برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم تربیتی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم تربیتی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

 

 

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

 

 

 

تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی:

کارنامه هایی که ذیلا  نمایش داده می شوند صرفا برای اطلاع شما از حدود درصد ها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت زیرا سطح سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی1 و سطح امادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سوالات ریاضی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در کنکور سال X پایین خواهد امد، ممکن است 30%  درصد بسیار خوبی محسوب شود اما در کنکور سال Y سطح سوالات ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 30% درصد خوبی محسوب نشود.

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش برنامه ریزی درسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش مدیریت آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش تحقیقات آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش تکنولوژی آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش علوم تربیتی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش برنامه ریزی درسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3)
9 9 8422 0 33.33 51.67 70 13.33 3.33 30 50
14 14 7979 0 3.33 30 70 45.56 -8.32 31.67 63.33
18 18 7762 66.67 0 43.33 28.33 31.11 0 43.33 50
39 39 7321 0 11.67 51.67 38.33 37.78 0 16.67 48.33
42 42 7277 0 30 33.33 36.67 15.56 -5 36.67 56.67
43 43 7276 2.56 13.33 40 53.33 12.22 1.67 38.33 50
46 46 7198 8.97 15 28.33 68.33 28.89 3.33 23.33 35
66 69 6934 55.95 36.67 46.67 50 0 0 50 0
81 85 6764 0 33.33 26.67 68.33 0 0 50 23.33
86 90 6735 0 20 23.33 61.67 12.22 6.67 10 45
116 122 6520 16.05 13.33 0 66.67 20 13.33 0 40
128 135 6458 36.9 13.33 8.33 40 23.33 16.67 20 26.67
140 148 6375 0 0 35 56.67 21.11 10 20 31.67
146 154 6340 0 -1.66 51.67 70 40 8.33 26.67 0
194 205 6093 7.69 13.33 1.67 50 36.67 -3.32 26.67 36.67
251 265 5935 0 5 23.33 43.33 37.78 0 53.33 21.67
284 301 5849 0 -1.66 15 56.67 0 25 25 33.33
290 308 5842 10.26 6.67 0 60 42.22 -1.66 0 35
304 325 5815 15.38 11.67 0 55 17.78 13.33 0 28.33
413 440 5606 0 21.67 0 35 28.89 11.67 18.33 33.33
427 456 5576 16.05 -1.66 0 56.67 41.11 0 0 36.67
437 467 5560 0 20 0 31.67 18.89 18.33 0 45
696 747 5281 0 3.33 23.33 45 42.22 0 26.67 5
746 799 5226 23.81 8.33 0 33.33 35.56 0 0 33.33
762 815 5216 0 10 10 48.33 47.78 0 30 0
3294 3602 4243 22.62 5 0 55 10 -6.66 0 11.67
4126 4510 4078 0 10 1.67 58.33 3.33 -8.32 1.67 13.33
4359 4772 4035 38.46 3.33 16.67 25 0 0 23.33 0
5584 6115 3851 81.61 -5 -6.66 8.33 15.56 8.33 0 1.67
5913 6473 3809 4.6 11.67 -8.32 31.67 16.67 8.33 1.67 3.33
11715 12890 3233 3.85 0 -1.66 30 -6.66 0 -1.66 16.67
35040 36389 1922 0 0 -3.32 6.67 0 1.67 5 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش برنامه ریزی درسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3)
97 1369 4890 0 -1.66 13.33 23.33 13.33 21.67 13.33 28.33
217 3129 4345 0 23.33 0 43.33 26.67 0 0 5
784 10749 3403 0 -20 -6.66 40 0 20 -6.66 6.67
1045 14035 3155 0 6.67 16.67 6.67 13.33 -1.66 8.33 5
15733 17082 2966 0 3.33 5 26.67 27.78 -11.66 0 -5
27736 29085 2324 3.85 10 6.67 5 0 1.67 0 0
29582 30931 2224 0 0 -13.32 13.33 14.44 1.67 10 -11.66
31940 33289 2098 0 1.67 -6.66 -5 -6.66 10 0 3.33
32388 33737 2075 7.69 -6.66 20 -6.66 -2.21 -11.66 -5 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش برنامه ریزی درسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3)
20467 21816 2699 -5.12 1.67 1.67 10 0 5 -8.32 13.33
25095 26444 2459 0 0 0 3.33 13.33 -5 5 13.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
37 37 7271 0 3.33 23.33 45 42.22 26.67 25
41 41 7202 66.67 0 43.33 28.33 31.11 43.33 0
51 52 7031 0 -1.66 51.67 70 40 26.67 0
54 55 6985 0 3.33 30 70 45.56 31.67 0
59 60 6905 2.56 13.33 40 53.33 12.22 38.33 30
61 62 6901 0 10 10 48.33 47.78 30 13.33
79 81 6664 0 11.67 51.67 38.33 37.78 16.67 0
100 104 6458 55.95 36.67 46.67 50 0 50 0
103 109 6408 7.69 13.33 1.67 50 36.67 26.67 18.33
107 113 6391 8.97 15 28.33 68.33 28.89 23.33 1.67
108 114 6388 0 33.33 51.67 70 13.33 30 0
114 120 6324 0 5 23.33 43.33 37.78 53.33 3.33
243 256 5710 36.9 13.33 8.33 40 23.33 20 5
308 329 5543 10.26 6.67 0 60 42.22 0 0
343 367 5468 0 30 33.33 36.67 15.56 36.67 0
369 398 5416 0 0 35 56.67 21.11 20 0
372 401 5413 16.05 13.33 0 66.67 20 0 13.33
440 474 5293 16.05 -1.66 0 56.67 41.11 0 0
462 498 5265 0 33.33 26.67 68.33 0 50 0
727 782 4955 23.81 8.33 0 33.33 35.56 0 0
857 924 4841 0 20 23.33 61.67 12.22 10 0
892 962 4823 0 0 8.33 30 28.89 -1.66 20
1192 1288 4626 0 5 41.67 26.67 10 26.67 6.67
1358 1473 4541 15.38 11.67 0 55 17.78 0 0
1364 1479 4540 0 11.67 26.67 40 16.67 5 0
3183 3456 3974 22.62 5 0 55 10 0 3.33
3351 3635 3937 11.54 15 6.67 21.67 6.67 18.33 10
3542 3840 3900 4.6 11.67 -8.32 31.67 16.67 1.67 6.67
4042 4392 3812 -2.55 6.67 -1.66 41.67 15.56 13.33 -3.32
4901 5338 3684 0 -1.66 15 56.67 0 25 0
8735 9585 3269 0 0 20 -10 21.11 0 0
13813 14859 2929 1.23 11.67 10 35 2.22 23.33 -5
19302 20348 2646 0 1.67 0 6.67 8.89 0 0
22746 23792 2490 0 0 0 23.33 3.33 0 0
30841 31887 2116 0 0 13.33 6.67 0 0 0
31828 32874 2069 0 -3.32 3.33 -5 10 1.67 -1.66
32539 33585 2037 5.13 6.67 -6.66 8.33 0 18.33 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
114 1747 4432 0 23.33 0 43.33 26.67 0 0
189 2837 4100 0 3.33 5 26.67 27.78 0 6.67
195 2941 4078 0 6.67 16.67 6.67 13.33 8.33 16.67
408 5887 3618 0 -1.66 13.33 23.33 13.33 13.33 0
13378 14424 2954 0 -20 -6.66 40 0 -6.66 13.33
13395 14441 2953 0 0 -13.32 13.33 14.44 10 5
27329 28375 2277 7.69 -6.66 20 -6.66 -2.21 -5 5
30230 31276 2144 3.85 10 6.67 5 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
26843 27889 2300 -5.12 1.67 1.67 10 0 -8.32 6.67
27515 28561 2269 0 0 0 3.33 13.33 5 -11.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
20 22 6889 0 3.33 70 45.56 -8.32 63.33 23.33
29 31 6535 15.38 11.67 55 17.78 13.33 28.33 23.33
31 33 6491 16.05 13.33 66.67 20 13.33 40 10
38 40 6400 36.9 13.33 40 23.33 16.67 26.67 10
59 62 6064 0 33.33 70 13.33 3.33 50 0
84 88 5870 7.69 13.33 50 36.67 -3.32 36.67 16.67
114 118 5741 66.67 0 28.33 31.11 0 50 0
147 153 5597 8.97 15 68.33 28.89 3.33 35 -1.66
169 177 5482 2.56 13.33 53.33 12.22 1.67 50 8.33
195 207 5395 0 20 31.67 18.89 18.33 45 0
201 213 5377 0 20 61.67 12.22 6.67 45 -3.32
209 221 5353 0 30 36.67 15.56 -5 56.67 0
231 246 5316 0 11.67 38.33 37.78 0 48.33 0
267 282 5249 0 -1.66 56.67 0 25 33.33 6.67
278 293 5233 10.26 6.67 60 42.22 -1.66 35 0
310 327 5159 0 21.67 35 28.89 11.67 33.33 -1.66
387 409 5033 55.95 36.67 50 0 0 0 0
431 453 4987 0 6.67 13.33 17.78 20 35 5
443 467 4972 16.05 -1.66 56.67 41.11 0 36.67 0
510 537 4888 0 33.33 68.33 0 0 23.33 0
514 541 4885 0 5 43.33 37.78 0 21.67 13.33
538 567 4856 0 0 56.67 21.11 10 31.67 0
544 574 4846 23.81 8.33 33.33 35.56 0 33.33 0
725 776 4694 81.61 -5 8.33 15.56 8.33 1.67 11.67
981 1042 4537 0 -1.66 70 40 8.33 0 0
1218 1303 4395 0 10 48.33 47.78 0 0 0
1328 1418 4356 22.62 5 55 10 -6.66 11.67 13.33
1933 2082 4138 0 3.33 45 42.22 0 5 0
2292 2479 4043 -2.55 6.67 41.67 15.56 0 8.33 11.67
3082 3358 3865 4.6 11.67 31.67 16.67 8.33 3.33 0
3994 4349 3693 0 11.67 40 16.67 0 10 0
5785 6335 3462 0 10 26.67 0 13.33 5 10
7141 7831 3317 0 20 11.67 5.56 6.67 0 6.67
8989 9881 3147 1.23 11.67 35 2.22 3.33 13.33 3.33
13415 14796 2830 -1.27 10 21.67 5.56 -3.32 3.33 0
17260 18951 2612 10.26 -1.66 30 0 -8.32 -3.32 1.67
23424 25115 2334 -2.55 0 10 8.89 8.33 -1.66 -6.66
31455 33146 1972 0 5 -3.32 10 -6.66 -5 -3.32
32446 34137 1920 0 0 -8.32 6.67 0 0 3.33
33859 35550 1847 0 -5 6.67 16.67 0 0 0
33939 35630 1843 0 3.33 13.33 2.22 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
70 1251 4418 0 -1.66 23.33 13.33 21.67 28.33 -1.66
132 2172 4116 0 23.33 43.33 26.67 0 5 0
482 6702 3425 0 -20 40 0 20 6.67 -6.66
16164 17855 2666 0 3.33 26.67 27.78 -11.66 -5 -1.66
17389 19080 2606 0 6.67 6.67 13.33 -1.66 5 0
21587 23278 2415 0 0 13.33 14.44 1.67 -11.66 3.33
24616 26307 2282 0 1.67 -5 -6.66 10 3.33 -5
26570 28261 2196 3.85 10 5 0 1.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مدیریت آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
279 14928 2822 -5.12 1.67 10 0 5 13.33 5
25134 26825 2259 0 0 3.33 13.33 -5 13.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
23 25 6750 0 3.33 70 45.56 -8.32 63.33 23.33
31 33 6530 16.05 13.33 66.67 20 13.33 40 10
33 35 6432 36.9 13.33 40 23.33 16.67 26.67 10
38 40 6373 15.38 11.67 55 17.78 13.33 28.33 23.33
46 48 6232 0 33.33 70 13.33 3.33 50 0
88 92 5900 66.67 0 28.33 31.11 0 50 0
105 110 5788 7.69 13.33 50 36.67 -3.32 36.67 16.67
109 114 5759 8.97 15 68.33 28.89 3.33 35 -1.66
150 159 5548 0 20 31.67 18.89 18.33 45 0
155 165 5537 0 20 61.67 12.22 6.67 45 -3.32
164 176 5499 2.56 13.33 53.33 12.22 1.67 50 8.33
167 179 5489 0 30 36.67 15.56 -5 56.67 0
181 194 5451 0 11.67 38.33 37.78 0 48.33 0
206 220 5379 10.26 6.67 60 42.22 -1.66 35 0
226 241 5311 0 21.67 35 28.89 11.67 33.33 -1.66
234 250 5290 0 -1.66 56.67 0 25 33.33 6.67
300 316 5161 55.95 36.67 50 0 0 0 0
332 348 5112 16.05 -1.66 56.67 41.11 0 36.67 0
393 413 5035 0 6.67 13.33 17.78 20 35 5
416 437 5006 0 33.33 68.33 0 0 23.33 0
434 459 4976 0 0 56.67 21.11 10 31.67 0
436 461 4975 23.81 8.33 33.33 35.56 0 33.33 0
570 605 4815 0 5 43.33 37.78 0 21.67 13.33
761 809 4656 0 -1.66 70 40 8.33 0 0
770 820 4643 81.61 -5 8.33 15.56 8.33 1.67 11.67
2637 2854 3948 4.6 11.67 31.67 16.67 8.33 3.33 0
3504 3810 3768 0 11.67 40 16.67 0 10 0
3848 4194 3712 0 20 33.33 3.33 13.33 0 0
4184 4573 3660 0 8.33 43.33 7.78 0 23.33 0
4379 4787 3634 0 10 58.33 3.33 -8.32 13.33 3.33
5457 5965 3495 0 5 26.67 10 3.33 11.67 11.67
8755 9612 3163 0 0 23.33 3.33 18.33 -13.32 -1.66
12829 14132 2866 -1.27 10 21.67 5.56 -3.32 3.33 0
15089 16415 2738 0 13.33 21.67 1.11 0 3.33 3.33
25084 26410 2278 0 5 5 5.56 -3.32 6.67 -1.66
31360 32686 1998 0 5 -3.32 10 -6.66 -5 -3.32
35609 36935 1770 0 0 6.67 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
55 997 4532 0 -1.66 23.33 13.33 21.67 28.33 -1.66
105 1779 4215 0 23.33 43.33 26.67 0 5 0
411 5653 3529 0 -20 40 0 20 6.67 -6.66
15406 16732 2722 0 3.33 26.67 27.78 -11.66 -5 -1.66
17099 18425 2639 0 6.67 6.67 13.33 -1.66 5 0
22388 23714 2395 0 0 13.33 14.44 1.67 -11.66 3.33
23984 25310 2327 0 1.67 -5 -6.66 10 3.33 -5
26490 27816 2218 3.85 10 5 0 1.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
14210 15536 2786 -5.12 1.67 10 0 5 13.33 5
24850 26176 2288 0 0 3.33 13.33 -5 13.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش تحقیقات آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
3 3 9172 55.95 36.67 46.67 0 50
10 10 7986 66.67 0 43.33 31.11 43.33
19 19 7470 0 33.33 51.67 13.33 30
34 35 7024 0 30 33.33 15.56 36.67
44 45 6875 0 33.33 26.67 0 50
52 53 6626 0 11.67 51.67 37.78 16.67
67 71 6355 0 5 23.33 37.78 53.33
75 79 6229 2.56 13.33 40 12.22 38.33
103 109 5990 8.97 15 28.33 28.89 23.33
104 110 5989 0 -1.66 51.67 40 26.67
115 121 5940 0 3.33 30 45.56 31.67
147 157 5752 0 10 10 47.78 30
163 174 5690 36.9 13.33 8.33 23.33 20
204 217 5520 0 3.33 23.33 42.22 26.67
294 317 5255 7.69 13.33 1.67 36.67 26.67
449 498 4881 0 5 41.67 10 26.67
459 509 4866 0 26.67 5 4.44 26.67
508 562 4787 0 21.67 0 28.89 18.33
533 590 4748 0 20 23.33 12.22 10
577 636 4695 0 0 35 21.11 20
647 717 4614 38.46 3.33 16.67 0 23.33
960 1046 4333 0 11.67 26.67 16.67 5
983 1070 4316 0 20 18.33 5.56 13.33
1151 1259 4209 0 8.33 28.33 7.78 18.33
1203 1319 4180 23.81 8.33 0 35.56 0
1257 1373 4156 81.61 -5 -6.66 15.56 0
2973 3248 3587 0 20 0 18.89 0
3514 3845 3481 0 6.67 -1.66 17.78 11.67
5067 5574 3235 4.6 11.67 -8.32 16.67 1.67
5173 5697 3222 0 0 -1.66 36.67 5
8495 9366 2878 0 0 8.33 28.89 -1.66
18130 19129 2339 0 -5 5 10 5
25779 26778 2026 0 10 0 0 0
28575 29574 1920 0 0 -5 2.22 10

