برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد. با استفاده از اطلاعات این مطلب می توانید نسبت به تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان انگلیسی تجربیات خوبی به دست آورید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. همچنین مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه زبان اهمیت میانگین درصدها را پر رنگ می کند.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است. 

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی - کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - گرایش آموزش زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - گرایش زبان و ادبیات انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - گرایش مترجمی زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه آزاد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
46 54 5831 68.89 14.44
152 168 4856 47.22 12.22
178 195 4733 70.56 0
195 213 4667 68.89 0
201 220 4646 68.33 0
224 245 4566 68.89 0
238 260 4540 65.56 0
255 279 4485 68.33 0
258 282 4474 63.89 0
284 311 4425 56.11 5
379 418 4211 65 0
396 438 4175 32.22 11.67
469 520 4056 32.78 8.89
514 574 3997 51.67 0
608 673 3892 18.89 13.33
671 744 3818 38.33 5.56
685 761 3805 33.89 12.22
750 828 3749 45.56 2.22
793 884 3704 57.22 0
822 914 3678 52.78 0
822 914 3678 43.33 0
916 1021 3593 24.44 8.89
1056 1170 3498 41.67 0
1336 1479 3324 45.56 -0.55
1717 1902 3127 35 0
1983 2199 3023 27.22 2.22
2059 2292 2990 25.56 0
2247 2494 2931 18.33 5.56
2287 2539 2916 19.44 3.33
2501 2774 2844 28.89 0
2654 2945 2799 21.11 1.67
3074 3407 2685 16.11 1.11
4273 4761 2430 21.67 0
7314 8161 1955 4.44 1.11

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش آموزش زبان انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
19 246 4562 48.89 10.56
32 395 4237 57.78 0
111 1223 3464 37.78 0
157 1779 3183 7.22 14.44
174 1955 3108 36.11 0
190 2102 3056 30 1.11
206 2245 3005 29.44 0
273 3044 2772 21.11 2.22
329 3705 2621 21.67 0
366 4043 2558 25.56 -0.55
386 4235 2521 12.78 1.67
446 4891 2408 5 3.33
579 6277 2205 7.22 0
620 6844 2130 8.89 0
631 7043 2104 15.56 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش آموزش زبان انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
54 4691 2441 15.56 1.67
76 6035 2239 17.22 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه آزاد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
11 11 6569 68.33 22.78
30 30 5872 41.67 28.33
34 34 5841 63.89 16.11
38 39 5721 65.56 13.89
40 41 5685 70.56 11.11
80 85 5232 44.44 21.11
134 144 4694 68.89 0
148 165 4593 68.89 0
155 172 4562 68.89 0
167 186 4512 68.33 0
254 279 4236 65 0
284 312 4161 52.78 5.56
354 393 4017 51.67 0
365 406 3998 56.11 0
384 426 3972 43.33 3.33
467 516 3845 40 5
528 582 3778 47.22 0
575 632 3727 57.22 0
659 724 3643 40.56 3.33
737 810 3568 45.56 0
855 945 3465 35 3.89
883 977 3439 37.22 0
895 989 3436 12.22 16.11
1010 1115 3357 45.56 0
1109 1228 3291 38.33 0
1239 1370 3210 38.33 0
1310 1447 3173 30 0
1444 1598 3101 41.67 0
3322 3681 2522 17.22 3.33
5834 6494 2115 7.22 0
7849 8509 1857 4.44 0
8464 9124 1769 9.44 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
20 270 4260 57.78 0
30 354 4079 37.78 7.22
59 735 3633 48.89 0
138 1588 3106 36.11 -0.55
168 1812 3017 29.44 0
178 1937 2968 30 0
260 3129 2629 21.67 0
285 3369 2583 25.56 0
289 3380 2581 21.11 0
418 4538 2377 12.78 0
521 5751 2208 7.22 0
575 6353 2133 8.89 0
5853 6513 2112 5 0
5870 6530 2110 15.56 0
7613 8273 1890 7.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
61 5072 2297 15.56 0
62 5103 2292 17.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه آزاد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
6 6 7826 68.89 40.56
10 10 7580 25.56 63.89
16 16 7392 57.22 48.89
23 24 7036 51.67 40
29 32 6606 30 47.22
31 34 6553 35 46.11
45 48 5930 68.33 16.11
47 50 5896 68.89 14.44
65 70 5484 65 13.89
115 124 5060 70.56 0
134 144 4963 68.33 0
162 174 4854 68.89 0
164 177 4843 65.56 0
179 194 4770 63.89 0
193 208 4734 45.56 13.89
273 301 4530 53.33 14.44
395 435 4261 28.89 18.33
487 534 4135 56.11 -2.21
593 650 3978 47.22 0
647 713 3923 52.78 0
698 767 3879 43.33 0
714 784 3861 45.56 4.44
861 942 3733 40.56 2.78
912 1001 3691 41.67 0
939 1030 3664 44.44 0
1027 1122 3598 40 0
1174 1282 3497 38.33 0
1242 1360 3454 38.33 0
1527 1687 3289 35 0
1551 1715 3278 41.67 0
1600 1768 3249 32.78 0
3196 3548 2708 19.44 0
3384 3752 2661 16.11 0
3794 4162 2576 17.22 0
4081 4449 2518 18.33 0
5803 6171 2248 16.11 0
6204 6572 2185 7.22 0.56
6567 6935 2137 8.33 0
8724 9092 1825 2.78 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
2 25 6995 57.78 35.56
61 775 3871 37.78 3.33
66 808 3841 48.89 0
149 1728 3275 36.11 0
187 2101 3117 29.44 -0.55
190 2150 3095 30 0
311 3501 2721 21.67 0
320 3620 2692 25.56 0
3338 3706 2671 21.11 0
4277 4645 2482 8.89 4.44
4584 4952 2431 12.78 0
5866 6234 2238 7.22 0
6272 6640 2176 15.56 0
6600 6968 2133 5 0
8076 8444 1920 7.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
4292 4660 2480 15.56 1.67
4965 5333 2365 17.22 0

