گزیده ای از اتاق فکر مامایی

ورود به اتاق فکر

مامایی

 • معرفی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

  دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی به تربیت متخصصانی می پردازد که در زمینه های مختلف سلامت جنسی و باروری، خدمات مشاوره ای ارائه می دهند.

 • معرفی کارشناسی ارشد مامایی

  هدف دوره کارشناسی ارشد مامایی، تربیت متخصصانی در زمینه آموزش و خدمات مامایی در جهت حفظ سلامتی مادر و نوزاد است.

 • کارنامه و قبول شدگان ارشد مشاوره در مامایی 96

  در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد مشاوره در مامایی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد مشاوره در مامایی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

 • کارنامه و قبول شدگان ارشد مامایی 96

  در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد مامایی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد مامایی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه