معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی در اینجا آمده است. در این معرفی به بررسی گرایش های ارشد روانشناسی، طول دوره و چارت دروس ارشد روانشناسی، ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد روانشناسی و بازار کار پرداخته شده است.

معرفی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
معرفی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی

تا 80 سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردی می‌دانستند که رویداد‌های درونی،‌ ذهنی و مغزی را مثل تصورات، خاطرات،‌ افکار و احساسات مطالعه می‌کند. با توجه به این تعریف، روانشناسی شاخه‌ای از ذهنی‌ترین دانش انسان؛ یعنی فلسفه بوده است. از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت سریع دو علم زیست ‌شناسی و فیزیک،‌ روانشناسی نیز مطالعه ذهنی را کنار گذاشت و به مشاهده و مطالعه رفتار پرداخت. البته هنوز نیز روانشناسان فرآیندهای ذهنی را مطالعه می‌کنند اما این کار را نه به صورت ثبت شخصی ادراکات و احساسات بلکه به شیوه عینی و علمی انجام می‌دهند. متأسفانه‌ هنوز در کشور ما بسیاری‌ از مردم‌، روانشناسی‌ را با کف‌بینی‌ و احضار روح‌ یکی‌ می‌دانند، در حالی‌ که‌ روانشناسی‌ شاخه‌ای‌ از علوم‌ زیستی‌ است‌ که‌ هم‌ به‌ مطالعه‌ عینی‌ رفتار قابل‌ مشاهده‌ می ‌پردازد و هم‌ به‌ فهم‌ و درک‌ فرآیندهای‌ ذهنی‌ که‌ مستقیماً قابل‌ مشاهده‌ نبوده‌ و براساس‌ داده ‌های‌ رفتاری‌ و عصب‌ زیست‌ شناختی‌ قابل‌ استنباط‌ است‌، توجه‌ دارد. کارشناسی ارشد روانشناسی دارای 7 گرایش می باشد که هر کدام به نوبه خود دارای موقعیت های متفاوتی می باشند.

برای دسترسی آسان تر به اطلاعات مختلف درباره معرفی ارشد روانشناسی روی لینک های زیر کلیک کنید.

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی - گرایشهای ارشد روانشناسی

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی - طول دوره و چارت دروس ارشد روانشناسی

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی - ظرفیت پذیرش گرایشهای ارشد روانشناسی

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی -  بازار کار ارشد روانشناسی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی - گرایش های ارشد روانشناسی

مقاطع مختلف رشته روانشناسی

مقاطع

گرایشات روانشناسی

مقطع کارشناسی

روانشناسی بالینی – روانشناسی عمومی – روانشناسی کودکان استثنایی

مقطع کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی- روانشناسی– روانسنجی- روانشناسی صنعتی سازمانی– خانواده درمانی- بالینی کودک و نوجوان- روانشناسی اسلامی

مقطع دکتری

روانشناسی بالینی – روانشناسی عمومی – روانسنجی – روانشناسی تربیتی – علوم شناختی

 

برای کسب اطلاعات کامل درباره گرایشهای کارشناسی ارشد روانشناسی مطلب گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی را بخوانید.

 

 

برای افزایش اطلاعات خود درباره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و کنکور ارشد آن می توانید مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنید: 

برنامه ریزی سه ماهه کنکور ارشد روانشناسی

بهترین منابع ارشد روانشناسی ​

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی

دروس کنکور ارشد روانشناسی بالینی

دروس کنکور ارشد روانشناسی عمومی

 

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی - طول دوره و چارت دروس ارشد روانشناسی

طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی حداقل دو سال (چهارنیم سال) و حداکثر سه سال (شش نیمسال) است و دانشجویان هریک از گرایش های ارشد روانشناسی می بایست در مدت زمان مقرر تعداد 38 واحد درسی را بگذرانند. در ادامه چارت درسی گرایش های مختلف ارشد روانشناسی را می بینید.

 

چارت دروس گرایش های ارشد روانشناسی - دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانسنجی

دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانسنجی
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا در زمان ارائه درس
1 روشهای آماری پیشرفته (1) 3 68 -
2 روشهای آماری پیشرفته (2) 3 68 -
3 روشهای تحقیقی پیشرفته 3 68 -
4 برنامه ریزی های کامپیوتری در اندازه گیری 2 34 -
5 استفاده از کامپیوتر در اندازه گیری 2 68 برنامه ریزی کامپیوتر
6 روانسنجی کاربردی 2 34 -
7 نظریه ها و روش های جدید در اندازه گیری (روانسنجی) 2 34 -
8 آزمون های پیشرفت تحصیلی 2 51 -
9 آزمون های هوش و استعداد 2 51 -
10 آزمون های شخصیت 3 85 -
11 ارزشیابی آموزشی 2 34 -
12 ارزشیابی طرح ها و برنامه ریزی آموزشش و پرورش 2 34 -
13 روانشناسی تربیتی پیشرفته 2 34 -
14 سمینار در سنجش و اندازه گیری 2 34 -
15 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت پیشرفته 2 34 -
16 پایان نامه 4    

 

 

چارت دروس گرایش های ارشد روانشناسی - دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دروس اصلی و تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا در زمان ارائه درس
1 روانشناسی رشد پیشرفته 2 34 -
2 علم النفس از دیدگاه دانشمند اسلامی 2 34 -
3 تاریخچه سیستم ها در روانشناسی (مدلها و نظریه ها و پژوهشها) 2 34 -
4 نظریه های شخصیت 2 34 -
5 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 2 34 -
6 کلیاتی درباره درمان های فیزیکی و داروئی در بیماری های عصبی و روانی 1 17 -
7 استفاده از روش های آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی 2 51 -
8 آزمون های شناختی در روانشناسی بالینی 2 68 -
9 آسیب شناسی پیشرفته 2 51 -
10 آزمون های عینی فرافکن در روانشناسی بالینی 3 102 -
11 فنون مصاحبه تشخیصی 2 68 -
12 نظریه های روان درمانی 2 34 -
13 کاربرد روشهای روان درمانی (کارـموزی فردی) 2 68 -
14 گروه درمانی 2 51 -
15 خانواده درمانی 2 51 -
16 رفتار درمانی 2 51 -
17 سیمنار در روانشناسی بالینی و آسیب شناسی بالینی 2 34 -
18 پایان نامه 4   -

 

 

چارت دروس گرایش های ارشد روانشناسی - دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

دروس اصلی و تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
ردیف نام درس تعداد واحد
1 آمار استنباطی پیشرفته 2
2 روش تحقیق پیشرفته 2
3 مناسبات انسانی - اسلامی در محیط کار 2
4 روانشناسی صنعتی (کارکنان) 2
5 روانشناسی سازمانی 2
6 بالندگی سازمانی 2
7 روانشناسی اجتماعی پیشرفته 2
8 آموزش نیروی انسانی 2
9 نظریه های سازمانی 2
10 روانشناسی مهندسی 2
11 کارورزی در روانشناسی صنعتی و سازمانی 1 -
12 کارورزی در روانشناسی صنعتی و سازمانی 2 -

 

 

چارت دروس گرایش های ارشد روانشناسی - دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

دروس اصلی و تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
شماره درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا در زمان ارائه درس
201 روانشناسی عمومی پیشرفته 3 51 -
202 روشهای آماری پیشرفته 3 68 -
203 روشهای تحقیق در روانشناسی 3 68 -
204 نظریه های شخصیت و نقد آن از دیدگاه اسلامی 2 34 -
205 انگیزش و هیجان 2 34 -
206 روانشناسی یادگیری و تفکر 2 34 -
207 روانشناسی تجربی 2 68 -
208 پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 2 34 -
209 روانشناسی اجتماعی پیشرفته 2 34 -
210 مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 2 34 -
211 روانشناسی رشد پیشرفته 2 34 -
212 روانشناسی کودکان استثنائی 3 68 -
213 پایان نامه 4 - -

 

 

چارت دروس گرایش های ارشد روانشناسی - دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

دروس اصلی و تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
شماره درس نام درس تعداد واحد
1 روانشناسی تربیتی: مبانی، اصول و نظریه ها 2
2 روانشناسی تحول دینداری 2
3 کاربرد نظریه های تحولی 2
4 تعلیم و تربیت اسلامی 2
5 روش های پژوهش 1
6 روانشناسی یادگیری و انگیزش 2

 

چارت دروس گرایش های ارشد روانشناسی - دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
شماره درس نام درس تعداد واحد
9 هوش و عقب ماندگی ذهنی  2
10 فرآیندهای تحول روانی 2
11 آشنایی با اصول ژنتیک 2
12 بازپروری حرکتی 2
13 بازپروری تکلمی و اکتسابهای آموزشگاهی 2
14 بازپروری شغلی و حرفه ای 2
15 اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی 2
16 برنامه ریزی آموزشی و تربیتی عقل ماندگان ذهنی 2
17 روش تهیه و تنظیم مواد و برنامه های درسی 2

 

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی - ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد روانشناسی

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی 98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. می توانید با کلیک بر روی نام دانشگاه، استان، نوع دوره، گرایش و هر پارامتر دیگر، لیستها را فیلتر کنید تا اطلاعات را با جزئیات دقیق تر بررسی نمایید.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی 98 

 

ضمنا با عضویت در کانال انتخاب رشته می توانید اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی به دست آورید.

 

 

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی -  بازار کار ارشد روانشناسی

با توجه به اینکه روانشناسی علمی است که با تمام جوانب زندگی فردی و اجتماعی سروکار دارد، به نظر می رسد یکی از نیازهای اساسی هر جامعه ای داشتن روانشناس مجرب و کارآمد می باشد. از سوی دیگر کشور ما کشوری در حال توسعه است و برای گسترش سلامت روانی افراد و تربیت بهتر فرزندان نیاز به کارشناس ارشد روانشناسی و یا دکترای روانشناس احساس می شود. با توجه به این که روانشناسی در کشور ما همانند کودک نوپایی می باشد، فارغ التحصیلان  کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با داشتن مهارت های لازم می توانند در محیط های مختلف آموزشی و درمانی مشغول به کار شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازار کار کارشناسی ارشد روانشناسی مطلب بازار کار کارشناسی ارشد روانشناسی را بخوانید.

 

سوالات متداول:

ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی در دانشگاه های ایران است؟

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی 98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. می توانید با کلیک بر روی نام دانشگاه، استان، نوع دوره، گرایش و هر پارامتر دیگر، لیستها را فیلتر کنید تا اطلاعات را با جزئیات دقیق تر بررسی نمایید.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جدول دانشگاهها و ظرفیتهای پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی 98 

بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی چیست؟

با توجه به حجم منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1، مشاوران تخصصی و رتبه برتر گروه روانشناسی 3گام، بهترین منابع موجود با شرایط داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی را در مطلب  بهترین منابع ارشد روانشناسی 1400 معرفی می نمایند.

بهترین گرایش ارشد روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد چقدر است؟

کدام گرایش ارشد روانشناسی بهتر است؟ این سوال داوطلبانی است که شناخت کامل نسبت به گرایش های ارشد روانشناسی ندارند. برای اینکه بدانید کدام گرایش بهترین است، باید بفهمید که کدام گرایش ارشد روانشناسی با شما بیشترین  همخوانی را دارد. برای این کار می توانید اول گرایش های ارشد روانشناسی را بشناسید و بعد گرایشی را که بیشترین انطباق را با مهارت ها و استعدادهای شما دارد، انتخاب کنید.

سایر بخش های مجموعه روانشناسی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  حسین ناصری‏ - 01/9/21

  با سلام ممنون از سایت خوبتون

  من کارشناسی مدیریت دارم و میخام برای ارشد روانشناسی بخونم برای ازمون اموزش و پرورش شرکت کنم کدوم گرایش خوبه؟؟

 • تصویر فرد

  پریا کهریزی‏ - 01/9/14

  سلام من کارشناسی نرم افزار دارم میخواستم بدونم برای اینکه تغیر رشته به روانشناسی بدم از کارشناسی شروع کنم یا ارشد روانشناسی ؟واینکه کارشناسی ارشد چند ساله ؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/9/15

  سلام خدمت شما می تونید ارشد هم بخونید مشکلی نداره دوره ارشد هم دو ساله هست
  برای اطلاعات بیشتر میتونید از لینک زیر یک جلسه مشاوره تغییر رشته رزرو کنید
   مشاوره تغییر رشته 

 • تصویر فرد

  دانیال باقری‏ - 01/8/29

  سلام
  من کارشناسی حقوق دارم و میخام برای ارشد روانشناسی بخونم برای ازمون اموزش و پرورش شرکت کنم کدوم گرایش خوبه
  و اینکه گرایشی باسه ک با گرفتن دکتری بشه مطب زد
  متشکرم

 • تصویر فرد

  یاسمین حبیبی‏ - 01/8/27

  سلام.من کارشناسی علوم اجتماعی دارم میتونم برای ارشد ۱۴۰۱ ارشد روان شناسی آزمون بدم؟ اگر آره کدوم گرایشش رو میتونم؟ و اینکه شما میدونید برای مهاجرت معمولا کدوم گرایش روانشناسی بهتره؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/9/8

  سلام ببخشید من الان سهمیه شاهد دارم برای شرکت در مقطع کارشناسی باید رتبه ی بالایی در کنکور بیارم یا این که مهم نیست؟ من لیسانس مدیریت بانکی دارم میخوام ارشدمو تو دانشگاه ازاد تنکابن رشته روانشناسی بخونم میشه راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  حمیده‏ - 00/8/25

  سلام وقت بخیر بنده تصمیم دارم رشته روانشناسی برا ارشد ثبت نام کنم با آزمون باید برم یا بدون آزمون میشه رفت اگه میشه شرایط لطف بفرمایید ؟؟
  کارشناشی علوم تربیتی دارم مشکل نداره ارشد روانشناسی میرم ؟

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 00/7/12

  سلام و تشکر از مطالب خوبتون
  میخواستم بدونم میشه باارشد بالینی دفتر بزنم درحالی که کارشناسی آموزش ابتدایی دارم

 • تصویر فرد

  مینا‏ - 00/7/5

  سلام ، من دانشجومعلمم رشته‌ام هم آموزش ابتدایی تا دو سال دیگه مدرک کارشناسی می‌گیرم می‌خواستم بدونم که آیا می‌تونم در کنکور روانشناسی شرکت کنم و در صورت قبولی روانشناسی بالینی بخونم یا هر گرایش دیگه‌ای رو و در این صورت می تونم برای دکترا روانشناسی بالینی بخونم و مطب بزنم؟! (در صورتی که برای ارشد بالینی نخونم و گرایش دیگری همچون عمومی را بخونم.)

 • تصویر فرد

  الهه کرمی‏ - 00/7/3

  سلام وقتتون بخیر من لیسانس معماریم و هنرستانی بودم ،شنیدم که در سال۱۴۰۱نمیشه کنکور ارشد روانشناسی داد
  میخواستم ببینم میتونم کنکور بدم؟

 • تصویر فرد

  حوری‏ - 00/6/10

  سلام ببخشید من لیسانس کامپیوتر دارم میتونم ارشد روانشناسی بخونم؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/10

  سازمان سنجش هنوز در مورد محدودیت های تغییر رشته تو ارشد برای سال 1401 اطلاعیه ای صادر نکرده و اگر روال طبق سال های قبل باشه می تونید تغییر رشته بدین.