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - گرایش آموزش زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400- گرایش زبان و ادبیات انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400- گرایش مترجمی زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /اموزش زبان انگلیسی / (ضریب 3)
8 9 8201 66.67 38.33
16 17 7774 49.44 43.33
18 20 7648 50 39.44
22 24 7383 62.22 30.56
226 252 5047 72.78 0
231 257 5012 72.78 0
231 257 5012 30.56 23.33
237 263 5001 72.22 0
336 371 4676 66.11 0
351 387 4651 67.22 0
416 462 4488 59.44 0
418 464 4482 30.56 14.44
427 473 4465 58.89 0
458 506 4407 57.78 0
545 598 4250 55 1.11
564 618 4220 56.67 0
567 622 4214 57.78 0
765 844 3924 35 8.89
983 1087 3721 45.56 1.11
1196 1325 3541 42.78 0
1312 1450 3461 41.67 0
1500 1660 3348 39.44 0
1944 2155 3120 36.67 0
1966 2179 3108 27.22 0
1966 2179 3108 29.44 0
2304 2555 2972 35 0
2719 3016 2809 20 2.22
3836 4274 2470 17.22 0
3946 4398 2441 15 -2.21
4187 4670 2378 20.56 0
4383 4896 2331 8.89 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /اموزش زبان انگلیسی / (ضریب 3)
48 561 4292 61.11 0
82 910 3861 52.22 0
136 1570 3397 17.78 10.56
183 2155 3120 39.44 0
337 3932 2551 5 3.89
485 5377 2232 7.78 3.33
5415 6010 2101 5.56 0
6352 6947 1920 7.22 -7.77
7710 8305 1647 2.78 -1.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /اموزش زبان انگلیسی / (ضریب 3)
5744 6339 2036 4.44 5.56

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /زبان وادبیات انگلیسی / (ضریب 3)
4 4 7549 67.22 33.33
11 11 6611 72.22 19.44
16 16 6351 66.11 20
23 23 6052 57.78 19.44
28 28 5704 45.56 23.89
43 43 5314 59.44 10.56
74 79 4871 72.78 0
77 82 4836 72.78 0
82 87 4776 27.22 18.89
116 124 4556 66.67 0
138 150 4454 62.22 0
166 184 4323 58.89 0
186 207 4218 37.22 10.56
195 217 4189 33.33 15.56
211 235 4135 56.67 0.56
232 258 4075 57.78 0
255 284 4016 55 0
288 322 3942 50 0
386 429 3764 39.44 5.56
416 461 3716 49.44 0
430 475 3693 42.78 2.78
768 851 3361 41.67 0
775 858 3351 43.89 0
958 1058 3212 33.33 0
1176 1299 3096 30.56 0
1358 1500 3008 25.56 0
1571 1737 2920 35.56 0
1849 2046 2819 30.56 0
2057 2277 2745 18.89 0
2689 2984 2559 20 0
2720 3019 2552 16.11 0
3231 3598 2428 17.22 0
3502 3892 2366 18.89 0
6201 6782 1874 15 0
7196 7777 1703 8.89 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /زبان وادبیات انگلیسی / (ضریب 3)
16 191 4297 61.11 1.67
35 377 3836 52.22 1.11
117 1459 3025 39.44 0
329 3742 2395 17.78 0
377 4285 2291 5.56 2.22
425 4866 2186 5 0
455 5123 2143 7.22 0
5984 6565 1911 7.78 0
7085 7666 1725 2.78 0.56

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /زبان وادبیات انگلیسی / (ضریب 3)
8004 8585 1505 4.44 -0.55

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /مترجمی زبان انگلیسی / (ضریب 3)
4 4 9043 72.78 58.33
7 7 8932 72.78 57.22
13 14 7374 57.78 46.11
15 16 7170 33.33 56.67
32 34 6200 41.67 40
37 41 6029 58.89 22.78
44 50 5732 25.56 38.89
50 56 5637 55 21.67
98 110 5010 72.22 0
127 143 4725 66.67 0
135 152 4683 66.11 0
142 162 4660 67.22 0
148 170 4612 62.22 0
177 201 4495 59.44 0
203 230 4414 57.78 0
273 306 4226 56.67 0
335 375 4068 50 0
365 411 4016 45.56 12.78
482 538 3841 49.44 0
576 639 3740 45.56 1.67
777 865 3546 42.78 0
957 1065 3417 43.89 -1.1
1042 1159 3353 39.44 0
1056 1176 3343 37.22 0
1463 1632 3124 36.67 0
1473 1642 3120 35 0
1775 1969 3003 15 7.22
2438 2709 2757 23.89 0
2961 3293 2610 20 0
2982 3316 2604 26.11 0
3523 3928 2466 11.11 0
3789 4220 2403 17.22 -1.66
7068 7499 1820 2.78 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /مترجمی زبان انگلیسی / (ضریب 3)
28 269 4299 61.11 0
51 508 3867 52.22 0
146 1630 3125 39.44 0
370 4138 2418 17.78 -0.55
4668 5099 2237 7.22 1.11
4876 5307 2199 5 0
5421 5852 2102 5.56 0
6428 6859 1931 7.78 0
7803 8234 1681 2.78 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /مترجمی زبان انگلیسی / (ضریب 3)
8362 8793 1508 4.44 -0.55

 

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - گرایش آموزش زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99- گرایش زبان و ادبیات انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99- گرایش مترجمی زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - گرایش آموزش زبان انگلیسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش آموزش زبان انگلیسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
20 21 7657 50.56 60
22 23 7608 51.67 58.89
31 33 7301 64.44 45.56
54 58 6763 70 37.78
63 67 6642 34.44 53.89
227 252 5169 17.22 40.56
233 259 5140 22.78 45.56
254 281 5081 16.11 48.33
278 310 5001 5.56 48.33
314 346 4865 59.44 13.33
340 375 4780 72.22 0
355 390 4739 18.89 36.67
360 395 4723 31.11 23.89
427 470 4530 25 25.56
454 498 4443 15.56 28.89
552 610 4218 24.44 26.67
683 750 4015 35.56 17.78
705 774 3983 -1.66 36.11
814 889 3853 40 9.44
821 897 3846 5.56 25.56
849 927 3809 22.78 15
890 971 3769 6.67 29.44
909 991 3752 50 0
1102 1204 3564 46.11 0
1112 1214 3558 44.44 0
1159 1265 3518 37.78 5
1174 1280 3503 7.78 24.44
1423 1561 3305 5 25
1675 1838 3132 29.44 0
1710 1877 3109 30.56 6.67
2652 2917 2673 30 0
3251 3574 2492 28.33 0
3353 3690 2462 15.56 4.44
4353 4796 2206 14.44 1.67
4660 5135 2134 9.44 3.89
5694 6270 1934 8.33 0.56
6323 6964 1812 8.33 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
121 1585 3288 36.67 0
150 1962 3066 13.89 8.33
158 2028 3036 9.44 20
168 2190 2950 32.78 -1.1
178 2393 2863 22.78 4.44
270 3464 2519 17.78 0
306 3917 2406 10.56 0
369 4784 2209 11.11 0
411 5504 2064 2.22 4.44
520 7034 1800 0 1.11

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
48 3247 2575 21.67 1.67
7768 8430 1487 5 -2.21

