گرایش های کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش های کارشناسی ارشد رشته مدیریت شامل بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، تکنولوژی، فناوری اطلاعات، کارآفرینی و مدیریت مالی در اینجا آمده است. گرایش های ارشد مجموعه مدیریت دارای دروس مختلف بوده و حتی این دروس در گرایشات مختلف، ضرایب مختلفی نیز دارند.

 

 

گرایش های کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های مختلفی است که دروس مختلف در هر یک از این گرایش ها متفاوت بوده و حتی این دروس در گرایشات مختلف، ضرایب مختلفی نیز دارند. گرایش های اصلی این مجموعه عبارتند از:

مدیریت بازرگانی و منابع انسانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت کارآفرینی، مدیریت مالی،  که ذیلاً به بررسی و تشریح هر یک از این گرایش ها می پردازیم:

 

جدول گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت در یک نگاه

 

نام گرایش

دروس و ضرایب

مدیریت بازرگانی

زبان عمومی و تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار ضریب 2، پژوهش عملیاتی ضریب2، مدیریت اسلامی ضریب 2، مدیریت بازاریابی ضریب 4

مدیریت منابع انسانی

زبان عمومی و تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار ضریب 2، مدیریت اسلامی ضریب 2، منابع انسانی ضریب 4، مدیریت بازاریابی ضریب 2

مدیریت دولتی

زبان عمومی و تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، منابع انسانی ضریب 3، مالیه عمومی و بودجه ضریب 3، مدیریت اسلامی ضریب 2،اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار ضریب 2

مدیریت صنعتی

زبان عمومی و تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، ریاضی و آمار ضریب 3، پژوهش عملیاتی ضریب3، مدیریت تولید ضریب 3، مدیریت اسلامی ضریب 2، اقتصاد خرد و کلان ضریب2

مدیریت تکنولوژی

زبان عمومی و تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، ریاضی و آمار ضریب 2، پژوهش عملیاتی ضریب2، مدیریت تولید ضریب 2، مدیریت اسلامی ضریب 2، اقتصاد خرد و کلان ضریب2

مدیریت فناوری اطلاعات

زبان عمومی و تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار ضریب 2، مدیریت اسلامی ضریب 2، پژوهش عملیاتی ضریب2، مدیریت تولید ضریب 2، مدیریت بازاریابی ضریب 2

مدیریت کارآفرینی

زبان عمومی و تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب2، اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار ضریب 3، مدیریت اسلامی ضریب 2، مبانی کارآفرینی ضریب 3، مدیریت بازاریابی ضریب 2

مدیریت مالی

زبان عمومی و تخصصی ضریب2، مدیریت اسلامی ضریب 2، تئوری مدیریت ضریب2 ، اقتصاد خرد و کلان ضریب3، ریاضی و آمار ضریب 3، حسابداری مالی و صنعتی ضریب4، مدیریت ریسک ضریب4، مدیریت مالی ضریب4

ضمنا با عضویت در کانال مجموعه مدیریت می توانید اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت و بهترین منابع کنکور ارشد مدیریت به دست آورید.

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

رشته مدیریت بازرگانی در مفهوم عام آن شامل طیف وسیعی از سازمان ها می‌شود زیرا بیشتر سازمان های تجاری، صنعتی و خدماتی مانند بانک ها، شرکت‌های بیمه و کارخانه های صنعتی به دنبال کسب سود هستند و موسسه بازرگانی و انتفاعی محسوب می‌شوند. در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به بررسی اصول، روشها و مهارت هایی پرداخته  می شود که مدیران سازمانهای تولیدی، اقتصادی، خدماتی و بازرگانی باید از آن مطلع باشند؛ بعنوان مثال نحوه تصمیم‌گیری در مورد روشهای برنامه ریزی تولید، کانال های توزیع و فروش، چگونگی سرمایه‌گذاری، روش های بازاریابی، برنامه های افرایش وفاداری مشتریان، جذب نیروی انسانی و .... که در هر سازمانی برای یک مدیر مطرح می‌گردد، در این گرایش آموزش داده می ‌شود.

 

دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

 از دروسی که دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مقطع ارشد می گذرانند می توان به: مدیریت  منابع انسانی پیشرفته، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مدیریت، تحلیل آماری، حسابداری مدیریت، تحقیق در عملیات پیشرفته، اقتصاد مدیریت و ...  اشاره نمود. البته دروس تخصصی با توجه به زیر گرایش تعیین می شود. دروسی مانند: تحقیقات بازاریابی، رفتار مصرف کننده، سازمانهای پولی و مالی ، مدیریت صادرات و واردات و .....

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع انسانی:

یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی می بایست به سنجش تقاضای موجود در بازار و چگونگی برآورده کردن و رفع این نیازها بپردازد و گاهی پا را از این نیز فراتر گذاشته و در بازار به نیازسازی می پردازد و با استمداد از تفکر خلاق، در ایجاد بازار جدید و ارائه خدمات متنوع و تازه، ابداع روشهای جدید در عرضه و توزیع و بازاریابی، به عنوان یک کارآفرین به ایفای نقش می پردازد.

 

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت بازرگانی و منابع انسانی:

زیر گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عبارتند از: مدیریت بازاریابی، بازاریابی بین الملل، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول، مدیریت مالی، مدیریت بیمه، بازرگانی بین الملل و ....

مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در سطح دکترای تخصصی نیز دارای گرایش های مختلفی مانند مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت مالی، مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، مدیریت بازاریابی و مدیریت بازرگانی بین الملل اشاره نمود.

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

این گرایش نخستین بار در سال 1333 تحت عنوان علوم اداری در موسسه علوم اداری زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. هدف کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تربیت مدیران شایسته‌ای است که بتوانند وظایف پنجگانه مدیران را به نحو احسن در سازمانها انجام دهند.

 

نکته مهم این است که در گرایش مدیریت دولتی، با رویکرد کلان به مباحث مرتبط با مدیریت پرداخته می شود چرا که در اینجا ذی نفع سازمان خاصی نیست. بلکه طیف وسیعی از افراد جامعه و البته سازمان ها، تحت تاثیر تصمیمات مدیران دولتی قرار می گیرند.

 

دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

از جمله دروسی که دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مطالعه خواهند نمود عبارتند از: مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مدیریت، تحلیل آماری، فرایند خط مشی گذاری، نظام های اداری تطبیقی و ...  اشاره نمود. البته دروس تخصصی با توجه به زیر گرایش تعیین می شود. دروسی مانند: نظریات و فرایند ارتباطات سازمانی، سمینار در مسائل رفتاری، مدیریت بهره وری نیروی انسانی و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و...

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، می‌توانند مشاغلی از قبیل: کارشناس اداری، کارشناس امور کارکنان، کارشناس آموزش، کارشناس تشکیلات و روش ها، طبقه ‌بندی مشاغل ، مدیریت سیستم حقوق و دستمزد، برنامه‌ ریزی نیروی انسانی و ...  را در سطوح میانی و سرپرستی واحدهای اداری و خدماتی وزارت‌خانه‌ ها، سازمان های دولتی و  خصوصی و شهرداری ها را عهده‌ دار شوند.

 

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت دولتی

زیر گرایش های رشته مدیریت دولتی عبارتند از: ساختار و تشکیلات و روش‌ها، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تحول سازمانی و مدیریت مالی دولتی گرایش‌ های مذکور در 20 واحد درسی مشترک بوده و تفاوت آن ها در 8 واحد درسی است.

مدیریت دولتی در سطح دکترای تخصصی نیز دارای سه گرایش سیاستگذاری (خط‌مشی گذاری)، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می ‌باشد.

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

قرن حاضر، قرن رقابت سرعت، کیفیت و بهره‌وری است و لازمه ادامه حیات سازمان در عصر حاضر، درک زمان و شرایط و برنامه‌ریزی برای استفاده از این تحولات و همگام شدن با آنهاست به این معنی که امروزه نمی‌توان یک واحد تولیدی یا صنعتی پیشرفته و بزرگ را  با تکیه بر مدیریت سنتی اداره کرد؛ بلکه باید با استفاده از مدیران کارآمد و اثربخش در بخش‌های مختلف یک سازمان، مانند بخش تولید و یا بخش نیروی انسانی، راه رسیدن به اهداف سازمانی را هموار نمود. یکی از علل عدم موفقیت در بسیاری از صنایع این است که بسیاری از مدیران این سازمانها فارغ التحصیل و دانش آموخته مدیریت صنعتی نیستند.

 

دروس کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

از جمله دروسی که دانشجویان مدیریت صنعتی در مقطع ارشد می گذرانند می توان به: بررسی مسائل انسانی در صنعت، تحلیل آماری، مدیریت استراتژیک صنعتی، حسابداری مدیریت و ...  اشاره نمود. البته دروس تخصصی با توجه به زیر گرایش تعیین می شود. دروسی مانند: سیستم های صف، اصول شبیه سازی، مدیریت کیفیت و بهره وری، برنامه ریزی و کنترل موجودی ها و ....

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دارای سه بعد اصلی فنی و تکنیکی ، بعد مالی و بعد رفتاری و اجتماعی می باشد که بعد فنی و تکنیکی در دروس تحقیق در عملیات و کنترل پروژه، بعد مالی در درس هایی مانند حسابداری صنعتی و بعد رفتاری و اجتماعی در دروس رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و تئوری های مدیریت مورد توجه قرار می گیرد؛ البته برخی از دروس این گرایش مانند مدیریت تولید و عملیات به هر سه این ابعاد می ‌پردازد. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی در بازار کار دارای رقابتی محسوس با فارغ التحصیلان مهندسی صنابع هستند و می توانند در قسمت های مدیریت تولید، اداره حفاظت فنی و قسمت کنترل کیفیت کالا مشغول بکار شوند. این مدیران آموزش دیده توانایی فعالیت در امور مربوط به مدیریت و کنترل پروژه را دارند و با تسلط بر نرم افزار های این رشته می توانند بازار کار بسیار جذابی داشته باشند.

 

 

 

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت صنعتی

 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دارای دو زیر گرایش است: مدیریت تولید و تحقیق در عملیات که گرایش تحقیق در عملیات از جمله گرایش هایی است که در بسیاری از دانشگاههای آمریکا و کانادا در دانشکده های مدیریت ارائه می شود. دانشجویان گرایش مدیریت تولید نیز می توانند آینده آکادمیک روشنی داشته باشند.

 

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی

 این گرایش به دنبال پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم پایه و مهندسی و دانش و روشهای مدیریت است. این گرایش، یک تخصص بین رشته ای می باشد که میان علوم مختلف از جمله علوم طبیعی، اجتماعی، تجزیه صنعتی، تئوری کسب و کار و مهندسی ارتباط برقرار می نماید.

 

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

با گسترش جهانی شدن و بالتبع افزایش استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها، بسیاری از سازمان ها با حجم انبوهی از داده ها در سازمان مواجه می شوند که از یک سو برای استفاده از آنها به فیلتری صحیح نیارمندند تا بمباران اطلاعاتی نشوند و بتوانند از اطلاعات مربوط استفاده نمایند و از سوی دیگر سهل انگاری و غفلت از داده های موجود می تواند به عدم کارایی سازمان منجر شود، لذا در ساده ترین تعریف مدیریت فناوری اطلاعات عبارتست از استفاده از داده های موجود در سازمان جهت تصمیم گیری صحیح و بموقع.

