گزیده ای از اتاق فکر انفورماتیک پزشکی

ورود به اتاق فکر

انفورماتیک پزشکی

  • معرفی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

    کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی با استفاده از تکنولوژی کامپیوتر در تمام گرایش های پزشکی از جمله مراقبت، آموزش و پژوهش به ایفای نقش می پردازد.

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد انفورماتیک پزشکی 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد انفورماتیک پزشکی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد انفورماتیک پزشکی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه