کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک معمولاً در نوبت عصر برگزار می شود و دارای یک دفترچه می باشد. در این آزمون باید به تعداد 110 سؤال در مدت 270 دقیقه پاسخ داده شود.

 

اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

   دروس/ گرایش فیزیک  نانو فیزیک  آموزش فیزیک  مهندسی پلاسما  زمان پاسخگویی تعداد سؤالات 
زبان عمومی و تخصصی  2 2 2 2 270 دقیقه 30
تخصصی 1 6 6 6 6 40
تخصصی 2 7 7 7 7 40

*تخصصی 1: فیزیک پایه. فیزیک جدید. ترمودینامیک و مکانیک آماری. ریاضی فیزیک

*تخصصی 2: مکانیک کلاسیک. الکترومغناطیس. مکانیک کوانتومی

داوطلبان می توانند برای افزایش اطلاعات خود در مورد کارشناسی ارشد رشته فیزیک به مطالب زیر که در سایت 3گام گردآوری شده اند هم مراجعه کنند:

دروس کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد فیزیک