گزیده ای از اتاق فکر مهندسی عمران

ورود به اتاق فکر

مهندسی عمران

  • معرفی دکتری مهندسی عمران

    دکتری مهندسی عمران شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های طراحی و محاسباتی دقیق، تخصصی و پژوهشی می باشد.

اطلاعیه های ویژه