نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد شیمی 1401

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد شیمی از سال 94 تا 1401. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد شیمی در سال 1401 به داوطلبان ارشد شیمی سال 1402 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد شیمی 1401 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

 

 

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد شیمی 1401

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم نشان می دهد که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد شیمی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد شیمی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد شیمی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد شیمی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد شیمی  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد شیمی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد شیمی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. اهمیت میانگین درصدها برای به دست آوردن دقیق ترین تخمین رتبه ارشد شیمی را نشان می دهد.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­ باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد شیمی - کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد شیمی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد شیمی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی معدنی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی تجزیه سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی کاتالیست و دریا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش نانوشیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی 1401

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
4 4 7381 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
32 33 5549 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
34 35 5537 47.78 0 0 25.29 43.33
36 37 5531 32.22 1.19 48.89 12.64 30
46 49 5250 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
69 75 4839 45.56 40.48 0 6.9 27.78
71 77 4810 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
88 95 4557 63.33 30.95 0 3.45 13.33
93 101 4508 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
94 102 4500 28.89 39.29 0 0 45.56
108 119 4276 51.11 32.14 0 0 31.11
157 172 3883 54.44 22.62 10 -3.44 0
159 174 3868 17.78 15.48 23.33 9.2 0
170 187 3782 60 13.1 3.33 3.45 5.56
298 330 3308 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
359 397 3168 0 3.57 0 19.54 0
440 484 3024 38.89 8.33 0 0 7.78
466 512 2986 51.11 0 0 0 -1.1
517 569 2923 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
528 582 2905 0 10.71 11.11 0 22.22
557 614 2872 48.89 0 0 0 15.56
847 949 2625 2.22 0 26.67 0 0
860 965 2613 15.56 0 6.67 8.05 -11.1
1521 1710 2283 13.33 0 0 2.3 0
1643 1844 2232 0 5.95 2.22 -1.14 13.33
1680 1888 2215 27.78 0 0 0 12.22
1740 1956 2196 24.44 0 0 0 -1.1
2021 2280 2097 0 3.57 0 3.45 0
2358 2680 2002 0 -1.19 3.33 0 0
2588 2934 1939 -6.66 14.29 11.11 -10.33 6.67
2970 3373 1847 5.56 -3.56 0 -2.29 0
3455 3938 1729 -4.43 2.38 0 2.3 -3.32
3583 4079 1693 0 7.14 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
14 165 3940 0 9.52 0 21.84 0
27 283 3430 71.11 3.57 0 0 3.33
42 448 3088 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
75 763 2748 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
84 808 2719 33.33 9.52 2.22 0 10
91 872 2671 25.56 17.86 0 0 0
117 1188 2493 40 0 0 0 0
180 1745 2267 10 7.14 0 0 0
242 2309 2089 18.89 3.57 2.22 0 5.56
400 3639 1795 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
470 4314 1624 7.78 0 0 0 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
9 1338 2418 35.56 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
11 11 6818 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
17 17 6256 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
34 37 5613 32.22 1.19 48.89 12.64 30
43 48 5400 28.89 39.29 0 0 45.56
44 49 5393 47.78 0 0 25.29 43.33
50 55 5200 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
53 58 5105 45.56 40.48 0 6.9 27.78
59 64 4912 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
66 71 4883 51.11 32.14 0 0 31.11
77 82 4670 63.33 30.95 0 3.45 13.33
102 112 4375 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
149 161 4015 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
162 177 3896 54.44 22.62 10 -3.44 0
184 202 3743 60 13.1 3.33 3.45 5.56
246 270 3491 17.78 15.48 23.33 9.2 0
290 322 3346 0 10.71 11.11 0 22.22
339 378 3176 48.89 0 0 0 15.56
342 381 3171 38.89 8.33 0 0 7.78
350 390 3158 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
466 514 2959 51.11 0 0 0 -1.1
802 904 2618 2.22 0 26.67 0 0
808 911 2613 -2.21 -2.38 2.22 0 22.22
980 1102 2506 0 5.95 2.22 -1.14 13.33
1172 1318 2390 0 3.57 0 19.54 0
1258 1422 2348 24.44 7.14 0 2.3 -3.32
1604 1809 2189 13.33 0 0 2.3 0
1982 2239 2068 -2.21 10.71 0 0 4.44
2386 2708 1959 0 3.57 0 3.45 0
2770 3158 1865 5.56 -3.56 0 -2.29 0
2812 3207 1853 0 -2.38 6.67 0 -2.21
2871 3282 1838 5.56 -1.19 2.22 -1.14 0
3203 3646 1762 0 -5.94 -2.21 -16.08 8.89
3470 3947 1687 13.33 0 0 0 -5.55
3528 4013 1667 0 3.57 -2.21 6.9 -5.55
3586 4078 1648 4.44 0 0 0 0
3789 4319 1575 2.22 -5.94 8.89 -2.29 -3.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
26 273 3483 71.11 3.57 0 0 3.33
34 336 3295 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
45 433 3070 0 9.52 0 21.84 0
51 563 2911 33.33 9.52 2.22 0 10
86 812 2677 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
93 841 2663 25.56 17.86 0 0 0
124 1148 2486 40 0 0 0 0
170 1614 2263 10 7.14 0 0 0
189 1791 2196 18.89 3.57 2.22 0 5.56
350 3128 1872 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
432 3941 1689 7.78 0 0 0 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
5 1276 2412 35.56 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی معدنی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
3 3 7801 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
17 18 6443 32.22 1.19 48.89 12.64 30
41 45 5613 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
63 69 5049 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
67 73 5008 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
78 86 4704 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
85 95 4635 45.56 40.48 0 6.9 27.78
87 97 4608 47.78 0 0 25.29 43.33
90 100 4561 28.89 39.29 0 0 45.56
96 106 4481 63.33 30.95 0 3.45 13.33
110 120 4336 51.11 32.14 0 0 31.11
119 130 4232 54.44 22.62 10 -3.44 0
131 142 4186 17.78 15.48 23.33 9.2 0
178 195 3782 60 13.1 3.33 3.45 5.56
291 324 3371 2.22 0 26.67 0 0
312 350 3325 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
353 400 3235 0 10.71 11.11 0 22.22
443 501 3051 38.89 8.33 0 0 7.78
479 539 3009 51.11 0 0 0 -1.1
527 592 2953 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
567 635 2902 48.89 0 0 0 15.56
1211 1367 2424 24.44 7.14 0 2.3 -3.32
1376 1556 2344 -6.66 14.29 11.11 -10.33 6.67
1459 1647 2313 0 5.95 2.22 -1.14 13.33
1497 1689 2292 21.11 0 0 0 8.89
1757 1986 2200 13.33 0 0 2.3 0
1791 2021 2189 -1.1 7.14 6.67 0 -2.21
2571 2915 1967 0 3.57 0 3.45 0
2806 3182 1904 5.56 -1.19 2.22 -1.14 0
3312 3760 1781 13.33 0 0 0 -5.55
3329 3782 1777 12.22 0 0 0 -1.1
3480 3953 1736 0 3.57 -2.21 6.9 -5.55

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی معدنی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
19 227 3646 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
28 284 3467 71.11 3.57 0 0 3.33
54 471 3106 0 9.52 0 21.84 0
75 726 2808 33.33 9.52 2.22 0 10
78 745 2785 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
93 853 2694 25.56 17.86 0 0 0
132 1189 2512 40 0 0 0 0
186 1739 2276 10 7.14 0 0 0
221 2100 2166 18.89 3.57 2.22 0 5.56
282 2604 2038 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
474 4348 1629 7.78 0 0 0 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی معدنی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
8 1345 2435 35.56 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی تجزیه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
8 8 7191 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
39 42 5834 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
42 45 5805 45.56 40.48 0 6.9 27.78
46 49 5696 28.89 39.29 0 0 45.56
49 52 5655 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
55 59 5499 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
58 63 5379 63.33 30.95 0 3.45 13.33
64 70 5268 51.11 32.14 0 0 31.11
68 75 5174 32.22 1.19 48.89 12.64 30
70 77 5135 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
99 108 4640 47.78 0 0 25.29 43.33
102 111 4615 54.44 22.62 10 -3.44 0
160 175 4080 60 13.1 3.33 3.45 5.56
173 189 4003 17.78 15.48 23.33 9.2 0
223 244 3723 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
357 399 3298 38.89 8.33 0 0 7.78
387 432 3243 0 10.71 11.11 0 22.22
502 560 3021 51.11 0 0 0 -1.1
538 601 2978 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
591 658 2917 48.89 0 0 0 15.56
873 981 2651 2.22 0 26.67 0 0
892 1002 2633 24.44 7.14 0 2.3 -3.32
1071 1199 2529 0 3.57 0 19.54 0
1536 1719 2299 21.11 0 0 0 8.89
1545 1730 2295 -2.21 10.71 0 0 4.44
1887 2125 2167 26.67 0 0 0 0
1922 2164 2155 -2.21 -2.38 2.22 0 22.22
2469 2796 1990 0 -1.19 3.33 0 0
3557 4045 1706 3.33 -2.38 -1.1 1.15 -1.1
3557 4045 1706 -4.43 2.38 0 2.3 -3.32
3716 4223 1651 4.44 0 0 0 0
3921 4463 1560 2.22 -5.94 8.89 -2.29 -3.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی تجزیه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
26 274 3585 71.11 3.57 0 0 3.33
39 357 3386 0 9.52 0 21.84 0
45 433 3242 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
48 454 3208 25.56 17.86 0 0 0
57 554 3028 33.33 9.52 2.22 0 10
78 764 2802 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
125 1218 2521 40 0 0 0 0
136 1323 2480 10 7.14 0 0 0
206 2003 2212 18.89 3.57 2.22 0 5.56
373 3371 1858 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
461 4293 1632 7.78 0 0 0 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی تجزیه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
7 1396 2443 35.56 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی کاربردی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
5 5 6247 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78 0
34 35 5143 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11 23.33
35 37 5105 81.11 26.19 4.44 -1.14 20 3.33
43 46 5000 32.22 1.19 48.89 12.64 30 0
44 47 4991 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22 0
53 59 4792 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56 0
58 64 4745 0 7.14 0 0 0 32.22
65 73 4679 60 13.1 3.33 3.45 5.56 11.11
69 77 4637 0 -5.94 -2.21 -16.08 8.89 32.22
74 83 4537 45.56 40.48 0 6.9 27.78 0
75 84 4510 47.78 0 0 25.29 43.33 0
81 90 4472 28.89 39.29 0 0 45.56 0
90 99 4394 63.33 30.95 0 3.45 13.33 0
101 111 4312 54.44 22.62 10 -3.44 0 4.44
109 120 4256 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56 0
111 122 4249 51.11 32.14 0 0 31.11 0
119 131 4170 38.89 8.33 0 0 7.78 12.22
267 290 3534 -4.43 2.38 0 2.3 -3.32 20
280 304 3487 17.78 15.48 23.33 9.2 0 0
356 390 3293 13.33 13.1 -1.1 0 35.56 0
542 600 3021 0 3.57 0 19.54 0 6.67
602 666 2960 51.11 0 0 0 -1.1 -1.1
667 745 2895 0 10.71 11.11 0 22.22 0
707 789 2858 48.89 0 0 0 15.56 0
900 1004 2691 -2.21 -4.75 -2.21 1.15 -12.21 16.67
1023 1143 2616 2.22 0 26.67 0 0 0
1789 2007 2272 21.11 0 0 0 8.89 0
2013 2268 2191 24.44 0 0 0 -1.1 0
2023 2280 2188 13.33 0 0 2.3 0 0
2044 2304 2181 5.56 -3.56 0 -2.29 0 3.33
2131 2400 2153 4.44 -3.56 -2.21 -4.59 -5.55 6.67
2713 3066 1986 0 -1.19 3.33 0 0 -1.1
3761 4264 1719 3.33 -2.38 -1.1 1.15 -1.1 -1.1
3790 4297 1710 0 3.57 -2.21 6.9 -5.55 -3.32
3980 4519 1648 4.44 0 0 0 0 0
4031 4580 1634 0 2.38 3.33 1.15 -2.21 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی کاربردی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
28 335 3412 71.11 3.57 0 0 3.33 0
48 524 3112 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89 0
53 559 3067 0 9.52 0 21.84 0 0
73 717 2916 33.33 9.52 2.22 0 10 2.22
99 1002 2693 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1 0
107 1064 2660 25.56 17.86 0 0 0 0
142 1424 2485 40 0 0 0 0 0
208 2033 2263 10 7.14 0 0 0 0
277 2673 2083 18.89 3.57 2.22 0 5.56 0
441 4168 1744 3.33 0 6.67 -6.89 1.11 -7.77
493 4617 1622 7.78 0 0 0 3.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی کاربردی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
1 577 3042 35.56 0 0 0 0 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
5 5 7260 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
35 37 5687 32.22 1.19 48.89 12.64 30
36 38 5673 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
40 44 5466 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
45 49 5419 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
56 62 5169 45.56 40.48 0 6.9 27.78
58 64 5140 47.78 0 0 25.29 43.33
61 67 5045 28.89 39.29 0 0 45.56
72 78 4952 63.33 30.95 0 3.45 13.33
79 86 4810 51.11 32.14 0 0 31.11
80 87 4788 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
116 125 4320 54.44 22.62 10 -3.44 0
150 164 4044 60 13.1 3.33 3.45 5.56
176 193 3879 17.78 15.48 23.33 9.2 0
243 271 3590 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
370 408 3268 38.89 8.33 0 0 7.78
418 463 3195 51.11 0 0 0 -1.1
436 483 3160 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
441 490 3143 48.89 0 0 0 15.56
454 505 3127 0 10.71 11.11 0 22.22
726 820 2785 2.22 0 26.67 0 0
1008 1129 2582 0 3.57 0 19.54 0
1362 1534 2383 27.78 0 0 0 12.22
1641 1850 2264 -2.21 -2.38 2.22 0 22.22
1652 1862 2259 26.67 0 0 0 0
1892 2133 2170 -2.21 10.71 0 0 6.67
2218 2512 2066 -1.1 7.14 6.67 0 -2.21
2381 2700 2018 0 -1.19 3.33 0 0
2771 3150 1914 0 -2.38 6.67 0 -2.21
2947 3351 1870 5.56 -1.19 2.22 -1.14 0
3171 3608 1820 12.22 0 0 0 -1.1
3489 3968 1734 0 7.14 0 0 0
3697 4208 1670 0 2.38 3.33 1.15 -2.21
3727 4245 1658 2.22 -5.94 8.89 -2.29 -3.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
20 218 3761 71.11 3.57 0 0 3.33
33 340 3415 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
37 382 3317 0 9.52 0 21.84 0
62 624 2969 33.33 9.52 2.22 0 10
75 702 2897 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
77 712 2881 25.56 17.86 0 0 0
109 1009 2659 40 0 0 0 0
172 1622 2350 10 7.14 0 0 0
205 1954 2226 18.89 3.57 2.22 0 5.56
358 3228 1896 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
459 4208 1670 7.78 0 0 0 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
4 1155 2566 35.56 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش نانوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
5 5 6701 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78 0
35 38 5309 32.22 1.19 48.89 12.64 30 0
37 40 5297 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22 0
39 43 5246 81.11 26.19 4.44 -1.14 20 3.33
44 48 5095 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56 0
59 66 4821 45.56 40.48 0 6.9 27.78 0
60 67 4794 47.78 0 0 25.29 43.33 0
63 70 4729 28.89 39.29 0 0 45.56 0
73 80 4645 63.33 30.95 0 3.45 13.33 0
80 87 4501 51.11 32.14 0 0 31.11 0
83 90 4495 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56 0
89 97 4394 60 13.1 3.33 3.45 5.56 11.11
96 105 4316 54.44 22.62 10 -3.44 0 4.44
103 112 4252 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11 23.33
184 203 3765 38.89 8.33 0 0 7.78 12.22
202 225 3663 17.78 15.48 23.33 9.2 0 0
265 293 3427 13.33 13.1 -1.1 0 35.56 0
281 313 3393 0 7.14 0 0 0 32.22
350 386 3260 0 -5.94 -2.21 -16.08 8.89 32.22
482 531 3066 51.11 0 0 0 -1.1 -1.1
530 587 2998 0 10.71 11.11 0 22.22 0
537 594 2986 48.89 0 0 0 15.56 0
682 756 2824 0 3.57 0 19.54 0 6.67
849 953 2692 2.22 0 26.67 0 0 0
858 962 2685 -4.43 2.38 0 2.3 -3.32 20
1223 1370 2471 24.44 7.14 0 2.3 -3.32 0
1549 1733 2331 21.11 0 0 0 8.89 0
1811 2042 2237 15.56 0 6.67 8.05 -11.1 -15.55
2463 2787 2043 5.56 -3.56 0 -2.29 0 3.33
2619 2964 2001 0 -1.19 3.33 0 0 -1.1
2636 2981 1998 -6.66 14.29 11.11 -10.33 6.67 -11.1
2801 3177 1954 -2.21 -4.75 -2.21 1.15 -12.21 16.67
2981 3377 1908 12.22 0 0 0 -1.1 2.22
3032 3432 1900 0 -2.38 6.67 0 -2.21 0
3300 3739 1835 5.56 -1.19 2.22 -1.14 0 -2.21
3621 4102 1755 0 3.57 -2.21 6.9 -5.55 -3.32
3965 4503 1650 0 2.38 3.33 1.15 -2.21 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش نانوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
25 251 3569 71.11 3.57 0 0 3.33 0
37 395 3248 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89 0
41 430 3179 0 9.52 0 21.84 0 0
60 637 2940 33.33 9.52 2.22 0 10 2.22
84 822 2784 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1 0
89 851 2759 25.56 17.86 0 0 0 0
124 1191 2563 40 0 0 0 0 0
185 1834 2301 10 7.14 0 0 0 0
249 2343 2147 18.89 3.57 2.22 0 5.56 0
409 3853 1812 3.33 0 6.67 -6.89 1.11 -7.77
485 4519 1644 7.78 0 0 0 3.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش نانوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
3 747 2829 35.56 0 0 0 0 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد شیمی - کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد شیمی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد شیمی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - گرایش شیمی آلی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - گرایش شیمی معدنی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - گرایش شیمی تجزیه سهیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - گرایش شیمی کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - گرایش نانو شیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 1400

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1400

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 2) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1)
52 64 3850 15.56 8.05 4.44 42.22 -2.21
55 69 3822 20 -1.14 21.11 33.33 -2.21
64 78 3742 37.78 9.2 5.56 24.44 13.33
65 79 3725 36.67 18.39 6.67 12.22 20
66 80 3723 0 51.72 10 8.89 23.33
73 88 3703 22.22 28.74 5.56 8.89 31.11
81 97 3678 42.22 31.03 13.33 6.67 31.11
84 101 3631 23.33 5.75 24.44 14.44 27.78
88 107 3589 23.33 11.49 13.33 6.67 35.56
107 129 3483 55.56 39.08 0 0 14.44
114 139 3427 38.89 37.93 0 3.33 22.22
120 145 3412 40 10.34 3.33 28.89 0
135 161 3344 70 3.45 0 0 28.89
146 175 3274 0 56.32 0 12.22 0
166 199 3198 -1.1 8.05 -15.55 34.44 24.44
296 343 2796 33.33 0 2.22 0 36.67
331 382 2731 -2.21 -14.93 28.89 11.11 20
371 429 2660 2.22 14.94 0 3.33 32.22
419 487 2589 32.22 -1.14 20 0 13.33
434 506 2574 16.67 31.03 0 0 0
446 519 2566 34.44 3.45 0 0 7.78
526 611 2488 10 5.75 6.67 5.56 0
545 632 2473 -2.21 17.24 2.22 11.11 -6.66
675 784 2369 -2.21 5.75 26.67 -1.1 7.78
694 806 2356 36.67 0 0 0 0
699 811 2355 4.44 0 0 16.67 3.33
823 944 2278 10 2.3 1.11 -1.1 10
895 1028 2240 12.22 0 0 5.56 18.89
900 1034 2239 -1.1 21.84 20 0 -1.1
969 1114 2207 25.56 -2.29 3.33 -1.1 -2.21
995 1142 2198 0 4.6 11.11 2.22 0
1078 1236 2157 8.89 0 0 5.56 0
1201 1377 2109 5.56 0 10 0 7.78
1339 1531 2063 36.67 -1.14 0 0 -2.21
1478 1693 2021 0 3.45 -1.1 3.33 3.33
2284 2610 1839 13.33 1.15 0 4.44 -2.21
2507 2877 1787 3.33 17.24 3.33 -7.77 -7.77
2906 3330 1710 3.33 1.15 1.11 0 2.22
2939 3365 1703 -2.21 8.05 -1.1 2.22 0
3093 3543 1671 3.33 0 0 0 0
3645 4177 1530 0 2.3 2.22 0 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 2) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1)
53 410 2690 -2.21 9.2 3.33 7.78 12.22
60 456 2626 1.11 2.3 31.11 14.44 3.33
121 1057 2227 40 1.15 3.33 3.33 -3.32
181 1615 2039 2.22 9.2 0 0 6.67
202 1763 2006 -3.32 1.15 1.11 14.44 -3.32
226 2043 1946 6.67 0 0 0 -3.32
234 2149 1928 15.56 2.3 0 0 0
247 2306 1893 3.33 3.45 3.33 -1.1 0
257 2404 1876 11.11 -2.29 0 1.11 6.67
265 2459 1866 10 6.9 1.11 -1.1 0
317 2809 1799 21.11 5.75 0 0 -1.1
370 3283 1717 14.44 -1.14 -2.21 0 3.33
396 3560 1669 13.33 -4.59 0 0 0
401 3625 1658 -11.1 -4.59 5.56 8.89 -2.21
432 3908 1601 5.56 0 -1.1 0 0
457 4126 1548 -8.88 1.15 0 4.44 -2.21
473 4317 1465 8.89 -13.78 10 -8.88 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه آزاد شیمی آلی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 2)
55 65 4067 42.22 31.03 13.33 6.67 31.11
59 70 4050 23.33 11.49 13.33 6.67 35.56
60 71 4049 22.22 28.74 5.56 8.89 31.11
68 80 3940 0 51.72 10 8.89 23.33
86 100 3823 70 3.45 0 0 28.89
87 101 3822 36.67 18.39 6.67 12.22 20
88 102 3814 23.33 5.75 24.44 14.44 27.78
96 110 3731 38.89 37.93 0 3.33 22.22
97 111 3723 55.56 39.08 0 0 14.44
132 156 3495 37.78 9.2 5.56 24.44 13.33
145 170 3405 33.33 0 2.22 0 36.67
184 220 3158 20 -1.14 21.11 33.33 -2.21
187 223 3131 2.22 14.94 0 3.33 32.22
210 248 3039 0 56.32 0 12.22 0
214 252 3016 15.56 8.05 4.44 42.22 -2.21
242 286 2943 -1.1 8.05 -15.55 34.44 24.44
277 323 2858 40 10.34 3.33 28.89 0
279 325 2850 -2.21 -14.93 28.89 11.11 20
296 343 2810 32.22 -1.14 20 0 13.33
383 442 2695 34.44 3.45 0 0 7.78
479 554 2574 16.67 31.03 0 0 0
539 621 2509 -2.21 5.75 26.67 -1.1 7.78
591 680 2455 10 2.3 1.11 -1.1 10
599 690 2446 12.22 0 0 5.56 18.89
653 752 2409 15.56 -2.29 1.11 1.11 16.67
681 784 2382 10 5.75 6.67 5.56 0
717 830 2356 36.67 0 0 0 0
728 841 2348 -4.43 2.3 4.44 0 15.56
899 1036 2238 5.56 0 10 0 7.78
920 1059 2227 -1.1 21.84 20 0 -1.1
981 1126 2194 25.56 -2.29 3.33 -1.1 -2.21
1000 1146 2186 -2.21 17.24 2.22 11.11 -6.66
1368 1556 2050 8.89 0 0 5.56 0
1380 1570 2045 3.33 -1.14 -4.43 4.44 8.89
1414 1608 2039 36.67 -1.14 0 0 -2.21
1506 1712 2012 0 3.45 -1.1 3.33 3.33
1566 1779 1998 18.89 2.3 3.33 0 -1.1
2045 2337 1876 -3.32 9.2 5.56 2.22 2.22
2526 2902 1776 3.33 17.24 3.33 -7.77 -7.77
2774 3176 1732 2.22 9.2 13.33 -5.55 -2.21
3284 3763 1621 1.11 -2.29 2.22 0 -1.1
3401 3903 1590 7.78 0 0 5.56 -3.32
3422 3930 1584 0 2.3 2.22 0 3.33
3599 4124 1529 11.11 1.15 0 -1.1 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد شیمی آلی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 2)
50 398 2743 -2.21 9.2 3.33 7.78 12.22
91 758 2404 1.11 2.3 31.11 14.44 3.33
142 1235 2150 2.22 9.2 0 0 6.67
149 1305 2127 40 1.15 3.33 3.33 -3.32
209 1922 1965 11.11 -2.29 0 1.11 6.67
227 2090 1928 15.56 2.3 0 0 0
239 2198 1908 6.67 0 0 0 -3.32
244 2214 1903 3.33 3.45 3.33 -1.1 0
260 2332 1877 10 6.9 1.11 -1.1 0
326 2834 1787 21.11 5.75 0 0 -1.1
336 2927 1772 14.44 -1.14 -2.21 0 3.33
380 3392 1693 -3.32 1.15 1.11 14.44 -3.32
393 3514 1669 13.33 -4.59 0 0 0
422 3827 1607 8.89 -13.78 10 -8.88 3.33
429 3857 1601 5.56 0 -1.1 0 0
460 4241 1462 -11.1 -4.59 5.56 8.89 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه آزاد شیمی معدنی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 2) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1)
64 72 3750 42.22 31.03 13.33 6.67 31.11
68 78 3719 23.33 5.75 24.44 14.44 27.78
70 81 3702 0 51.72 10 8.89 23.33
81 95 3661 23.33 11.49 13.33 6.67 35.56
84 99 3616 22.22 28.74 5.56 8.89 31.11
88 103 3590 36.67 18.39 6.67 12.22 20
97 115 3499 20 -1.14 21.11 33.33 -2.21
103 122 3483 55.56 39.08 0 0 14.44
132 152 3363 38.89 37.93 0 3.33 22.22
134 154 3357 37.78 9.2 5.56 24.44 13.33
141 161 3344 70 3.45 0 0 28.89
173 203 3107 15.56 8.05 4.44 42.22 -2.21
191 223 3039 0 56.32 0 12.22 0
213 253 2950 -2.21 -14.93 28.89 11.11 20
223 264 2907 40 10.34 3.33 28.89 0
232 273 2888 32.22 -1.14 20 0 13.33
254 297 2830 33.33 0 2.22 0 36.67
274 322 2779 -2.21 5.75 26.67 -1.1 7.78
385 447 2597 2.22 14.94 0 3.33 32.22
403 469 2574 16.67 31.03 0 0 0
411 481 2566 34.44 3.45 0 0 7.78
429 501 2539 -1.1 21.84 20 0 -1.1
491 571 2482 10 5.75 6.67 5.56 0
601 692 2389 2.22 -10.33 28.89 -2.21 -2.21
640 738 2356 36.67 0 0 0 0
653 753 2345 -1.1 8.05 -15.55 34.44 24.44
685 788 2322 0 4.6 11.11 2.22 0
709 813 2305 10 2.3 1.11 -1.1 10
731 838 2293 -2.21 17.24 2.22 11.11 -6.66
796 906 2268 25.56 -2.29 3.33 -1.1 -2.21
808 921 2259 5.56 0 10 0 7.78
1029 1175 2157 -4.43 2.3 4.44 0 15.56
1091 1244 2134 12.22 0 0 5.56 18.89
1313 1492 2060 18.89 2.3 3.33 0 -1.1
1386 1575 2035 4.44 0 0 16.67 3.33
1735 1973 1944 0 3.45 -1.1 3.33 3.33
1771 2013 1934 20 -5.74 0 0 6.67
2176 2483 1843 3.33 -1.14 -4.43 4.44 8.89
2309 2642 1815 0 2.3 1.11 -3.32 -1.1
2848 3256 1714 3.33 -10.33 5.56 0 -7.77
3165 3624 1646 -2.21 8.05 -1.1 2.22 0
3189 3652 1640 3.33 4.6 -1.1 -1.1 3.33
3248 3720 1627 7.78 0 0 5.56 -3.32
3508 4021 1562 0 2.3 2.22 0 3.33
3604 4137 1529 11.11 1.15 0 -1.1 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد شیمی معدنی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 2) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1)
41 305 2815 1.11 2.3 31.11 14.44 3.33
60 452 2590 -2.21 9.2 3.33 7.78 12.22
120 1018 2213 40 1.15 3.33 3.33 -3.32
170 1558 2039 2.22 9.2 0 0 6.67
209 1923 1953 3.33 3.45 3.33 -1.1 0
212 1956 1946 6.67 0 0 0 -3.32
222 2047 1928 15.56 2.3 0 0 0
237 2228 1893 10 6.9 1.11 -1.1 0
266 2422 1855 11.11 -2.29 0 1.11 6.67
307 2740 1799 21.11 5.75 0 0 -1.1
344 3062 1746 -3.32 1.15 1.11 14.44 -3.32
367 3318 1701 8.89 -13.78 10 -8.88 3.33
375 3392 1690 14.44 -1.14 -2.21 0 3.33
393 3520 1669 13.33 -4.59 0 0 0
432 3919 1587 5.56 0 -1.1 0 0
440 3997 1570 -11.1 -4.59 5.56 8.89 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه آزاد شیمی تجزیه 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 2) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1)
29 31 4593 0 51.72 10 8.89 23.33
49 58 4270 55.56 39.08 0 0 14.44
55 65 4175 42.22 31.03 13.33 6.67 31.11
56 66 4172 0 56.32 0 12.22 0
60 70 4126 38.89 37.93 0 3.33 22.22
63 73 4110 22.22 28.74 5.56 8.89 31.11
81 93 3860 36.67 18.39 6.67 12.22 20
102 118 3692 23.33 11.49 13.33 6.67 35.56
135 158 3469 23.33 5.75 24.44 14.44 27.78
136 159 3459 37.78 9.2 5.56 24.44 13.33
144 171 3413 70 3.45 0 0 28.89
180 214 3202 15.56 8.05 4.44 42.22 -2.21
184 218 3198 16.67 31.03 0 0 0
192 226 3172 20 -1.14 21.11 33.33 -2.21
218 255 3066 40 10.34 3.33 28.89 0
274 326 2897 2.22 14.94 0 3.33 32.22
314 368 2796 33.33 0 2.22 0 36.67
385 449 2699 -1.1 8.05 -15.55 34.44 24.44
402 470 2679 -1.1 21.84 20 0 -1.1
439 511 2636 34.44 3.45 0 0 7.78
458 534 2607 -2.21 17.24 2.22 11.11 -6.66
485 562 2578 32.22 -1.14 20 0 13.33
565 653 2497 10 5.75 6.67 5.56 0
569 657 2495 -2.21 5.75 26.67 -1.1 7.78
723 825 2380 -2.21 -14.93 28.89 11.11 20
757 863 2356 36.67 0 0 0 0
792 902 2336 10 2.3 1.11 -1.1 10
940 1079 2248 0 4.6 11.11 2.22 0
1279 1457 2111 15.56 -2.29 1.11 1.11 16.67
1309 1492 2103 -1.1 8.05 0 0 0
1448 1645 2053 36.67 -1.14 0 0 -2.21
1455 1655 2050 8.89 0 0 5.56 0
1499 1707 2035 4.44 0 0 16.67 3.33
1938 2219 1920 7.78 4.6 -3.32 -1.1 1.11
2091 2390 1887 3.33 -1.14 -4.43 4.44 8.89
2139 2444 1878 24.44 -12.63 0 -4.43 8.89
2286 2615 1844 0 2.3 1.11 -3.32 -1.1
2438 2793 1812 -5.55 3.45 -2.21 6.67 -2.21
2453 2814 1808 -5.55 -3.44 5.56 2.22 14.44
2810 3220 1740 16.67 0 0 0 0
3274 3750 1627 7.78 0 0 5.56 -3.32
3424 3926 1586 5.56 0 0 0 -2.21
3530 4050 1553 11.11 1.15 0 -1.1 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد شیمی تجزیه 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 2) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1)
58 428 2725 -2.21 9.2 3.33 7.78 12.22
92 803 2395 1.11 2.3 31.11 14.44 3.33
136 1131 2224 2.22 9.2 0 0 6.67
145 1219 2187 40 1.15 3.33 3.33 -3.32
201 1816 2015 10 6.9 1.11 -1.1 0
219 1974 1974 15.56 2.3 0 0 0
220 1979 1973 3.33 3.45 3.33 -1.1 0
232 2098 1946 6.67 0 0 0 -3.32
255 2241 1915 21.11 5.75 0 0 -1.1
302 2662 1834 11.11 -2.29 0 1.11 6.67
354 3132 1753 -3.32 1.15 1.11 14.44 -3.32
376 3381 1706 14.44 -1.14 -2.21 0 3.33
416 3765 1626 13.33 -4.59 0 0 0
432 3862 1601 5.56 0 -1.1 0 0
471 4283 1445 -11.1 -4.59 5.56 8.89 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش شیمی کاربردی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1) شیمی کاربردی /اصول محاسبات شیمی صنعتی -شیمی صنعتی 1و2-اصول تصفیه اب و (ضریب 2)
14 16 4513 16.67 31.03 0 0 0 33.33
19 21 4307 23.33 11.49 13.33 6.67 35.56 15.56
35 37 3931 -2.21 -14.93 28.89 11.11 20 24.44
43 48 3802 36.67 18.39 6.67 12.22 20 6.67
50 56 3709 40 10.34 3.33 28.89 0 15.56
51 58 3706 22.22 28.74 5.56 8.89 31.11 4.44
90 107 3459 0 51.72 10 8.89 23.33 0
91 108 3455 -1.1 8.05 0 0 0 25.56
93 111 3438 42.22 31.03 13.33 6.67 31.11 0
101 122 3384 55.56 39.08 0 0 14.44 0
127 151 3269 23.33 5.75 24.44 14.44 27.78 0
129 153 3267 38.89 37.93 0 3.33 22.22 0
131 155 3258 70 3.45 0 0 28.89 0
151 176 3192 37.78 9.2 5.56 24.44 13.33 0
172 200 3117 20 -1.14 21.11 33.33 -2.21 0
224 257 2973 15.56 8.05 4.44 42.22 -2.21 0
226 259 2966 0 56.32 0 12.22 0 0
333 384 2735 33.33 0 2.22 0 36.67 0
501 575 2546 2.22 14.94 0 3.33 32.22 0
518 596 2535 32.22 -1.14 20 0 13.33 0
528 609 2528 34.44 3.45 0 0 7.78 0
573 660 2485 -3.32 9.2 5.56 2.22 2.22 11.11
616 709 2458 -1.1 8.05 -15.55 34.44 24.44 -2.21
680 777 2420 -5.55 -3.44 5.56 2.22 14.44 10
801 915 2347 -2.21 5.75 26.67 -1.1 7.78 0
809 923 2344 10 5.75 6.67 5.56 0 -1.1
844 964 2326 36.67 0 0 0 0 0
946 1080 2269 10 2.3 1.11 -1.1 10 0
1029 1175 2234 -2.21 17.24 2.22 11.11 -6.66 0
1114 1270 2198 25.56 -2.29 3.33 -1.1 -2.21 0
1298 1473 2127 0 4.6 11.11 2.22 0 -1.1
1384 1572 2101 12.22 0 0 5.56 18.89 0
1414 1607 2092 15.56 -2.29 1.11 1.11 16.67 -1.1
1419 1613 2090 5.56 0 10 0 7.78 0
1813 2063 1987 -4.43 2.3 4.44 0 15.56 -7.77
2146 2441 1915 20 -5.74 0 0 6.67 0
2544 2909 1822 3.33 17.24 3.33 -7.77 -7.77 -2.21
2561 2927 1819 7.78 4.6 -3.32 -1.1 1.11 0
2678 3066 1797 0 2.3 1.11 -3.32 -1.1 0
2979 3419 1742 0 -6.89 5.56 -1.1 0 5.56
3071 3522 1726 13.33 1.15 0 4.44 -2.21 -1.1
3108 3566 1717 -2.21 8.05 -1.1 2.22 0 1.11
3138 3599 1712 2.22 -1.14 3.33 -1.1 4.44 -1.1
3646 4184 1595 3.33 4.6 -1.1 -1.1 3.33 -4.43
3683 4227 1583 5.56 0 0 0 -2.21 0
3949 4530 1482 11.11 1.15 0 -1.1 0 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش شیمی کاربردی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1) شیمی کاربردی /اصول محاسبات شیمی صنعتی -شیمی صنعتی 1و2-اصول تصفیه اب و (ضریب 2)
27 227 3040 -2.21 9.2 3.33 7.78 12.22 8.89
58 544 2567 1.11 2.3 31.11 14.44 3.33 4.44
98 891 2359 3.33 3.45 3.33 -1.1 0 7.78
108 969 2325 40 1.15 3.33 3.33 -3.32 3.33
138 1253 2206 8.89 -13.78 10 -8.88 3.33 11.11
205 1905 2021 2.22 9.2 0 0 6.67 0
245 2296 1942 6.67 0 0 0 -3.32 0
261 2455 1912 15.56 2.3 0 0 0 0
306 2803 1839 11.11 -2.29 0 1.11 6.67 0
311 2820 1836 10 6.9 1.11 -1.1 0 -2.21
347 3094 1792 13.33 -4.59 0 0 0 2.22
362 3191 1777 21.11 5.75 0 0 -1.1 0
404 3573 1716 -3.32 1.15 1.11 14.44 -3.32 0
417 3710 1692 14.44 -1.14 -2.21 0 3.33 -1.1
466 4177 1597 5.56 0 -1.1 0 0 0
497 4522 1485 -11.1 -4.59 5.56 8.89 -2.21 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش شیمی کاتالیست 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1)
56 68 3982 42.22 31.03 13.33 6.67 31.11
61 74 3912 0 51.72 10 8.89 23.33
68 82 3878 22.22 28.74 5.56 8.89 31.11
69 83 3865 55.56 39.08 0 0 14.44
73 88 3815 36.67 18.39 6.67 12.22 20
77 92 3769 23.33 11.49 13.33 6.67 35.56
86 101 3728 38.89 37.93 0 3.33 22.22
97 112 3675 23.33 5.75 24.44 14.44 27.78
98 113 3672 70 3.45 0 0 28.89
108 124 3587 37.78 9.2 5.56 24.44 13.33
132 153 3433 20 -1.14 21.11 33.33 -2.21
154 178 3320 0 56.32 0 12.22 0
160 186 3296 15.56 8.05 4.44 42.22 -2.21
191 228 3147 40 10.34 3.33 28.89 0
214 253 3031 33.33 0 2.22 0 36.67
325 375 2793 32.22 -1.14 20 0 13.33
330 381 2787 2.22 14.94 0 3.33 32.22
351 406 2754 16.67 31.03 0 0 0
354 409 2747 -1.1 8.05 -15.55 34.44 24.44
373 432 2713 34.44 3.45 0 0 7.78
393 455 2685 -2.21 -14.93 28.89 11.11 20
548 637 2504 -2.21 5.75 26.67 -1.1 7.78
571 663 2479 10 5.75 6.67 5.56 0
585 677 2468 36.67 0 0 0 0
692 795 2386 -1.1 21.84 20 0 -1.1
721 828 2365 10 2.3 1.11 -1.1 10
729 837 2361 -2.21 17.24 2.22 11.11 -6.66
818 941 2295 25.56 -2.29 3.33 -1.1 -2.21
897 1032 2257 12.22 0 0 5.56 18.89
935 1073 2240 15.56 -2.29 1.11 1.11 16.67
984 1128 2218 0 4.6 11.11 2.22 0
1068 1221 2184 5.56 0 10 0 7.78
1143 1306 2155 -4.43 2.3 4.44 0 15.56
1217 1389 2125 4.44 0 0 16.67 3.33
1948 2220 1920 3.33 17.24 3.33 -7.77 -7.77
2028 2315 1903 -3.32 9.2 5.56 2.22 2.22
2064 2357 1893 -5.55 -3.44 5.56 2.22 14.44
2376 2718 1826 2.22 9.2 13.33 -5.55 -2.21
2441 2801 1812 13.33 1.15 0 4.44 -2.21
2505 2871 1802 0 2.3 1.11 -3.32 -1.1
2712 3109 1760 2.22 -1.14 3.33 -1.1 4.44
2716 3115 1759 -5.55 3.45 -2.21 6.67 -2.21
2827 3239 1736 3.33 1.15 1.11 0 2.22
3026 3471 1693 13.33 0 0 0 0
3594 4124 1556 0 2.3 2.22 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش شیمی کاتالیست 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1)
60 475 2656 -2.21 9.2 3.33 7.78 12.22
77 608 2526 1.11 2.3 31.11 14.44 3.33
111 919 2307 40 1.15 3.33 3.33 -3.32
167 1442 2107 2.22 9.2 0 0 6.67
209 1912 1985 15.56 2.3 0 0 0
221 2028 1958 6.67 0 0 0 -3.32
235 2136 1937 10 6.9 1.11 -1.1 0
236 2141 1936 3.33 3.45 3.33 -1.1 0
253 2265 1911 11.11 -2.29 0 1.11 6.67
266 2392 1886 21.11 5.75 0 0 -1.1
337 3008 1778 -3.32 1.15 1.11 14.44 -3.32
348 3078 1765 14.44 -1.14 -2.21 0 3.33
384 3427 1701 13.33 -4.59 0 0 0
434 3884 1615 5.56 0 -1.1 0 0
449 4045 1576 8.89 -13.78 10 -8.88 3.33
474 4281 1497 -11.1 -4.59 5.56 8.89 -2.21

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش نانو شیمی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1) شیمی کاربردی /اصول محاسبات شیمی صنعتی -شیمی صنعتی 1و2-اصول تصفیه اب و (ضریب 1)
32 36 4070 23.33 11.49 13.33 6.67 35.56 15.56
47 54 3808 36.67 18.39 6.67 12.22 20 6.67
56 65 3782 22.22 28.74 5.56 8.89 31.11 4.44
59 71 3738 16.67 31.03 0 0 0 33.33
67 80 3677 42.22 31.03 13.33 6.67 31.11 0
70 83 3658 0 51.72 10 8.89 23.33 0
78 93 3595 55.56 39.08 0 0 14.44 0
96 112 3470 38.89 37.93 0 3.33 22.22 0
102 118 3462 40 10.34 3.33 28.89 0 15.56
106 123 3448 23.33 5.75 24.44 14.44 27.78 0
107 124 3440 70 3.45 0 0 28.89 0
117 135 3383 -2.21 -14.93 28.89 11.11 20 24.44
120 139 3366 37.78 9.2 5.56 24.44 13.33 0
144 167 3256 20 -1.14 21.11 33.33 -2.21 0
178 205 3121 0 56.32 0 12.22 0 0
179 206 3116 15.56 8.05 4.44 42.22 -2.21 0
258 303 2865 33.33 0 2.22 0 36.67 0
289 337 2802 -1.1 8.05 0 0 0 25.56
394 451 2653 2.22 14.94 0 3.33 32.22 0
399 457 2649 32.22 -1.14 20 0 13.33 0
430 496 2609 34.44 3.45 0 0 7.78 0
444 512 2585 -1.1 8.05 -15.55 34.44 24.44 -2.21
637 736 2417 -2.21 5.75 26.67 -1.1 7.78 0
660 761 2403 10 5.75 6.67 5.56 0 -1.1
684 790 2389 36.67 0 0 0 0 0
805 927 2311 10 2.3 1.11 -1.1 10 0
835 964 2290 -2.21 17.24 2.22 11.11 -6.66 0
860 989 2282 -1.1 21.84 20 0 -1.1 0
943 1082 2241 25.56 -2.29 3.33 -1.1 -2.21 0
969 1111 2229 -3.32 9.2 5.56 2.22 2.22 11.11
1120 1277 2170 12.22 0 0 5.56 18.89 0
1130 1287 2168 36.67 -1.14 0 0 -2.21 2.22
1158 1316 2157 15.56 -2.29 1.11 1.11 16.67 -1.1
1242 1411 2131 5.56 0 10 0 7.78 0
1511 1721 2050 2.22 -10.33 28.89 -2.21 -2.21 2.22
1887 2149 1956 20 -5.74 0 0 6.67 0
2008 2281 1932 0 -11.48 10 -10 11.11 3.33
2103 2384 1908 0 0 2.22 6.67 -3.32 -1.1
2300 2621 1866 3.33 17.24 3.33 -7.77 -7.77 -2.21
2529 2891 1821 -5.55 3.45 -2.21 6.67 -2.21 2.22
3006 3451 1734 0 0 0 0 0 3.33
3290 3780 1674 3.33 0 0 0 0 0
3344 3838 1664 13.33 0 0 0 0 0
3481 3990 1637 3.33 4.6 -1.1 -1.1 3.33 -4.43
3491 4004 1634 1.11 -2.29 2.22 0 -1.1 0
3505 4019 1632 7.78 0 0 5.56 -3.32 -1.1
3632 4165 1598 0 -6.89 5.56 -1.1 0 5.56
3854 4421 1531 0 2.3 2.22 0 3.33 -1.1

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش نانوشیمی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) شیمی تجزیه /دروس تجزیه 1و2وشیمی تجزیه دستگاهی / (ضریب 1) شیمی معدنی /دروس شیمی معدنی 1و2-الی فلزی / (ضریب 1) شیمی فیزیک /دروس شیمی فیزیک 1و2-کوانتوم وطیف سنجی / (ضریب 1) شیمی الی /دروس الی 1-2و3-جداسازی وشناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف س (ضریب 1) شیمی کاربردی /اصول محاسبات شیمی صنعتی -شیمی صنعتی 1و2-اصول تصفیه اب و (ضریب 1)
40 299 2871 -2.21 9.2 3.33 7.78 12.22 8.89
66 550 2549 1.11 2.3 31.11 14.44 3.33 4.44
106 912 2317 40 1.15 3.33 3.33 -3.32 3.33
139 1268 2173 3.33 3.45 3.33 -1.1 0 7.78
182 1678 2059 2.22 9.2 0 0 6.67 0
237 2190 1949 6.67 0 0 0 -3.32 0
240 2216 1944 15.56 2.3 0 0 0 0
246 2298 1929 8.89 -13.78 10 -8.88 3.33 11.11
279 2539 1881 10 6.9 1.11 -1.1 0 -2.21
284 2588 1872 11.11 -2.29 0 1.11 6.67 0
319 2858 1825 21.11 5.75 0 0 -1.1 0
374 3340 1752 13.33 -4.59 0 0 0 2.22
385 3392 1744 -3.32 1.15 1.11 14.44 -3.32 0
395 3502 1724 14.44 -1.14 -2.21 0 3.33 -1.1
457 4135 1605 5.56 0 -1.1 0 0 0
498 4521 1491 -11.1 -4.59 5.56 8.89 -2.21 0

 

نمونه کارنامه های ارشد شیمی - کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد شیمی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد شیمی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش شیمی آلی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش شیمی معدنی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش شیمی تجزیه سهیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش شیمی کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش نانو شیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 99

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
24 27 5516 43.33 10 6.67 31.11 41.11
27 30 5498 47.78 0 0 33.33 66.67
29 32 5416 4.44 12.22 35.56 30 43.33
69 74 4640 6.67 18.89 30 10 65.56
231 249 3437 42.22 6.67 11.11 3.33 13.33
249 273 3345 14.44 7.78 5.56 8.89 24.44
254 280 3329 44.44 1.11 -1.1 0 23.33
267 293 3289 21.11 16.67 1.11 14.44 12.22
312 345 3191 62.22 0 0 0 8.89
351 390 3087 28.89 20 15.56 -2.21 8.89
426 471 2938 3.33 11.11 7.78 0 40
524 577 2802 15.56 16.67 3.33 5.56 10
541 596 2792 16.67 -1.1 0 7.78 37.78
550 605 2782 15.56 0 2.22 14.44 -2.21
567 623 2758 1.11 5.56 14.44 4.44 17.78
568 624 2756 42.22 13.33 0 0 2.22
631 695 2669 0 23.33 3.33 12.22 0
669 740 2639 2.22 -1.1 3.33 11.11 12.22
720 801 2591 12.22 0 0 0 40
774 858 2553 7.78 0 0 0 30
1018 1120 2375 -1.1 0 0 0 30
1055 1158 2351 7.78 2.22 -4.43 4.44 5.56
1458 1612 2166 0 -1.1 -7.77 11.11 -4.43
1732 1921 2074 -2.21 0 10 5.56 5.56
1983 2212 2001 -2.21 6.67 2.22 2.22 -4.43
2058 2293 1981 0 -4.43 -3.32 12.22 -4.43
2208 2460 1948 -1.1 -4.43 10 1.11 -4.43
2326 2589 1921 2.22 16.67 11.11 0 -2.21
2581 2871 1862 8.89 0 0 0 17.78
2598 2889 1860 0 11.11 -2.21 4.44 -3.32
2706 3009 1833 3.33 -2.21 6.67 1.11 0
2773 3088 1818 4.44 0 0 0 0
2939 3278 1788 -6.66 12.22 -15.55 2.22 6.67
3091 3449 1752 4.44 -2.21 -1.1 1.11 2.22
3421 3838 1670 -1.1 2.22 0 0 -1.1
3597 4032 1622 -1.1 -3.32 3.33 1.11 -1.1
3724 4177 1582 2.22 0 -2.21 0 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
7 104 4286 34.44 27.78 0 13.33 41.11
35 426 3015 15.56 -2.21 30 4.44 15.56
37 443 2978 1.11 6.67 23.33 1.11 36.67
44 508 2884 12.22 8.89 10 3.33 4.44
130 1438 2231 1.11 13.33 0 4.44 0
159 1830 2101 6.67 0 0 3.33 -1.1
211 2250 1991 0 0 0 0 23.33
225 2403 1958 21.11 -1.1 0 0 0
291 3217 1799 3.33 -1.1 3.33 2.22 0
310 3419 1758 5.56 0 0 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی فیزیک و آموزش شیمی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
43 3362 1770 -2.21 2.22 8.89 3.33 -1.1

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش شیمی آلی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش شیمی آلی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 99 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد شیمی شامل گرایش های ارشد شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی و ارشد فیتو شیمی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
33 36 5557 47.78 0 0 33.33 66.67
41 44 5336 6.67 18.89 30 10 65.56
52 55 5229 43.33 10 6.67 31.11 41.11
54 57 5204 4.44 12.22 35.56 30 43.33
219 240 3650 44.44 1.11 -1.1 0 23.33
242 268 3544 3.33 11.11 7.78 0 40
252 279 3496 42.22 6.67 11.11 3.33 13.33
262 290 3452 14.44 7.78 5.56 8.89 24.44
324 357 3270 62.22 0 0 0 8.89
348 382 3203 12.22 0 0 0 40
352 386 3190 28.89 20 15.56 -2.21 8.89
366 401 3149 16.67 -1.1 0 7.78 37.78
413 458 3041 21.11 16.67 1.11 14.44 12.22
427 473 3014 7.78 0 0 0 30
482 538 2892 1.11 5.56 14.44 4.44 17.78
504 560 2844 -1.1 0 0 0 30
544 604 2773 15.56 16.67 3.33 5.56 10
569 634 2741 42.22 13.33 0 0 2.22
604 673 2685 0 0 0 3.33 33.33
734 820 2513 2.22 -1.1 3.33 11.11 12.22
943 1051 2331 15.56 0 2.22 14.44 -2.21
969 1082 2307 7.78 2.22 -4.43 4.44 5.56
971 1084 2306 0 23.33 3.33 12.22 0
2157 2410 1876 -2.21 6.67 2.22 2.22 -4.43
2266 2527 1854 -1.1 -4.43 10 1.11 -4.43
2333 2597 1841 7.78 0 0 1.11 3.33
2361 2630 1832 -6.66 12.22 -15.55 2.22 6.67
2486 2775 1802 0 -1.1 -7.77 11.11 -4.43
2642 2950 1765 0 0 0 1.11 0
3021 3381 1685 2.22 0 -2.21 0 6.67
3436 3850 1585 0 -4.43 -3.32 12.22 -4.43
3460 3876 1576 -1.1 -3.32 3.33 1.11 -1.1

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد شیمی شامل گرایش های ارشد شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی و ارشد فیتو شیمی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
8 112 4501 34.44 27.78 0 13.33 41.11
26 280 3493 1.11 6.67 23.33 1.11 36.67
35 428 3092 15.56 -2.21 30 4.44 15.56
53 567 2833 12.22 8.89 10 3.33 4.44
97 1018 2355 0 0 0 0 23.33
149 1547 2097 1.11 13.33 0 4.44 0
181 1936 1987 6.67 0 0 3.33 -1.1
205 2119 1939 21.11 -1.1 0 0 0
257 2764 1804 5.56 0 0 0 3.33
293 3158 1731 3.33 -1.1 3.33 2.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد شیمی شامل گرایش های ارشد شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی و ارشد فیتو شیمی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
49 3545 1654 -2.21 2.22 8.89 3.33 -1.1

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش شیمی معدنی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش شیمی معدنی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 99 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
35 37 5247 4.44 12.22 35.56 30 43.33
52 56 4900 6.67 18.89 30 10 65.56
62 66 4711 43.33 10 6.67 31.11 41.11
73 78 4484 47.78 0 0 33.33 66.67
187 204 3518 42.22 6.67 11.11 3.33 13.33
216 238 3375 28.89 20 15.56 -2.21 8.89
249 274 3265 44.44 1.11 -1.1 0 23.33
283 312 3175 14.44 7.78 5.56 8.89 24.44
296 329 3134 62.22 0 0 0 8.89
323 362 3057 3.33 11.11 7.78 0 40
389 434 2905 1.11 5.56 14.44 4.44 17.78
403 450 2872 21.11 16.67 1.11 14.44 12.22
516 570 2711 42.22 13.33 0 0 2.22
538 593 2684 15.56 16.67 3.33 5.56 10
654 722 2556 12.22 0 0 0 40
671 742 2538 16.67 -1.1 0 7.78 37.78
681 753 2527 7.78 0 0 0 30
818 907 2412 15.56 0 2.22 14.44 -2.21
854 945 2386 2.22 -1.1 3.33 11.11 12.22
863 957 2379 0 23.33 3.33 12.22 0
897 992 2356 -1.1 0 0 0 30
1115 1229 2234 28.89 0 0 -2.21 0
1349 1494 2131 2.22 16.67 11.11 0 -2.21
1373 1523 2122 -1.1 -4.43 10 1.11 -4.43
1646 1824 2037 0 0 0 7.78 1.11
2009 2239 1941 13.33 6.67 0 0 -7.77
2116 2357 1918 1.11 12.22 0 0 8.89
2201 2450 1899 -1.1 3.33 3.33 2.22 2.22
2571 2865 1815 4.44 0 0 0 0
3039 3396 1718 -5.55 1.11 -5.55 12.22 2.22
3248 3637 1674 2.22 -6.66 7.78 -11.1 6.67
3528 3952 1610 0 -4.43 -3.32 12.22 -4.43
3780 4238 1529 0 3.33 0 -3.32 -1.1

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
13 150 3841 34.44 27.78 0 13.33 41.11
20 220 3467 15.56 -2.21 30 4.44 15.56
22 235 3384 1.11 6.67 23.33 1.11 36.67
38 399 2973 12.22 8.89 10 3.33 4.44
142 1612 2099 1.11 13.33 0 4.44 0
180 1961 2003 6.67 0 0 3.33 -1.1
195 2074 1976 0 0 0 0 23.33
210 2239 1941 21.11 -1.1 0 0 0
269 2932 1801 3.33 -1.1 3.33 2.22 0
295 3223 1751 5.56 0 0 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
29 2658 1855 -2.21 2.22 8.89 3.33 -1.1

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش شیمی تجزیه

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش شیمی تجزیه مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 99 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
60 63 4711 43.33 10 6.67 31.11 41.11
62 65 4684 4.44 12.22 35.56 30 43.33
71 75 4556 6.67 18.89 30 10 65.56
73 78 4467 47.78 0 0 33.33 66.67
219 237 3381 42.22 6.67 11.11 3.33 13.33
223 241 3353 28.89 20 15.56 -2.21 8.89
239 258 3286 44.44 1.11 -1.1 0 23.33
277 302 3173 14.44 7.78 5.56 8.89 24.44
299 325 3125 62.22 0 0 0 8.89
309 336 3099 21.11 16.67 1.11 14.44 12.22
326 356 3061 3.33 11.11 7.78 0 40
394 433 2910 42.22 13.33 0 0 2.22
416 458 2866 15.56 16.67 3.33 5.56 10
543 603 2686 1.11 5.56 14.44 4.44 17.78
554 617 2666 0 23.33 3.33 12.22 0
648 723 2550 12.22 0 0 0 40
666 744 2523 7.78 0 0 0 30
677 758 2515 16.67 -1.1 0 7.78 37.78
847 943 2362 15.56 0 2.22 14.44 -2.21
864 960 2353 -1.1 0 0 0 30
958 1062 2297 2.22 -1.1 3.33 11.11 12.22
1575 1758 2042 13.33 6.67 0 0 -7.77
1582 1765 2039 -2.21 6.67 2.22 2.22 -4.43
2029 2260 1922 3.33 0 0 4.44 -1.1
2094 2334 1906 -2.21 0 10 5.56 5.56
2118 2361 1901 0 11.11 -2.21 4.44 -3.32
2205 2457 1879 -1.1 3.33 3.33 2.22 2.22
2355 2621 1850 -1.1 -4.43 10 1.11 -4.43
2418 2692 1840 8.89 0 0 0 17.78
3576 4006 1579 0 3.33 0 -3.32 -1.1
3975 4456 1241 0 0 0 2.22 -1.1

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
8 92 4257 34.44 27.78 0 13.33 41.11
32 392 2996 1.11 6.67 23.33 1.11 36.67
36 441 2897 12.22 8.89 10 3.33 4.44
42 505 2806 15.56 -2.21 30 4.44 15.56
95 1051 2302 1.11 13.33 0 4.44 0
180 1914 2002 6.67 0 0 3.33 -1.1
192 2039 1974 0 0 0 0 23.33
212 2255 1923 21.11 -1.1 0 0 0
295 3175 1750 5.56 0 0 0 3.33
313 3365 1716 3.33 -1.1 3.33 2.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
47 3433 1703 -2.21 2.22 8.89 3.33 -1.1

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش شیمی کاربردی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش شیمی کاربردی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 99 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 99

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد شیمی شامل گرایش های ارشد شیمی کاربردی و ارشد شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
19 21 6005 -1.1 0 0 0 30 54.44
45 49 5275 21.11 16.67 1.11 14.44 12.22 33.33
56 60 5082 43.33 10 6.67 31.11 41.11 0
58 62 5045 47.78 0 0 33.33 66.67 0
67 72 4983 4.44 12.22 35.56 30 43.33 0
88 94 4728 6.67 18.89 30 10 65.56 0
98 106 4599 42.22 13.33 0 0 2.22 25.56
202 227 3935 14.44 7.78 5.56 8.89 24.44 10
298 335 3578 42.22 6.67 11.11 3.33 13.33 0
315 354 3530 44.44 1.11 -1.1 0 23.33 0
353 398 3412 62.22 0 0 0 8.89 0
421 477 3291 28.89 20 15.56 -2.21 8.89 -1.1
561 629 3096 3.33 11.11 7.78 0 40 0
860 960 2798 15.56 16.67 3.33 5.56 10 0
861 961 2796 2.22 16.67 11.11 0 -2.21 12.22
913 1018 2760 1.11 5.56 14.44 4.44 17.78 0
918 1024 2757 16.67 -1.1 0 7.78 37.78 0
935 1043 2741 0 23.33 3.33 12.22 0 4.44
954 1067 2728 12.22 0 0 0 40 0
1199 1342 2568 8.89 -1.1 -2.21 7.78 0 7.78
1644 1835 2346 28.89 0 0 -2.21 0 0
1858 2069 2264 0 0 0 3.33 33.33 0
1917 2135 2242 7.78 2.22 -4.43 4.44 5.56 -2.21
2523 2806 2053 7.78 0 0 1.11 3.33 3.33
2984 3325 1934 8.89 0 0 0 17.78 0
3061 3408 1917 -2.21 6.67 2.22 2.22 -4.43 -2.21
3384 3768 1833 4.44 0 0 0 0 0
3623 4035 1770 0 0 0 1.11 0 0
4005 4474 1654 0 -4.43 -3.32 12.22 -4.43 -1.1
4168 4661 1602 2.22 0 -2.21 0 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 99

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد شیمی شامل گرایش های ارشد شیمی کاربردی و ارشد شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
13 154 4253 34.44 27.78 0 13.33 41.11 0
57 599 3135 1.11 6.67 23.33 1.11 36.67 0
59 635 3089 15.56 -2.21 30 4.44 15.56 0
73 815 2909 12.22 8.89 10 3.33 4.44 0
206 2387 2163 1.11 13.33 0 4.44 0 0
250 2825 2048 0 0 0 0 23.33 0
252 2843 2044 6.67 0 0 3.33 -1.1 0
260 2928 2024 21.11 -1.1 0 0 0 0
305 3463 1905 -2.21 -1.1 0 -1.1 0 6.67
347 3982 1784 5.56 0 0 0 3.33 0
355 4048 1766 3.33 -1.1 3.33 2.22 0 0
398 4514 1644 0 0 -1.1 -3.32 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 99

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد شیمی شامل گرایش های ارشد شیمی کاربردی و ارشد شیمی و فناوری اسانس و شیمی پیشرانه می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
46 3311 1938 -2.21 2.22 8.89 3.33 -1.1 3.33

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
39 41 5172 43.33 10 6.67 31.11 41.11
40 42 5145 47.78 0 0 33.33 66.67
47 50 5067 4.44 12.22 35.56 30 43.33
58 62 4809 6.67 18.89 30 10 65.56
189 206 3629 42.22 6.67 11.11 3.33 13.33
199 217 3574 44.44 1.11 -1.1 0 23.33
225 245 3461 62.22 0 0 0 8.89
250 275 3358 28.89 20 15.56 -2.21 8.89
263 289 3320 14.44 7.78 5.56 8.89 24.44
328 361 3139 21.11 16.67 1.11 14.44 12.22
331 365 3132 3.33 11.11 7.78 0 40
415 455 2965 42.22 13.33 0 0 2.22
494 541 2829 15.56 16.67 3.33 5.56 10
521 574 2795 16.67 -1.1 0 7.78 37.78
527 581 2787 1.11 5.56 14.44 4.44 17.78
545 604 2759 12.22 0 0 0 40
602 671 2673 7.78 0 0 0 30
734 819 2525 15.56 0 2.22 14.44 -2.21
784 872 2476 0 23.33 3.33 12.22 0
805 894 2463 -1.1 0 0 0 30
831 921 2447 2.22 -1.1 3.33 11.11 12.22
927 1032 2366 28.89 0 0 -2.21 0
1043 1160 2298 7.78 2.22 -4.43 4.44 5.56
1522 1698 2085 0 0 0 7.78 1.11
1750 1958 2014 2.22 16.67 11.11 0 -2.21
1806 2020 2001 -2.21 0 10 5.56 5.56
2101 2333 1937 -1.1 -4.43 10 1.11 -4.43
2274 2528 1890 0 -1.1 -7.77 11.11 -4.43
2514 2801 1836 4.44 0 0 0 0
2524 2815 1834 -5.55 1.11 -5.55 12.22 2.22
2779 3106 1780 0 11.11 -2.21 4.44 -3.32
3243 3632 1681 0 -4.43 -3.32 12.22 -4.43
3552 3979 1606 2.22 0 -2.21 0 6.67
4029 4520 1252 0 0 0 2.22 -1.1

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
7 101 4326 34.44 27.78 0 13.33 41.11
29 349 3176 1.11 6.67 23.33 1.11 36.67
31 366 3131 15.56 -2.21 30 4.44 15.56
39 475 2934 12.22 8.89 10 3.33 4.44
131 1435 2175 1.11 13.33 0 4.44 0
170 1776 2061 0 0 0 0 23.33
176 1822 2051 6.67 0 0 3.33 -1.1
183 1864 2038 21.11 -1.1 0 0 0
284 3060 1790 5.56 0 0 0 3.33
293 3147 1773 3.33 -1.1 3.33 2.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های شیمی کاتالیست و شیمی دریا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
43 3385 1729 -2.21 2.22 8.89 3.33 -1.1

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - گرایش نانو شیمی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش نانو شیمی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 99 - کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
42 45 5126 43.33 10 6.67 31.11 41.11 0
43 46 5094 47.78 0 0 33.33 66.67 0
50 54 5025 4.44 12.22 35.56 30 43.33 0
65 70 4768 6.67 18.89 30 10 65.56 0
112 121 4259 -1.1 0 0 0 30 54.44
115 124 4222 21.11 16.67 1.11 14.44 12.22 33.33
184 201 3793 42.22 13.33 0 0 2.22 25.56
219 237 3632 14.44 7.78 5.56 8.89 24.44 10
225 244 3603 42.22 6.67 11.11 3.33 13.33 0
243 265 3552 44.44 1.11 -1.1 0 23.33 0
273 299 3436 62.22 0 0 0 8.89 0
310 343 3324 28.89 20 15.56 -2.21 8.89 -1.1
396 444 3114 3.33 11.11 7.78 0 40 0
617 693 2813 15.56 16.67 3.33 5.56 10 0
646 727 2776 16.67 -1.1 0 7.78 37.78 0
651 732 2774 1.11 5.56 14.44 4.44 17.78 0
682 768 2744 12.22 0 0 0 40 0
765 861 2662 7.78 0 0 0 30 0
828 929 2610 0 23.33 3.33 12.22 0 4.44
900 1009 2550 15.56 0 2.22 14.44 -2.21 1.11
1068 1195 2438 2.22 -1.1 3.33 11.11 12.22 0
1125 1255 2410 2.22 16.67 11.11 0 -2.21 12.22
1419 1583 2275 0 0 0 3.33 33.33 0
1427 1592 2270 7.78 2.22 -4.43 4.44 5.56 -2.21
1762 1965 2150 6.67 -3.32 -1.1 13.33 2.22 2.22
1988 2221 2082 0 0 0 7.78 1.11 0
2255 2515 2022 3.33 -2.21 6.67 1.11 0 5.56
2631 2923 1942 8.89 0 0 0 17.78 0
2707 3005 1925 -1.1 -4.43 10 1.11 -4.43 -1.1
2922 3257 1871 -1.1 3.33 3.33 2.22 2.22 0
3099 3455 1833 0 -1.1 -1.1 0 -3.32 3.33
3155 3516 1822 -6.66 12.22 -15.55 2.22 6.67 2.22
3799 4249 1667 0 -4.43 -3.32 12.22 -4.43 -1.1
4032 4504 1604 2.22 0 -2.21 0 6.67 0
4060 4538 1596 -1.1 -3.32 3.33 1.11 -1.1 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
9 118 4289 34.44 27.78 0 13.33 41.11 0
37 424 3155 1.11 6.67 23.33 1.11 36.67 0
43 447 3110 15.56 -2.21 30 4.44 15.56 0
53 583 2922 12.22 8.89 10 3.33 4.44 0
171 1888 2169 1.11 13.33 0 4.44 0 0
217 2362 2055 0 0 0 0 23.33 0
220 2393 2047 6.67 0 0 3.33 -1.1 0
230 2463 2031 21.11 -1.1 0 0 0 0
327 3696 1786 5.56 0 0 0 3.33 0
334 3779 1769 3.33 -1.1 3.33 2.22 0 0
376 4174 1689 -2.21 -1.1 0 -1.1 0 6.67
416 4717 1536 0 0 -1.1 -3.32 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
44 3441 1835 -2.21 2.22 8.89 3.33 -1.1 3.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد شیمی - کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد شیمی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد شیمی قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - گرایش شیمی فیزیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - گرایش شیمی آلی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - گرایش شیمی معدنی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - گرایش شیمی تجزیه

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 98

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - گرایش شیمی کاربردی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - گرایش شیمی کاتالیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - گرایش نانو شیمی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 98

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
119 129 4989 18.89 0 16.67 30 0
211 226 4136 13.33 14.94 0 12.22 47.78
236 253 3996 53.33 4.6 6.67 3.33 15.56
307 329 3741 38.89 0 6.67 0 37.78
322 346 3673 24.44 25.29 0 0 35.56
356 386 3583 -2.21 8.05 42.22 -6.66 34.44
464 499 3320 -11.1 -1.14 20 -11.1 66.67
466 501 3315 -15.55 -1.14 11.11 24.44 2.22
511 550 3232 20 18.39 0 6.67 7.78
538 578 3181 14.44 1.15 6.67 10 17.78
554 596 3151 10 6.9 3.33 0 48.89
566 609 3133 32.22 0 6.67 2.22 1.11
608 654 3083 0 17.24 2.22 5.56 33.33
654 703 3018 2.22 1.15 4.44 6.67 28.89
672 722 2989 8.89 10.34 0 0 48.89
700 752 2955 -15.55 -1.14 6.67 15.56 11.11
742 802 2900 0 -5.74 1.11 16.67 12.22
793 855 2844 0 0 15.56 0 35.56
825 890 2815 8.89 4.6 4.44 6.67 0
858 925 2785 1.11 18.39 0 1.11 26.67
1120 1209 2597 31.11 4.6 0 0 15.56
1178 1276 2548 13.33 16.09 1.11 -1.1 24.44
1265 1372 2497 0 3.45 5.56 8.89 3.33
1365 1483 2450 7.78 -1.14 -1.1 3.33 14.44
1641 1784 2327 10 5.75 -4.43 -1.1 20
1729 1883 2290 -11.1 -2.29 3.33 10 4.44
2060 2254 2166 13.33 4.6 1.11 -2.21 1.11
2619 2879 1998 0 -2.29 0 0 8.89
3402 3746 1827 13.33 1.15 -4.43 1.11 1.11
3458 3808 1815 0 6.9 0 0 3.33
3861 4261 1724 1.11 -1.14 0 0 12.22
4339 4796 1612 -2.21 0 -1.1 3.33 1.11
4878 5415 1367 2.22 -11.48 3.33 -1.1 4.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
35 588 3163 12.22 24.14 23.33 2.22 -1.1
40 642 3096 21.11 20.69 0 4.44 2.22
48 773 2932 14.44 6.9 0 6.67 10
76 1220 2586 13.33 0 2.22 0 25.56
209 2787 2020 5.56 -2.29 -2.21 2.22 1.11
300 3826 1811 2.22 0 -1.1 0 2.22
380 4818 1605 0 -1.14 0 3.33 -1.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
166 178 4831 -11.1 -1.14 20 -11.1 66.67
177 190 4714 13.33 14.94 0 12.22 47.78
192 205 4583 38.89 0 6.67 0 37.78
204 219 4477 24.44 25.29 0 0 35.56
217 233 4421 -2.21 8.05 42.22 -6.66 34.44
242 262 4270 53.33 4.6 6.67 3.33 15.56
252 272 4200 10 6.9 3.33 0 48.89
290 312 4037 8.89 10.34 0 0 48.89
325 351 3905 18.89 0 16.67 30 0
419 454 3608 0 0 15.56 0 35.56
423 458 3597 0 17.24 2.22 5.56 33.33
500 540 3383 2.22 1.15 4.44 6.67 28.89
523 563 3327 1.11 18.39 0 1.11 26.67
596 640 3203 14.44 1.15 6.67 10 17.78
605 650 3190 20 18.39 0 6.67 7.78
642 693 3117 32.22 0 6.67 2.22 1.11
648 700 3106 13.33 16.09 1.11 -1.1 24.44
661 714 3088 4.44 2.3 5.56 -7.77 28.89
762 827 2963 31.11 4.6 0 0 15.56
815 885 2913 14.44 16.09 0 0 15.56
919 1000 2815 -3.32 2.3 1.11 -3.32 28.89
942 1028 2785 1.11 -1.14 0 7.78 20
966 1055 2771 10 5.75 -4.43 -1.1 20
1183 1292 2601 -15.55 -1.14 6.67 15.56 11.11
1202 1314 2587 8.89 4.6 4.44 6.67 0
1282 1403 2529 0 -5.74 1.11 16.67 12.22
1905 2079 2231 13.33 4.6 1.11 -2.21 1.11
2383 2612 2075 0 3.45 3.33 0 8.89
2624 2889 2002 -11.1 -2.29 3.33 10 4.44
3721 4096 1757 3.33 -4.59 2.22 0 3.33
4363 4828 1577 -3.32 -2.29 0 3.33 4.44
4766 5289 1393 1.11 0 1.11 1.11 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
42 673 3139 13.33 0 2.22 0 25.56
43 685 3127 12.22 24.14 23.33 2.22 -1.1
51 766 3026 21.11 20.69 0 4.44 2.22
58 879 2916 14.44 6.9 0 6.67 10
231 3043 1964 5.56 -2.29 -2.21 2.22 1.11
266 3564 1859 2.22 0 -1.1 0 2.22
389 4918 1555 -13.32 0 0 0 5.56
407 5199 1456 0 -1.14 0 3.33 -1.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
124 131 4708 -2.21 8.05 42.22 -6.66 34.44
187 196 4241 18.89 0 16.67 30 0
213 226 4045 53.33 4.6 6.67 3.33 15.56
235 250 3932 -11.1 -1.14 20 -11.1 66.67
238 253 3920 38.89 0 6.67 0 37.78
287 306 3687 24.44 25.29 0 0 35.56
290 310 3672 13.33 14.94 0 12.22 47.78
438 473 3244 10 6.9 3.33 0 48.89
447 482 3238 0 0 15.56 0 35.56
458 494 3219 32.22 0 6.67 2.22 1.11
572 618 3000 8.89 10.34 0 0 48.89
585 632 2980 20 18.39 0 6.67 7.78
597 644 2963 14.44 1.15 6.67 10 17.78
614 665 2930 0 17.24 2.22 5.56 33.33
667 721 2874 2.22 1.15 4.44 6.67 28.89
788 851 2749 1.11 18.39 0 1.11 26.67
875 948 2669 8.89 4.6 4.44 6.67 0
909 988 2639 -15.55 -1.14 11.11 24.44 2.22
941 1021 2616 4.44 2.3 5.56 -7.77 28.89
968 1053 2605 31.11 4.6 0 0 15.56
987 1072 2595 13.33 16.09 1.11 -1.1 24.44
1115 1209 2515 -15.55 -1.14 6.67 15.56 11.11
1576 1706 2276 10 5.75 -4.43 -1.1 20
1640 1781 2253 16.67 -1.14 3.33 2.22 -2.21
1673 1820 2240 -3.32 2.3 1.11 -3.32 28.89
1866 2029 2174 10 -21.83 6.67 5.56 -2.21
1901 2069 2164 0 12.64 1.11 8.89 -1.1
2610 2858 1967 0 3.45 3.33 0 8.89
3058 3359 1864 -10 -3.44 4.44 4.44 2.22
4213 4649 1610 -3.32 3.45 0 0 0
4597 5094 1483 -3.32 -2.29 0 3.33 4.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
18 311 3667 12.22 24.14 23.33 2.22 -1.1
42 663 2932 21.11 20.69 0 4.44 2.22
60 932 2677 14.44 6.9 0 6.67 10
63 978 2648 13.33 0 2.22 0 25.56
238 3160 1902 5.56 -2.29 -2.21 2.22 1.11
286 3736 1795 2.22 0 -1.1 0 2.22
407 5118 1476 0 -1.14 0 3.33 -1.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
202 214 4284 24.44 25.29 0 0 35.56
242 261 3992 13.33 14.94 0 12.22 47.78
252 272 3933 53.33 4.6 6.67 3.33 15.56
268 291 3808 -2.21 8.05 42.22 -6.66 34.44
279 302 3756 18.89 0 16.67 30 0
299 325 3692 38.89 0 6.67 0 37.78
384 419 3415 20 18.39 0 6.67 7.78
404 439 3369 -11.1 -1.14 20 -11.1 66.67
431 469 3293 10 6.9 3.33 0 48.89
439 477 3280 0 17.24 2.22 5.56 33.33
472 511 3222 8.89 10.34 0 0 48.89
493 533 3195 1.11 18.39 0 1.11 26.67
590 635 3017 32.22 0 6.67 2.22 1.11
656 706 2946 13.33 16.09 1.11 -1.1 24.44
658 708 2943 14.44 16.09 0 0 15.56
778 842 2816 0 0 15.56 0 35.56
813 880 2784 14.44 1.15 6.67 10 17.78
834 901 2760 2.22 1.15 4.44 6.67 28.89
915 990 2685 31.11 4.6 0 0 15.56
952 1027 2656 8.89 4.6 4.44 6.67 0
1168 1262 2511 4.44 2.3 5.56 -7.77 28.89
1242 1344 2469 10 5.75 -4.43 -1.1 20
1552 1688 2309 -15.55 -1.14 6.67 15.56 11.11
1579 1717 2295 13.33 4.6 1.11 -2.21 1.11
1679 1831 2254 -3.32 2.3 1.11 -3.32 28.89
2015 2196 2138 16.67 -1.14 3.33 2.22 -2.21
2583 2830 1971 2.22 9.2 2.22 0 0
2618 2869 1963 0 3.45 3.33 0 8.89
3193 3505 1834 -3.32 11.49 -5.55 -4.43 3.33
4085 4516 1636 5.56 -1.14 1.11 0 3.33
4631 5133 1448 -3.32 -2.29 0 3.33 4.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
23 335 3667 12.22 24.14 23.33 2.22 -1.1
29 411 3431 21.11 20.69 0 4.44 2.22
53 827 2825 14.44 6.9 0 6.67 10
75 1164 2562 13.33 0 2.22 0 25.56
237 3187 1898 5.56 -2.29 -2.21 2.22 1.11
281 3618 1809 2.22 0 -1.1 0 2.22
408 5105 1457 0 -1.14 0 3.33 -1.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
249 264 3732 53.33 4.6 6.67 3.33 15.56 0
264 280 3676 18.89 0 16.67 30 0 0
280 299 3620 38.89 0 6.67 0 37.78 0
285 304 3607 10 6.9 3.33 0 48.89 8.89
302 322 3543 24.44 25.29 0 0 35.56 0
310 331 3524 -2.21 8.05 42.22 -6.66 34.44 0
314 335 3516 13.33 14.94 0 12.22 47.78 0
391 418 3326 -11.1 -1.14 20 -11.1 66.67 0
591 643 2976 32.22 0 6.67 2.22 1.11 0
650 706 2894 8.89 10.34 0 0 48.89 0
666 723 2879 20 18.39 0 6.67 7.78 0
732 792 2808 2.22 4.6 10 -8.88 13.33 14.44
770 834 2774 0 17.24 2.22 5.56 33.33 0
770 834 2774 0 0 15.56 0 35.56 0
846 913 2702 14.44 1.15 6.67 10 17.78 0
861 932 2690 2.22 1.15 4.44 6.67 28.89 0
885 958 2671 1.11 18.39 0 1.11 26.67 0
1024 1108 2588 13.33 1.15 -4.43 1.11 1.11 13.33
1187 1285 2507 8.89 4.6 4.44 6.67 0 0
1248 1351 2479 14.44 16.09 0 0 15.56 0
1364 1475 2419 7.78 -1.14 -1.1 3.33 14.44 2.22
1441 1561 2382 -1.1 -3.44 7.78 0 -2.21 5.56
1769 1928 2242 -15.55 -1.14 11.11 24.44 2.22 -2.21
1986 2169 2172 -3.32 2.3 1.11 -3.32 28.89 0
2265 2479 2086 0 12.64 1.11 8.89 -1.1 0
2845 3111 1942 4.44 0 0 0 15.56 0
3065 3368 1893 2.22 0 0 0 0 -1.1
4814 5337 1475 -2.21 0 -1.1 3.33 1.11 0
5082 5638 1254 -4.43 5.75 -2.21 -4.43 -2.21 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
45 648 2971 12.22 24.14 23.33 2.22 -1.1 0
51 762 2837 21.11 20.69 0 4.44 2.22 0
71 1080 2605 14.44 6.9 0 6.67 10 0
83 1237 2529 13.33 0 2.22 0 25.56 0
239 3229 1921 5.56 -2.29 -2.21 2.22 1.11 0
302 3863 1806 2.22 0 -1.1 0 2.22 0
432 5351 1468 0 -1.14 0 3.33 -1.1 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
201 214 4320 53.33 4.6 6.67 3.33 15.56
207 220 4276 18.89 0 16.67 30 0
229 245 4156 38.89 0 6.67 0 37.78
230 246 4140 13.33 14.94 0 12.22 47.78
237 253 4117 24.44 25.29 0 0 35.56
242 258 4061 -2.21 8.05 42.22 -6.66 34.44
301 323 3761 -11.1 -1.14 20 -11.1 66.67
397 429 3481 10 6.9 3.33 0 48.89
458 496 3315 8.89 10.34 0 0 48.89
474 513 3285 20 18.39 0 6.67 7.78
475 514 3284 32.22 0 6.67 2.22 1.11
535 580 3179 0 17.24 2.22 5.56 33.33
603 650 3087 0 0 15.56 0 35.56
611 658 3078 14.44 1.15 6.67 10 17.78
675 728 2987 1.11 18.39 0 1.11 26.67
676 729 2986 2.22 1.15 4.44 6.67 28.89
799 865 2863 31.11 4.6 0 0 15.56
826 894 2840 13.33 16.09 1.11 -1.1 24.44
868 937 2796 14.44 16.09 0 0 15.56
974 1052 2715 8.89 4.6 4.44 6.67 0
1054 1137 2651 4.44 2.3 5.56 -7.77 28.89
1256 1361 2511 -15.55 -1.14 6.67 15.56 11.11
2507 2742 2029 0 -2.29 0 0 8.89
2934 3213 1930 2.22 0 0 0 0
3120 3426 1887 -1.1 -1.14 1.11 -1.1 15.56
3887 4291 1715 3.33 -4.59 2.22 0 3.33
4893 5383 1512 -3.32 -2.29 0 3.33 4.44
4929 5425 1504 -2.21 0 -1.1 3.33 1.11

