کنکور کارشناسی ارشد مدیریت یک دفترچه بوده (تمامی دروس تمامی گرایش ها در یک دفترچه گنجانده شده) و در نوبت صبح برگزار می شود. ضرایب دروس، نام دروس کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی مربوط به هریک از گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام ارشد مدیریت راه اندازی شده است. با عضویت در آن می توانید به منبع گرانبهایی از مطالب مفید و ارزنده دست پیدا کنید.

 

جدول ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

شماره دفترچه

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

1

30

3

تئوری های مدیریت

15

2

تحقیق در عملیات

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت اسلامی

15

4

بازاریابی

 

 

جدول ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

شماره دفترچه

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

1

30

3

تئوری های مدیریت

15

3

مدیریت منابع انسانی

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت اسلامی

15

4

بازاریابی

 

 

 

جدول ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

شماره دفترچه

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

1

30

3

تئوری های مدیریت

15

2

مدیریت اسلامی

15

3

مالیه عمومی و بودجه

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

3

مدیریت منابع انسانی

 

 

 

جدول ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

شماره دفترچه

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

1

15

2

مدیریت اسلامی

30

3

تئوری مدیریت

15

3

تحقیق در عملیات

20

3

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

3

مدیریت تولید

 

 

 

جدول ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

شماره دفترچه

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

1

15

2

مدیریت اسلامی

30

3

تئوری مدیریت

15

2

تحقیق در عملیات

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت تولید

 

 

 

جدول ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

شماره دفترچه

150 دقیقه

30

2

زبان عمومی و تخصصی

1

15

2

مدیریت اسلامی

30

2

تئوری مدیریت

20

3

ریاضی و آمار

20

3

اقتصاد خرد و کلان

15

4

مدیریت مالی

15

4

ریسک و سرمایه گذاری

15

4

حسابداری مالی و صنعتی

 

 

 

جدول ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

شماره دفترچه

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

1

30

3

تئوری های مدیریت

15

2

مدیریت اسلامی

15

2

تحقیق در عملیات

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت تولید

15

2

بازاریابی

 
 

 

 

جدول ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

شماره دفترچه

180 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

1

20

3

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت اسلامی

15

3

مبانی کارآفرینی

30

2

تئوری مدیریت

15

2

مدیریت بازاریابی

 

 

 

بودجه بندی زمان در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت:

 دقت داشته باشید کل زمان در نظر گرفته شده برای کنکور و تمامی گرایش ها، جمعاً 150 دقیقه است که هر داوطلب می بایست این زمان را میان دروسی که مربوط به گرایش خودش است تقسیم نماید. در جلسه کنکور به تمامی داوطلبان رشته مدیریت (کد 1142) صرفنظر از گرایش مورد نظر داوطلبان، دفترچه یکسانی داده می شود و هر داوطلب بنا به گرایش مورد نظر خود، به سوالات مریوط به خودش پاسخ خواهد داد.

 

 استراتژی پیروزمندانه:

هیچ اجباری وجود ندارد مبنی بر اینکه شما باید به ترتیب سوالات دفترچه پاسخگوی تست ها باشید بلکه توصیه ما این است که شما دروس را صرف نظر از ترتیب دفترچه و بر مبنای میزان تسلط خود پاسخ بدهید؛ به این معنی که از دروسی شروع کنید که تسلط بیشتری بر آنها دارید و به همین ترتیب پیش بروید.

توجه کنید که بعضی از تستها نیاز به بیش از دو دقیقه زمان داشته و بعضی دیگر کمتر از 30 ثانیه زمان برای پاسخ نیاز دارند. پس در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت حتماً این موضوع را در نظر داشته باشید و زمان خود را درست مدیریت نمائید.  تلاش کنید تستها را با توجه به ارزش آنها زمانبندی نمائید، این کار را در منزل تمرین نمائید.

 

جمع بندی به روش 3 گام:

 

داوطلبانی که مسیر رسیدن به قله موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت رو  با نقشه راه و ابزارهایی که 3گام در طول مسیر در اختیارشون گذاشته، پیمودند (منظور کسانی هستند که مسیر کنکور را با برنامه ریزی 3گام پیش رفته اند) در بازه زمانی نزدیک به کنکور بسته های "جمع بندی به روش 3گام" در اختیارشون قرار خواهد گرفت تا به این ترتیب بتونن به بهترین شکل به مرور و دسته بندی مطالبی که خوندن بپردازند و با اعتماد به نفسی که ناشی از تسلطشون به مباحث کنکور هست، با سرعت و آرامش خاطر بیشتر باقی مسیر رو به سلامتی طی کنند و به موفقیت برسند.