دفترچه کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره (سراسری) 

کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره در یک نوبت برگزار می شود. این کنکور شامل دو دفترچه می باشد که زمان دفترچه اول 105دقیقه و دفترچه دوم 45 دقیقه می باشد و داوطلبان باید از میان دروس گرایش های ارشد مشاوره تنها سؤالات دروس مربوط به گرایش خود را جواب دهند.
این سؤال برای تعداد زیادی از داوطلبان مطرح می شود که چرا در زمان کنکور به آن ها سؤالات رشته مشاوره، سؤالات رشته روانشناسی تربیتی و یا سؤالات رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی داده می شود؟ آیا باید به این سؤال ها پاسخ گفت؟ جواب این سؤال خیر است و داوطلبان باید تنها به دروس رشته انتخابی کارشناسی ارشد خود پاسخ دهند.در جداول زیر اطلاعات دو دفترچه آورده شده است:

 

 

جدول اطلاعات دفترچه سوالات شماره 1 کنکور کارشناسی ارشد مشاوره (مدت زمان پاسخگویی 105 دقیقه)

 

نام دروس

تعداد سؤالات

زبان عمومی و تخصصی

30

آمار و روش تحقیق

20

مبانی مشاوره و راهنمایی

20

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

20

نظریه های مشاوره و روان درمانی 20
روانشناسی شخصیت 20
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره 20