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
31 453 3436 12.22 24.14 23.33 2.22 -1.1
36 562 3214 21.11 20.69 0 4.44 2.22
52 827 2894 14.44 6.9 0 6.67 10
59 965 2782 13.33 0 2.22 0 25.56
217 3001 1974 5.56 -2.29 -2.21 2.22 1.11
291 3728 1829 2.22 0 -1.1 0 2.22
410 5472 1496 0 -1.14 0 3.33 -1.1
5134 5651 1461 -13.32 0 0 0 5.56

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
218 233 4271 53.33 4.6 6.67 3.33 15.56 0
227 242 4226 18.89 0 16.67 30 0 0
245 263 4112 38.89 0 6.67 0 37.78 0
250 268 4088 13.33 14.94 0 12.22 47.78 0
256 274 4069 24.44 25.29 0 0 35.56 0
263 281 4016 -2.21 8.05 42.22 -6.66 34.44 0
314 338 3800 10 6.9 3.33 0 48.89 8.89
335 359 3726 -11.1 -1.14 20 -11.1 66.67 0
540 584 3280 8.89 10.34 0 0 48.89 0
553 597 3258 32.22 0 6.67 2.22 1.11 0
556 600 3253 20 18.39 0 6.67 7.78 0
627 676 3145 0 17.24 2.22 5.56 33.33 0
691 741 3061 0 0 15.56 0 35.56 0
704 754 3047 14.44 1.15 6.67 10 17.78 0
774 830 2962 2.22 1.15 4.44 6.67 28.89 0
775 831 2961 1.11 18.39 0 1.11 26.67 0
921 993 2835 31.11 4.6 0 0 15.56 0
955 1031 2810 13.33 16.09 1.11 -1.1 24.44 0
1159 1255 2649 2.22 4.6 10 -8.88 13.33 14.44
1340 1451 2544 4.44 2.3 5.56 -7.77 28.89 -6.66
1904 2077 2282 -1.1 -3.44 7.78 0 -2.21 5.56
2023 2210 2235 0 3.45 5.56 8.89 3.33 -3.32
2223 2429 2175 12.22 3.45 0 2.22 1.11 0
2666 2917 2051 4.44 0 0 0 15.56 0
2901 3186 1983 4.44 0 0 -3.32 5.56 4.44
3067 3367 1944 21.11 1.15 0 -2.21 -1.1 -3.32
3192 3510 1915 2.22 0 0 0 0 -1.1
4375 4835 1639 4.44 -8.04 -2.21 -4.43 12.22 0
4441 4909 1619 -3.32 3.45 0 0 0 0
4785 5299 1503 -2.21 0 -1.1 3.33 1.11 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
33 522 3398 12.22 24.14 23.33 2.22 -1.1 0
41 652 3183 21.11 20.69 0 4.44 2.22 0
58 951 2870 14.44 6.9 0 6.67 10 0
69 1095 2762 13.33 0 2.22 0 25.56 0
246 3249 1969 5.56 -2.29 -2.21 2.22 1.11 0
312 3971 1827 2.22 0 -1.1 0 2.22 0
426 5330 1494 0 -1.14 0 3.33 -1.1 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد شیمی - کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد شیمی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد شیمی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی فیزیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی آلی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی معدنی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی تجزیه

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی کاربردی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی کاتالیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش نانو شیمی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
22 5765 46.67 0 26.67 38.89 58.62
138 4070 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
156 3917 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
177 3775 24.44 0 57.78 0 42.53
184 3727 20 14.44 24.44 16.67 3.45
327 3312 24.44 21.11 2.22 20 2.3
384 3172 24.44 11.11 8.89 10 6.9
390 3163 37.78 0 25.56 0 35.63
446 3057 32.22 10 0 0 54.02
545 2934 30 0 0 17.78 0
586 2892 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3
625 2854 33.33 6.67 0 8.89 4.6
727 2758 40 0 -2.21 -1.1 25.29
853 2667 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75
909 2626 31.11 7.78 8.89 1.11 22.99
1272 2444 37.78 14.44 0 0 4.6
1738 2275 40 0 1.11 0 -1.14
2331 2129 22.22 0 0 0 0
2817 2025 6.67 1.11 5.56 11.11 13.79
2833 2021 23.33 4.44 0 0 -3.44
3111 1966 21.11 4.44 0 0 -1.14
4129 1795 0 0 0 3.33 -1.14
5828 1417 0 4.44 -11.1 5.56 -10.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
70 1179 2528 33.33 0 2.22 10 0
113 1827 2295 34.44 0 1.11 3.33 0
119 1892 2275 3.33 13.33 0 0 13.79
235 3576 1940 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59
307 4683 1769 10 3.33 -1.1 0 0
310 4722 1763 20 0 -3.32 -3.32 0
NULL NULL 1360 -1.1 -6.66 -6.66 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97-  کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
30 5961 46.67 0 26.67 38.89 58.62
129 4508 24.44 0 57.78 0 42.53
159 4268 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
211 3982 32.22 10 0 0 54.02
246 3798 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
251 3776 37.78 0 25.56 0 35.63
348 3446 20 14.44 24.44 16.67 3.45
423 3304 32.22 0 18.89 0 27.59
472 3204 40 0 -2.21 -1.1 25.29
538 3087 24.44 11.11 8.89 10 6.9
573 3040 0 6.67 16.67 12.22 24.14
607 2999 31.11 7.78 8.89 1.11 22.99
664 2940 24.44 21.11 2.22 20 2.3
716 2892 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3
845 2757 26.67 31.11 1.11 0 5.75
908 2703 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75
1163 2548 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3
1608 2360 48.89 0 0 0 0
1917 2265 40 0 1.11 0 -1.14
2372 2138 8.89 0 0 0 4.6
2878 2030 6.67 1.11 5.56 11.11 13.79
3266 1955 21.11 4.44 0 0 -1.14
4704 1704 -6.66 6.67 0 -2.21 8.05

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
79 1337 2512 3.33 13.33 0 0 13.79
111 1862 2324 33.33 0 2.22 10 0
139 2209 2231 34.44 0 1.11 3.33 0
235 3592 1951 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59
305 4583 1798 20 0 -3.32 -3.32 0
317 4744 1770 10 3.33 -1.1 0 0
NULL NULL 1361 -1.1 -6.66 -6.66 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97-  کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
37 5412 46.67 0 26.67 38.89 58.62
71 4777 24.44 0 57.78 0 42.53
152 3993 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
187 3801 20 14.44 24.44 16.67 3.45
229 3606 37.78 0 25.56 0 35.63
271 3457 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
370 3156 32.22 0 18.89 0 27.59
397 3116 24.44 11.11 8.89 10 6.9
433 3057 32.22 10 0 0 54.02
515 2931 24.44 21.11 2.22 20 2.3
573 2870 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3
654 2792 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3
698 2757 31.11 7.78 8.89 1.11 22.99
721 2742 40 0 -2.21 -1.1 25.29
805 2667 33.33 6.67 0 8.89 4.6
850 2635 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75
955 2561 30 0 0 17.78 0
1204 2444 37.78 14.44 0 0 4.6
1590 2294 40 0 1.11 0 -1.14
2197 2129 22.22 0 0 0 0
2706 2018 31.11 4.44 0 -1.1 0
3289 1916 22.22 2.22 0 3.33 3.45
3508 1877 12.22 -3.32 1.11 5.56 -1.14
4307 1750 8.89 0 0 -1.1 0
5488 1523 0 6.67 -2.21 -10 2.3

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
88 1529 2357 33.33 0 2.22 10 0
109 1803 2275 3.33 13.33 0 0 13.79
113 1906 2245 34.44 0 1.11 3.33 0
219 3113 1993 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59
309 4670 1756 20 0 -3.32 -3.32 0
309 4670 1756 10 3.33 -1.1 0 0
NULL NULL 1252 -1.1 -6.66 -6.66 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
118 5382 1643 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97-  کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
64 5116 46.67 0 26.67 38.89 58.62
173 4004 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
195 3892 24.44 0 57.78 0 42.53
220 3763 20 14.44 24.44 16.67 3.45
261 3648 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
340 3411 24.44 21.11 2.22 20 2.3
355 3373 26.67 31.11 1.11 0 5.75
362 3358 32.22 10 0 0 54.02
404 3257 24.44 11.11 8.89 10 6.9
595 2976 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3
672 2901 32.22 0 18.89 0 27.59
718 2859 33.33 6.67 0 8.89 4.6
747 2833 31.11 7.78 8.89 1.11 22.99
757 2826 0 6.67 16.67 12.22 24.14
783 2801 37.78 14.44 0 0 4.6
892 2711 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3
1054 2608 30 0 0 17.78 0
1564 2397 48.89 0 0 0 0
1905 2286 21.11 8.89 1.11 -3.32 0
2289 2183 21.11 -1.1 0 1.11 4.6
2911 2050 16.67 2.22 -1.1 0 18.39
3371 1959 16.67 0 3.33 0 5.75
4042 1837 12.22 -3.32 1.11 5.56 -1.14
6412 1375 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
67 1189 2588 3.33 13.33 0 0 13.79
110 1810 2361 33.33 0 2.22 10 0
133 2160 2261 34.44 0 1.11 3.33 0
221 3378 2013 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59
287 4342 1851 10 3.33 -1.1 0 0
297 4613 1809 20 0 -3.32 -3.32 0
6653 7239 1284 -1.1 -6.66 -6.66 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
5697 6238 1548 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97-  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
46 5607 46.67 0 26.67 38.89 58.62 0
67 5200 32.22 0 18.89 0 27.59 32.22
160 4412 20 14.44 24.44 16.67 3.45 11.11
185 4236 24.44 0 57.78 0 42.53 0
211 4095 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2 0
236 3999 40 0 -2.21 -1.1 25.29 15.56
259 3904 43.33 2.22 -3.32 20 44.83 0
395 3521 37.78 0 25.56 0 35.63 0
440 3411 32.22 10 0 0 54.02 0
549 3250 24.44 21.11 2.22 20 2.3 1.11
601 3201 24.44 11.11 8.89 10 6.9 0
704 3082 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3 0
742 3049 26.67 31.11 1.11 0 5.75 2.22
979 2870 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75 0
988 2864 0 6.67 16.67 12.22 24.14 0
1015 2842 0 7.78 5.56 0 3.45 11.11
1153 2746 30 0 0 17.78 0 0
1471 2586 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3 -4.43
1686 2506 43.33 0 5.56 0 0 0
2670 2204 22.22 0 0 0 0 0
3313 2055 21.11 4.44 0 0 -1.14 0
3875 1943 6.67 1.11 5.56 11.11 13.79 0
4761 1778 8.89 0 0 -1.1 0 0
5660 1602 -6.66 6.67 0 -2.21 8.05 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
45 744 3091 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59 15.56
51 852 3011 34.44 0 1.11 3.33 0 10
114 1907 2486 33.33 0 2.22 10 0 0
134 2184 2397 3.33 13.33 0 0 13.79 0
269 4138 1958 10 3.33 -1.1 0 0 2.22
310 4775 1848 20 0 -3.32 -3.32 0 0
6191 6732 1493 -1.1 -6.66 -6.66 0 0 1.11

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
5790 6329 1573 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
34 5607 46.67 0 26.67 38.89 58.62
143 4237 24.44 0 57.78 0 42.53
161 4095 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
194 3904 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
255 3693 20 14.44 24.44 16.67 3.45
309 3521 37.78 0 25.56 0 35.63
345 3411 32.22 10 0 0 54.02
462 3201 24.44 11.11 8.89 10 6.9
479 3178 24.44 21.11 2.22 20 2.3
520 3114 32.22 0 18.89 0 27.59
570 3061 66.67 0 1.11 0 20.69
636 2991 40 0 -2.21 -1.1 25.29
718 2906 26.67 31.11 1.11 0 5.75
759 2868 33.33 6.67 0 8.89 4.6
901 2745 30 0 0 17.78 0
1014 2672 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3
1344 2507 43.33 0 5.56 0 0
2043 2263 21.11 -1.1 0 1.11 4.6
2520 2141 31.11 4.44 0 -1.1 0
3111 2012 13.33 0 1.11 0 8.05
4690 1737 0 0 0 3.33 -1.14

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست و شیمی دریا 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
90 1510 2487 33.33 0 2.22 10 0
108 1775 2397 3.33 13.33 0 0 13.79
117 1897 2363 34.44 0 1.11 3.33 0
207 3040 2083 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59
290 4384 1849 20 0 -3.32 -3.32 0
305 4621 1814 10 3.33 -1.1 0 0
6635 7217 1320 -1.1 -6.66 -6.66 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
5688 6227 1555 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
38 5607 46.67 0 26.67 38.89 58.62 0
156 4237 24.44 0 57.78 0 42.53 0
170 4157 32.22 0 18.89 0 27.59 32.22
181 4094 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2 0
194 4053 20 14.44 24.44 16.67 3.45 11.11
218 3904 43.33 2.22 -3.32 20 44.83 0
342 3521 37.78 0 25.56 0 35.63 0
380 3411 32.22 10 0 0 54.02 0
500 3214 24.44 21.11 2.22 20 2.3 1.11
597 3083 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3 0
620 3061 66.67 0 1.11 0 20.69 0
712 2977 26.67 31.11 1.11 0 5.75 2.22
850 2871 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75 0
867 2863 0 6.67 16.67 12.22 24.14 0
1003 2746 30 0 0 17.78 0 0
1479 2507 43.33 0 5.56 0 0 0
2329 2242 21.11 -1.1 0 1.11 4.6 -2.21
2462 2205 22.22 0 0 0 0 0
2979 2089 26.67 0 0 0 1.15 0
3331 2013 13.33 0 1.11 0 8.05 0
5607 1602 -6.66 6.67 0 -2.21 8.05 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
67 1190 2687 34.44 0 1.11 3.33 0 10
86 1403 2587 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59 15.56
102 1678 2487 33.33 0 2.22 10 0 0
121 1973 2396 3.33 13.33 0 0 13.79 0
289 4383 1886 10 3.33 -1.1 0 0 2.22
303 4619 1848 20 0 -3.32 -3.32 0 0
6364 6950 1430 -1.1 -6.66 -6.66 0 0 1.11

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
5772 6313 1566 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14 0

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 96

 

 

 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی96

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش شیمی فیزیک)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
81 4553 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
134 4103 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
286 3531 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
446 3170 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71
584 2983 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
606 2960 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
634 2942 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
648 2930 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9
727 2842 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95
783 2795 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14
817 2765 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
867 2724 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24
891 2708 14.79 41.11 -1.1 4.44 12.22 3.57
925 2692 16.15 -1.1 17.78 11.11 17.78 -2.38
1238 2532 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52
1977 2266 17.87 14.44 4.44 1.11 3.33 1.19
2266 2197 17.47 6.67 0 8.89 2.22 7.14
3021 2034 13.97 24.44 -3.32 17.78 6.67 -19.04
3496 1955 17.55 14.44 -1.1 سفید سفید -2.38
4477 1787 15.29 سفید 12.22 سفید -1.1 3.57
5610 1309 13.98 سفید -1.1 2.22 -4.43 1.19

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش شیمی آلی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
50 5396 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
237 3992 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
334 3618 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
363 3548 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
413 3437 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
510 3260 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
527 3223 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
543 3201 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95
617 3102 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71
631 3081 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9
686 3018 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9
819 2891 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24
975 2749 14.37 -1.1 2.22 7.78 -2.21 39.29
1132 2649 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52
1468 2474 16.5 17.78 2.22 -1.1 0 16.67
1778 2340 16.55 6.67 20 -6.66 6.67 5.95
1895 2306 15.46 20 -2.21 8.89 7.78 5.95
1962 2287 17.63 13.33 11.11 -6.66 8.89 1.19
2248 2205 15.83 12.22 1.11 11.11 4.44 4.76
2445 2155 15.89 سفید 3.33 2.22 11.11 9.52
3493 1941 14.23 22.22 4.44 10 0 -3.56
4032 1848 15.29 سفید 12.22 سفید -1.1 3.57
4679 1729 14.85 6.67 -1.1 5.56 3.33 سفید
5826 1373 13.19 سفید سفید سفید 3.33 سفید

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش شیمی معدنی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
62 4892 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
132 4286 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
246 3718 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
347 3398 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9
437 3196 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71
596 2963 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
651 2904 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52
691 2857 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95
784 2787 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
849 2741 16.64 7.78 3.33 18.89 3.33 13.1
871 2720 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
975 2644 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
1046 2612 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24
1229 2526 17.52 31.11 3.33 4.44 6.67 -4.75
1650 2350 16.4 31.11 11.11 سفید سفید -1.19
1998 2257 15.75 8.89 سفید 6.67 17.78 1.19
2332 2172 16.55 6.67 20 -6.66 6.67 5.95
2724 2085 15.91 11.11 7.78 سفید 4.44 5.95
3362 1970 13.76 32.22 سفید سفید 3.33 سفید
4251 1825 14.85 6.67 -1.1 5.56 3.33 سفید
4589 1770 15.93 16.67 -1.1 سفید -4.43 -2.38
5012 1686 14.63 13.33 3.33 -2.21 -3.32 2.38

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96(گرایش شیمی تجزیه)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
126 4363 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
254 3710 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
352 3428 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
538 3044 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9
612 2954 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
626 2943 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9
657 2903 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
706 2862 16.31 سفید 33.33 سفید سفید سفید
741 2833 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14
775 2812 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
820 2776 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
916 2701 15.9 11.11 17.78 1.11 4.44 11.9
1058 2619 16.55 6.67 20 -6.66 6.67 5.95
1316 2508 17.52 31.11 3.33 4.44 6.67 -4.75
1414 2463 14.79 41.11 -1.1 4.44 12.22 3.57
1768 2340 14.46 8.89 13.33 6.67 3.33 5.95
2032 2263 16.5 17.78 2.22 -1.1 0 16.67
2451 2155 15.48 1.11 2.22 8.89 2.22 21.43
2677 2106 15.18 8.89 10 سفید 4.44 سفید
2851 2072 14.23 22.22 4.44 10 0 -3.56
3464 1964 13.76 32.22 سفید سفید 3.33 سفید
3807 1904 15.23 0 12.22 2.22 -3.32 -4.75
4565 1773 14.63 13.33 3.33 -2.21 -3.32 2.38

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش شیمی کاربردی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
117 4363 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16 سفید
291 3400 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95 سفید
327 3324 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24 17.78
367 3251 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71 -1.1
462 3070 16.15 -1.1 17.78 11.11 17.78 -2.38 16.67
635 2886 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05 سفید
679 2842 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71 سفید
709 2814 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9 سفید
770 2756 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9 سفید
862 2696 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14 سفید
864 2695 15.83 12.22 1.11 11.11 4.44 4.76 13.33
883 2678 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14 سفید
901 2666 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14 سفید
920 2658 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95 سفید
952 2635 17.63 13.33 11.11 -6.66 8.89 1.19 8.89
1005 2598 16.4 31.11 11.11 سفید سفید -1.19 6.67
1389 2426 17.33 -2.21 -2.21 12.22 -6.66 9.52 11.11
1956 2246 14.49 -2.21 2.22 11.11 24.44 -4.75 6.67
2102 2207 16.31 سفید 33.33 سفید سفید سفید سفید
2578 2104 15.75 8.89 سفید 6.67 17.78 1.19 سفید
3207 1985 15.89 سفید 3.33 2.22 11.11 9.52 سفید
4320 1833 14.73 12.22 سفید 7.78 سفید 3.57 سفید
5291 1713 14.85 6.67 -1.1 5.56 3.33 سفید سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش کاتالیست)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
74 4363 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
210 3953 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
247 3786 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
447 3277 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71
495 3205 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9
514 3184 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
549 3120 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9
606 3047 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
652 2995 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95
683 2947 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
687 2946 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14
736 2909 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
888 2787 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24
1015 2709 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52
1417 2499 16.4 31.11 11.11 سفید سفید -1.19
1981 2314 14.37 -1.1 2.22 7.78 -2.21 39.29
2233 2236 17.47 6.67 0 8.89 2.22 7.14
2825 2093 13.76 32.22 سفید سفید 3.33 سفید
3636 1958 18.6 6.67 سفید -1.1 سفید -1.19
4939 1766 14.63 13.33 3.33 -2.21 -3.32 2.38
6528 1563 15.06 4.44 -1.1 -1.1 سفید سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش نانو)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
86 4363 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16 سفید
240 3761 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95 سفید
287 3595 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71 -1.1
491 3174 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24 17.78
532 3125 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71 سفید
564 3080 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05 سفید
575 3068 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9 سفید
626 2994 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9 سفید
699 2925 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14 سفید
724 2910 16.15 -1.1 17.78 11.11 17.78 -2.38 16.67
771 2878 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95 سفید
800 2853 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14 سفید
804 2849 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14 سفید
871 2792 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38 سفید
1163 2618 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52 سفید
1882 2333 13.93 16.67 7.78 11.11 10 4.76 سفید
2286 2224 14.49 -2.21 2.22 11.11 24.44 -4.75 6.67
3016 2063 15.89 سفید 3.33 2.22 11.11 9.52 سفید
4380 1831 16.33 7.78 3.33 سفید -1.1 سفید سفید
5549 1478 13.53 سفید -7.77 سفید 7.78 4.76 سفید

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 95

در اینجا چند نمونه از کارنامه های قبولی کارشناسی ارشد شیمی داوطلبان سال گذشته آورده شده است ، البته توجه داشته باشید که در هر سال با توجه به سطح کنکور و سطح علمی نفرات اول، ترازهای قبولی تا حدی متفاوت خواهد بود. اما تقریبا هر سال میانگین درصد کسب شده در دروس کنکور کارشناسی ارشد شیمی در رتبه های زیر 20 حدود 50 درصد می باشد.

تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد شیمی 20 درصد می باشد که ابتدا همسان سازی معدل بر اساس دانشگاه محل تحصیل با اعمال ضرایب مشخص اعمال می شود.

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
49 5756 65.52 22.22 33.33 26.67 30
51 5727 52.87 33.33 11.11 51.11 10
59 5491 48.28 37.08 30 30 36
79 5213 47.13 0 64.44 8.89 55.56
91 5147 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
131 4836 41.38 6.67 25.56 28.89 24.44
133 4828 55.17 10 21.11 27.78 20
170 4653 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
181 4601 41.38 10 32.22 27.78 14.44
195 4523 48.28 0 47.78 25.56 15.56
209 4490 13.79 0 18.89 43.33 15.56
244 4322 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66
275 4205 49.43 21.11 0 30 0
300 4132 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
334 4009 44.83 25.56 0 25.56 3.33
405 3822 47.13 11.11 6.67 13.33 20
529 3620 60.92 0 15.56 20 4
548 3602 25.29 5.56 12.22 33.33 6.67
592 3536 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21
630 3488 17.77 25.05 12.85 22.56 6.67
702 3395 32.18 17.78 26.67 10 -1.1
992 3114 14.94 0 24.44 11.11 16.67
1119 2998 24.14 14.44 17.78 5.56 15.56
1149 2969 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
1280 2874 0 11.11 15.56 11.11 2.22
1545 2732 27.59 0 2.22 14.44 0
1722 2650 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
1923 2571 32.18 0 5.56 7.78 1.11
2159 2488 19.54 16.67 -4.43 11.11 4.44
2645 2342 13.79 3.33 2.22 8.89 8.89
3090 2231 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11
3222 2204 8.05 -1.1 3.33 11.11 10
3618 2116 32.18 0 0 0 4.44
4046 2029 28.72 2.22 0 0 1.11
4448 1954 24.14 -1.1 0 -2.21 -5.55
5535 1770 2.3 11.11 0 0 6.67
6783 1560 0 4.44 -1.1 2.22 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش های شیمی آلی- شیمی دارویی- شیمی پلیمر و فیتو شیمی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
11 6946 20.59 15.56 63.33 45.56 63.33
44 5860 47.13 0 64.44 8.89 55.56
53 5581 65.52 22.22 33.33 26.67 30
71 5413 27.59 0 45.56 2.22 62.22
75 5380 48.28 37.08 30 30 36
83 5240 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
102 5076 25.29 23.33 50 33.33 35.56
104 5072 36.78 13.33 30 4.44 50
118 4926 3.87 27.87 27.87 33.4 35.74
140 4754 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
185 4565 27.59 10 48.89 1.11 38.89
191 4559 0 21 23 16 56
192 4552 0 38.89 -1.1 35.56 43.33
198 4444 15.15 7.04 11.11 31.15 43.15
199 4518 21.84 10 18.89 22.22 44.44
205 4499 55.17 10 21.11 27.78 20
214 5334 20 30 30 40 10
215 4457 17 18 37.12 12.24 30
300 4176 41.38 15.56 36.67 14.44 13.33
302 4169 6.9 5.56 62.22 0 26.67
303 4167 50.57 0 0 23.33 25.56
307 4152 48.28 0 47.78 25.56 15.56
451 3816 47.13 11.11 6.67 13.33 20
471 3765 11.49 20 8.89 8.89 36.67
495 3723 28.74 15.56 18.89 6.67 25.56
519 3667 20.69 7.78 4.44 15.56 31.11
521 3658 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
620 3506 31.03 0 21.11 20 16.67
624 3501 49.43 21.11 0 30 0
642 3470 6.9 0 18.89 3.33 28.89
646 3463 39.08 0 36.67 11.11 8.89
648 3455 44.83 25.56 0 25.56 3.33
697 3381 8.05 11.11 31.11 7.78 21.11
813 3227 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21
820 3221 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66
846 3190 21.84 0 0 0 32.22
906 3125 14.94 0 24.44 11.11 16.67
999 3040 60.92 0 15.56 20 4
1020 3027 33.33 11.33 13.33 3.33 13.33
1086 2976 25.29 5.56 12.22 33.33 6.67
1153 2929 26.44 0 0 0 31.11
1283 2834 6.9 6.67 0 11.11 22.22
1376 2776 26.44 2.22 13.33 12.22 4.44
1564 2681 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
1643 2645 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22
1974 2510 12.64 0 20 4.44 11.11
2114 2463 26.44 0 0 7.78 7.78
2486 2342 22.99 -1.1 -2.21 -2.21 11.11
2804 2256 16.09 0 -1.1 11.11 6.67
3569 2084 28.72 2.22 0 0 1.11
4413 1919 16.09 6.67 0 6.67 -1.01
5600 1769 9.2 -2.21 4.43 -4.43 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی معدنی)

رتبه در سهمیه آزاد تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
31 6164 47.13 0 64.44 8.89 55.56
48 5766 65.52 22.22 33.33 26.67 30
57 5611 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
63 5508 26.06 6.06 76.67 16.03 3.03
68 5468 25.29 23.33 50 33.33 35.56
117 4992 56.32 -1.1 42.22 10 29.89
129 4919 6.9 5.56 62.22 0 26.67
140 4854 48.28 0 47.78 25.56 15.56
190 4614 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
193 4609 55.17 10 21.11 27.78 20
315 4131 31 17.78 23.33 24.42 13.33
339 4053 14.94 14.44 25.56 22.22 17.78
419 3849 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
458 3747 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66
506 3657 32.18 17.78 26.67 10 -1.1
520 3630 8.05 11.11 31.11 7.78 21.11
602 3485 77.01 -3.32 11.11 10 0
611 3472 60.92 0 15.56 20 4
708 3322 14.94 0 24.44 11.11 16.67
861 3137 13.79 20 8.89 15.56 5.56
915 3078 33.33 11.33 13.33 3.33 13.33
1085 2930 0 11.11 15.56 11.11 2.22
1257 2829 45.98 -2.21 6.67 -11.01 15.56
1276 2820 10.34 -6.66 10 20 7.78
1285 2815 17.24 15.56 11.11 11.11 2.22
1464 2700 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22
1596 2628 21.84 0 0 0 32.22
1705 2579 44.83 0 0 15.56 3.33
1846 2527 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
1967 2473 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
2360 2344 26.44 0 0 7.78 7.78
2821 2223 21.84 6.67 7.78 0 2.22
3146 2147 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11
3251 2125 -2.29 1.11 1.11 10 7.78
3810 2012 10.34 4.44 6.67 0 0
4227 1936 10.34 3.33 2.22 3.33 -1.1
6975 1484 0 0 0 -1.1 3.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی تجزیه)

رتبه در سهمیه آزاد تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
47 5505 65.52 22.22 33.33 26.67 30
65 5283 48.28 37.08 30 30 36
68 5222 52.87 33.33 11.11 51.11 10
101 4895 47.13 0 64.44 8.89 55.56
114 4836 3.87 27.87 27.87 33.4 35.74
118 4794 18.39 38.89 13.33 22.22 31.11
131 4745 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
159 4522 0 38.89 -1.1 35.56 43.33
177 4456 0 32.22 44.44 18.89 28.89
193 4383 36.78 28.89 6.67 6.67 47.78
194 4382 20.69 44.44 33.33 6.67 3.33
199 4362 55.17 10 21.11 27.78 20
228 4223 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
243 4161 49.43 20 16.67 5.56 27.78
254 4134 16.09 22.22 27.78 8.89 34.44
255 4131 19.54 34.44 14.44 11.11 12.22
268 4091 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
323 3931 49.43 21.11 0 30 0
327 3926 21.84 10 18.89 22.22 44.44
334 3911 48.28 0 47.78 25.56 15.56
371 3815 6.9 5.56 62.22 0 26.67
390 3773 60.92 21.11 8.89 16.67 -6.66
392 3768 6.09 37.78 18.89 21.11 0
394 3766 35.63 8.89 22.22 17.78 20
430 3689 47.13 11.11 6.67 13.33 20
432 3684 24.14 18.89 0 22.22 27.11
451 3633 39.08 25.56 0 20 10
453 3631 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66
518 3497 25.29 12.22 28.89 -1.1 32.22
523 3493 11.49 20 8.89 8.89 36.67
529 3480 47.78 11.11 17.78 12.12 10
537 3467 70.11 11.11 0 0 0
540 3463 17.77 25.05 12.85 22.56 6.67
651 3327 13.79 20 8.89 15.56 5.56
692 3266 20.69 7.78 4.44 15.56 31.11
760 3188 77.01 -3.32 11.11 10 0
963 3021 62.07 11.11 -4.43 3.33 5.56
1017 2985 25.29 5.56 12.22 33.33 6.67
1171 2854 42.53 11.11 -1.1 11.11 -3.32
1234 2813 9.2 12.22 5.56 5.56 21.11
1364 2734 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
1601 2624 20.69 7.78 8.89 3.33 10
1769 2557 22.99 7.78 6.67 1.11 4.44
1917 2494 10.34 -6.66 10 20 7.78
2054 2451 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
2164 2418 36.78 15.56 -1.1 -2.21 -5.55
2354 2354 26.44 0 0 0 31.11
2556 2346 0 8.3 3 13.88 0
2968 2199 13.79 3.33 2.22 8.89 8.89
3343 2114 28.72 2.22 0 0 1.11
4039 1977 27.59 2.22 -2.21 -6.66 2.22
4166 1952 10.34 3.33 2.22 3.33 -1.1
5248 1730 4.6 1.11 2.22 0 3.33
6967 1459 6.09 -3.32 0 3.33 -1.01

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی کاربردی)

رتبه در سهمیه آزاد تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی شیمی کاربردی
38 5779 53.87 13.33 15.56 34.44 3.33 40
80 5234 47.13 0 64.44 8.89 55.56 0
88 5141 10.66 16.67 0 26.67 6.67 51.11
110 4982 17.77 25.05 12.85 22.56 6.67 44.44
161 4697 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33 6.67
230 4432 55.17 10 21.11 27.78 20 0
299 4176 48.28 0 47.78 25.56 15.56 0
394 3906 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67 3.33
398 3895 32.18 0 5.56 7.78 1.11 34.44
406 3873 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66 6.67
427 3821 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21 8.89
490 3728 49.43 21.11 0 30 0 0
685 3431 32.18 17.78 26.67 10 -1.1 3.33
747 3345 45.98 -2.21 6.67 -11.01 15.56 13.33
754 3335 54.02 11.11 8.89 6.67 2.22 5.56
758 3330 60.92 0 15.56 20 4 0
905 3168 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22 7.78
1014 3048 26.44 6.67 -2.21 4.44 -1.1 18.89
1158 2969 14.94 0 24.44 11.11 16.67 0
1369 2826 26.44 2.22 13.33 12.22 4.44 0
1493 2773 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78 4.44
1958 2570 19.54 -1.1 1.11 4.44 16.67 0
2212 2480 13.79 -2.21 2.22 5.56 12.22 0
2585 2361 27.59 0 2.22 14.44 0 -3.32
2885 2302 16.09 6.67 0 6.67 -1.01 11.11
3801 2076 28.72 2.22 0 0 1.11 0
4282 1989 19.54 -3.32 2.22 2.22 1.11 -1.1
5394 1795 13.79 3.33 2.22 8.89 8.89 0
7284 1488 0 0 0 -1.1 3.33 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش نانوشیمی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی شیمی کاربردی
63 5544 47.13 0 64.44 8.89 55.56 0
78 5331 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22 0
86 5233 41.38 6.67 25.56 28.89 24.44 26.67
91 5180 52.87 33.33 11.11 51.11 10 0
103 5070 25.29 23.33 50 33.33 35.56 1
117 4991 36.78 13.33 30 4.44 50 13.33
149 4820 27.59 0 45.56 2.22 62.22 0
156 4788 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33 6.67
168 4721 32.18 11.11 26.67 12.22 27.78 25.56
181 4668 55.17 10 21.11 27.78 20 0
183 4657 56.32 -1.1 42.22 10 29.89 0
197 4598 41.38 10 32.22 27.78 14.44 0
200 4534 32.18 24.44 6.67 10 21.11 32.22
217 4489 31 17.78 23.33 24.42 13.33 18.9
240 4416 48.28 0 47.78 25.56 15.56 0
326 4172 21.84 10 18.89 22.22 44.44 0
332 4147 58.62 16.67 -1.1 36.67 6.67 6.67
349 4099 55.17 10 10 3.33 2.22 34.44
413 3946 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66 6.67
447 3884 95.4 -1.1 0 15.56 0 0
469 3841 47.13 11.11 6.67 13.33 20 0
495 3797 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21 8.89
652 3519 32.18 17.78 26.67 10 -1.1 3.33
797 3325 32.18 0 5.56 7.78 1.11 34.44
1020 3132 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22 7.78
1070 3088 14.94 0 24.44 11.11 16.67 0
1245 2930 26.44 2.22 13.33 12.22 4.44 0
1417 2837 26.44 0 0 7.78 7.78 15.56
1494 2798 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78 2.22
1693 2708 34.48 0 0 0 0 23.23
1919 2614 6.9 6.67 0 11.11 22.22 0
2325 2464 22.99 -4.43 14.44 13.33 1.11 0
2564 2388 8.05 0 6.67 1.11 11.11 7.78
3326 2199 21.84 6.67 7.78 0 2.22 0
3715 2110 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11 -1.01

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش کاتالیست و اقیانوس شناسی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
39 5743 65.52 22.22 33.33 26.67 30
63 5544 47.13 0 64.44 8.89 55.56
67 5330 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
141 4692 36.78 13.33 30 4.44 50
145 4668 55.17 10 21.11 27.78 20
152 4639 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
153 4635 41.38 6.67 25.56 28.89 24.44
202 4419 41.38 15.56 36.67 14.44 13.33
203 4417 48.28 0 47.78 25.56 15.56
382 3906 49.43 21.11 0 30 0
387 3897 24.14 3.33 24.44 10 32.22
395 3884 95.4 -1.1 0 15.56 0
607 3492 60.92 0 15.56 20 4
979 3088 14.94 0 24.44 11.11 16.67
1641 2667 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
2167 2464 22.99 -4.43 14.44 13.33 1.11
3715 2135 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11
6851 1542 6.09 -3.32 0 3.33 -1.01

 

 

 

 

جدول کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 94 

شیمی کاربردی

شیمی فیزیک

شیمی تجزیه

زبان عمومی و تخصصی

شیمی آلی

شیمی معدنی

گرایش ها  با ضرایب شیمی فیزیک

گرایش ها  با ضرایب شیمی الی

گرایش شیمی معدنی

گرایش شیمی تجزیه

گرایش ها  با ضرایب شیمی کاربردی

گرایش علوم و فناوری نانو نانوشیمی

گرایش ها  با ضرایب شیمی دریا

0 42.22 27.78 33.33 41.38 50 33 50 26 47 66 45 ---
10.34 15.56 4.44 38.89 5.75 7.78 768 1148 838 844 617 687 801
0 4.44 2.22 26.67 0 15.56 2137 2678 --- --- 2472 1535 1959
0 8.89 0 10 1.15 6.67 3372 4403 3426 4162 --- 4283 ---
-3 -1 11.11 11.11 0 -5.55 6704 8572 9502 8972 9403 --- ---
8.03 20 10 26 51 18 --- 217 --- 268 217 --- ---
32.22 0 0 34.44 4.06 8.89 --- --- 2730 --- 635 1287 ---
0 25.56 18.89 27.78 28.49 24.44 223 338 226 216 327 271 224
12.64 13.33 17.78 20 14.94 8.89 1072 1245 1095 841 705 849 ---
2.03 15.56 -1.01 4.44 18.39 11.11 1813 1949 1919 2667 --- 2300 2207
-3.44 0 -1.1 15.56 5.56 6.67 4778 4320 3809 --- --- --- ---
0 3.33 0 20 10.34 0 --- 3932 --- 4700 --- 4628 ---
0 0 23 4 19 18 --- --- --- 748 --- --- ---
0 26.67 1.11 10 40 37.78 250 314 196 250 397 328 291
0 3.33 0 33.33 26.44 -1.1 1308 982 1365 1270 1423 1252 ---
13.79 -2.21 2.22 22.22 27.78 -1.1 3104 1635 2817 2564 1331 1704 2329
0 6.67 0 16.67 -1.78 7.78 5403 8231 50449 6099 --- --- ---
0 30 30 8.09 43.67 28.89 --- 135 --- 91 --- --- ---
6.9 5.56 8.89 32.22 36.78 -1.1 --- 790 --- --- --- 879 ---
0 0 4.44 7.78 16.09 16.67 --- 2198 1785 2461 3040 2725 ---
9.2 -4.44 12.22 12.22 3.45 -3.32 --- 5260 --- 3797 3485 5734 ---

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است. 

