کنکور کارشناسی ارشد حقوق شامل دو دفترچه بوده (تمامی دروس تمامی گرایش ها در یک دفترچه گنجانده شده و یک دفترچه مربوط به سؤالات زبان فرانسه می باشد) و در نوبت صبح برگزار می شود. تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی مربوط به رشته کارشناسی ارشد حقوق به شرح زیر است:

 

مطالعه بهترین منابع کنکور ارشد حقوق در گرفتن نتیجه بهینه در کنکور ارشد حقوق تاثیر زیادی دارد.

 

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی به سؤالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق

 

اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد حقوق

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

نام درس

 شماره ردیف

شماره دفترچه

120 دقیقه

30

زبان انگلیسی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1          

 

 

 

 

 

20

حقوق مدنی

2

15

حقوق تجارت

3

15

آیین دادرسی مدنی

4

20

متون فقه

5

15

حقوق جزای عمومی

6

20

حقوق جزای اختصاصی

7

20

حقوق بین الملل عمومی

8

15

حقوق اداری

9

15

حقوق اساسی

10

15

حقوق مدنی (تعهدات)

11

15

حقوق بین الملل خصوصی

12

15

آیین دادرسی کیفری

13

15

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

14

15

سازمان های بین المللی

15

15

اصول فقه

16

15

حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت وارث)

17

15

آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)

18

15

حقوق ارتباطات

19

 

 

 

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی به سؤالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق دفترچه زبان فرانسه

 

اطلاعات دفترچه کنکور زبان فرانسه در کارشناسی ارشد حقوق

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

نام درس

شماره ردیف

شماره دفترچه

   30

   30

   زبان فرانسه

   1

   2

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت