مهندسی عمران

 • معرفی دکتری مهندسی عمران

  دکتری مهندسی عمران شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های طراحی و محاسباتی دقیق، تخصصی و پژوهشی می باشد.

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-سازه 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-سازه سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-سازه سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- سازه 1402 دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1402را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-راه و ترابری 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-راه و ترابری سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-راه و ترابری سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- راه و ترابری 1402را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-ژئوتکنیک 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-ژئوتکنیک سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-ژئوتکنیک سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- ژئوتکنیک 1402 دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-زلزله 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-زلزله سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-زلزله سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- زلزله 1402 دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-حمل و نقل 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-حمل و نقل سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-حمل و نقل سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- حمل و نقل 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

 • دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت 1402

  دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

اطلاعیه های ویژه

 • منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1401 و آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1401، در مطلب زیر به طور کامل مورد بررسی و معرفی قرار گرفته است.

 • ثبت نام آزمون دکتری

  ثبت نام آزمون دکتری

  داوطلب های متقاضی آزمون دکتری وزارت علوم جهت شرکت و نام نویسی در کنکور، باید از یک فایل راهنما که توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود استفاده نمایند، تا با قوانین و مفاد این آزمون آشنا شوند. در این مطلب ما به طور جامع محتویات این دفترچه را، برای آگاهی بیشتر داوطلبان عزیز به زبان ساده شرح داده ایم، همچنین در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، و پاسخ به سوالات، می‌توانید از بخش مشاوره موسسه استفاده نمایید و توسط مشاوران مجرب سه گام راهنمایی شوید.

 • انتخاب رشته ارشد 1401 | انتخاب رشته کارشناسی ارشد

  انتخاب رشته ارشد 1401 | انتخاب رشته کارشناسی ارشد

  از آنجایی که در انتخاب رشته ارشد 1401 یک سری سوال برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته وجود دارد، سعی داریم در این مطلب به برخی از این سوالات پاسخ دهیم. در این مطلب راهنمایی جامع برای انتخاب رشته صحیح کارشناسی ارشد 1401 ارائه خواهد شد.

 • دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 | دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد

  دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 | دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد

  دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 شامل کلیه رشته های دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان، در تیرماه 1401 در سایت سنجش منتشر می شود.دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد 1401 از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

3گام: مسیر مطمئن موفقیت