نردبان موفقیت را درست انتخاب کن

گاه می‏ شود روشی اشتباه را در راهی درست بکار می‏ بری و گاه روشی درست را در راهی که به مقصد نمی‏ انجامد.... چنین است که می‏ گویی موفق نشدی. ما با تو همراه می‏ شویم تا با گام هایی استوار به موفقیت دست یابی و راه و روش درست را برگزینی. تصور کن برای رسیدن به موفقیت، نردبانی را انتخاب کردی که مناسب مقصد تو نیست یا خیلی کوتاه است و یا بلند، شاید هم نردبانی درست انتخاب کردی ولی قدم هایت را اشتباه بر‏می داری و نردبان زیر پای تو می‏ لغزد.

 مشاوره و برنامه ریزی مجموعه علوم تربیتی1 سه گام به تو کمک می کند تا

اول نردبان موفقیت خود را درست انتخاب کنی، نردبانی که مناسب وزن و شرایط توست. یعنی آنجا که نیاز داری تا برای انتخاب گرایش راهنمایی‏ ات کنیم.

 دوم اینکه کمک می‏ کند تا قدم هایت را درست برداری، آنجا که لازم است سریع تر پیش روی و یا آهسته تر قدم برداری. یعنی جایی که نیاز داری مشاوری همدل و باتجربه تو را در نحوه مطالعه و برنامه ریزی درسی راهنمایی ات کند.

و سوم اینکه در طول این مسیر ما نردبان تو را محکم می‏ گیریم تا به ناگاه پایت نلغزد، و این همان همراهی مشاور باتجربه توست که تا آخر مسیر هم گام همیشگی توست.

پس پیش به سوی بالا رفتن از نردبان موفقیت ...

 

معرفی کارشناسی ارشد علوم تربیتی را در سایت 3گام مطالعه کنید.