بهترین منابع کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی

برای کسب موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد آنچه که از اهمیت اصلی برخوردار است این است که منابع درست و روش درست مطالعه انتخاب گردد.

گاهی داوطلب خود را با تعداد زیادی کتاب مواجه می بیند که باید برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مطالعه کند و در این صورت یا خسته و سردرگم می شود و یا ازهمان ابتدا بی خیال شرکت در کنکور می شود. گاهی نیز داوطلب منابع نادرستی را برای مطالعه انتخاب می کند و با وجود اینکه بسیارسخت مطالعه کرده و ساعات مطالعه بسیار بالایی نیز داشته است، در کنکور کارشناسی ارشد به موفقیت مورد نظر خود دست نمی یابد و ناامیدی به سراغ او می آید. در اینجا 3گام منابع مفید و درعین حال مختصری را به پیشنهاد رتبه آوران سال های گذشته برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی معرفی می کند که در صورتیکه داوطلب درست و با علاقه و انگیزه مطالعه کند، بی شک موفق خواهد شد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته زیست شناسی گیاهی توصیه می کنیم که داوطلبان گرامی مطلب معرفی ارشد زیست شناسی گیاهی را مطالعه کنند.

 

 

مجموعه زیست شناسی

توجه داشته باشد که این بخش از سؤالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی را داوطلب می تواند با توجه به مطالبی که برای قسمت های دیگر مطالعه کرده است، پاسخ دهد و درصد نمره مناسبی کسب کند. بدین جهت 3گام برنامه ریزی برای این مجموعه را تنها برای درس هایی انجام داده است که داوطلب برای آمادگی برای کنکور مطالعه نکرده است. به عنوان مثال برای داوطلبان علوم گیاهی از درس های مجموعه زیست شناسی برای بخش گیاهی برنامه ریزی نشده است، چرا که داوطلب در قسمت فیزیولوژی و سیستماتیک و ...  به میزان لازم مطالعه خواهد کرد و با این میزان می تواند به تعداد زیادی از سؤالات این مجموعه جواب دهد و تنها برای بخش هایی که داوطلب در بین دروس خود نداشته است، برنامه ریزی کرده ایم، مثل بخش های ژنتیک و بیوشیمی و تکامل و ... . البته مطالعه این بخش ها باز به صورت بسیار مختصرخواهد بود تا داوطلب بیشتر بر روی دروس ضروری خود تمرکز داشته باشد.

 

فیزیولوژی گیاهی

1-فیزیولوژی گیاهی- تایز و زایگر

2-کتاب جامع کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

 

سیستماتیک گیاهی

1-سیستماتیک گیاهی- والتر اس جود

2-کتاب جامع کارشناسی ارشد گیاه شناسی

 

زیست شناسی تکوینی گیاهی

1-آناتومی گیاهی- فان

2-ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی- دکتر مرتضی عطری