علوم تربیتی

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1402

معرفی کارشناسی ارشد علوم تربیتی و منابع برای کنکور ارشد این رشته یکی از ضروریات برای داوطلبان آن می باشد. در این بخش در جهت معرفی منابع، برای هریک از دروس منابع دانشگاهی و تستی به ترتیب اولویت معرفی می‏ شوند. البته فراموش نشود بهترین منبع تستی، تست‏های 10 سالانه گذشته کنکور می‏ باشد که برای رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی1 انتشارات پردازش و انتشارات پردازشگران در یک مجموعه سه جلدی به چاپ رسانده‏ اند.

 

مدیریت آموزشی:

مدیریت عمومی دکتر علاقه بند، انتشارات: روان

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند، انتشارات: روان 

مدیریت رفتار سازمانی ترجمه دکتر علاقه بند، انتشارات: امیرکبیر

مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند، انتشارات: بعثت

 

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی:

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی پورظهیر، انتشارات: آگاه 

مبانی برنامه ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش 

مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ الف، لوی، انتشارات: مدرسه

فرآیند برنامه ریزی آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه

چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت

 

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت:

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: امیرکبیر 

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، دکتر نقیب زاده، انتشارات: آگاه  

فلسفه آموزش و پرورش، علی اکبر شعاری نژاد، انتشارات: امیرکبیر 

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه دکتر فریدون بازرگان، نلر، انتشارات: سمت

 

 

روش ها و فنون تدریس:

مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، حسن شعبانی، انتشارات: سمت

الگوهای جدید تدریس (2000)، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، (بروس جویس، مارشاویل)، انتشارات: کمال تربیت

کلیات روش ها و فنون تدریس همراه با الگوهای جدید تدریس، ترجمه و تألیف امان الله صفوی، انتشارات: معاصر

 

روان شناسی تربیتی:

روان شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات: دوران

 

نظارت و راهنمایی:

نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی، انتشارات: سمت

 مدیریت و رهبری آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی

 

تکنولوژی آموزشی:

مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات: بشری

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر هاشم فردانش، انتشارات: سمت

مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی، انتشارات: پیام نور

 

تعلیم و تربیت اسلامی:

 اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: امیرکبیر

تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: دانشگاه تهران

مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات: فرهنگ اسلامی

 

آمار و روش تحقیق:

 احتمالات و آمار کاربردی، دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد

 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات: ویرایش

 روش های آماری در علوم رفتاری، رمضان حسن زاده

 روش های آماری در علوم رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد

 روش های تحقیق در علوم رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن

 

سنجش و اندازه گیری:

روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات: دوران

اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست، دکترحیدرعلی هومن، انتشارات: پارسا

 

زبان عمومی:

گرامر زبان عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش

درک مطلب -absolutely essential words , TOFEL flash (vocabulary) 3 لغت  504

 

زبان تخصصی:

English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT)

English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT)

Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian SAMT