 

دروس کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

دروسی که در کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات غالباً ارائه می شود عبارتند از: امنیت اطلاعات، امنیت داده، داده کاوی، مدیریت زنجیره تامین؛ تجارت الکترونیک، مدیریت سیستم، مدیریت چرخه‌ عمر محصول، مدیریت دانش و ...

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات با تسلط به مباحث تئوری مدیریت و منابع انسانی، همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با دروس کامپیوتر و IT ، امکان برقراری ارتباط با سطوح عملیاتی و هدایت موسسات تولید کننده نرم افزار یا واحدهای نرم افزاری از سازمان های بزرگ را خواهند داشت. البته بازار کار این  دانش آموختگان گاهی با مهندسین فن آوری اطلاعات هم پوشانی دارد.

 

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

 زیر گرایش های این رشته عبارتند از: نظام کیفیت فراگیر، مدیریت منابع اطلاعاتی و  سیستم های اطلاعاتی پیشرفته. در خارج از ایران رشته مدیریت فناوری اطلاعات ممکن است در دانشکده های فنی و مهندسی که مربوط به مهندسی کامپیوتر هستند ارائه شود و یا دانشگده جداگانه ای با عنوان MIS داشته باشند.

 

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 مدیریت کارآفرینی عبارت است از هشیار بودن و گوش بزنگ بودن افراد برای شکار فرصت هایی که ممکن است کمتر کسی به آن فکر کند. هدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت فعالیتهای کارآفرینانه در بخش خصوصی و بخش عمومی است. چنانچه داوطلبان کارشناسی ارشد کارآفرینی دارای تجربه کار عملی در یکی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی باشند دروس برایشان بسیار جذاب تر و عملی تر خواهد بود.

 

 

 

دروس کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

این رشته دارای 18 واحد درس اصلی است و دروس تخصصی با توجه به گرایش تعیین می شود. از جمله دروسی که دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی خواهند گذراند عبارتند از: مدیریت استراتژیک کارافرینی، طراحی و تدوین طرح کسب و کار، مدیریت نواوری و تکنولوژی سازمانی، حسابداری صنعتی و ...  اشاره نمود. البته دروس تخصصی با توجه به زیر گرایش تعیین می شود.

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی بعنوان مدرس، مدیران سازمان ها، پژوهشگران و متخصصین مدیریت کارآفرینی با دانش و مهارت و نگرش کارآفرینی وارد عرصه های اقتصادی– اجتماعی کشور شده و به تسریع روند توسعه پایدار ملی کمک نمایند. البته با توجه به جدید بودن این گرایش در مقایسه با سایر گرایش ها، فارغ التحصیلان این گرایش آینده آکادمیک خوبی نیز خواهند داشت و می توانند در این حوزه به تدریس به عنوان استاد دانشگاه، تدوین مقاله و تالیف کتاب بپردازند.

 

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت کارآفرینی

 گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی عبارتند از گردشگری، کسب و کارجدید، کسب و کار الکترونیکی، فناوری اطلاعات، بین الملل ، توسعه و گرایش سازمانی.

 

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی قبل از سال 1388به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد و برای کنکور نیز دروس یکسان با ضرایب یکسان داشتند؛ اما به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها بر موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری از سال 1388 به یکی از گرایشات مستقل کارشناسی ارشد مدیریت تبدیل شد. دروس تخصصی جدیدی که پس از تفکیک، برای قبولی در کنکور این گرایش معرفی شد عبارتند از مدیریت ریسک و حسابداری مالی و صنعتی که فارغ التحصیلان حسابداری با این دروس آشنا بوده و در مباحث حسابداری تسلط بیشتری نسبت به مدیریتی ها دارند، بنابراین حسابداری ها آمار قبولی خوبی در رشته مدیریت مالی دارند.

 

دروس کارشناسی ارشد مدیریت مالی

از جمله دروسی که دانشجویان مدیریت مالی در مقطع ارشد می گذرانند می توان به تجزیه و تحلیل صورت های مالی،مدیریت مالی پیشرفته، سازمانهای پولی و مالی، بازار پول و سرمایه و ...  اشاره نمود.

 

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری، بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارایه روشهای نوین مالی) تامین مالی و اعتباری و ... می توانند در مشاغل مرتبط سازمانی از جمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد و اقبال زیادی به این رشته وجود داشته است.

 

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت مالی

با توجه به دروس گرایش مدیریت مالی، انتخاب این گرایش برای ادامه تحصیل به افرادی پیشنهاد می‌شود که اولاً دارای پایه محاسباتی و تحلیلی قوی بوده و ثانیاً رشته مقطع کارشناسی آن‌ها مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی یا حسابداری باشد، چرا که احتمال موفقیت این دسته از افرد در این رشته بیشتر است. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا هم در ایران و هم در خارج از کشور وجود دارد و در حال حاضر در ایران دوره های دکتری مدیریت مالی با گرایش های مهندسی مالی، بانکداری، بیمه و حقوق مالی است.

 

 

تغییر رشته - تغییر گرایش در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت

تغییر رشته:

کارشناسی ارشد مدیریت از آن دسته رشته هایی است که در آن طیف وسیعی از داوطلبان از رشته های گوناگون شرکت   می نمایند و درصد زیادی از داوطلبان شرکت کننده تغییر رشته ای می باشند که عمده آن ها از رشته های مرتبط نظیر مهندسی صنایع می باشد لذا داوطلبان تغییر رشته ای را می توان به 3 دسته اساسی تقسیم نمود:

1- داوطلبان با رشته کارشناسی مرتبط نظیر مهندسی صنایع

این افراد در رشته های صنعتی، تکنولوژی و مدیریت فناوری اطلاعات می توانند به خوبی نتیجه بگیرند و درصد زیادی از رتبه های برتر این گرایش ها از رشته مهندسی صنایع تغییر رشته داده اند. نقطه ضعف این دسته از داوطلبان دروس تئوری های مدیریت، مدیریت مالی و بازاریابی است.

 در مورد تفاوت دو رشته مدیرت صنعتی و مهندسی صنایع باید گفت که رشته مهندسی صنایع بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع می‌پردازد اما رشته مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاری صنایع تاکید بیشتری دارد؛ برای مثال در یک کارخانه روش تولید یک محصول و بررسی جزئیات آن بر عهده مهندس صنایع می‌باشد و اداره نیروی کارخانه مورد نظر و ارتباط واحد صنعتی فوق با محیط اطرافش بر عهده مدیریت صنعتی است. قابل ذکر است که در بازار کار معمولا مهندسین صنایع شناخته شده تر از مدیران صنعتی هستند!

2- داوطلبان با رشته کارشناسی فنی مهندسی

عموما این دسته از داوطلبان در دروس محاسباتی پیشینه قوی دارند و به خوبی با دروس ریاضی، آمار و تحقیق در عملیات ارتباط برقرار می نمایند اما در دروس مدیریت مالی و بازاریابی و تئوری های مدیریت ضعف دارند .

3- داوطلبانی که در دو دسته فوق جای نمی گیرند. این دسته از داوطلبان در دروس محاسباتی مشکل دارند البته شدت آن به اندازه  داوطلبان مدیریت نیست و نقطه قوت آن ها درس اقتصاد است و لذا این دسته از داوطلبان نسبت به سایر داوطلبان (حتی داوطلبانی که کارشناسی آن ها مدیریت بوده) باید تلاش بیشتری نمایند تا بتوانند به موفقیت موردنظر دست یابند.

 

تغییر گرایش در کارشناسی ارشد مدیریت:

عمده تغییر گرایش ها به صورت زیر است.

تغییر گرایش از سایر گرایش ها به مدیریت مالی:

افرادی که به گرایش مالی تغییر گرایش می دهند بایستی درنظر داشته باشند که این کار ریسک بسیار بالایی دارد و دروس تخصصی این رشته سنگین می باشد.

تغییر گرایش از سایر گرایش ها به مدیریت بازرگانی:

بیشترین تعداد تغییر رشته ای ها در این دسته می گنجند و درست به همین دلیل تعداد متقاضیان این گرایش بیشتر از سایر گرایش های مجموعه مدیریت است.

تغییر گرایش از سایر گرایش ها به مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات:

افراد گرایش های مختلف درین تغییر گرایش نسبتاً هم سطح هستند اما باید توجه داشته باشند که درس مدیریت تولید می تواند برای آن ها مسئله ساز باشد.

 

 

 

 

گام اول را مقتدرانه بردارید

مشاوره تیم 3گام برای انتخاب گرایش در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

همیشه و در موقعیت های مختلف شنیده ایم که اولین قدم، سخت ترین قدم است. در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت هم این گفته صادق هست اما نه به این دلیل که کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کنکور بسیار بسیار سختیه که داوطلب رو برای برداشتن اولین قدم دچار تردید میکنه، بلکه سخت بودن برای برداشتن اولین قدم در اینجا معنی دیگه ای پیدا می کنه.

باید خدمتتون عرض کنیم که کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت جز کنکورهایی است که بسیاری از داوطلبان اون، تغییر رشته ای هستند و از طیف بسیار متفاوتی از رشته ها (از رشته های مختلف فنی و مهندسی گرفته تا علوم پایه و علوم انسانی) اون رو برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند و هر کدوم هم برای کارشون دلایل موجهی دارند (از عدم علاقه به رشته تحصیلی کارشناسی گرفته تا امید به داشتن بازار کار بهتر). اما بعد از تصمیم برای تغییر رشته که کار ساده ای هم نبوده، نوبت به انتخاب گرایش می رسه. با توجه به اینکه در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت گرایشهای بسیار متنوعی وجود داره (حدود 10 گرایش مختلف) انتخاب گرایشی که بتونه هم علایق اونها رو پوشش بده، هم احتمال موفقیت افراد با توجه به توانمندی هاشون بالا باشه و هم آینده شغلی خوب و جذابی براشون رقم بزنه، یکی از مهم ترین، حساس ترین و استراتژیک ترین تصمیمات هست؛ البته ازین نکته نباید غافل شد که تصمیم به تغییر گرایش در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت، برای داوطلبانی هم که رشته کارشناسی اونها مدیریت بوده، اتفاقی شایع هست.

بنابراین بیش از نیمی از داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت، در مورد انتخاب گرایش مردد هستند (البته با اغماض در مورد کسانی که فقط بنا به جو حاکم و یا استناد به گفته عده ای معدود و بدون توجه به علاقه و توانمندی و امکاناتشون، گرایش موردنظرشون رو انتخاب می کنند).

به علت وجود نیاز مبرم داوطلبان به اطلاعات در مورد گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت، تیم 3گام در این تصمیم گیری مهم و حساس کنار شما خواهد بود تا بتونید با انتخاب گرایش صحیح، موفقیت و آینده شغلی و تحصیلی سرشار از توانگری رو برای خودتون رقم بزنید.

به این منظور تیم 3گام، در زمینه مشاوره انتخاب گرایش کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت، اطلاعات بسیار مفید و ارزنده ای رو در اختیار شما دوستان و راهجویان عزیز قرار خواهد داد تا نخستین قدم رو محکم بردارید و در راهی که برای رسیدن به موفقیت خواهید پیمود، هرگز شک و تردید رو به خودتون راه ندید.

