برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

گزیده ای از اتاق فکر شیمی دارویی

ورود به اتاق فکر

شیمی دارویی

  • معرفی کارشناسی ارشد شیمی دارویی وزارت بهداشت

    کارشناسی ارشد شیمی دارویی علاقمندان و طرفداران ویژه خود را دارد. بیشترین طرفداران کارشناسی ارشد شیمی دارویی داوطلبانی هستند که مدرک کارشناسی شیمی را دارند.

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد شیمی دارویی 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد شیمی دارویی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد شیمی دارویی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است

اطلاعیه های ویژه