دو مرحله یا دو عنصر برنامه ریزی

در برنامه ریزی و مشاوره کنکور کارشناسی ارشد، به این نکته مهم و ضروری توجه داشته باشید که هر فردی در طول زندگی خود چه به صورت آگاهانه و چه غیرآگاهانه اقدام به برنامه ریزی می کند. برنامه ریزی واژه ای است که در بین همه افراد بر سر دو عنصر اساسی و اصلی آن توافق وجود دارد که همه داوطلبان باید این دو مرحله و عنصر را به خوبی رعایت کنند:

 

هدف گذاری:

اولین مرحله از برنامه ریزی انتخاب هدف است. برای انتخاب یک هدف صحیح، شما داوطلبان عزیز کنکور کارشناسی ارشد باید به خود ارزیابی پرداخته و با در نظرگرفتن توانایی، زمان، انرژی و سایر عوامل، هدف متناسب با شرایط و موقعیت خاص خود را انتخاب کنید. در این مورد به طور کلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در انتخاب هدف به سه دسته تقسیم می شوند: دسته اول داوطلبانی هستند که برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مصمم هستند و بنا به شرایط و موقعیتشان اهداف بلندمدت انتخاب کرده و به دنبال کسب رتبه تک رقمی می باشند و همه ویژگی ها و شرایط آن از جمله زمان کافی، آمادگی کافی، انگیزه و سایر الزامات را دارا می باشند.(فردی که فقط به هدف والای خود فکر می کند و خود را جهت مواجهه با هرگونه سختی و مشکلی آماده می داند). دسته دوم داوطلبانی هستند که اهداف میان مدت را انتخاب می کنند. این افراد گرچه تمایل دارند بیشترین تلاش و وقت را برای مطالعه در نظر بگیرند، اما بنا به دلایلی مانند مورد اول زمان کافی و آزاد در اختیار ندارند. (فردی که به دلایل مختلف امکان تحصیل درشهری غیر از شهر زندگی خود را ندارد). دسته سوم افرادی هستند که با اینکه تمایل و انگیزه فراوانی به ادامه تحصیل دارند، اما بنا به دلایلی به علت مشغله کاری فراوان نمی توانند زمان و انرژی دلخواه را به مطالعه تخصیص دهند و به طور جسته و گریخته زمان مطالعه را پیدا خواهند کرد. (افراد شاغل در مشاغل پر مسئولیت). اما جای هیچگونه نگرانی نیست. افراد هر سه دسته می توانند به اهداف خود برسند و ما راه موفقیت هر فرد را متناسب با موقعیت و شرایط وی به وی نشان خواهیم داد و همه تجربیات و تلاش خود را در جهت موفقیت هر سه دسته افراد به کار خواهیم گرفت.

 

 

تعیین استراتژی و روش های رسیدن به هدف:

داوطلبان عزیز کنکور کارشناسی ارشد توجه داشته باشند امروزه علم مدیریت و برنامه ریزی به این اعتقاد و باور رسیده است که با توجه به شرایط متغیر پیرامون هیچ گونه روش و استراتژی ثابتی برای رسیدن به هدف وجود ندارد و فقط و تنها در صورتی می توان به هدف رسید که در استراتژی های خود فاکتور انعطاف پذیری را رعایت کرد. بدین معنا که در هر زمان و هر مکان بنا به امکانات و شرایط آن موقعیت تعدادی استراتژی جدید زاده خواهد شد که از آنها می توان برای رسیدن به موفقیت استفاده کرد و لزوماً نباید اینطور تصور کرد که حتماً باید با استفاده از استراتژی انتخاب شده به هدف رسید. باید در نظر گرفت که در مسیر رسیدن به هدف ممکن است با توجه به امکانات محیط اطراف، استراتژی های جدیدی برای ما آشکار شود که قبلاً آن امکانات و موقعیت ها از دید ما پنهان بوده اند. مثال:

هدف داوطلب: مطالعه بخشی از یک کتاب در روز شنبه

استراتژی داوطلب: در نظر گرفتن ساعت 8 الی 12 برای مطالعه کتاب در اتاق مطالعه منزل. استراتژی زایشی یا جدید: لزوم ترک خانه در این بازه زمانی به دلیل اتفاق پیش بینی نشده (تغییرات اجتناب ناپذیر) و جلب توجه کردن یک فضای سبز آرام در مسیر بازگشت و انتخاب آن فضا برای مطالعه برای جلوگیری از اتلاف وقت.