کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی، یکی از کنکور های مهم برای داوطلبان آن می باشد. نکاتی پیرامون کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد هم دربرگیرنده اطلاعات تکمیلی برای داوطلبان این رشته است. کنکور ارشد اقتصاد دارای یک دفترچه بوده و در نوبت صبح برگزار می گردد. این آزمون شامل 150 سؤال بوده و مدت زمان پاسخگویی به سؤالات آن، 210 دقیقه می باشد.

 

 

اطلاعات دفترچه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی

نام درس

ضریب

تعداد سؤالات

مدت زمان

زبان عمومی و تخصصی

1

30

210 دقیقه

اقتصاد خرد

4

25

اقتصاد کلان

4

25

ریاضی

2

25

آمار

2

20

مجموعه دروس تخصصی

3

25

 با توجه به زمان درنظر گرفته شده برای آزمون کارشناسی ارشد لازم است تا استراتژی مناسبی برای استفاده بهینه از زمان درنظر گرفته شود. این موضوع به صورت کاملاً تخصصی توسط مشاوران دپارتمان برنامه و روش 3گام برای کارشناسی ارشد اقتصاد بررسی شده است که با انجام مشاوره با این گروه و استفاده از بسته های درنظر گرفته شده و توصیه های مشاوران در مورد نحوه کنکور دادن برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد، می توانید به مدیریت صحیح این فاکتور مهم بپردازید؛ مشاور تخصصی کارشناسی ارشد اقتصاد در این مورد می تواند به داوطلبان کمک کند.