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش تحقیقات آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
110 1407 4139 0 23.33 0 26.67 0
219 3012 3638 0 6.67 16.67 13.33 8.33
339 4844 3324 0 -1.66 13.33 13.33 13.33
617 8320 2962 0 3.33 5 27.78 0
12881 13880 2592 3.85 10 6.67 0 0
17054 18053 2387 0 0 -13.32 14.44 10
19888 20887 2264 7.69 -6.66 20 -2.21 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش تحقیقات آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
19683 20682 2274 0 0 0 13.33 5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش تکنولوژی آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
2 2 9535 55.95 36.67 46.67 50 73.33 50 0
10 10 7317 0 33.33 26.67 68.33 31.67 50 23.33
16 16 7004 8.97 15 28.33 68.33 41.67 23.33 35
22 22 6803 2.56 13.33 40 53.33 23.33 38.33 50
28 28 6725 0 33.33 51.67 70 0 30 50
35 36 6492 66.67 0 43.33 28.33 0 43.33 50
73 75 5883 0 30 33.33 36.67 0 36.67 56.67
101 103 5691 0 3.33 30 70 0 31.67 63.33
158 167 5376 36.9 13.33 8.33 40 11.67 20 26.67
170 180 5351 0 20 23.33 61.67 6.67 10 45
192 203 5289 0 11.67 51.67 38.33 0 16.67 48.33
259 272 5143 16.05 13.33 0 66.67 13.33 0 40
447 484 4789 0 5 23.33 43.33 1.67 53.33 21.67
457 494 4780 0 0 35 56.67 0 20 31.67
461 498 4778 0 5 41.67 26.67 23.33 26.67 11.67
642 696 4622 0 -1.66 15 56.67 5 25 33.33
658 713 4612 7.69 13.33 1.67 50 1.67 26.67 36.67
662 717 4611 0 -1.66 51.67 70 -5 26.67 0
1329 1451 4258 15.38 11.67 0 55 0 0 28.33
1542 1692 4180 0 10 1.67 58.33 18.33 1.67 13.33
2505 2760 3903 0 10 10 48.33 0 30 0
2609 2878 3880 0 21.67 0 35 0 18.33 33.33
3117 3435 3779 0 11.67 26.67 40 0 5 10
3220 3549 3758 16.05 -1.66 0 56.67 0 0 36.67
3812 4195 3655 22.62 5 0 55 0 0 11.67
4267 4687 3590 0 20 0 31.67 0 0 45
6314 6955 3341 0 20 18.33 11.67 8.33 13.33 0
8132 8958 3175 0 0 11.67 46.67 -1.66 13.33 3.33
16254 17195 2678 0 0 -1.66 38.33 0 5 5
24852 25793 2289 5.13 6.67 -6.66 8.33 1.67 18.33 -5
28773 29714 2126 6.17 0 -6.66 26.67 0 0 0
32877 33818 1946 0 0 20 -10 0 0 1.67
34857 35798 1849 0 3.33 3.33 13.33 0 0 0
38488 39429 1590 0 -3.32 3.33 -5 -1.66 1.67 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش تکنولوژی آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
473 6302 3404 0 -1.66 13.33 23.33 0 13.33 28.33
594 7886 3256 0 23.33 0 43.33 0 0 5
10779 11720 2979 0 6.67 16.67 6.67 8.33 8.33 5
14620 15561 2763 0 -20 -6.66 40 6.67 -6.66 6.67
22151 23092 2406 0 3.33 5 26.67 5 0 -5
27373 28314 2184 3.85 10 6.67 5 0 0 0
27426 28367 2182 7.69 -6.66 20 -6.66 3.33 -5 6.67
34327 35268 1877 0 0 -13.32 13.33 -3.32 10 -11.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش تکنولوژی آموزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
22229 23170 2403 0 0 0 3.33 11.67 5 13.33
27653 28594 2174 -5.12 1.67 1.67 10 -3.32 -8.32 13.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
9 9 8208 0 33.33 51.67 70 3.33 30 50 0
14 14 7629 55.95 36.67 46.67 50 0 50 0 0
21 21 7518 0 30 33.33 36.67 -5 36.67 56.67 0
24 24 7476 66.67 0 43.33 28.33 0 43.33 50 0
30 30 7348 2.56 13.33 40 53.33 1.67 38.33 50 8.33
44 46 7022 0 33.33 26.67 68.33 0 50 23.33 0
47 49 7008 0 3.33 30 70 -8.32 31.67 63.33 23.33
87 92 6457 36.9 13.33 8.33 40 16.67 20 26.67 10
97 102 6397 0 11.67 51.67 38.33 0 16.67 48.33 0
146 153 6118 0 20 23.33 61.67 6.67 10 45 -3.32
149 156 6106 8.97 15 28.33 68.33 3.33 23.33 35 -1.66
168 179 6029 0 -1.66 15 56.67 25 25 33.33 6.67
250 264 5765 16.05 13.33 0 66.67 13.33 0 40 10
303 324 5634 15.38 11.67 0 55 13.33 0 28.33 23.33
321 344 5600 0 5 23.33 43.33 0 53.33 21.67 13.33
368 393 5514 0 0 35 56.67 10 20 31.67 0
372 397 5500 7.69 13.33 1.67 50 -3.32 26.67 36.67 16.67
449 482 5355 0 20 0 31.67 18.33 0 45 0
544 585 5212 0 21.67 0 35 11.67 18.33 33.33 -1.66
666 725 5083 0 6.67 -1.66 13.33 20 11.67 35 5
920 1000 4889 0 5 41.67 26.67 3.33 26.67 11.67 11.67
1251 1350 4698 11.54 15 6.67 21.67 18.33 18.33 6.67 -1.66
3053 3310 4104 38.46 3.33 16.67 25 0 23.33 0 0
3796 4129 3946 0 3.33 23.33 45 0 26.67 5 0
4075 4433 3900 81.61 -5 -6.66 8.33 8.33 0 1.67 11.67
6366 6968 3560 -2.55 6.67 -1.66 41.67 0 13.33 8.33 11.67
6593 7219 3531 22.62 5 0 55 -6.66 0 11.67 13.33
9631 10298 3244 0 10 0 26.67 13.33 0 5 10
10750 11417 3154 3.85 0 -1.66 30 0 -1.66 16.67 11.67
15089 15756 2860 0 0 11.67 46.67 -6.66 13.33 3.33 3.33
20931 21598 2535 -2.55 0 13.33 10 8.33 6.67 -1.66 -6.66
22698 23365 2447 0 0 0 13.33 -16.66 1.67 8.33 11.67
25178 25845 2326 0 0 -1.66 38.33 0 5 5 0
27809 28476 2203 0 0 20 -10 0 0 1.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
79 1069 4845 0 -1.66 13.33 23.33 21.67 13.33 28.33 -1.66
8664 9331 3326 0 23.33 0 43.33 0 0 5 0
13257 13924 2979 0 6.67 16.67 6.67 -1.66 8.33 5 0
14921 15588 2870 0 -20 -6.66 40 20 -6.66 6.67 -6.66
22456 23123 2459 3.85 10 6.67 5 1.67 0 0 0
23609 24276 2402 0 1.67 -6.66 -5 10 0 3.33 -5
30521 31188 2075 7.69 -6.66 20 -6.66 -11.66 -5 6.67 -5
34550 35217 1871 0 0 -13.32 13.33 1.67 10 -11.66 3.33
36166 36833 1775 0 3.33 5 26.67 -11.66 0 -5 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
16422 17089 2778 -5.12 1.67 1.67 10 5 -8.32 13.33 5
28974 29641 2149 0 0 0 3.33 -5 5 13.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش علوم تربیتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
7 8 8788 0 3.33 70 45.56 63.33 0 31.58
10 11 8502 16.05 -1.66 56.67 41.11 36.67 24.56 35.09
18 19 7959 8.97 15 68.33 28.89 35 -5.25 35.09
27 28 7598 0 20 61.67 12.22 45 17.54 22.81
28 29 7581 23.81 8.33 33.33 35.56 33.33 28.07 15.79
50 52 7243 0 33.33 70 13.33 50 0 0
77 81 6900 10.26 6.67 60 42.22 35 0 0
79 83 6897 66.67 0 28.33 31.11 50 0 0
90 95 6810 16.05 13.33 66.67 20 40 5.26 -12.28
115 121 6633 7.69 13.33 50 36.67 36.67 0 0
116 123 6627 0 11.67 38.33 37.78 48.33 0 0
133 142 6542 36.9 13.33 40 23.33 26.67 0 10.53
160 170 6385 0 30 36.67 15.56 56.67 0 0
185 199 6232 2.56 13.33 53.33 12.22 50 3.51 0
213 229 6168 0 5 43.33 37.78 21.67 0 19.3
267 289 6017 15.38 11.67 55 17.78 28.33 0 0
275 297 5992 0 -1.66 70 40 0 0 8.77
314 338 5911 0 33.33 68.33 0 23.33 0 0
322 347 5901 0 10 48.33 47.78 0 0 0
333 359 5878 55.95 36.67 50 0 0 0 0
425 458 5709 0 21.67 35 28.89 33.33 0 0
431 464 5701 0 0 38.33 36.67 5 26.32 -1.74
562 606 5536 0 0 56.67 21.11 31.67 0 0
608 653 5493 0 3.33 45 42.22 5 0 0
709 762 5385 0 20 31.67 18.89 45 0 0
2222 2422 4601 0 10 58.33 3.33 13.33 0 5.26
2399 2614 4547 0 0 30 28.89 13.33 0 13.33
2508 2735 4520 0 -1.66 56.67 0 33.33 0 0
3172 3469 4348 -2.55 6.67 41.67 15.56 8.33 -1.74 -1.74
3185 3482 4345 0 6.67 13.33 17.78 35 -7.01 1.75
3520 3846 4275 0 5 26.67 10 11.67 14.04 8.77
4333 4745 4120 0 20 33.33 3.33 0 -10.52 24.56
26008 26800 2463 0 0 -10 21.11 1.67 0 0
28269 29061 2345 6.17 0 26.67 -6.66 0 0 0
35700 36492 1905 1.28 0 6.67 3.33 -10 3.51 0
36511 37303 1851 0 0 6.67 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش علوم تربیتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
3 58 7149 0 23.33 43.33 26.67 5 21.05 38.6
351 4834 4106 0 0 13.33 14.44 -11.66 14.04 33.33
423 5848 3967 0 -1.66 23.33 13.33 28.33 0 0
9036 9828 3543 0 3.33 26.67 27.78 -5 0 -12.28
13681 14473 3183 0 6.67 6.67 13.33 5 5.26 0
16582 17374 2995 0 -20 40 0 6.67 -5.25 0
29738 30530 2262 3.85 10 5 0 0 -5.25 3.51
36758 37550 1832 7.69 -6.66 -6.66 -2.21 6.67 5.26 -1.74

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش علوم تربیتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
9754 10546 3482 0 0 3.33 13.33 13.33 14.04 10.53
25409 26201 2496 -5.12 1.67 10 0 13.33 -1.74 0

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش برنامه ریزی درسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش مدیریت آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش تکنولوژی آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش علوم تربیتی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1400 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1400 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1400 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش برنامه ریزی درسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3)
19 21 7889 0 35 56.67 63.33 1.11 0 40 51.67
36 39 7401 18.89 23.33 45 53.33 44.44 11.67 0 21.67
50 56 7227 0 15 56.67 68.33 2.22 -11.66 35 50
58 65 7132 0 0 40 68.33 35.56 0 0 50
59 66 7122 0 20 66.67 66.67 0 0 38.33 41.67
67 77 7000 6.67 28.33 28.33 65 35.56 3.33 60 23.33
74 84 6893 24.44 38.33 15 46.67 33.33 13.33 5 20
82 92 6838 7.78 15 46.67 68.33 0 0 21.67 38.33
85 95 6788 0 48.33 45 50 22.22 8.33 15 16.67
100 111 6667 -1.1 5 15 71.67 31.11 6.67 5 38.33
103 114 6654 0 18.33 33.33 51.67 35.56 18.33 0 28.33
126 140 6488 0 10 38.33 68.33 22.22 6.67 16.67 23.33
129 145 6462 0 18.33 0 66.67 37.78 8.33 0 43.33
160 181 6253 0 31.67 0 73.33 41.11 -1.66 0 25
162 184 6241 61.11 26.67 43.33 30 26.67 3.33 0 20
192 219 6059 0 0 36.67 70 43.33 0 20 15
196 223 6051 0 21.67 0 63.33 36.67 0 0 28.33
278 311 5720 0 0 63.33 51.67 27.78 0 20 8.33
306 341 5653 0 20 58.33 40 48.89 0 45 0
308 344 5648 0 5 45 45 10 -8.32 25 31.67
329 367 5585 0 28.33 33.33 55 40 0 11.67 0
370 413 5480 0 43.33 0 31.67 21.11 8.33 0 23.33
479 528 5194 0 0 0 63.33 52.22 0 0 16.67
497 550 5159 20 3.33 0 36.67 25.56 10 0 25
499 552 5156 0 -1.66 23.33 40 16.67 5 0 36.67
541 598 5076 0 -3.32 8.33 41.67 20 0 15 35
695 769 4839 0 0 0 33.33 21.11 13.33 0 35
829 914 4682 0 10 0 38.33 26.67 3.33 15 31.67
879 972 4613 -3.32 0 35 50 30 0 0 0
1140 1266 4384 0 5 45 30 33.33 0 3.33 0
1385 1538 4216 0 3.33 21.67 26.67 6.67 8.33 15 21.67
1446 1606 4182 0 0 0 40 34.44 0 0 13.33
1778 1979 4012 14.44 0 30 23.33 22.22 0 0 0
2197 2434 3846 0 5 16.67 10 15.56 5 16.67 16.67
2390 2653 3774 33.33 -1.66 13.33 18.33 2.22 0 0 10
2869 3185 3615 0 10 28.33 -3.32 4.44 13.33 18.33 10
5581 6206 3096 16.67 -8.32 30 -8.32 7.78 -8.32 0 18.33
9022 9952 2700 3.33 10 0 0 1.11 18.33 8.33 0
11901 12831 2472 0 0 21.67 -13.32 -3.32 5 5 6.67
16033 16963 2187 11.11 20 1.67 -6.66 6.67 -1.66 5 -6.66
18013 18943 2065 0 -3.32 36.67 -5 11.11 -3.32 -8.32 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش برنامه ریزی درسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3)
3 36 7436 0 5 56.67 68.33 46.67 8.33 40 28.33
8 68 7115 0 30 8.33 76.67 0 13.33 10 46.67
57 618 5052 0 31.67 0 45 17.78 10 0 18.33
133 1491 4237 0 0 30 28.33 14.44 0 0 25
145 1625 4175 18.89 5 21.67 35 0 0 18.33 10
165 1813 4093 0 0 5 46.67 0 18.33 38.33 0
331 3882 3458 0 13.33 20 13.33 6.67 0 15 6.67
526 6455 3064 0 0 18.33 23.33 0 0 0 3.33
719 8983 2785 -1.1 -5 23.33 1.67 10 6.67 15 -11.66
11691 12621 2487 0 0 0 3.33 12.22 11.67 0 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش برنامه ریزی درسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3)
1 141 6485 0 23.33 58.33 58.33 22.22 1.67 16.67 16.67
4 661 4985 15.56 5 25 48.33 25.56 1.67 -1.66 3.33
9 997 4592 0 -1.66 30 30 24.44 0 10 20
9140 10070 2690 0 0 3.33 10 12.22 10 0 -1.66
23738 24668 1631 0 -3.32 31.67 -6.66 -5.55 -1.66 -6.66 -11.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 1) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) تعلیم وتربیت اسلامی (ضریب 3)
10 10 7833 0 20 58.33 40 48.89 45 70
19 19 6877 61.11 26.67 43.33 30 26.67 0 60
36 38 6493 0 28.33 33.33 55 40 11.67 40
39 41 6391 0 -3.32 28.33 48.33 34.44 0 60
44 46 6291 0 5 45 30 33.33 3.33 58.33
53 58 6113 18.89 23.33 45 53.33 44.44 0 0
96 103 5677 -3.32 0 35 50 30 0 36.67
100 108 5659 0 0 63.33 51.67 27.78 20 13.33
114 124 5546 6.67 28.33 28.33 65 35.56 60 0
123 134 5499 0 0 36.67 70 43.33 20 0
162 175 5315 24.44 38.33 15 46.67 33.33 5 0
182 196 5243 0 31.67 0 73.33 41.11 0 10
185 199 5238 0 0 40 68.33 35.56 0 0
188 202 5228 0 10 38.33 68.33 22.22 16.67 10
226 245 5087 0 48.33 45 50 22.22 15 0
244 264 5033 -1.1 5 15 71.67 31.11 5 6.67
254 277 4998 14.44 0 30 23.33 22.22 0 30
300 330 4905 0 18.33 33.33 51.67 35.56 0 0
303 334 4896 0 0 0 63.33 52.22 0 0
345 378 4818 0 35 56.67 63.33 1.11 40 0
367 402 4768 0 21.67 0 63.33 36.67 0 0
494 544 4553 0 15 56.67 68.33 2.22 35 0
514 567 4527 0 20 66.67 66.67 0 38.33 0
577 633 4443 7.78 15 46.67 68.33 0 21.67 0
588 645 4432 0 18.33 0 66.67 37.78 0 0
717 788 4295 0 5 45 45 10 25 5
1211 1331 3923 0 0 0 40 34.44 0 0
3449 3815 3244 0 0 0 33.33 21.11 0 0
3717 4106 3198 -2.21 3.33 25 1.67 15.56 10 3.33
7998 8856 2677 0 5 11.67 15 6.67 0 5
16585 17443 2115 0 0 11.67 -1.66 4.44 0 5
17035 17893 2089 0 -3.32 36.67 -5 11.11 -8.32 -13.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 1) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) تعلیم وتربیت اسلامی (ضریب 3)
2 47 6270 0 5 56.67 68.33 46.67 40 5
94 1210 3981 0 31.67 0 45 17.78 0 15
123 1584 3824 0 30 8.33 76.67 0 10 0
292 3594 3288 18.89 5 21.67 35 0 18.33 0
298 3665 3274 0 0 30 28.33 14.44 0 0
383 4960 3080 0 13.33 20 13.33 6.67 15 3.33
441 5761 2982 0 0 5 46.67 0 38.33 0
486 6272 2926 -1.1 -5 23.33 1.67 10 15 0
8196 9054 2661 0 0 18.33 23.33 0 0 0
11214 12072 2436 0 0 0 3.33 12.22 0 0
15759 16617 2161 0 3.33 1.67 -1.66 -2.21 -1.66 10

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 1) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) تعلیم وتربیت اسلامی (ضریب 3)
3 210 5204 0 23.33 58.33 58.33 22.22 16.67 0
4 315 4932 15.56 5 25 48.33 25.56 -1.66 10
6 454 4676 0 -1.66 30 30 24.44 10 23.33
10295 11153 2500 0 0 3.33 10 12.22 0 -1.66
13034 13892 2321 0 -3.32 31.67 -6.66 -5.55 -6.66 16.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 3)
20 23 7231 24.44 38.33 46.67 33.33 13.33 20 13.33
54 61 6487 61.11 26.67 30 26.67 3.33 20 21.67
70 80 6319 18.89 23.33 53.33 44.44 11.67 21.67 -6.66
92 103 6117 -1.1 5 71.67 31.11 6.67 38.33 8.33
105 116 5972 0 18.33 66.67 37.78 8.33 43.33 1.67
116 129 5892 0 18.33 51.67 35.56 18.33 28.33 0
118 131 5880 0 15 68.33 2.22 -11.66 50 20
130 144 5798 0 43.33 31.67 21.11 8.33 23.33 8.33
131 145 5795 0 48.33 50 22.22 8.33 16.67 3.33
159 178 5660 0 31.67 73.33 41.11 -1.66 25 0
171 192 5584 0 35 63.33 1.11 0 51.67 0
188 210 5511 0 0 68.33 35.56 0 50 0
191 214 5497 20 3.33 36.67 25.56 10 25 10
197 220 5474 0 21.67 63.33 36.67 0 28.33 0
212 236 5424 6.67 28.33 65 35.56 3.33 23.33 0
244 275 5277 0 10 68.33 22.22 6.67 23.33 3.33
286 321 5124 3.33 26.67 28.33 22.22 -10 11.67 21.67
301 337 5075 0 10 38.33 26.67 3.33 31.67 18.33
345 389 4955 7.78 15 68.33 0 0 38.33 0
366 410 4918 0 16.67 53.33 13.33 10 -8.32 16.67
442 494 4767 0 0 33.33 21.11 13.33 35 3.33
483 539 4706 0 0 63.33 52.22 0 16.67 0
496 555 4673 0 20 66.67 0 0 41.67 0
523 585 4629 0 0 70 43.33 0 15 0
535 598 4613 0 28.33 55 40 0 0 0
565 631 4577 0 -1.66 40 16.67 5 36.67 6.67
617 689 4509 0 5 10 15.56 5 16.67 23.33
764 846 4363 0 -3.32 41.67 20 0 35 3.33
1186 1303 4025 0 0 40 34.44 0 13.33 3.33
1258 1380 3988 0 20 40 48.89 0 0 0
2134 2347 3628 3.33 10 0 1.11 18.33 0 11.67
2144 2357 3627 16.67 -8.32 -8.32 7.78 -8.32 18.33 23.33
2833 3121 3436 0 3.33 26.67 6.67 8.33 21.67 -1.66
6785 7527 2793 0 0 -1.66 4.44 15 3.33 5
10912 12062 2412 0 5 21.67 21.11 -3.32 -10 -6.66
11505 12655 2370 7.78 3.33 15 4.44 -3.32 -8.32 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش مدیریت آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 3)
2 9 8130 0 30 76.67 0 13.33 46.67 36.67
22 211 5509 0 5 68.33 46.67 8.33 28.33 0
31 289 5229 0 31.67 45 17.78 10 18.33 6.67
180 2265 3646 0 0 46.67 0 18.33 0 0
301 3842 3294 18.89 5 35 0 0 10 0
310 3944 3274 0 0 28.33 14.44 0 25 0
585 7640 2781 0 13.33 13.33 6.67 0 6.67 -3.32
703 9124 2640 0 0 3.33 12.22 11.67 -6.66 -8.32
814 10586 2520 0 0 23.33 0 0 3.33 0
10604 11754 2433 0 3.33 -1.66 -2.21 0 -6.66 11.67
11208 12358 2389 -1.1 -5 1.67 10 6.67 -11.66 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش مدیریت آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 3)
5 475 4794 0 23.33 58.33 22.22 1.67 16.67 0
7 581 4634 15.56 5 48.33 25.56 1.67 3.33 6.67
32 2528 3584 0 -1.66 30 24.44 0 20 0
126 5971 2965 0 0 10 12.22 10 -1.66 3.33
22685 23835 1586 0 -3.32 -6.66 -5.55 -1.66 -11.66 8.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 2)
19 21 7435 24.44 38.33 46.67 33.33 13.33 20 13.33
52 59 6726 18.89 23.33 53.33 44.44 11.67 21.67 -6.66
66 74 6529 61.11 26.67 30 26.67 3.33 20 21.67
86 96 6323 0 18.33 66.67 37.78 8.33 43.33 1.67
88 98 6316 -1.1 5 71.67 31.11 6.67 38.33 8.33
96 107 6246 0 18.33 51.67 35.56 18.33 28.33 0
122 133 6070 0 48.33 50 22.22 8.33 16.67 3.33
134 150 6005 0 31.67 73.33 41.11 -1.66 25 0
136 152 5970 0 43.33 31.67 21.11 8.33 23.33 8.33
143 160 5896 0 35 63.33 1.11 0 51.67 0
147 164 5850 0 15 68.33 2.22 -11.66 50 20
153 171 5819 0 0 68.33 35.56 0 50 0
160 179 5779 0 21.67 63.33 36.67 0 28.33 0
165 184 5762 6.67 28.33 65 35.56 3.33 23.33 0
197 218 5620 20 3.33 36.67 25.56 10 25 10
226 250 5503 0 10 68.33 22.22 6.67 23.33 3.33
300 337 5210 7.78 15 68.33 0 0 38.33 0
355 403 5045 0 10 38.33 26.67 3.33 31.67 18.33
376 427 4992 3.33 26.67 28.33 22.22 -10 11.67 21.67
389 440 4968 0 0 63.33 52.22 0 16.67 0
393 444 4960 0 0 33.33 21.11 13.33 35 3.33
399 451 4931 0 20 66.67 0 0 41.67 0
427 481 4881 0 0 70 43.33 0 15 0
429 483 4876 0 16.67 53.33 13.33 10 -8.32 16.67
436 490 4863 0 28.33 55 40 0 0 0
541 605 4689 0 -1.66 40 16.67 5 36.67 6.67
691 770 4507 0 -3.32 41.67 20 0 35 3.33
900 991 4295 0 5 10 15.56 5 16.67 23.33
978 1075 4224 0 5 45 10 -8.32 31.67 3.33
994 1091 4212 0 20 40 48.89 0 0 0
1116 1228 4118 0 0 51.67 27.78 0 8.33 0
1464 1614 3928 -3.32 13.33 35 25.56 6.67 8.33 0
1637 1807 3847 0 -3.32 48.33 34.44 0 0 0
2298 2539 3597 0 3.33 26.67 6.67 8.33 21.67 -1.66
2382 2630 3573 3.33 10 0 1.11 18.33 0 11.67
3252 3599 3350 16.67 -8.32 -8.32 7.78 -8.32 18.33 23.33
3777 4191 3240 0 10 -3.32 4.44 13.33 10 0
5835 6473 2908 0 5 15 6.67 10 -3.32 0
6707 7455 2800 0 0 -1.66 4.44 15 3.33 5
7450 8282 2716 6.67 -25 13.33 12.22 -5 18.33 8.33
8898 9895 2573 -2.21 3.33 1.67 15.56 3.33 0 -3.32
10274 11321 2464 0 0 13.33 0 6.67 -1.66 10
14608 15655 2166 0 0 18.33 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 2)
2 13 7970 0 30 76.67 0 13.33 46.67 36.67
18 166 5843 0 5 68.33 46.67 8.33 28.33 0
28 274 5409 0 31.67 45 17.78 10 18.33 6.67
162 1885 3809 0 0 46.67 0 18.33 0 0
262 3254 3427 18.89 5 35 0 0 10 0
269 3341 3410 0 0 28.33 14.44 0 25 0
522 6736 2877 0 13.33 13.33 6.67 0 6.67 -3.32
621 7964 2748 0 0 3.33 12.22 11.67 -6.66 -8.32
773 9971 2567 0 0 23.33 0 0 3.33 0
10821 11868 2424 -1.1 -5 1.67 10 6.67 -11.66 0
13122 14169 2260 0 3.33 -1.66 -2.21 0 -6.66 11.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 2)
3 403 5045 0 23.33 58.33 22.22 1.67 16.67 0
7 566 4736 15.56 5 48.33 25.56 1.67 3.33 6.67
22 2099 3733 0 -1.66 30 24.44 0 20 0
116 5725 3003 0 0 10 12.22 10 -1.66 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 3) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2)
22 22 6525 0 20 58.33 48.89 45
27 27 6476 6.67 28.33 28.33 35.56 60
29 29 6456 0 48.33 45 22.22 15
38 38 6224 0 35 56.67 1.11 40
42 43 6164 61.11 26.67 43.33 26.67 0
47 48 6142 18.89 23.33 45 44.44 0
49 51 6039 24.44 38.33 15 33.33 5
89 97 5468 0 28.33 33.33 40 11.67
97 107 5374 0 20 66.67 0 38.33
159 174 5020 0 15 56.67 2.22 35
174 190 4947 0 0 63.33 27.78 20
244 266 4759 0 43.33 0 21.11 0
260 282 4690 7.78 15 46.67 0 21.67
306 333 4610 0 18.33 33.33 35.56 0
358 388 4517 0 10 38.33 22.22 16.67
372 404 4497 0 0 36.67 43.33 20
399 436 4460 0 31.67 0 41.11 0
568 625 4269 0 5 45 33.33 3.33
568 625 4269 0 5 45 10 25
704 779 4126 0 21.67 0 36.67 0
817 906 4026 0 0 40 35.56 0
895 993 3978 3.33 26.67 0 22.22 0
1537 1700 3668 -3.32 0 35 30 0
1850 2044 3559 37.78 0 23.33 -1.1 13.33
2230 2462 3460 0 5 16.67 15.56 16.67
2561 2828 3385 20 3.33 0 25.56 0
3071 3391 3282 0 0 20 16.67 18.33
3157 3489 3264 0 0 0 52.22 0
3974 4399 3115 0 10 0 26.67 15
8305 9164 2635 7.78 3.33 18.33 4.44 0
9342 10201 2555 3.33 10 0 1.11 8.33
23691 24550 1633 0 -3.32 0 5.56 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 3) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2)
5 61 5809 0 5 56.67 46.67 40
97 1116 3917 0 30 8.33 0 10
118 1434 3776 0 31.67 0 17.78 0
158 1878 3610 0 13.33 20 6.67 15
169 2069 3553 18.89 5 21.67 0 18.33
325 4192 3148 -1.1 -5 23.33 10 15
453 6059 2914 0 0 5 0 38.33
474 6335 2883 0 0 30 14.44 0
11411 12270 2418 0 0 18.33 0 0
14235 15094 2246 0 0 0 12.22 0
18257 19116 2013 0 3.33 1.67 -2.21 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 3) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2)
2 73 5626 0 23.33 58.33 22.22 16.67
10 873 4048 15.56 5 25 25.56 -1.66
27 1937 3591 0 -1.66 30 24.44 10
14134 14993 2251 0 0 3.33 12.22 0
17518 18377 2057 0 -3.32 31.67 -5.55 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی اموزشی (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2)
3 3 8840 0 35 56.67 63.33 56.67 40 51.67
8 8 8451 0 20 66.67 66.67 61.67 38.33 41.67
14 14 7591 7.78 15 46.67 68.33 45 21.67 38.33
54 57 6168 0 10 38.33 68.33 30 16.67 23.33
61 64 6109 0 5 45 45 35 25 31.67
62 65 6106 0 15 56.67 68.33 -1.66 35 50
100 108 5686 61.11 26.67 43.33 30 15 0 20
109 118 5611 6.67 28.33 28.33 65 0 60 23.33
153 170 5340 18.89 23.33 45 53.33 1.67 0 21.67
165 183 5264 0 48.33 45 50 0 15 16.67
192 216 5123 24.44 38.33 15 46.67 0 5 20
203 227 5072 0 0 40 68.33 0 0 50
265 296 4890 -1.1 5 15 71.67 3.33 5 38.33
389 435 4626 0 0 63.33 51.67 0 20 8.33
463 513 4502 0 0 36.67 70 0 20 15
502 556 4444 0 31.67 0 73.33 0 0 25
541 596 4399 0 18.33 33.33 51.67 0 0 28.33
580 640 4355 0 20 58.33 40 0 45 0
596 658 4338 0 21.67 0 63.33 -1.66 0 28.33
672 740 4264 0 18.33 0 66.67 0 0 43.33
689 758 4249 0 28.33 33.33 55 0 11.67 0
996 1087 4039 0 43.33 0 31.67 0 0 23.33
1382 1516 3843 37.78 0 23.33 0 13.33 13.33 10
1534 1680 3784 20 3.33 0 36.67 0 0 25
1553 1702 3779 0 -1.66 23.33 40 0 0 36.67
2492 2766 3498 16.67 -8.32 30 -8.32 20 0 18.33
3066 3412 3375 0 0 0 40 10 0 13.33
3824 4255 3224 6.67 -25 53.33 13.33 5 6.67 18.33
4713 5244 3091 -2.21 3.33 25 1.67 15 10 0
5512 6115 2987 7.78 3.33 18.33 15 13.33 0 -8.32
6697 7440 2851 0 10 28.33 -3.32 -5 18.33 10
8541 9284 2682 0 0 33.33 21.67 0 0 3.33
13756 14499 2312 11.11 20 1.67 -6.66 5 5 -6.66
20835 21578 1879 0 0 0 -1.66 0 10 11.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی اموزشی (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2)
14 131 5514 0 30 8.33 76.67 0 10 46.67
17 160 5391 0 5 56.67 68.33 0 40 28.33
64 712 4286 18.89 5 21.67 35 8.33 18.33 10
155 1848 3732 0 0 5 46.67 5 38.33 0
167 1959 3700 0 31.67 0 45 0 0 18.33
168 2011 3686 0 13.33 20 13.33 15 15 6.67
325 3918 3280 0 0 30 28.33 0 0 25
415 5165 3100 -1.1 -5 23.33 1.67 16.67 15 -11.66
6837 7580 2838 0 0 18.33 23.33 0 0 3.33
20180 20923 1920 0 3.33 1.67 -1.66 1.67 -1.66 -6.66
20701 21444 1887 0 0 0 3.33 0 0 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی اموزشی (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2)
1 198 5198 0 23.33 58.33 58.33 0 16.67 16.67
8 1114 4029 15.56 5 25 48.33 0 -1.66 3.33
39 2573 3543 0 -1.66 30 30 0 10 20
17840 18583 2059 0 0 3.33 10 0 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 3) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 1) مدیریت اموزشی (ضریب 3) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3) نظارت وراهنمایی (ضریب 2)
12 13 7578 0 35 56.67 63.33 0 40 51.67 0
21 23 7081 0 15 56.67 68.33 -11.66 35 50 20
38 42 6568 0 20 66.67 66.67 0 38.33 41.67 0
47 52 6456 24.44 38.33 15 46.67 13.33 5 20 13.33
52 57 6374 0 48.33 45 50 8.33 15 16.67 3.33
66 73 6186 61.11 26.67 43.33 30 3.33 0 20 21.67
83 93 6030 6.67 28.33 28.33 65 3.33 60 23.33 0
86 96 6020 7.78 15 46.67 68.33 0 21.67 38.33 0
108 120 5849 18.89 23.33 45 53.33 11.67 0 21.67 -6.66
177 198 5429 0 18.33 33.33 51.67 18.33 0 28.33 0
188 211 5365 0 43.33 0 31.67 8.33 0 23.33 8.33
222 249 5249 0 10 38.33 68.33 6.67 16.67 23.33 3.33
244 276 5142 -1.1 5 15 71.67 6.67 5 38.33 8.33
258 291 5092 0 0 40 68.33 0 0 50 0
286 323 5000 0 5 45 45 -8.32 25 31.67 3.33
368 413 4807 0 18.33 0 66.67 8.33 0 43.33 1.67
533 597 4521 0 20 58.33 40 0 45 0 0
601 672 4432 20 3.33 0 36.67 10 0 25 10
650 729 4368 0 31.67 0 73.33 -1.66 0 25 0
650 729 4368 0 5 16.67 10 5 16.67 16.67 23.33
661 741 4357 0 0 63.33 51.67 0 20 8.33 0
679 760 4341 0 -1.66 23.33 40 5 0 36.67 6.67
687 768 4334 0 21.67 0 63.33 0 0 28.33 0
732 817 4294 0 10 0 38.33 3.33 15 31.67 18.33
855 945 4192 3.33 26.67 0 28.33 -10 0 11.67 21.67
920 1020 4144 0 28.33 33.33 55 0 11.67 0 0
963 1066 4109 0 -3.32 8.33 41.67 0 15 35 3.33
987 1095 4091 0 10 28.33 -3.32 13.33 18.33 10 0
1013 1125 4074 0 0 0 33.33 13.33 0 35 3.33
1142 1264 4000 0 0 36.67 70 0 20 15 0
1724 1908 3738 0 16.67 0 53.33 10 0 -8.32 16.67
1809 2000 3709 16.67 -8.32 30 -8.32 -8.32 0 18.33 23.33
2322 2561 3545 3.33 10 0 0 18.33 8.33 0 11.67
6832 7573 2819 0 0 33.33 21.67 3.33 0 3.33 3.33
6927 7674 2808 0 -3.32 28.33 48.33 0 0 0 0
7305 8072 2772 0 0 0 40 0 0 13.33 3.33
8218 8985 2695 0 5 11.67 15 10 0 -3.32 0
8719 9486 2658 0 0 38.33 18.33 0 0 0 0
12162 12929 2417 2.22 10 13.33 -6.66 5 3.33 -11.66 1.67
20312 21079 1916 0 -3.32 18.33 -10 -3.32 -13.32 8.33 5
20511 21278 1905 0 -3.32 36.67 -5 -3.32 -8.32 0 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 3) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 1) مدیریت اموزشی (ضریب 3) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3) نظارت وراهنمایی (ضریب 2)
1 12 7582 0 30 8.33 76.67 13.33 10 46.67 36.67
14 132 5738 0 5 56.67 68.33 8.33 40 28.33 0
53 538 4595 0 31.67 0 45 10 0 18.33 6.67
110 1432 3917 0 0 5 46.67 18.33 38.33 0 0
136 1729 3794 18.89 5 21.67 35 0 18.33 10 0
240 3197 3403 0 0 30 28.33 0 0 25 0
258 3392 3360 0 13.33 20 13.33 0 15 6.67 -3.32
7471 8238 2758 -1.1 -5 23.33 1.67 6.67 15 -11.66 0
8933 9700 2641 0 0 18.33 23.33 0 0 3.33 0
14744 15511 2258 0 0 0 3.33 11.67 0 -6.66 -8.32
14878 15645 2249 0 3.33 1.67 -1.66 0 -1.66 -6.66 11.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 3) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 1) مدیریت اموزشی (ضریب 3) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3) نظارت وراهنمایی (ضریب 2)
1 202 5415 0 23.33 58.33 58.33 1.67 16.67 16.67 0
28 1669 3815 15.56 5 25 48.33 1.67 -1.66 3.33 6.67
42 2393 3589 0 -1.66 30 30 0 10 20 0
11031 11798 2490 0 0 3.33 10 10 0 -1.66 3.33
19165 19932 1989 0 -3.32 31.67 -6.66 -1.66 -6.66 -11.66 8.33

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش علوم تربیتی (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
4 5 8424 0 31.67 73.33 41.11 25 30 18.33
11 13 7907 0 21.67 63.33 36.67 28.33 13.33 31.67
37 43 6939 18.89 23.33 53.33 44.44 21.67 0 -1.66
46 54 6816 6.67 28.33 65 35.56 23.33 0 15
50 58 6791 24.44 38.33 46.67 33.33 20 0 0
63 72 6687 0 0 68.33 35.56 50 0 0
66 75 6676 0 10 68.33 22.22 23.33 8.33 23.33
71 80 6666 0 48.33 50 22.22 16.67 0 23.33
73 82 6653 -1.1 5 71.67 31.11 38.33 5 0
74 83 6652 0 18.33 66.67 37.78 43.33 0 0
80 89 6594 0 0 63.33 52.22 16.67 0 20
87 98 6502 0 0 70 43.33 15 -1.66 21.67
116 130 6339 0 18.33 51.67 35.56 28.33 0 13.33
130 146 6271 0 35 63.33 1.11 51.67 0 0
153 175 6095 0 0 51.67 27.78 8.33 0 45
185 211 5898 0 28.33 55 40 0 3.33 3.33
187 213 5892 0 15 68.33 2.22 50 0 5
195 223 5861 61.11 26.67 30 26.67 20 0 0
241 274 5673 7.78 15 68.33 0 38.33 0 0
259 295 5616 0 5 45 10 31.67 13.33 20
283 320 5556 0 43.33 31.67 21.11 23.33 0 0
344 385 5376 0 20 66.67 0 41.67 0 0
428 475 5189 20 3.33 36.67 25.56 25 0 0
505 562 5037 0 20 40 48.89 0 0 0
574 638 4885 0 -3.32 41.67 20 35 0 0
601 667 4843 -3.32 13.33 35 25.56 8.33 16.67 8.33
686 759 4724 3.33 26.67 28.33 22.22 11.67 0 0
697 771 4712 0 0 40 34.44 13.33 0 0
705 780 4700 0 10 38.33 26.67 31.67 0 0
710 785 4693 33.33 -1.66 18.33 2.22 10 8.33 30
773 855 4634 0 -3.32 48.33 34.44 0 0 0
797 879 4613 0 -1.66 40 16.67 36.67 0 0
855 944 4566 -3.32 0 50 30 0 0 0
876 967 4544 0 0 33.33 21.11 35 0 0
1460 1619 4122 0 5 30 33.33 0 0 0
1864 2074 3919 0 5 10 15.56 16.67 5 15
1924 2140 3895 14.44 0 23.33 22.22 0 0 0
2296 2554 3756 0 5 21.67 21.11 -10 18.33 5
2796 3099 3606 0 3.33 26.67 6.67 21.67 5 1.67
4786 5306 3167 6.67 -25 13.33 12.22 18.33 1.67 15
7458 8140 2811 37.78 0 0 -1.1 10 6.67 -8.32
8453 9135 2704 -2.21 3.33 1.67 15.56 0 3.33 0
8659 9341 2683 0 -5 26.67 4.44 -6.66 10 5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش علوم تربیتی (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
10 92 6545 0 5 68.33 46.67 28.33 0 5
14 126 6353 0 30 76.67 0 46.67 0 0
50 537 5081 0 31.67 45 17.78 18.33 0 0
224 2547 3758 0 0 28.33 14.44 25 0 0
245 2907 3662 18.89 5 35 0 10 0 0
372 4544 3296 0 13.33 13.33 6.67 6.67 3.33 5
410 5059 3204 0 0 46.67 0 0 0 0
7889 8571 2763 0 0 23.33 0 3.33 0 0
12622 13304 2357 0 0 3.33 12.22 -6.66 0 0
14851 15533 2197 -1.1 -5 1.67 10 -11.66 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش علوم تربیتی (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
1 298 5608 0 23.33 58.33 22.22 16.67 0 0
3 412 5314 15.56 5 48.33 25.56 3.33 0 10
15 1480 4213 0 -1.66 30 24.44 20 0 0
10888 11570 2493 0 0 10 12.22 -1.66 -3.32 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم تربیتی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش برنامه ریزی درسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 25 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش مدیریت آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش آموزش بزرگسالان سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش تکنولوژی آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش علوم تربیتی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 99 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 99 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 99 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش برنامه ریزی درسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش برنامه ریزی درسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3)
84 99 5858 0 3.33 0 80 37.78 18.33 0 43.33
263 300 5039 0 36.67 0 66.67 16.67 0 0 28.33
296 335 4986 -1.1 10 0 50 24.44 28.33 0 25
371 415 4851 17.78 46.67 26.67 56.67 0 0 15 0
548 610 4596 -4.43 16.67 13.33 60 7.78 -5 20 18.33
691 769 4442 3.33 5 3.33 41.67 31.11 3.33 8.33 41.67
779 862 4359 2.22 20 11.67 53.33 42.22 0 13.33 0
780 863 4358 44.44 0 0 41.67 0 0 0 36.67
1065 1183 4168 -1.1 11.67 40 48.33 7.78 16.67 0 -8.32
1532 1701 3947 0 15 20 41.67 4.44 11.67 6.67 0
1658 1835 3892 0 0 1.67 56.67 23.33 -10 5 10
1813 2007 3840 3.33 -16.66 6.67 53.33 15.56 13.33 0 1.67
1867 2064 3822 30 10 10 30 2.22 6.67 11.67 6.67
2563 2814 3603 0 0 8.33 58.33 0 0 0 15
2898 3179 3525 10 28.33 8.33 53.33 0 0 0 0
2996 3285 3503 -4.43 0 15 33.33 17.78 15 28.33 0
3958 4331 3303 0 6.67 11.67 16.67 2.22 26.67 10 3.33
4297 4700 3242 -2.21 28.33 1.67 26.67 -3.32 -6.66 25 5
4726 5174 3173 20 35 0 13.33 20 0 6.67 0
5550 6081 3053 0 18.33 28.33 26.67 -7.77 3.33 5 1.67
6406 7046 2939 1.11 0 41.67 10 1.11 16.67 5 0
12834 14228 2316 0 -6.66 6.67 3.33 13.33 3.33 6.67 -8.32
14530 15924 2186 0 0 0 21.67 10 6.67 -1.66 1.67
15966 17360 2080 0 0 8.33 6.67 1.11 0 8.33 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3)
18 145 5609 0 40 0 75 32.22 0 0 26.67
159 2048 3827 0 0 48.33 21.67 8.89 6.67 3.33 3.33
164 2170 3787 16.67 13.33 21.67 48.33 0 1.67 0 -1.66
495 7856 2852 0 0 21.67 11.67 5.56 3.33 18.33 -6.66
495 7856 2852 -2.21 20 8.33 25 -3.32 0 0 0
552 8573 2781 0 5 6.67 6.67 10 13.33 -5 5
831 12703 2433 12.22 0 20 -6.66 -1.1 6.67 -1.66 1.67
891 13473 2374 0 0 10 10 -3.32 18.33 0 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3)
32 1647 3966 0 10 13.33 48.33 5.56 5 8.33 10

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
44 53 6642 2.22 20 11.67 53.33 42.22 13.33 25
277 310 5323 0 3.33 0 80 37.78 0 0
443 486 5011 20 35 0 13.33 20 6.67 33.33
524 577 4895 0 0 1.67 56.67 23.33 5 13.33
564 623 4831 17.78 46.67 26.67 56.67 0 15 0
598 659 4792 53.33 18.33 13.33 33.33 3.33 11.67 8.33
674 744 4699 3.33 5 3.33 41.67 31.11 8.33 11.67
723 798 4658 -4.43 0 15 33.33 17.78 28.33 21.67
830 915 4556 3.33 -16.66 6.67 53.33 15.56 0 15
858 946 4539 0 0 0 8.33 40 0 20
890 981 4515 0 36.67 0 66.67 16.67 0 0
953 1048 4475 -4.43 16.67 13.33 60 7.78 20 3.33
1066 1174 4396 30 10 10 30 2.22 11.67 18.33
1150 1261 4339 -1.1 11.67 40 48.33 7.78 0 1.67
1297 1421 4254 -1.1 10 0 50 24.44 0 0
1599 1739 4112 0 0 -8.32 48.33 11.11 -3.32 28.33
1769 1927 4035 0 15 23.33 30 -3.32 18.33 11.67
2452 2685 3806 0 15 20 41.67 4.44 6.67 0
3374 3682 3566 -4.43 20 5 35 6.67 8.33 3.33
3531 3850 3529 44.44 0 0 41.67 0 0 0
6063 6643 3085 0 1.67 0 25 -1.1 -5 20
6171 6761 3070 0 18.33 28.33 26.67 -7.77 5 5
6500 7130 3027 0 -6.66 6.67 3.33 13.33 6.67 3.33
7429 8179 2909 0 0 15 35 0 0 3.33
7683 8472 2879 0 20 -1.66 28.33 12.22 0 0
12663 13604 2413 0 0 8.33 6.67 1.11 8.33 5
17589 18530 2008 -2.21 6.67 1.67 35 2.22 -1.66 -6.66
17784 18725 1991 0 0 18.33 -1.66 0 5 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
20 202 5611 0 40 0 75 32.22 0 0
107 1529 4208 0 0 48.33 21.67 8.89 3.33 0
128 1920 4038 16.67 13.33 21.67 48.33 0 0 5
225 3598 3584 0 0 21.67 11.67 5.56 18.33 8.33
413 6631 3086 0 5 6.67 6.67 10 -5 11.67
548 8436 2882 -2.21 20 8.33 25 -3.32 0 5
10231 11172 2617 12.22 0 20 -6.66 -1.1 -1.66 5
16771 17712 2077 0 0 10 10 -3.32 0 1.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3
46 2474 3863 0 10 13.33 48.33 5.56 8.33 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش مدیریت آموزشی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مدیریت آموزشی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
20 24 8002 0 3.33 80 37.78 18.33 43.33 21.67
99 114 6768 -1.1 10 50 24.44 28.33 25 11.67
133 155 6533 3.33 -16.66 53.33 15.56 13.33 1.67 38.33
188 214 6208 0 20 28.33 12.22 30 3.33 25
361 403 5682 0 6.67 16.67 2.22 26.67 3.33 30
525 582 5355 0 36.67 66.67 16.67 0 28.33 0
614 680 5229 0 0 56.67 23.33 -10 10 21.67
671 744 5149 3.33 5 41.67 31.11 3.33 41.67 8.33
996 1095 4809 0 -1.66 35 -1.1 26.67 15 8.33
1438 1588 4502 17.78 46.67 56.67 0 0 0 0
2102 2314 4207 0 15 41.67 4.44 11.67 0 5
4264 4690 3591 3.33 0 23.33 0 15 -6.66 10
4434 4876 3558 10 28.33 53.33 0 0 0 0
5499 6052 3350 0 0 58.33 0 0 15 0
6697 7394 3144 0 15 30 -3.32 -5 13.33 -1.66
8385 9236 2916 2.22 -10 25 24.44 11.67 -6.66 -6.66
8438 9289 2911 0 16.67 28.33 4.44 1.67 -3.32 0
8611 9462 2891 0 10 30 0 0 8.33 -1.66
9419 10270 2800 0 0 8.33 40 0 0 0
9704 10555 2770 0 0 21.67 10 6.67 1.67 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
26 248 6076 0 40 75 32.22 0 26.67 0
253 3762 3794 0 5 6.67 10 13.33 5 10
367 5497 3442 16.67 13.33 48.33 0 1.67 -1.66 -5
561 8493 3007 12.22 0 -6.66 -1.1 6.67 1.67 11.67
8520 9371 2902 0 0 21.67 8.89 6.67 3.33 -5
9787 10638 2761 -2.21 20 25 -3.32 0 0 0
12019 12870 2540 0 0 10 -3.32 18.33 -6.66 -10
14351 15202 2328 0 0 11.67 5.56 3.33 -6.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
74 2949 4009 0 10 48.33 5.56 5 10 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
21 25 7765 0 3.33 80 37.78 18.33 43.33 21.67
79 94 6697 -1.1 10 50 24.44 28.33 25 11.67
221 251 5866 3.33 -16.66 53.33 15.56 13.33 1.67 38.33
226 257 5839 0 20 28.33 12.22 30 3.33 25
357 400 5484 0 36.67 66.67 16.67 0 28.33 0
532 592 5178 0 6.67 16.67 2.22 26.67 3.33 30
588 652 5106 3.33 5 41.67 31.11 3.33 41.67 8.33
767 849 4879 0 0 56.67 23.33 -10 10 21.67
922 1019 4743 0 -1.66 35 -1.1 26.67 15 8.33
1037 1146 4657 44.44 0 41.67 0 0 36.67 0
1199 1324 4542 2.22 20 53.33 42.22 0 0 0
1991 2192 4161 -4.43 16.67 60 7.78 -5 18.33 -6.66
3595 3957 3677 1.11 0 10 1.11 16.67 0 26.67
3789 4171 3632 10 28.33 53.33 0 0 0 0
4415 4861 3501 -4.43 0 33.33 17.78 15 0 0
4885 5372 3409 0 0 58.33 0 0 15 0
4958 5453 3395 0 11.67 40 6.67 -1.66 3.33 6.67
6093 6719 3195 0 15 30 -3.32 -5 13.33 -1.66
7080 7808 3046 -4.43 20 35 6.67 -15 -1.66 -3.32
7908 8730 2938 0 10 30 0 0 8.33 -1.66
8629 9533 2850 0 0 8.33 40 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
17 158 6229 0 40 75 32.22 0 26.67 0
272 4073 3652 0 5 6.67 10 13.33 5 10
312 4702 3529 16.67 13.33 48.33 0 1.67 -1.66 -5
562 8490 2966 0 0 21.67 8.89 6.67 3.33 -5
9089 10001 2800 12.22 0 -6.66 -1.1 6.67 1.67 11.67
9144 10056 2795 -2.21 20 25 -3.32 0 0 0
10844 11756 2624 0 0 10 -3.32 18.33 -6.66 -10
13962 14874 2346 0 0 11.67 5.56 3.33 -6.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
66 2611 4017 0 10 48.33 5.56 5 10 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش آموزش بزرگسالان

