا گرفته می شده وجود داره.

 • تصویر فرد

  غزل داوودي‏ - 94/12/1

  خانواده درماني با مشاوره گرايش مشاور خانواده فرق داره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 94/12/1

  سلام. بله تفادت داره. خانواده درمانی مربوط به ارشد روانشناسی 1 و مشاوره خانواده مربوط به ارشد روانشناسی 2 می باشد.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت