گزیده ای از اتاق فکر مهندسی عمران

ورود به اتاق فکر

مهندسی عمران

اطلاعیه های ویژه

  • برنامه ریزی و مشاوره تخصصی ویژه قبولی در آزمون های استخدامی

    برنامه ریزی و مشاوره تخصصی ویژه قبولی در آزمون های استخدامی

    برنامه ریزی برای مطالعه دروس عمومی و دروس تخصصی آزمون های استخدامی، یکی از کارهایی است که به ندرت به آن پرداخته شده است و اکثر اوقات کسانی که تصمیم بسیار جدی برای قبولی و موفقیت در آزمون های استخدامی دارند، چنین برنامه ریزی های منسجم و دقیقی دارند. سعی داریم در 3گام، برای کسانی که تصمیم جدی برای قبولی در آزمون های استخدامی دارند، برنامه ریزی های هوشمند خود را همراه با مشاورانی خبره و حرفه ای ارائه دهیم.