در کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد همانطور که بیان شد مواد امتحانی عبارتند از: زبان، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، ریاضی، آمار و دروس تخصصی شامل: تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، بخش عمومی و اقتصاد اسلامی. اطلاعات دفترچه کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی هم به عنوان دروس و ضرایب آن پرداخته است که داوطلبان می توانند به آن مراجعه کنند.

در این زمینه باید گفت که اقتصاد خرد و کلان با توجه به ضریب 4 و نقش اساسی که در موفقیت در کنکور ارشد اقتصاد دارد لذا از اهمیت بیشتری نسبت به باقی مواد امتحانی ذکر شده برخوردارند. برعکس درس زبان با توجه به ضریب 1 و ضعف اکثر داوطلبین در این حوزه می تواند در پایین ترین درجه اهمیت قرار گیرد. دروس تخصصی نیز با توجه به دربرگرفتن 5 درس و ضریب 3 از شرایط ویژه ای برخوردار است. دروس ریاضی و آمار نیز در مرز اهمیت متوسط جای می گیرند. اما نکته حائز اهمیت این است که هر داوطلب با توجه به هدف خود و بازه رتبه ای مورد نظرش می تواند متفاوت عمل کند و تجویز یک نسخه عمومی برای همگان کمتر می تواند راهگشا باشد. اما در کل ترتیب اهمیتی که بیان شد برای اکثر داوطلبین صدق می کند. بعلاوه درسی به مانند آمار در کنکور دارای ضریب یکسان با درس ریاضی است، اما به سبب تجربه اثبات شده است که تأثیرگذاری بیشتری در تراز حاصله از کنکور دارد.

در کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد، دست یابی به میانگین حدود 50 درصد تقریباً ( البته با توجه به سطح کنکور هرسال) کسب رتبه زیر 100 را تضمین می کند که می تواند موقعیت خوبی برای انتخاب دانشگاههای برتر را فراهم کند. البته هر شخص با توجه به پیشینه علمی خود و با توجه به زمانی که برای کنکور اختصاص می دهد باید نتیجه ای براساس واقعیت متصور باشد. با همه این توضیحات باید گفت که قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سخت نیست!!!

انتخاب منابع در هر درس به شدت در نتیجه حاصله از کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد تأثیرگذار است ونکته حائز اهمیت این است که هر درس به طور جداگانه سبک منبع و سبک مطالعه خود را می طلبد. تا داوطلبان بتوانند از میان گرایش های ارشد رشته اقتصاد، در گرایشی که مد نظر دارند پذیرفته شوند. فرم سؤالات درسی مانند اقتصاد کلان در کنکور اغلب مفهومی بوده وعلم داوطلب را مورد سنجش قرار می دهد. در نتیجه در این درس قطعاً خواندن کتاب های کنکوری نتیجه بخش نیست و الزام به مطالعه منابع اصلی برای حصول نتیجه مطلوب کاملاً حس می شود. اما درسهای دیگری مانند ریاضی و آمار در کنکورهای سالهای پیش اغلب درسهایی تمرین محور هستند و با تمرین و تکرار و حل سؤال های بیشتر می توان به نتایج مطلوبی دست پیدا کرد. ثبت نام یک جلسه مشاوره به صورت رایگان در سایت 3گام هم از طریق لینک زیر امکان پذیر است.