 • تصویر فرد

  مرجان‏ - 00/6/9

  سلام.من ارشد میخوام روانشناسی عمومی بخونم ایا مقطع دکترا میتونم بالینی ادامه بدم؟؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/5/5

  سلام
  من مشاوره میخواستم برم برای ارشد ولی اشتباهی روان شناسی ثبت نام کردم برای کنکور،
  امکان تغییر هست بعد از کنکور؟چیکار میتونم بکنم؟

 • تصویر فرد

  بیتا صمدی‏ - 00/4/4

  سلام بعد لیسانس روانشناسی ،برای روانشناس کودک ونوجوان باید چند سال خوند؟

 • تصویر فرد

  پارمیدا‏ - 99/11/19

  سلام، وقتتون بخیر.
  من لیسانس معماری دارم. می‌تونم کنکور ارشد روان شناسی شرکت کنم؟ و اگر امکانش باشه، چه گرایش‌هایی رو می تونم انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/12/6

  سلام 
  بله می تونید همه گرایش ها رو می تونید فقط برای کنکور بالینی امسالل اخرین سالی هست که امکان شرکت رو دارین یعنی کنکور سال1400

 • تصویر فرد

  سحر موسوی‏ - 99/9/22

  سلام ببخشید من لیسانس برق دارم با کدوم گرایش ارشد روان شناسی میتونم مطب بزنم؟ایا با این لیسانس اجازه مطب به من میدن؟و اینکه ارشد مشاوره بدم یا روانشناسی واسه مطب زدن

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/10/27

  سلام.معمولا با همه گرایش ها مجوز مطب دارید ولی چون لیسانستون غیر مرتبط هست حتما باید دو مقطع پشت سرهم روان شناسی بخونید تا مجوز مطب به شما داده بشه.برای مطب زدن با گرایش مشاوره هم میشه فقط منابعش جداست

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 99/9/16

  سلام وقت بخیر
  درسته که کسی که کارشناسی روانشناسی بالینی نداره و ارشد این رشته رو میگیره نمیتونه به عنوان روانشناس دفتر بزنه و کار کنه؟

 • تصویر فرد

  فرزانه رمضانی‏ - 99/10/27

  سلام عزیزم بله درسته باید دکتری هم روان شناسی بخونید تا مجوز مطب به شما داده بشه

 • تصویر فرد

  مژگان‏ - 97/10/17

  سلام وقت بخیر
  میخواستم بدونم کدوم گرایش کارشناسی ارشدِ روانشناسی مربوط به عصب‌شناختی هست؟ اصلا تو مقطع ارشد عصب‌روانشناسی هست؟ یا مجبورم ارشد بالینی بخونم و تا دکتری صبر کنم

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/11/2

  سلام
  نزدیک ترین گرایش، روانشناسی شناختی هست که البته این گرایش در مجموعه روانشناسی قرار نمی گیرد، باید مجموعه علوم شناختی رو انتخاب کنید. 

 • تصویر فرد

  محمد ‏ - 97/10/2

  سلام وقت بخیر
  میخواستم بدونم من هنرستانی بودم و مهندسی برق دارم و الان میخوام تا دکترای روانشناسی بخونم آیا میتونم وارد این رشته بشم ؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/10/10

  سلام وقت شما هم بخیر
  بله ارشد وزارت علوم می تونید شرکت کنید و تا دکتری ادامه بدید. البته باتوجه به تغییر رشته ای بودن شما، به زمان بیشتری برای مطالعه نیاز دارید. 

 • تصویر فرد

  هادی‏ - 97/6/2

  سلام
  وقت بخیر
  ببخشید میشه با کارشناسی شهرسازی در کنکور ارشد روانشناسی شرکت کرد ؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/6/15

  سلام. وقت شما هم بخیر، بله امکانش هست. موفق باشید

 • تصویر فرد

  سمانه‏ - 97/5/15

  سلام .با رشته فنی مهندسی میشه ارشد روانشناسی بالینی شرکت کرد؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/5/18

  سلام. بله در وزارت علوم محدودیت وجود نداره و با لیسانس فنی می تونید ارشد بالینی بخونید.