 

 

سایر بخش های مجموعه مدیریت

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  نسترن دیناروند ‏ - 01/9/1

  سلام من دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی هستم، میخواستم بدونم بعدا میتونم برای مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بخونم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/9/13

  سلام خدمت شما بله میتونید تغییر رشته بدید
  برای اطلاعات بیشتر میتونید از لینک زیر یک جلسه مشاوره تغییر رشته رزرو کنید
  مشاوره تغییر رشته 

 • تصویر فرد

  ویدا سعادتی ‏ - 01/8/23

  سلام خسته نباشید ،من رشته تحصیلیم در مقطع کارشناسی مدیریت دولتی هست ،الان می‌خوام برای ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بخونم ،میخواستم بدونم نیازه دروس جبرانی گرفته بشه یا با هم مرتبط هستن مشکلی نداره.
  ممنون میشم راهنمایی کنین.

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/23

  سلام خدمت شما بستگی به نظر گروه دانشگاهی که قبول میشین داره 

 • تصویر فرد

  ویدا سعادتی ‏ - 01/8/23

  سلام خسته نباشید ،من رشته تحصیلیم در مقطع کارشناسی مدیریت دولتی بود،الان می‌خوام مدیریت فناوری اطلاعات بخونم برای ارشد .
  میخواستم بدون نیازه دروس جبرانی گرفته بشه یا با هم مرتبط هستن مشکلی نداره
  ممنون میشم راهنمایی کنین.

 • تصویر فرد

  Zahra Hashemi‏ - 01/8/17

  سلام
  لینک کانال تلگرام رو میذارید لطفا

 • تصویر فرد

  محسن صادقی ‏ - 01/7/14

  سلام وقت بخیر
  بنده مدرک کارشناسی روابط عمومی و رسانه دارم
  در آزمون مدیریت بازرگانی و تجارت الکترونیکی قبول شدم. خواستم بدونم این دو رشته باهم مرتبط هستند

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/7/16

  سلام خدمت شما بله تا حدودی ارتباط دارن با هم

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 01/4/10

  سلام وقتتون بخیر
  من کارشناسی حسابداری دارم
  سال گذشته کنکور ارشد شرکت کردم و دریک دانشگاه غیرانتفاعی پذیرفته شدم
  اما تمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه سراسری دارم به نظرتون اگر برای سال آینده کنکور ارشد مدیریت شرکت کنم احتمال قبولیم بیشتر میشه و آینده بهتری داره ؟

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 01/2/27

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشید من لیسانس مهندسی معدن دارم اما میخام گرایشی از مدیریت بخونم که بتونم وارد کارهای دولتی بشم مخصوصا ادارات و بانکها
  بنظرتون کدوم گرایش رو من انتخاب کنم؟
  تشکر

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/2/27

  سلام خدمت شما معمولا در ازمون های استخدامی بانک همه گرایش های مدیریت رو میپذیرن ولی شرایط مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی بهتر هست

 • تصویر فرد

  سلیمی‏ - 01/1/16

  با سلام ممنون از مطالب مفیدتون
  میخواستم بپرسم من کارشناسی ادبیات فرانسه خوندم، میتونم برای ارشد مدیریت شرکت کنم؟ و به نظرتون کدوم گرایش میتونه بهتر باشه برای مهاجرت؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/1/17

  سلام خدمت شما بله می تونید برای کنکور ارشد مدیریت اقدام کنید 
  گرایش های مدیریت وکلا رشته های علوم انسانی مهاجرت باهاشون سخت هست مخصوصا اگر فول فاند بخواین ولی بین گرایش های مدیریت گرایش صنعتی برای اینکه امکان دادن مقاله کمی و عددی بیشتری وجود داره شانس بییشتری هست

 • تصویر فرد

  fatemeh.razavi‏ - 00/12/18

  سلام من کارشناسی مدیریت بیمه ام میتونم برای ارشد حسابداری بخونم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/12/18

  سلام خدمت شما بله مشکلی نیست می تونید تو هر کدوم از گرایش های ارشد مدیریت که خواستین شرکت کنید

 • تصویر فرد

  رضوان‏ - 00/11/9

  سلام من لیسانس ادبیات انگلیسی دارم برای ارشد میتونم مدیریت بازگانی بخونم ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/11/9

  سلام خدمت شما بله می تویند هر کدوم از گرایش های ارشد مدیریت که علاقه دارین شرکت کنید 

 • تصویر فرد

  Mm‏ - 00/11/3

  سلام عذر خواهی میکنم من با لیسانس مدیریت صنعتی میخوام ارشد مدریت مالی بخونم منابع کنکوری ک برای ارشد مدیریت مالی باید بخونم چیاس

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 00/11/4

  سلام خدمت شما می تونید از مطلب زیر استفاده کنید
  منابع ارشد مدیریت مالی

 • تصویر فرد

  Mm‏ - 00/10/26

  سلام من کارشناسی مدریت صنعتی دارم آیا میتونم برای ارشد مدیریت مالی بخونم؟!!!

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/10/27

  سلام خدمت شما بله می تونید هر کدوم از گرایش های ارشد مدیریت که می خواین رو انتخاب کنید 

 • تصویر فرد

  مری‏ - 00/9/18

  سلام‌وقتتون بخیر،من لیسانس حسابداری دارم،برای اینکه در ثبت نام کنکورکارشناسی ارشد گرایشMBAشرکت کنم چه رشته ای رو باید در کنکور بزنم؟؟

 • تصویر فرد

  Z‏ - 00/9/16

  سلام ،وقتتون بخیر ،من لیسانس مدیریت اموربانکی دارم ،درحین امادگی برای ازمون استخدامی بانک میخوام ارشد هم شرکت کنم ،بنظرشما چه رشته ای وچه گرایشی بخونم که منابع بهم نزدیک باشه ودرعین حال اکثرارگان ها این رشته رو پذیرش داشته باشند ازجمله اموزش وپرورش
  ایا اقتصاد خوبه ؟چه گرایشی
  یا مدیریت مالی
  نمی دونم .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • تصویر فرد

  Z‏ - 00/9/16

  سلام ،وقتتون بخیر ،من لیسانس مدیریت اموربانکی دارم ،برای ارشد چه رشته ای بخونم که اکثرارگان ها پذیرش داشته باشند ؟چه رشته ای چه گرایشی ،ممنون از راهنماییتون

 • تصویر فرد

  Zahra‏ - 00/9/14

  سلام من مدیریت بازرگانی خوندم میخوام ارشد بخونم خواستم ببینم از گرایشهاش کدوم راحتره🙏😊

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/1/14

  سلام
  من کارشناسی کشاورزی خوندم الان میخواستم ارشد اطلاعات وحفاظت اطلاعات بخونم .۳۰سالمه وخانم هستم آیا میتونم وارد دانشگاه علوم وفنون ارتش بشم و این رشته رو بخونم یانه؟

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 99/9/23

  سلام من کارشناسی برق قدرت خوندم. حالا برای آزمون ارشد میتونم برای مدیریت یا نرم افزار شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  ساناز‏ - 99/8/14

  سلام رشته ی کارشناسی من ادبیات بوده ولی برای ارشد میخوام mba یا نرم افزار شرکت کنم. با توجه به بازار کار و اپلای کدوم یکی رو توصیه میکنید؟ مدرک کارشناسی برای کار و اپلای اهمیت زیادی داره یا خیر؟

 • تصویر فرد

  دنا‏ - 99/6/17

  سلام وقتتون بخیر.من دانشجوی رشته ی روانشناسی عمومی .مقطع کارشناسی هستم..متونم برای ارشد رشته ی مدیریست کارافرینی رو انتخاب کنم؟؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 99/5/15

  سلام. آیا میتوان بعد از اخذ ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک ، برای دکتری در رشته مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری اقدام کرد؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/11/22

  سلام من داشنجوی مدیریت بازرگانی در مشهد هستم ایا دانشگاه روزانه مدیریت مالی در مشهد هست اخه نمی خوام از شهر دیگه برم اخه فکر میکنم دانشگاه فردوسی اینو نداره

 • تصویر فرد

  Zahra حسنی‏ - 98/11/14

  سلام من لیسانس مهندسی صنایع پیام نور دارم ومیخوام در یکی از گرایشهای مدیریت ادامه تحصیل بدم ،ریاضیات قوی ندارم اما معدل لیسانسم ۱۶.۵هست شما کدام یک از گرایش ها را برام پیشنهاد میکنید که برای سازمانهای دولتی هم در اینده مفید باشد منظور استخدام در این سازمانها هست؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/11/4

  سلام خدمت همه عزیزان..یه سوال داشتم ممنون میشم اگه کمکم کنید.من کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم و ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت مالی...واسه استخدام کارشناسی مالی تویه بیمارستان قبول شدم بنظرتون توی بررسی مدارک برام مشکلی پیش نمیاد چون استخدامی مدیریت مالی میخاست...ولی مدرک کارشناسی من نوشته مدیریت بازرگانی مدیریت مالی

 • تصویر فرد

  حانیه‏ - 98/9/24

  سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی گرفتم وبعد از آن مدرک فلا یت دیسپچری گرفتم حالا میخوام ارشد بخونم مونم چه رشته ای بخونم که با این دوتا مرتبط باشه خودم بین سه تا رشته :(مدیریت بازرگانی) ، (هواشناسی و ژئو فیزیک )و (mba) موندم و اگه پیشنهاد بهتری وجود داره ممنون میشم راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  ماریا‏ - 98/9/23

  سلام ،من لیسانس مدیریت صنعتی دارم الان میخوام واسه ارشد ثبت نام کنم ریاضیات و حل مسائلم خوبه اللته در حد متوسطه ،در انتخاب بین مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی موندم بنظرتون کدوم بهتره ؟از نظر بازار کار و اینکه ارتباطش با دروس کارشناسی مدیریت صنعتی ؟

 • تصویر فرد

  مطهری‏ - 98/9/22

  سلام من کارشناسی مدیریت بازرگانی خوندم برای ارشد میتونم مدیریت رسانه بخونم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/9/23

  سلام خدمت شما بله مشکلی بابت شرکت تو کنکور ارشد مدیریت رسانه ندارین
  میتونین برای مطالعه مطالب اختصاصی ارشد مدیریت رسانه هم به صفحه زیر مراجعه کنید
  ارشد مدیریت رسانه

 • تصویر فرد

  میلاد م‏ - 98/9/16

  سلام وقت بخیر-من کارشناس IT در یک سازمان دولتی هستم برای ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات رو انتخاب کنم بهتره یا مهندسی کامپیوتر باتوجه به ساعت کم درس خوندم و مشغله زیاد؟ باتشکر

 • تصویر فرد

  مری‏ - 98/7/13

  با سلام ببخشین کسی با فوق mbaدر چه رشته ی مدریتی در ایران میتونه دکتری بخونه

 • تصویر فرد

  mina‏ - 98/7/4

  سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم گرایش های رشته مدیریت اموربانکی در مقطع ارشد و دکتری چی هست؟ اگر راهنمایی کنید ممنون میشم

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/8/9

  سلام وقت بخیر شما می تونید برای ادامه تحصیل تو رشته مدیریت امور بانکی،
  زیر گرایش بانکداری از مدیریت مالی رو انتخاب کنید

 • تصویر فرد

  شیوا‏ - 98/5/17

  سلام
  من لیسانس چندرسانه ای دارم میخواستم بدونم کدوم یک از مدیریت ها رو میتونم بخونم؟البته خودم به مدیریت مالی علاقه دارم.لطفا راهنماییم کنین

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/8/9

  سلام 
  شما هر کدوم از گراتیش های رشته مدیریت رو که بخواین می تونید بخونید 

 • تصویر فرد

  iman‏ - 98/4/28

  سلام.وقت بخیر..
  میخواستم بپرسم کسی که کارشناسی بازرگانی داره ارشد میخواد مدیریت مالی بخونه باید پیش ترم پاس کنه؟ (واحدهای اصلی که توی کارشناسی وجود نداشته)

