بهترین منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

در اینجا به بررسی منابع پیشنهادی از طرف دپارتمان کشاورزی 3گام می ­پردازیم. البته لازم به ذکر است پس از صحبت مشاورین ما با شما با توجه به سطح آموزشی تان و اینکه برای مطالعه چه مدت زمانی در اختیار دارید، بهترین منبع به شما پیشنهاد و در اختیارتان قرار می­ گیرد.

 

معرفی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی را در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

 

جدول بهترین منابع دوره کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی

زبان عمومی

504 words &  Essential words for TOEFL

زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه – تالیف: عباس فرزام

زبان تخصصی

Agriculture I
Agriculture II

فیزیولوژی گیاهان زراعی

مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی(جلد اول)

تألیف ویلیام.ج.هاپکینز ترجمه دکتر علی احمدی و دکتر پرویز احسان زاده و دکتر فرهاد جباری-انتشارات دانشگاه تهران

مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی (جلد دوم)

تألیف ویلیام.ج.هاپکینز ترجمه دکتر علی احمدی و دکتر پرویز احسان زاده و دکتر فرهاد جباری-انتشارات دانشگاه تهران

فیزیولوژی گیاهان زراعی

تألیف ج. د. وستون ترجمه دکتر علی احمدی و مهندس عادل سی وسه مرده-انتشارات دانشگاه تهران

فیزیولوژی گیاهان زراعی

تألیف فرانکلین پی .گاردنر،آر.برنت پی یرس، راجرال.میشل ترجمه دکتر غلامحسین سرمدنیا و دکتر عوض کوچکی-انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مشهد

فیزیولوژی گیاهی (جلد اول)

تایز و زایگر – ترجمه: محمد کافی و لاهوتی-انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مشهد

فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

نوشته جی.پتر و دیگران ترجمه دکتر عوض کوچکی و مهندس محمد بنایان-انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اصلاح نباتات

اصول اصلاح نباتات

دکتر محمد فارسی، دکتر عبدالرضا باقری-انتشارات جهاد د انشگاهی مشهد

اصلاح گیاهان زراعی

دکتر احمد ارزانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

اصلاح نباتات زراعی

دکتر یزدی صمدی، دکتر سیروس عبدمیشانی-انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران

اصلاح نباتات

دکتر بهمن اهدایی، انتشارات دانشگاه تهران

ژنتیک

ژنتیک: اصول و مسائل

سوزان الرود , ویلیام د. استانسفیلد – ترجمه: حمیده علمی غروی , محمد صبور انتشارات موسسه فرهنگی فاطمی

اصول ژنتیک

تالیف: بهمن یزدی صمدی و سید ابراهیم طباطبائی-موسسه انتشارات دانشگاه تهران

اصول ژنتیک

دکتر حمدلله کاظمی- انتشارات عمیدی

بیماریهای گیاهی

جزوه اصول مبارزه با آفات

غلامرضا رسولیان دانشگاه تهران

اصول کنترل آفات گیاهی

دکتر علی اصغر سراج، انتشارات دانشگاه شهید چمران

جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی

احمد زاده دانشگاه تهران

جزوه مبارزه با علف های هرز

دکتر علیزاده دانشگاه تهران

اصول کنترل آفات و بیماریهای گیاه

محمد خانجانی,علی‌نقی میرمویدی,محمدجواد سلیمانی‌پری,جعفر خلقانی انتشارات تهران

اصول مبارزه با بیماری های گیاهی

دکتر علی آهون منش، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

جزوه علفهای هرز

دکتر محمد حسن راشد

مدیریت علمی علفهای هرز

ترجمه و تدوین دکتر محمد حسن راشد محصل و کاظم وفا بخش- انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

فیزیولوژی علف کش ها

تالیف فلوید ام . اشتفان، آلدن. اس.کرافتز ترجمه دکتر محمدحسن راشد محصل ، مهندس مهدی نصیری محلاتی

بیوشیمی

بیوشیمی هارپر

رابرت مورای، ,داریل گرانر,ویکتور رادول، پروین پاسالار,ناصر ملک‌نیا, ,احمدرضا نیاورانی– انتشارات تهران

چکیده بیوشیمی

دکتر پروین پاسالار

بیوشیمی گیاهی

هنس والتر هلدت - سید احمد شفیعی، مهدی غنواتی - انتشارات مهدی غنو