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش آموزش بزرگسالان مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2
30 36 6709 0 80 37.78 18.33 0 0 43.33
175 200 5544 -1.1 50 24.44 28.33 0 0 25
363 408 5086 44.44 41.67 0 0 26.67 0 36.67
421 472 4989 -4.43 60 7.78 -5 18.33 20 18.33
428 479 4974 0 66.67 16.67 0 0 0 28.33
520 577 4860 3.33 41.67 31.11 3.33 -3.32 8.33 41.67
579 645 4786 0 56.67 23.33 -10 28.33 5 10
651 721 4695 2.22 53.33 42.22 0 0 13.33 0
708 787 4627 17.78 56.67 0 0 33.33 15 0
898 996 4467 3.33 53.33 15.56 13.33 -6.66 0 1.67
1177 1311 4301 -4.43 33.33 17.78 15 15 28.33 0
1702 1889 4050 30 30 2.22 6.67 -1.66 11.67 6.67
2652 2923 3742 0 28.33 12.22 30 0 0 3.33
3160 3481 3612 0 28.33 1.11 21.67 1.67 1.67 -3.32
3700 4069 3488 20 13.33 20 0 40 6.67 0
4452 4897 3355 -4.43 35 6.67 -15 16.67 8.33 -1.66
4852 5337 3284 0 48.33 11.11 0 0 -3.32 0
5374 5911 3202 -15.55 35 12.22 18.33 10 -3.32 -3.32
9143 9968 2728 0 35 0 1.67 0 0 0
13578 14403 2329 0 26.67 -7.77 3.33 -10 5 1.67
16700 17525 2069 -2.21 35 2.22 0 0 -1.66 -15
20110 20935 1751 0 -1.66 0 3.33 15 5 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
20 166 5662 0 75 32.22 0 0 0 26.67
252 3689 3567 16.67 48.33 0 1.67 1.67 0 -1.66
447 6676 3101 0 21.67 8.89 6.67 1.67 3.33 3.33
8218 9043 2823 0 11.67 5.56 3.33 -3.32 18.33 -6.66
9366 10191 2709 0 6.67 10 13.33 -3.32 -5 5
11351 12176 2524 -2.21 25 -3.32 0 1.67 0 0
13434 14259 2340 0 10 -3.32 18.33 -6.66 0 -6.66
16159 16984 2115 12.22 -6.66 -1.1 6.67 6.67 -1.66 1.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
40 1883 4052 0 48.33 5.56 5 -1.66 8.33 10

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
90 100 5350 17.78 46.67 26.67 0 15
297 327 4606 53.33 18.33 13.33 3.33 11.67
357 397 4477 2.22 20 11.67 42.22 13.33
678 750 4106 20 35 0 20 6.67
1097 1206 3815 -4.43 16.67 13.33 7.78 20
1143 1254 3795 0 36.67 0 16.67 0
1314 1435 3712 0 16.67 36.67 4.44 -3.32
1393 1524 3676 -2.21 28.33 1.67 -3.32 25
1478 1622 3634 30 10 10 2.22 11.67
1536 1690 3607 -1.1 11.67 40 7.78 0
2469 2703 3299 -4.43 0 15 17.78 28.33
2535 2780 3280 -4.43 20 5 6.67 8.33
3140 3441 3136 10 28.33 8.33 0 0
3222 3532 3122 0 18.33 28.33 -7.77 5
4042 4445 2973 -1.1 10 0 24.44 0
7437 8210 2544 0 -6.66 6.67 13.33 6.67
11105 12092 2240 0 0 8.33 1.11 8.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
39 417 4456 0 40 0 32.22 0
89 1206 3815 0 0 48.33 8.89 3.33
159 2393 3377 16.67 13.33 21.67 0 0
178 2690 3302 0 0 21.67 5.56 18.33
377 5775 2796 -2.21 20 8.33 -3.32 0
451 7128 2647 12.22 0 20 -1.1 -1.66
634 9947 2399 0 5 6.67 10 -5
16339 17326 1894 0 0 10 -3.32 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
80 3545 3120 0 10 13.33 5.56 8.33

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش تکنولوژی آموزشی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش تکنولوژی آموزشی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
62 72 6224 17.78 46.67 26.67 56.67 33.33 15 0
231 263 5229 44.44 0 0 41.67 26.67 0 36.67
290 331 5094 -4.43 16.67 13.33 60 18.33 20 18.33
687 760 4575 53.33 18.33 13.33 33.33 -1.66 11.67 3.33
813 898 4466 0 36.67 0 66.67 0 0 28.33
892 981 4404 0 0 1.67 56.67 28.33 5 10
1013 1116 4323 0 15 23.33 30 10 18.33 13.33
1067 1173 4282 -2.21 28.33 1.67 26.67 23.33 25 5
2057 2265 3841 30 10 10 30 -1.66 11.67 6.67
2815 3084 3628 0 15 20 41.67 0 6.67 0
2944 3225 3597 10 28.33 8.33 53.33 0 0 0
3277 3589 3518 -4.43 0 15 33.33 15 28.33 0
3544 3885 3455 0 11.67 18.33 40 5 3.33 3.33
3733 4091 3415 3.33 5 3.33 41.67 -3.32 8.33 41.67
4191 4597 3325 0 16.67 36.67 28.33 -3.32 -3.32 -3.32
5371 5908 3126 0 21.67 5 28.33 1.67 1.67 -3.32
5930 6518 3043 0 1.67 0 25 15 -5 8.33
7444 8212 2849 0 18.33 28.33 26.67 -10 5 1.67
8347 9230 2741 0 0 15 35 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
50 577 4746 0 40 0 75 0 0 26.67
148 1974 3926 16.67 13.33 21.67 48.33 1.67 0 -1.66
230 3469 3542 0 0 48.33 21.67 1.67 3.33 3.33
477 7520 2924 -2.21 20 8.33 25 1.67 0 0
559 8633 2802 0 0 21.67 11.67 -3.32 18.33 -6.66
10318 11258 2556 12.22 0 20 -6.66 6.67 -1.66 1.67
16024 16964 2100 0 5 6.67 6.67 -3.32 -5 5
19357 20297 1819 0 0 10 10 -6.66 0 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
52 2825 3687 0 10 13.33 48.33 -1.66 8.33 10

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
248 284 5399 0 3.33 0 80 18.33 0 43.33 21.67
436 482 5033 -1.1 10 0 50 28.33 0 25 11.67
444 490 5027 17.78 46.67 26.67 56.67 0 15 0 0
575 634 4864 0 6.67 11.67 16.67 26.67 10 3.33 30
837 920 4591 0 20 -1.66 28.33 30 0 3.33 25
1005 1101 4456 -2.21 28.33 1.67 26.67 -6.66 25 5 25
1051 1158 4416 0 36.67 0 66.67 0 0 28.33 0
1308 1442 4253 1.11 0 41.67 10 16.67 5 0 26.67
1686 1857 4080 44.44 0 0 41.67 0 0 36.67 0
1829 2017 4015 3.33 5 3.33 41.67 3.33 8.33 41.67 8.33
1965 2159 3961 -1.1 11.67 40 48.33 16.67 0 -8.32 -1.66
3996 4398 3414 0 16.67 36.67 28.33 1.67 -3.32 -3.32 0
6633 7312 2999 3.33 0 6.67 23.33 15 0 -6.66 10
7499 8305 2881 -4.43 20 5 35 -15 8.33 -1.66 -3.32
12524 13419 2409 -15.55 5 0 35 18.33 -3.32 -3.32 0
16506 17401 2099 0 -6.66 6.67 3.33 3.33 6.67 -8.32 -1.66
19759 20654 1827 0 20 -3.32 23.33 -10 -16.66 3.33 -23.32
21917 22812 1573 0 0 0 8.33 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
63 898 4606 0 40 0 75 0 0 26.67 0
204 3065 3702 0 0 48.33 21.67 6.67 3.33 3.33 -5
287 4313 3428 16.67 13.33 21.67 48.33 1.67 0 -1.66 -5
381 5945 3178 0 5 6.67 6.67 13.33 -5 5 10
389 6085 3155 12.22 0 20 -6.66 6.67 -1.66 1.67 11.67
489 7600 2964 0 0 21.67 11.67 3.33 18.33 -6.66 0
578 8797 2830 -2.21 20 8.33 25 0 0 0 0
10626 11521 2576 0 0 10 10 18.33 0 -6.66 -10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
70 2833 3761 0 10 13.33 48.33 5 8.33 10 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - گرایش علوم تربیتی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش علوم تربیتی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 99 - کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 99

(شامل کارشناسی ارشد گرایش های آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
10 12 7782 0 36.67 66.67 16.67 28.33 23.33 71.93
33 42 6748 3.33 5 41.67 31.11 41.67 40 43.33
86 99 6173 0 3.33 80 37.78 43.33 0 0
456 503 5019 -4.43 16.67 60 7.78 18.33 13.33 7.02
483 534 4978 2.22 20 53.33 42.22 0 0 0
612 681 4799 -1.1 10 50 24.44 25 0 0
649 721 4769 0 0 56.67 23.33 10 6.67 5.26
806 899 4595 17.78 46.67 56.67 0 0 0 0
929 1034 4509 44.44 0 41.67 0 36.67 0 0
995 1108 4456 -15.55 5 35 12.22 -3.32 28.33 48.33
996 1109 4454 53.33 18.33 33.33 3.33 3.33 10 -3.5
1536 1696 4150 3.33 -16.66 53.33 15.56 1.67 -3.32 17.54
1663 1833 4090 -2.21 28.33 26.67 -3.32 5 25 10.53
3197 3513 3611 20 35 13.33 20 0 0 -5.25
3666 4019 3512 -4.43 0 33.33 17.78 0 -5 29.82
7527 8301 2939 0 -1.66 18.33 -1.1 0 18.33 21.05
8686 9513 2815 0 1.67 25 -1.1 8.33 1.67 1.75
14991 15818 2272 0 10 23.33 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99

(شامل کارشناسی ارشد گرایش های آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
3 21 7235 0 40 75 32.22 26.67 0 35
106 1280 4353 16.67 13.33 48.33 0 -1.66 10 22.81
315 4756 3385 0 0 21.67 8.89 3.33 6.67 20
527 8025 2971 -2.21 20 25 -3.32 0 0 7.02
13489 14316 2398 0 5 6.67 10 5 -3.32 -5.25
15057 15884 2267 0 0 11.67 5.56 -6.66 0 0
15241 16068 2253 12.22 0 -6.66 -1.1 1.67 5 14.04
17485 18312 2070 0 0 10 -3.32 -6.66 15 -5.25

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99

(شامل کارشناسی ارشد گرایش های آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
33 1976 4038 0 10 48.33 5.56 10 10 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم تربیتی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش برنامه ریزی درسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 25 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش مدیریت آموزشی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 98

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش آموزش بزرگسالان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش تحقیقات آموزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش تکنولوژی آموزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - گرایش علوم تربیتی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 98 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 98 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 98 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1)
67 74 7201 0 36.67 56.67 17.78 13.33 28.33 11.67
77 85 7112 0 26.67 40 28.89 20 48.33 3.33
91 102 6996 0 20 63.33 14.44 5 45 5
94 105 6936 0 20 38.33 13.33 30 38.33 25
180 202 6299 -4.43 28.33 66.67 0 0 31.67 0
239 265 5980 3.33 0 45 17.78 -1.66 50 20
253 280 5913 0 15 45 34.44 -3.32 26.67 0
286 315 5782 0 20 65 0 0 30 0
357 393 5572 0 0 45 24.44 0 31.67 31.67
525 579 5220 0 0 40 15.56 5 28.33 21.67
567 625 5162 0 41.67 3.33 -1.1 40 28.33 -1.66
575 634 5154 0 21.67 43.33 0 -3.32 23.33 15
703 771 4966 0 15 53.33 5.56 0 20 0
829 908 4820 0 0 35 8.89 10 31.67 11.67
912 997 4739 0 0 35 26.67 0 30 0
1244 1376 4449 0 15 10 13.33 3.33 33.33 0
1506 1662 4287 -3.32 16.67 13.33 10 20 15 21.67
2132 2343 3993 5.56 40 13.33 -1.1 0 0 30
2694 2956 3786 -2.21 13.33 16.67 5.56 6.67 20 0
3135 3449 3641 -7.77 8.33 15 6.67 21.67 6.67 6.67
3524 3874 3541 -1.1 1.67 25 5.56 10 3.33 23.33
4744 5214 3291 -2.21 18.33 5 8.89 3.33 8.33 3.33
4751 5221 3290 -2.21 0 3.33 2.22 21.67 6.67 13.33
6506 7167 2987 0 13.33 20 4.44 -10 6.67 -3.32
7618 8395 2831 0 3.33 8.33 0 -1.66 13.33 0
8502 9369 2725 0 10 -3.32 3.33 21.67 3.33 0
11013 11980 2459 0 8.33 -13.32 1.11 25 0 21.67
12702 13669 2306 0 3.33 0 16.67 0 0 16.67
13707 14674 2213 0 18.33 -1.66 -1.1 6.67 -6.66 11.67
14236 15203 2168 6.67 -20 6.67 15.56 -13.32 0 20
15093 16060 2098 -2.21 -3.32 -10 3.33 -1.66 11.67 6.67
17535 18502 1889 0 1.67 10 2.22 1.67 -3.32 -8.32
18146 19113 1834 -3.32 6.67 5 -2.21 0 -1.66 0
19472 20439 1708 0 -5 3.33 -1.1 -3.32 11.67 -6.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1)
6 55 7423 0 30 66.67 18.89 0 46.67 0
307 5001 3327 0 0 25 2.22 8.33 13.33 8.33
330 5301 3275 4.44 0 3.33 2.22 18.33 8.33 18.33
493 8283 2846 -6.66 -11.66 13.33 11.11 20 -6.66 0
525 8791 2788 0 0 13.33 2.22 6.67 8.33 0
577 9690 2689 0 13.33 0 0 0 8.33 21.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1)
15030 15997 2103 0 11.67 5 3.33 0 -6.66 -3.32
16839 17806 1949 -1.1 -1.66 13.33 0 0 -1.66 6.67
20840 21807 1564 -6.66 0 -1.66 -1.1 -3.32 0 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
114 129 5042 0 11.67 36.67 56.67 17.78 0 0
133 150 4931 0 0 15 45 34.44 0 0
189 210 4690 0 15 13.33 30 14.44 23.33 30
244 273 4505 -4.43 0 28.33 66.67 0 41.67 0
250 280 4493 0 31.67 0 45 24.44 0 11.67
275 305 4443 0 3.33 26.67 40 28.89 11.67 -10
458 510 4051 0 25 20 38.33 13.33 -3.32 0
720 790 3746 3.33 20 0 45 17.78 0 0
806 881 3667 0 21.67 0 40 15.56 0 0
843 920 3637 0 0 0 35 26.67 0 0
866 945 3621 0 6.67 25 16.67 -7.77 0 26.67
920 1006 3582 0 0 20 65 0 0 0
980 1071 3550 5.56 30 40 13.33 -1.1 0 0
990 1083 3544 0 10 20 30 5.56 10 0
992 1085 3543 3.33 0 18.33 6.67 10 0 25
1145 1251 3462 0 0 15 53.33 5.56 0 0
1971 2156 3117 0 0 20 23.33 3.33 0 8.33
2512 2740 2967 -2.21 0 13.33 16.67 5.56 20 3.33
2971 3248 2866 0 16.67 3.33 0 16.67 20 0
3582 3926 2755 0 -3.32 13.33 20 4.44 1.67 5
4690 5144 2590 -7.77 6.67 8.33 15 6.67 5 -1.66
5350 5871 2514 16.67 13.33 6.67 20 -2.21 6.67 1.67
6143 6753 2427 -1.1 -1.66 8.33 13.33 0 0 -1.66
7481 8227 2302 1.11 16.67 5 3.33 -3.32 5 0
8236 9061 2240 1.11 0 -11.66 -6.66 0 13.33 13.33
9117 10048 2172 0 6.67 -3.32 1.67 2.22 5 13.33
10134 11181 2097 0 1.67 1.67 8.33 4.44 0 -6.66
16198 17443 1722 0 21.67 8.33 -13.32 1.11 0 0
18122 19367 1611 -4.43 -1.66 -8.32 1.67 1.11 3.33 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
17 151 4921 0 0 30 66.67 18.89 0 0
465 7766 2340 0 8.33 0 25 2.22 3.33 3.33
481 8189 2305 4.44 18.33 0 3.33 2.22 0 0
502 8587 2276 0 21.67 13.33 0 0 0 0
656 11158 2099 0 0 0 13.33 2.22 0 0
12319 13564 1946 -6.66 0 -11.66 13.33 11.11 -6.66 -20

