دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد، ملزمند در طول دوره تحصیل جمعاً  32 واحد را بگذرانند، اعم از 26 واحد درسی و 6 واحد پایان نامه که البته با توجه به رشته دوره کارشناسی و برخی دروس پاس شده در آن دوره و همچنین بسته به دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد ممکن است تا 12 واحد درسی به عنوان پیشنیاز نیز به این 32 واحد اضافه شود. عموماً دانشجویان در سه ترم نخست به گذراندن واحدهای درسی پرداخته و اغلب در ترم چهارم پس از تصویب پروپوزال به فعالیت های پژوهشی مربوط به پایان نامه خواهند پرداخت. واحدهای درسی در بین رشته های مختلف زیرگروه علوم اقتصادی به فراخور رشته و گرایش متفاوند. مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد اقتصاد برای تعیین نوع گرایش در هنگام انتخاب رشته ضروری می باشد. البته باید گفت پایه درسی شامل دروس اقتصاد کلان و اقتصاد خرد در بین تمام رشته ها و گرایش ها مشترکند. 

 

 

دروس کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

دروس اصلی: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، موضوعات انتخاب در اقتصاد اسلام، گرایش پدافند اقتصادی و اقتصاد مسکن

 

 دروس کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست

دروس اصلی: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد محیط زیست 1 و 2

 

 دروس کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی

دروس اصلی: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام، اقتصاد توسعه، برنامه ریزی اقتصادی 

 

دروس کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

دروس اصلی: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد انرژی 

 

دروس کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش نفت و گاز:

دروس اصلی: خرد، کلان، اقتصاد نفت و گاز تئوری و سیاست ها، مدل سازی و پیش بینی در بازارهای نفت وگاز

 

 

دروس کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی:

دروس اصلی: خرد، کلان، اقتصاد سنجی، سیستم های دینامیکی، اقتصاد ایران

 

 دروس کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی

دروس اصلی: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، نظام اقتصادی اسلام، پول و بانکداری اسلامی 1 و 2 

 

دروس کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی

دروس اصلی: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران، احکام اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی 1 و 2 

 

دروس کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک

دروس اصلی: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، بازاریابی اینترنتی، تجارت الکترونیکی 1 و 2، استراتژی های تجارت الکترونیک


 گفتنی است این دروس ممکن است در دانشگاه های مختلف با کمی تفاوت ارائه شود. همچنین دروس انتخابی در رشته ها به فراخور دانشگاه محل تحصیل تعیین می شود.