کنکور دکتری رشته های علوم تربیتی

آزمون دکتری دانشگاه سراسری

اگر تصمیم به قبولی در آزمون دکتری دارید اولین پیشنهاد من به شما انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد خودتان است! و دومین پیشنهاد من به شما که از اولین پیشنهاد مهم تر است این است که از راهنمایی مشاوره 3گام برای مطالعه ی منابع درست، استفاده از کلاس های زبان، استعداد تحصیلی و ... درست و ... می باشد.

شرایط کنکور دکتری در سال 1392 به شرح زیر بوده است:

    نتایج اولیه به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش در هر کد رشته امتحانی و بر اساس نمره کل حاصل از 80% نمره آزمون  و 20% معدل (شامل معدل های تراز شده مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه ای) و با توجه به کد رشته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است، اعلام خواهد شد.

ü      گزینش نهایی در هر یک از کد رشته های دوره دکتری "Ph.D" (نیمه متمرکز) سال 1392 از بین داوطلبانی که براساس اعلام نتیجه مرحله اول حد نصاب نمره علمی لازم را کسب نموده و مجاز به انتخاب رشته می باشند، پس از معرفی به عنوان چند برابر ظرفیت در کد رشته محل های انتخابی (حداکثر تا 5 کد رشته محل) با توجه به نتیجه مصاحبه آنان و منحصرا بر اساس اولویت کد رشته محل های انتخابی هر داوطلب و ظرفیت های اعلام شده صورت خواهد گرفت. ضمنا لازم به توضیح است در گزینش نهایی، مطابق وابط مصوب و دستور العمل ابلاغی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با توجه به سهمیه ثبت نامی، نمره اولیه آزمون (80 درصد نمره کل آزمون و 20 درصد معدل تراز شده مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) به میزان 50% و نمره مصاحبه اعلام شده از سوی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز به میزان 50% تأثیر خواهد داشت.

ü      آزمون ورودی دکتری سال 1392 در صبح و بعد از ظهر روز جمعه 18/12/1391 برگزار شد.

ü      ضریب آزمون درس زبان تخصصی در همه ی گرایش ها 2، ضریب درس استعداد تحصیلی در همه ی گرایش ها 1 و ضریب دروس تخصصی 4 می باشد.

    آزمون دکتری رشته روانشناسی تربیتی (2125)

 

دانشگاه های  پذیرنده

مواد امتحانی

رشته ها ی مرتبط که فارغ التحصیلان آن در آزمون این کد رشته می توانند شرکت کنند.

لرستان – خرم آباد

زبان انگلیسی

- کلیه گرایش های علوم تربیتی و روانشناسی

- رشته های آموزش ریاضی

- رشته های آموزش فیزیک

- رشته های آموزش شیمی

- رشته های آموزش مهندسی

- کامپیوتر – نرم افزار

- آموزش زبان فارسی

الزهرا

استعداد تحصیلی

شیراز

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل :

آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

علامه طباطبایی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

(نظریه های یادگیری – نظریه های آموزش)

 

تبریز (روزانه و شبانه)

 

شهید چمران اهواز

 

تهران (روزانه و شبانه)

 

خوارزمی تهران (روزانه و شبانه)

 

سمنان

 

تبریز

 

پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

 

پردیس دانشگاه شیراز

 

 

آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (2128)

دانشگاه های  پذیرنده

مواد امتحانی

رشته ها ی مرتبط که فارغ التحصیلان آن در آزمون این کد رشته می توانند شرکت کنند.

اصفهان (روزانه)

زبان انگلیسی

- کلیه گرایش های علوم تربیتی و روانشناسی

- گفتار درمانی

- توانبخشی

(علوم پزشکی)

علامه طباطبایی(روزانه)

استعداد تحصیلی

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل :

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

(آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته) – آسیب شناسی روانی کودک)

 

آزمون دکتری مجموعه مشاوره و راهنمایی  (2130)

دانشگاه های  پذیرنده

مواد امتحانی

رشته ها ی مرتبط که فارغ التحصیلان آن در آزمون این کد رشته می توانند شرکت کنند.

اصفهان (مشاوره خانواده)

زبان انگلیسی

- کلیه گرایش های علوم تربیتی

- کلیه گرایش های مشاوره و راهنمایی

- روانشناسی بالینی

- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

اصفهان (مشاوره شغلی)

استعداد تحصیلی

شهید چمران اهواز (مشاوره خانواده)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل :

آمار و روش تحقیق – روانشناسی شخصیت

 

علامه طباطبایی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

خوارزمی تهران (روزانه و شبانه)

 

هرمزگان - بندرعباس(مشاوره خانواده)

 

پردیس دانشگاه خوارزمی تهران

 

پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

(برگرفته از سایت سنجشwww.sanjesh.org )

آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

ü      در آزمون دکتری تخصصی سال 92 هر داوطلب مجاز به انتخاب پنج محل دانشگاهی می باشد که حوزه آزمون هر داوطلب همان واحد دانشگاهی انتخابی اول می باشد.

ü      در هر رشته تعدادی از داوطلبان با توجه به اولویت نمره آزمون به مصاحبه دعوت می شوند.

ü      پس از انجام مصاحبه نمره کل دعوت شدگان به مصاحبه بر اساس 75 درصد نمره آزمون و 25 درصد تمره مصاحبه تعیین و سپس به ترتیب نمره کل از بالاترین نمره به پایین ترین نمره رتبه بندی می شوند.

ü      گزینش دانشجو در هر رشته با اولویت نمره کل و محل های دانشگاهی داوطلب در انتخاب های پنج گانه و به تعداد ظرفیت هر محل دانشگاهی انجام می شود.

ü      آزمون دکتری دانشگاه آزاد  1392 در روز های 3 و 4 اسفندماه 1391 برگزار شد.

    آزمون دکتری رشته روانشناسی تربیتی

دانشگاه های  پذیرنده

مواد امتحانی

 

ضرایب

 

واحد رودهن (113)

یادگیری

 

1

واحد علوم و تحقیقات (123)

 

روانشناسی رشد

 

1

واحد علوم و تحقیقات اصفهان (568)

 

اندازه گیری و ارزشیابی

 

1

 

آمار و روش تحقیق در علوم تربیتی

 

1

 

روانشناسی تربیتی

 

1

 

زبان تخصصی انگلیسی

 

1

 آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشگاه های  پذیرنده

مواد امتحانی

 

ضرایب

 

 

واحد علوم و تحقیقات (123)

 

روانشناسی بالینی

 

1

 

روانشناسی رشد

 

1

 

روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی

 

2

 

روش های ارزیابی و اندازه گیری

 

1

 

زبان تخصصی انگلیسی

 

2

 

آمار و روش تحقیق

 

1

 

اصول ژنتیک

 

1

آزمون دکتری رشته مشاوره

دانشگاه های  پذیرنده

مواد امتحانی

 

ضرایب

 

واحد علوم و تحقیقات (123)

 

آمار و روش های تحقیق در مشاوره

 

1

 

نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

1

 

نظریه ها و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی

 

1

 

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

 

1

 

نظریه ها و روش های مشاوره گروهی

 

1

 

متون تخصصی مشاوره به زبان انگلیسی

 

1

(برگرفته از سایت دانشگاه آزاد www.azmoon.net )