در معرفی کارشناسی ارشد مجموعه آمار باید گفت که اکثر دانشگاه ­های سراسری رشته آمار ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد را دارا می ­باشند. دانشگا­ه ­های شاخص در رشته آمار ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، اصفهان و صنعتی اصفهان هستند. گرایش ­های آمار اقتصادی و بیمه را صرفاً دانشگاه­ های علامه طباطبایی، شهید بهشتی و اصفهان دارا می­ باشند. اما آمار زیستی که از طریق وزارت علوم اقدام به پذیرش می ­کند تنها در دانشگاه تربیت مدرس موجود است. از طریق وزارت بهداشت اکثر دانشگاه ­های علوم پزشکی دانشجو جذب می ­کنند که دانشگاه ­های شاخص عبارتند از: دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، اصفهان، همدان و ساری.

داوطلبان در زمینه انتخاب دانشگاه به این نکته توجه کنند که اگر قصد ادامه تحصیل دارند، دانشگاه­ هایی را انتخاب نمایند که در مقطع دکتری نیز اقدام به پذیرش دانشجو می ­کنند. در رشته آمار ریاضی اکثر دانشگاه ­ها جز تعداد محدودی در مقطع دکتری دانشجو پذیرش می­ کنند. اما در آمار زیستی تعداد محدودی دانشجو می ­پذیرند از جمله: دانشگاه علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، اصفهان، شیراز، همدان و شهید بهشتی.

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه آمار

در لینک زیر می توانید ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه آمار را به تفکیک گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه آمار و بر اساس دفترچه انتخاب رشته 98 ملاحظه فرمایید:

 

جدول ظرفیت ها و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد آمار 98