گرایش ­ها و شاخه ­های رشته مجموعه ریاضی

رشته ریاضیات و کاربردها دارای چندین گرایش و زیرگرایش است که این زیرگرایش­ ها هر کدام داخل یک گرایش است و بر اساس شش شاخه اصلی دسته ­بندی می­ شوند. این شش گرایش عبارتند از:

  • ریاضی محض
  • ریاضی کاربردی
  • آموزش ریاضی
  • ریاضی مالی
  • محاسبات نرم
  • رمز
پذیرش در رشته رمز فقط برای دانشگاه صنعتی مالک اشتر صورت می پذیرد.

 

 

معرفی تک تک گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی

پرطرفدارترین گرایش در بین 6 گرایش اصلی کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی، ریاضی کاربردی است. گرایش ­های آموزش ریاضی و ریاضی مالی سابقه طولانی در مقطع کارشناسی ارشد ندارند و همچنین دارای زیرگرایش خاصی نمی ­باشند. ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی نسبت به هر گرایش در اختیار داوطلبان این رشته قرار گرفته است. هر کدام از گرایش ­های محض و کاربردی دارای تعدادی زیرگرایش ­هستند که به تفکیک رشته عبارتند از:

 

گرایش ریاضی محض

 

1) آنالیز

   آنالیز تابعی
   آنالیز مالی
   آنالیز ریاضی
    آنالیز زمینه هارمونیک


2) جبر

  جبر زمینه رمزنگاری
   جبر زمینه گراف
    جبر زمینه جابجایی
    جبر زمینه جبر لی
    جبر زمینه نظریه گروه­ها
   جبر زمینه نظریه نمایش جبرها


  3) هندسه (توپولوژی)

    متروید
    توپولوژی
    منطق ریاضی
    هندسه توپولوژی

 

بهترین منابع کنکور ارشد مجموعه ریاضی را در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

گرایش ریاضی کاربردی

 
1)  آنالیز عددی

    آنالیز عددی زمینه حل عددی سیستم های دینامیکی

    آنالیز عددی زمینه حل عددی معادلات انتگرال

    آنالیز عددی زمینه حل عددی معادلات دیقراسیل

 آنالیز عددی زمینه روش­های عددی در جبر خطی

    آنالیز عددی زمینه موجک و پردازش تصویر

 

  2) بهینه سازی (تحقیق در عملیات)

    کدگذاری، گراف و ترکییات

    ریاضی فیزیک

    کنترل و بهینه ­سازی

معرفی ارشد مجموعه ریاضی را در سایت 3گام بخوانید