 • تصویر فرد

  fateme‏ - 97/5/10

  سلام خسته نباشید من میخوام ارشد خانواده درمانی بخونم تا دکتری داره? و اینکه اگ نداره امکانش هس ارشد خانواده درمانی بخونم و دکتری بالینی?

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/5/11

  سلام. خانواده درمانی فقط در مقطع ارشد پذیرش داره. بله، اگر خانواده درمانی بخونید امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری بالینی براتون وجود داره

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 97/5/3

  سلام...لطفا تفاوت آینده شغلی روانشناسی وزارت علوم با وزارت بهداشت را هم ذکر کنید

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/5/9

  سلام. از نظر ماهیت کاری که انجام میدن تفاوتی با هم ندارند، هردو کار رواندرمانی انجام میدن. تنها تفاوت در واحد های عملی ای هست که دانشجوهای بهداشت میگذرونن و باعث میشه تجربه بالینی بیشتری داشته باشن و راحت تر بتونن وارد کار رواندرمانی شوند. 

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 96/12/23

  با عرض سلام و خسته نباشید
  میخواستم بپرسم جریان کسایی که سهمیه دارن در کنکور ارشد چیه؟ چجوری حساب میشن و تاثیرش چجوری ؟ به ضرر بقیه داوطلب هاست یانه ؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 97/2/20

  سلام
  طبق قانون وزارت علوم در کنکور کارشناسی ارشد، افرادی که واجد شرایط هستند از 25 درصد سهمیه برخوردار میشن به شرطی که در کنکور 70 درصد نمره آخرین فرد قبولی رو در آن کد رشته به دست بیارن. مثلا اگر آخرین فرد قبولی در رشته روانشناسی 1000 باشه، باید حداقل رتبه 700 رو به دست بیاره. اگر 70درصد نمره قبولی رو به دست بیاره در هر کد رشته 25 درصد ظرفیت، اختصاص پیدا میکنه به افراد دارای سهمیه. یعنی اگر کدرشته روانشناسی در دانشگاه X 40 تا ظرفیت داشته باشه، 25 درصدش یعنی 10نفر رو اختصاص میدن به افرادی که سهمیه دارن و 30ظرفیت دیگه برای داوطلبانی هست که سهمیه ندارند.

 • تصویر فرد

  الهه‏ - 96/10/29

  سلام منابع ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان اگه فقط مدرسان شریف بخونیم کافیه؟؟

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 96/11/7

  سلام
  منابع یشنهادی متناسب با سطح داوطلب متفاوت است و نمی توان یک مجموعه را بدون درنظر گرفتن شرایط اختصاصی هر فرد معرفی کرد. جهت اطلاعات بیشتر در زمینه منابع و برنامه ریزی به لینک زیر مراجعه کنید:
  /https://3gaam.com/field/content/1440

 • تصویر فرد

  شییرین‏ - 95/7/23

  سلام... با توجه به جدول یعنی کل کشور فقط 137 نفر روزانه میگیره!!؟ دانشگاه تهران چند نفر روزانه و شبانه میگیره؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/7/24

  سلام. در دفترچه انتخاب رشته ارشد امسال تعداد پذیرشهای تهران رو زده.

 • تصویر فرد

  علی‏ - 95/4/10

  با سلام و تشکر از سایتتون

  میخواستم بدونم از رشته مهندسی نمیشه در کنکور روانشناسی ۱ شرکت کرد؟ اصولا در چه قسمتهایی میشه شرکت کرد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/10

  سلام. هیچ مشکلی در تغییر رشته در ارشد وجود نداره و می تونید از فنی مهندسی روانشناسی و یا هر رشته دیگه ای رو شرکت کنید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

انتخاب رشته ارشد روانشناسی