آشنایی با دروس کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی:

در ادامه اطلاعاتی را درباره دروس کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی در اختیارتان قرار می دهیم:

زبان

درس زبان در کنکور کارشناسی ارشد، ضریب 2 دارد. سطح سؤالات زبان در سال های مختلف متفاوت بوده و منبع مشخصی نیز ندارد. درس زبان شامل 30 سوال می باشد که 15 سوال آن زبان عمومی و 15 سؤال زبان تخصصی است. برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب اطلاعات دفترچه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی مراجعه کنید.

 

 

فیزیولوژی گیاهی

این درس در کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی ضریب 2 دارد. که به درک مکانیزم های کنترل کننده اعمال حیاتی گیاه و متابولیسم مواد فتوسنتزی و انتقال این مواد به اندام های مختلف گیاه و همچنین تنفس و عوامل مؤثر بر متابولیسم، رشد و تکثیر گیاهان می پردازد.

 

ژنتیک

این درس برای رشته بیوتکنولوژی ضریب 3 دارد که می‌توان آن را به طور کلی شامل تکنیک‌هایی دانست که باعث بروز یک صفت خاص در یک جاندار می‌شود و یا منجر به تولید یک محصول به شیوه‌ای غیر از شیوه طبیعی می گردد که برای مثال می توان تولید گیاهان مقاوم به آفات گیاهی و خشکی و تولید گیاهان پرمحصول را نام برد.

 

اصلاح نباتات

این درس برای رشته اصلاح نباتات همانند ژنتیک ضریب 3 دارد که خواندن آن بینشی از علم بهبود و اصلاح ریخته ژنتیکی محصولات زراعی و گیاهی می دهد.

 

بیوشیمی

درس بیوشیمی برای رشته بیوتکنولوژی ضریب 2 دارد که با مطالعه آن می توان  نسبت به  تغییرات مولکولی که منجر به ایجاد تنوع در موجودات زنده می‌شود، (برای نمونه کشف ساختمان دو رشته‌ای دی.ان.ای، جزئیات تولید پروتئین از ژن‌ها، ارائه مدل سه بعدی از فعالیت مولکولهای پروتئین و  روشن شدن چرخه‌های متابولیسم و مکانیسم‌های تبدیل انرژی و تولید دی.ان.ای‌های نوترکیب و ...) شناخت پیدا کرد. که هدف آن بررسی طبیعت و مکانیسم واکنشهای شیمیای ویژه‌ای است که در گیاهان روی می‌دهند.

 

آفات و بیماری های گیاهی

درس آفات و بیماری های گیاهی در رشته بیوتکنولوژی ضریب 2 دارد. و درسی کاملا حفظی می باشد. که خواندن آن به تشخیص و شناسایی آفات و عوامل بیماری گیاهان زراعی، باغی، زینتی، جنگلی، مرتعی و فرآورده های گیاهی و  شناخت علایم و چگونگی اثر آفات بر گیاهان و  روشهای مبارزه با آنها، کمک می کند.