دروس کنکور ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی در دو بخش ارائه می شوند. بخش زبان عمومی و زبان تخصصی. در بخش زبان عمومی، که بین سه گرایش مشترک است، داوطلبان باید به سه بخش گرامر، کلمه و ریدینگ پاسخ دهند. در این میان یک متن با جای خالی هم برای سنجش توانایی کاربردی داوطلبان اضافه می ‌شود. هر کدام از این سه بخش نزدیک به 20 سوال را در بر می گیرند که در مجموعه 60 سوال دفترچه عمومی را تشکیل می‌ دهند. در سال‌ های گذشته دفترچه عمومی و تخصصی از هم جدا بود و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به 60 سوال عمومی پاسخ می ‌دادند. دو سالیست که دو دفترچه کنکوردر هم ادغام شده و محدودیت زمانی برای هیچ کدام از دفترچه ها در نظر گرفته نشده. البته این موضوع نباید داوطلبان را از توجه به زمان و بودجه بندی آن غافل کند. در بخش بعدی یعنی زبان تخصصی با سه سرفصل کلی مواجه هستیم: نقد و فنون و صناعات ادبی، تاریخ ادبیات و ژانر‌های ادبی. در قسمت اول سوالاتی درباره تاریخچه نقد ادبی و رویکرد‌ها مطرح می ‌شود که معمولا 10 سوال را در بر می‌ گیرد. 10 سوال بعدی بخش اول به فنون و صناعات ادبی ارتباط دارد. در بخش بعدی سوالاتی از تاریخ ادبیات وجود دارند که عموما به بررسی ادبیات در قرون مختلف می پردازند و در بخش آخر از انواع ادبی مثل شعر، رمان و نمایشنامه سوالاتی مطرح شده است. نکته مهم در مورد کنکور هر ساله رشته زبان و ادبیات انگلیسی تغییرات مداوم و غیرقابل پیش بینی آن است به طوری که ممکن است در یک سال بودجه بندی سوالات به طور کلی تغییر کند. این غیرقابل پیش بینی بودن داوطلب را موظف می کند تا جای ممکن دانش خود را به طور کلی گسترش دهد و از پرداختن به بخش‌ های خاصی از کتاب‌ ها خودداری کند. منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی داوطلبان را به صورت هدفمند برای کنکور آماده می کند.

اما تجربه نشان داده در میان حجم اعظم سوالات و روشی که هر سال تغییر می کند می‌ توان روند کلی سوالات را مشخص کرد و برای مطالعه موثر تر از الگویی کلی که در این سال‌ ها در کنکور کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی مرسوم بوده استفاده کرد. دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی سه گام به شما کمک خواهد کرد با اشراف بر این روند مطالعه خود را هر چه هدفمند تر به پیش ببرید و از پرداختن به نکات اضافی (که در رشته ادبیات انگلیسی کم هم نیست) بپرهیزید. به این طریق با صرفه جویی در زمان موفق خواهید شد به شکل بهینه مطالعه خود را تا رسیدن به نتیجه مطلوب، که همان قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی است، به انجام برسانید.