 

 

 

 

سایر بخش های مجموعه شیمی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  سارا تیموریان‏ - 02/3/28

  سلام
  برای قبولی در دانشگاه های تهران با رتبه ۷۰۹شانس قبولی دارم؟

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 00/7/12

  سلام برای کنکور ارشد شیمی میخام الی قبول شم ایا نیازه شیمی فیزیک هم بخونم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/5/16

  سلام با رتبه ۱۵۰۰تجزیه روزانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  ناهید مرادقلی‏ - 00/4/30

  سلام،برای اینکه در کنکور ارشد،تهران قبول بشم،فقط زبان و آلی رو بخونم کافیه؟؟؟

 • تصویر فرد

  Me‏ - 00/4/21

  سلام من تو کنکور پارسال تو یکی از دانشگاه های مورد نظرم (رتیه طرفا ۱۰۰ دانشگاه های تهران روزانه) قبول شدم الان از سر کنجکاوی اومدم ببینم ، اگ هدف تون رتبه برتر نیست اول روی گرایش مورد نظر بعدی دو درس یا بیشتر اگ میتونین تمرکز کنین نخواین همه رو بخونین و اینکه واقعا سهمیه ایثارگران آدم ناراحت میکنه چطور با درصد منفی رتبه اش این شده رتبه 3545 کشوری شده ۴۹ با درصد منفی آلی

 • تصویر فرد

  قائمى‏ - 99/8/26

  سلام بنظرتون اینکه من بارتبه135باسهمیه 5درصدایثارگران هیچکدوم ازدانشگاههاى تهران نه روزانه نه شبانه قبول نشدم بایداعتراض بزنم؟اصلا مهلت اعتراض تاکى هست؟

 • تصویر فرد

  Z‏ - 99/7/2

  سلام با رتبه ۱۳۲ میشه دانشگاه اصفهان ارشد شبمی فیزیک قبول بشم

 • تصویر فرد

  هدی هستم‏ - 99/7/2

  با سلام ایا با رتبه 2190 امکان قبولی در دوره روزانه در گرایش های تجزیه یا آلی در دانشگاه خلیج بوشهر و یا دانشگاه یاسوج و یا دانشگاه بندرعباس وجود دارد؟

 • تصویر فرد

  sajad‏ - 99/6/27

  سلام
  من رتبه 2800 و منطقه 3 تو رشته مجموعه شیمی دارم می تونم از دانشگاه تهران رشت .ارومیه .اردبیل. بابل.زنجان . مازندران . شیراز کاشان تو رشته شیمی دارویی و شیمی آلی قبول شم؟

 • تصویر فرد

  مهرالسادات صانعی‏ - 99/6/17

  سلام ببخشید من رتبم ۱۰۶ میتونم الی شهید بهشای یا شبانه تهران قبول بشم

 • تصویر فرد

  Nazgol‏ - 99/6/14

  سلام با رتبه ۲۹۰آلی و ۲۵۰تجزیه کدوم دانشگاهای تهران روزانه شانس قبولی دارم؟با۳۴۶میشه کاتالیست بهشتی قبول شد؟

 • تصویر فرد

  صابره خاوری‏ - 99/6/13

  سلام.ببخشید با رتبه ۵۲ سهمیه تجزیه همدان امیدی هست؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/5/15

  به نظر شما برای قبولی صنعتی اصفهان شیمی فیزیک روزانه چه رتبه ای باید بیارم؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/4/30

  سلام برای گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد از نظر علمی و رتبه کدام دانشگاه ها بهتر از بقیه هستن؟

 • تصویر فرد

  قربانی ‏ - 99/3/29

  سلام برای اینکه ارشد معدنی قبول شوم با فرصت یک ماهی ای که دارم آیا بیشتر مطالعه م را صرف معدنی کنم بهتر است ؟

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 98/9/17

  سلام
  با چه رتبه ای میشه نانو علم و صنعت قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/10/2

  بسیار متغیر هست رنج رتبه زیر 300

 • تصویر فرد

  نگار‏ - 98/6/11

  سلام خسته نباشید
  من با رتبه 321 زیرگروه آلی سهمیه آزاد پلیمر روزانه فردوسی میارم؟

 • تصویر فرد

  مبین‏ - 98/6/4

  سلام با رتبه 390 کاربردی شانسی برای دانشگاه امیرکبیر دارم ؟؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/6/9

  خیر

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 98/6/1

  سلام
  با رتبه ۸۱۵ میتونم نانوشیمی تحصیلات تکمیلی قبول بشم؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/6/9

  احتمالش خیلی کمه حدود 20 درصد برای شبانه 

 • تصویر فرد

  مهی‏ - 98/4/25

  سلام با رتبه ۱۵۶۱ شیمی فیزیک دانشگاه بین الملل قزوین روزانه احتمال قبولی هست ایا خواهش میکنم اگه کسی میدونه راهنمایی کنه ممنون میشم

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 98/4/22

  سلام برای قبول شدن تو گرایش تجزیه دانشگاه گلستان روزانه ، چه رتبه ای باید داشته باشم

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  سلام رتبه ها متغیر هر سال ولی حدودا 700 با واریانس 200

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  رنج خیلی متغیری داری ولی حدود 700با واریانس 200

 • تصویر فرد

  حکیمه‏ - 98/4/22

  سلام
  با رتبه ی 1170 زیر گروه شیمی آلی، احتمال قبولی من در رشته ی شیمی آلی در دانشگاه شیراز و اهواز و نوشیروان بابل چند درصد هست؟؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  بابل احتمال قبولی دارید

 • تصویر فرد

  امین اکبری‏ - 98/4/20

  سلام من رتبه 580 مهندسی شیمی هستم.به نظرتون شانس قبولی در روزانه کجا و چه گرایشی را دارم.ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.


 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  خیلی لیست بلند بالایی میشه داد که در پاسخ این پیام امکانش نیست اما شیراز و اصفهان امکان قبولی دارید

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/4/18

  سلام با رتبه ۱۸۳تجزیه با سهمیه پنج درصدی ایثارگری روزانه کجامیتونم قبول شم

 • تصویر فرد

  ن.ا‏ - 98/4/18

  من با رتبه 321 آلی امکان قبول شدن پلیمر تهران، شهید بهشتی و یا فردوسی رو دارم؟
  خود رشته آلی کدوم دانشگاه های تهران میارم؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  تهران و شهید بهشتی احتمالش خیلی کمه ولی فردوسی رو احتمال 80 درصد قبول بشید

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/4/17

  سلام با رتبه ۱۸۳تجزیه با سهمیه پنج درصدی کجا میتونم قبول شم

 • تصویر فرد

  melika‏ - 98/3/31

  سلام براي فيتوشيمي خوارزمي چه رتبه اي لازم هست

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  بسیار متغیر هستش واصلا رنج بخصوصی نداره اما رنج500 رو میتونید در نظر داشته باشید

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 97/12/12

  با سلام و خسته نباشید
  ببخشید میخواستم بدونم توی این کارنامه هایی که سهمیه 5درصدی دارن فرق بین رتبه و رتبه کشوری چیه؟برای قبولی روی کدوم رتبه حساب میکنن؟ممنون

 • تصویر فرد

  فرخنده فکور معنوی‏ - 98/2/10

  رتبه در سهمیه بیانگر رتبه شما در بین داوطلبانی هست که سهمیه 5 درصدی دارند. درصورتی که در فرم ثبتنام گزینه سهمیه 5 درصدی را ذکر کرده باشید، ملاک قبولی شما رتبه در سهمیه خواهد بود. 

 • تصویر فرد

  علی‏ - 97/10/25

  سلام برای قبولی دررشته شیمی کاربردی دانشگاه دولتی بایدازدروس عمومی وتخصصی چنددرصدبزنم.

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  میانگین 5 درصد

 • تصویر فرد

  الهه ‏ - 97/7/29

  سلام خسته نباشید من کارشناسی شیمی دارئیی میخونم ولی واسه ارشد نمیدونم چه رشته ای بخونم قبول شدن ارشد شیمی دارویی هم خیلی سخته!

 • تصویر فرد

  جلال‏ - 97/4/17

  سلام من رتبه ام تو گرایش شیمی تجزیه 648 است دانشگاه بوعلی همدان و رازی کرمانشاه و کردستان و لرستان انتخاب های اولم می باشه ایا روزانه کرمانشاه یا همدان قبول میشم با تشکر

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 97/3/13

  سلام من رتبه ام 534 شده میتونم الی خوارزمی روزانه قبول بشم؟؟؟

 • تصویر فرد

  مهدیس‏ - 97/3/13

  سلام.
  شیمی فیزیک با رتبه 1328 دانشگاه چمران اهواز روزانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  بله

 • تصویر فرد

  افشاری‏ - 97/3/11

  سلام خسته نباشید با رتبه ی ۳۹۷ تجزیه امکان قبولی شبانه دانشگاه تهران دارم ؟ اگر نیست چه دانشگاهی در تهران امکان قبولیم هست

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  دانشگاه تهران خیرخواجه نصیر و علم و صنعت امکانش هست

 • تصویر فرد

  احمد غلامی‏ - 97/3/10

  سلام، با رتبه 314 آلی احتمال قبولی فیتوشیمی بهشتی (شبانه یا روزانه) و خوارزمی روزانه رو دارم؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 97/3/10

  سلام ببخشید به نظر شما با رتبه ۲۵۶ الی کدام دانشگاه های تهرا ن میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  مهدیه‏ - 97/3/10

  با رتبه ۲۰۳ آلی روزانه ی کدوم دانشگاه های تهرانو میتونم قبول شم؟در رشته ی آلی

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 97/3/9

  سلام با رتبه ی ۲۵۶ الی روزانه کدوم دانشگاه های تهران رو میشه اورد؟!

 • تصویر فرد

  ح‏ - 97/3/9

  با سلام

  با رتبه های زیر بهترین دانشگاه های روزانه ای که میتونم قبول بشم کدومه؟ کدوم گرایش ها بازار کار بهتری دارن و تو مقطع دکترا میشه فاند گرفت؟ با تشکر
  کاربردی: ۱۸۱ نانوشیمی: ۲۵۰ معدنی:۳۸۵ شیمی فیزیک: ۴۴۰ تجزیه : ۴۹۸

 • تصویر فرد

  صادق‏ - 97/3/9

  با عرض سلام و خسته نباشيد. با رتبه ٤٠٠ آيا روزانه شيراز همه گرايش ها قبول ميشم؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 97/3/9

  با سلام .آیا با رتبه ی 1015 الی و 1300تجزیه و1200معدنی احتمال قبولی در چمران اهواز رو دارم روزانه ؟؟

 • تصویر فرد

  ماه‏ - 97/3/9

  سلام..خسته نباشد..رتبه 203 آلی کدوم دانشگاه های تهرانو میاره؟کدوم بهتره؟

 • تصویر فرد

  محمدحسین‏ - 97/2/9

  سلام ببخشی میخواستم بدونم یکی با سهمیه شاهد و با رتبه ۱۱۰۰ میتونه شیمی الی تیریز روزاته قبول بشه؟ ویا حتی میتونه شیمی دارویی قبول بشه؟

 • تصویر فرد

  حانیه‏ - 97/1/31

  سلام رتبه لازم برای ارشد دانشگاه نیشابور چنده؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 97/1/27

  سلام واسه قبولی دررشته ارشد شیمی دارویی علوم پابه و وزارت بهداشت جه رتبه ای موردقبول است

 • تصویر فرد

  فرح ‏ - 96/11/23

  سلام یه سوال یه جا نوشته بود برای شیمی داروی معدنی نبود بخونیم یا نه؟

 • تصویر فرد

  گلی فرحزاده‏ - 96/11/11

  لطفا منو‌کمک کنید من میخوام شیمی دارو قبول شم چیکار کنم

 • تصویر فرد

  ارمیتا‏ - 96/10/25

  سلام ببخشید برای شیمی معدنی شریف چه رتبه ای باید بیارم من 4ماه وقت دارم فقط به نظرتون میشه

 • تصویر فرد

  علی‏ - 96/8/27

  سلام
  وقتتون بخیر
  من دانشجوی مقطع ارشد عمران هستم.
  از طرفی به صورت اتفاقی به مباحث مربوط به علوم رنگ بسیار علاقه مند شدم و میخواهم در این زمینه تحصیل کنم.
  با توجه به اینکه من در کارشناسی دروس مربوط به شیمی را مطالعه نکردم شما چه راهکاری به من پیشنهاد میکنید؟
  به نظرتون از مقطع لیسانس مهندسی شیمی شروع کنم بهتر است یا مستقیما وارد دوره ارشد شوم؟
  من با گرایشهای مربوط به این زمینه زیاد آشنایی ندارم با توجه به این که میخواهم در زمینه رنگ و مواد اولیه آنها فعالیت کنم چه گرایشی باید انتخاب کنم؟
  ممنون از اینکه وقت گذاشتید.

 • تصویر فرد

  مرجان‏ - 96/8/1

  سلام.خسته نباشید. برای ارشد شیمی آلی یا فیتو یا کانالیست دانشگاه زاهدان چه رتبه‌ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  فاطمه فتاحیان‏ - 96/7/27

  سلام من اگر بخواهم رشته شیمی کنور بدهم واسه ارشد در حالی که کارشناسی رشته ی اگرو اکولوژی خوندم ایا شانسی برای قبول شدن دارم

 • تصویر فرد

  bahar جامعی‏ - 96/6/17

  سلام میشه بگین برای قبولی رشته پلی مر دردانشگاه تهران یا اصفهان یا شیراز چه رتبه ای مورد قبوله؟ممنون میشم

 • تصویر فرد

  مینا‏ - 96/6/11

  شیمی روزانه قبول شدممم یوهووووو

 • تصویر فرد

  معظمی گودرزی‏ - 96/6/5

  سلام. با رتبه ۴۳۶ معدنی و شیمی فیزیک روزانه دانشگاه تهران شانسم چقدره و شبانه هاش؟

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 96/6/2

  سلام خسته نباشین ذهنم خیلی درگیره لطفا کمکم کنین رتبه ۲۴۶۹شیمی معدنی شبانه میارم ؟هزینه شبانه ترمی چنده ؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 96/5/19

  سلام.با رتبه 3300 روزانه یا شبانه دانشگاه گیلان میشه قبول شد؟از نرم افزار نمیتونم،ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.

 • تصویر فرد

  علی اسدیان‏ - 96/5/17

  سلام وقتتون بخیر..میخواسم بدونم برای ارشد شیمی پیشرانه،حداکثر چه رتبه هاییو میگیرن..یا لااقل رتبه داوطلب باس توو چه رنج(محدوده)ای باشه تا بتونه ارشد پیشرانه قبول بشه؟!..سپاس از راهنماییتون.

 • تصویر فرد

  ...‏ - 96/5/1

  آقای افشار لطفا جواب سوالا رو بدین

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 96/4/27

  سلام میخواستم بدونم با رتبه 975 آلی باهنر شانس قبولی دارم.ممنون میشم جواب بدین
  ممنون میشم جوابمو بدین

 • تصویر فرد

  yjp‏ - 96/4/5

  من با 1000تجزیه مالک اشتر مصاحبه قبول شدم احتال داره شبانه بیارم؟یعنی شبانه مالک درمیام؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/4/8

  بله به احتمال زیاد.

 • تصویر فرد

  هومن‏ - 96/4/5

  سلام با رتبه 213 تجزیه،،،شبانه خوده دانشگاه تهران در میام????

 • تصویر فرد

  هومن‏ - 96/4/5

  سلام با رتبه ی 213 تجزیه شبانه دانشگاه تهران درمیایم?????

 • تصویر فرد

  زهرا اخلاقی‏ - 96/4/4

  سلام ببخشید من رشته کارشناسی ام شیمی کاربردی بود الان میخوام شیمی دارویی بخونم برای قبولی در دانشگاه سراسری در تهران باید چه رتبه ایی بیارم

 • تصویر فرد

  مینا‏ - 96/4/4

  سلام. خسته بماسید.پرسیده بودم با رتبه 2028 امکان قبولی چمران اهواز معدنی رو دارم یا نه که لطف فرمودید و جواب دادید بله امکانش هست.
  سوال دومم اینه که روزانه امکانش هست یا شبانه؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 96/4/4

  سلام .ممنون میشم جواب بدین.تجزیه مالک اشتر روزانه تاچه رتبه ای میشه قبول شد

 • تصویر فرد

  m‏ - 96/4/4

  سلام با رتبه 377 کاربردی امکان قبولی در روزانه امیرکبیر هست???

 • تصویر فرد

  .‏ - 96/4/4

  سلام با رتبه 377 کاربردی امکان قبولی در روزانه امیرکبیر هست?????

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 96/4/3

  با رتبه920دعوت به مصاحبه شدم برای روزانه مالک اشتر احتمال قبولی چقدره

 • تصویر فرد

  مهسا علیزاده‏ - 96/4/3

  سلام با رتبه ی 377 کاربردی امکان قبولی در امیر کبیر هست ایا??????

 • تصویر فرد

  مینا‏ - 96/4/3

  سلام.خسته نباشید. با رتبه 2028 امکان قبولی معدنی دانشگاه چمران اهواز رو دارم؟ ممنونم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/4/3

  سلام. بله دارید.

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 96/4/3

  سلام یا رتبه 213 تجزیه امکان قبولی در روزانه امیرکبیر هست????

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/4/3

  سلام. بله هست ولی خیلی خوشبینانه

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 96/4/2

  سلام اخرین رتبه شیمی تجزیه شبانه دانشگاه تهران چنده تقریبا،????? تورو خدا جوابمو بدید ممنون

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 96/4/2

  سلام خسته نباشین بارتبه 2339دانشگاه روزانه شیمی تجزیه کجا میشه قبول شد من نمیتونم برم نرم افزار انتخاب رشه .ممنون کمک کنید

 • تصویر فرد

  مینا‏ - 96/4/1

  سلام.
  ببخشید با رتبه ۱۷۰۰ میشه روزانه یا شبانه دانشگاه بندرعباس رشته تجزیه یا آلی قبول شد؟کدوش

 • تصویر فرد

  معدنی‏ - 96/4/1

  سلام. با رتبه 2800 شیمی احتمال قبولی در شبانه های تهران هست؟

 • تصویر فرد

  Setareh‏ - 96/4/1

  سلام.با رتبه ی 901درگرایش شیمی کاربردی دانشگاه زنجان.سمنان.گیلان.ارومیه .صنعتی اصفهان.تبریز. ..+شیمی وفناوری اسانس دانشگاه گنبد.کدومشون شانس قبولی دارم ممنون میشم جواب بدین.

 • تصویر فرد

  مهدیه‏ - 96/4/1

  بارتبه916تجزیه و1304الی و1533معدنی و 1382 شیمی فیزیک. دانشگاههای تهران روزانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  سهیل‏ - 96/3/31

  سلام.با رتبه ی ۱۱۸ آلی آیا امکان قبولی روزانه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یا دانشگاه تهران رو دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. تهران نه ولی خواجه نصیر شانس دارید.

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 96/3/30

  بارتبه ۱۱۰۰ شیمی معدنی ایا امکان قبولی در دانشگاه قزوین روزانه معدنی را دارم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله دارید.

 • تصویر فرد

  مائده‏ - 96/3/30

  سلام رشته اموزش شیمی روزانه شهید رجایی تا چه رتبه ای میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. حدود 100 تا 1500

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 96/3/27

  سلام رتبه روزانه شیمی فیزیک 4200و شبانه 4300 کدمشون میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. جواب سوالتون در کامنت قبلی داده شد.

 • تصویر فرد

  مهساا‏ - 96/3/26

  سلام ،شیمی تجزیه علم و صنعت رو انتخاب کنم بهتره یا صنعتی اصفهان????

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. صنعتی اصفهان.

 • تصویر فرد

  پریسا‏ - 96/3/26

  سلام با رتبه 165 تجزیه احتمال قبولی در دانشگاه اصفهان یا صنعتی اصفهانو دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله صد در صد.

 • تصویر فرد

  زینب ر‏ - 96/3/26

  سلام
  بارتبه 242آلی میتونم علم وصنعت قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. خوشبینانه شانس دارید.

 • تصویر فرد

  سهیل‏ - 96/3/24

  سلام.
  میخواستم بدونم با رتبه ۱۱۸ احتمال قبولی در رشته ی شیمی دارویی یا شیمی الی تهران رو دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  fb‏ - 96/3/24

  سلام میشه بگید برای ارشد اموزش شیمی باید چ رتبه و چه شرایطی داشته باشیم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  احمد‏ - 96/3/23

  سلام میخواستم اگه دوستان اطلاع دارن راهنماییم کنن روزهای تشکیل کلاس در مطقع ارشد شیمی در دانشگاه پیام نور شهر قزوین کیه؟ میشه هم زمان که مشغول به کار هستی توی این دانشگاه ارشد بخونی

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. احتمالا اخر هفته است.

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 96/3/23

  سلام ایا با رتبه 4000 شبانه میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  بله

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 96/3/23

  سلام میخواستم بدونم بارتبه ۱۶۲۶ شبانه الزهرا یا مالک اشتر میتونم قبول بشم؟شهرستان دانشگاه تکمیلی زنجان چی میتونم قبول بشم روزانه رشته شیمی آلی؟یا ب نظرتون از همون اول پیام نور بزنم؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  مهسااااااا‏ - 96/3/23

  سلام،،میشه لطفا بگید این سه دانشگاه ب ترتیب کدوما شیمی تجزیه قویتری دارن??
  خواجه نصیر،علم و صنعت،صنعتی اصفهان

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. تقریبا میشه گفت در یک سطح هستند ولی اکثرا اول علم و صنعت و بعد خواجه نصیر و بعد اصفهان رو می زنن

 • تصویر فرد

  محمدعلي‏ - 96/3/23

  سلام با رتبه٤٤٤٠ نانو و 2700شيمي كاربردي كجا ميشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 96/3/18

  سلام میخواستم بدونم با رتبه 975 آلی باهنر شانس قبولی دارم.ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  ر.ا‏ - 96/3/17

  سلام.وقت بخیر.با رتبه ۱۵۰۰ رشته شیمی می تونم دانشگاه تبریز. رشته تجزیه درام؟شهید. مدنی تبریز. چی؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. تبریز یک مقدا رسخته و لی شهید مدنی می تونید.

 • تصویر فرد

  امین فروزنده‏ - 96/3/16

  سلام من رتبه کلم شده 482 ولی رتبه شیمی کاربردیم شده 93 میخواستم بدونم ک امیرکبیر کاربردی اسمم میاد یا ن

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله به احتمال خیلی زیاد.

 • تصویر فرد

  تارا‏ - 96/3/16

  سلام. با رتبه 1400 امکان قبول شدن در رشته شیمی آلی دانشگاه چمران وجود داره؟ ممنون میشم جواب بدید.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله به صورت خوشبینانه.

 • تصویر فرد

  فرشته جوادی‏ - 96/3/16

  سلام
  میخواستم بدونم با رتبه390آلی و 460 تجزیه و استفاده از سهمیه شاگرد اولی میتونم یکی از دانشگاه های تهران تجزیه ،دارویی،پلیمر،آلی یا فیتوشیمی قبول شم؟ رشته نانوشیمی چه کاربردی داره؟ از لحاظ بازار کار چطوره؟ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله به احتمال زیاد می تونید. نانوشیمی بازار کارش بیشتر در شرکتهای دانش بنیانه.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 96/3/16

  با رتبه ۴۹۰۰۰شیمی معدنی کجا می تونم دوره روزانه قبول بشم ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  اگر منظورتون 4900 هست می تونید به شبانه دانشگاههای درجه سه و چهار امیدوار باشید.

 • تصویر فرد

  الهه‏ - 96/3/16

  سلام رتبه ی ۳۳۹ معدنی امکان قبولی در روزانه دانشگاه های تهران رو داره؟ ممنون میشم بگید کدوم دانشگاها؟ در صد قبولی تو دانشگاه تهران پایینه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله به جز تهران و شریف بقیه جاها رو شانس داره.

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 96/3/16

  سلام.با رتبهء ۱۸۰۰ تجزیه کجا میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. از نرم افزار انتخاب رشته استفاده بفرمایید.

 • تصویر فرد

  محمدعلی‏ - 96/3/15

  سلام خوبین؟ خسته نباشین. برای قبولی شیمی از دانشگاه محقق مثلا شیمی آلی حدودا چه رتبه ای لازم هست؟ تورو خدا جواب بدین ممنون.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. حدود 2000 شانس قبولی دارید.

 • تصویر فرد

  وحید‏ - 96/3/15

  سلام بارتبه400 شیمی فیزیک بهترین جایی که میشه قبول شد کجاست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. روزانه های تهران

 • تصویر فرد

  نسرین‏ - 96/3/15

  سلام ببخشید با رتبه 1034 در شیمی فیزیک احتمال قبولی در دانشگاه شیراز روزانه هست ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله هست.

 • تصویر فرد

  ایمان‏ - 96/3/15

  سلام با رتبه 400 شیمی تجزیه شیراز قبول میشم ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. شانس دارید.

 • تصویر فرد

  جواد ‏ - 96/2/26

  سلام . برای فیتوشیمی شهید بهشتی ، رتبه ارشد باید در چه بازه ای باشه تا بشه قبول شد ...
  با تشکر :)

 • تصویر فرد

  اا‏ - 96/2/15

  سلام با رتبه ۲۰۰۰ شانس قبولی ملی شیمی هست کرمان؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  سلام. سوالتون رو در اتاق فکر گروه شیمی مطرح بفرمایید.

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 96/2/14

  سلام خسته نباشین . من امسال کنکور دادم و تو این چند روز با توجه به سوالایی که جواب دادم و تخمین رتبه ای که کردم فک کنم رتبه ۲۵۰ الی ۳۰۰ آلی رو بیارم تو سهمیه آزاد ولی من سهمیه ایثارگری هم دارم که رتبه من با اون حساب میشه ولی نمیشه رتبش رو تخمین زد . به نظرتون شانسی واسه قبول شدن در روزانه آلی دانشگاه تهران دارم یا نه .
  ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/6/2

  سلام. بله دارید.

 • تصویر فرد

  امین ف‏ - 96/2/13

  با سلام رتبه اولی چه تاثیری بر روی رتبه دارد
  ایا رتبه را تقسم بر ۳ میکند؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. خیر. بلکه از نظر ظرفیتی چند نفر سهمیه جدا داره که چون تعدادشون کمه با رتبه های خیلی بالاتر دانشگاههای بسیار خوب قبول میشن. مثلا اگه ظرفیت یه جایی ده نفر باشه سه نفرشو شاگرد اول می گیرن.

 • تصویر فرد

  نوشین‏ - 96/2/10

  تو رشته ما با این تراز پایین ازاد شهرستان هم قبول نمیشیم .همونه که هر کی کنکور شیمی شرکت میکنه قبول میشه

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/2/12

  سختی آزمون شیمی زیاده و میانگین درصدها توش پایینه به همین دلیل تراز افت می کنه ولی دلیلی بر این نمیشه که هر کی شرکت کرد قبول شه!

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 96/2/4

  برای قبولی رشته نانو تهران باید رتبمون تا حدودچند باشه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/4

  لطفا سوالتونو تو اتاق فکر گروه مطرح کنید. با تشکر

 • تصویر فرد

  دنیا‏ - 96/1/28

  سلام ،برای شیمی آلی دانشگاه مازندران بابلسر چه رتبه و درصدایی لازمه؟روزانه و شبانه؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/2

  از این سامانه واسه تخمین رتبه تون کمک بگیرید:
  https://telegram.me/ArshadTakhminBot

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 96/1/25

  سلام
  من 12روز دیگه ارشد دارم تقریبا اماده هستم
  اما میخوام بدونم برای قبولی تهران رشته نانو حدوددرصد هام باید چطور باشه؟
  شیمی فیزیکم خوبه تجزیه دستگاهی رو تقریبا تسلط 80 درصد دارم معدنی والی زیر50 درصد هستم زبان هم متوسط رو به پایین
  خودم رو شیمی فیزیک خیلی حساب باز کردم ون تقریبا همه مباحث بجز کوانتوم رو خوندم و تست هاروخوب جواب میدم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/1/28

  سلام. میانگینت باید 35 درصد باشه.

 • تصویر فرد

  نگار‏ - 96/1/25

  سلام میخواستم بدونم برای قبولی در رشته شیمی آلی فردوسی مشهد روزانه و شبانه چه رتبه ای لازم هست؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/1/28

  سلام. زیر 400 برای روزانه و زیر 600 برای شبانه

 • تصویر فرد

  Guzal‏ - 96/1/17

  سلام.برای قبول شدن دررشته ی شیمی معدن دانشگاه گیلان_رشت چه رتبه ای لازم هستش

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/1/17

  سلام. حدود 1500

 • تصویر فرد

  فاطمه رشیدی‏ - 96/1/16

  سلام برای قبول شدن ارشد آلی دانشگاه رازی کرمانشاه رتبه و درصد ها باید چجوری باشه؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/1/16

  سلام. رتبه زیر 700 تا 800 با میانگین درصدی حدود 20 تا 25

 • تصویر فرد

  حمید کوه پی‏ - 96/1/12

  سلام خسته نباشید برای قبولی گرايش آلی در تهران حداکثر چه رتبه ای لازمه

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/1/15

  سلام. برای روزانه تا زیر 250 و برای شبانه تا حدود 400

 • تصویر فرد

  شیمی‏ - 95/12/27

  سلامم.بنده با داشتن یک لیسانس.و در سن 25 سالگی شروع به خواندن در شیمی کاربردی دانشگاه دولتی کردم.آیا در این سن و
  سال اگر ارشد در یک دانشگاه سطح بالا امید
  به کار هست در چه گرایشی اگر امید هست؟
  اگر نمرات بالایی داشته باشم در مقطع ارشد و دکترا میتوانم اپلای کنم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/1/16

  سلام. بله شانس بالایی برای اپلای دارید و برای بازار کار بهتره برید سراغ گرایش تجزیه و یا خود کاربردی

 • تصویر فرد

  ایمان‏ - 95/12/24

  سلام.خسته نباشید.میخام بپرسم که رشته پلیمر تو ایران بازار کار داره؟ینی اگه یه دانشگاه سطح بالا فارغ التحصیل بشی میشه امید به کار تو ایران داشت؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. بله داره.

 • تصویر فرد

  مجید‏ - 95/12/13

  سلام. برا قبولی شیمی فیزیک و معدنی دانشگاه اصفهان چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. برای معدنی حدود 1000 و برای شیمی فیزیک حدود 1500 تا 1700

 • تصویر فرد

  نسرین‏ - 95/12/13

  سلام خسته نباشید .
  ببخشید میخواستم ببینم واسه قبولی ارشد رشته شیمی فیزیک در دانشگاه شیراز یا دانشگاه صنعتی شیراز حداقل و حداکثر رتبه باید چند باشه ؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. حداقل رتبه زیر 800 و حداکثر رتبه از 1500 تا 2000

 • تصویر فرد

  Giti‏ - 95/12/2

  سلام، آقاي افشار من تازه شروع به خوندن براي ارشد ٩٦ كردم، در حال حاضر ترم اخر شيمي كاربردي هستم، آيا زمان خيلي كمه و بذارم براي ٩٧؟ ميخوام شهر تهران قبول شم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. امکان قبولیتون در گرایشهای معدنی و شیمی فیزیک برای تهران وجود داره اما برای بقیه گرایشها نه.

 • تصویر فرد

  عباس ‏ - 95/11/23

  سلام خسته نباشید، برای قبولی در دانشگاه های دولتی مثل گیلان ،و یا سایر برای ارشد،چه رتبه ایی حداقل باید داشته باشی؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. بستگی به رگایش داره. برای گرایش خوب مثل تجزیه زیر 600 و برای گرایشهای کم طرفدار مثل شیمی فیزیک تا زیر 2000

 • تصویر فرد

  مرتضی gh‏ - 95/11/9

  اقای افشار همونطور که گفته بودید بنده در حال ثبت نام درپنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام تو مجموعه شیمی هستم اما به انتخاب منابع رسیدم نمیدونم کدوما رو انتخاب کنم رشته کارشناسیم مهندسی شیمی هست و تا منابع رو انتخاب نکنم اجازه رفتن به مرحله بعد رو بهم نمیده سیستم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام.
  می تونی از لینک زیر متوجه منابع بشی:
  https://3gaam.com/field/content/1332/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D9%81

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 95/11/5

  سلام.درس شیمی الی در کنکور شامل چه دروسی میشه؟؟تو سایت شما برای کتاب ها فقط شیمی الی1.2.3بود
  اما من تو یکی از سایت ها خوندم علاوه بر الی1.2.3.باید جداسازی و شناسایی ترکیبات الی و کاربرد طیف سنجی روو هم بخونیم.ممنون میشم توضیح بدین چطوریه.البته این یکی دوروز که سرم خلوت شد عضو میشم که یک تماس رایگان رو داشته باشیم و راهنماییم کنین.

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. شیمی آلی شامل این درسهاست: شیمی الی 1 و 2 و 3، طیف سنجی آلی، شناسایی و جداسازی ترکیبات آلی و شیمی فیزیک آلی. کتابهایی که معرفی شدند همه این مباحث رو پوشش میدن. سوالات کنکور بیشتر برای آلی 1 و 2و 3 است در ضمن.

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 95/10/29

  اقای افشار لطفا جواب منو بدید. میخوام شروع کنم واس خوندن مجموعه شیمی. اما الان درحال خوندن مهندسی شیمی هستم. سوال پرسیدم جواب ندادین چرا. چکار کنم؟ نمیدونم از کجا شروع کنم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/10/30

  سلام.
  تو پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام تو مجموعه شیمی عضو شو، یک تماس رایگان تخصصی با من ست کن تا باهات تماس بگیرم و بگم که چطوری باید هر دو رشته رو اداره کنی، هم برای دروس ترمت و هم برای دروس ارشد. البته کار واقعا سختی نخواهی داشت واسه قبولی و به راحتی م یتونی قبول بشی

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 95/10/28

  سلام. من ترم 3مهندسی شیمی هستم. میعنی ترم ۳ تمام شد. دانشگاه ازاد.
  میخوام واس ارشد از مجموعه شیمی بخونم.
  من دولتی شیمی دراومدم اما متاسفانه ب دلیل بیماریم یک سال نشد برم دانشگاه در شهر خودمون موندم. تا تابستان امسال هم وضعیتم خوب میشه. میخوام شروع کنم واس ارشد مجموعه شیمی. حتی اگه شده میخوام بعد از سربازی برم ارشد ک وقت کافی داشته باشم واس خوندن اما الان میخوام بصورت موازی همراه با دروس مهندسی شیمی دروس شیمی رو هم بخونم. چکار کنم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. می تونی تو سایت عضو بشی و با برنامه ها ومشاوره هایی که می دم، همزمان دروس شیمی رو هم مطالعه کنی.

 • تصویر فرد

  sepide‏ - 95/10/25

  سلام
  برای قبولی در رشته فیتوشیمی دانشگاه تهران،شهید بهشتی،دانشگاه کاشان و دانشگاه گلستان تقریبا چه رتبه ای لازمه؟روزانه

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. برای تهران زیر 40، برای بهشتی زیر 60، برای کاشان و گلستان تا زیر 300.

 • تصویر فرد

  الهه بدری‏ - 95/9/17

  سلام. من میخوام برای ارشد فیتو شیمی شرکت کنم. این امکان وجود داره بعدش برای دکتری رشته فارماکوگنوزی(داروسازی طبیعی) شرکت کنم؟
  و اینکه برای قبولی در دانشگاه های دولتی تو تهران یا اطرافش حداقل چه رتبه ای باید کسب کنم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/10/26

  سلام. بله امکانش هست. رتبه ای در حدود زیر 80 نیاز دارید.

 • تصویر فرد

  شیدا‏ - 95/9/7

  سلام. میشه بین رشته های ارشد شیمی آلی /فیتوشیمی/شیمی نانو مقایسه کنید و اینکه بازار کار کدوم بهتر؟ ممنون

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/10/26

  سلام. از نظر بازار کار تفاوت خیلی زیاید بین فیتو آلی نیست ولی نانو با توجه به تسهیلات دولتی اوضاع خوبی پیدا کرده.

 • تصویر فرد

  امید‏ - 95/9/1

  با سلام
  برای قبولی در مقطع کارشناسی رشته شیمی دارویی سراسری (هر شهری), در دوره های روزانه و شبانه, اخرین رتبه قبولی سراسری باید چند باشه؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/10/26

  سلام. تا زیر 400 شانس دارید.

 • تصویر فرد

  شيمي‏ - 95/8/6

  سلام
  من ارشد فيتوشيمي ميخونم ترم ٣ هستم
  براي ادامه تحصيل در دكتري رشته فيتوشيمي بهتر هست يا گروه پزشكي؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/8/11

  فیتو بهتره.

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 95/7/25

  سلام برای شیمی تجزیه اصفهان چه رتبه ای لازمه

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/7/27

  سلام. زیر 400 شانس دارید.

 • تصویر فرد

  مهمان‏ - 95/7/16

  سلام برای قبولی ارشد شیمی دارویی شهید بهشتی حداقل چه رتبه ای لازم است؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/7/18

  سلام. زیر 50

 • تصویر فرد

  peyman‏ - 95/7/9

  سلام.برای شیمی داروی شهید بهشتی چه رتبه ای لازمه

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/7/11

  سلام. حداقل زیر 40 تا 50

 • تصویر فرد

  elnaz porbagheriyan‏ - 95/6/25

  سلام.خسته نباشید. من ترم آخر شیمی کاربردی هستم هم علاقه دارم دوباره کنکور بدم و پزشکی بخونم هم علاقه به ارشد و ادامه راه گذشته دارم بنظر شما کدوم بهتر و معقول تره؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/27

  سلام. اگه تا آخر عمر می خوای حسرت پزشکی رو بخوری بهتره دوباره کنکور بدی.

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 95/6/24

  واسه پلیمر مشهد شبانه حداکثر چه رتبه ای میخواد ؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/24

  سلام. حداکثر تا رتبه 300 تا 350 آلی شانس دارید.

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 95/6/16

  اقای افشاراگه بخوام ۱سال بخونم برای چمران اهواز تجزیه بخونم باید چنددرصدبزنم ؟میشه شیمی فیزیکوکلاحذف کنم؟!چجوری بایدباشه

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/17

  کلا برا ی چمران میانیگن 20 درصد کفایت می کنه. می تونید شیمی فیزیک رو حذف کنید.

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 95/6/14

  چجوری بایدتغییرگرایش بدم ؟میشه مهردارویی خوندوابان تجزیه زد؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/14

  سلام. کلا پروسه تغییر گرایش و رشته سه تا 4 ماه طول میکشه. یعنی شاید مجبور شید حداقل یک ترم دارویی رو بخونید.

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 95/6/12

  اقای افشارمیشه برم شیمی دارویی بخونم غیرانتفاعی کرمانشاه بعدتغییرگرایش بدم به تجزیه؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/13

  سلام. اگه همون غیر انتفاعی و یا اطراف داشته باشند به احتمال زیاد می تونی.

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 95/6/11

  اقاي افشارسلام ميشه دارويي خوندبعدش تغييرگرایش داد؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/13

  سلام. بله میشه.

 • تصویر فرد

  sara‏ - 95/6/11

  سلام برای ادامه تحصیل دادن در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی کدوم گرایش شیمی بازار کار خوبی داره ممنون میشم اگه جواب بدید

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/13

  سلام. تجزیه

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 95/6/10

  سلام من درامدم غیرانتفاعی شیمی دارویی کرمانشاه
  حالامن راجع این رشته اطلاعی ندارم اصلابازارکارداره برای یک خانم توی شهرکوچک؟!درمقطع دکتراکه داروسازی بخونه مجوز داروخونه داره اصلا؟یا اینکه یک سال بشینم بخونم چه رشته ای خوبه؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/10

  سلام. نه بازار کار خوبی نداره توی شهرهای کوچیک و رشته جدیدیه و نمی تونید برید دکترای داروسازی بگیرید به اون معنا که بهتون مجوز داروخانه بدن.

 • تصویر فرد

  شاهرخ‏ - 95/5/22

  سلام..من کنکور ۹۵شرکت کردم رتبه ۸۰۰شدم راستش راضی نبودم میخوام امسال هم شروع کنم فقط۴واحد معرفی استاد دارم شهریور تموم و چون یک سال معافیت تحصیلی میخوام با تجربه ی که امسال دارم رتبه ی زیر ۱۵بیارم هدفم دانشگاه تهران رشته پلیمر...راستش نمیدونم چکار کنم به نظرتو چه منابعی استفاده کنم.ممنون میشم جواب سوالمو بدین

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/5/24

  سلام. منابع رو قبلا معرفی کردم. به این لینک برید:
  https://shop.3gaam.com/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

 • تصویر فرد

  الی‏ - 95/4/28

  سلام با رتبه ۵۲۲زیر گروه نانو امکان قبولی نانوشیمی دانشگاه الزهرا روزانع رو دارم ؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/29

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر گروه شیمی مطرح کنید. ممنون.

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 95/4/20

  سلام با۵۰۰۰احتمال قبولی دردانشگاه های شبانه رشته های الی یاتجزیه رودارم لطفاجواب بدید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/24

  سلام. نه شانسی ندارید.

 • تصویر فرد

  هديه‏ - 95/4/5

  سلام با رتبه ى ٢٢٠٠ احتمال قبولي شيمى تجزيه دانشگاه روزانه ى قم را دارم؟؟؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/5

  سلام. نه متاسفانه. البته اگر سوالتون رو در اتاق فکر مطرح کنید بقیه دوستان و اساتید و مشاوران نیز نظر خودشونو درباره این سوال شما می گن.

 • تصویر فرد

  میترا‏ - 95/4/4

  بارتبه 1000تجزیه شانس قبولی در دوره روزانه دانشگاه بوعلی سینا وجود داره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/5

  سلام. لطفا درباهر احتمال قبولی سوالتون رو تو اتاق فکر مطرح بفرمایید.

 • تصویر فرد

  FATEMEH‏ - 95/4/2

  سلام من رتبه ام 1700 شده در کنکور ارشد 95 . می خواستم ببینم با این رتبه شیمی آلی دانشگاه شهید چمران اهواز قبول میشم یا نه ؟ لطفا جواب بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. شانستون به نسبت ضعیفه

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 95/3/31

  سلام با رتبه 610 میشه شبانه نانو شیمی دانشگاه الزهرا قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. شانسشو دارید.

 • تصویر فرد

  زهره‏ - 95/3/28

  سلام خسته نباشید.
  رد گروه شیمی با رتبه 183 آلی امکان قبولیم در آلی شهیدبهشتی هست؟
  شما اطلاعی از آخرین رتبه پذیرشش در سال قبل رو ندارید؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/30

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - 95/3/27

  سلام بارتبه ی شیمی الی۵۱۹۳درکنکورارشدشیمی الی ۹۵ جایی درمیایم روزانه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/28

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

جستجو و انتخاب مدرس و مشاور در رشته شیمی