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/8/9

  سلام 
  پیش نیازهایی که دانشجویان باید تو یه رشته پاس کنن به عوامل مختلفی بستگی داره که یکیش دانشگاهه و ممکنه دانشگاهیی که قبول میشید اصلا پیش نیاز نذاره براتون

 • تصویر فرد

  فاطمه خدابنده‏ - 98/4/21

  سلام وقتتون بخیر ارشد رشته مدیریت بیمارستانی داره یا اینکه رشته ای نزدیک به ا ین رشته من ارشد مدیریت ازاد اوردم متشکرم

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/8/9

  سلام
  رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان می تونه براتون مناسب باشه بعد از اون بسته به هدفی که دارین گرایش های مجموعه مدیریت مثل منابع انسانی یا مدیریت دولتی هم خوبه 

 • تصویر فرد

  Mozhi‏ - 98/4/20

  سلام ، بین مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت تکنولوژی و مدیریت صنعتی بازار کار کدوم بهتره ؟ و کدوم ریاضیش کمتره؟

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/8/9

  سلام بازار کار با توجه به هدفی که دارین می تونه متفاوت باشه و نمیشه جواب قطعی داد اما از نظر ریاضی مدیریت فناوری اطلاعات ریاضیات کمتری داره 

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/4/2

  با سلام
  من لیسانس حسابداری دارم و خیلی علاقه مند به سرمایه گذاری در بورس
  قصد دارم برای ارشد یکی از گرایش های مدیریت رو انتخاب کنم
  بنظر شما گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک میتونه نزدیک ترین گرایش به علاقه من باشه؟

 • تصویر فرد

  جاويد ‏ - 97/11/29

  با عرض سلام و خسته نباشيد
  بنده كارشناسي برق دارم ميخاستمم ببينم چ گرايشي ار مدريت را پيشنهاد ميدين ؟و اينكه پيش نيازي ك تو دانشگاه ميخوره تقريبا چند واحد ميشه ،من كامنت هاي دوستان را خوندم ولي متاسفانه هم رشته اي خودم را پيدا نكردم
  ممنون از سايت خوبتون

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/3/5

  سلام وقتتون بخیر
  انتخاب گرایش درست واصولی مولفه های مختلفی مثل استعداد و علاقه و مهارت و هدف شما از تحصیل در مقطع ارشد رو داره که باید سنجیده بشه که بتونیم بهتر راهنماییتون کنیم 

 • تصویر فرد

  صادق‏ - 97/11/20

  باسلام
  درپاسخ الناز که پرسیده بودن کدوم گرایش مدیریت ریاضی کمتری داره جهت اطلاع من کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت وتوسعه شهری وروستایی رو گذروندم وبجز یک درس تحلیل آماری که تقریبا مربوط به ریاضی میشه وخیلی هم مشکل نبود دیگه این رشته درسی که ریاضی داشته باشه نداشت وفکرمیکنم رشته آسونی هست

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/3/5

  ممنون از به اشتراک گذاری تجربتون دوست عزیز

 • تصویر فرد

  الناز‏ - 97/11/7

  سلام من لیسانس گرافیک دارم..میخواستم وارد رشته های مدیریتی بشم به خاطر بازار کار...با توجه به رشتم و اینکه اصلا ریاضی خوبی ندارم چه رشته ای و بهم پیشنهاد میدین؟؟؟ممنون

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/3/5

  سلام وقتتون بخیر 
  گرایش های مدیریت برای کنکور همشون ریاضی دارن که به جز گرایش مالی در همه گرایش ها ضریب دو داره اما با توجه به نحوه محاسبه تراز کنکور ارشد شما میتونید استراتژی ای بچینین که این درسو نخونین و سفید بذارین و شانس قبولیتون هم کم نشه در مقطع ارشد هم گرایش های مدیریت مالی وصنعتی بیشتر دروس وابسته به ریاضیات دارند برای اطلاعات بیشتر میتونید ثبت نام کنید توپنل سایت ما و از یک جلسه مشاوره رایگان استفاده کنید 
  موفق باشید 

 • تصویر فرد

  مسلم جمال پور‏ - 97/11/6

  سلام من فارغ تحصیل رشته کارافرینی گرایش خدمات کشاورزی هستم.الان توی ازمون استخدامی دستگاهای زدن مدیریت گرایش کارافرینی خواستم ببینم این همون رشته ماست یا نه اخه توی مدرک ما مدیریت قید نشده

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/3/5

  سلام وقت بخیر بله رشته ای که شما فرمودین زیر مجموعه گروه مدیریت هست
  برای اطلاعات دقیقتر میتونید از دستگاههای مجری سوال کنید که خیالتون راحت بشه 

 • تصویر فرد

  مریم ‏ - 97/11/4

  سلام من کارشناس علوم کامپیوتر هستم به نظرتون میتونم تورشته ارشد مدیریت امور بانکی قبول بشم

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/3/5

  سلام وقتتون بخیر
  در حال حاضر رشته مجزا به اسم بانکداری برای کنکور ارشد نداریم و بعد از ادغام کنکور سراسری و آزاد این رشته یکی از زیرگرایش های گرایش مدیریت مالی شده که دانشگاه های محدودی در این گرایش دانشجو میپذیرند از این نظر که میتونید قبول بشید یا خیر صددرصد با تلاش همه چیز ممکن خواهد بود اما مسلما تلاش هدفمندی نیازه که برای شروع میتونید توی پنل سایت ما ثبت نام کنید و از جلسه مشاوره رایگان استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  Alireza‏ - 97/10/28

  باعرض سلام خدمت دست اندرکاران این سایت...بنده دانشجوی مدیریت بازرگانی هستم و درحال حاضر یک ترم را گذراندم...و راستیتش خیلی علاقه به استخدام در ادارجات دولتی در بخش اجرایی دارم(اما ترجیحا علاقمند به کار در بانک ها و ادارجات بیمه هستم)
  والا نمیدونم با رشته ای که الان دارم دستم باز هست برای بانک و اینجور چیزا یاخیر...
  قابل ذکر است که من در دروس ریاضی و حلیات بسیار ضعیفم و حفظیات فوق العاده ای دارم...
  خواستم بدونم بین رشته ی خودم که بازرگانیه و مدیریت امور بانکی کدومش محاسبات و ریاضیات کمتری داره؟؟؟ بنظرتون عاقلانست که از الان تغییر رشته بدم برای امور بانکی یا بیمه؟؟؟
  یا اینکه رشته ی خودم خوبه...؟
  (خواهشا درنظر بگیرید که ریاضیاتم ضعیفه)
  ممنون میشم اگه زودتر پاسخ بدید چون وقت زیادی ندارم...
  باتشکر.

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/3/5

  سلام وقتتون بخیر 
  با توجه به حساسیتی که موضوع مطرح شده داره میتونید در پنل سایت ما ثبت نام کنید و از یک جلسه مشاوره کاملا رایگان استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  رعنا مرتضی پور ‏ - 97/10/24

  سلام من کارشناس مدیریت بیمه هستم امسال کنکور ارشد میدم به نظرتان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه قبولی و استخدام داره

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 98/3/5

  سلام وقتتون بخیر سوالتون خیلی کلی هست بله هرسال دانشگاه هایی هستن که این رشته رو پذیرش دارن از نظر استخدامی هم طبق وضعیت کلی ای که وجود داره تو کشور هرچندوقت یبار ممکنه اطلاعیه بزنن واعلام نیاز کنن 

 • تصویر فرد

  عليرضا‏ - 97/10/6

  باسلام و احترام بنده ليسانس مكانيك سال 81 اخذ كردم و الان در يك شركت نيمه دولتي مشغول هستم واسه ادامه تحصيل در رشته مديريت بخصو ص مديريت بازايابي علاقه مند شدم ميخواستم دانشگاهها و مراكزي كه ميشه ثبت نام كرد كه بدون كنكور باشه و زمان كلاسهاش در روزهاي تعطيل باشد را به بنده معرفي كنيد. متشكر

 • تصویر فرد

  میلاد شاه محمدی‏ - 97/10/1

  سلام من عمران ساختمان سازی خوندم ولی برا ارشد رشته مجموع مدیریت ها را زدم من همکنون در شهرداری شاغل هستم با اوجه به شرایط بنده چه رشته ای را زیر مجموع مدیریت بخونم برام بهتره ممنون 

 • تصویر فرد

  یلدا‏ - 97/9/26

  سلام من کارشناسی علوم سیاسی خوندم الان میخام ارشدمدیریت ثبت نام کنم کدوم گرایشوبخونم که بازارکارش خوب باشه وریاضیمم ضعیفه شماچ گرایشیوپیشنهادمیدین؟مرسی

 • تصویر فرد

  F.yusuf‏ - 97/9/18

  سلام
  ببخشید شما با رشته مدیریت مهندسی آشنا هستید؟ میتونید اطلاعات کاملی راجع بهش بهم بدین؟ و اینکه کدوم دانشگاه های ایران و تهران مخصوصا این رشته رو برای ارشد داره؟
  من کارشناسی ام رو مکانیک خوندم، آیا به نظر شما مناسبه که ارشد این رشته رو بخونم؟

 • تصویر فرد

  narsis‏ - 97/9/11

  سلام میخواستم بدونم مدیریت بازرگانی دریایی جز گرایش های مدیریت بازرگانی به حساب میاد؟؟؟و اگه تو استخدامیا نوشته بشه که مدیریت بازرگانی کل گرایش ها ،مدیریت بازرگانی دریایی رو هم شامل میشه؟

 • تصویر فرد

  رویا‏ - 97/9/5

  سلام من من لیسانس مدیریت صنعتی هستم اما خیلی تو دروس ریاضیات و حسابداری میلنگم و دوست دادم ادامه تحصیل بدم با توجه به اینکه هیچ سررشته ای تو بقیه رشته ها ندادم مجبورم رشته و زیر شاخه های رشته خودم رو ادامه بدم راستش رشتمم رو خیلی دوست دارم اما تو ریاضیاتش میلنگم دوست دارم ارشد بازرگانی یا مالی بخونم یه راهنمتیی میخواستم باید چیکار کنم ایا کشش دارم ؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 97/8/29

  سلام وقت بخیر. امسال کنکور دارم و رشته م ریاضیه . در آینده میخوام رشته ی MBAرو دنبال کنم.چه رشته ای برای راه یابی به این رشته مناسب تره؟

 • تصویر فرد

  ali‏ - 97/8/12

  سلام
  من دانشجوی لیسانس زبان انگلیسی هستم. می خواستم ببینم برای ارشد میتونم در گرایش های مدیریت ادامه بدهم؟؟

 • تصویر فرد

  علی سمائی‏ - 97/4/28

  سلام من کارشناسی حسابداری دارم میخوام مدیریت بخونم کدام گرایش بهتر است

 • تصویر فرد

  ریما‏ - 97/4/26

  سلام من کارشناسی مدیریت صنعتی هستم میتونم ارشد مدیریت مالی یا مدیریت گمرک بخونم ؟

 • تصویر فرد

  زهره ‏ - 97/4/18

  سلام
  من کارشناسی مهندسی صنایع دارم می خوستم برای ارشد تغییر رشته بدم به دلیل ان که رشته تحصیلی کارشناسی بازار کاری بیشتر در کارخانه ها داره میخواستم تغییر رشته بدم تا بتونم با ارشد بازار کار بهتری در زمینه شغل های اداری و دولتی داشته باشم ممنون میشم کمکم کنید که کدام شاخه از رشته مدیریت را انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  حمید عالی منش‏ - 97/4/16

  با سلام و احترام خدمت شما .جناب آقای شیخ نظری من در حال تحصیل ارشد در رشته حسابداری هستم آیا برای دکترا میتونم مدیریت بازرگانی یا ام بی ای بخونم.واقعا از مشاوره های خوب شما نهایت تشکر رو دارم.