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
341 10003 2175 0 -3.32 11.67 5 3.33 6.67 -5
17086 18331 1673 -1.1 6.67 -1.66 13.33 0 0 -5
18653 19898 1575 -6.66 6.67 0 -1.66 -1.1 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
36 40 6482 0 25 38.33 13.33 30 38.33 15
225 255 5112 0 3.33 40 28.89 20 48.33 -5
237 268 5085 0 11.67 56.67 17.78 13.33 28.33 0
323 360 4839 0 11.67 35 8.89 10 31.67 16.67
375 416 4729 3.33 20 45 17.78 -1.66 50 0
379 420 4721 0 31.67 45 24.44 0 31.67 0
392 433 4702 0 21.67 40 15.56 5 28.33 5
461 508 4614 0 33.33 -6.66 -4.43 36.67 8.33 10
485 536 4577 0 -1.66 3.33 -1.1 40 28.33 15
745 827 4304 0 0 45 34.44 -3.32 26.67 0
763 846 4290 3.33 0 6.67 10 23.33 33.33 8.33
1086 1202 4041 0 5 20 -1.1 26.67 18.33 1.67
1109 1227 4026 -4.43 0 66.67 0 0 31.67 0
1228 1356 3943 -4.43 18.33 -1.66 -2.21 21.67 40 1.67
1496 1649 3799 -1.1 10 -5 12.22 11.67 15 13.33
1551 1708 3775 0 23.33 18.33 -6.66 15 16.67 10
2215 2429 3534 6.67 0 25 -5.55 -3.32 18.33 18.33
2515 2769 3444 0 3.33 18.33 3.33 0 15 13.33
2535 2793 3438 0 0 53.33 5.56 0 20 0
3220 3551 3263 16.67 13.33 20 -2.21 6.67 -6.66 13.33
4464 4922 3020 4.44 6.67 1.67 2.22 0 25 3.33
5101 5627 2912 0 10 30 5.56 0 0 0
6486 7161 2720 4.44 0 13.33 2.22 6.67 20 0
7031 7748 2653 0 -3.32 20 3.33 8.33 10 -5
8304 9131 2516 1.11 -6.66 16.67 6.67 1.67 13.33 -8.32
9171 10092 2426 -2.21 6.67 -10 3.33 -1.66 11.67 6.67
10122 11154 2334 0 16.67 0 16.67 0 0 0
11245 12415 2234 -11.1 -11.66 -5 4.44 18.33 10 1.67
14174 15473 1997 -7.77 -1.66 -3.32 -8.88 6.67 11.67 0
21853 23152 1368 3.33 0 -13.32 1.11 -6.66 -8.32 -3.32
22802 24101 1158 0 -11.66 -3.32 2.22 -6.66 -11.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
34 373 4806 0 0 66.67 18.89 0 46.67 0
171 2588 3491 4.44 18.33 3.33 2.22 18.33 8.33 0
332 5382 2948 0 8.33 25 2.22 8.33 13.33 0
333 5444 2938 0 21.67 0 0 0 8.33 11.67
337 5471 2934 0 0 13.33 2.22 6.67 8.33 8.33
355 5896 2877 -6.66 0 13.33 11.11 20 -6.66 -13.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
14883 16182 1947 -1.1 6.67 13.33 0 0 -1.66 1.67
17083 18382 1788 0 -3.32 5 3.33 0 -6.66 1.67
19437 20736 1604 -6.66 6.67 -1.66 -1.1 -3.32 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
33 37 6540 0 25 38.33 13.33 30 38.33 15
171 195 5375 0 3.33 40 28.89 20 48.33 -5
184 210 5296 0 11.67 56.67 17.78 13.33 28.33 0
246 275 5084 0 5 63.33 14.44 5 45 0
310 343 4932 3.33 20 45 17.78 -1.66 50 0
315 349 4923 0 31.67 45 24.44 0 31.67 0
374 412 4809 0 21.67 40 15.56 5 28.33 5
400 439 4773 0 11.67 35 8.89 10 31.67 16.67
468 515 4643 0 33.33 -6.66 -4.43 36.67 8.33 10
547 604 4537 0 -1.66 3.33 -1.1 40 28.33 15
617 682 4463 0 0 45 34.44 -3.32 26.67 0
744 827 4327 3.33 0 6.67 10 23.33 33.33 8.33
940 1044 4163 -4.43 0 66.67 0 0 31.67 0
943 1047 4158 0 5 20 -1.1 26.67 18.33 1.67
1074 1193 4065 -4.43 18.33 -1.66 -2.21 21.67 40 1.67
1258 1394 3938 0 0 65 0 0 30 0
2560 2819 3461 0 0 23.33 3.33 10 13.33 10
3801 4196 3165 16.67 13.33 20 -2.21 6.67 -6.66 13.33
4852 5343 2979 0 10 30 5.56 0 0 0
5355 5892 2900 0 8.33 5 0 1.67 13.33 8.33
6291 6933 2771 0 -11.66 -20 11.11 10 20 13.33
7633 8406 2605 1.11 -6.66 16.67 6.67 1.67 13.33 -8.32
8366 9195 2529 1.11 16.67 3.33 -3.32 0 -1.66 5
9626 10596 2399 0 0 8.33 0 -1.66 13.33 -3.32
10757 11744 2306 0 0 -8.32 4.44 6.67 13.33 0
12862 13849 2136 0 1.67 8.33 4.44 0 0 0
13779 14766 2065 11.11 0 -3.32 -5.55 1.67 3.33 -1.66
17098 18085 1824 0 -10 13.33 -15.55 1.67 13.33 -15
22752 23739 1279 2.22 6.67 0 -15.55 -6.66 -6.66 -13.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
27 308 5002 0 0 66.67 18.89 0 46.67 0
154 2295 3601 4.44 18.33 3.33 2.22 18.33 8.33 0
301 4890 3045 0 8.33 25 2.22 8.33 13.33 0
311 5097 3015 -6.66 0 13.33 11.11 20 -6.66 -13.32
367 6066 2876 0 0 13.33 2.22 6.67 8.33 8.33
390 6451 2827 0 21.67 0 0 0 8.33 11.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
15348 16335 1951 -1.1 6.67 13.33 0 0 -1.66 1.67
17799 18786 1769 0 -3.32 5 3.33 0 -6.66 1.67
19881 20868 1603 -6.66 6.67 -1.66 -1.1 -3.32 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
38 42 7554 -4.43 66.67 0 0 23.33 41.67 31.67
80 90 6951 0 40 28.89 20 0 11.67 48.33
105 116 6815 0 56.67 17.78 13.33 26.67 0 28.33
158 172 6509 0 38.33 13.33 30 15 -3.32 38.33
309 339 5820 0 45 34.44 -3.32 0 0 26.67
311 341 5819 3.33 45 17.78 -1.66 0 0 50
423 470 5512 0 65 0 0 3.33 0 30
474 524 5418 0 45 24.44 0 0 0 31.67
627 688 5165 0 40 15.56 5 0 0 28.33
643 705 5143 0 53.33 5.56 0 20 0 20
696 761 5065 5.56 21.67 8.89 10 21.67 10 20
773 846 4959 0 35 26.67 0 0 0 30
883 963 4830 0 35 8.89 10 0 0 31.67
885 965 4829 1.11 13.33 17.78 10 8.33 6.67 43.33
1591 1753 4277 0 30 14.44 0 0 23.33 0
2083 2293 4029 0 23.33 3.33 10 23.33 0 13.33
2467 2723 3882 -4.43 -1.66 -2.21 21.67 6.67 5 40
3085 3403 3683 0 21.67 0 -3.32 6.67 -3.32 28.33
4772 5246 3273 0 20 3.33 8.33 0 0 10
5575 6131 3130 0 20 1.11 20 0 -1.66 0
7400 7966 2869 0 8.33 0 -1.66 0 5 13.33
8310 8876 2759 -1.1 -5 12.22 11.67 -18.32 -8.32 15
9615 10181 2612 3.33 0 -2.21 18.33 10 0 -6.66
10841 11407 2489 0 6.67 -5.55 -3.32 10 3.33 1.67
11769 12335 2398 0 -5 0 18.33 0 0 0
13911 14477 2201 0 -20 11.11 10 5 -15 20
17891 18457 1856 -7.77 -3.32 -8.88 6.67 0 -6.66 11.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان  98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
8 76 7029 0 66.67 18.89 0 13.33 0 46.67
244 3910 3554 0 25 2.22 8.33 3.33 3.33 13.33
269 4398 3439 4.44 3.33 2.22 18.33 16.67 0 8.33
277 4480 3423 -6.66 13.33 11.11 20 13.33 -6.66 -6.66
7210 7776 2892 0 13.33 2.22 6.67 0 0 8.33
16265 16831 1992 0 0 0 0 3.33 0 8.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
12700 13266 2314 0 5 3.33 0 13.33 6.67 -6.66
16363 16929 1983 -1.1 13.33 0 0 0 0 -1.66
21413 21979 1526 -6.66 -1.66 -1.1 -3.32 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
123 137 5184 5.56 30 40 -1.1 0
208 228 4840 22.22 28.33 5 -2.21 25
244 271 4710 0 11.67 36.67 17.78 0
279 309 4612 -4.43 0 28.33 0 41.67
344 384 4473 0 15 13.33 14.44 23.33
376 420 4425 0 25 20 13.33 -3.32
424 470 4341 0 3.33 26.67 28.89 11.67
461 512 4298 0 31.67 0 24.44 0
701 768 4025 2.22 15 0 24.44 13.33
787 862 3948 0 16.67 3.33 16.67 20
853 931 3905 -3.32 21.67 16.67 10 5
897 977 3878 0 8.33 31.67 0 6.67
952 1036 3843 0 0 15 34.44 0
953 1037 3842 0 10 20 5.56 10
1620 1775 3509 3.33 20 0 17.78 0
1689 1849 3485 0 -1.66 41.67 -1.1 11.67
1915 2097 3403 0 13.33 26.67 -1.1 0
2760 3020 3168 1.11 16.67 5 -3.32 5
3574 3921 2998 0 0 15 13.33 0
4073 4461 2913 0 0 6.67 18.89 0
5718 6275 2668 0 8.33 15 -4.43 3.33
6845 7530 2534 0 0 15 5.56 0
9158 9847 2316 0 -3.32 13.33 4.44 1.67
11755 12444 2112 0 1.67 1.67 4.44 0
12163 12852 2080 4.44 0 0 0 5
13324 14013 1997 0 10 0 -5.55 0
16554 17243 1788 0 -11.66 11.67 2.22 5
18976 19665 1633 0 -11.66 6.67 11.11 -15
19264 19953 1613 -7.77 -1.66 6.67 -8.88 -6.66
20212 20901 1544 0 0 1.67 1.11 -1.66
21790 22479 1411 2.22 6.67 -13.32 -15.55 0
22855 23544 1277 -11.1 -11.66 0 4.44 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
66 1135 3785 0 0 30 18.89 0
120 2167 3382 0 21.67 13.33 0 0
204 3705 3033 4.44 18.33 0 2.22 0
11268 11957 2149 0 8.33 0 2.22 3.33
16314 17003 1803 0 0 0 2.22 0
16595 17284 1785 -6.66 0 -11.66 11.11 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
8079 8768 2412 0 -3.32 11.67 3.33 6.67
16232 16921 1808 -6.66 6.67 0 -1.1 0
16843 17532 1771 -1.1 6.67 -1.66 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 4) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
22 25 7392 -4.43 28.33 66.67 23.33 41.67 31.67
65 68 6431 0 36.67 56.67 26.67 0 28.33
263 288 5081 0 15 53.33 20 0 20
280 305 5032 0 20 65 3.33 0 30
293 319 4987 0 20 38.33 15 -3.32 38.33
395 430 4746 0 26.67 40 0 11.67 48.33
493 537 4590 5.56 3.33 21.67 21.67 10 20
702 769 4334 0 31.67 5 21.67 6.67 13.33
715 783 4318 0 20 23.33 23.33 0 13.33
749 820 4292 2.22 0 13.33 40 13.33 -6.66
798 875 4257 0 21.67 43.33 -1.66 0 23.33
841 927 4218 3.33 0 45 0 0 50
847 934 4215 0 15 45 0 0 26.67
1285 1417 3944 0 8.33 16.67 11.67 10 26.67
1370 1508 3904 0 6.67 6.67 18.33 0 35
1869 2065 3689 0 0 45 0 0 31.67
2525 2782 3487 0 13.33 30 0 23.33 0
2835 3114 3406 0 15 13.33 28.33 -10 -1.66
3651 4015 3212 0 5 18.33 16.67 0 16.67
5661 6220 2874 0 0 20 0 1.67 18.33
6355 6999 2781 11.11 18.33 -3.32 1.67 0 3.33
7634 8362 2626 0 1.67 10 15 5 -3.32
9948 10676 2407 1.11 -11.66 -6.66 5 13.33 8.33
11966 12694 2235 -4.43 -8.32 1.67 6.67 3.33 15
14363 15091 2048 4.44 0 0 0 5 0
18833 19561 1717 0 8.33 -13.32 8.33 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 4) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
5 79 6266 0 30 66.67 13.33 0 46.67
291 4850 3062 4.44 0 3.33 16.67 0 8.33
412 7081 2771 0 0 25 3.33 3.33 13.33
10448 11176 2361 0 13.33 0 3.33 0 8.33
10537 11265 2353 -6.66 -11.66 13.33 13.33 -6.66 -6.66
11122 11850 2301 0 0 13.33 0 0 8.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 4) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
226 6806 2805 0 11.67 5 13.33 6.67 -6.66
17769 18497 1798 -1.1 -1.66 13.33 0 0 -1.66
21250 21978 1503 -6.66 0 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
33 38 7238 0 25 20 38.33 30 -3.32 38.33 15
84 94 6542 0 -1.66 41.67 3.33 40 11.67 28.33 15
174 193 5989 0 3.33 26.67 40 20 11.67 48.33 -5
198 221 5897 -4.43 0 28.33 66.67 0 41.67 31.67 0
216 239 5846 0 11.67 36.67 56.67 13.33 0 28.33 0
272 300 5675 -4.43 18.33 20 -1.66 21.67 5 40 1.67
499 547 5245 0 33.33 0 -6.66 36.67 -11.66 8.33 10
654 720 5019 3.33 0 18.33 6.67 23.33 0 33.33 8.33
769 842 4901 3.33 20 0 45 -1.66 0 50 0
919 1006 4766 0 11.67 0 35 10 0 31.67 16.67
1095 1201 4632 0 16.67 8.33 16.67 6.67 10 26.67 1.67
1368 1499 4471 5.56 30 40 13.33 0 0 0 0
1708 1878 4289 -1.1 3.33 20 5 21.67 0 30 -10
1925 2114 4192 1.11 6.67 11.67 11.67 13.33 8.33 8.33 8.33
2165 2378 4099 -2.21 13.33 0 3.33 21.67 5 6.67 3.33
2583 2838 3942 0 0 3.33 8.33 16.67 6.67 20 0
3576 3929 3670 0 15 13.33 30 0 23.33 0 0
4315 4743 3521 0 10 20 30 0 10 0 0
5504 6051 3294 0 3.33 0 18.33 0 0 15 13.33
6513 7154 3130 0 0 0 21.67 0 0 25 8.33
11533 12174 2555 0 15 -5 -6.66 1.67 -6.66 15 -18.32
13216 13857 2391 -11.1 -11.66 0 -5 18.33 5 10 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
41 513 5275 0 0 30 66.67 0 0 46.67 0
183 2971 3903 4.44 18.33 0 3.33 18.33 0 8.33 0
241 4011 3656 0 21.67 13.33 0 0 0 8.33 11.67
6632 7273 3115 0 8.33 0 25 8.33 3.33 13.33 0
9211 9852 2800 0 0 0 13.33 6.67 0 8.33 8.33
14123 14764 2307 -6.66 0 -11.66 13.33 20 -6.66 -6.66 -13.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
16416 17057 2089 0 -3.32 11.67 5 0 6.67 -6.66 1.67
18836 19477 1868 -1.1 6.67 -1.66 13.33 0 0 -1.66 1.67
20458 21099 1703 -6.66 6.67 0 -1.66 -3.32 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 98

شامل کارشناسی ارشد گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
87 98 5020 0 31.67 45 24.44 31.67 8.33 5
127 143 4845 0 3.33 40 28.89 48.33 1.67 21.67
148 166 4751 0 0 35 26.67 30 13.33 25
160 180 4717 0 25 38.33 13.33 38.33 3.33 13.33
193 218 4624 3.33 20 45 17.78 50 0 0
209 237 4576 0 11.67 56.67 17.78 28.33 0 0
223 251 4537 0 0 45 34.44 26.67 0 0
362 411 4210 5.56 0 21.67 8.89 20 6.67 36.67
368 417 4203 0 21.67 40 15.56 28.33 0 0
428 479 4123 -4.43 0 66.67 0 31.67 0 0
519 578 3998 0 0 65 0 30 0 5
828 931 3699 2.22 15 13.33 24.44 -6.66 13.33 13.33
830 933 3698 0 0 6.67 18.89 35 15 -1.66
838 942 3688 0 15 43.33 0 23.33 0 0
1067 1185 3556 0 0 53.33 5.56 20 0 0
1364 1502 3397 1.11 -8.32 13.33 17.78 43.33 10 1.67
1880 2069 3206 0 0 23.33 3.33 13.33 -3.32 26.67
2236 2460 3112 0 0 10 13.33 33.33 0 -1.66
3144 3446 2907 -2.21 0 16.67 5.56 20 6.67 5
4694 5131 2677 4.44 6.67 1.67 2.22 25 -1.66 -1.66
5723 6271 2550 -1.1 10 -5 12.22 15 -1.66 -1.66
6304 6917 2487 0 23.33 18.33 -6.66 16.67 0 0
7472 8195 2369 -1.1 -1.66 13.33 0 6.67 -1.66 -5
8397 9239 2291 22.22 28.33 -1.66 -2.21 -6.66 -5 1.67
10227 11275 2145 -7.77 -1.66 -3.32 -8.88 11.67 1.67 20
11663 12769 2056 -1.1 3.33 5 -4.43 30 -1.66 -1.66
16316 17422 1787 -1.1 10 3.33 2.22 -5 -5 1.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 98

شامل کارشناسی ارشد گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
14 131 4898 0 0 66.67 18.89 46.67 0 0
325 5661 2617 4.44 18.33 3.33 2.22 8.33 0 3.33
338 5871 2592 0 8.33 25 2.22 13.33 -8.32 3.33
544 9573 2264 0 0 13.33 2.22 8.33 0 0
562 9978 2235 -6.66 0 13.33 11.11 -6.66 -13.32 0
564 9991 2234 0 21.67 0 0 8.33 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 98

شامل کارشناسی ارشد گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
340 9573 2264 -1.1 6.67 13.33 0 -1.66 0 16.67
16597 17703 1771 0 -3.32 5 3.33 -6.66 0 0
19045 20151 1621 -6.66 6.67 -1.66 -1.1 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم تربیتی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش برنامه ریزی درسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش مدیریت آموزشی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش آموزش بزرگسالان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش تحقیقات آموزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش تکنولوژی آموزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش علوم تربیتی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1)
25 7472 0 51.67 45 34.44 23.33 46.67 0
32 7325 -2.21 20 40 51.11 18.33 56.67 23.33
50 7004 0 33.33 75 25.56 13.33 25 20
87 6549 0 33.33 41.67 1.11 41.67 36.67 11.67
91 6520 2.22 35 50 24.44 11.67 35 11.67
183 5868 6.67 23.33 33.33 0 28.33 43.33 0
438 5153 0 48.33 30 5.56 10 18.33 -3.32
464 5105 2.22 23.33 36.67 2.22 28.33 20 0
476 5089 0 35 41.67 0 0 33.33 0
478 5082 25.56 36.67 35 8.89 25 0 6.67
587 4918 0 25 41.67 23.33 15 21.67 5
873 4650 10 45 10 17.78 0 21.67 -1.66
1030 4524 0 -5 43.33 18.89 0 25 1.67
1271 4376 0 38.33 15 7.78 -1.66 21.67 5
1996 4043 11.11 28.33 23.33 0 6.67 5 3.33
2400 3914 2.22 51.67 10 5.56 0 0 10
3653 3623 2.22 0 21.67 11.11 0 33.33 0
4385 3479 2.22 21.67 23.33 0 0 6.67 0
4958 3381 16.67 0 5 13.33 38.33 0 0
5377 3319 3.33 41.67 8.33 -1.1 3.33 0 3.33
7150 3068 -2.21 10 13.33 4.44 6.67 6.67 0
8355 2933 0 18.33 20 2.22 5 6.67 -1.66
9991 2765 0 51.67 -1.66 -4.43 5 -10 -3.32
13700 2428 0 15 5 -1.1 10 -1.66 3.33
14562 2353 3.33 -1.66 6.67 -5.55 13.33 10 -8.32
19118 1944 0 0 -1.66 -3.32 -5 6.67 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1)
160 3094 3793 6.67 26.67 6.67 2.22 21.67 15 0
180 3750 3656 0 30 0 40 0 0 20
184 3921 3626 5.56 30 16.67 2.22 11.67 -5 5
197 4399 3540 4.44 -1.66 30 -5.55 10 15 0
12378 13092 2544 0 13.33 16.67 3.33 -1.66 0 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1)
14439 15153 2365 0 0 6.67 -6.66 6.67 20 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
53 6106 -2.21 23.33 20 40 51.11 15 0
83 5763 0 0 51.67 45 34.44 0 0
86 5731 2.22 11.67 35 50 24.44 38.33 0
99 5640 0 20 33.33 75 25.56 0 0
381 4698 0 11.67 33.33 41.67 1.11 18.33 10
487 4556 3.33 0 30 31.67 16.67 33.33 0
588 4452 2.22 11.67 43.33 46.67 0 15 0
764 4283 25.56 6.67 36.67 35 8.89 6.67 -6.66
1077 4083 0 5 25 41.67 23.33 10 -1.66
1870 3728 0 5 38.33 15 7.78 0 0
2762 3486 0 1.67 33.33 18.33 12.22 -1.66 3.33
3212 3396 0 -1.66 38.33 26.67 6.67 0 0
4832 3118 3.33 3.33 41.67 8.33 -1.1 0 0
5227 3061 0 3.33 0 20 23.33 0 0
7379 2806 -2.21 0 10 13.33 4.44 10 0
8577 2696 1.11 0 25 25 -2.21 0 -1.66
13937 2263 0 0 0 11.67 0 0 0
14489 2223 -6.66 0 3.33 23.33 -6.66 0 0
15553 2144 3.33 1.67 6.67 5 -2.21 0 0
17841 1972 -3.32 3.33 0 -6.66 15.56 0 0
20026 1792 3.33 11.67 0 0 0 0 1.67
20250 1774 0 0 0 -1.66 -3.32 -1.66 -5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
22 353 4788 0 20 30 0 40 13.33 0
113 2231 3668 5.56 5 30 16.67 2.22 13.33 3.33
7545 8124 2792 6.67 0 26.67 6.67 2.22 0 0
11563 12142 2446 0 6.67 13.33 16.67 3.33 0 0
11852 12431 2424 4.44 0 -1.66 30 -5.55 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
23293 23872 1446 0 -1.66 0 6.67 -6.66 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
16 8088 -2.21 23.33 40 51.11 18.33 56.67 53.33
61 6888 0 11.67 41.67 1.11 41.67 36.67 41.67
92 6540 0 20 75 25.56 13.33 25 33.33
224 5668 2.22 0 36.67 2.22 28.33 20 41.67
241 5622 6.67 0 33.33 0 28.33 43.33 25
467 4983 0 3.33 20 23.33 5 23.33 50
539 4879 16.67 0 5 13.33 38.33 0 31.67
639 4728 0 -1.66 40 30 10 8.33 33.33
1022 4353 0 0 15 13.33 15 5 33.33
1505 4052 -1.1 16.67 21.67 -1.1 3.33 13.33 26.67
1929 3889 0 0 11.67 0 1.67 18.33 33.33
2360 3733 -2.21 0 13.33 4.44 6.67 6.67 30
3511 3432 0 -3.32 30 5.56 10 18.33 0
4881 3170 0 8.33 26.67 5.56 8.33 23.33 1.67
5120 3128 0 -6.66 10 10 15 5 15
7087 2875 3.33 0 31.67 16.67 -5 5 0
9383 2639 0 -3.32 16.67 -1.1 -1.66 1.67 23.33
13883 2249 1.11 0 25 -2.21 -1.66 0 5
14573 2192 0 -1.66 20 2.22 5 6.67 0
15341 2127 -3.32 3.33 0 -12.21 6.67 0 1.67
21225 1637 5.56 0 13.33 4.44 -16.66 0 -3.32
22302 1526 0 1.67 -3.32 5.56 -1.66 6.67 0

 

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
145 3069 3587 5.56 5 16.67 2.22 11.67 -5 20
253 5525 3128 4.44 0 30 -5.55 10 15 -1.66
262 5754 3098 6.67 0 6.67 2.22 21.67 15 0
271 5968 3071 0 20 0 40 0 0 0
16175 16661 2059 0 6.67 16.67 3.33 -1.66 0 0

 

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
9591 10077 2619 0 -1.66 6.67 -6.66 6.67 20 13.33

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
17 8005 -2.21 23.33 40 51.11 18.33 56.67 53.33
70 6823 0 11.67 41.67 1.11 41.67 36.67 41.67
90 6585 0 20 75 25.56 13.33 25 33.33
164 5922 0 0 45 34.44 23.33 46.67 8.33
197 5773 2.22 11.67 50 24.44 11.67 35 21.67
200 5759 0 40 38.33 8.89 26.67 23.33 16.67
225 5650 6.67 0 33.33 0 28.33 43.33 25
587 4777 16.67 0 5 13.33 38.33 0 31.67
663 4672 0 3.33 20 23.33 5 23.33 50
711 4615 0 -1.66 40 30 10 8.33 33.33
1009 4319 0 5 41.67 23.33 15 21.67 11.67
1523 4018 0 1.67 43.33 18.89 0 25 0
2465 3663 -2.21 -8.32 18.33 7.78 21.67 -10 38.33
3686 3363 2.22 0 10 6.67 6.67 13.33 13.33
4338 3230 0 0 6.67 -6.66 31.67 5 13.33
5283 3079 0 -6.66 10 10 15 5 15
8324 2717 3.33 11.67 0 0 -1.66 10 25
13007 2301 0 15 -3.32 -8.88 11.67 0 10
13646 2251 1.11 0 25 -2.21 -1.66 0 5
14776 2158 0 0 -1.66 -3.32 -5 6.67 11.67
19974 1737 17.78 0 -6.66 4.44 -1.66 6.67 0
21876 1562 -1.1 0 0 0 -5 0 6.67

 

 

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
159 3367 3490 5.56 5 16.67 2.22 11.67 -5 20
205 4454 3269 4.44 0 30 -5.55 10 15 -1.66
215 4657 3234 6.67 0 6.67 2.22 21.67 15 0
223 4818 3207 0 20 0 40 0 0 0
15317 15821 2115 0 6.67 16.67 3.33 -1.66 0 0

 

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
10007 10511 2557 0 -1.66 6.67 -6.66 6.67 20 13.33

 

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
28 7609 -2.21 40 51.11 18.33 -1.66 15 56.67
69 6903 0 41.67 1.11 41.67 11.67 18.33 36.67
100 6648 0 45 34.44 23.33 0 0 46.67
353 5543 6.67 33.33 0 28.33 0 0 43.33
393 5459 2.22 36.67 2.22 28.33 -5 15 20
468 5314 2.22 46.67 0 0 36.67 15 6.67
521 5236 0 41.67 23.33 15 8.33 10 21.67
690 4982 3.33 31.67 16.67 -5 0 33.33 5
722 4947 0 43.33 18.89 0 0 0 25
922 4776 16.67 5 13.33 38.33 3.33 23.33 0
1182 4570 0 40 30 10 0 0 8.33
1688 4283 0 36.67 -3.32 6.67 1.67 11.67 11.67
2251 4052 2.22 21.67 11.11 0 0 8.33 33.33
3385 3721 2.22 10 6.67 6.67 33.33 -5 13.33
4564 3458 10 16.67 0 15 0 0 16.67
5324 3331 -1.1 3.33 -3.32 1.67 -5 26.67 11.67
7433 3025 0 11.67 0 1.67 0 0 18.33
9890 2736 6.67 13.33 11.11 1.67 5 1.67 -5
14887 2237 8.89 5 -2.21 -5 1.67 3.33 6.67
16087 2120 0 16.67 -1.1 0 0 0 0
21383 1622 0 -5 0 1.67 0 0 3.33
22786 1476 -1.1 0 0 -5 0 0 0

 

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
154 3267 3816 4.44 30 -5.55 10 0 0 15
187 4114 3609 5.56 16.67 2.22 11.67 1.67 13.33 -5
240 5182 3417 0 0 40 0 0 13.33 0
5224 5605 3343 6.67 6.67 2.22 21.67 5 0 15
14385 14766 2286 0 16.67 3.33 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
11333 11714 2580 0 6.67 -6.66 6.67 13.33 0 20

 

 

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
49 5546 2.22 10 51.67 5.56 40
69 5421 2.22 11.67 35 24.44 38.33
85 5258 -2.21 23.33 20 51.11 15
208 4687 -1.1 18.33 38.33 -3.32 26.67
344 4366 3.33 0 30 16.67 33.33
443 4246 2.22 11.67 43.33 0 15
523 4157 0 11.67 33.33 1.11 18.33
716 4011 25.56 6.67 36.67 8.89 6.67
879 3909 11.11 3.33 28.33 0 20
898 3898 10 -1.66 45 17.78 -1.66
1396 3657 2.22 0 21.67 0 30
2864 3245 3.33 3.33 41.67 -1.1 0
3175 3182 0 5 25 23.33 10
4233 3013 -3.32 3.33 18.33 -12.21 16.67
5217 2882 0 1.67 33.33 12.22 -1.66
8838 2526 0 31.67 6.67 -7.77 -20
11222 2344 0 5 0 -3.32 11.67
13155 2206 2.22 0 0 11.11 8.33
16144 2000 0 0 0 0 0
18572 1830 -20 16.67 0 4.44 0
21996 1547 3.33 -8.32 -1.66 -5.55 5

 

 

 

 

 

​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
8 137 4985 0 20 30 40 13.33
59 1418 3679 5.56 5 30 2.22 13.33
311 6862 2749 6.67 0 26.67 2.22 0
12495 13054 2254 0 6.67 13.33 3.33 0
18679 19238 1823 4.44 0 -1.66 -5.55 0

 

 

 

​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
23560 24119 1357 0 -1.66 0 -6.66 0

 

 

 

 

​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 4) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
31 6091 2.22 43.33 46.67 36.67 15 6.67
58 5673 2.22 35 50 6.67 38.33 35
102 5317 0 33.33 41.67 11.67 18.33 36.67
133 5180 0 35 41.67 18.33 13.33 33.33
237 4806 25.56 36.67 35 15 6.67 0
255 4752 0 33.33 75 0 0 25
331 4597 2.22 21.67 23.33 18.33 30 6.67
399 4483 -2.21 20 40 -1.66 15 56.67
421 4460 11.11 28.33 23.33 10 20 5
518 4358 2.22 51.67 10 1.67 40 0
642 4261 6.67 23.33 33.33 0 0 43.33
745 4176 2.22 13.33 10 33.33 -5 13.33
973 4048 0 48.33 30 0 0 18.33
1039 4021 11.11 35 11.67 15 15 -10
2501 3511 0 38.33 15 0 0 21.67
3127 3378 0 -5 43.33 0 0 25
5664 3006 16.67 0 5 3.33 23.33 0
7942 2771 -2.21 10 13.33 0 10 6.67
9459 2639 0 0 40 0 0 8.33
11969 2440 0 33.33 -6.66 3.33 0 15
15629 2161 0 0 -1.66 5 -1.66 6.67
17924 1992 0 -5 16.67 0 3.33 1.67
23212 1486 0 10 3.33 -10 0 0