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش زبان و ادبیات انگلیسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
25 26 5134 46.11 21.11
33 34 4924 72.22 3.33
38 40 4840 50 15
43 46 4759 40 18.33
85 90 4288 64.44 0
96 102 4239 70 0
136 143 4081 29.44 12.78
164 171 3920 59.44 0
203 216 3764 51.67 0
212 225 3743 50.56 0
326 346 3488 44.44 0
484 521 3300 47.78 0
617 662 3186 40 0
669 719 3148 31.11 0
673 724 3144 34.44 0
681 732 3140 37.78 0
769 828 3076 43.89 0
799 861 3056 34.44 0
1116 1208 2858 25 0
1496 1630 2698 22.78 0
1665 1813 2635 30.56 0
2023 2216 2517 20.56 0
2066 2265 2503 22.22 2.22
2246 2458 2459 22.78 0
2279 2501 2447 28.33 0
3056 3359 2266 20 0
3148 3466 2246 16.11 0
3226 3549 2232 8.33 5.56
3851 4227 2124 17.78 0
7172 7866 1597 3.89 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
2 42 4787 36.67 20
62 1036 2942 32.78 0
156 2137 2543 22.78 0
165 2236 2512 13.89 0
171 2312 2491 17.78 0
206 2764 2389 10.56 0
287 3804 2191 11.11 0
477 6691 1777 2.22 0
495 6931 1744 9.44 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
36 2556 2435 21.67 0
7301 8003 1566 5 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - گرایش مترجمی زبان انگلیسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مترجمی زبان انگلیسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
28 32 6128 30 44.83
78 88 5058 72.22 0
112 123 4711 44.44 13.22
128 139 4638 64.44 0
133 144 4618 70 0
135 147 4586 15.56 31.61
221 240 4243 59.44 0
273 299 4044 51.67 0
284 311 4017 50.56 0
314 342 3944 50 0
394 429 3790 23.89 12.64
429 467 3741 46.11 0
457 497 3712 34.44 6.32
536 582 3616 40 2.87
551 598 3601 37.78 3.45
591 641 3559 47.78 0
604 656 3549 40 0
850 925 3331 34.44 0
871 947 3317 31.11 0
875 951 3315 43.89 0
972 1059 3246 29.44 0
1102 1202 3168 33.33 1.15
1384 1511 3002 30 2.87
2017 2207 2733 28.33 0
2178 2384 2678 17.78 0
2279 2497 2643 17.22 0
2315 2536 2632 16.11 4.02
2883 3171 2470 18.89 0
3090 3404 2411 14.44 3.45
3123 3439 2405 22.22 -1.14
4869 5335 2057 8.33 1.72
4879 5345 2054 16.11 0
4951 5417 2042 12.22 0.57
5428 5894 1971 7.78 0
5642 6108 1940 8.89 0
5790 6256 1914 6.67 0
6923 7389 1731 -3.88 7.91
7653 8119 1596 3.89 -0.56

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
15 263 4153 10.56 22.99
31 528 3674 22.78 13.56
46 799 3429 36.67 0
75 1135 3205 32.78 1.15
94 1399 3057 17.78 6.32
199 2688 2588 13.89 0
212 2798 2563 9.44 10.34
321 4259 2251 11.11 0
6584 7050 1789 2.22 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
40 2665 2594 21.67 0.57
7669 8135 1593 5 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی98- گرایش آموزش زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی98- گرایش ادبیات انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی98- گرایش مترجمی زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

 

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
22 24 7540 53.33 50.28
28 31 7304 30 63.84
63 68 6419 42.22 40.11
84 91 6124 27.78 45.76
86 93 6097 32.22 41.24
104 114 5944 66.11 18.08
150 165 5584 55.56 19.21
154 169 5555 66.11 12.43
222 244 5206 36.67 27.12
500 543 4418 10.56 30.51
560 607 4306 17.78 24.29
581 630 4272 55 0
585 636 4261 25 20.34
663 722 4144 19.44 20.34
688 748 4109 56.11 -0.55
691 751 4106 33.89 12.43
745 809 4041 20 20.9
783 850 3994 34.44 9.6
921 999 3857 30 13.56
1158 1258 3646 13.89 24.29
1862 2034 3216 33.89 4.52
2424 2650 2981 32.22 0
3759 4097 2596 13.89 5.08
4539 4928 2422 26.11 0
5358 5830 2255 6.11 5.65
6119 6655 2131 16.11 0
7535 8184 1908 -4.43 7.91

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
10 140 5785 23.33 45.76
36 453 4601 13.33 32.2
82 1238 3659 40.56 0
141 2014 3228 33.33 -1.12
159 2328 3093 33.89 2.26
183 2603 2997 8.89 11.3
339 5353 2342 10 6.78
353 5521 2313 18.33 -1.68
366 5720 2276 8.33 5.65
418 6592 2140 16.67 -0.55
463 7368 2028 11.11 0
479 7724 1978 13.89 -2.81
511 8205 1906 8.89 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
17 1277 3633 46.67 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
51 58 5464 55 7.78
97 108 4906 66.11 0
99 110 4897 66.11 0
117 128 4802 30 11.11
202 220 4442 55.56 0
252 278 4309 53.33 0
263 291 4267 56.11 -0.55
318 355 4144 25.56 8.89
321 358 4135 -4.43 20
355 396 4075 32.78 5.56
493 541 3840 42.22 0
665 729 3610 44.44 0
771 844 3507 35.56 0
772 846 3505 43.33 0
801 876 3485 36.67 0
807 883 3478 32.22 1.11
859 940 3441 34.44 0
898 981 3416 32.22 0
979 1071 3363 33.89 0
1465 1608 3101 30 0
1545 1694 3066 32.22 0
2053 2234 2894 28.89 0
2861 3116 2666 17.22 0
3640 3949 2494 22.78 0
4324 4689 2365 16.67 0
5475 5950 2170 15.56 -1.66
7245 7784 1924 10.56 0
8279 8818 1797 4.44 0
11293 11832 1339 -0.55 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
13 158 4663 40.56 6.67
25 299 4228 33.89 8.89
75 1074 3362 33.33 0
181 2673 2777 23.33 0
249 4056 2476 13.33 0
264 4304 2430 18.33 0
297 4757 2356 16.67 1.11
327 5213 2279 13.89 1.11
335 5308 2263 8.89 0
415 6624 2079 8.89 1.11
6240 6779 2057 11.11 0
7284 7823 1920 8.33 0
7325 7864 1914 10 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
11 604 3756 46.67 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
124 137 5020 16.67 28.89
129 144 4991 53.33 8.89
161 179 4803 66.11 0
163 181 4794 66.11 0
181 200 4687 18.33 25.56
289 319 4356 55.56 0
300 331 4332 55 0
361 396 4182 27.22 14.44
364 400 4174 56.11 -0.55
377 413 4142 38.33 12.22
442 487 4056 15.56 18.33
487 539 3981 30.56 14.44
497 551 3955 33.89 11.67
652 715 3774 42.22 0
661 725 3763 14.44 14.44
704 771 3707 12.78 13.89
742 814 3662 19.44 10
861 942 3555 26.11 7.78
882 965 3541 44.44 0
939 1027 3498 25 6.67
1091 1185 3399 32.22 2.22
1274 1378 3310 33.89 0
1372 1485 3257 20 6.67
1728 1878 3099 25.56 2.22
1865 2033 3054 30 0
2552 2778 2841 23.33 -0.55
3248 3548 2660 2.22 13.33
4584 4973 2400 21.11 0
5344 5750 2280 15.56 1.11
6532 6938 2111 12.22 0
7773 8179 1946 0 5.56
8648 9054 1825 4.44 0
9294 9700 1741 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
53 774 3703 40.56 0
81 1378 3310 33.33 0
112 1824 3122 33.89 1.67
215 3183 2741 23.33 0
221 3273 2720 8.33 9.44
289 4587 2467 16.67 3.33
293 4651 2456 13.33 0
305 4965 2401 18.33 0
5552 5958 2249 8.89 0
6669 7075 2090 13.89 -0.55
7334 7740 2002 11.11 -1.1
7975 8381 1915 8.89 0
8103 8509 1898 10 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
6 433 4115 46.67 5

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش آموزش زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش ادبیات انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش مترجمی زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
33 7117 48.89 52.78
133 5693 18.89 45.56
196 5159 23.89 35
211 5095 35.56 28.33
248 4866 30 27.78
311 4638 5.56 45.56
346 4519 24.44 30.56
416 4336 28.33 20
566 4077 40 8.33
635 3968 6.11 28.33
741 3835 11.11 26.67
806 3760 47.22 0
971 3598 16.11 19.44
1089 3496 43.89 0
1762 3060 18.89 5
2228 2862 25.56 3.33
3055 2605 24.44 1.67
4501 2298 24.44 0
5546 2121 11.67 -0.55
7369 1915 14.44 -0.55
9859 1673 4.44 0
11453 1514 5.56 0
13112 1221 0 -6.1

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
73 1013 3626 28.89 12.22
85 1288 3412 22.22 11.11
117 1858 3077 7.22 13.33
123 2007 3007 26.11 0
139 2169 2945 30.56 0
164 2713 2766 12.22 8.89
206 3531 2550 18.89 3.33
298 5554 2185 1.67 5