 • تصویر فرد

  mojtaba .f‏ - 97/3/29

  سلام من نیروی قراردادی شرکت نفتم بالیسانس حسابداری واسه ارشد مدیریت مجاز شدم ولی نمیدونم کدوم گرایش رو بزنم که بعد اگه جابجام کردن تو واحدهای دیگر شرکت نگن این مدرک بدرد اینجا نمیخوره لطفا راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  سیامک‏ - 97/3/28

  سلام روزتون بخیر . من کارشناسی صنایع غذایی دارم . اما هیچ رضایتی از رشته خودم ندام . حافظه بسیار عالی دارم . میخوام ارشد مدیریت بخونم که هم ایران و هم خارج از ایران بدردم بخوره . شما از رشته های مدیریتی کدوم رو پیشنهاد میکنید ؟؟؟ در حال حاظر مدیر بازرگانی یه کارخونه مبلمان هستم .

 • تصویر فرد

  مینا کرمی‏ - 97/3/18

  با سلام من کاربر "مانا" هستم که آقای شیخ نظری لطف کردن جواب من را دادند. من دیروز همین سوال را از سایت سازمان سنجش پرسیدم: "که آیا با داشتن ارشد مدیریت صنعتی آیا میتوان در ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شرکت کرد؟" و جواب سازمان سنجش خیر بود..
  دلیلشون هم این هست که شرکت مجدد در همان رشته قبلی ممنوع می باشد.
  ولی باز برای من سوال هست که رشته قبلی مدیریت صنعتی بوده و رشته انتخابی جدیدم مدیریت فناوری اطلاعات هست... اینها که متفاوت هستند

 • تصویر فرد

  ملیحه ‏ - 97/3/17

  سلام.من در رشته مدیریت در کنکور ارشد مجاز به انتخاب رشته شدم.در زمان ابتدای ثبت نام گرایش بازرگانی رو انتخاب کرده ام و کد مربوطه رو وارد کردم..اما الان میتونم در انتخاب رشته علاوه بر انتخاب های گرایش بازرگانی ، گرایش های دیگر از جمله مدیریت IT رو هم انتخاب کنم؟با توجه به اینکه من در مقطع کارشناسی ، فناوری شبکه های کامپیوتری خوندم.

 • تصویر فرد

  محسن کرمی ‏ - 97/3/14

  سلام من لیسانس کامپیوتر نر م افزار هستم ارشد رشته مدیریت مجاز شدم کدضریب 1 که مدیریت بارزگانی با رتبه 17001و کدضریب 2 که مدیریت دولتی با رتبه 32220 و کدضریب4 که مدیریت فنوری اطلاعات با رتبه 21774 شدم که اینا به نظرم خودم خوبه شما کدومو پیشنهاد میدین؟ و کدوم دانشگاه پیام نور یا غیرانتفاعی ؟البته اینم بگم من خودم مدیریت فناوری اطلاعات دوست دارم ولی همدان نداره چون شهر همدان باشم بهتره به خاطر محل کارم

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 97/3/14

  باسلام. من ریاضی و حساب کتابم ضعیفه . تو دبیرستان هم انسانی خوندم . کارشناسی اقتصادگرفتم الان برای ارشد رشته مدیریت مجاز هستم . کدوم رشته مدیریت راحت تره . من فقط دنبال مدرک هستم . کدوم رشته نسبتا راحته؟ راهنمایی کنیید ممنون

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 97/2/30

  سلام و درود.
  بین رشته مدیریت بازرگانی و mba چه فرق های وجود داره و برای فاند گرفتن در خارج از کشور کدام یک بهتره؟

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/31

  سلام
  رشته MBA بیشتر برای کسانی مناسب هست که ریاضیشون قویه م معمولا فارغ التحصیلان فنی و مهندسی میرن MBA. ولی مدیریت بازرگانی عمومیت بیشتری داره و چه کسانی که فنی و مهندسی بودن یا رشته های دیگه، میتونن وارد این رشته بشن.
  منابع کنکور هم هم برای این دو رشته متفاوته، مثلا در MBA سه درس رو باید بخونید ( ریاضی، زبان، GMAT ) که هر سه این دروس رو باید در خوبی باشید اگر میخواید جای خوب قبول بشید.
  ولی منابع مدیریت بیشتر و متفاوت هست و همچنین داری ضرایب متفاوتی هست.
  برای فاند گرفتن در مقطع دکتری هم اکثر دانشگاه های دنیا برای چه MBA و چه گرایش های مدیریت بازرگانی فاند های متفاوتی دارن. ولی شما باید توانمندی و رزومه خوبی داشته باشید که فاند خوبی دریافت کنید.

  موفق باشید

 • تصویر فرد

  مانا‏ - 97/2/7

  سلام وقت بخیر من لیسانس مهمدسی کامپیوتر دارم. فوق لیسانس مدیریت صنعتی خوندم و تازه فارغ التحصیل شدم. امکانش هست دوباره کنکور ارشد شرکت کنم و اینبار مدیریت فناوری اطلاعت بخونم؟ سپاسگزارم

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام 
  با توجه به شرایطی که فرمودید، بله میتونید

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 97/2/3

  سلام من لیسانس حسابداری دارم ولی علاقه ای به این رشته ندارم و دردرس های ریاضی و آمارو... هم ضعیف هستم.میخوام کنکور ارشد مدیریت شرکت کنم اما نمیدونم کدوم گرایشش بهتره لطفا راهنمایی کنید.ممنون

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام 
  ملاک اصلی در انتخاب رشته، علاقه و استعداد شماست.
  اگر از رشته ای که الان هستید رضایت ندارید، مدیریت مالی هم به شما پیشنهاد نمیشه.
  از شاخه ها و زیر شاخه های مختلف مدیریت در سایت و اپلیکیشن 3گام، مطلع شوید و با دید باز و سنجیده ادامه راه تحصیلیتون رو انتخاب کنید.

 • تصویر فرد

  شکیلا‏ - 97/2/2

  سلام من کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم میخواستم بدونم برای ارشد کدام رشته از مدیریت بهتر است ؟ با توجه به این که از درس حسابداری و مدیریت مالی خوشم نمیاد ولی به ریاضی علاقه دارم

 • تصویر فرد

  بی نام‏ - 97/1/29

  سلام،من فارغ التحصیل ارشد روانشناسی بالینی هستم ،،ایا میتونم ارشد مدیریت بازرگانی منابع انسانی رو بخونم، یا نه؟؟باید از پایه شروع کنم،؟؟ممنون میشم پاسخ دهید.

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام
  بله در صورت فارغ التحصیلی کامل میتونید شرکت کنید.
  مدیریت منابع انسانی مکمل جذابی میتونه برای شما باشه. و شما باید کتاب های رشته مدیریت منابع انسانی رو تهیه بفرمایید که از پایه و اساس وارد مقوله مدیریت و گرایش مدیریت منابع انسانی بشوید.

 • تصویر فرد

  Masoumeh‏ - 97/1/19

  سلام خسته نباشید
  من دانشجوی مدیریت بازرگانی هستم دنبال یه گرایش خوب برای مقطع ارشد هستم البته در کشور المان شما چه رشته ایو پیشنهاد میکنید که هم بازار کار خوبی داشته باشه هم زبان انگلیسی دراون کاراریی بیشتری داشته باشه البته من مد نظرم MBA هست ولی اطلالاعات دقیقی راجبش ندارم ممنون میشم راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام 
  اکثر گرایش های مدیریت دارای بازار کار خوب و آینده روشنی هستند که گرایش های بازرگانی، مالی، منابع انسانی، کارآفرینی از جمله رشته هایی هستند که شما میتونید بر حسب علاقه تون یکی از این گرایش ها رو انتخاب کنید.
  و اما در رابطه با MBA، که بیشتر فارغ التحصیلان فنی و مهندسی به این رشته گرایش پیدا میکنند و شما که در کارشناسی هم مدیریت بازرگانی خوندین، چندان پیشنهاد نمیشود.

 • تصویر فرد

  الهه ایمانی‏ - 97/1/13

  سلام ، وقتتون بخیر
  من کارشناسی مدیریت صنعتی خوندم
  اما نمیدونم برای ارشد کدوم گرایش مدیریت رو بخونم که بازار کار خوبی هم تو ازمونای استخدامی هم تو شرکت ها داشته باشه، ممنون میشم راهنماییم کنید.

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام
  شما بر اساس علاقه و توانایی هایی که در خودتون میبینید اولویت بندیتون رو شکل بدید. گرایش های بازرگانی و مالی جزو پر طرفدارترین گرایش ها هستن
  البته باز هم ملالک اصلیتون علاقه مندی به گرایشتون باشه

 • تصویر فرد

  ناصر حقیقی‏ - 96/12/2

  سلام خدمت سایت 3گام
  ببخشید من یه سوال داشتم ؟؟؟
  من تازه میخوام کنکور سراسری بدم ، خیلی خیلی زیاد هم علاقه دارم به رشته ی مدیریت و MBA
  میشه بگین که باید از کدوم رشته ی تحصیلی وارد این حوضه بشم (ریاضی یا تجربی ) و بعد باید چه کار کنم ؟؟؟
  واقعا خیلی خیلی زیاد از شما سپاس گذارم ❤️❤️❤️❤️

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام خدمت شما
  گرایش های رشته مدیریت با رشته MBA، از نظر منابع تفاوت های زیادی داره.در رابطه با گرایش های مدیریت شما باید در خصوص هر کدوم اطلاعات کاملی داشته باشید و طبیعتا معرفی تمام گرایش ها در این پیام نمیگنجه و شما میتونید از مطالب سایت و اپلیکیشن 3 گام بهره مند بشید تا این گرایش ها رو بهتر بشناسید.
  در رابطه با MBA هم این نکته رو بگم که بیشتر داوطلبین رو فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی تشکیل می دهند که توانایی ریاضی بالایی دارند که این مورد رقابت برای قبولی در دانشگاه های خوب MBA رو سخت میکنه. در این رشته شما باید روی سه درس مسلط باشید; ریاضی،زبان و GMAT

 • تصویر فرد

  صباح رضایی‏ - 96/12/1

  سلام من لیسانس مدیریت دولتی هستم .اطلاعاتی درمورد گرایش( بودجه و مالیه )و (منابع انسانی) میخوام برای کارشناسی ارشد.
  لطفا درمورد نقاط قوت وضعف این دو رشته و آینده کاریشون و تحصیل اطلاعات بهم بدین

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام
  شما با مراجعه به مطالب سایت و اپلیکیشن 3گام میتونید بطور کامل از این گرایش ها اطلاعات کسب کنید

 • تصویر فرد

  P‏ - 96/11/30

  سلام 
  من الان دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی سراسری هستم و میخوام که مدیریت ترجیحا بین الملل یا فناوری اطلاعات دانشگاه سراسری قبول بشم با وجود معدل کم کارشناسی امکانش وجود داره؟

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام
  بله چرا که نه ؟! 
  قطعا همه کسانی که رتبه های خوبی رو کسب کردن، همگی معدل های فوق العاده نداشتن
  شما هم با مطالعه هدفمند و هوشمندانه میتونید درصد های بالایی رو کسب کنید و به رتبه های خیلی خوبی برسید

 • تصویر فرد

  زینب ‏ - 96/11/29

  سلام من صنایع خوندم اگه بخوام ارشد مدیریت بازرگانی بخونم توی رشته های شناور باید چه رشته ای رو انتخاب کنم ؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام
  شما براساس هدف و علاقه  اولیت هاتون رو مشخص و بعد انتخاب کنید

 • تصویر فرد

  فاطیما‏ - 96/11/28

  با سلام کارشناسی حسابداری دارم و علاقه زیاد به رشته مدیریت دارم البته که بازار کار برام خیلی مهمه و سعی دارم به عنوان کارشناس و یا کارمند بانک باشم یا ی حسابدار بنظرتون برای ارشد چی بخونم ؟

 • تصویر فرد

  آقای مقدم درخشان‏ - 97/2/19

  سلام
  اگر در ریاضی و دروس محاسباتی قوی هستید، مدیریت مالی گرایش ایده عالی براتون محسوب میشه.