 

 

 

 

​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 4) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
139 2948 3457 5.56 30 16.67 1.67 13.33 -5
240 5363 3093 6.67 26.67 6.67 5 0 15
292 6279 2989 4.44 -1.66 30 0 0 15
9598 10185 2628 0 30 0 0 13.33 0
14895 15482 2216 0 13.33 16.67 0 0 0

 

 

 

 

​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 4) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
10856 11443 2526 0 0 6.67 13.33 0 20

 

 

 

 

​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
20 7965 0 11.67 33.33 41.67 41.67 18.33 36.67 41.67
64 6951 2.22 11.67 35 50 11.67 38.33 35 21.67
180 6153 0 0 51.67 45 23.33 0 46.67 8.33
194 6099 6.67 0 23.33 33.33 28.33 0 43.33 25
200 6073 2.22 0 23.33 36.67 28.33 15 20 41.67
400 5523 0 40 0 38.33 26.67 0 23.33 16.67
504 5351 -1.1 18.33 38.33 3.33 1.67 26.67 11.67 21.67
703 5108 -1.1 16.67 23.33 21.67 3.33 20 13.33 26.67
792 5034 2.22 10 51.67 10 0 40 0 0
936 4919 16.67 0 0 5 38.33 23.33 0 31.67
1515 4584 0 0 35 41.67 0 13.33 33.33 0
2268 4273 0 0 15 15 15 10 5 33.33
3190 4017 3.33 0 30 31.67 -5 33.33 5 0
4197 3787 0 5 0 36.67 6.67 11.67 11.67 18.33
5650 3518 10 0 0 16.67 15 0 16.67 18.33
7245 3294 0 -1.66 0 40 10 0 8.33 33.33
10573 2917 0 0 13.33 25 8.33 0 5 11.67
13908 2598 6.67 0 8.33 13.33 1.67 1.67 -5 21.67
15448 2454 3.33 -3.32 11.67 8.33 6.67 0 1.67 -1.66
18317 2181 0 3.33 5 -5 0 8.33 0 5

 

 

 

 

​​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
93 2153 4364 5.56 5 30 16.67 11.67 13.33 -5 20
182 4094 3868 6.67 0 26.67 6.67 21.67 0 15 0
250 5781 3566 0 20 30 0 0 13.33 0 0
9413 9834 3040 4.44 0 -1.66 30 10 0 15 -1.66
17817 18238 2229 0 6.67 13.33 16.67 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

​​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
12854 13275 2695 0 -1.66 0 6.67 6.67 0 20 13.33

 

 

 

 

 

​​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97

شامل کارشناسی ارشد گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
25 6473 -2.21 23.33 40 51.11 56.67 0 0
62 5918 0 20 75 25.56 25 0 0
109 5368 0 0 45 34.44 46.67 0 0
132 5254 2.22 11.67 50 24.44 35 0 0
176 4992 0 1.67 43.33 18.89 25 0 18.33
272 4680 0 11.67 41.67 1.11 36.67 5 5
339 4537 0 40 38.33 8.89 23.33 0 0
685 4070 6.67 0 33.33 0 43.33 0 0
762 4009 3.33 0 31.67 16.67 5 0 18.33
865 3933 11.11 3.33 23.33 0 5 10 18.33
875 3925 0 -1.66 40 30 8.33 0 0
983 3850 0 5 41.67 23.33 21.67 0 -6.66
1007 3834 2.22 11.67 46.67 0 6.67 0 0
1787 3452 0 -3.32 30 5.56 18.33 0 0
2926 3145 0 8.33 26.67 5.56 23.33 0 0
3767 2976 0 0 15 13.33 5 3.33 -6.66
4842 2817 5.56 0 18.33 4.44 6.67 0 0
6349 2635 6.67 0 13.33 11.11 -5 6.67 -1.66
9589 2348 1.11 0 25 -2.21 0 0 0
10935 2248 3.33 1.67 5 -2.21 3.33 -1.66 5
14140 2021 0 31.67 -6.66 -7.77 -6.66 8.33 0
17161 1822 0 3.33 5 -1.1 -1.66 -1.66 0
20418 1595 0 1.67 -3.32 5.56 6.67 0 0

 

 

 

 

​​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97

شامل کارشناسی ارشد گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
102 1796 3497 0 20 0 40 0 0 0
141 2623 3259 6.67 0 6.67 2.22 15 26.67 -3.32
210 4247 2948 4.44 0 30 -5.55 15 0 -13.32
279 6184 2709 5.56 5 16.67 2.22 -5 0 1.67
10255 10746 2299 0 6.67 16.67 3.33 0 0 0

 

 

 

​​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97

شامل کارشناسی ارشد گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
20112 20603 1618 0 -1.66 6.67 -6.66 20 -11.66 -20

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 96

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 96 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روشها و فنون تدریس (ضریب 3) اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3)
98 سفید سفید 40 31.67 24.14 31.67 35
184 5621 2.22 40 45 18.39 21.67 26.67
280 5274 20 28.33 26.67 3.45 16.67 31.67
252 5343 سفید 0 61.67 سفید 25 30
351 5094 سفید 48.33 28.33 25.29 25 10
417 4971 20 0 43.33 -5.74 18.33 35
510 4826 6.67 35 16.67 -6.89 26.67 30
768 4533 20 38.33 21.67 5.75 16.67 25
1173 4236 -1.1 28.33 15 -13.78 25 28.33
1645 4012 2.22 13.33 33.33 0 15 20
1998 3877 سفید 41.67 23.33 سفید -1.66 10
2704 3664 سفید 43.33 11.67 6.9 -6.66 10
5626 3129 3.33 8.33 16.67 6.9 5 18.33
7927 2856 8.89 18.33 5 -4.59 11.67 10
9660 2693 سفید -3.32 3.33 1.15 8.33 25
12681 2455 -2.21 0 20 -4.59 -6.66 13.33
17405 2126 3.33 13.33 18.33 3.45 -3.32 -5
20333 1918 3.33 1.67 5 10.34 سفید سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ فلسفه آموزش و پرورش 96

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی - فرانسه (ضریب 2) آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روشها و فنون تدریس (ضریب 2) اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
403 4747 سفید 33.33 43.33 11.67 6.9 26.67 25
623 4524 6.67 31.67 35 16.67 -6.89 23.33 31.67
827 4360 سفید سفید 48.33 28.33 25.29 سفید سفید
1881 3913 سفید 15 41.67 23.33 سفید 11.67 13.33
2346 3788 2.22 0 13.33 33.33 0 20 30
3920 3456 3.33 18.33 8.33 16.67 6.9 3.33 26.67
4048 3434 سفید سفید 1.67 13.33 13.79 سفید 33.33
5113 3270 11.11 26.67 -3.32 0 12.64 1.67 20
8288 2910 سفید 5 -3.32 3.33 1.15 -1.66 35
9629 2786 8.89 -1.66 18.33 5 -4.59 0 20
11627 2622 سفید 16.67 21.67 23.33 -3.44 -5 13.33
14164 2432 سفید 30 11.67 -10 -4.59 -1.66 6.67
18490 2126 12.22 8.33 3.33 8.33 سفید سفید سفید
21849 1866 سفید 15 -1.66 -3.32 -1.14 13.33 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روشها و فنون تدریس (ضریب 2) اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
79 6079 سفید 38.33 31.67 24.14 31.67 35 21.67
142 5522 سفید 5 61.67 سفید 25 30 31.67
571 4356 20 21.67 21.67 5.75 16.67 25 21.67
625 4307 2.22 18.33 45 18.39 21.67 26.67 سفید
642 4289 2.22 8.33 26.67 17.24 15 20 15
698 4233 6.67 31.67 16.67 -6.89 26.67 30 -3.32
915 4048 20 6.67 26.67 3.45 16.67 31.67 -6.66
1534 3721 سفید سفید 28.33 25.29 25 10 سفید
2542 3388 2.22 0 33.33 0 15 20 6.67
3691 3155 سفید 6.67 0 سفید 21.67 1.67 16.67
4797 2995 11.11 سفید 48.33 سفید 15 5 -1.66
5833 2862 11.11 26.67 0 12.64 13.33 -6.66 سفید
12273 2325 8.89 -1.66 5 -4.59 11.67 10 -1.66
15686 2121 12.22 8.33 8.33 سفید سفید سفید سفید
20051 1859 3.33 10 18.33 3.45 -3.32 -5 1.67
23833 1590 -2.21 -13.32 20 -4.59 -6.66 13.33 -20

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روشها و فنون تدریس (ضریب 2) اصول و فلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
83 6113 سفید 38.33 31.67 24.14 31.67 35 21.67
160 5393 سفید 5 61.67 سفید 25 30 31.67
475 4509 2.22 18.33 45 18.39 21.67 26.67 سفید
559 4410 6.67 31.67 16.67 -6.89 26.67 30 -3.32
658 4303 6.67 31.67 16.67 -6.89 26.67 30 -3.32
679 4277 20 21.67 21.67 5.75 16.67 25 21.67
722 4228 2.22 8.33 26.67 17.24 15 20 15
840 4139 20 6.67 26.67 3.45 16.67 31.67 -6.66
1264 3871 سفید سفید 28.33 25.29 25 10 سفید
2468 3428 2.22 0 33.33 0 15 20 6.67
2762 3363 -1.1 -1.66 15 -13.78 25 28.33 -3.32
2936 3326 36.67 15 -3.32 سفید 15 سفید 5
3734 3176 سفید 31.67 11.67 -16.08 15 25 -16.66
4574 3048 سفید 6.67 0 سفید 21.67 1.67 16.67
5481 2927 سفید 15 23.33 سفید -1.66 10 سفید
11651 2384 8.89 -1.66 5 -4.59 11.67 10 -1.66
17049 2050 سفید سفید 16.67 -6.89 0 8.33 -6.66
22217 1721 سفید سفید 13.33 13.79 -8.32 سفید -15

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) روشها و فنون تدریس (ضریب 3) اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
112 5735 2.22 45 18.39 21.67 سفید 45 26.67
162 5442 سفید 31.67 24.14 31.67 -1.66 11.67 35
189 5343 سفید 61.67 سفید 25 10 -1.66 30
229 5179 20 43.33 -5.74 18.33 6.67 13.33 35
258 5098 20 26.67 3.45 16.67 13.33 18.33 31.67
450 4680 6.67 16.67 -6.89 26.67 20 23.33 30
810 4258 20 21.67 5.75 16.67 5 25 25
915 4175 سفید 28.33 25.29 25 سفید سفید 10
1090 4062 2.22 33.33 0 15 -6.66 20 20
1783 3736 11.11 48.33 سفید 15 سفید سفید 5
2211 3590 -1.1 15 -13.78 25 10 0 28.33
2927 3397 سفید 11.67 6.9 -6.66 6.67 26.67 10
4420 3114 سفید 11.67 -16.08 15 13.33 6.67 25
5633 2935 3.33 16.67 6.9 5 0 3.33 18.33
6255 2860 36.67 -3.32 سفید 15 سفید سفید سفید
7967 2679 14.44 11.67 2.3 -5 6.67 -1.66 25
8890 2596 سفید 0 سفید 21.67 3.33 10 1.67
11643 2377 سفید 16.67 -6.89 0 1.67 سفید 8.33
15163 2148 12.22 8.33 سفید سفید سفید سفید سفید
19118 1899 سفید 10 2.3 سفید 8.33 سفید سفید

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 2)
57 5672 سفید 38.33 40 24.14 11.67
80 5459 سفید 33.33 43.33 6.9 26.67
113 5262 2.22 18.33 40 18.39 45
197 4928 6.67 31.67 35 -6.89 23.33
842 4220 سفید 21.67 48.33 1.15 6.67
893 4190 20 6.67 28.33 3.45 18.33
934 4164 6.67 30 21.67 سفید 18.33
1201 4027 سفید 15 41.67 سفید 11.67
1684 3844 سفید سفید 48.33 25.29 سفید
1941 3765 سفید 31.67 31.67 -16.08 6.67
3890 3347 سفید 30 11.67 -4.59 -1.66
7816 2882 3.33 18.33 8.33 6.9 3.33
13630 2419 سفید 0 16.67 -13.78 20
15690 2275 14.44 8.33 5 2.3 -1.66
17214 2163 سفید 11.67 8.33 2.3 سفید
21956 1810 سفید 5 -3.32 1.15 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روشها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
88 5500 20 28.33 26.67 13.33 18.33 31.67
138 5152 6.67 35 16.67 20 23.33 30
176 4992 2.22 40 45 سفید 45 26.67
205 4917 20 0 43.33 6.67 13.33 35
364 4610 سفید 0 61.67 10 -1.66 30
435 4503 سفید 41.67 23.33 16.67 11.67 10
446 4493 -2.21 13.33 18.33 31.67 6.67 21.67
563 4382 سفید 40 31.67 -1.66 11.67 35
779 4199 1.11 36.67 25 6.67 8.33 23.33
971 4080 سفید 43.33 11.67 6.67 26.67 10
1678 3751 -1.1 28.33 15 10 0 28.33
1844 3707 سفید 31.67 11.67 13.33 6.67 25
2303 3578 2.22 13.33 33.33 -6.66 20 20
3666 3286 11.11 سفید 48.33 سفید سفید 5
5130 3080 36.67 سفید -3.32 سفید سفید سفید
8192 2751 8.89 18.33 5 3.33 0 10
11038 2513 سفید 1.67 13.33 18.33 سفید سفید
16197 2165 سفید 8.33 10 8.33 سفید سفید
21887 1779 سفید 11.67 -10 -11.66 -1.66 سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روشهاوفنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
22 6483 سفید 38.33 40 31.67 31.67 11.67 35 21.67
98 5708 6.67 31.67 35 16.67 26.67 23.33 30 -3.32
172 5335 2.22 18.33 40 45 21.67 45 26.67 سفید
191 5275 20 21.67 38.33 21.67 16.67 25 25 21.67
392 4892 20 6.67 28.33 26.67 16.67 18.33 31.67 -6.66
442 4831 سفید 5 0 61.67 25 -1.66 30 31.67
962 4403 6.67 30 21.67 15 5 18.33 30 -1.66
1009 4373 سفید 33.33 43.33 11.67 -6.66 26.67 10 -3.32
1934 3966 -1.1 -1.66 28.33 15 25 0 28.33 -3.32
2457 3802 سفید 15 41.67 23.33 -1.66 11.67 10 سفید
4726 3354 36.67 15 سفید -3.32 15 سفید سفید 5
5156 3292 سفید 6.67 5 0 21.67 10 1.67 16.67
6806 3081 3.33 18.33 8.33 16.67 5 3.33 18.33 1.67
7874 2957 سفید 30 11.67 -10 5 -1.66 سفید -5
12401 2574 11.11 سفید سفید 48.33 15 سفید 5 -1.66
18462 2142 سفید سفید 8.33 16.67 0 سفید 8.33 -6.66
25520 1512 3.33 سفید 1.67 5 سفید سفید سفید سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 - کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 96

شامل کارشناسی ارشد گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی

رتبه تراز زبان (ضریب 2) آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روشها و فنون تدریس (ضریب 3) اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) آموزش و پرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2)
100 5443 سفید 38.33 31.67 24.14 35 سفید 10
399 4477 2.22 18.33 45 18.39 26.67 سفید سفید
444 4409 سفید 5 61.67 سفید 30 سفید سفید
580 4261 -2.21 15 18.33 11.49 21.67 15 6.67
904 3989 20 6.67 26.67 3.45 31.67 1.67 -13.32
982 3944 20 -6.66 43.33 -5.74 35 سفید سفید
1071 3897 سفید 33.33 11.67 6.9 10 13.33 3.33
1158 3850 6.67 31.67 16.67 -6.89 30 6.67 -5
1590 3662 سفید سفید 28.33 25.29 10 سفید سفید
2362 3444 2.22 0 33.33 0 20 -5 13.33
2913 3316 سفید 15 23.33 سفید 10 5 سفید
3967 3131 11.11 سفید 48.33 سفید 5 سفید سفید
5526 2919 سفید 31.67 11.67 -16.08 25 1.67 -1.66
6505 2817 -1.1 -1.66 15 -13.78 28.33 سفید 5
7758 2693 36.67 15 -3.32 سفید سفید سفید سفید
9232 2571 11.11 26.67 0 12.64 -6.66 -6.66 -6.66
11376 2418 8.89 -1.66 5 -4.59 10 13.33 0
14215 2239 12.22 8.33 8.33 سفید سفید سفید سفید
20005 1885 سفید 6.67 0 سفید 1.67 سفید -6.66