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
42 3259 2612 7.22 7.78

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
260 4082 47.22 0.56
326 3911 48.89 0
415 3735 40 0
484 3601 37.22 0
579 3475 34.44 0
626 3415 32.78 1.11
822 3242 35.56 -4.43
880 3200 30 0
927 3171 28.33 0
1558 2825 21.67 0
2048 2644 24.44 0
2505 2503 12.22 0
3473 2290 10 0
4757 2093 10 0
5992 1957 3.89 0
8227 1762 2.22 0
10627 1575 -0.55 0
13430 1229 0.56 -10
13627 1149 -2.77 -0.55

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
51 806 3303 26.11 1.11
68 1117 3100 30.56 0
83 1369 2972 28.89 0
105 1758 2798 22.22 0
162 3026 2428 18.89 0
210 3969 2247 12.22 0
213 4007 2242 7.22 0
6966 7298 1867 1.67 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
70 4701 2140 7.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
347 4003 47.22 0
384 3914 48.89 0
497 3738 40 0
509 3721 43.89 0
598 3604 37.22 0
717 3483 40 0
784 3424 35.56 0
925 3290 6.11 14.44
1036 3203 30 0
1726 2831 18.89 0
2306 2632 18.33 0
3382 2386 4.44 7.22
4920 2148 11.11 0
7740 1848 10.56 -0.55
10170 1638 0 -1.1
11032 1559 -0.55 0
11827 1477 1.11 0.56
13591 1149 -7.21 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
19 305 4158 30.56 13.33
36 595 3670 26.11 6.67
83 1530 2974 28.89 0
107 1944 2800 22.22 0
122 2254 2692 18.89 3.33
4207 4446 2247 12.22 0
4251 4490 2242 7.22 0
7511 7750 1867 1.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
4993 5232 2140 7.22 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه 96 کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 96

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش آموزش زبان انگلیسی)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی (ضریب 2) زبان تخصصی آموزش زبان انگلیسی (ضریب 3)
13 7461 20 38.33 60
107 5661 17.2 37.78 36.11
146 5393 19.23 13.89 45.56
280 4793 17.08 21.67 33.89
431 4427 20 31.11 16.67
618 4076 15.23 22.22 25
725 3932 13.63 44.44 9.44
860 3773 16.91 19.44 19.44
1342 3382 19.19 9.44 16.67
1878 3097 14.61 13.33 16.67
2160 2983 16.47 1.11 20.56
3404 2638 17.54 18.33 1.11
5255 2336 17.67 8.89 2.78
6164 2232 14.66 17.22 سفید
7930 2049 16.33 3.89 3.89
9273 1932 15.37 8.89 سفید
11454 1765 16.91 1.67 سفید
13073 1642 15.93 1.11 سفید
16063 1328 16.28 -2.21 -3.88

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش ادبیات انگلیسی)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی (ضریب 2) زبان تخصصی ادبیات انگلیسی (ضریب 3)
196 4074 17.91 49.44 -0.55
303 3777 20 38.33 سفید
483 3472 17.2 37.78 سفید
504 3442 20 31.11 سفید
541 3392 13.63 30.56 سفید
583 3334 13.66 40.56 0.56
769 3148 14.48 36.67 سفید
938 3014 18.81 24.44 سفید
1429 2759 16.52 23.89 0
1901 2599 18.78 15.56 سفید
2860 2392 18.7 11.67 -1.1
3724 2264 14.66 17.22 سفید
4236 2197 16.83 11.11 سفید
5578 2062 19.08 3.33 سفید
7821 1888 15.79 6.67 سفید
9031 1813 16.33 3.89 سفید
11782 1654 15.26 2.78 سفید
15234 1426 14.62 -1.1 سفید

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش مترجمی زبان انگلیسی)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی (ضریب 2) زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی (ضریب 3)
132 5064 18.81 24.44 24.44
313 4225 17.91 49.44 سفید
358 4109 19.75 30.56 7.78
430 3959 19.19 9.44 19.44
465 3886 20 38.33 سفید
552 3729 13.63 44.44 2.22
665 3580 17.2 37.78 سفید
715 3531 20 31.11 سفید
873 3362 13.66 40.56 سفید
939 3315 17.08 21.67 6.67
1859 2828 16.52 23.89 سفید
3159 2493 14.66 17.22 2.22
5297 2204 18.68 5 1.11
6837 2050 16.95 7.22 سفید
8542 1907 15.79 6.67 سفید
10807 1750 15.32 4.44 سفید
12243 1656 16.28 -2.21 1.11
15782 1364 13.08 -6.1 2.78

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه 95 کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید.  

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش آموزش زبان انگلیسی)

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (آموزش)
11 7673 58.33 59.44
17 7366 37.22 66.11
23 7209 49.44 52.78
26 7141 60.56 52.22
43 6763 62 49
46 6635 44.44 54.44
65 6388 39.44 48.33
69 6365 42.78 52.78
77 6298 37 45
87 6157 30 53
90 6103 62.22 31.11
96 6064 33.89 55.56
107 5938 37.22 40
112 5929 53.33 32.78
113 5923 36.11 45
132 5807 41.11 35.56
147 5725 28.33 48.33
178 5571 31.67 42.78
224 5390 22.78 44.44
266 5220 62.78 21.67
318 5063 41.67 26.11
371 4953 40 29.44
416 4825 22.22 35.56
434 4766 28.33 30.56
555 4551 66.67 0
567 4529 7.78 43.33
573 4516 10.53 38.33
610 4448 38.33 18.89
752 4262 23.89 25
798 4210 20.56 26.67
833 4173 45.56 16.11
934 4054 26.11 19.24
1048 3950 32.22 16.11
1156 3874 47.22 0
1212 3835 47.78 0
1306 3760 6.11 29.44
1428 3667 51.11 2.78
1554 3594 25 15.56
1675 3524 42.78 1.67
1728 3496 15 18.33
1828 3444 45 0
2218 3270 22.22 6.67
2416 3198 10.56 20.56
2849 3057 26.11 0
4148 2708 5.56 16.11
5245 2500 16.11 5.56

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش ادبیات انگلیسی)

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (ادبیات)
21 8068 51.11 19.44
49 7498 41.67 20
83 6981 51.11 9.44
86 6959 67.22 2.22
89 6920 66.67 0
94 6833 66.67 -1.66
110 6731 62.22 1.11
162 6297 58 0
184 6199 64.44 0
211 6045 48 3
237 5892 48.89 4.44
295 5628 47.22 0
309 5564 47.22 1.67
327 5503 27.22 16.67
369 5396 51.11 0
372 5388 52.22 0
430 5237 44.44 0
524 5011 42.78 0
780 4604 31.67 2.78
936 4425 37.78 0
1391 4026 26.11 0
1778 3778 23.33 2.22
1955 3690 22.22 0
2313 3504 36.67 -8.88
4034 2917 13.89 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش مترجمی زبان انگلیسی)

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (مترجمی)
23 6958 27.88 28.89
28 6562 35 42.78
36 6316 40.56 40.56
41 6248 32.78 43.33
51 6046 48.02 28
56 6009 40.56 37.78
66 5887 30.56 39.44
71 5845 33.89 40
80 5654 36.11 28.89
86 5604 17.22 43.33
107 5445 8.44 45
108 5443 26.11 36.11
113 5399 25 36.7
117 5385 31.11 28.33
124 5325 62.22 10
140 5246 34.44 28.89
164 5133 22.22 31.11
218 4918 66.67 0
284 4671 45.56 17.78
439 4312 16.11 26.67
523 4177 28.33 16.11
629 4010 13.89 22.22
767 4617 44.44 0
919 3707 41.67 0
1030 3628 16.67 13.33
1392 3397 23.33 8.89
1724 3249 35.56 2.07
1948 3157 20.56 3.89
2794 2889 26.67 0
3369 2743 6.11 9.44
3825 2782 18.89 0
4319 2545 21.11 2.22
5338 2626 18.33 10.56
6914 2170 1.67 7.22

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 94

 
زبان تخصصی مترجمی زبان تخصصی ادبیات زبان تخصصی آموزش زبان عمومی رتبه در گرایش آموزش رتبه در گرایش ادبیات رتبه در گرایش مترجمی
0 0 80 85.43 4    
0 0 71.67 34.44 19    
0 0 51.67 13.69 181    
0 0 38.33 9.44 402    
0 0 31.67 18.89 598    
0 0 32.22 12.78 717    
0 0 30 6 882    
0 0 1.67 35.56 1448 408  
8.33 11.67 17.67 17.22 1667    
0 0 13.33 3.89 3013    
0 0 1.11 12 4000    
13.89 0 0 12.22 5679 3699 1042
0 2.22 0 3.89 8847 5807  
1.67 0 0 5.56 11525    
0 5.56 0 36.11   194  
0 0 23.89 15.56   904 3744
38.89 0 0 18.89     142
  در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

کارنامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در سال های گذشته

 

کارنامه کنکور ارشد گرایش آموزش زبان در سال های گذشته

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

47.22

67.78

77

روزانه شیراز

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

42.78

65.56

132

شبانه شهید بهشتی

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

23.89

58.33

477

روزانه دانشگاه لرستان

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

44.44

27.78

957

موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

26.67

55

510

شبانه دانشگاه یزد

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

25.56

25

1904

دانشگاه گیلان –رشت (مجازی)

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

35

67.22

252

روزانه دانشگاه ارومیه

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

70.56

80.56

4

روزانه دانشگاه تهران

 

 

 

 

قبول شدگان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی در سالهای گذشته چه کارنامه ای داشتند؟

در این قسمت چند نمونه از کارنامه‌ های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی آورده شده است.

 

کارنامه‌ های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

درصد زبان عمومی

درصد زبان تخصصی

معدل

رتبه

دانشگاه قبولی

82

55

18.35

5

تهران

76

61

18.65

12

شهید بهشتی

69

40

17.63

25

خوارزمی تهران

64

49

18.21

40

شیراز

65

45

16.85

57

گیلان- رشت

61

39

18.73

71

شهید چمران

53

42

17.36

95

ولی عصر رفسنجان

 

معدل شما 20% از تراز نهایی شما را تشکیل می‌دهد به این معنا که از 10000 امتیاز تراز نهایی 2000 امتیاز آن به معدل و ما بقی (یعنی 8000) به درصدهایی که در دو بخش عمومی و تخصصی کسب کرده اید مربوط می‌شود. اگر کسی معدل 20 داشته باشد می‌تواند 2000 امتیاز را به طور کامل کسب کند. بر همین منوال دیگر معدل ها هم درصد کمتری از 2000 امتیاز را به خود اختصاص خواهند داد. در برخی رشته‌ها تاثیر معدل بر رتبه نهایی بسیار چشم گیر است و می‌تواند در قبولی یا عدم قبولی افراد نقش داشته باشد.

 

خبر خوش 3گام برای شما

اما دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی 3گام به شما این نوید را می‌دهد که در رشته ادبیات انگلیسی شرایط بدین گونه نیست. منظور ما این است که در کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی آن چه که حرف اول را می‌زند درصد کسب شده شما در دو بخش عمومی و تخصصی است نه معدل. پس اگر تلاش کنید و به شکل هدفمند بر دروس عمومی و تخصصی تکیه کنید می‌توانید پایین بودن احتمالی معدل خودتان را صد در صد جبران کنید. فراموش نکنید معدل تنها یک پنجم از تراز نهایی شما را تشکیل می‌دهد و چهار پنجم دیگر مستقیما از تلاش و کوشش شما و درصدهای کسب شده در آزمون نشات می ‌گیرد.

 

کدامیک اهمیت بیشتری دارد؟ زبان عمومی یا زبان تخصصی؟

همان طور که قبلا گفته شد آزمون کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دو بخش زبان عمومی و زبان تخصصی تشکیل شده است. اگر به درصد ستون زبان عمومی و تخصصی نگاه کنید متوجه می‌شوید که داوطلبان عمدتا نتوانسته اند زبان تخصصی را از حدی بالاتر بزنند (مثلا درصد 70 به بالا در میان درصد زبان تخصصی دیده نمی‌شود). علت این امر این است که در سال‌های اخیر سوالات تخصصی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی بسیار ریز و موشکافانه و چه بسا از منابعی خاص، که اکثر داوطلبان از آن اطلاع ندارند، طرح شده است. با توجه به این واقعیت درصد زبان عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود چرا که افرادی که بتوانند در صحنه زبان عمومی عملکرد بهتری داشته باشند می‌توانند نقصان ناشی از درصد کم زبان تخصصی را جبران و در نهایت رتبه بهتری کسب کنند. این امر به وضوح در نمونه کارنامه‌هایی که در بالا آورده شده مشهود است. مثلا فردی که 61% زبان عمومی زده و در بخش تخصصی تنها 39% سوالات را به درستی پاسخ داده توانسته نسبت به فردی که 42% امتیاز تخصصی داشته اما در بخش عمومی درصد 53 را کسب کرده 24 رتبه پایین تر قرار بگیرد. این موضوع خصوصا در رتبه‌های بالاتر نمود بیشتری دارد. لذا نمی‌توان گفت زبان عمومی اهمیت بیشتری دارد یا زبان تخصصی. ولی شکی نیست که مطالعه زبان عمومی نسبت به تخصصی ساده تر است و امتیاز آوری بیشتری دارد. لذا پیشنهاد دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی سه گام به شما این است که روی زبان عمومی حساب ویژه ای باز کنید!

نکته قابل توجه دیگر این است که کسب درصد بالا در زبان عمومی به مراتب نسبت به زبان تخصصی ساده تر است. البته به شرطی که با منابع مهم و کاربردی در هر یک از دو بخش سوالات آشنایی داشته باشیم و با برنامه مدون و بر طبق اولویت آن‌ها را مطالعه کنیم.