بهترین منابع کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی

معرفی کارشناسی ارشد زیست شناسی بدون پرداختن به بخش منابع بی معنی خواهد بود. برای کسب موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد آنچه که از اهمیت اصلی برخوردار است این است که منابع درست و روش درست مطالعه انتخاب گردد. گاهی داوطلب خود را با تعداد زیادی کتاب مواجه می بیند که باید برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مطالعه کند و در این صورت یا خسته و سردرگم می شود و یا ازهمان ابتدا بی خیال شرکت در کنکور می شود. گاهی نیز داوطلب منابع نادرستی را برای مطالعه انتخاب می کند و با وجود اینکه بسیارسخت مطالعه کرده و ساعات مطالعه بسیار بالایی نیز داشته است، در کنکور کارشناسی ارشد به موفقیت مورد نظر خود دست نمی یابد و ناامیدی به سراغ او می آید. در اینجا 3گام منابع مفید و درعین حال مختصری را به پیشنهاد رتبه آوران سال های گذشته معرفی می کند که در صورتیکه داوطلب درست و با علاقه و انگیزه مطالعه کند، بی شک موفق خواهد شد.

 

مجموعه زیست شناسی

زیست شناسی عمومی- هیئت مولفان- مرکز نشر دانشگاهی

*توجه داشته باشد که این بخش از سؤالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را داوطلب می تواند با توجه به مطالبی که برای قسمت های دیگر مطالعه کرده است، پاسخ دهد و درصد نمره مناسبی کسب کند. بدین جهت 3گام برنامه ریزی برای این مجموعه را تنها برای درس هایی انجام داده است که داوطلب برای آمادگی برای کنکور مطالعه نکرده است. به عنوان مثال برای داوطلبان علوم سلولی و مولکولی از درس های مجموعه زیست شناسی برای بخش ژنتیک و یا بیوشیمی برنامه ریزی نشده است، چرا که داوطلب در قسمت ژنتیک یا بیوشیمی به میزان لازم مطالعه خواهد کرد و با این میزان می تواند به تعداد زیادی از سؤالات این مجموعه جواب دهد و تنها برای بخش هایی که داوطلب در بین دروس خود نداشته است، برنامه ریزی کرده ایم، مثل بخش های جانوری و گیاهی و تکامل و ... . البته مطالعه این بخش ها باز به صورت بسیار مختصرخواهد بود تا داوطلب بیشتر بر روی دروس ضروری خود تمرکز داشته باشد.

 

 

ژنتیک

ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک- حسن اکرمی- خانه زیست شناسی

 

بیوشیمی

بیوشیمی لنینجر

کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی- خانه زیست شناسی

 

سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی- رضا یوسفی و مریم خالصی- انتشارات سنجش

زیست شناسی سلولی و مولکولی– دکتر مجد

 

 

میکروبیولوژی

میکروب شناسی- دکتر علی آموزگار- پوران پژوهش

*نیازی به مطالعه بخش های بالینی کتاب نیست.

میکروب شناسی- مدرسان شریف  

 

مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی

مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی- مدرسان شریف

 

بیوفیزیک

 کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد بیوفیزیک

 

 

مجموعه زیست شناسی دریا

جانورشناسی بی مهرگان و مهره داران- هیکمن

* بخش های مربوط به کفزیان و جانوران آبزی مطالعه گردد.

بوم شناسی کربس- ترجمه دکتر وهاب زاده 

*بخش های مرتبط با دریا مطالعه گردد.

مبانی فیزیولوژی جانوری- مویز و شولت- قسمت های مربوط به آبزیان

*بخش مربوط به آبزیان مطالعه شود.