 • تصویر فرد

  ساناز‏ - 96/11/25

  سلام وقتتون بخير من ليسانس شيمي دارم ميخوام براي ارشد مديريت بخونم كار شركتي دوست ندارم و بيشتر علاقه به تدريسو معاونت و مديريت اموزشگاه دارم امكانش هست راهنماييم كنيد چه گرايشي انتخاب كنم؟باتوجه به اينكه هفته اينده ثبت نام كنكوره ارشده

 • تصویر فرد

  سلما عارفي‏ - 96/11/25

  سلام وقتتون بخير من كارشناسي شيمي كاربردي خوندم ولي چون بازار كار شيمي بيشتر در شركت ها هست دوست ندارم براي ارشد شيمي بخونم نظرم روي مديريت اجرايي ، آموزشي بود چون درست دارم تدريس كنم يا مديريت و معاونت يه مدرسه يا آموزشگاه داشته باشم و يا كلا كاري كه پاره وقت باشه نميدونم الان چه رشته اي برم امكانش هست راهنماييم كنيد با توجه به اينكه چند روز اينده ثبت نام كنكور ارشده؟

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 96/11/25

  باسلام خدمت کارشناس محترم
  و تشکر از پاسخ بجای شما
  بنده کارشناسی گیاهپزشکی هستم.متاسفانه باتوجه به وضعیت بد کشاورزی گرچه علاقه مند به ادامه تحصیل هستم ولی بخاطر استخدام دنبال تغییر در رشته هایی هستم ک عمومیت دارند مثل حسابداری و مدیریت؟کدام رشته بنظرتون بهتره از لحاظ استخدام و بازار بیرون(شرکتها و..) مخصوصا در مجموعه مدیریت کدام گرایش مناسبتر و نزدیکتره به این شرایط؟؟
  خیلی ممنون میشم سریعتر جواب بدید

 • تصویر فرد

  مستانه‏ - 96/11/7

  سلام وقتتون بخیر
  من لیسانس عمران دارم میخوام ارشدمدیریت بخونم وبازارکارش برام مهمه درس های حفظی رودوست ندارم وحل کردنی روبیشترعلاقه دارم نمیدونم کدوم گرایش روبخونم البته به طراحی دوخت هم فکرمیکنم دوست دارم یه رشته ای باشه ک بعدااگه شدجایی استخدام بشم واگه نشدلااقل بعدش طراحی دوخت بخونم وخودم یه کاری روراه بندازم باتوجه به اینکه شوهرم کارگاه گلدوزی داره. بهم میگن مدیریت نخون همون طراحی بخون ولی من خودم پرستیژکاری برام مهمه ومیخوام اگه یه روزی کارطراحی کردم بایه مدیریت خوب باشه وتوش موفق بشم شمانظرتون چیه؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 96/11/6

  سلام
  من کارشناسی مهندسی نفت دارم.منتهی علاقه ایی بهش ندارم و فعال بازار بورس هستم.میخواستم ببینم از بین رشته های مدیریت کدوم رو پیشنهاد میدید؟

 • تصویر فرد

  رها‏ - 96/10/20

  سلام من رشته تجهیزات پزشکی لیسانس گرفتم میخام ارشد حفاظت اطلاعات بخونم ممکنه ?

 • تصویر فرد

  Tara‏ - 96/10/20

  سلام من رشته تجهیزات پزشکی لیسانس گرفتم ارشد علوم تربیتی ابتدایی بخونم خوبه ?

 • تصویر فرد

  رها‏ - 96/10/20

  سلام من لیسانس تجهیزات پزشکی دارم برای ارشد میتونم اطلاعات و حفاظت اطلاعات شرکت کنم بعد من 25سالمه

 • تصویر فرد

  مرجان‏ - 96/10/17

  سلام و عرض خسته نباشید
  من لیسانس معماری دارم .ولی برای ارشد قصد ادامه معماری رو ندارم...بر سر دو راهیم که چی بخونم..نمیدونم چی بخونم که هم علاقه داشته باشمهم بازار کار مناسبی داشته باشه....دروس ریاضی و حفظی و این چیزامم خوبه...از طرفی دوست دارم بازذگانی بخونم ولی نمیدونم تغییر رشته اش برام خیلی سخته یا نه...و این که تو ارشد چه دروسی رو باید علاوه بر دروس ارشد پاس کنم...ایا این رشته بدردم میخوره یا نه...لطفا راهنمایی کنین

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 96/10/16

  سلام من لیسانس مهندسی آب میخونم و الان به این نتیجه رسیدم که به رشته مدیریت علاقه دارم به نظر شما کدوم گرایش مدیریت رو انتخاب کنم؟؟

 • تصویر فرد

  وحید سلیمانی‏ - 96/10/1

  سلام و عرض ادب خدمت شما
  بنده لیسانس برق دارم و بنا به شرایطی در کارگزینی پالایشگاهی در تهران مشغول بکار شدم. قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رو دارم.
  اما نمیدونم کدوم گرایش به درد موفقیت شغلی من میخوره...لطفا راهنمایی کنید چون آیندم با این تصمیم رقم میخوره. مرسی از راهنمایی های دلسوزانه ی شما
  یاعلی

 • تصویر فرد

  ali‏ - 96/9/23

  من لیسانس مدیریت دارم میخوام ارشد حقوق بخونم چند واحد اضافه میخوره یهم

 • تصویر فرد

  رکسانا رضاخان‏ - 96/9/21

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم که مدیریت دولتی برای ارشد جزء رشته های شناور هست؟؟؟

 • تصویر فرد

  سپیده عباسی‏ - 96/9/20

  باسلام وخسته نباشید.من کارشناسی شیمی کاربردی دارم.میخوام ارشد مدیریت بخونم‌.بازارکار برام خیلی مهم شده و اینکه محاسبات وریاضیم ضعیفه.چه گرایشی از مدیریت رو انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  مهدی ‏ - 96/9/20

  سلام بنده مهندسی مکانیک خوندم و برای جذب در سازمان های دولتی میخام در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بخونم.با توجه به تجربیاتی ک دارید کدوم رشته ی مدیریت رو بهتر و دارای بازکار فراوان میدونید؟؟؟در ضمن با توجه به نوع رشته بنده ک فنی مهندسی هست در هنگام قبولی چند واحد پیش میخوریم؟؟؟ممنون میشم سریع جواب بدید چون زمان ثبت نام در حال اتمامه

 • تصویر فرد

  mahnaz‏ - 96/9/19

  ﺳﻼﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮاﻥ ﺧﻮﻧﺪﻡ اﻻﻥ ﻣﻴﺨﻮاﻡ اﺭﺷﺪﻣﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﺑﻨﻆﺮﺗﻮﻥ ﻛﺪﻭﻡ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﺭﻳﺖ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻩ?

 • تصویر فرد

  حمیدرضا حاجی هاشمی‏ - 96/9/18

  سلام
  بنده لیسانس مشاوره و راهنمایی دارم
  برای شرکت در آزمون ارشد، ابا رشته روانشناسی تبلیغات داریم
  یا اینکه ارشد رشته های تبلیغات در چه گروه تحصیلی وجود دارد؟

 • تصویر فرد

  zahra‏ - 96/9/18

  سلام خسته نباشید خیلی خوشحالم ک سایتتونو دیدم ممنون میشم جواب منم بدید
  من لیسانس حسابداری دارم و کمتر از یک ساله ک فارغ التحصیل شدم علاقه انچنانی ندارم ب رشته خودم دوس داشتم تو یکی از رشته های مدیریت شرکت کنم ک نسبت ب حسابداری راحتتر باشه و کمتر درسهای یادگیری و حل کردنی داشته باشه با اینحال هدفم استادی و هیئت علمی و کلا کاری ک موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه نمیدونم واقعا چه رشته ای برم گیج شدم چندروزم بیشتر وقت ندارم توروخدا زود جوابمو بدید و کمکم کنیدبتونم درست تصمیم بگیرم🙇

 • تصویر فرد

  حيدري‏ - 96/9/18

  سلام من ليسانس گرافيك دارم تو مدارس غير انتفايي درس ميدم به نظرتون ارشد مديريت اموزشي به درد من ميخوره برا استخدام در اموزش و پرورش ممنون ميشم جواب بدين.

 • تصویر فرد

  علی ‏ - 96/9/17

  با عرض سلام و خسته نباشید من مقطع لیسانس رو مهندسی برق الکترونیک خوندم میخواستم بپرسم برای کارشناسی ارشد کدوم رشته مدیریت راحت تره ممنون میشم ازتون که جواب بدید

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 96/9/14

  سلام وقتتون بخیر بنده کارشناسی عمران خوندم.... ولی خیلی به مدیریت علاقه دارم.... الان وقت مطالعه دروس کارشناسی برای کنکور ارشد رو ندارم..... میخوام اول ارشد عمران و شناور مدیریت شرکت کنم.... سوالم اینه ایا امکان قبولی در دانشگاه ازاد راحته یا نه.... ممنون میشم راهنمایی کنین.... والبته اینکه کدوم گرایش از مدیریت بازار کار خوبی داره و کمی دروسش ساده تر....

 • تصویر فرد

  AREZOO‏ - 96/9/13

  سلام روزتون بخیر .من فارغ التحصیل رشته مدیریت بیمه هستم برای ارشد بهم پیشنهاد میکنن مدیریت مالی بخونم اما نمیدونم بازار کار خوبی داره یا ن چه در بخش خصوصی یا دولتی .اما چون سایت خوبی دارید خواستم ازتون یه راهنمای بگیرم که مدیریت مالی بخونم بهتره یا الکترونیک وتجارت؟؟؟ممنون میشم از پاسخ دهیتون

 • تصویر فرد

  esmaeil‏ - 96/9/12

  با سلام و خسته نباشید
  من کارشناسی مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشین آلات کشاورزی خوندم ولی به دلیل اینکه به رشته ام علاقه ندارم و هم به خاطر استخدام و ...ارشد رو میخوام یکی از گرایش های رشته ی مدیریت رو بخونم لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر .

 • تصویر فرد

  ساجده‏ - 96/9/10

  سلام , من لیسانس عمران گرایش نقشه برداری دارم میخوام برای ارشد ثبت نام کنم با توجه به اینکه هیچ علاقه ای به رشته ی خودم ندارم شاخه مدیریت انتخاب کردم میخواستم بدونم هم از لحاظ بازار کار و با توجه به اینکه هیچ آشناییتی با مدیریت ندارم میخوام بدونم گرایش مدیریت دولتی مناسبه؟ درضمن علاقم به دروس حفظی زیاده و چون زمان زیادی برای مطالعه ندارم میخوام ببینم امکان قبولیم هست در این رشته؟
  یه سوالی هم که داشتم اینه که آیا مدیریت دولتی با مدیریت منابع انسانی فرق داره یا نه منابع انسانی از شاخه های مدیریت دولتی هست؟

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 96/9/9

  سلام خسته نباشید
  من لیسانس عمران دارم الان یه ماه که دارم میخونم برای ارشد ولی وسوسه شدم که به سمت گرایش های مدیریت بیام.. چون حجم درسام خیلی سنگین
  ولی نمیدونم این کار درسته یا نه؟ نظر شما چیه؟ موضوع بازار کارم هست که ظاهرا مدیریت بیشتر از عمران جذب نیرو داره

 • تصویر فرد

  مرریم‏ - 96/8/28

  سلام.ممنون از مطالب مفیدتون
  من کارشناسی مدیریت بازرگانی هستم میخواستم برای ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات رو بخونم
  میخواستم بدونم میتونه انتخاب درستی باشه ؟ (باتوجه به این که علاقه هم دارم)

 • تصویر فرد

  المیرا‏ - 96/8/23

  سلام من لیسانس رشته مدیریت صنعتی رو دارم ولی علاقه به رشته حسابداری دارم یعنی میخوام ارشد حسابداری بخونم میخواستم بدونم ایا صلاحه این تغییر رشته یا اصلا میشه ؟

 • تصویر فرد

  hamed‏ - 96/8/14

  سلام من کارشناسی نرم افزار خوندم مدیریت چه گرایشی برم بهتره؟ و اینکه از الان می خوام شروع کنم واسه خوندن بنظرتون وقت کافی دارم؟

 • تصویر فرد

  zohreh‏ - 96/8/9

  سلام
  ببخشید من فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع هستم میخواستم برای ارشد تغغیر رشته بدم در یکی از گرایش های مدیریت اگر امکانش هست راهنمایی فرمایید ؟و البته بنده بیشتر دنبال کار اداری هستم و میخوام در ارشد رشته ای را انتخاب کنم بیشتر مرا در این زمینه سوق دهد؟ممنون

 • تصویر فرد

  مهرداد‏ - 96/7/25

  سلام خسته نباشید. میخواستم بدونم دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بیمه هم دارد؟؟
  ممنون میشم جواب بدین.

 • تصویر فرد

  Ariyan‏ - 96/7/24

  سلام و خسته نباشید
  من دانشجوی مهندسی شیمی هسستم و قصد تغییر رشته به یکی از گرایش های مدیریت بازرگانی رو دارم، با پر بودن مدرک mba توسط سمینارها علاقم یه این رشته کم شده و اینکه من سابقه ی 3سال مدیریت سالن امفی تئاتر، فروش محصولات و کار در یک شرکت تبلیغاتی بودم، به نظر شما چه رشته ای مناسب تر هستش برای من؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  سیامک‏ - 96/7/18

  سلام
  بین گرایش های رشته مدیریت فناوری اطلاعات کدوم بیشتر مباحث شبکه مطرح میشه و کدوم جا افتاده تره.
  گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته یا گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

 • تصویر فرد

  سمیرا‏ - 96/7/13

  سلام.من کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک هستم.ولی ارشد الکترونیک سخته و کار پیدا نمیشه در این رشته.تصمیم گرفتم ارشد بخونم ولی نمیدونم چه گرایشی برم؟که بتونم استخدام دولت بشم و هم بتونم بخونمش

 • تصویر فرد

  Atefe Sharifi‏ - 96/7/12

  سلام.من لیسانس مدیرت بیمه دارم می خواستم بدونم اگر بخوام ارشد را بهداشت خانواده بخوانم چیکار کنم؟

 • تصویر فرد

  افسون‏ - 96/7/9

  سلام و خسته نباشید به شما و تشکر بابت مطالب مفیدتون
  ببخشید من کارشناسی مهندسی معماری خوندم ولی علاقه زیادی بهش ندارم که ادامه بدم الان میخوام ارشد رشته mba رو بخونم.از الانم شروع کنم.به نظر شما کار درستی هست؟ میتونم موفق بشم تهران قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  اسدالله‏ - 96/7/6

  سلام و عرض ادب دارم خدمت شما ادمین محترم:من میخواهم مقطع کارشناسی ارشد را در بخش mba بگیرم لطف نموده در مورد هزینه آن معلومات بدهید.

 • تصویر فرد

  ziba Mohammadi‏ - 96/7/5

  سلام
  من کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی دارم می خواهم ارشد مدیریت بخونم می خواستم بدونم فردا برای استخدام و کار دچار مشکل نمی شوم چون لیسانسم غیر مرتبط است و این که به استخدام دولتی فکر میکنم آیا با خوندن مدیریت دولتی شانسی برای استخدام دارم به دلیل لیسانس غیر مرتبط
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  عادل‏ - 96/7/4

  سلام من ارشد مدیریت بازرگانی دارم میخواستم ارشد جهانگردی شرکت کنم که مربوط به کارمه بازارش چطوره پیش نیاز خیلی میخورم یا نه ممنون از سایت خوبتون

 • تصویر فرد

  ستاره‏ - 96/6/29

  سلام و خسته نباشید
  من لیسانس کامپیوتر دارم سخت افزار میتونم واسه ارشد زبان شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/6/29

  سلام بله میتونید در مقطع ارشد هر رشته گرایشی انتخاب کنید و در آزمون شرکت نمایید

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 96/6/28

  سلام خسته نباشید..
  من کارشناسی عمران دارم و میخوام در زمینه مدیریت منابع اب و محیط زیست و صنعت ساخت و ساز و مخصوصا بخش راه اندازی شرکت عمرانی با استاندارد های بالا فعالیت کنم...متاسفانه بدلیل خیلی مسائل وقت بررسی رشته هارو ندارم...خواهش میکنم در زمینه انخاب رشته مدیریت کمکم کنید...خودم خیلی به مدیریت استراتژیک علاقه مند شدم و لی نمیدونم با هدف من همخوانی داره یا خیر...ممنون میشم کمکم کنید...

 • تصویر فرد

  یا غفار الذنوب‏ - 96/6/25

  سلام
  من کاردانی و کارشناسی ناپیوسته معماری خوندم، الان می تونم با توجه به وضعییت کاری که دارم، برای ادامه تحصیل در رابطه با کارم، کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل بخونم؟

 • تصویر فرد

  نسرین‏ - 96/6/24

  سلام . من کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی هستم - ارشد مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی ( که متناسب با شغلم هست هم) پیام نور ساری قبول شدم اما ازونجا که ساکن مشهد هستم و شاغلم نرفتم - من کارشناس فروش یک هتل هستم شما چه رشته ای رو پیشنهاد میکنید برای ارشد ؟ و اینکه میشه لطفا فرق mba و مدیریت کسب و کار رو بگین ؟ ممنون میشم . من واسه mba خوندم اما متصدی دانشگاه گفت شما مدیریت کسب و کار قبول شدید و mba نمیخوره تو مدرکتون؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 96/6/23

  با سلام
  لیسانس مدیریت دولتی هستم اما برای ارشد موندم که کدوم رشته و گرایش رو انتخاب کنم
  که هم پرستیژ مدیریت رو داشته باشه و هم بازار کار خوبی
  خودم که به کارهای بورس و بیمه و کارافرینی و بازاریابی و کارهای تکنولوژی و اینترنتی بیشتر علاقه دارم اینم بگم که به کارهای حسابداری علاقه ای ندارم لطفا راهنماییم کنید و گرایش ها روبه ترتیب بازار کار و سودمندیش برای من بگید وهمچنین در مورد مدیریت MBA

 • تصویر فرد

  نسیم‏ - 96/6/20

  سلام من کارشناسی ارشد رشته خط مشی گذاری عمومی قبول شدم به نظرتون رشته خوبیه؟و اینکه من بندرعباسی هستم و دانشگاه زاهدان قبول شدم ارزش رفتن داره؟رشته کارشناسیم هم مدیریت دولتیه

 • تصویر فرد

  السا‏ - 96/6/20

  سلام وقت بخير
  من حدود ٤ ساله تو زمينه پياده سازي و اجراي سيستم مديريت يكپارچه تو سازماني مشغول به كار هستم البته بعد از گذروندن تعدادي دوره آموزشي. چون رشته تخصصيم ربطي به اين حوزه فعاليت نداره(مهندسي كشاورزي با گرايش باغباني)ميخواستم بدونم اگه بخوام رشته مديريتي رو براي كارشناسي ارشد انتخاب كنم كدوم يك از گرايشهاي مديريت تو اين زمينه ميتونه برام مفيد باشه

 • تصویر فرد

  MAHSA‏ - 96/6/13

  سلام من کارشناسی نرم افزار خوندم اما چون با برنامه نویسی و ریاضی مشکل دارم و بیشتر حالت حفظیات علاقه دارم ارشد مدیریت شرکت کردم فقط برای سرگرمی میخوام برم بازار کار و اینا برام مهم نیست میخوام پاس کردن دروس اسون باشه و الان مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل قبول شدم به نظرتون مناسب من هست؟
  و ایا در ارشد مثل کاردانی و کارشناسی استاد میاد درس میده و میره یا اینکه درس نمیدن و فقط حالت تحقیقاتی داره؟

 • تصویر فرد

  مريم‏ - 96/6/11

  سلام من ارشد بازرگاني گرايش تجارت الکترونيک قبول شدم
  ميخواستم ببينم بانکها براي استخدامي اين رشته رو ميخوان يا ن؟
  چون کارشناسي رشتم بانکداري بوده
  ممنون ميشم جواب بديد

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 96/5/22

  سلام خسته نباشید من میخواستم بپرسم که برای رفتن به رشته مدیریت گمرک می شه از مدیریت بازرگانی رفت اخه داخل شهرمون هیچ دانشگاهی این رشته رو نداره؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  مینا‏ - 96/5/21

  سلام من امسال کنکور دادم ئ توی انتخاب رشته موندم که مدیریت ها رو بزنم یانه به خاطر اینکه ریاضیم خوب نیست میشه راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  simin marami‏ - 96/5/19

  سلام من لیسانس ادبیات زبان انگلیسی هستم
  و مایل به تغییر رشته در دوره ارشد هستم میخواهم از رشته های مدیریت ادامه تحصیل بدم،میخواستم بدونم در کدام رشته موفق میشوم و شانس قبولی دارم در دانشگاه های روزانه فقط

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 96/5/19

  سلام من امسال در کنکور سال 96 شرکت کردم رشته ی ریاضی دوست دارم به علت بازار کار خوبی که وارهرحسابداری بخونم اما در انتخاب های بعدیم چند اا هم مدیریت میخوام وارد کنم به نظرتون چه مدیریتی بازار کار خوبی هم در بخش خصوصی هم دولتی داره؟؟؟؟و اینک میتونم تو کارشناسی ارشد از مدیریت برم حسابداری و چطور باید این کارو انجام بدم واقعا ممنونم


 • تصویر فرد

  ترانه‏ - 96/5/19

  سلام .لیسانس زبان دارم .برای ارشد دوست دارم‌مدیریت بخونم به نظر شما کدوم‌گرایشش بهتره؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 96/5/13

  سلام ممنون ازمطلالب کاربردیتون. من لیسانس مهندسی محیط زیست دارم وبازار کارش تقریبا صفره میخواستم بدونم میتونم برای ارشد مدیریت شرکت کنم یانه؟اگر میشه کدوم گرایش مناسبتره (ممنون)

 • تصویر فرد

  شکوفه‏ - 96/5/7

  با سلام من در حال حاضر دانشجوی اقتصاد کشاورزی هستم ایا میتوانم کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی بخونم

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/5/7

  سلام بله میتونید

 • تصویر فرد

  Fateme‏ - 96/4/22

  سلام. من فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر هستم ولی تمایل دارم برای ارشد رشته علوم انسانی شرکت کنم. پیشنهاد شما کدوم یک از گرایشات رشته مدیریت هست؟ رشته ای ک بازار کارش فقط به کارخونه و خارج شهر محدود نشه

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 96/4/22

  سلام خسته نباشید من درمقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی خوندم ومیخوام درهمان مقطع مدیریت بازرگانی بخونم میشه یا نه چون گفته شده دوبار نمیتوان در یک رشته تحصیل شرکت کرد .میخواستم بدونم اینها یک رشته محسوب مشن (مجموعه مدیریت) ؟ممنون اگه زود پاسخ بدین

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/4/24

  سلام نمیتونید دوبار در یک دوره از تخصیل رایگان استفاده کنید
  ولی شبانه ها و بقیه دانشگاه ها رو میتونید

 • تصویر فرد

  بهنام‏ - 96/4/21

  سلام دوستان
  مدیریت بازرگانی -استراتژیک چطور رشته ای هست به درد استخدامی تو ارگان های دولتی میخوره
  لطفا اگه کسی اطلاعاتی داره راهنمایی کنه

 • تصویر فرد

  لعیا‏ - 96/4/14

  سلام خسته نباشید.من لیسانس حسابداری دارم.برای ارشد مدیریت مالی بیشتر مدنظرم هست اما همه میگن آازد راه دور به صرفه نیست.بخاطر رتبه ی بالایی که دارم فقط یا مدیریت مالی میتونم بیارم تازه اگه بیارم یا دولتی .میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما مالی راه دور آازد میصرفه یا دولتی راه نزدیک؟

 • تصویر فرد

  مرجان‏ - 96/4/14

  سلام میخواستم بدونم برای ارشد مدیریت مالی کدوم دانشگاه آزاد بهتره؟ بعد از علوم تحقیقات تهران. تهران مرکز و جنوب بهترن یا ازاد کرج قزوین اگه ممکنه ترتیبشونو بگید

 • تصویر فرد

  sanaz naji‏ - 96/4/10

  سلام
  میخواستم بپرسم با توجه به اینکه من رشته ی کارشناسیم میکروبیولوژی هست و ریاضیاتم خیلی خوب نیست
  1.باورود به رشته ی مدیریت در مقطع ارشد خیلی پیشنیاز باید پاس کنم؟
  2.به نظر شما کدام مدیریت و کدام شاخه برای من بهتره که هم بازار کار خوبی داشته باشه و هم دروس ریاضی و حلیاتش کمتر باشه؟
  و اینکه من فقط میخوام ازاد انتخاب رشته کنم
  پیشاپیش از پاسختون سپاسمندم

 • تصویر فرد

  سعیده ‏ - 96/4/8

  سلام ببخشید خواستم ببینم بنظر شما برای ادامه اگه شرایط بازار کار درنظر بگیریم مدیریت مالی بهتره یا بازرگانی

 • تصویر فرد

  محمد جواهری‏ - 96/4/3

  با سلام می‌خواستم بدونم در رشته ام بی ای بین گرایش استراتژی و گرایش منابع انسانی کدامیک کاربردی تر هستند؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/4/3

  استراتژی

 • تصویر فرد

  sara farhani‏ - 96/3/30

  سلام من کارشناس بازرگانی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هستم رشته ای که من در ان تحصیل کرده ام مترجمی زبان انگلیسی است منتها میخوام مطابق با شغلم رشته ای انتخاب کنم من در خرمشهر زندگی میکنم خواهش میکنم راهنمای منید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بازرگانی دریایی گرایش خوبیه با توجه به شرایط شما.

 • تصویر فرد

  نگین‏ - 96/3/23

  سلام
  من به رشته مدیریت دولتی علاقه دارم . میشه اولویت گرایشهای مدیریت دولتی رو از نظر بازارکار بگید.
  ۱.توسعه منابع انسانی
  ۲.بودجه و مالیه عمومی
  ۳.خط مشی گذاری عمومی
  ۴.رفتار سازمانی
  ۵.مدیریت تحول
  ۶.سیاستگذاری علم و فناوری

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. بهتره در این زمینه از مشاور تخصصی مدیریت کمک بگیرید.

 • تصویر فرد

  مهسا **‏ - 96/3/18

  سلام من رشته کارشناسیم مهندسی صنایع غذاییه حالا واسه ارشد میخام تغییر رشته بدم شما کدوم مدیریت رو پیشنهاد میکنید؟؟؟ و اینکه زبان انگلیسیم خوبه و ریاضیه ضعیفی دارم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  بازرگانی

 • تصویر فرد

  hadi‏ - 96/3/17

  سلام.من لیسانس فناوری اطلاعات دارم حالا واسه ارشد مجموعه مدیریت زدم به نظرتون چیو انتخاب کنم . در ضمن در سازمان دولتی مشغول به کار هستم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. مدیریت تکنولوژی و مدیریت IT

 • تصویر فرد

  كيوان رضايي‏ - 96/3/16

  سلام
  من مهندسي پزشكي خوندم و دوره MBA را هم گذراندم مي خواهم براي ارشد اقدام كنم و خيلي به مديريت تجارت الكترونيك علاقه مند هستم كه گرايش مديريت كسب و كار هستش منتها مي خواهم حتما در اصفهان تحصيل داشته باشم اما گويا فقط پيام نور خوانسار ارشد كسب و كار داره و غيرانتفاعي ها هم مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيك نميدونم كدوم مدرك شون معتبر تر هست براي ورود دكترا؟ميشه كمك كنيد اصلا تو دانشگاههاي مختلف به ترتيب اولويت ها مثلا فراگير - پيام نور -آزاد -غيرانتفاعي

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. آزادها و غیرانتفاعیهای معتبر مرکز استان در یک رده هستند و بعد خود پیام نور و در رده آخر فراگیر قرار داره.

 • تصویر فرد

  Zari‏ - 96/3/12

  سلام
  من لیسانس طراحی لباس دارم . وبرای ارشد دوست دارم مدیریت بخونم. کدوم گرایش میتونه واسم بهتر باشه!

 • تصویر فرد

  نرگس‏ - 96/3/6

  سلام من کارشناسی علوم پایه خوندم ریاضی خوبی ندارم میخوام ارشد مدیریت بخونم فکر میکنم مالی بازار کار خوبی داره اما میترسم وقت بذارم اما از پس ریاضیش برنیام شما چه رشته ایی رو بهم پیشنهاد میدین؟

 • تصویر فرد

  شقایق‏ - 96/3/2

  سلام.مرسی که مردم رو راهنمایی میکنید ! من کارشناسی حسابداری دارم.ولی واقعا این رشته رو دوست نداشتم ..الان میخوام ارشد شرکت کنم,اما نمیدونم چه رشته ای برم که هم آینده شغلی داشته باشه و هم بتونم شرکت کنم . شخصا علاقه به تحلیل های مالی ندارم اما همه میگن مدیریت مالی مناسب است.میشه راهنماییم کنید...

 • تصویر فرد

  asma‏ - 96/2/13

  سلام
  من یه سوال داشتم
  مدیریت صنعتی با mba فرق داره ؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله تفاوت خیلی زیادی هم دارند. به مطالب موجود در سایت درباره این دو رشته مراجعه کنید.

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 96/2/6

  سلام ببخشید من کارشناسیه مرتجمی زبان دارم منتها به خاطر شغلم که کارشناس بازرگانی است میخوام کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بخوانم میخواستم ببینم میشه این کار را انجام بدم یا نه

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/2/6

  سلام بله امکانش هست
  در آزمون ورودی ارشد هیچ گونه ممانعت تغییر رشته ای وجود ندارد

 • تصویر فرد

  سمیه جباری‏ - 96/2/5

  سلام من لیسانس زبان انگلیسی دارم می خوام برای ارشد یکی از رشته های مدیریت وبخونم بازرگانی یا MBA.میشه راهنماییم کنید .فرق این دورشته چیه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/6

  سلام. MBA مدیریت یک بیزینس در مقیاس خرد و کلانه ولی مدیرت بازرگانی مربوط به امور بازاریابی و واردات و صادراته. در واقع MBA تفاوت بنیادی که با بازرگانی داره اینه که شما همه انواع مدیریت ها رو یاد می گیرید ولی تو بازرگانی بیشتر بر روی امور مربوط به بازرگانی و فروش متمرکز می شید.

 • تصویر فرد

  abbas‏ - 96/1/21

  سلام.با تبريك سال نو.من ليسانس مكانيك دارم 5 سال هم تقريبا كار فني مهندسي و بازرسي انجام دادم علاقه هم به كار اجرايي دارم.ميخوام مديريت اجرايي گرايش استراتژيك در مقطع ارشد ادامه بدم نظرتون چيه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/24

  سلام. گرایش خوبیه.

 • تصویر فرد

  fatima‏ - 96/1/21

  سلام من لیسانس آمار دارم و کنکور ارشدرشتهمدیریت شرکت کردک
  به نظر شما کدامگرایشقبولی راحتتر دردانشگاه اصفهاندارد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/24

  دولتی، کار آفرینی

 • تصویر فرد

  Ayat‏ - 96/1/19

  سلام . من لیسانس مکانیک دارم و قصدم راه اندازی کسب و کار آزاد وگسترش آن در حد عالیست و نهایتا مدیریت اون مجموعه. به همین خاطر قصد کردم ارشد مدیریت بخونم. سوال اول اینکه آیا این ارشد میتونه کمکی به من بکنه یا نه؟ و سوال دوم اینکه اگ یاری دهندست چه گرایشی باشه بهتره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/19

  سلام. ارشد خیلی کمک بزرگی براتون هست. مدیریت کارآفرینی خوبه براتون و یا MBA

 • تصویر فرد

  سمانه ميرزايي‏ - 96/1/15

  سلام وقتتون بخير من خرداد ماه ليسانس مديريت بازرگانى از دانشگاه تهران مركز ميگيرم ميخواستم بپرسم كدوم دانشگاه ها ميتونم بدون كنكور براى ارشد ثبتنام كنم ؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/16

  سلام. ارشد بدون آزمون برای آزاد و سراسری و یام نور و غیرانتفاعی و مجازی و پردیس خودگردان نداریم. فراگیر پیام نور فقط ارشد بدون آزمون داره.

 • تصویر فرد

  پریسا‏ - 96/1/6

  سلام وقتتون بخیر. استدعا دارم جوابمو هرچند کوتاه بدید خیلی برام مهمه. من دو ترم دیگه کارشناسی مدیریت صنعتیم رو میگیرم. برای ارشد خیلی خیلی سردرگمم. میگن تو شرایط مشابه بچه های مهندسی صنایع رو ترجیح میدن به فارغ التحصیلان مدیریت صنعتی . خواهش میکنم بگین چی بخونم ؟؟؟ اوضاع زندگیم جوریه که زیاد نمیتونم به علاقه فکر کنم و برام آینده شغلی مهمترین چیزه. دروس ریاضی و حل کردنی هم برام یکم سخته . با توجه به اینایی که گفتم شما چه رشته ای رو پیشنهاد میکنین؟؟
  بی صبرانه منتظر جوابتون هستم . سپاسگذارم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/15

  سلام. رشته مدیریت بازرگانی براتون خوبه به اضافه مدیریت کارآفرینی

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت